56
Tendinţe şi realităţi CSR în România Ediţia 2015

Tendinţe şi realităţi CSR în România - ey.comFILE/CSR...Cele două motive principale pentru care companiile spun că s-au implicat în proiecte de responsabilitate socială corporativă

  • Upload
    lylien

  • View
    228

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Tendinţe şi realităţi CSR în România

Ediţia 2015

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Despre studiu

Studiul Tendinţe şi realităţi CSR în România analizează şi explorează percepţiile executivilor şi ale

specialiştilor în CSR (corporate social responsibility) în legătură cu proiectele iniţiate şi derulate în domeniul

responsabilităţii sociale corporative în anul 2014 şi perspectivele CSR-ului în perioada următoare.

Studiul are la bază un chestionar aplicat în perioada 27 aprilie – 25 mai 2015. În raport se analizează răspunsurile a 311 de

executivi de top din segmentul local de business şi specialişti din domeniul CSR la 38 de întrebări.

Față de anii anteriori, 69% din companiile care la această ediție au răspuns la chestionar sunt deja implicate în CSR. De aceea

credem că studiul oferă răspunsuri nu numai celor care analizează oportunitatea de a începe acţiuni CSR şi vor să le înţeleagă

impactul la nivel strategic şi beneficiile, dar a devenit și o radiografie a fenomenului CSR din România.

Obiective

► Cum arată sectorul CSR în România în acest

moment?

► Care sunt tendinţele în CSR-ul românesc?

► Care este rolul CEOs, CFOs şi al altor executivi

de top din companii în dezvoltarea CSR-ului şi de

ce este important pentru ei să orienteze

compania spre CSR?

► Care este rolul echipei de CSR în poziţionarea

strategică a companiei prin eforturile CSR?

Abordare

► Analiza cantitativă şi calitativă a răspunsurilor

primite de la respondenţi.

► Indicatori privind fenomenul CSR din România,

așa cum au fost evidențiați în ediția curentă, dar

și în cele anterioare ale studiului.

► Pentru comparație puteți accesa rapoartele de la

edițiile anterioare ale studiului aici: 2013 și 2014.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Analiza SWOT a CSR în România

► Interesul societăţii pentru CSR şi relativa noutate a conceptului în

spaţiul public românesc

► Implicarea companiilor multinaţionale şi a unor companii româneşti

în iniţiative de CSR

► Creştere continuă a numărului de iniţiative de tip CSR şi de bune

practici în acest domeniu la nivel naţional

► Creşterea numărului de consumatori pentru produse şi servicii ale

companiilor social-responsabile

Puncte tari

► Absenţa unor politici publice coerente de promovare a CSR

► Absenţa unui cadru legislativ coerent şi consistent

► Deficienţe în aplicarea legislaţiei

► Riscul de excludere/blocare a accesului companiilor româneşti pe

anumite pieţe

► Suport şi implicare insuficientă a autorităţilor publice în promovarea

şi aplicarea CSR

► Lipsa fondurilor bugetare pentru promovarea aplicării CSR

Ameninţări

► Conceptul CSR este puţin cunoscut în societatea românească

► Absenţa unor studii asupra gradului de cunoaştere şi aplicare a

CSR/SR în România

► Unele IMM-uri nu sunt convinse încă de relevanţă iniţiativelor CSR

► Lipsa vizibilităţii în grupurile avute în vedere de eforturile CSR a

capacităţii de reprezentare şi manifestare a intereselor lor prin CSR

Puncte slabe

► Dinamismul domeniului CSR la nivel european şi internaţional

► Oportunitatea de a învăţa, prelua şi adapta bune practici din

experienţa altor state mai dezvoltate

► Creşterea reputaţiei companiilor prin eforturile CSR

► Oportunităţile de finanţare pentru iniţiative de CSR oferite de UE

► Atitudinea pozitivă a consumatorilor faţă de implicarea companiilor

în comunitate/societate

Oportunităţi

Sursă: Strategia Naţională de promovare a responsabilităţii sociale 2011-2016

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Principalele concluzii ale studiului

Top 9

concluzii

Procentul companiilor care definesc responsabilitatea socială corporativă ca și etică în afaceri a crescut semnificativ la

17% în 2014 față de 6% în 2013. Mai mult, procentul celor care consideră că responsabilitatea socială înseamnă

interacțiuni semnificative cu stakeholder-ii a crescut de la 1% în 2013 la 10% în 2014, iar în rândul celor care au ales

răspunsul managementul responsabil al lanțului de furnizori procentul a crescut de la 1% în 2013 la 8% în 2014.

Se observă că în 2014 bugetele de CSR au stagnat (35% dintre răspunsuri). Totuși, pe această tendință generală, există

și 7% dintre companii care spun că bugetele lor de CSR au crescut chiar și cu 20%-30%. La polul opus, numai 7% dintre

companiile respondente spun că bugetele lor de CSR au scăzut, iar 9% că nu au un astfel de buget.

Dacă 16% dintre respondenți spun că nu au un buget alocat pentru proiecte de CSR în 2015, 27% spun că au un buget de

CSR între 10,000-50,000 euro, iar 7% că au un buget alocat de peste 500,000 de euro. Totuși 16% dintre firmele

respondente spun că nu au buget de CSR în anul 2015.

În 2014, 51% din bugetul de CSR al companiilor a provenit din alocări deductibile de la buget (față de 37% în 2014), 35%

din alocări nedeductibile din bugetul companiei (față de 48% în 2014) și numai 14% din altă sursă (față de 15% în 2014).

37% dintre companii spun că utilizează sisteme de evaluare proprii (53% în studiul anterior), în timp ce 13% (24%

anterior) spun folosesc standarde de raportare internațională, iar 7% (18% anterior) că apelează la evaluări oferite de

parteneri (de ex. ONG-uri). Totuși 40% dintre respondenți nu urmăresc în nici un fel impactul implicării în comunitate.

Dacă 41% dintre companii spun că este improbabil sau puțin probabil să elaboreze un raport de CSR/dezvoltare durabilă

în viitorul apropiat, majoritatea (55%) spun că este probabil să facă un astfel de raport. Un aspect semnificativ este că

numai 4% dintre respondenți au ales răspunsul “nu știu” la această întrebare.

55% dintre respondenţi spun că au o politică privind sustenabilitatea lanțului de aprovizionare pe care o și implementează,

dar 21% spun că nu au așa ceva, iar 11% pur și simplu nu știu. Există și un procent de 2% care, deși au o politică privind

sustenabilitatea lanțului de aprovizionare, spun că aceasta nu se aplică.

Referitor la numărul persoanelor implicate în echipa de CSR, aceştia sunt în medie de 3,5 per companie (full time

employees), ceea ce indică o creștere de 25% față de media din anul anterior de 2,8.

Cele mai multe companii au ca focus educaţia în proiectele de CSR (69%, dar în scădere cu 10% față de anul anterior).

Aceasta este urmată de interesul pentru probleme sociale (62%, în scădere cu 2%) şi sănătate (54%, în scădere cu 2%).

Mediul este domeniul cu cea mai mare scădere în 2014 față de 2013, de la 58% la numai 35%.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

La prima ediţie a raportului consacrat responsabilităţii

corporative afirmam că ne aşteptăm ca fenomenul CSR să se

transforme în următorii ani în unul strategic pentru companiile

din România, urmând evoluţia de la nivel mondial. Privind

răspunsurile din acest an, această aşteptare începe să se

confirme. Cel mai relevant răspuns în acest sens este

schimbarea de tendinţă la întrebarea despre modul în care

companiile definesc responsabilitatea socială corporativă. Așa

cum veți vedea procentul companiilor care definesc

responsabilitatea socială corporativă ca și etică în afaceri a

crescut semnificativ la 17% în 2014 față de 6% în 2013. Mai

mult, procentul celor care consideră că responsabilitatea

socială managementul responsabil al lanțului de furnizori a

crescut de la 1% în 2013 la 8% în 2014.

Bogdan ION, Country Managing Partner

EY România & Moldova

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care dintre opţiuni consideraţi că e cea mai potrivită pentru a defini responsabilitatea socială? (mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 1

Procentul companiilor care definesc responsabilitatea socială corporativă ca și etică în afaceri a crescut semnificativ la 17% în 2014

față de 6% în 2013. Mai mult, procentul celor care consideră că responsabilitatea socială înseamnă interacțiuni semnificative cu

stakeholder-ii a crescut de la 1% în 2013 la 10% în 2014, iar în rândul celor care au ales răspunsul managementul responsabil al

lanțului de furnizori procentul a crescut de la 1% în 2013 la 8% în 2014.

Răspunsuri totale: 154

(Au omis această întrebare: 156)

57%

6%

1% 1% 1%

33%

1%

30%

17%

5%

10% 8%

18%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Implicarea încomunitate

Etica în afaceri Managementulriscului

Interacţiunisemnificative cu

stakeholder-ii

Managementulresponsabil al

lanţului defurnizori

Strategiesustenabilă de

business

Filantropia

2013

2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Compania dumneavoastră este implicată în proiecte de responsabilitate socială corporativă? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 2

69% dintre companiile respondente spun că s-au implicat în proiecte de responsabilitate socială corporativă în 2014, față de 96% în

anul anterior. Acest rezultat nu marchează un interes mai mic din partea companiilor de a integra activități de CSR în strategia lor de

afaceri, ci vine ca urmare a creșterii numărului de răspunsuri la chestionar de la companii care nu au demarat încă activități de CSR.

Răspunsuri totale: 311

(Au omis această întrebare: 0)

59 93

214 10

4

94

0

50

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014

Nu

Da

86% 96%

69%

14%

4%

31%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2012 2013 2014

Nu

Da

69%

31%

Da

Nu

2014

Număr de răspunsuri Procente

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Referitor la motivarea neimplicării în activități de CSR observăm că cele mai importante motive, după “nu știu”, sunt “situația

financiară dificilă” a companiei, la egalitate cu răspunsul “nu e în politica firmei” și cu faptul că “nu s-a identificat un proiect”, urmate

de “lipsa de interes” și de faptul că “nu există buget alocat”.

Dacă nu este implicată în proiecte de responsabilitate socială corporativă, de ce? (răspuns deschis, număr de răspunsuri)

Întrebarea 3

Răspunsuri totale: 57

(Au omis această întrebare: 254)

6

10

8

8

8

7

5

2

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Altul

Nu știu

Situație financiară dificilă

Nu e în politica firmei

Nu s-a identificat un proiect

Lipsa de interes

Nu există buget alocat

Conducerea are alte priorități

Lipsa unui inițiator

Nu există politică de CSR

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Referitor la probabilitatea implicării în activități de CSR pe viitor observăm că numai 5% dintre respondenții la această întrebare spun

că este foarte probabil să facă acest pas. Per total, balanța înclină în partea răspunsurilor negative, ceea ce poate indica faptul că

obstacolele identificate ca stând în calea implicării în CSR a acestor firme sunt unele mai greu de depășit.

Dacă nu aţi derulat sau nu derulaţi astfel de proiecte, cât de probabil este ca firma dumneavoastră să se implice în activităţi de CSR pe viitor? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 4

Răspunsuri totale: 63

(Au omis această întrebare: 248)

3%

14%

38%

27%

13%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Nu știu

Improbabil

Puțin probabil

Destul de probabil

Probabil

Foarte probabil

52% 45%

3%

Negativ

Pozitiv

Neutru

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

De ce se implică compania dumneavoastră în proiecte de responsabilitate socială corporativă? (mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 5

Cele două motive principale pentru care companiile spun că s-au implicat în proiecte de responsabilitate socială corporativă în 2014

sunt: faptul că această activitate face parte din strategia lor de relații publice (66%) și faptul că le aduce recunoaștere și vizibilitate

(64%). Acestea au fost principalele motive indicate de respondenți la toate cele 3 ediții ale studiului de până acum.

Răspunsuri totale: 154

(Au omis această întrebare: 156)

13% 15% 17% 21%

58% 62%

20% 14%

22% 23%

74% 70%

21% 17%

12%

25%

66% 64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Faciliteazăpromovareaproduselor şi

serviciilor companiei

Valoarea financiară acompaniei creşte

Suntem obligaţi prinpolitica firmei

Acţionarii noştri ceraceastă implicare

Face parte dinstrategia noastră de

relaţii publice

Ne aducerecunoaştere şi

vizibilitate

2012

2013

2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Bugetul CSR

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Cum a evoluat bugetul dumneavoastră de CSR în 2015 faţă de 2014? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 6

Se observă că în 2014 bugetele de CSR au stagnat (35% dintre răspunsuri). Totuși, pe această tendință generală, există și 7%

dintre companii care spun că bugetele lor de CSR au crescut chiar și cu 20%-30%. La polul opus, numai 7% dintre companiile

respondente spun că bugetele lor de CSR au scăzut, iar 9% că nu au un astfel de buget.

Răspunsuri totale: 154

(Au omis această întrebare: 157)

7% 10% 15% 17% 35%

1%

3%

3%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Procente

Creştere între 20-30%

Creştere între 10-20%

Creştere între 5-10%

Creştere între 0-5%

Stagnare

Scădere între 0-5%

Scădere între 5-10%

Scădere între 10-20%

Scădere între 20-30%

Nu avem buget

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Cum a evoluat bugetul dumneavoastră de CSR în 2013, 2014 și 2015? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 7

În 2015 avem în continuare o stagnare a bugetelor de CSR pentru 40% dintre companii (acest procent este însă în scădere față de

anii precedenți), în timp ce 53% dintre firme (față de 42% la studiul anterior) spun au un buget mai mare, iar numai 7% (față de 10%

în 2014) spun că au la dispoziţie un buget micşorat în acest an.

Răspunsuri totale: 154

(Au omis această întrebare: 157)

7% 3% 3%

51%

16%

9% 11%

6%

2% 2%

48%

14%

17%

4% 7%

3% 3% 1%

40%

18% 16% 11%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Scădere între20-30%

Scădere între10-20%

Scădere între5-10%

Scădere între0-5%

Stagnare Creştere între0-5%

Creştere între5-10%

Creştere între10-20%

Creştere între20-30%

2013

2014

2015

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care este bugetul dumneavoastră de CSR în 2015? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 8

Dacă 16% dintre respondenți spun că nu au un buget alocat pentru proiecte de CSR în 2015, 27% spun că au un buget de CSR

între 10,000-50,000 euro, iar 7% că au un buget alocat de peste 500,000 de euro. Totuși 16% dintre firmele respondente spun că nu

au buget de CSR în anul 2015.

Răspunsuri totale: 154

(Au omis această întrebare: 157)

15%

14%

27% 7%

8%

6%

7%

16% Până la 5.000 euro

Între 5.000 - 10.000 euro

Între 10.000 - 50.000 euro

Între 50.000 - 100.000 euro

Între 100.000 -200.000 euro

Între 200.000 - 500.000 euro

Peste 500.000 euro

Nu avem buget de CSR

63%

14%

7%

16%

0% 20% 40% 60% 80%

Între 5.000 - 100.000euro

Între 100.000 - 500.000euro

Peste 500.000 euro

Nu avem buget de CSR

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care a fost sursa principală a bugetului de CSR în 2014? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 9

În 2014, 51% din bugetul de CSR al companiilor a provenit din alocări deductibile de la buget (față de 37% în 2014), 35% din alocări

nedeductibile din bugetul companiei (față de 48% în 2014) și numai 14% din altă sursă (față de 15% în 2014).

Răspunsuri totale: 154

(Au omis această întrebare: 157)

51%

35%

14%

20% din alocărideductibile

Alocări nedeductibiledin bugetul companiei

Altă sursă

37%

51% 48%

35%

15% 14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2014 2015

20% din alocărideductibile

Alocări nedeductibiledin bugetul companiei

Altă sursă

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

În ce departament se prevede o linie de buget pentru CSR? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 10

În 2015, 58% din respondenți plasează linia de buget de CSR la PR și Marketing (față de 69% în 2014), 23% la HR (față de 17% în

2014), dar 4% spun că au un buget de dezvoltare durabilă (față de 5% în 2014), iar 1% că au chiar un departament de CSR. Alte

departamente indicate ca având linii de buget pentru CSR includ: departamentul financiar-contabil sau departamentul administrativ.

Răspunsuri totale: 154

(Au omis această întrebare: 157)

59% 23%

6%

4% 4%

2%

1%

1%

PR si Marketing

Resurse Umane

Altul

Management

Dezvoltare Durabilă

Financiar-Contabil

Administrativ

CSR

69%

17% 14%

58%

23% 19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

PR si Marketing Resurse Umane Alt departament

2014

2015

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Rolul top

managementului

şi strategia CSR

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Există un comitet de implicare CSR la nivel de top management? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 11

Legat de implicarea top management-ului în definirea unei strategii de CSR şi în realizarea proiectelor în 2014, 58% dintre companii

spun că au deja un comitet de implicare CSR la nivel de top management, în timp ce numai 42% au răspuns negativ.

Răspunsuri totale: 154

(Au omis această întrebare: 157)

45%

55%

2012

57%

43%

2013

58%

42%

2014

Nu

Da Nu

Da

Nu

Da

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Aveţi formulată o politică/strategie dedicată responsabilităţii sociale corporative? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 12

Majoritatea companiilor (65%) spun că au deja o strategie/politică de CSR, în timp ce 35% afirmă că nu au încă o asemenea

strategie. Procentul de răspunsuri pozitive este în scădere cu 19% față de rezultatele studiului anterior, dar reflectă de fapt procentul

mai mare de răspunsuri la chestionar primite de la companii care încă nu derulează activități de CSR.

Răspunsuri totale: 154

(Au omis această întrebare: 157)

78%

22%

2012

84%

16%

2013

65%

35%

2014

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Măsurarea și

raportarea cu privire

la activitatea de CSR

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Compania dumneavoastră măsoară impactul pe care îl are implicarea în comunitate asupra companiei şi a comunităţii? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 13

Puțin mai mult de jumătate din respondenţi (55%) măsoară impactul asupra comunităţii a propriilor proiecte de CSR. Procentul de

răspunsuri pozitive este în scădere cu 23% față de studiul anterior, dar reflectă de fapt procentul mai mare de răspunsuri la

chestionar primite de la companii care încă nu derulează activități de CSR.

Răspunsuri totale: 139

(Au omis această întrebare: 172)

65% 68%

45%

35% 32%

55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2012 2013 2014

Da

Nu

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care sunt Key Performance Indicators (KPIs) folosiți în 2014 pentru a urmări acest impact? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 14

37% dintre companii spun că utilizează sisteme de evaluare proprii (față de 53% în studiul anterior), în timp ce 13% (față de 24%

anterior) spun folosesc standarde de raportare internațională, iar 7% (față de 18% anterior) că apelează la evaluări oferite de

parteneri (de exemplu ONG-uri). Totuși 40% dintre respondenți nu urmăresc în nici un fel impactul implicării în comunitate.

Răspunsuri totale: 78

(Au omis această întrebare: 35)

13%

37%

7%

40%

3% Raportare după standarde internaționale

Sisteme de evaluare proprii

Evaluări oferite de parteneri (de exemplu ONG-uri)

Nu urmărim impactul implicării în comunitate

Alți indicatori

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care sunt Key Performance Indicators (KPIs) folosiți în 2013 și 2014 pentru a urmări acest impact? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 15

Față de studiul anterior cea mai mare creștere o înregistrează procentul companiilor respondente spun că utilizează sisteme de

evaluare proprii (+8%), în timp ce firmele care folosesc standarde de raportare internațională scad ca procent cu 2%, iar cele care

apelează la evaluări oferite de parteneri (de exemplu ONG-uri) scad ca procent cu 6% în 2014 față de 2013.

Răspunsuri totale: 139

(Au omis această întrebare: 172)

24%

53%

18%

5%

22%

61%

12%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Raportare după standarde internaționale

Sisteme de evaluare proprii Evaluări oferite de parteneri(de exemplu ONG-uri)

Alți indicatori

2013

2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care a fost cea mai importantă arie în funcție de care v-ați evaluat impactul activității de CSR în 2014? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 16

La această întrebare cele mai multe răspunsuri (36%) sunt ale companiilor care nu evaluează impactul activității de CSR. În rest,

distribuția de răspunsuri este una relativ echilibrată, dar care indică un plus de focus pe clienți, pe impactul activității de CSR asupra

mediului și angajaților.

Răspunsuri totale: 139

(Au omis această întrebare: 172)

15%

15%

16%

9% 9%

36%

Clienţi

Mediu

Angajaţi

Economic

Furnizori

Altă arie

Nu evaluăm impactulactivităţii CSR

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Cât de probabil este ca firma dumneavoastră să elaboreze în viitorul apropiat un raport de CSR/dezvoltare durabilă? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 17

Dacă 41% dintre companii spun că este improbabil sau puțin probabil să elaboreze un raport de CSR/dezvoltare durabilă în viitorul

apropiat, majoritatea (55%) spun că este probabil să facă un astfel de raport. Un aspect semnificativ este că numai 4% dintre

respondenți au ales răspunsul “nu știu” la această întrebare.

Răspunsuri totale: 139

(Au omis această întrebare: 172)

6%

35%

24%

11%

20%

4%

Improbabil

Puțin probabil

Destul de probabil

Probabil

Foarte probabil

Nu știu

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Ce instrumente folosiți în 2015 pentru a comunica implicarea companiei dumneavoastră în CSR? (mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 18

Principalele instrumente folosite pentru a comunica implicarea companiei în CSR sunt website-ul companiei (67% în 2014 vs. 22% în

2013), comunicatele de presă (49% în 2014 vs. 31% în 2013), rapoarte anuale (29% în 2014 vs. 26% în 2013). Social media care

era o opțiune secundară cu numai 13%, urcă acum pe locul doi cu 50%.

Răspunsuri totale: 139

(Au omis această întrebare: 172)

3%

19%

24%

29%

49%

50%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Alte instrumente

Nu comunicam activitatea de CSR

Platforme dedicate domeniului CSR

Rapoarte anuale

Comunicate de presă

Social media

Website-ul companiei

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Ce instrumente ați folosit în 2013 și 2014 pentru a comunica implicarea companiei dumneavoastră în CSR?

(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 19

Se observă o scădere semnificativă a procentelor la rapoarte anuale (-13%) și comunicate de presă (-9%) în 2014 comparativ cu

2013, dar și creșteri importante la website-ul companiei (+9%), social media (+10%) și platforme dedicate domeniului CSR (+3%).

Răspunsuri totale: 172

(Au omis această întrebare: 54)

26%

31%

22%

13%

8%

13%

22%

31%

23%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Rapoarte anuale Comunicate de presă Website-ul companiei Social media Platforme dedicatedomeniului CSR

2013

2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care ar fi, din perspectiva companiei dumneavoastră, beneficiile cele mai importante pe care le-ați putea obține după elaborarea unui raport de CSR/dezvoltare durabilă? (mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 16

60% dintre companii spun că cel mai important beneficiu asociat elaborării unui raport de CSR/dezvoltare durabilă îl reprezintă demonstrarea

faptului că firma are practici curente și o strategie de dezvoltare durabilă. Pe locurile următoare se află beneficii ca: creșterea credibilității

companiei în raport cu concurența (55%), faptul că managementul companiei ar demonstra că este dedicat practicilor și proceselor etice și

transparente (55%), iar abia pe locul patru faptul că procesele interne de management al sustenabilității vor fi îmbunătățite.

Răspunsuri totale: 139

(Au omis această întrebare: 172)

60%

55%

55%

37%

29%

17%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Firma ar demonstra că are practici curente şi o strategie dedezvoltare durabilă

Credibilitatea companiei va creşte în raport cu concurenţa

Managementul companiei ar demonstra că este dedicatpracticilor şi proceselor etice şi transparente

Procesele interne de management al sustenabilităţii vor fiîmbunătăţite

Compania ar răspunde astfel nevoii de informare astakeholder-ilor

Compania ar respecta astfel legislaţia naţională / europeană

Alte beneficii

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Proiecte CSR

în 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Câte proiecte aţi derulat în anul 2014, comparativ cu anul 2013 și cu anul 2012? (răspuns deschis)

Întrebarea 20

În anul 2014, companiile au derulat în medie 8,7 proiecte de natura CSR-ului, în scădere cu 36% față de anul anterior, dar acest

rezultat reflectă procentul mai mare de răspunsuri la chestionar primite de la companii care încă nu derulează activități de CSR.

Răspunsuri totale: 119

(Au omis această întrebare: 192)

6.6

13.7

8.7

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

2012 2013 2014

+108% -36%

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care este valoarea unui proiect mediu derulat de firma dumneavoastră în anul 2014? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 21

În anul 2014, valoarea unui proiect mediu de CSR a fost de până în 5,000 de euro. Acesta a fost răspunsul dat de 52% dintre firmele

respondente. Totuși, 5% dintre respondenți au spus că au derulat proiecte de CSR cu valoare medie de 100,000-500,000 de euro.

Răspunsuri totale: 130

(Au omis această întrebare: 181)

0%

2%

3%

7%

18%

18%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Peste 500.000 euro

Între 200.000 - 500.000 euro

Între 100.000 -200.000 euro

Între 50.000 - 100.000 euro

Între 5.000 - 10.000 euro

Între 10.000 - 50.000 euro

Până la 5.000 euro

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

La ce nivel sunt sau au fost desfăşurate proiectele de CSR iniţiate de compania dumneavoastră? (mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 22

Pentru prima oară, companiile aduc focusul strategiilor lor de CSR la nivel local (55%), de unde anterior cel mai mare număr de

proiecte CSR erau concentrate la nivel naţional (57%) şi mai puţin la nivelul unei comunităţi sau la nivel local. De observat că

proiectele derulate la nivel național se situează la 45% în 2014.

Răspunsuri totale: 130

(Au omis această întrebare: 181)

13%

21%

25%

25%

45%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

La nivelul tuturor comunităților în care activăm

La nivelul companiei noastre

Regional

La nivelul unei comunităţi

Naţional

Local

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

La ce nivel au fost desfăşurate proiectele de CSR iniţiate de compania dumneavoastră în 2014 comparativ cu 2013? (mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 23

Singura creștere a numărului de proiecte de CSR derulate în 2014 este la nivel local (+3%). Toate celelalte niveluri arată scăderi

semnificative în 2014, de la -14% până la -8%, cea mai puternică fiind cea a proiectelor derulate “la nivelul tuturor comunităților în

care acționăm”.

Răspunsuri totale: 130

(Au omis această întrebare: 181)

52% 57%

35% 33% 31% 27%

55%

45%

25% 25% 21%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Local Naţional Regional La nivelul uneicomunităţi

La nivelulcompaniei noastre

La nivelul tuturor comunităților în care

activăm

2013

2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Ce sectoare ale comunităţii ați vizat pentru intervenţie şi sprijin în 2012, 2013 și 2014? (mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 24

Cele mai multe companii au ca focus educaţia în proiectele de CSR (69%, dar în scădere cu 10% față de anul anterior). Aceasta

este urmată de interesul pentru probleme sociale (62%, în scădere cu 2%) şi sănătate (54%, în scădere cu 2%). Mediul este

domeniul cu cea mai mare scădere în 2014 față de 2013, de la 58% la numai 35%.

Răspunsuri totale: 130

(Au omis aceasta întrebare: 181)

87%

60% 62%

27%

56%

29%

19%

2%

79%

68%

56%

39%

58%

36%

19%

1%

69%

62%

54%

41%

35% 35%

15%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Educaţie Social Sănătate Sport Mediu Cultură Antreprenoriat Alte sectoare

2012

2013

2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Compania dumneavoastră oferă ajutor comunităţii prin: (mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 25

Și în 2014 majoritatea companiilor oferă ajutor prin: donaţii financiare (80% vs 79% în studiu anterior) și voluntariat (61% vs. 74%).

O mică scădere se pbservă și la donaţiile în natură (59% vs. 67%). Mult mai puţini sunt în continuare concentraţi pe practici de

afaceri responsabile social (40% vs. 50%).

Răspunsuri totale: 130

(Au omis această întrebare: 181)

73% 75% 72%

50%

2%

74% 79%

67%

50%

13%

61%

80%

59%

40%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Voluntariat Donaţii în bani Donaţii în natură (cărţi,folosirea spaţiilor,

împrumuturi de active)

Practici de afaceriresponsabile social

În alt mod

2012

2013

2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Cu ce fel de instituţii colaboraţi pentru implementarea proiectelor de CSR? (mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 26

În ceea ce priveşte colaborarea cu diferite instituţii 87% dintre companii preferă mai ales ONG-urile (față de 54% anterior), în timp ce

49% lucrează mai ales cu autorităţile locale/centrale (față de 37% anterior). Există totuşi şi companii care îşi desfăşoară proiectele

colaborând cu instituții de învățământ (52%) sau cu instituții care oferă servicii medicale și de îngrijire (39%).

Răspunsuri totale: 125

(Au omis această întrebare: 186)

87%

52%

49%

39%

4%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ONG-uri

Instituţii de învăţământ

Autorităţi locale/centrale

Instituţii care oferă servicii medicale şi de îngrijire

Nu colaborăm

Alte instituții

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Sustenabilitatea

lanțului de

aprovizionare

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Compania pe care o reprezentați are o politică privind sustenabilitatea lanțului de aprovizionare? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 27

55% dintre respondenţi spun că au o politică privind sustenabilitatea lanțului de aprovizionare pe care o și implementează, dar 21%

spun că nu au așa ceva, iar 11% pur și simplu nu știu. Există și un procent de 2% care, deși au o politică privind sustenabilitatea

lanțului de aprovizionare, spun că aceasta nu se aplică.

Răspunsuri totale: 125

(Au omis această întrebare: 186)

55%

2%

11%

21%

11%

Da, şi o implementăm

Da, dar nu se aplică

Nu, dar lucram la asta

Nu

Nu ştiu

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care sunt motivele pentru care se aplică această politică de sustenabilitate a lanțului de aprovizionare? (mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 28

În privința motivelor pentru care se aplică politică de sustenabilitate a lanțului de aprovizionare pe primul lor este faptul că permite

eficientizarea costurilor (43%), urmat de faptul că permite un management mai bun al riscurilor (37%), și că face parte din strategie

de sustenabilitate/CSR a companiei (35%). 18% dintre companii spun chiar că le adaugă valoare brandului.

Răspunsuri totale: 125

(Au omis această întrebare: 186)

43%

37%

35%

29%

18%

8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Permite eficientizarea costurilor

Permite un management mai bun al riscurilor

Face parte din strategia de sustenabilitate/CSR a companiei

Compania noastră nu aplică / nu ştiu să aplice o astfel destrategie

Adaugă valoare brandului

Alte motive

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Cum evaluați sustenabilitatea unui furnizor? (mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 29

Companiile susțin că evaluează sustenabilitatea unui furnizor mai ales prin întâlniri (57%), prin audit (40%), și prin chestionare

(33%). Totuși 16% dintre companiile respondente nu fac nici un fel de evaluare în acest sens.

Răspunsuri totale: 125

(Au omis această întrebare: 186)

57%

40%

33%

16%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Întâlniri

Audit

Chestionare

Nu evaluăm

Altfel

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Care sunt principalele direcții de acțiune pe care le luaţi în considerare în dezvoltarea unui lanț de aprovizionare sustenabil? (mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 30

Principalele direcții de acțiune pe care firmele le iau i în considerare în dezvoltarea unui lanț de aprovizionare sustenabil sunt:

transparența și etica în afaceri (65%), mediul (45%), și sănătatea și securitatea la locul de muncă (43%).

Răspunsuri totale: 125

(Au omis această întrebare: 186)

65%

45%

43%

30%

26%

26%

24%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Transparenţa şi etica în afaceri

Mediu

Sănătatea şi securitatea la locul de muncă

Comunicare comercială

Drepturile omului

Managementul resurselor umane, compensații şi beneficii

Dezvoltare comunitară

Altele

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

La nivelul companiei dumneavoastră, cât de important este criteriul sustenabilității în alegerea unui furnizor? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 31

La nivelul companiei criteriul sustenabilității în alegerea unui furnizor este important pentru 79% dintre respondenți, dar

pentru 2% nu este deloc important, iar 8% nu știu.

Răspunsuri totale: 125

(Au omis această întrebare: 186)

2% 11%

27%

23%

29%

8%

Deloc important

Puțin important

Destul de important

Important

Foarte important

Nu știu

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Echipa CSR

şi rolul angajaţilor

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

2.6 2.8 3.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2012 2013 2014

Câte persoane fac parte din echipa de CSR? (răspuns deschis)

Întrebarea 32

Referitor la numărul persoanelor implicate în echipa de CSR, aceştia sunt în medie de 3,5 per companie (full time employees), ceea

ce indică o creștere de 25% față de media din anul anterior de 2,8.

Răspunsuri totale: 124

(Au omis această întrebare: 187)

+8%

+25%

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Implicaţi angajaţii în acţiunile de CSR derulate de companie? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 33

O majoritate covârşitoare, de 75% din companii, implică angajaţii în diferite acţiuni de CSR. Ceea ce înseamnă că firmele româneşti au înţeles că

angajaţii sunt cu atât mai motivaţi cu cât compania lor este mai activă prin proiecte CSR. Este larg acceptat faptul că proiectele CSR au un impact

semnificativ în motivarea, dezvoltarea şi retenţia angajaţilor.

Răspunsuri totale: 124

(Au omis această întrebare: 187)

0%

6%

6%

13%

75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Nu ştiu

Da, încercăm, dar aceștia nu se implică

Nu

Nu, dar plănuim să o facem

Da, ei sunt foarte implicați

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Câte training-uri interne cu teme de responsabilitate socială corporativă ați organizat în 2014? (răspuns deschis)

Întrebarea 34

Numărul mediu de training-uri interne cu teme de responsabilitate socială corporativă organizate de companiile respondente în 2014

este unul extrem de scăzut, de numai 1,18 per companie.

Răspunsuri totale: 124

(Au omis această întrebare: 187)

1,18 training-uri interne de CSR în 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Aveţi un proces intern pentru indentificarea temelor relevante pentru companie în domeniul CSR? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 35

Legat de procesul de stabilire a unei strategii CSR, 51% dintre companii au deja un proces intern pentru identificarea temelor

relevante în domeniul CSR, faţă de 47% care nu au un astfel de proces.

Răspunsuri totale: 124

(Au omis această întrebare: 187)

51%

27%

20%

2%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Da, şi îl implementăm

Nu

Nu, dar lucram la asta

Nu ştiu

Da, dar nu se aplică

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Date demografice Rezultatul acestui studiu reflectă răspunsurile

primite la chestionarul nostru în perioada

27 aprilie – 25 mai 2015 din partea a

311 executivi de top şi specialişti CSR,

reprezentând companii care îşi

desfăşoară activitatea în România.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Demografice

Structura acţionariatului companiilor: Cu sediul în:

64%

55%

40%

25%

32%

50%

11%

13%

10%

0% 20% 40% 60% 80%

2012

2013

2014

Mixtă

Străină

Românească

75%

76%

57%

25%

24%

43%

0% 20% 40% 60% 80%

2013

2014

2015

Altă localitate

București

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Demografice

Industriile în care activează companiile care au

răspuns la chestionar în 2015 (răspunsuri) Distribuţia veniturilor companiilor chestionate:

46

32

20

15

11

11

10

9

8

5

5

4

0 10 20 30 40 50

Industria producătoare

Alte servicii

Servicii financiar-bancare

Comerţ cu amănuntul şi en gros

Energie şi minerit

Industria de IT

Industria farmaceutică şisănătate

Construcţii şi imobiliare

Telecom / media

Industria alimentară

Industria chimică

Industria petrolieră

35%

18%

36%

9%

2%

48%

14%

23%

12%

3%

30%

9%

21%

29%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mai mult de 100 mil euro

50-100 mil euro

10-50 mil euro

1-10 mil euro

Mai puţin de 1 mil euro

2014

2013

2012

Răspunsuri totale: 176

(Au omis această întrebare: 135)

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Demografice

Poziţiile ocupate în cadrul companiei de persoanele care au răspuns la chestionar în 2015 (răspunsuri)

2

2

3

3

4

4

7

10

11

12

16

18

26

28

30

0 5 10 15 20 25 30 35

Director de HR

Manager Dezvoltare Durabila

Director Administrativ

Director General Adjunct

Analist financiar

Economist

Specialist resurse umane

Director Contabilitate

Specialist CSR

Director Economic

CEO / Preşedinte / Director general

Altă funcție

Membru al Board-ului

Specialist marketing / PR / comunicare

Director Financiar

Răspunsuri totale: 176

(Au omis această întrebare: 135)

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Echipa de proiect

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Echipa de proiect

Elena Badea Head of Market Enablement

EY România

[email protected]

EY România

Lacrămioara Botezatu Project Manager

CSRMedia.ro

[email protected]

George Carpov Strategic Communications Coordinator

McGuireWoods Consulting

[email protected]

CSRMedia.ro

Oana Gorbănescu Communication & CSR Officer

EY România

[email protected]

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Testimoniale

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

De ce vă recomandăm acest studiu?

Știm că acest studiu este așteptat cu mare

interes de cei care activează în domeniu.

Realizat pentru al treilea an consecutiv,

studiul aduce răspunsuri şi conferă o imagine

de ansamblu asupra activităților de CSR

realizate de companiile din ţara noastră. Si ne

bucură să vedem că numărul companiilor care

derulează acțiuni de responsabilitate socială

creşte de la an la an.

Elena Badea Head of Market Enablement

EY România

Mediul de business din România trece către o

zonă de maturitate în ceea ce priveşte domeniul

responsabilităţii sociale. Cea de-a treia ediţie a

studiului nostru ne relevă o diversificare a

preocupărilor companiilor în această zonă şi un

accent mai puternic pus pe sustenabilitate. Acest

lucru va fi în avantajul fiecărei companii, întrucât

organizațiile care îşi gestionează responsabil

impactul social şi de mediu beneficiază de o

eficienţă operațională mai mare, de o mai bună

administrare a resurselor, dar şi de o

repoziționare în relația cu acționarii, angajații şi

partenerii de afaceri.

Lacrămioara Botezatu Project Manager

CSRMedia.ro

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

Ne propunem să

realizăm acest studiu

în fiecare an.

Sperăm să fiţi alături

de noi!