of 10 /10
Temperatura aerului si a solului Temperatura reprezinta principalul element meteorologic care exprima din punct de vedere fizic viteza cu care particulele de aer efectueaza miscari de tip boolean (dezordonate) provocate de starea termica a volumului de aer. 1. Unitatea de măsură – este gradul de temperatură, corespunzător unei diviziuni de lungime a scării lineare. Mărimea temperaturii este dependentă de scara folosită: a. scara termometrică Celsius (Co/centigrade) care este cel mai frecvent utilizată pe plan mondial (scara universală), aceasta avand două valori importante: t1=0oC (punctul de ingheţ al apei la o atmosferă) şi t2=100oC(punctul de fierbere al apei la o atmosferă); b. scara Fahrenheit (oF) cu un interval de 180 oF (32oF-212oF); pentru conversia din grade Celsius in grade Fahrenheit se foloseşte formula F=9/5C+32; punctul de fierbere al apei este la 212 oF, iar cel de ingheţ 32oF; c. scara Kelvin (K) sau scara temperaturii absolute la care 0K = -273,15oC (zero absolut); temperatura in grade Kelvin poate fi calculată prin adăugarea cifrei 273,15 temperaturii in grade Celsius; d. scara Reaumur (oR), cu gradaţii cuprinse intre 0 (punctul de ingheţ al apei) şi 80oR (punctul de fierbere al apei); e. scara Rankine (oRa), cu punctul de fierbere al apei la 671,67oRa şi punctul de ingheţ al

Temperatura Aerului Si a Solului

Embed Size (px)

DESCRIPTION

meto

Citation preview

Page 1: Temperatura Aerului Si a Solului

Temperatura aerului si a solului

Temperatura reprezinta principalul element meteorologic care exprima din punct devedere fizic viteza cu care particulele de aer efectueaza miscari de tip boolean (dezordonate)provocate de starea termica a volumului de aer.

1. Unitatea de măsură – este gradul de temperatură, corespunzător unei diviziuni delungime a scării lineare. Mărimea temperaturii este dependentă de scara folosită: a. scara termometrică Celsius (Co/centigrade) care este cel mai frecvent utilizată pe planmondial (scara universală), aceasta avand două valori importante: t1=0oC (punctul deingheţ al apei la o atmosferă) şi t2=100oC(punctul de fierbere al apei la o atmosferă); b. scara Fahrenheit (oF) cu un interval de 180 oF (32oF-212oF); pentru conversia dingrade Celsius in grade Fahrenheit se foloseşte formula F=9/5C+32; punctul de fierbereal apei este la 212 oF, iar cel de ingheţ 32oF; c. scara Kelvin (K) sau scara temperaturii absolute la care 0K = -273,15oC (zeroabsolut); temperatura in grade Kelvin poate fi calculată prin adăugarea cifrei 273,15temperaturii in grade Celsius; d. scara Reaumur (oR), cu gradaţii cuprinse intre 0 (punctul de ingheţ al apei) şi 80oR(punctul de fierbere al apei); e. scara Rankine (oRa), cu punctul de fierbere al apei la 671,67oRa şi punctul de ingheţ alapei la 491,67 oRa.

Page 2: Temperatura Aerului Si a Solului

2. Măsurarea temperaturii aerului – se realizează cu ajutorul termometruluimeteorologic sau cu ajutorul unor senzori. Termometrul funcţionează pe baza proprietăţilorcorpurilor lichide sau solide de a-şi mări sau micşora volumul in raport cu variaţiile termice.

a. Clasificarea termometrelor:a.1. după scop şi destinaţie:

- meteorologice (normale, de minimă, maximă, de minimă şi maximă);- medicale;- industriale;- pentru intrebuinţări casnice etc.

a.2. după natura elementului sensibil:- cu lichid (mercur, alcool etilic, toluen);- metalice;- manometrice;- electrice (cu termoelemente, rezistenţă electrică, termistori).

b. Tipuri de instrumente şi aparate utilizate în staţiile meteorologice

b.1. Termometrul meteorologic normal/ordinar:- indică temeratura aerului din momentul observaţiei;- are ca element sensibil mercurul cantonat intr-un rezervor sferic/cilindric; - scala are diviziuni cuprinse intre -36 oC şi 60-70 o C;- citirile se fac de 4 ori/zi (orele 1,7,13,19) laorele de observaţie climatică (exact la oralocală).

b.2. Termometrul de maximă:- indică cea mai ridicată temperatură care a avutloc intre 2 observaţii;- termometru cu mercur cu rezervorsferic/cilindric;- limitele scalei sunt cuprinse intre -36oC şi+51oC;- tubul capilar prezintă in apropierea rezervoruluio ingustrare, realizată cu ajutorul unui fir de sticlă, care nu permite mercurului să seretragă inapoi cand temperatura scade, indicand valoarea maximă existentă in intervalulanterior;

Page 3: Temperatura Aerului Si a Solului

- este situat in adăpostul meteorologic pe acelaşi suport cu termometrul de minimă,

respectiv culcat, cu capătul superior mai ridicat decat rezervorul;

- citirile se fac la orele 7 şi 19, fără a fi luat de pe suport.

b.3. Termometrul de minimă:

- indică cea mai scăzută temperatură care a avut loc intre 2 observaţii;

- funcţionează cu toluen sau alcool bine rafinat (de cel puţin 96o) ;

- rezervor in formă de furcă, pentru a i se mări suprafaţa de contact cu aerul atmosferic;

- scala este gradată de la

-50oC la +55oC, cu diviziunea

cea mai mică de 0,5oC;

- in interiorul tubului capilar

există un index (piesă de

sticlă sau porţelan alungită şi

bombată la capete), care se

deplasează in jos odată cu

retragerea alcoolului din tub,

indicand temperatura minimă

dintr-un interval fără a se deplasa in sus la creşterea temperaturii;

- in adăpostul meteo este aşezat in poziţie perfect orizontală;

- citirile se fac la orele 7 şi 19.

Page 4: Temperatura Aerului Si a Solului

b.4. Termometrul de minimă şi maximă (Six şi Bellani) :

- tub capilar in formă de U, cu rezervorul din stanga (cel de minimă) de formă cilindrică,

iar cel din dreapta (de maximă) in formă de pară;

b.5. Termograful:

- inregistrază continuu temperatura aerului intr-un anumit interval de timp;

- principiul de funcţionare

se bazează pe deformările

pe care le suferă un corp

metalic sub influenţa

temperaturii:

- este alcătuit din : receptor

(lamă bimetalică formată

prin sudarea a două lame de

metal), sistem de

transmitere şi amplificare a

deformării şi mecanismul de

inregistrare (tambur cu

mecanism de ceasornic in interior).

3. Măsurarea temperaturii solului – instrumente şi aparate:

- la suprafaţa solului dezgolit de vegetaţie şi la suprafaţa

stratului de zăpadă temperatura se măsoară cu

termometrele meteorologice obişnuite prezentate anterior.

a. Termometrul de sol cu cot:

- cu mercur;

- are o prelungire a corpului intre scală şi rezervor potrivit

adancimii la care urmează să se facă măsurătorile şi o

indoitură de 135 o a rezervorului spre interior sau exterior

faţă de tubul capilar care permite introducerea

rezervorului la adancimea dorită ;

- termometru cu precizie ridicată (diviziuni din 0,1 in 0,1

Page 5: Temperatura Aerului Si a Solului

oC);

Page 6: Temperatura Aerului Si a Solului

b. Termometrul de sol cu tragere verticală

- se foloseşte pentru adancimi de 20-320 cm;

- rezervorul cu mercur este mult mărit, iar scala este gradată din 0,2 in 0,2 oC;

c. Termometrul sondă

- se foloseşte pentru măsurarea temperaturii solului in stratul arabil, pentru stabilirea celor

mai favorabile termene pentru semănarea diferitelor plante;

- introdus intr-un tub protector metalic prevăzut cu numeroase orificii pentru a se asigura

contactul dintre rezervor şi sol;

- observaţiile se efectuează din 2 in 2 zile.

d. Geotermometrul şi geotermograful

e. Glaciometrul Danilin

- determină adancimea de ingheţ in sol;

- se instalează două, in colţurile opuse ale parcelei de observaţii meteorologice;

- observaţiile se efectuează intre orele 8 şi 9, in zilele de 5,10,15,20,25 şi ultima zi a lunii.

Page 7: Temperatura Aerului Si a Solului