Tengvard och Palm Egen el för en hållbar utveckling

 • View
  278

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Tengvard och Palm Egen el för en hållbar utveckling

 • Smskalig elproduktion fr en hllbar utveckling Hushlls, energibolags och terfrsljares erfarenheter av marknaden fr smskaliga solpaneler och vindturbiner

  Elforsk rapport 09:64

  Samfinansieras av

  Jenny Palm och Maria Tengvard Juni 2009

 • Smskalig elproduktion fr en hllbar utveckling Hushlls, energibolags och terfrsljares erfarenheter av marknaden fr smskaliga solpaneler och vindturbiner

  Elforsk rapport 09:64

  Jenny Palm och Maria Tengvard Juni 2009

 • Frord Denna rapport r resultatet av ett projekt som finansierats av ELAN och Gteborg Energis Forskningsstiftelse. Syftet r att underska hur anvndare, terfrsljare och elntsfretag ser p egenproducerad el, samt diskutera vilka institutionella effekter egenproducerad el skulle kunna f p elmarknaden. Vi vill frst och frmst tacka alla vra intervjupersoner fr att de stllt upp och delat med sig av sina erfarenheter av marknaden fr smskalig elproduktion! Vi vill ocks rikta ett stort tack till Per Gyberg vid Tema Teknik och social frndring (tema T), Linkpings universitet som var med i inledningen av detta projekt och bl.a. genomfrde intervjuer. Tack ocks till seminariegruppen TEknik, Vardag, Samhlle (TEVS) vid tema T fr deras vrdefulla kommentarer p ett tidigt utkast p denna rapport.

  En referensgrupp har varit utsedd fr projektet bestende av:

  Peter Bennich, Energimyndigheten Sven-Allan Eklund, Elforsk Anne Kodeda, Gteborg Energi Johan Olofsson, Gteborg Energi Linus Palmblad, Energimyndigheten Referensgruppen har lpande haft mten under projektet fr avstmning och diskussion. Vi vill tacka referensgruppen fr att ha bidragit med sitt expertkunnande och fr givande diskussioner och kommentarer under arbetets gng!

  Linkping, juni 2009

  Jenny Palm & Maria Tengvard

 • ELAN r ett forskningsprogram som arbetar inom omrdet vardagens elanvndning. Verksamheten r inriktad mot energirelevanta problemstllningar i grnslandet mellan teknik och mnniskors teknikanvndning. Programmet r fokuserat p fyra omrden:

  AMR Fjrravlsta elmtare och Visualisering av elanvndningen

  Kommunikation kring energi och vardagsfrgor

  Energirelaterade investeringsbeslut och styrande faktorer

  Energianvndning i vardagen

  ELAN-programmet finansieras av Energimyndigheten, Alvesta Energi, Borlnge Energi, E.ON, Fortum, Gteborg Energi, Jmtkraft, Skellefte Kraft, Ume Energi, Varberg Energi, Vattenfall och resundskraft.

  Mer information om ELAN-programmet finns p www.elanprogram.nu.

  Gteborg Energi AB har sedan 1991 inrttat en forskningsstiftelse. Syftet r

  att finansiera projekt som (1) frmjar hllbara lsningar inom

  energiomrdet (2) r relevanta fr Gteborg Energi, samt (3) har god

  vetenskaplig hjd. Forskningsstiftelsen leds av en styrelse som bestr av

  medlemmar ur Gteborg Energis styrelsepresidium. Ett forskningsrd r

  inrttat med representanter frn universitet, hgskolor och

  forskningsinstitut.

  Vi vlkomnar alltid nya spnnande anskningar. Anskningar behandlas upp

  till fyra gnger per r p forskningsrdsmte. Mer information om Gteborg

  Energis forskningsstiftelse finns p www.goteborgenergi.se.

 • Sammanfattning Frnyelsebara energilsningar ssom solpaneler och vindkraft framstlls som en viktig del i utvecklingen av hllbara energisystem och fr att mta de allt strre klimathoten och har dessutom frdelen att de kan anvndas utan att ha oterkallelig inverkan p jordens ekosystem. En snabb spridning och etablering av frnyelsebar energiteknik r viktigt. Dessa lsningar har emellertid problem med att etablera sig p marknaden och att problematisera hur spridning av sol- och vindlsningar kan underlttas r en angelgen frga.

  Rapporten behandlar en speciell typ av smskaliga frnyelsebara lsningar som marknadsfrs mot de svenska hushllen. Under 2008 har bland andra fretagen Egen El i Stockholm AB (benmns fortsttningsvis Egen El) och Home Energy lanserat ett koncept med smskaliga vindturbiner och solceller som hushllen pluggar in direkt i sitt eluttag s att den egenproducerade elen kan anvndas direkt.

  Syftet r att underska hur anvndare, terfrsljare och elntsfretag ser p sdan egenproducerad el, samt diskutera vilka institutionella effekter egenproducerad el skulle kunna f p elmarknaden.

  Det huvudsakliga tillvgagngssttet fr materialinsamling har varit djupintervjuer med 20 hushll, tta terfrsljare av sol- och vindkraft, fem elntsfretag, samt Svensk Energi och IKEA Greentech.

  Slutsatserna frn studien r att marknaden fr smskalig elproduktion p hushllsniv nnu r omogen. Den mediala uppmrksamheten kring bolaget Egen El vren 2008 har dock ftt fler hushll uppmrksammade p att konceptet finns och det kade intresset syns bland annat p att antalet frfrgningar hos vriga terfrsljare och elntsfretag kar. Enligt terfrsljarna r det n s lnge svrt att frsrja sig p att slja smskaliga elproduktionskoncept till hushllen. Dock r de optimistiska infr de kommande ndringarna i regelverket kring smskalig elproduktion samt de frdelar IKEAs solcellssatsning kan fra med sig.

  Elntsfretagens ser positivt p konceptet med att hushll producerar sin egen el, ven om de ocks pekar p vissa problem vad gller elskerhet och hur elnten skulle kunna klara av att ta emot denna el.

  Nr det gller hushllens motiv fr att investera i solceller eller vindturbiner mrks framfrallt hnsyn till miljn. I vissa fall har hushllen en utprglat miljvnlig livsstil och att investera i tekniken r ett stt att gra ngot p energiomrdet. Fr andra r investeringen symbolisk, hushllet vill illustrera att det r miljmedvetet och freg med gott exempel. Fr ytterligare ngra r investeringen en protest mot systemet med dess stora, dominerande aktrer eller ett stt att bli mer sjlvfrsrjande.

  Ekonomiska aspekter, hnsyn till grannar samt problem att hitta en plats att installera produkterna p r de frmsta anledningarna till att hushllen vljer bort dessa produkter.

  Fr att smskaliga produktionslsningar ska kunna f spridning och n en majoritet av svenska hushll behver bland annat de ekonomiska hindren reduceras och administrativa rutiner samt regler frenklas och frtydligas. ven hindren i samband med installation behver tgrdas.

 • Summary In the present era, renewable energy technologies (RETs), such as wind turbines and solar cells (Photo Voltaics, PVs), are seen as an important part to solve the problem of climate change. These are sustainable technologies that can be used in the future without irreversibly damaging the earths ecosystem. The rapid development of renewable energy technologies seems vital. These technologies, however, face the problem of becoming established on the market. Thus, to problematize how the diffusion of small scale wind turbines and solar cells can be facilitated is of great concern.

  In this report, a special form of small scale renewable solutions marketed towards Swedish households is targeted. During the autumn 2008 the Swedish companies Egen El i Stockholm AB (Egen El) and Home Energy launched a concept with small scale wind turbines and solar cells that the households connect to the electricity socket so that the own produced electricity can be used directly.

  The purpose with this report is to analyze how users, retailers and grid companies look upon such small scale production of electricity and discuss what institutional effects own produced energy could have on the electricity market.

  The main research method used was in-depth interviews. We conducted interviews with representatives of eight retail companies, five grid companies, the industry organization Swedenergy, IKEA Greentech, and 20 households.

  A main conclusion is that the market concerning households small scale production of electricity is still immature. Though, the media attention that Egen El recieved during spring 2008 has made more households aware of the concept and householders increased interest in the concept is also recognized by other retailers and amongst the grid companies. According to the retailers, it is still hard to make a living from selling these kind of products to household. Nevertheless, they are optimistic and believe that the changes in regulations concerning small scale production of electricity and IKEAs investment in PVs will improve the situation. The grid companies, too, have a positive outlook. Though, they stress a number of problems that could occur with many households producing their own electricity. This is mainly related to security and whether the grid will be able to handle this produced electricity.

  As for the households, environmental concerns supply the main motive for adopting PVs or micro wind power generation. In some cases, the adopting households have an extensively ecological lifestyle, so such adoption represents a way to take action in the energy area. This investment is symbolic for some, displaying environmental consciousness to others - to set an example. For still others, the adoption is a protest against the system with its large dominant actors or is a way to become self-sufficient. Such micro-generation installations are rejected mainly on economic grounds; other motives are respect for neighbours and difficulties finding a place to install a wind turbine.

 • For these solutions to reach a majority of Swedish households, some important measures are needed to be implemented to eliminate the economic hindrances and to simplify the rules and installation process.

 • Innehll

  1 Inledning 11.1 Syfte och frgestllningar ................................................................. 21.2 Disposition av rapporten ................................................................... 3

  2 Den svenska marknaden fr sol och vind 42.1 Regelverket och tekniska frutsttningar fr smskalig elproduktion ....... 6

  2.1.1