Tematski zbornik radova 2017 zbornik radova 2017 (2).pdf¢  Latinka Perovi¤â€ The Revolutionary Heritage

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tematski zbornik radova 2017 zbornik radova 2017 (2).pdf¢  Latinka...

 • 1

 • 2

  СРБИЈА И РУСКА РЕВОЛУЦИЈА 1917. НОВЕ ТЕМЕ И ИЗАЗОВИ. ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК РАДОВА

 • 3

  ИНСТИТУТ ЗА НОВИЈУ ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

  Србија и руска револуција 1917. Нове теме и изазови.

  Тематски зборник радова

  Serbia and the Russian Revolution of 1917. New Issues and Challenges.

  Thematic Collection of Articles

  Београд, 2017.

 • 4

  СРБИЈА И РУСКА РЕВОЛУЦИЈА 1917. НОВЕ ТЕМЕ И ИЗАЗОВИ. ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК РАДОВА

  Институт за новију историју Србије, Библиотека „Зборници радова“, бр. 15

  Институт славяноведения Российской академии наук, Москва

  За издаваче др Миле Бјелајац, др Константин Никифоров

  Главни и одговорни уредник др Алексеј Ј. Тимофејев

  Уређивачки одбор др Миле Белајац, др Алексеј Тимофејев,

  др Горан Милорадовић, др Константин Никифоров, др Људмила Кузмичева, др Андреј Шемјакин,

  др Александар Силкин

  Секретар редакције МА Mилана Живановић

  Рецензенти – Reviewers др Милан Ристовић, др Олег Валентинович Ромањко,

  др Николај Александрович Копилов

  Лектор и коректор Биљана Рацковић

  Превод са руског Mилана Живановић

  Редактор за енглески језик Сања Николић

  ISBN 978-86-7005-135-5

  Зборник је настао као резултат рада на пројекту Традиција и трансформација: Историјско наслеђе и национални идентитет у

  Србији (бр. 47019) који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 • 5

  САДРЖАЈ CONTENTS

  Реч уредништва / Preface ....................................................................................... 9

  ПУТЕВИ РАТА ROADS OF WAR

  Миле БЈЕЛАЈАЦ Где су корени стереотипа о српско-руским односима 1914–1918? Mile Bjelajac Where is the Root of Stereotypes about the Serbian–Russian Relationship in 1914-1918? ................................................ 15

  Константин НИКИФОРОВ Први светски рат као граница две епохе Konstantin Nikiforov World War I as the Boundary of Two Eras .......................................................... 47

  Никола ПОПОВИЋ Идеја о истовременој офанзиви са „Румунског“ и Солунског фронта 1916. године Nikola B. Popović The Idea of Simultaneous Offensive from the Romanian and Thessaloniki Fronts in 1916 ..................................................... 61

  Мирослав ПЕРИШИЋ Да ли је Аписово писмо поуздан историјски извор? Miroslav Perišić Is Apis’s Letter a Reliable Historical Source? .................................................... 65

  Александар ЖИВОТИЋ Руски ђак на челу Српског добровољачког корпуса – генерал Михаило Живковић (1856–1930) Aleksandar Životić A Russian Student at the Head of the Serbian Volunteer Corps - General Mihailo Živković (1856-1930) ................................................................ 85

 • 6

  СРБИЈА И РУСКА РЕВОЛУЦИЈА 1917. НОВЕ ТЕМЕ И ИЗАЗОВИ. ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК РАДОВА

  Далибор ДЕНДА Српска војска и руске трупе на Солунском фронту: историографија и стварност Dr. Dalibor Denda Serbian Army and Russian Troops on Macedonian Front - Historiography and Reality ........................................... 115

  ТОКОВИ РЕВОЛУЦИЈЕ CURRENTS OF REVOLUTION

  Латинка ПЕРОВИЋ Револуционарно наслеђе Русије 19. века: Утицај у Србији и његова изученост у српској историографији Latinka Perović The Revolutionary Heritage of Russia in the 19th Century: its Influence on Serbia and its Study in Serbian Historiography ................... 133

  Људмила КУЗМИЧЕВА Карађорђевићи и крај династије Романов Lyudmila Kuzmicheva The Karađorđevićs and the End of the Romanov Dynasty ......................... 143

  Радован ПИЛИПОВИЋ Узроци и разлози преврата у Русији 1917. у српској црквеној публицистици 20-их година 20. века Radovan Pilipović The Reasons and Causes of the Coup in Russia in 1917 Reflected in the Serbian Church Press of the 1920s ......................................................... 167

  Јарослав ВИШЊАКОВ Српски добровољци у Русији 1916–1917. Yaroslav Vishnyakov Serbian Volunteers in Russia in 1916-1917. .................................................... 185

  Алексеј ТИМОФЕЈЕВ Фебруарска револуција 1917. у очима Краљевине Србије Aleksej Timofejev The February Revolution of 1917 through the Eyes of the Kingdom of Serbia .......................................................................................... 217

 • 7

  Милана ЖИВАНОВИЋ Слика последњег руског цара код Срба у 20. веку Milana Živanović The Image of the Last Russian Emperor among the Serbs in the 20th Century .......................................................................................... 261

  Момчило ИСИЋ Предреволуционарно и рволуционарно стање у Русији (септембар, октобар 1917) – виђење Милоша Московљевића Momčilo Isić The Pre-revolutionary and Revolutionary Situation in Russia (September and October 1917) - Miloš Moskovljević’s View .................. 285

  КЛИЦЕ ПРОМЕНА SEEDS OF CHANGES

  Горан МИЛОРАДОВИЋ Велики и мали. Деловање Хрватске странке права у Руској царевини до Октобарске револуције Goran Miloradović The Great and the Small. Activities of the Croatian Party of Rights in the Russian Empire until the October Revolution ....................... 315

  Алексеј АРСЕЊЕВ, Михаил ОРДОВСКИ Делатност М. П. Чубинског и В. Д. Плетњова у Петрограду везана за уједињење словенских народа Балкана Aleksej Arsenjev, Michael Ordovsky The Contribution of M. P. Tchubinskij and V. D. Pletnev to the Uniting of the Slavic Peoples in the Balkans ................................................... 349

  Андреј ШЕМЈАКИН Фебруарска револуција 1917. у Русији, Никола Пашић и Крфска декларација Andrey Shemyakin The February Revolution of 1917 in Russia, Nikola Pašić and Corfu Declaration ...................................................................... 361

 • 8

  СРБИЈА И РУСКА РЕВОЛУЦИЈА 1917. НОВЕ ТЕМЕ И ИЗАЗОВИ. ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК РАДОВА

  Гордана ЈОВИЋ-КРИВОКАПИЋ Зашто Југославија? Преоријентација Србије од Русије ка Француској Gordana Jović-Krivokapić Why Yugoslavia? Reorientation of Serbia from Russia to France? ........................................................................................................................ 389

  Александар СИЛКИН „Великосрпска хегемонија“ и тешка судбина „несрпских народа“ у Краљевини СХС/Југославији: од докумената Коминтерне до савремене руске историографије Aleksandr Silkin “Great-Serbian Hegemony” and the Destiny of “Non-Serbian Peoples” in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia: from the Documents of Comintern to Contemporary Russian Historiography ........................................................................................... 409

  Подаци о ауторима / About the Authors ....................................................... 427

 • 9

  Реч уредништва

  Две револуције на тлу Русије, фебруара и октобра 1917. годи- не имале су далекосежне последице