of 56 /56
Tendinţe şi realităţi CSR în România Ediţia 2015

Tendinţe şi realităţi CSR în România · Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015 Despre studiu Studiul Tendinţe şi realităţi CSR în România analizează

 • Author
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tendinţe şi realităţi CSR în România · Tendinţe şi realităţi CSR în România –...

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România

  Ediţia 2015

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Despre studiu

  Studiul Tendinţe şi realităţi CSR în România analizează şi explorează percepţiile executivilor şi ale

  specialiştilor în CSR (corporate social responsibility) în legătură cu proiectele iniţiate şi derulate în domeniul

  responsabilităţii sociale corporative în anul 2014 şi perspectivele CSR-ului în perioada următoare.

  Studiul are la bază un chestionar aplicat în perioada 27 aprilie – 25 mai 2015. În raport se analizează răspunsurile a 311 de

  executivi de top din segmentul local de business şi specialişti din domeniul CSR la 38 de întrebări.

  Față de anii anteriori, 69% din companiile care la această ediție au răspuns la chestionar sunt deja implicate în CSR. De aceea

  credem că studiul oferă răspunsuri nu numai celor care analizează oportunitatea de a începe acţiuni CSR şi vor să le înţeleagă

  impactul la nivel strategic şi beneficiile, dar a devenit și o radiografie a fenomenului CSR din România.

  Obiective

  ► Cum arată sectorul CSR în România în acest

  moment?

  ► Care sunt tendinţele în CSR-ul românesc?

  ► Care este rolul CEOs, CFOs şi al altor executivi

  de top din companii în dezvoltarea CSR-ului şi de

  ce este important pentru ei să orienteze

  compania spre CSR?

  ► Care este rolul echipei de CSR în poziţionarea

  strategică a companiei prin eforturile CSR?

  Abordare

  ► Analiza cantitativă şi calitativă a răspunsurilor

  primite de la respondenţi.

  ► Indicatori privind fenomenul CSR din România,

  așa cum au fost evidențiați în ediția curentă, dar

  și în cele anterioare ale studiului.

  ► Pentru comparație puteți accesa rapoartele de la

  edițiile anterioare ale studiului aici: 2013 și 2014.

  http://www.slideshare.net/EYRomania20/ey-csr-survey-2013http://www.slideshare.net/EYRomania20/tendinte-si-realitati-csr-in-romania-editia-2014

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Analiza SWOT a CSR în România

  ► Interesul societăţii pentru CSR şi relativa noutate a conceptului în

  spaţiul public românesc

  ► Implicarea companiilor multinaţionale şi a unor companii româneşti

  în iniţiative de CSR

  ► Creştere continuă a numărului de iniţiative de tip CSR şi de bune

  practici în acest domeniu la nivel naţional

  ► Creşterea numărului de consumatori pentru produse şi servicii ale

  companiilor social-responsabile

  Puncte tari

  ► Absenţa unor politici publice coerente de promovare a CSR

  ► Absenţa unui cadru legislativ coerent şi consistent

  ► Deficienţe în aplicarea legislaţiei

  ► Riscul de excludere/blocare a accesului companiilor româneşti pe

  anumite pieţe

  ► Suport şi implicare insuficientă a autorităţilor publice în promovarea

  şi aplicarea CSR

  ► Lipsa fondurilor bugetare pentru promovarea aplicării CSR

  Ameninţări

  ► Conceptul CSR este puţin cunoscut în societatea românească

  ► Absenţa unor studii asupra gradului de cunoaştere şi aplicare a

  CSR/SR în România

  ► Unele IMM-uri nu sunt convinse încă de relevanţă iniţiativelor CSR

  ► Lipsa vizibilităţii în grupurile avute în vedere de eforturile CSR a

  capacităţii de reprezentare şi manifestare a intereselor lor prin CSR

  Puncte slabe

  ► Dinamismul domeniului CSR la nivel european şi internaţional

  ► Oportunitatea de a învăţa, prelua şi adapta bune practici din

  experienţa altor state mai dezvoltate

  ► Creşterea reputaţiei companiilor prin eforturile CSR

  ► Oportunităţile de finanţare pentru iniţiative de CSR oferite de UE

  ► Atitudinea pozitivă a consumatorilor faţă de implicarea companiilor

  în comunitate/societate

  Oportunităţi

  Sursă: Strategia Naţională de promovare a responsabilităţii sociale 2011-2016

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Principalele concluzii ale studiului

  Top 9

  concluzii

  Procentul companiilor care definesc responsabilitatea socială corporativă ca și etică în afaceri a crescut semnificativ la

  17% în 2014 față de 6% în 2013. Mai mult, procentul celor care consideră că responsabilitatea socială înseamnă

  interacțiuni semnificative cu stakeholder-ii a crescut de la 1% în 2013 la 10% în 2014, iar în rândul celor care au ales

  răspunsul managementul responsabil al lanțului de furnizori procentul a crescut de la 1% în 2013 la 8% în 2014.

  Se observă că în 2014 bugetele de CSR au stagnat (35% dintre răspunsuri). Totuși, pe această tendință generală, există

  și 7% dintre companii care spun că bugetele lor de CSR au crescut chiar și cu 20%-30%. La polul opus, numai 7% dintre

  companiile respondente spun că bugetele lor de CSR au scăzut, iar 9% că nu au un astfel de buget.

  Dacă 16% dintre respondenți spun că nu au un buget alocat pentru proiecte de CSR în 2015, 27% spun că au un buget de

  CSR între 10,000-50,000 euro, iar 7% că au un buget alocat de peste 500,000 de euro. Totuși 16% dintre firmele

  respondente spun că nu au buget de CSR în anul 2015.

  În 2014, 51% din bugetul de CSR al companiilor a provenit din alocări deductibile de la buget (față de 37% în 2014), 35%

  din alocări nedeductibile din bugetul companiei (față de 48% în 2014) și numai 14% din altă sursă (față de 15% în 2014).

  37% dintre companii spun că utilizează sisteme de evaluare proprii (53% în studiul anterior), în timp ce 13% (24%

  anterior) spun folosesc standarde de raportare internațională, iar 7% (18% anterior) că apelează la evaluări oferite de

  parteneri (de ex. ONG-uri). Totuși 40% dintre respondenți nu urmăresc în nici un fel impactul implicării în comunitate.

  Dacă 41% dintre companii spun că este improbabil sau puțin probabil să elaboreze un raport de CSR/dezvoltare durabilă

  în viitorul apropiat, majoritatea (55%) spun că este probabil să facă un astfel de raport. Un aspect semnificativ este că

  numai 4% dintre respondenți au ales răspunsul “nu știu” la această întrebare.

  55% dintre respondenţi spun că au o politică privind sustenabilitatea lanțului de aprovizionare pe care o și implementează,

  dar 21% spun că nu au așa ceva, iar 11% pur și simplu nu știu. Există și un procent de 2% care, deși au o politică privind

  sustenabilitatea lanțului de aprovizionare, spun că aceasta nu se aplică.

  Referitor la numărul persoanelor implicate în echipa de CSR, aceştia sunt în medie de 3,5 per companie (full time

  employees), ceea ce indică o creștere de 25% față de media din anul anterior de 2,8.

  Cele mai multe companii au ca focus educaţia în proiectele de CSR (69%, dar în scădere cu 10% față de anul anterior).

  Aceasta este urmată de interesul pentru probleme sociale (62%, în scădere cu 2%) şi sănătate (54%, în scădere cu 2%).

  Mediul este domeniul cu cea mai mare scădere în 2014 față de 2013, de la 58% la numai 35%.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  La prima ediţie a raportului consacrat responsabilităţii

  corporative afirmam că ne aşteptăm ca fenomenul CSR să se

  transforme în următorii ani în unul strategic pentru companiile

  din România, urmând evoluţia de la nivel mondial. Privind

  răspunsurile din acest an, această aşteptare începe să se

  confirme. Cel mai relevant răspuns în acest sens este

  schimbarea de tendinţă la întrebarea despre modul în care

  companiile definesc responsabilitatea socială corporativă. Așa

  cum veți vedea procentul companiilor care definesc

  responsabilitatea socială corporativă ca și etică în afaceri a

  crescut semnificativ la 17% în 2014 față de 6% în 2013. Mai

  mult, procentul celor care consideră că responsabilitatea

  socială managementul responsabil al lanțului de furnizori a

  crescut de la 1% în 2013 la 8% în 2014.

  Bogdan ION, Country Managing Partner

  EY România & Moldova

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Care dintre opţiuni consideraţi că e cea mai potrivită pentru a defini responsabilitatea socială? (mai multe variante de răspuns)

  Întrebarea 1

  Procentul companiilor care definesc responsabilitatea socială corporativă ca și etică în afaceri a crescut semnificativ la 17% în 2014

  față de 6% în 2013. Mai mult, procentul celor care consideră că responsabilitatea socială înseamnă interacțiuni semnificative cu

  stakeholder-ii a crescut de la 1% în 2013 la 10% în 2014, iar în rândul celor care au ales răspunsul managementul responsabil al

  lanțului de furnizori procentul a crescut de la 1% în 2013 la 8% în 2014.

  Răspunsuri totale: 154

  (Au omis această întrebare: 156)

  57%

  6%

  1% 1% 1%

  33%

  1%

  30%

  17%

  5%

  10% 8%

  18%

  12%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  Implicarea încomunitate

  Etica în afaceri Managementulriscului

  Interacţiunisemnificative cu

  stakeholder-ii

  Managementulresponsabil al

  lanţului defurnizori

  Strategiesustenabilă de

  business

  Filantropia

  2013

  2014

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Compania dumneavoastră este implicată în proiecte de responsabilitate socială corporativă? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 2

  69% dintre companiile respondente spun că s-au implicat în proiecte de responsabilitate socială corporativă în 2014, față de 96% în

  anul anterior. Acest rezultat nu marchează un interes mai mic din partea companiilor de a integra activități de CSR în strategia lor de

  afaceri, ci vine ca urmare a creșterii numărului de răspunsuri la chestionar de la companii care nu au demarat încă activități de CSR.

  Răspunsuri totale: 311

  (Au omis această întrebare: 0)

  59 93

  214 10

  4

  94

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  2012 2013 2014

  Nu

  Da

  86% 96%

  69%

  14%

  4%

  31%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  2012 2013 2014

  Nu

  Da

  69%

  31%

  Da

  Nu

  2014

  Număr de răspunsuri Procente

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Referitor la motivarea neimplicării în activități de CSR observăm că cele mai importante motive, după “nu știu”, sunt “situația

  financiară dificilă” a companiei, la egalitate cu răspunsul “nu e în politica firmei” și cu faptul că “nu s-a identificat un proiect”, urmate

  de “lipsa de interes” și de faptul că “nu există buget alocat”.

  Dacă nu este implicată în proiecte de responsabilitate socială corporativă, de ce? (răspuns deschis, număr de răspunsuri)

  Întrebarea 3

  Răspunsuri totale: 57

  (Au omis această întrebare: 254)

  6

  10

  8

  8

  8

  7

  5

  2

  2

  1

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  Altul

  Nu știu

  Situație financiară dificilă

  Nu e în politica firmei

  Nu s-a identificat un proiect

  Lipsa de interes

  Nu există buget alocat

  Conducerea are alte priorități

  Lipsa unui inițiator

  Nu există politică de CSR

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Referitor la probabilitatea implicării în activități de CSR pe viitor observăm că numai 5% dintre respondenții la această întrebare spun

  că este foarte probabil să facă acest pas. Per total, balanța înclină în partea răspunsurilor negative, ceea ce poate indica faptul că

  obstacolele identificate ca stând în calea implicării în CSR a acestor firme sunt unele mai greu de depășit.

  Dacă nu aţi derulat sau nu derulaţi astfel de proiecte, cât de probabil este ca firma dumneavoastră să se implice în activităţi de CSR pe viitor? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 4

  Răspunsuri totale: 63

  (Au omis această întrebare: 248)

  3%

  14%

  38%

  27%

  13%

  5%

  0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

  Nu știu

  Improbabil

  Puțin probabil

  Destul de probabil

  Probabil

  Foarte probabil

  52% 45%

  3%

  Negativ

  Pozitiv

  Neutru

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  De ce se implică compania dumneavoastră în proiecte de responsabilitate socială corporativă? (mai multe variante de răspuns)

  Întrebarea 5

  Cele două motive principale pentru care companiile spun că s-au implicat în proiecte de responsabilitate socială corporativă în 2014

  sunt: faptul că această activitate face parte din strategia lor de relații publice (66%) și faptul că le aduce recunoaștere și vizibilitate

  (64%). Acestea au fost principalele motive indicate de respondenți la toate cele 3 ediții ale studiului de până acum.

  Răspunsuri totale: 154

  (Au omis această întrebare: 156)

  13% 15% 17%

  21%

  58% 62%

  20% 14%

  22% 23%

  74% 70%

  21% 17%

  12%

  25%

  66% 64%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  Faciliteazăpromovareaproduselor şi

  serviciilor companiei

  Valoarea financiară acompaniei creşte

  Suntem obligaţi prinpolitica firmei

  Acţionarii noştri ceraceastă implicare

  Face parte dinstrategia noastră de

  relaţii publice

  Ne aducerecunoaştere şi

  vizibilitate

  2012

  2013

  2014

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Bugetul CSR

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Cum a evoluat bugetul dumneavoastră de CSR în 2015 faţă de 2014? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 6

  Se observă că în 2014 bugetele de CSR au stagnat (35% dintre răspunsuri). Totuși, pe această tendință generală, există și 7%

  dintre companii care spun că bugetele lor de CSR au crescut chiar și cu 20%-30%. La polul opus, numai 7% dintre companiile

  respondente spun că bugetele lor de CSR au scăzut, iar 9% că nu au un astfel de buget.

  Răspunsuri totale: 154

  (Au omis această întrebare: 157)

  7% 10% 15% 17% 35%

  1%

  3%

  3%

  9%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Procente

  Creştere între 20-30%

  Creştere între 10-20%

  Creştere între 5-10%

  Creştere între 0-5%

  Stagnare

  Scădere între 0-5%

  Scădere între 5-10%

  Scădere între 10-20%

  Scădere între 20-30%

  Nu avem buget

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Cum a evoluat bugetul dumneavoastră de CSR în 2013, 2014 și 2015? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 7

  În 2015 avem în continuare o stagnare a bugetelor de CSR pentru 40% dintre companii (acest procent este însă în scădere față de

  anii precedenți), în timp ce 53% dintre firme (față de 42% la studiul anterior) spun au un buget mai mare, iar numai 7% (față de 10%

  în 2014) spun că au la dispoziţie un buget micşorat în acest an.

  Răspunsuri totale: 154

  (Au omis această întrebare: 157)

  7% 3% 3%

  51%

  16%

  9% 11%

  6%

  2% 2%

  48%

  14%

  17%

  4% 7%

  3% 3% 1%

  40%

  18% 16% 11%

  8%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  Scădere între20-30%

  Scădere între10-20%

  Scădere între5-10%

  Scădere între0-5%

  Stagnare Creştere între0-5%

  Creştere între5-10%

  Creştere între10-20%

  Creştere între20-30%

  2013

  2014

  2015

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Care este bugetul dumneavoastră de CSR în 2015? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 8

  Dacă 16% dintre respondenți spun că nu au un buget alocat pentru proiecte de CSR în 2015, 27% spun că au un buget de CSR

  între 10,000-50,000 euro, iar 7% că au un buget alocat de peste 500,000 de euro. Totuși 16% dintre firmele respondente spun că nu

  au buget de CSR în anul 2015.

  Răspunsuri totale: 154

  (Au omis această întrebare: 157)

  15%

  14%

  27% 7%

  8%

  6%

  7%

  16% Până la 5.000 euro

  Între 5.000 - 10.000 euro

  Între 10.000 - 50.000 euro

  Între 50.000 - 100.000 euro

  Între 100.000 -200.000 euro

  Între 200.000 - 500.000 euro

  Peste 500.000 euro

  Nu avem buget de CSR

  63%

  14%

  7%

  16%

  0% 20% 40% 60% 80%

  Între 5.000 - 100.000euro

  Între 100.000 - 500.000euro

  Peste 500.000 euro

  Nu avem buget de CSR

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Care a fost sursa principală a bugetului de CSR în 2014? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 9

  În 2014, 51% din bugetul de CSR al companiilor a provenit din alocări deductibile de la buget (față de 37% în 2014), 35% din alocări

  nedeductibile din bugetul companiei (față de 48% în 2014) și numai 14% din altă sursă (față de 15% în 2014).

  Răspunsuri totale: 154

  (Au omis această întrebare: 157)

  51%

  35%

  14%

  20% din alocărideductibile

  Alocări nedeductibiledin bugetul companiei

  Altă sursă

  37%

  51% 48%

  35%

  15% 14%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  2014 2015

  20% din alocărideductibile

  Alocări nedeductibiledin bugetul companiei

  Altă sursă

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  În ce departament se prevede o linie de buget pentru CSR? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 10

  În 2015, 58% din respondenți plasează linia de buget de CSR la PR și Marketing (față de 69% în 2014), 23% la HR (față de 17% în

  2014), dar 4% spun că au un buget de dezvoltare durabilă (față de 5% în 2014), iar 1% că au chiar un departament de CSR. Alte

  departamente indicate ca având linii de buget pentru CSR includ: departamentul financiar-contabil sau departamentul administrativ.

  Răspunsuri totale: 154

  (Au omis această întrebare: 157)

  59% 23%

  6%

  4% 4%

  2%

  1%

  1%

  PR si Marketing

  Resurse Umane

  Altul

  Management

  Dezvoltare Durabilă

  Financiar-Contabil

  Administrativ

  CSR

  69%

  17% 14%

  58%

  23% 19%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  PR si Marketing Resurse Umane Alt departament

  2014

  2015

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Rolul top

  managementului

  şi strategia CSR

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Există un comitet de implicare CSR la nivel de top management? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 11

  Legat de implicarea top management-ului în definirea unei strategii de CSR şi în realizarea proiectelor în 2014, 58% dintre companii

  spun că au deja un comitet de implicare CSR la nivel de top management, în timp ce numai 42% au răspuns negativ.

  Răspunsuri totale: 154

  (Au omis această întrebare: 157)

  45%

  55%

  2012

  57%

  43%

  2013

  58%

  42%

  2014

  Nu

  Da Nu

  Da

  Nu

  Da

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Aveţi formulată o politică/strategie dedicată responsabilităţii sociale corporative? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 12

  Majoritatea companiilor (65%) spun că au deja o strategie/politică de CSR, în timp ce 35% afirmă că nu au încă o asemenea

  strategie. Procentul de răspunsuri pozitive este în scădere cu 19% față de rezultatele studiului anterior, dar reflectă de fapt procentul

  mai mare de răspunsuri la chestionar primite de la companii care încă nu derulează activități de CSR.

  Răspunsuri totale: 154

  (Au omis această întrebare: 157)

  78%

  22%

  2012

  84%

  16%

  2013

  65%

  35%

  2014

  Nu

  Da

  Nu

  Da

  Nu

  Da

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Măsurarea și

  raportarea cu privire

  la activitatea de CSR

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Compania dumneavoastră măsoară impactul pe care îl are implicarea în comunitate asupra companiei şi a comunităţii? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 13

  Puțin mai mult de jumătate din respondenţi (55%) măsoară impactul asupra comunităţii a propriilor proiecte de CSR. Procentul de

  răspunsuri pozitive este în scădere cu 23% față de studiul anterior, dar reflectă de fapt procentul mai mare de răspunsuri la

  chestionar primite de la companii care încă nu derulează activități de CSR.

  Răspunsuri totale: 139

  (Au omis această întrebare: 172)

  65% 68%

  45%

  35% 32%

  55%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  2012 2013 2014

  Da

  Nu

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Care sunt Key Performance Indicators (KPIs) folosiți în 2014 pentru a urmări acest impact? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 14

  37% dintre companii spun că utilizează sisteme de evaluare proprii (față de 53% în studiul anterior), în timp ce 13% (față de 24%

  anterior) spun folosesc standarde de raportare internațională, iar 7% (față de 18% anterior) că apelează la evaluări oferite de

  parteneri (de exemplu ONG-uri). Totuși 40% dintre respondenți nu urmăresc în nici un fel impactul implicării în comunitate.

  Răspunsuri totale: 78

  (Au omis această întrebare: 35)

  13%

  37%

  7%

  40%

  3% Raportare după standarde internaționale

  Sisteme de evaluare proprii

  Evaluări oferite de parteneri (de exemplu ONG-uri)

  Nu urmărim impactul implicării în comunitate

  Alți indicatori

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Care sunt Key Performance Indicators (KPIs) folosiți în 2013 și 2014 pentru a urmări acest impact? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 15

  Față de studiul anterior cea mai mare creștere o înregistrează procentul companiilor respondente spun că utilizează sisteme de

  evaluare proprii (+8%), în timp ce firmele care folosesc standarde de raportare internațională scad ca procent cu 2%, iar cele care

  apelează la evaluări oferite de parteneri (de exemplu ONG-uri) scad ca procent cu 6% în 2014 față de 2013.

  Răspunsuri totale: 139

  (Au omis această întrebare: 172)

  24%

  53%

  18%

  5%

  22%

  61%

  12%

  5%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  Raportare după standarde internaționale

  Sisteme de evaluare proprii Evaluări oferite de parteneri(de exemplu ONG-uri)

  Alți indicatori

  2013

  2014

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Care a fost cea mai importantă arie în funcție de care v-ați evaluat impactul activității de CSR în 2014? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 16

  La această întrebare cele mai multe răspunsuri (36%) sunt ale companiilor care nu evaluează impactul activității de CSR. În rest,

  distribuția de răspunsuri este una relativ echilibrată, dar care indică un plus de focus pe clienți, pe impactul activității de CSR asupra

  mediului și angajaților.

  Răspunsuri totale: 139

  (Au omis această întrebare: 172)

  15%

  15%

  16%

  9% 9%

  36%

  Clienţi

  Mediu

  Angajaţi

  Economic

  Furnizori

  Altă arie

  Nu evaluăm impactulactivităţii CSR

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Cât de probabil este ca firma dumneavoastră să elaboreze în viitorul apropiat un raport de CSR/dezvoltare durabilă? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 17

  Dacă 41% dintre companii spun că este improbabil sau puțin probabil să elaboreze un raport de CSR/dezvoltare durabilă în viitorul

  apropiat, majoritatea (55%) spun că este probabil să facă un astfel de raport. Un aspect semnificativ este că numai 4% dintre

  respondenți au ales răspunsul “nu știu” la această întrebare.

  Răspunsuri totale: 139

  (Au omis această întrebare: 172)

  6%

  35%

  24%

  11%

  20%

  4%

  Improbabil

  Puțin probabil

  Destul de probabil

  Probabil

  Foarte probabil

  Nu știu

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Ce instrumente folosiți în 2015 pentru a comunica implicarea companiei dumneavoastră în CSR? (mai multe variante de răspuns)

  Întrebarea 18

  Principalele instrumente folosite pentru a comunica implicarea companiei în CSR sunt website-ul companiei (67% în 2014 vs. 22% în

  2013), comunicatele de presă (49% în 2014 vs. 31% în 2013), rapoarte anuale (29% în 2014 vs. 26% în 2013). Social media care

  era o opțiune secundară cu numai 13%, urcă acum pe locul doi cu 50%.

  Răspunsuri totale: 139

  (Au omis această întrebare: 172)

  3%

  19%

  24%

  29%

  49%

  50%

  67%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

  Alte instrumente

  Nu comunicam activitatea de CSR

  Platforme dedicate domeniului CSR

  Rapoarte anuale

  Comunicate de presă

  Social media

  Website-ul companiei

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Ce instrumente ați folosit în 2013 și 2014 pentru a comunica implicarea companiei dumneavoastră în CSR? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 19

  Se observă o scădere semnificativă a procentelor la rapoarte anuale (-13%) și comunicate de presă (-9%) în 2014 comparativ cu

  2013, dar și creșteri importante la website-ul companiei (+9%), social media (+10%) și platforme dedicate domeniului CSR (+3%).

  Răspunsuri totale: 172

  (Au omis această întrebare: 54)

  26%

  31%

  22%

  13%

  8%

  13%

  22%

  31%

  23%

  11%

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  Rapoarte anuale Comunicate de presă Website-ul companiei Social media Platforme dedicatedomeniului CSR

  2013

  2014

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Care ar fi, din perspectiva companiei dumneavoastră, beneficiile cele mai importante pe care le-ați putea obține după elaborarea unui raport de CSR/dezvoltare durabilă? (mai multe variante de răspuns)

  Întrebarea 16

  60% dintre companii spun că cel mai important beneficiu asociat elaborării unui raport de CSR/dezvoltare durabilă îl reprezintă demonstrarea

  faptului că firma are practici curente și o strategie de dezvoltare durabilă. Pe locurile următoare se află beneficii ca: creșterea credibilității

  companiei în raport cu concurența (55%), faptul că managementul companiei ar demonstra că este dedicat practicilor și proceselor etice și

  transparente (55%), iar abia pe locul patru faptul că procesele interne de management al sustenabilității vor fi îmbunătățite.

  Răspunsuri totale: 139

  (Au omis această întrebare: 172)

  60%

  55%

  55%

  37%

  29%

  17%

  4%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

  Firma ar demonstra că are practici curente şi o strategie dedezvoltare durabilă

  Credibilitatea companiei va creşte în raport cu concurenţa

  Managementul companiei ar demonstra că este dedicatpracticilor şi proceselor etice şi transparente

  Procesele interne de management al sustenabilităţii vor fiîmbunătăţite

  Compania ar răspunde astfel nevoii de informare astakeholder-ilor

  Compania ar respecta astfel legislaţia naţională / europeană

  Alte beneficii

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Proiecte CSR

  în 2014

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Câte proiecte aţi derulat în anul 2014, comparativ cu anul 2013 și cu anul 2012? (răspuns deschis)

  Întrebarea 20

  În anul 2014, companiile au derulat în medie 8,7 proiecte de natura CSR-ului, în scădere cu 36% față de anul anterior, dar acest

  rezultat reflectă procentul mai mare de răspunsuri la chestionar primite de la companii care încă nu derulează activități de CSR.

  Răspunsuri totale: 119

  (Au omis această întrebare: 192)

  6.6

  13.7

  8.7

  -

  2.0

  4.0

  6.0

  8.0

  10.0

  12.0

  14.0

  16.0

  2012 2013 2014

  +108% -36%

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Care este valoarea unui proiect mediu derulat de firma dumneavoastră în anul 2014? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 21

  În anul 2014, valoarea unui proiect mediu de CSR a fost de până în 5,000 de euro. Acesta a fost răspunsul dat de 52% dintre firmele

  respondente. Totuși, 5% dintre respondenți au spus că au derulat proiecte de CSR cu valoare medie de 100,000-500,000 de euro.

  Răspunsuri totale: 130

  (Au omis această întrebare: 181)

  0%

  2%

  3%

  7%

  18%

  18%

  52%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  Peste 500.000 euro

  Între 200.000 - 500.000 euro

  Între 100.000 -200.000 euro

  Între 50.000 - 100.000 euro

  Între 5.000 - 10.000 euro

  Între 10.000 - 50.000 euro

  Până la 5.000 euro

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  La ce nivel sunt sau au fost desfăşurate proiectele de CSR iniţiate de compania dumneavoastră? (mai multe variante de răspuns)

  Întrebarea 22

  Pentru prima oară, companiile aduc focusul strategiilor lor de CSR la nivel local (55%), de unde anterior cel mai mare număr de

  proiecte CSR erau concentrate la nivel naţional (57%) şi mai puţin la nivelul unei comunităţi sau la nivel local. De observat că

  proiectele derulate la nivel național se situează la 45% în 2014.

  Răspunsuri totale: 130

  (Au omis această întrebare: 181)

  13%

  21%

  25%

  25%

  45%

  55%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  La nivelul tuturor comunităților în care activăm

  La nivelul companiei noastre

  Regional

  La nivelul unei comunităţi

  Naţional

  Local

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  La ce nivel au fost desfăşurate proiectele de CSR iniţiate de compania dumneavoastră în 2014 comparativ cu 2013? (mai multe variante de răspuns)

  Întrebarea 23

  Singura creștere a numărului de proiecte de CSR derulate în 2014 este la nivel local (+3%). Toate celelalte niveluri arată scăderi

  semnificative în 2014, de la -14% până la -8%, cea mai puternică fiind cea a proiectelor derulate “la nivelul tuturor comunităților în

  care acționăm”.

  Răspunsuri totale: 130

  (Au omis această întrebare: 181)

  52% 57%

  35% 33% 31% 27%

  55%

  45%

  25% 25% 21%

  13%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  Local Naţional Regional La nivelul uneicomunităţi

  La nivelulcompaniei noastre

  La nivelul tuturor comunităților în care

  activăm

  2013

  2014

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Ce sectoare ale comunităţii ați vizat pentru intervenţie şi sprijin în 2012, 2013 și 2014? (mai multe variante de răspuns)

  Întrebarea 24

  Cele mai multe companii au ca focus educaţia în proiectele de CSR (69%, dar în scădere cu 10% față de anul anterior). Aceasta

  este urmată de interesul pentru probleme sociale (62%, în scădere cu 2%) şi sănătate (54%, în scădere cu 2%). Mediul este

  domeniul cu cea mai mare scădere în 2014 față de 2013, de la 58% la numai 35%.

  Răspunsuri totale: 130

  (Au omis aceasta întrebare: 181)

  87%

  60% 62%

  27%

  56%

  29%

  19%

  2%

  79%

  68%

  56%

  39%

  58%

  36%

  19%

  1%

  69%

  62%

  54%

  41%

  35% 35%

  15%

  5%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Educaţie Social Sănătate Sport Mediu Cultură Antreprenoriat Alte sectoare

  2012

  2013

  2014

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Compania dumneavoastră oferă ajutor comunităţii prin: (mai multe variante de răspuns)

  Întrebarea 25

  Și în 2014 majoritatea companiilor oferă ajutor prin: donaţii financiare (80% vs 79% în studiu anterior) și voluntariat (61% vs. 74%).

  O mică scădere se pbservă și la donaţiile în natură (59% vs. 67%). Mult mai puţini sunt în continuare concentraţi pe practici de

  afaceri responsabile social (40% vs. 50%).

  Răspunsuri totale: 130

  (Au omis această întrebare: 181)

  73% 75% 72%

  50%

  2%

  74% 79%

  67%

  50%

  13%

  61%

  80%

  59%

  40%

  5%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  Voluntariat Donaţii în bani Donaţii în natură (cărţi,folosirea spaţiilor,

  împrumuturi de active)

  Practici de afaceriresponsabile social

  În alt mod

  2012

  2013

  2014

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Cu ce fel de instituţii colaboraţi pentru implementarea proiectelor de CSR? (mai multe variante de răspuns)

  Întrebarea 26

  În ceea ce priveşte colaborarea cu diferite instituţii 87% dintre companii preferă mai ales ONG-urile (față de 54% anterior), în timp ce

  49% lucrează mai ales cu autorităţile locale/centrale (față de 37% anterior). Există totuşi şi companii care îşi desfăşoară proiectele

  colaborând cu instituții de învățământ (52%) sau cu instituții care oferă servicii medicale și de îngrijire (39%).

  Răspunsuri totale: 125

  (Au omis această întrebare: 186)

  87%

  52%

  49%

  39%

  4%

  2%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  ONG-uri

  Instituţii de învăţământ

  Autorităţi locale/centrale

  Instituţii care oferă servicii medicale şi de îngrijire

  Nu colaborăm

  Alte instituții

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Sustenabilitatea

  lanțului de

  aprovizionare

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Compania pe care o reprezentați are o politică privind sustenabilitatea lanțului de aprovizionare? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 27

  55% dintre respondenţi spun că au o politică privind sustenabilitatea lanțului de aprovizionare pe care o și implementează, dar 21%

  spun că nu au așa ceva, iar 11% pur și simplu nu știu. Există și un procent de 2% care, deși au o politică privind sustenabilitatea

  lanțului de aprovizionare, spun că aceasta nu se aplică.

  Răspunsuri totale: 125

  (Au omis această întrebare: 186)

  55%

  2%

  11%

  21%

  11%

  Da, şi o implementăm

  Da, dar nu se aplică

  Nu, dar lucram la asta

  Nu

  Nu ştiu

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Care sunt motivele pentru care se aplică această politică de sustenabilitate a lanțului de aprovizionare? (mai multe variante de răspuns)

  Întrebarea 28

  În privința motivelor pentru care se aplică politică de sustenabilitate a lanțului de aprovizionare pe primul lor este faptul că permite

  eficientizarea costurilor (43%), urmat de faptul că permite un management mai bun al riscurilor (37%), și că face parte din strategie

  de sustenabilitate/CSR a companiei (35%). 18% dintre companii spun chiar că le adaugă valoare brandului.

  Răspunsuri totale: 125

  (Au omis această întrebare: 186)

  43%

  37%

  35%

  29%

  18%

  8%

  0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

  Permite eficientizarea costurilor

  Permite un management mai bun al riscurilor

  Face parte din strategia de sustenabilitate/CSR a companiei

  Compania noastră nu aplică / nu ştiu să aplice o astfel destrategie

  Adaugă valoare brandului

  Alte motive

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Cum evaluați sustenabilitatea unui furnizor? (mai multe variante de răspuns)

  Întrebarea 29

  Companiile susțin că evaluează sustenabilitatea unui furnizor mai ales prin întâlniri (57%), prin audit (40%), și prin chestionare

  (33%). Totuși 16% dintre companiile respondente nu fac nici un fel de evaluare în acest sens.

  Răspunsuri totale: 125

  (Au omis această întrebare: 186)

  57%

  40%

  33%

  16%

  10%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  Întâlniri

  Audit

  Chestionare

  Nu evaluăm

  Altfel

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Care sunt principalele direcții de acțiune pe care le luaţi în considerare în dezvoltarea unui lanț de aprovizionare sustenabil? (mai multe variante de răspuns)

  Întrebarea 30

  Principalele direcții de acțiune pe care firmele le iau i în considerare în dezvoltarea unui lanț de aprovizionare sustenabil sunt:

  transparența și etica în afaceri (65%), mediul (45%), și sănătatea și securitatea la locul de muncă (43%).

  Răspunsuri totale: 125

  (Au omis această întrebare: 186)

  65%

  45%

  43%

  30%

  26%

  26%

  24%

  12%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

  Transparenţa şi etica în afaceri

  Mediu

  Sănătatea şi securitatea la locul de muncă

  Comunicare comercială

  Drepturile omului

  Managementul resurselor umane, compensații şi beneficii

  Dezvoltare comunitară

  Altele

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  La nivelul companiei dumneavoastră, cât de important este criteriul sustenabilității în alegerea unui furnizor? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 31

  La nivelul companiei criteriul sustenabilității în alegerea unui furnizor este important pentru 79% dintre respondenți, dar

  pentru 2% nu este deloc important, iar 8% nu știu.

  Răspunsuri totale: 125

  (Au omis această întrebare: 186)

  2% 11%

  27%

  23%

  29%

  8%

  Deloc important

  Puțin important

  Destul de important

  Important

  Foarte important

  Nu știu

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Echipa CSR

  şi rolul angajaţilor

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  2.6 2.8 3.5

  0

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  3

  3.5

  4

  2012 2013 2014

  Câte persoane fac parte din echipa de CSR? (răspuns deschis)

  Întrebarea 32

  Referitor la numărul persoanelor implicate în echipa de CSR, aceştia sunt în medie de 3,5 per companie (full time employees), ceea

  ce indică o creștere de 25% față de media din anul anterior de 2,8.

  Răspunsuri totale: 124

  (Au omis această întrebare: 187)

  +8%

  +25%

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Implicaţi angajaţii în acţiunile de CSR derulate de companie? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 33

  O majoritate covârşitoare, de 75% din companii, implică angajaţii în diferite acţiuni de CSR. Ceea ce înseamnă că firmele româneşti au înţeles că

  angajaţii sunt cu atât mai motivaţi cu cât compania lor este mai activă prin proiecte CSR. Este larg acceptat faptul că proiectele CSR au un impact

  semnificativ în motivarea, dezvoltarea şi retenţia angajaţilor.

  Răspunsuri totale: 124

  (Au omis această întrebare: 187)

  0%

  6%

  6%

  13%

  75%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

  Nu ştiu

  Da, încercăm, dar aceștia nu se implică

  Nu

  Nu, dar plănuim să o facem

  Da, ei sunt foarte implicați

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Câte training-uri interne cu teme de responsabilitate socială corporativă ați organizat în 2014? (răspuns deschis)

  Întrebarea 34

  Numărul mediu de training-uri interne cu teme de responsabilitate socială corporativă organizate de companiile respondente în 2014

  este unul extrem de scăzut, de numai 1,18 per companie.

  Răspunsuri totale: 124

  (Au omis această întrebare: 187)

  1,18 training-uri interne de CSR în 2014

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Aveţi un proces intern pentru indentificarea temelor relevante pentru companie în domeniul CSR? (o singură variantă de răspuns)

  Întrebarea 35

  Legat de procesul de stabilire a unei strategii CSR, 51% dintre companii au deja un proces intern pentru identificarea temelor

  relevante în domeniul CSR, faţă de 47% care nu au un astfel de proces.

  Răspunsuri totale: 124

  (Au omis această întrebare: 187)

  51%

  27%

  20%

  2%

  0%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  Da, şi îl implementăm

  Nu

  Nu, dar lucram la asta

  Nu ştiu

  Da, dar nu se aplică

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Date demografice Rezultatul acestui studiu reflectă răspunsurile

  primite la chestionarul nostru în perioada

  27 aprilie – 25 mai 2015 din partea a

  311 executivi de top şi specialişti CSR,

  reprezentând companii care îşi

  desfăşoară activitatea în România.

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Demografice

  Structura acţionariatului companiilor: Cu sediul în:

  64%

  55%

  40%

  25%

  32%

  50%

  11%

  13%

  10%

  0% 20% 40% 60% 80%

  2012

  2013

  2014

  Mixtă

  Străină

  Românească

  75%

  76%

  57%

  25%

  24%

  43%

  0% 20% 40% 60% 80%

  2013

  2014

  2015

  Altă localitate

  București

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Demografice

  Industriile în care activează companiile care au

  răspuns la chestionar în 2015 (răspunsuri) Distribuţia veniturilor companiilor chestionate:

  46

  32

  20

  15

  11

  11

  10

  9

  8

  5

  5

  4

  0 10 20 30 40 50

  Industria producătoare

  Alte servicii

  Servicii financiar-bancare

  Comerţ cu amănuntul şi en gros

  Energie şi minerit

  Industria de IT

  Industria farmaceutică şisănătate

  Construcţii şi imobiliare

  Telecom / media

  Industria alimentară

  Industria chimică

  Industria petrolieră

  35%

  18%

  36%

  9%

  2%

  48%

  14%

  23%

  12%

  3%

  30%

  9%

  21%

  29%

  11%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  Mai mult de 100 mil euro

  50-100 mil euro

  10-50 mil euro

  1-10 mil euro

  Mai puţin de 1 mil euro

  2014

  2013

  2012

  Răspunsuri totale: 176

  (Au omis această întrebare: 135)

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Demografice

  Poziţiile ocupate în cadrul companiei de persoanele care au răspuns la chestionar în 2015 (răspunsuri)

  2

  2

  3

  3

  4

  4

  7

  10

  11

  12

  16

  18

  26

  28

  30

  0 5 10 15 20 25 30 35

  Director de HR

  Manager Dezvoltare Durabila

  Director Administrativ

  Director General Adjunct

  Analist financiar

  Economist

  Specialist resurse umane

  Director Contabilitate

  Specialist CSR

  Director Economic

  CEO / Preşedinte / Director general

  Altă funcție

  Membru al Board-ului

  Specialist marketing / PR / comunicare

  Director Financiar

  Răspunsuri totale: 176

  (Au omis această întrebare: 135)

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Echipa de proiect

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Echipa de proiect

  Elena Badea Head of Market Enablement

  EY România

  [email protected]

  EY România

  Lacrămioara Botezatu Project Manager

  CSRMedia.ro

  [email protected]

  George Carpov Strategic Communications Coordinator

  McGuireWoods Consulting

  [email protected]

  CSRMedia.ro

  Oana Gorbănescu Communication & CSR Officer

  EY România

  [email protected]

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Testimoniale

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  De ce vă recomandăm acest studiu?

  Știm că acest studiu este așteptat cu mare

  interes de cei care activează în domeniu.

  Realizat pentru al treilea an consecutiv,

  studiul aduce răspunsuri şi conferă o imagine

  de ansamblu asupra activităților de CSR

  realizate de companiile din ţara noastră. Si ne

  bucură să vedem că numărul companiilor care

  derulează acțiuni de responsabilitate socială

  creşte de la an la an.

  Elena Badea Head of Market Enablement

  EY România

  Mediul de business din România trece către o

  zonă de maturitate în ceea ce priveşte domeniul

  responsabilităţii sociale. Cea de-a treia ediţie a

  studiului nostru ne relevă o diversificare a

  preocupărilor companiilor în această zonă şi un

  accent mai puternic pus pe sustenabilitate. Acest

  lucru va fi în avantajul fiecărei companii, întrucât

  organizațiile care îşi gestionează responsabil

  impactul social şi de mediu beneficiază de o

  eficienţă operațională mai mare, de o mai bună

  administrare a resurselor, dar şi de o

  repoziționare în relația cu acționarii, angajații şi

  partenerii de afaceri.

  Lacrămioara Botezatu Project Manager

  CSRMedia.ro

 • Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2015

  Ne propunem să

  realizăm acest studiu

  în fiecare an.

  Sperăm să fiţi alături

  de noi!