24
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE CÂMPULUNG MUSCEL TEME PROPUSE PENTRU ELABORAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ AN UNIVERSITAR 2016-2017 DISCIPLINA MICROECONOMIE ȘI MACROECONOMIE Coord. Lect.univ.dr. Laurentia Avram avram.laurenț[email protected] 1. Productivitatea muncii in Romania - evolutii dupa 1989 2. Consumul populatiei din Romania dupa 1989 – modificari structurale, evolutii 3. Acordurile internaţionale şi procesele de integrare economică regională 4. Globalizarea – subiect controversat 5. Derularea activităţii de import la firma.................... 6. Particularităţi privitoare la incapacitatea plăţii datoriilor externe 7. Extinderea pe pieţele externe a firmei........................ 8. Rolul OMC în globalizarea economiei mondiale 9. Analiza comparativă a deschiderii economiei româneşti 10. Fundamentarea decizei de a investii la firma............ 11. Particularităţi privind evoluţia investiţiilor străine directe atrase şi emise de România 12. Impactul economic al migraţiei internaţionale a forţei de muncă 13. Responsabilitatea socială corporativă în condiţiile liberalizării pieţelor internaţionale 14. Polarizarea schimburilor comerciale transfrontaliere 15. Practici controversate în afacerile derulate în piaţa agricolă mondială 16. Măsuri ce trebuie întreprinse pentru depăşirea crizei sistemice actuale 17. Alianţele şi cooperările internaţionale – forme de internaţionalizare a activităţii firmei 18. Evoluția consumului privat în zona................... 19. Particularitati ale șomajului in orașul Câmpulung 20. Locul si rolul statului in asigurarea dezvoltării durabile DISCIPLINA ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA Coord. Prof.univ.dr. Nica Dumitru [email protected] 1.Analiza rezultatelor activitatii de productie la o societate comercială.Studiu de caz la S.C……. ; 2.Analiza rezultatelor activitatii de comercializare la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ; 3.Analiza cheltuielilor la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ; 4. Analiza gestiunii resurselor umane la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ; 5.Analiza gestiunii resurselor materiale la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ; 6.Analiza performantelor unei societăți comerciale. Studiu de caz la S.C……. ;

Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE CÂMPULUNG MUSCEL

TEME PROPUSE PENTRU

ELABORAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ AN UNIVERSITAR 2016-2017

DISCIPLINA MICROECONOMIE ȘI MACROECONOMIE Coord. Lect.univ.dr. Laurentia Avram avram.laurenț[email protected]

1. Productivitatea muncii in Romania - evolutii dupa 1989 2. Consumul populatiei din Romania dupa 1989 – modificari structurale, evolutii 3. Acordurile internaţionale şi procesele de integrare economică regională 4. Globalizarea – subiect controversat 5. Derularea activităţii de import la firma.................... 6. Particularităţi privitoare la incapacitatea plăţii datoriilor externe 7. Extinderea pe pieţele externe a firmei........................ 8. Rolul OMC în globalizarea economiei mondiale 9. Analiza comparativă a deschiderii economiei româneşti 10. Fundamentarea decizei de a investii la firma............ 11. Particularităţi privind evoluţia investiţiilor străine directe atrase şi emise de România 12. Impactul economic al migraţiei internaţionale a forţei de muncă 13. Responsabilitatea socială corporativă în condiţiile liberalizării pieţelor internaţionale 14. Polarizarea schimburilor comerciale transfrontaliere 15. Practici controversate în afacerile derulate în piaţa agricolă mondială 16. Măsuri ce trebuie întreprinse pentru depăşirea crizei sistemice actuale 17. Alianţele şi cooperările internaţionale – forme de internaţionalizare a activităţii firmei 18. Evoluția consumului privat în zona................... 19. Particularitati ale șomajului in orașul Câmpulung 20. Locul si rolul statului in asigurarea dezvoltării durabile

DISCIPLINA ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA Coord. Prof.univ.dr. Nica Dumitru [email protected]

1.Analiza rezultatelor activitatii de productie la o societate comercială.Studiu de caz la S.C……. ; 2.Analiza rezultatelor activitatii de comercializare la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ; 3.Analiza cheltuielilor la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ; 4. Analiza gestiunii resurselor umane la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ; 5.Analiza gestiunii resurselor materiale la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ; 6.Analiza performantelor unei societăți comerciale. Studiu de caz la S.C……. ;

Page 2: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

7.Analiza performantelor firmei pe baza indicatorilor de creare de valoare la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ; 8.Analiza pozitiei financiare a unei societăți comerciale. Studiu de caz la S.C……. ; 9.Analiza riscului la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ;

DISCIPLINA EVALUAREA INTREPRINDERII Coord. Prof.univ.dr. Nica Dumitru [email protected] 1.Evaluarea prin metoda capitalizării profitului net. Studiu de caz la S.C……. ; 2.Evaluarea prin metoda capitalizării dividendelor. Studiu de caz la S.C……. ; 3.Evaluarea prin metoda disconted cash-flow. Studiu de caz la S.C……. ; 4.Evaluarea prin metoda comparaţiei de piaţă. Studiu de caz la S.C……. ; 5.Evaluarea prin metoda activului net de lichidare. Studiu de caz la S.C……. ; 6.Evaluarea prin metoda activului net corectat. Studiu de caz la S.C……. ; 7.Evaluarea unei clădiri administrative prin metoda comparaţiei de piaţă. Studiu de caz la S.C……. ; 8.Determinarea costului mediu ponderat al capitalului în vederea contractării unui credit bancar de la bancă. Studiu de caz la S.C……. ; 9.Determinarea costului mediu ponderat al capitalului, în vederea achiziţionării unor utilaje în leasing financiar. Studiu de caz la S.C……. ; 10.Evaluarea unui teren prin una din metodele adecvate acestui tip de bun pentru un credit ipotecar. Studiu de caz la S.C……. ; 11.Evaluarea unei clădiri de producţie prin una din metodele adecvate acestui tip de bun. Studiu de caz la S.C……. ; 12.Evaluarea în vederea lichidării, reorganizării judiciare (falimentului sau fuziunii cu alte societăţi comerciale). Studiu de caz la S.C……. ; 13.Evaluarea unui bun intangibile de natura mărcii de fabricaţie prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C……. ; 14.Evaluarea unui bun intangibile de natura brevetelor de invenţie prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C……. (instituţie publică.... sau ONG...); 15.Evaluarea unui bun intangibil de natura programului de calculator prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C……. (instituţie publică.... sau ONG...); 16.Evaluarea unui bun intangibil de natura dreptului de autor prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri.Studiu de caz la S.C....... (instituţie publică.... sau ONG...); 17.Evaluarea unui bun intangibil de natura fondului comercial prin una din metodele de evaluare proprii acestui bun. Studiu de caz la S.C.....; 18.Evaluarea unui bun intangibil de natura desenelor si modelelor industriale la prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C.....; 19.Evaluarea unui teren prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C.....Institutia publica...ONG...;

20.Evaluarea unui utilaj prin una din metodele proprii acestei categorii de bunuri. Studiu de caz la S.C.....; 21.Evaluarea unui bun intangibil de natura emblemei comerciale prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C.....; 22.Evaluarea unei categorii de stocuri (materii prime, materiale consumabile, produse finite etc.)

prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C.....;

Page 3: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

DISCIPLINA PIETE DE CAPITAL Coord. : Prof.univ.dr. Nica Dumitru; Lect.univ.dr. Năftănăilă Cristina Alina [email protected]

[email protected]

1.Caracteristicile si semnificatiile indicilor bursieri utilizati la Bursa….. 2.Caracteristicile tranzactiilor cu titluri de proprietate la Bursa….. 3.Caracteristicile tranzactiilor cu titluri de credit la Bursa….. 4.Caracteristicile tranzactiilor cu instrumente derivate la Bursa…...

DISCIPLINA AUDIT FINANCIAR Coord. : Prof.univ.dr. Nica Dumitru; [email protected]

1.Planificarea in auditul situatiilor financiare. Studiu de caz la S.C………… 2.Revizuirea controlului intern in procesul de auditate a situatiilor financiare. Studiu de caz la S.C……… 3.Auditarea imobilizarilor necorporale, corporale si investitiilor. Studiu de caz la S.C……. 4.Auditarea stocurilor si productiei in curs de execuție. Studiu de caz la S.C……. 5.Auditarea debitorilor si creditorilor. Studiu de caz la S.C……. 6.Auditarea conturilor la banci si numerarului disponibil. Studiu de caz la S.C……. 7.Auditarea taxelor. Studiu de caz la S.C……. 8.Auditarea obligatiilor, datoriilor contingente si angajamentelor. Studiu de caz la S.C……. 9.Auditarea aspectelor statutare, capitalului propriu si rezervelor. Studiu de caz la S.C……. 10.Auditarea vanzarilor si veniturilor. Studiu de caz la S.C……. 11.Auditarea achizitiilor si cheltuielilor. Studiu de caz la S.C……. 12.Auditarea salariilor. Studiu de caz la S.C……. 13.Prezentarea si descrierea componentei situatiilor financiare. Studiu de caz la S.C……

DISCIPLINA AUDIT INTERN Coord. : Prof.univ.dr. Nica Dumitru; [email protected]

1.Auditarea interna a resurselor umane. Studiu de caz la S.C.……….sau la o institutie publica.……….; 2.Auditarea interna a activitatii juridice. Studiu de caz la S.C.……….sau la o institutie publica.……….; 3.Auditarea interna a activitatii financiar – contabile. Studiu de caz la S.C.……….sau la o institutie publica.………; 4.Auditarea interna a activitatii din domeniul IT. Studiu de caz la S.C.……….sau la o institutie publica.……….; 5.Auditarea interna a activitatii de achiziții publice. Studiu de caz la S.C.……….sau la o institutie publica.…….

DISCIPLINA CONTABILITATE Coord. : Conf. univ. dr. Zărnescu Odi Mihaela [email protected]

1. Contabilitatea şi gestiunea imobilizărilor corporale la SC ……………......

Page 4: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

2. Metode şi tehnici de evaluare a stocurilor la SC…………….. 3. Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor la SC…….. 4. Contabilitatea rezultatului contabil şi a celui fiscal la SC…………. 5. Contabilitatea tranzacţiilor în leasing la SC…………… 6. Contabilitatea creanţelor si datoriilor la SC……………………… 7. Instrumentarea contabilă a operaţiilor privind impozitele directe la SC………….. 8. Contabilitatea şi decontarea taxei pe valoarea adăugată la SC…………. 9. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor privind personalul, asigurările şi protecţia socială la

SC……………. 10. Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare conform standardelor europene la

SC…………………. 11. Calculul drepturilor salariale si contabilitatea decontărilor la SC…….. 12. Tabloul fluxurilor de trezorerie, instrument modern de reflectare a lichidităţii

întreprinderilor (studiu de caz la S. C. …………). 13. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar şi reflectarea lor în contabilitate (

studiu de caz la o societate comercială). 14. Principii şi metode de evaluare a stocurilor şi reflectarea acestora în contabilitate la o

societate comerciala 15. Calculul, contabilizarea si controlul operatiilor privind drepturile banesti ale salariatilor la

o entitate economica

DISCIPLINA CONTABILITATEA FINANCIARA Coord. : Conf. univ. dr. Bragă Viorica Filofteia [email protected]

1. Sistemul informational privind contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale. 2. Sistemul informational privind contabilitatea stocurilor de produse. 3. Sistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor necorporale.

5. Sistemul informational privind contabilitatea capitalurilor proprii. 6. Sistemul informational privind contabilitatea datoriilor si creantelor comerciale. 7. Sistemul informational privind contabilitatea cheltuielilor.

8. Sistemul informational privind contabilitatea veniturilor. 9. Sistemul informational privind contabilitatea trezoreriei

10. Sistemul informational privind contabilitatea impozitelor directe. 11. Situaţiile financiare anuale principala sursă de informaţii contabile. 12. Deprecierea imobilizărilor corporale si impactul acesteia asupra situatiilor financiare ale

SC. ... 13. Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli: rol, semnificaţie şi influenţă asupra situaţiilor

financiare ale unei societăţi comerciale. 14. Studiu privind contabilitatea importurilor de bunuri şi servicii

15. Contabilitatea operaţiilor privind exportul de bunuri şi servicii. 16. Studiu privind determinarea, impozitarea şi repartizarea profitului întreprinderii 17. Studiu privind organizarea contabilităţii mărfurilor în unităţile din comerţ. 18. Calculul, evidenţa, contabilitatea si raportarea TVA pe exemplul SC … 19. Studiu privind contabilitatea datoriilor pe termen lung la SC … 20. Evidenţa operaţiilor de încasări şi plăţi cu şi fără numerar la SC … 21. Rolul Notelor explicative la situatiile financiare in prezentarea societatii comerciale 22. Prezentarea informaţiilor prin contul de profit şi pierdere şi impactul lor asupra

utilizatorilor de informaţii financiar contabile 23. Studiu privind contabilitatea operaţiunilor de lichidare la S. C.

Page 5: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

24. Inventarierea activelor în cadrul SC.................. 25. Leasingul financiar – aspecte legale şi contabile în mediul românesc. 26. Intocmirea, prezentarea şi analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie. 27. Politici şi opţiuni contabile privind activele şi datoriile contingente 28. Criterii, principii, reguli şi metode de evaluare a activelor şi datoriilor 29. Situaţiile financiare consolidate: utilitate in informarea financiară şi abordarea practică

a întocmirii acestora. 30. Metodele de consolidare: de la teorie la practică.

DISCIPLINA CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE Coord. : Conf. univ. dr. Bragă Viorica Filofteia [email protected]

1. Contabilitatea şi gestiunea stocurilor de materiale ( pe exemplul unei instituţii publice) 2. Aspecte teoretice şi practice privind contabilitatea activelor fixe corporale la instituţia

publică …….. 3. Contabilitatea trezoreriei ( pe exemplul unei instituţii publice) 4. Instrumentarea contabilă a cheltuielilor ( pe exemplul unei instituţii publice) 5. Elaborarea si aplicarea bugetului de venituri şi cheltuieli ( pe exemplul unei instituţii

publice) 6. Contul de rezultate – instrument de sinteză şi analiză ( pe exemplul unei instituţii publice) 7. Contabilitatea execuţiei bugetare ( pe exemplul unei instituţii publice) 8. Contul de execuţie bugetară, componentă de bază a situaţiilor financiare ( pe exemplul

unei instituţii publice) 9. Particularităţi privind întocmirea şi prezentare a situaţiilor financiare ( pe exemplul unei

instituţii publice) 10. Tratamente şi practici contabile privind contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor din

activitatea operatională pe exemplul unei instituţii publice 11. Contabilitatea, gestiunea şi controlul finantărilor ( pe exemplul unei instituţii publice) 12. Confruntarea contabilităţii cu realitatea prin inventariere ( pe exemplul unei instituţii

publice)

13. Studiu privind evidența taxelor și impozitelor la Primăria localităţii „X”.

14. Studiu privind contabilitatea proiectelor multianuale la „Instituţia publică X”. 15. Particularităţi privind contabilitatea fondurilor Europene la „Instituţia publică X”

DISCIPLINA CONTABILITATE DE GESTIUNE Coord. : Conf. univ. dr. Bragă Viorica Filofteia [email protected]

1. Aspecte teoretice şi practice privind metoda de calculaţie a costurilor pe comenzi la S.C. ... 2. Aspecte teoretice şi practice privind metoda de calculaţie a costurilor pe faze la S.C. 3. Aspecte teoretice şi practice privind metoda globală de calculaţie a costurilor la S.C. 4. Aspecte teoretice şi practice privind metoda de calculaţie standard-cost la S.C. ... 5.Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în condiţiile aplicării metodei direct-costing, pe exemplul unei societăţi comerciale. 6. Rolul relaţiei cost-volum-profit în stabilirea rentabilităţii pe produse şi pe ansamblul

întreprinderii, pe exemplu………

Page 6: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

7. Perfecţionarea sistemului informaţional privind cheltuielile de producţie şi costurile pe exemplu .................................... 8. Particularităţi privind calculaţia costurilor la S.C............... 9. Bugetarea costurilor de producţie si organizarea controlului bugetar 10. Aspecte teoretice şi practice privind metodele de calculaţie în procesul decizional la S.C. ... 11. Aspecte teoretice şi practice privind procedeele de calculaţie a costurilor la S.C. ... 12. Relatia dintre contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune, studiu de caz la „Societatea comerciala X”

DISCIPLINA: MONEDĂ SI CREDIT Coord.: Lect.univ.dr. Năftănăilă Cristina Alina [email protected] [email protected] 1. Studiu privind creditele acordate sectorului IMM în perioada 2016-2017 2. Dobânda bancară şi implicaţiile ei asupra economiei româneşti 3. Studiu privind evoluţia economiilor băneşti ale populaţiei fructificate prin intermediul băncilor (la nivel naţional sau judeţean) 4. Inflatia si somajul în România 5. Stabilitatea financiara si politicile macroprudentiale in Romania 6. Gestiunea activelor si pasivelor bancare 7. Politica monetară si influenta asupra creditului în economie 8. Analiza riscurilor si efectele lor asupra activitătii bancare 9. Analiza bonitătii împrumutatilor 10. Produse si servicii bancare moderne oferite de sistemul bancar românesc 11. Urmărirea, controlul si rambursarea creditelor la SC....... 12. Impactul euro asupra economiei românesti 13. Banca Centrală Europeană – Strategie si politică monetară 14. Studiu comparativ privind dezvoltarea e-bankingului la băncile comerciale româneşti faţă de cele europene 15. Managementul riscurilor asociate activităţilor bancare cu carduri şi bani electronici la banca … 16. Previzionarea şi gestionarea crizelor bancare 17. Managementul depozitelor bancare şi modalităţi de asigurare şi reasigurare a acestora la banca ….. 18. Supravegherea bancară şi rolul acesteia în asigurarea stabilităţii financiare

DISCIPLINA MANAGEMENT GENERAL Coord. Lect.univ.dr. Tofan Adina Cezarina [email protected]

1. Impactul comunicarii in management– studiu de caz 2. Realizarea unei aplicatii informatice privind evaluarea performantelor angajatilor, la 3. Promovarea produselor pentru o societate comerciala – studiu de caz.

4. Aplicarea sistemelor moderne de adoptare a deciziilor in afaceri. Studiu de caz la S.C………………………

5. Aplicarea tehnicilor moderne pentru adoptarea deciziei de promovare a produselor unei firme. 6. Structura sistemică a instituţiei/firmei 7. Cultura instituţiei/firmei – element de diagnoză al managementului

Page 7: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

8. Metode şi procedee de management 9. Procesul decizional în management 10. Stilul de management-factor de stimulare a eficienţei şi eficacităţii instituţiei/firmei 11. Managementul activităţilor de marketing la nivelul firmelor. Studiu de caz 12. Politici şi strategii de promovare la nivelul firmelor prestatoare de servicii de ….. Studiu de

caz 13. Managementul afacerilor: Câştigarea avantajului competitiv. Studiu de caz la firma … 14. Instrumente de luare a deciziilor. Studiu de caz la firma … 15. Modelarea matematică a procesului managerial. 16. Sisteme si metode moderne de management. 17. Leadershipul in organizatiile contemporane. 18. Managementul antreprenorial in firmele din Romania. 19. Inovatia manageriala in secolul 21. 20. Impactul TIC asupra managementului organizatiilor.

DISCIPLINE INFORMATICE Coord. : Lect. univ. dr. Dragomir Robert [email protected]

1. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru calculul salariilor 2. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru regularizarea TVA-ului 3. Evidenţa informatizată a tranzacţiilor la o casa de schimb valutar 4. Proiectarea unui sistem informatic de gestiune la SC … 5. Sistem informatic pentru contabilitatea şi analiza datoriilor salariale intr-o intreprindere 6. Sistem informatic pentru calculul impozitelor si taxelor intr-o societate comerciala 7. Sistem informatic pentru calculul impozitelor si taxelor intr-o institutie publica 8. Sistem informatic pentru gestionarea operatiunilor de leasing 9. Comerţul electronic – realizarea unor formulare online 10. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru evidenţa imobilizărilor 11. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru calcularea amortizării 12. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru calcularea stocurilor 13. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru calculul impozitului pe profit 14. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru analiza bonităţii unei SC ….. 15. Depozite de date versus baze de date 16. Sisteme informatice pentru asistarea deciziei privind imobilizările corporale 17. Realizarea unei aplicaţii informatice de gestionare a disponibilităţilor la SC…. 18. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru calculul obligaţiilor aferente salariilor datorate atât de angajat cât şi de angajator bugetului statului. 19. Realizarea unui site de prezentare/vânzare 20. Soluţii inteligente utilizate în asistarea deciziei 21. Soluţii software oferite de sistemele expert în rezolvarea problemelor economice 22. Sisteme informatice utilizate pentru decizii manageriale

23. Proiectarea şi implementarea unei baze de date pentru evidenţa personalului 24. Proiectarea şi implementarea unei baze de date pentru gestiunea materialelor la SC 25. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru gestiunea portofoliului unei societăţi de asigurări 26. Baze de date n-dimensionale. Studiu de caz 27. Modalităţi de proiectare şi implementare a unui depozit de date 28. Cuburi de date – OLAP 29. Tehnici de explorare a datelor – Data Mining

30. Soluţii moderne de gestionare a afacerilor folosind Data Werehouse

Page 8: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

31. Realizați un sistem informatic pentru activitatea unei firme.

32. Proiectați un sistem informatic sub forma unei baze de date pentru un magazin.

33. Aplicaţie de tip bază de date aplicând metoda clasică de primire de comenzi. 34. Proiectaţi o bază de date cu clienţii fideli ai unei firme. 35. Realizaţi o bază de date de tip address book. 36. Realizaţi o bază de date de tip address book pentru o papetărie.

37. Proiectaţi un raport si aplicaţi criterii de sortare după un anumit criteriu de selecție.

38. Realizaţi etichete poştale pentru o bază de date. 39. Proiectaţi o bază de date cu angajaţii unei companii.

40. Proiectaţi o bază de date şi evidențiați relațiile dintre tabele.

41. Aplicaţi un criteriu de interogare asupra unei baze de date.

42. Realizați un sistem informatic pentru activitatea unei unități economice. Studiu de caz.

43. Bază de date pentru conducerea într-o societate comercială. Studiu de caz. 44. Gestiunea tranzacţiilor comerciale pe INTERNET. Studiu de caz.

45. Realizați un sistem informatic pentru evidența gestiunii de la un teatru.

46. Instrumente informatice şi rapoarte financiar-contabile utilizate în deciziile manageriale. Studiu de caz.

47. Realizați un sistem informatic pentru introducerea studenților într-o posibilă bază de date.

48. Realizați un sistem informatic pentru formatarea textului.

49. Realizați un sistem informatic pentru evidența contractelor dintr-o firma.

50. Particularităţi ale utilizării produselor software. Studiu de caz. 51. Proiectarea unui sistem informatic privind asigurările. Studiu de caz. 52. Proiectarea unui sistem informaţional cu baza de date pentru marfa furnizată. 53. Sistem informatic de gestiune a aprovizionărilor cu materiale. 54. Sistem informatic pentru previziunea vânzărilor la o societate comercială. Studiu de caz. 55. Sisteme informaţionale inter-organizaţionale şi impactul lor în organizarea sistemului

informaţional financiar-contabil. Studiu de caz. 56. Sistemul informaţional privind întocmirea, prezentarea şi analiza situaţiilor financiare.

Studiu de caz. 57. Sistemul informaţional privind activitatea bancară. Studiu de caz. 58. Soluţii INTERNET pentru gestiunea unei întreprinderi. Studiu de caz. 59. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în organizarea sistemului informaţional. Studiu de caz.

60. Studiul comparativ privind produsele software utilizate în aplicații economice.

DECAN,

Lect.univ.dr. Avram Laurenţia Georgeta

Page 9: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE CÂMPULUNG MUSCEL

TEME PROPUSE PENTRU

ELABORAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ AN UNIVERSITAR 2016-2017

DISCIPLINA MICROECONOMIE ȘI MACROECONOMIE Coord. Lect.univ.dr. Laurentia Avram avram.laurenț[email protected]

1. Productivitatea muncii in Romania - evolutii dupa 1989 2. Consumul populatiei din Romania dupa 1989 – modificari structurale, evolutii 3. Acordurile internaţionale şi procesele de integrare economică regională 4. Globalizarea – subiect controversat 5. Derularea activităţii de import la firma.................... 6. Particularităţi privitoare la incapacitatea plăţii datoriilor externe 7. Extinderea pe pieţele externe a firmei........................ 8. Rolul OMC în globalizarea economiei mondiale 9. Analiza comparativă a deschiderii economiei româneşti 10. Fundamentarea decizei de a investii la firma............ 11. Particularităţi privind evoluţia investiţiilor străine directe atrase şi emise de România 12. Impactul economic al migraţiei internaţionale a forţei de muncă 13. Responsabilitatea socială corporativă în condiţiile liberalizării pieţelor internaţionale 14. Polarizarea schimburilor comerciale transfrontaliere 15. Practici controversate în afacerile derulate în piaţa agricolă mondială 16. Măsuri ce trebuie întreprinse pentru depăşirea crizei sistemice actuale 17. Alianţele şi cooperările internaţionale – forme de internaţionalizare a activităţii firmei 18. Evoluția consumului privat în zona................... 19. Particularitati ale șomajului in orașul Câmpulung 20. Locul si rolul statului in asigurarea dezvoltării durabile

DISCIPLINA ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA Coord. Prof.univ.dr. Nica Dumitru [email protected]

1.Analiza rezultatelor activitatii de productie la o societate comercială.Studiu de caz la S.C……. ; 2.Analiza rezultatelor activitatii de comercializare la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ; 3.Analiza cheltuielilor la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ; 4. Analiza gestiunii resurselor umane la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ; 5.Analiza gestiunii resurselor materiale la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ; 6.Analiza performantelor unei societăți comerciale. Studiu de caz la S.C……. ;

Page 10: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

7.Analiza performantelor firmei pe baza indicatorilor de creare de valoare la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ; 8.Analiza pozitiei financiare a unei societăți comerciale. Studiu de caz la S.C……. ; 9.Analiza riscului la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ;

DISCIPLINA EVALUAREA INTREPRINDERII Coord. Prof.univ.dr. Nica Dumitru [email protected] 1.Evaluarea prin metoda capitalizării profitului net. Studiu de caz la S.C……. ; 2.Evaluarea prin metoda capitalizării dividendelor. Studiu de caz la S.C……. ; 3.Evaluarea prin metoda disconted cash-flow. Studiu de caz la S.C……. ; 4.Evaluarea prin metoda comparaţiei de piaţă. Studiu de caz la S.C……. ; 5.Evaluarea prin metoda activului net de lichidare. Studiu de caz la S.C……. ; 6.Evaluarea prin metoda activului net corectat. Studiu de caz la S.C……. ; 7.Evaluarea unei clădiri administrative prin metoda comparaţiei de piaţă. Studiu de caz la S.C……. ; 8.Determinarea costului mediu ponderat al capitalului în vederea contractării unui credit bancar de la bancă. Studiu de caz la S.C……. ; 9.Determinarea costului mediu ponderat al capitalului, în vederea achiziţionării unor utilaje în leasing financiar. Studiu de caz la S.C……. ; 10.Evaluarea unui teren prin una din metodele adecvate acestui tip de bun pentru un credit ipotecar. Studiu de caz la S.C……. ; 11.Evaluarea unei clădiri de producţie prin una din metodele adecvate acestui tip de bun. Studiu de caz la S.C……. ; 12.Evaluarea în vederea lichidării, reorganizării judiciare (falimentului sau fuziunii cu alte societăţi comerciale). Studiu de caz la S.C……. ; 13.Evaluarea unui bun intangibile de natura mărcii de fabricaţie prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C……. ; 14.Evaluarea unui bun intangibile de natura brevetelor de invenţie prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C……. (instituţie publică.... sau ONG...); 15.Evaluarea unui bun intangibil de natura programului de calculator prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C……. (instituţie publică.... sau ONG...); 16.Evaluarea unui bun intangibil de natura dreptului de autor prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri.Studiu de caz la S.C....... (instituţie publică.... sau ONG...); 17.Evaluarea unui bun intangibil de natura fondului comercial prin una din metodele de evaluare proprii acestui bun. Studiu de caz la S.C.....; 18.Evaluarea unui bun intangibil de natura desenelor si modelelor industriale la prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C.....; 19.Evaluarea unui teren prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C.....Institutia publica...ONG...;

20.Evaluarea unui utilaj prin una din metodele proprii acestei categorii de bunuri. Studiu de caz la S.C.....; 21.Evaluarea unui bun intangibil de natura emblemei comerciale prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C.....; 22.Evaluarea unei categorii de stocuri (materii prime, materiale consumabile, produse finite etc.)

prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C.....;

Page 11: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

DISCIPLINA PIETE DE CAPITAL Coord. : Prof.univ.dr. Nica Dumitru; Lect.univ.dr. Năftănăilă Cristina Alina [email protected]

[email protected]

1.Caracteristicile si semnificatiile indicilor bursieri utilizati la Bursa….. 2.Caracteristicile tranzactiilor cu titluri de proprietate la Bursa….. 3.Caracteristicile tranzactiilor cu titluri de credit la Bursa….. 4.Caracteristicile tranzactiilor cu instrumente derivate la Bursa…...

DISCIPLINA AUDIT FINANCIAR Coord. : Prof.univ.dr. Nica Dumitru; [email protected]

1.Planificarea in auditul situatiilor financiare. Studiu de caz la S.C………… 2.Revizuirea controlului intern in procesul de auditate a situatiilor financiare. Studiu de caz la S.C……… 3.Auditarea imobilizarilor necorporale, corporale si investitiilor. Studiu de caz la S.C……. 4.Auditarea stocurilor si productiei in curs de execuție. Studiu de caz la S.C……. 5.Auditarea debitorilor si creditorilor. Studiu de caz la S.C……. 6.Auditarea conturilor la banci si numerarului disponibil. Studiu de caz la S.C……. 7.Auditarea taxelor. Studiu de caz la S.C……. 8.Auditarea obligatiilor, datoriilor contingente si angajamentelor. Studiu de caz la S.C……. 9.Auditarea aspectelor statutare, capitalului propriu si rezervelor. Studiu de caz la S.C……. 10.Auditarea vanzarilor si veniturilor. Studiu de caz la S.C……. 11.Auditarea achizitiilor si cheltuielilor. Studiu de caz la S.C……. 12.Auditarea salariilor. Studiu de caz la S.C……. 13.Prezentarea si descrierea componentei situatiilor financiare. Studiu de caz la S.C……

DISCIPLINA AUDIT INTERN Coord. : Prof.univ.dr. Nica Dumitru; [email protected]

1.Auditarea interna a resurselor umane. Studiu de caz la S.C.……….sau la o institutie publica.……….; 2.Auditarea interna a activitatii juridice. Studiu de caz la S.C.……….sau la o institutie publica.……….; 3.Auditarea interna a activitatii financiar – contabile. Studiu de caz la S.C.……….sau la o institutie publica.………; 4.Auditarea interna a activitatii din domeniul IT. Studiu de caz la S.C.……….sau la o institutie publica.……….; 5.Auditarea interna a activitatii de achiziții publice. Studiu de caz la S.C.……….sau la o institutie publica.…….

DISCIPLINA CONTABILITATE Coord. : Conf. univ. dr. Zărnescu Odi Mihaela [email protected]

1. Contabilitatea şi gestiunea imobilizărilor corporale la SC ……………......

Page 12: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

2. Metode şi tehnici de evaluare a stocurilor la SC…………….. 3. Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor la SC…….. 4. Contabilitatea rezultatului contabil şi a celui fiscal la SC…………. 5. Contabilitatea tranzacţiilor în leasing la SC…………… 6. Contabilitatea creanţelor si datoriilor la SC……………………… 7. Instrumentarea contabilă a operaţiilor privind impozitele directe la SC………….. 8. Contabilitatea şi decontarea taxei pe valoarea adăugată la SC…………. 9. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor privind personalul, asigurările şi protecţia socială la

SC……………. 10. Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare conform standardelor europene la

SC…………………. 11. Calculul drepturilor salariale si contabilitatea decontărilor la SC…….. 12. Tabloul fluxurilor de trezorerie, instrument modern de reflectare a lichidităţii

întreprinderilor (studiu de caz la S. C. …………). 13. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar şi reflectarea lor în contabilitate (

studiu de caz la o societate comercială). 14. Principii şi metode de evaluare a stocurilor şi reflectarea acestora în contabilitate la o

societate comerciala 15. Calculul, contabilizarea si controlul operatiilor privind drepturile banesti ale salariatilor la

o entitate economica

DISCIPLINA CONTABILITATEA FINANCIARA Coord. : Conf. univ. dr. Bragă Viorica Filofteia [email protected]

1. Sistemul informational privind contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale. 2. Sistemul informational privind contabilitatea stocurilor de produse. 3. Sistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor necorporale.

5. Sistemul informational privind contabilitatea capitalurilor proprii. 6. Sistemul informational privind contabilitatea datoriilor si creantelor comerciale. 7. Sistemul informational privind contabilitatea cheltuielilor.

8. Sistemul informational privind contabilitatea veniturilor. 9. Sistemul informational privind contabilitatea trezoreriei

10. Sistemul informational privind contabilitatea impozitelor directe. 11. Situaţiile financiare anuale principala sursă de informaţii contabile. 12. Deprecierea imobilizărilor corporale si impactul acesteia asupra situatiilor financiare ale

SC. ... 13. Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli: rol, semnificaţie şi influenţă asupra situaţiilor

financiare ale unei societăţi comerciale. 14. Studiu privind contabilitatea importurilor de bunuri şi servicii

15. Contabilitatea operaţiilor privind exportul de bunuri şi servicii. 16. Studiu privind determinarea, impozitarea şi repartizarea profitului întreprinderii 17. Studiu privind organizarea contabilităţii mărfurilor în unităţile din comerţ. 18. Calculul, evidenţa, contabilitatea si raportarea TVA pe exemplul SC … 19. Studiu privind contabilitatea datoriilor pe termen lung la SC … 20. Evidenţa operaţiilor de încasări şi plăţi cu şi fără numerar la SC … 21. Rolul Notelor explicative la situatiile financiare in prezentarea societatii comerciale 22. Prezentarea informaţiilor prin contul de profit şi pierdere şi impactul lor asupra

utilizatorilor de informaţii financiar contabile 23. Studiu privind contabilitatea operaţiunilor de lichidare la S. C.

Page 13: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

24. Inventarierea activelor în cadrul SC.................. 25. Leasingul financiar – aspecte legale şi contabile în mediul românesc. 26. Intocmirea, prezentarea şi analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie. 27. Politici şi opţiuni contabile privind activele şi datoriile contingente 28. Criterii, principii, reguli şi metode de evaluare a activelor şi datoriilor 29. Situaţiile financiare consolidate: utilitate in informarea financiară şi abordarea practică

a întocmirii acestora. 30. Metodele de consolidare: de la teorie la practică.

DISCIPLINA CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE Coord. : Conf. univ. dr. Bragă Viorica Filofteia [email protected]

1. Contabilitatea şi gestiunea stocurilor de materiale ( pe exemplul unei instituţii publice) 2. Aspecte teoretice şi practice privind contabilitatea activelor fixe corporale la instituţia

publică …….. 3. Contabilitatea trezoreriei ( pe exemplul unei instituţii publice) 4. Instrumentarea contabilă a cheltuielilor ( pe exemplul unei instituţii publice) 5. Elaborarea si aplicarea bugetului de venituri şi cheltuieli ( pe exemplul unei instituţii

publice) 6. Contul de rezultate – instrument de sinteză şi analiză ( pe exemplul unei instituţii publice) 7. Contabilitatea execuţiei bugetare ( pe exemplul unei instituţii publice) 8. Contul de execuţie bugetară, componentă de bază a situaţiilor financiare ( pe exemplul

unei instituţii publice) 9. Particularităţi privind întocmirea şi prezentare a situaţiilor financiare ( pe exemplul unei

instituţii publice) 10. Tratamente şi practici contabile privind contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor din

activitatea operatională pe exemplul unei instituţii publice 11. Contabilitatea, gestiunea şi controlul finantărilor ( pe exemplul unei instituţii publice) 12. Confruntarea contabilităţii cu realitatea prin inventariere ( pe exemplul unei instituţii

publice)

13. Studiu privind evidența taxelor și impozitelor la Primăria localităţii „X”.

14. Studiu privind contabilitatea proiectelor multianuale la „Instituţia publică X”. 15. Particularităţi privind contabilitatea fondurilor Europene la „Instituţia publică X”

DISCIPLINA CONTABILITATE DE GESTIUNE Coord. : Conf. univ. dr. Bragă Viorica Filofteia [email protected]

1. Aspecte teoretice şi practice privind metoda de calculaţie a costurilor pe comenzi la S.C. ... 2. Aspecte teoretice şi practice privind metoda de calculaţie a costurilor pe faze la S.C. 3. Aspecte teoretice şi practice privind metoda globală de calculaţie a costurilor la S.C. 4. Aspecte teoretice şi practice privind metoda de calculaţie standard-cost la S.C. ... 5.Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în condiţiile aplicării metodei direct-costing, pe exemplul unei societăţi comerciale. 6. Rolul relaţiei cost-volum-profit în stabilirea rentabilităţii pe produse şi pe ansamblul

întreprinderii, pe exemplu………

Page 14: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

7. Perfecţionarea sistemului informaţional privind cheltuielile de producţie şi costurile pe exemplu .................................... 8. Particularităţi privind calculaţia costurilor la S.C............... 9. Bugetarea costurilor de producţie si organizarea controlului bugetar 10. Aspecte teoretice şi practice privind metodele de calculaţie în procesul decizional la S.C. ... 11. Aspecte teoretice şi practice privind procedeele de calculaţie a costurilor la S.C. ... 12. Relatia dintre contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune, studiu de caz la „Societatea comerciala X”

DISCIPLINA: MONEDĂ SI CREDIT Coord.: Lect.univ.dr. Năftănăilă Cristina Alina [email protected] [email protected] 1. Studiu privind creditele acordate sectorului IMM în perioada 2016-2017 2. Dobânda bancară şi implicaţiile ei asupra economiei româneşti 3. Studiu privind evoluţia economiilor băneşti ale populaţiei fructificate prin intermediul băncilor (la nivel naţional sau judeţean) 4. Inflatia si somajul în România 5. Stabilitatea financiara si politicile macroprudentiale in Romania 6. Gestiunea activelor si pasivelor bancare 7. Politica monetară si influenta asupra creditului în economie 8. Analiza riscurilor si efectele lor asupra activitătii bancare 9. Analiza bonitătii împrumutatilor 10. Produse si servicii bancare moderne oferite de sistemul bancar românesc 11. Urmărirea, controlul si rambursarea creditelor la SC....... 12. Impactul euro asupra economiei românesti 13. Banca Centrală Europeană – Strategie si politică monetară 14. Studiu comparativ privind dezvoltarea e-bankingului la băncile comerciale româneşti faţă de cele europene 15. Managementul riscurilor asociate activităţilor bancare cu carduri şi bani electronici la banca … 16. Previzionarea şi gestionarea crizelor bancare 17. Managementul depozitelor bancare şi modalităţi de asigurare şi reasigurare a acestora la banca ….. 18. Supravegherea bancară şi rolul acesteia în asigurarea stabilităţii financiare

DISCIPLINA MANAGEMENT GENERAL Coord. Lect.univ.dr. Tofan Adina Cezarina [email protected]

1. Impactul comunicarii in management– studiu de caz 2. Realizarea unei aplicatii informatice privind evaluarea performantelor angajatilor, la 3. Promovarea produselor pentru o societate comerciala – studiu de caz.

4. Aplicarea sistemelor moderne de adoptare a deciziilor in afaceri. Studiu de caz la S.C………………………

5. Aplicarea tehnicilor moderne pentru adoptarea deciziei de promovare a produselor unei firme. 6. Structura sistemică a instituţiei/firmei 7. Cultura instituţiei/firmei – element de diagnoză al managementului

Page 15: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

8. Metode şi procedee de management 9. Procesul decizional în management 10. Stilul de management-factor de stimulare a eficienţei şi eficacităţii instituţiei/firmei 11. Managementul activităţilor de marketing la nivelul firmelor. Studiu de caz 12. Politici şi strategii de promovare la nivelul firmelor prestatoare de servicii de ….. Studiu de

caz 13. Managementul afacerilor: Câştigarea avantajului competitiv. Studiu de caz la firma … 14. Instrumente de luare a deciziilor. Studiu de caz la firma … 15. Modelarea matematică a procesului managerial. 16. Sisteme si metode moderne de management. 17. Leadershipul in organizatiile contemporane. 18. Managementul antreprenorial in firmele din Romania. 19. Inovatia manageriala in secolul 21. 20. Impactul TIC asupra managementului organizatiilor.

DISCIPLINE INFORMATICE Coord. : Lect. univ. dr. Dragomir Robert [email protected]

1. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru calculul salariilor 2. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru regularizarea TVA-ului 3. Evidenţa informatizată a tranzacţiilor la o casa de schimb valutar 4. Proiectarea unui sistem informatic de gestiune la SC … 5. Sistem informatic pentru contabilitatea şi analiza datoriilor salariale intr-o intreprindere 6. Sistem informatic pentru calculul impozitelor si taxelor intr-o societate comerciala 7. Sistem informatic pentru calculul impozitelor si taxelor intr-o institutie publica 8. Sistem informatic pentru gestionarea operatiunilor de leasing 9. Comerţul electronic – realizarea unor formulare online 10. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru evidenţa imobilizărilor 11. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru calcularea amortizării 12. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru calcularea stocurilor 13. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru calculul impozitului pe profit 14. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru analiza bonităţii unei SC ….. 15. Depozite de date versus baze de date 16. Sisteme informatice pentru asistarea deciziei privind imobilizările corporale 17. Realizarea unei aplicaţii informatice de gestionare a disponibilităţilor la SC…. 18. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru calculul obligaţiilor aferente salariilor datorate atât de angajat cât şi de angajator bugetului statului. 19. Realizarea unui site de prezentare/vânzare 20. Soluţii inteligente utilizate în asistarea deciziei 21. Soluţii software oferite de sistemele expert în rezolvarea problemelor economice 22. Sisteme informatice utilizate pentru decizii manageriale

23. Proiectarea şi implementarea unei baze de date pentru evidenţa personalului 24. Proiectarea şi implementarea unei baze de date pentru gestiunea materialelor la SC 25. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru gestiunea portofoliului unei societăţi de asigurări 26. Baze de date n-dimensionale. Studiu de caz 27. Modalităţi de proiectare şi implementare a unui depozit de date 28. Cuburi de date – OLAP 29. Tehnici de explorare a datelor – Data Mining

30. Soluţii moderne de gestionare a afacerilor folosind Data Werehouse

Page 16: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

31. Realizați un sistem informatic pentru activitatea unei firme.

32. Proiectați un sistem informatic sub forma unei baze de date pentru un magazin.

33. Aplicaţie de tip bază de date aplicând metoda clasică de primire de comenzi. 34. Proiectaţi o bază de date cu clienţii fideli ai unei firme. 35. Realizaţi o bază de date de tip address book. 36. Realizaţi o bază de date de tip address book pentru o papetărie.

37. Proiectaţi un raport si aplicaţi criterii de sortare după un anumit criteriu de selecție.

38. Realizaţi etichete poştale pentru o bază de date. 39. Proiectaţi o bază de date cu angajaţii unei companii.

40. Proiectaţi o bază de date şi evidențiați relațiile dintre tabele.

41. Aplicaţi un criteriu de interogare asupra unei baze de date.

42. Realizați un sistem informatic pentru activitatea unei unități economice. Studiu de caz.

43. Bază de date pentru conducerea într-o societate comercială. Studiu de caz. 44. Gestiunea tranzacţiilor comerciale pe INTERNET. Studiu de caz.

45. Realizați un sistem informatic pentru evidența gestiunii de la un teatru.

46. Instrumente informatice şi rapoarte financiar-contabile utilizate în deciziile manageriale. Studiu de caz.

47. Realizați un sistem informatic pentru introducerea studenților într-o posibilă bază de date.

48. Realizați un sistem informatic pentru formatarea textului.

49. Realizați un sistem informatic pentru evidența contractelor dintr-o firma.

50. Particularităţi ale utilizării produselor software. Studiu de caz. 51. Proiectarea unui sistem informatic privind asigurările. Studiu de caz. 52. Proiectarea unui sistem informaţional cu baza de date pentru marfa furnizată. 53. Sistem informatic de gestiune a aprovizionărilor cu materiale. 54. Sistem informatic pentru previziunea vânzărilor la o societate comercială. Studiu de caz. 55. Sisteme informaţionale inter-organizaţionale şi impactul lor în organizarea sistemului

informaţional financiar-contabil. Studiu de caz. 56. Sistemul informaţional privind întocmirea, prezentarea şi analiza situaţiilor financiare.

Studiu de caz. 57. Sistemul informaţional privind activitatea bancară. Studiu de caz. 58. Soluţii INTERNET pentru gestiunea unei întreprinderi. Studiu de caz. 59. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în organizarea sistemului informaţional. Studiu de caz.

60. Studiul comparativ privind produsele software utilizate în aplicații economice.

DECAN,

Lect.univ.dr. Avram Laurenţia Georgeta

Page 17: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE CÂMPULUNG MUSCEL

TEME PROPUSE PENTRU

ELABORAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ AN UNIVERSITAR 2016-2017

DISCIPLINA MICROECONOMIE ȘI MACROECONOMIE Coord. Lect.univ.dr. Laurentia Avram avram.laurenț[email protected]

1. Productivitatea muncii in Romania - evolutii dupa 1989 2. Consumul populatiei din Romania dupa 1989 – modificari structurale, evolutii 3. Acordurile internaţionale şi procesele de integrare economică regională 4. Globalizarea – subiect controversat 5. Derularea activităţii de import la firma.................... 6. Particularităţi privitoare la incapacitatea plăţii datoriilor externe 7. Extinderea pe pieţele externe a firmei........................ 8. Rolul OMC în globalizarea economiei mondiale 9. Analiza comparativă a deschiderii economiei româneşti 10. Fundamentarea decizei de a investii la firma............ 11. Particularităţi privind evoluţia investiţiilor străine directe atrase şi emise de România 12. Impactul economic al migraţiei internaţionale a forţei de muncă 13. Responsabilitatea socială corporativă în condiţiile liberalizării pieţelor internaţionale 14. Polarizarea schimburilor comerciale transfrontaliere 15. Practici controversate în afacerile derulate în piaţa agricolă mondială 16. Măsuri ce trebuie întreprinse pentru depăşirea crizei sistemice actuale 17. Alianţele şi cooperările internaţionale – forme de internaţionalizare a activităţii firmei 18. Evoluția consumului privat în zona................... 19. Particularitati ale șomajului in orașul Câmpulung 20. Locul si rolul statului in asigurarea dezvoltării durabile

DISCIPLINA ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA Coord. Prof.univ.dr. Nica Dumitru [email protected]

1.Analiza rezultatelor activitatii de productie la o societate comercială.Studiu de caz la S.C……. ; 2.Analiza rezultatelor activitatii de comercializare la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ; 3.Analiza cheltuielilor la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ; 4. Analiza gestiunii resurselor umane la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ; 5.Analiza gestiunii resurselor materiale la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ; 6.Analiza performantelor unei societăți comerciale. Studiu de caz la S.C……. ;

Page 18: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

7.Analiza performantelor firmei pe baza indicatorilor de creare de valoare la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ; 8.Analiza pozitiei financiare a unei societăți comerciale. Studiu de caz la S.C……. ; 9.Analiza riscului la o societate comercială. Studiu de caz la S.C……. ;

DISCIPLINA EVALUAREA INTREPRINDERII Coord. Prof.univ.dr. Nica Dumitru [email protected] 1.Evaluarea prin metoda capitalizării profitului net. Studiu de caz la S.C……. ; 2.Evaluarea prin metoda capitalizării dividendelor. Studiu de caz la S.C……. ; 3.Evaluarea prin metoda disconted cash-flow. Studiu de caz la S.C……. ; 4.Evaluarea prin metoda comparaţiei de piaţă. Studiu de caz la S.C……. ; 5.Evaluarea prin metoda activului net de lichidare. Studiu de caz la S.C……. ; 6.Evaluarea prin metoda activului net corectat. Studiu de caz la S.C……. ; 7.Evaluarea unei clădiri administrative prin metoda comparaţiei de piaţă. Studiu de caz la S.C……. ; 8.Determinarea costului mediu ponderat al capitalului în vederea contractării unui credit bancar de la bancă. Studiu de caz la S.C……. ; 9.Determinarea costului mediu ponderat al capitalului, în vederea achiziţionării unor utilaje în leasing financiar. Studiu de caz la S.C……. ; 10.Evaluarea unui teren prin una din metodele adecvate acestui tip de bun pentru un credit ipotecar. Studiu de caz la S.C……. ; 11.Evaluarea unei clădiri de producţie prin una din metodele adecvate acestui tip de bun. Studiu de caz la S.C……. ; 12.Evaluarea în vederea lichidării, reorganizării judiciare (falimentului sau fuziunii cu alte societăţi comerciale). Studiu de caz la S.C……. ; 13.Evaluarea unui bun intangibile de natura mărcii de fabricaţie prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C……. ; 14.Evaluarea unui bun intangibile de natura brevetelor de invenţie prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C……. (instituţie publică.... sau ONG...); 15.Evaluarea unui bun intangibil de natura programului de calculator prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C……. (instituţie publică.... sau ONG...); 16.Evaluarea unui bun intangibil de natura dreptului de autor prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri.Studiu de caz la S.C....... (instituţie publică.... sau ONG...); 17.Evaluarea unui bun intangibil de natura fondului comercial prin una din metodele de evaluare proprii acestui bun. Studiu de caz la S.C.....; 18.Evaluarea unui bun intangibil de natura desenelor si modelelor industriale la prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C.....; 19.Evaluarea unui teren prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C.....Institutia publica...ONG...;

20.Evaluarea unui utilaj prin una din metodele proprii acestei categorii de bunuri. Studiu de caz la S.C.....; 21.Evaluarea unui bun intangibil de natura emblemei comerciale prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C.....; 22.Evaluarea unei categorii de stocuri (materii prime, materiale consumabile, produse finite etc.)

prin una din metodele de evaluare proprii acestor bunuri. Studiu de caz la S.C.....;

Page 19: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

DISCIPLINA PIETE DE CAPITAL Coord. : Prof.univ.dr. Nica Dumitru; Lect.univ.dr. Năftănăilă Cristina Alina [email protected]

[email protected]

1.Caracteristicile si semnificatiile indicilor bursieri utilizati la Bursa….. 2.Caracteristicile tranzactiilor cu titluri de proprietate la Bursa….. 3.Caracteristicile tranzactiilor cu titluri de credit la Bursa….. 4.Caracteristicile tranzactiilor cu instrumente derivate la Bursa…...

DISCIPLINA AUDIT FINANCIAR Coord. : Prof.univ.dr. Nica Dumitru; [email protected]

1.Planificarea in auditul situatiilor financiare. Studiu de caz la S.C………… 2.Revizuirea controlului intern in procesul de auditate a situatiilor financiare. Studiu de caz la S.C……… 3.Auditarea imobilizarilor necorporale, corporale si investitiilor. Studiu de caz la S.C……. 4.Auditarea stocurilor si productiei in curs de execuție. Studiu de caz la S.C……. 5.Auditarea debitorilor si creditorilor. Studiu de caz la S.C……. 6.Auditarea conturilor la banci si numerarului disponibil. Studiu de caz la S.C……. 7.Auditarea taxelor. Studiu de caz la S.C……. 8.Auditarea obligatiilor, datoriilor contingente si angajamentelor. Studiu de caz la S.C……. 9.Auditarea aspectelor statutare, capitalului propriu si rezervelor. Studiu de caz la S.C……. 10.Auditarea vanzarilor si veniturilor. Studiu de caz la S.C……. 11.Auditarea achizitiilor si cheltuielilor. Studiu de caz la S.C……. 12.Auditarea salariilor. Studiu de caz la S.C……. 13.Prezentarea si descrierea componentei situatiilor financiare. Studiu de caz la S.C……

DISCIPLINA AUDIT INTERN Coord. : Prof.univ.dr. Nica Dumitru; [email protected]

1.Auditarea interna a resurselor umane. Studiu de caz la S.C.……….sau la o institutie publica.……….; 2.Auditarea interna a activitatii juridice. Studiu de caz la S.C.……….sau la o institutie publica.……….; 3.Auditarea interna a activitatii financiar – contabile. Studiu de caz la S.C.……….sau la o institutie publica.………; 4.Auditarea interna a activitatii din domeniul IT. Studiu de caz la S.C.……….sau la o institutie publica.……….; 5.Auditarea interna a activitatii de achiziții publice. Studiu de caz la S.C.……….sau la o institutie publica.…….

DISCIPLINA CONTABILITATE Coord. : Conf. univ. dr. Zărnescu Odi Mihaela [email protected]

1. Contabilitatea şi gestiunea imobilizărilor corporale la SC ……………......

Page 20: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

2. Metode şi tehnici de evaluare a stocurilor la SC…………….. 3. Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor la SC…….. 4. Contabilitatea rezultatului contabil şi a celui fiscal la SC…………. 5. Contabilitatea tranzacţiilor în leasing la SC…………… 6. Contabilitatea creanţelor si datoriilor la SC……………………… 7. Instrumentarea contabilă a operaţiilor privind impozitele directe la SC………….. 8. Contabilitatea şi decontarea taxei pe valoarea adăugată la SC…………. 9. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor privind personalul, asigurările şi protecţia socială la

SC……………. 10. Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare conform standardelor europene la

SC…………………. 11. Calculul drepturilor salariale si contabilitatea decontărilor la SC…….. 12. Tabloul fluxurilor de trezorerie, instrument modern de reflectare a lichidităţii

întreprinderilor (studiu de caz la S. C. …………). 13. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar şi reflectarea lor în contabilitate (

studiu de caz la o societate comercială). 14. Principii şi metode de evaluare a stocurilor şi reflectarea acestora în contabilitate la o

societate comerciala 15. Calculul, contabilizarea si controlul operatiilor privind drepturile banesti ale salariatilor la

o entitate economica

DISCIPLINA CONTABILITATEA FINANCIARA Coord. : Conf. univ. dr. Bragă Viorica Filofteia [email protected]

1. Sistemul informational privind contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale. 2. Sistemul informational privind contabilitatea stocurilor de produse. 3. Sistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor necorporale.

5. Sistemul informational privind contabilitatea capitalurilor proprii. 6. Sistemul informational privind contabilitatea datoriilor si creantelor comerciale. 7. Sistemul informational privind contabilitatea cheltuielilor.

8. Sistemul informational privind contabilitatea veniturilor. 9. Sistemul informational privind contabilitatea trezoreriei

10. Sistemul informational privind contabilitatea impozitelor directe. 11. Situaţiile financiare anuale principala sursă de informaţii contabile. 12. Deprecierea imobilizărilor corporale si impactul acesteia asupra situatiilor financiare ale

SC. ... 13. Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli: rol, semnificaţie şi influenţă asupra situaţiilor

financiare ale unei societăţi comerciale. 14. Studiu privind contabilitatea importurilor de bunuri şi servicii

15. Contabilitatea operaţiilor privind exportul de bunuri şi servicii. 16. Studiu privind determinarea, impozitarea şi repartizarea profitului întreprinderii 17. Studiu privind organizarea contabilităţii mărfurilor în unităţile din comerţ. 18. Calculul, evidenţa, contabilitatea si raportarea TVA pe exemplul SC … 19. Studiu privind contabilitatea datoriilor pe termen lung la SC … 20. Evidenţa operaţiilor de încasări şi plăţi cu şi fără numerar la SC … 21. Rolul Notelor explicative la situatiile financiare in prezentarea societatii comerciale 22. Prezentarea informaţiilor prin contul de profit şi pierdere şi impactul lor asupra

utilizatorilor de informaţii financiar contabile 23. Studiu privind contabilitatea operaţiunilor de lichidare la S. C.

Page 21: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

24. Inventarierea activelor în cadrul SC.................. 25. Leasingul financiar – aspecte legale şi contabile în mediul românesc. 26. Intocmirea, prezentarea şi analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie. 27. Politici şi opţiuni contabile privind activele şi datoriile contingente 28. Criterii, principii, reguli şi metode de evaluare a activelor şi datoriilor 29. Situaţiile financiare consolidate: utilitate in informarea financiară şi abordarea practică

a întocmirii acestora. 30. Metodele de consolidare: de la teorie la practică.

DISCIPLINA CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE Coord. : Conf. univ. dr. Bragă Viorica Filofteia [email protected]

1. Contabilitatea şi gestiunea stocurilor de materiale ( pe exemplul unei instituţii publice) 2. Aspecte teoretice şi practice privind contabilitatea activelor fixe corporale la instituţia

publică …….. 3. Contabilitatea trezoreriei ( pe exemplul unei instituţii publice) 4. Instrumentarea contabilă a cheltuielilor ( pe exemplul unei instituţii publice) 5. Elaborarea si aplicarea bugetului de venituri şi cheltuieli ( pe exemplul unei instituţii

publice) 6. Contul de rezultate – instrument de sinteză şi analiză ( pe exemplul unei instituţii publice) 7. Contabilitatea execuţiei bugetare ( pe exemplul unei instituţii publice) 8. Contul de execuţie bugetară, componentă de bază a situaţiilor financiare ( pe exemplul

unei instituţii publice) 9. Particularităţi privind întocmirea şi prezentare a situaţiilor financiare ( pe exemplul unei

instituţii publice) 10. Tratamente şi practici contabile privind contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor din

activitatea operatională pe exemplul unei instituţii publice 11. Contabilitatea, gestiunea şi controlul finantărilor ( pe exemplul unei instituţii publice) 12. Confruntarea contabilităţii cu realitatea prin inventariere ( pe exemplul unei instituţii

publice)

13. Studiu privind evidența taxelor și impozitelor la Primăria localităţii „X”.

14. Studiu privind contabilitatea proiectelor multianuale la „Instituţia publică X”. 15. Particularităţi privind contabilitatea fondurilor Europene la „Instituţia publică X”

DISCIPLINA CONTABILITATE DE GESTIUNE Coord. : Conf. univ. dr. Bragă Viorica Filofteia [email protected]

1. Aspecte teoretice şi practice privind metoda de calculaţie a costurilor pe comenzi la S.C. ... 2. Aspecte teoretice şi practice privind metoda de calculaţie a costurilor pe faze la S.C. 3. Aspecte teoretice şi practice privind metoda globală de calculaţie a costurilor la S.C. 4. Aspecte teoretice şi practice privind metoda de calculaţie standard-cost la S.C. ... 5.Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în condiţiile aplicării metodei direct-costing, pe exemplul unei societăţi comerciale. 6. Rolul relaţiei cost-volum-profit în stabilirea rentabilităţii pe produse şi pe ansamblul

întreprinderii, pe exemplu………

Page 22: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

7. Perfecţionarea sistemului informaţional privind cheltuielile de producţie şi costurile pe exemplu .................................... 8. Particularităţi privind calculaţia costurilor la S.C............... 9. Bugetarea costurilor de producţie si organizarea controlului bugetar 10. Aspecte teoretice şi practice privind metodele de calculaţie în procesul decizional la S.C. ... 11. Aspecte teoretice şi practice privind procedeele de calculaţie a costurilor la S.C. ... 12. Relatia dintre contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune, studiu de caz la „Societatea comerciala X”

DISCIPLINA: MONEDĂ SI CREDIT Coord.: Lect.univ.dr. Năftănăilă Cristina Alina [email protected] [email protected] 1. Studiu privind creditele acordate sectorului IMM în perioada 2016-2017 2. Dobânda bancară şi implicaţiile ei asupra economiei româneşti 3. Studiu privind evoluţia economiilor băneşti ale populaţiei fructificate prin intermediul băncilor (la nivel naţional sau judeţean) 4. Inflatia si somajul în România 5. Stabilitatea financiara si politicile macroprudentiale in Romania 6. Gestiunea activelor si pasivelor bancare 7. Politica monetară si influenta asupra creditului în economie 8. Analiza riscurilor si efectele lor asupra activitătii bancare 9. Analiza bonitătii împrumutatilor 10. Produse si servicii bancare moderne oferite de sistemul bancar românesc 11. Urmărirea, controlul si rambursarea creditelor la SC....... 12. Impactul euro asupra economiei românesti 13. Banca Centrală Europeană – Strategie si politică monetară 14. Studiu comparativ privind dezvoltarea e-bankingului la băncile comerciale româneşti faţă de cele europene 15. Managementul riscurilor asociate activităţilor bancare cu carduri şi bani electronici la banca … 16. Previzionarea şi gestionarea crizelor bancare 17. Managementul depozitelor bancare şi modalităţi de asigurare şi reasigurare a acestora la banca ….. 18. Supravegherea bancară şi rolul acesteia în asigurarea stabilităţii financiare

DISCIPLINA MANAGEMENT GENERAL Coord. Lect.univ.dr. Tofan Adina Cezarina [email protected]

1. Impactul comunicarii in management– studiu de caz 2. Realizarea unei aplicatii informatice privind evaluarea performantelor angajatilor, la 3. Promovarea produselor pentru o societate comerciala – studiu de caz.

4. Aplicarea sistemelor moderne de adoptare a deciziilor in afaceri. Studiu de caz la S.C………………………

5. Aplicarea tehnicilor moderne pentru adoptarea deciziei de promovare a produselor unei firme. 6. Structura sistemică a instituţiei/firmei 7. Cultura instituţiei/firmei – element de diagnoză al managementului

Page 23: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

8. Metode şi procedee de management 9. Procesul decizional în management 10. Stilul de management-factor de stimulare a eficienţei şi eficacităţii instituţiei/firmei 11. Managementul activităţilor de marketing la nivelul firmelor. Studiu de caz 12. Politici şi strategii de promovare la nivelul firmelor prestatoare de servicii de ….. Studiu de

caz 13. Managementul afacerilor: Câştigarea avantajului competitiv. Studiu de caz la firma … 14. Instrumente de luare a deciziilor. Studiu de caz la firma … 15. Modelarea matematică a procesului managerial. 16. Sisteme si metode moderne de management. 17. Leadershipul in organizatiile contemporane. 18. Managementul antreprenorial in firmele din Romania. 19. Inovatia manageriala in secolul 21. 20. Impactul TIC asupra managementului organizatiilor.

DISCIPLINE INFORMATICE Coord. : Lect. univ. dr. Dragomir Robert [email protected]

1. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru calculul salariilor 2. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru regularizarea TVA-ului 3. Evidenţa informatizată a tranzacţiilor la o casa de schimb valutar 4. Proiectarea unui sistem informatic de gestiune la SC … 5. Sistem informatic pentru contabilitatea şi analiza datoriilor salariale intr-o intreprindere 6. Sistem informatic pentru calculul impozitelor si taxelor intr-o societate comerciala 7. Sistem informatic pentru calculul impozitelor si taxelor intr-o institutie publica 8. Sistem informatic pentru gestionarea operatiunilor de leasing 9. Comerţul electronic – realizarea unor formulare online 10. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru evidenţa imobilizărilor 11. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru calcularea amortizării 12. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru calcularea stocurilor 13. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru calculul impozitului pe profit 14. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru analiza bonităţii unei SC ….. 15. Depozite de date versus baze de date 16. Sisteme informatice pentru asistarea deciziei privind imobilizările corporale 17. Realizarea unei aplicaţii informatice de gestionare a disponibilităţilor la SC…. 18. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru calculul obligaţiilor aferente salariilor datorate atât de angajat cât şi de angajator bugetului statului. 19. Realizarea unui site de prezentare/vânzare 20. Soluţii inteligente utilizate în asistarea deciziei 21. Soluţii software oferite de sistemele expert în rezolvarea problemelor economice 22. Sisteme informatice utilizate pentru decizii manageriale

23. Proiectarea şi implementarea unei baze de date pentru evidenţa personalului 24. Proiectarea şi implementarea unei baze de date pentru gestiunea materialelor la SC 25. Realizarea unei aplicaţii informatice pentru gestiunea portofoliului unei societăţi de asigurări 26. Baze de date n-dimensionale. Studiu de caz 27. Modalităţi de proiectare şi implementare a unui depozit de date 28. Cuburi de date – OLAP 29. Tehnici de explorare a datelor – Data Mining

30. Soluţii moderne de gestionare a afacerilor folosind Data Werehouse

Page 24: Teme propuse pentru elaborarea lucrarii de licenta 2016 ... · PDF fileSistemul informational privind contabilitatea imobilizarilor corporale. 4. Sistemul informational privind contabilitatea

31. Realizați un sistem informatic pentru activitatea unei firme.

32. Proiectați un sistem informatic sub forma unei baze de date pentru un magazin.

33. Aplicaţie de tip bază de date aplicând metoda clasică de primire de comenzi. 34. Proiectaţi o bază de date cu clienţii fideli ai unei firme. 35. Realizaţi o bază de date de tip address book. 36. Realizaţi o bază de date de tip address book pentru o papetărie.

37. Proiectaţi un raport si aplicaţi criterii de sortare după un anumit criteriu de selecție.

38. Realizaţi etichete poştale pentru o bază de date. 39. Proiectaţi o bază de date cu angajaţii unei companii.

40. Proiectaţi o bază de date şi evidențiați relațiile dintre tabele.

41. Aplicaţi un criteriu de interogare asupra unei baze de date.

42. Realizați un sistem informatic pentru activitatea unei unități economice. Studiu de caz.

43. Bază de date pentru conducerea într-o societate comercială. Studiu de caz. 44. Gestiunea tranzacţiilor comerciale pe INTERNET. Studiu de caz.

45. Realizați un sistem informatic pentru evidența gestiunii de la un teatru.

46. Instrumente informatice şi rapoarte financiar-contabile utilizate în deciziile manageriale. Studiu de caz.

47. Realizați un sistem informatic pentru introducerea studenților într-o posibilă bază de date.

48. Realizați un sistem informatic pentru formatarea textului.

49. Realizați un sistem informatic pentru evidența contractelor dintr-o firma.

50. Particularităţi ale utilizării produselor software. Studiu de caz. 51. Proiectarea unui sistem informatic privind asigurările. Studiu de caz. 52. Proiectarea unui sistem informaţional cu baza de date pentru marfa furnizată. 53. Sistem informatic de gestiune a aprovizionărilor cu materiale. 54. Sistem informatic pentru previziunea vânzărilor la o societate comercială. Studiu de caz. 55. Sisteme informaţionale inter-organizaţionale şi impactul lor în organizarea sistemului

informaţional financiar-contabil. Studiu de caz. 56. Sistemul informaţional privind întocmirea, prezentarea şi analiza situaţiilor financiare.

Studiu de caz. 57. Sistemul informaţional privind activitatea bancară. Studiu de caz. 58. Soluţii INTERNET pentru gestiunea unei întreprinderi. Studiu de caz. 59. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în organizarea sistemului informaţional. Studiu de caz.

60. Studiul comparativ privind produsele software utilizate în aplicații economice.

DECAN,

Lect.univ.dr. Avram Laurenţia Georgeta