Temamøte norsk forening mot støy 15.mars 2012 ««Fra dokumentasjon til aksjon»

  • Published on
    30-Jan-2016

  • View
    44

  • Download
    1

DESCRIPTION

Temamte norsk forening mot sty 15.mars 2012 Fra dokumentasjon til aksjon. Handlingsplan mot sty 2008-2013 oslo. BAKGRUNN. EU- direktiv END 2002/49/EC Norge: Forurensningsforskriften kapittel 5 Strategisk stykartlegging for byomrder. ansvar. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

BAKGRUNNEU- direktiv END 2002/49/ECNorge: Forurensningsforskriften kapittel 5 Strategisk stykartlegging for byomrderansvarAnleggseiere ansvar for kartlegging og handlingsplan av sty fra sine anlegg. (SV, JB, OHV, KTP, SAM (n BYM)Kommunen koordinerer arbeidet i byomrder (Oslo eneste by i 2007 kartleggingen i Norge, i 2011 kartleggingen: Oslo, Asker, Brum, Skedsmo, Lrenskog, Rlingen, Oppegrd)Fylkesmannen er forurensningsmyndighetKLIF rapporterer til EUKlikk for redigere formatet p disposisjonstekstenAndre disposisjonsnivTredje disposisjonsnivFjerde disposisjonsnivFemte disposisjonsnivSjette disposisjonsnivSjuende disposisjonsnivttende disposisjonsnivNiende disposisjonsnivKlikk for redigere tekststiler i malenAndre nivTredje nivFjerde nivFemte nivHandlingsplaner mot sty Formelle krav til handlingsplaner i direktivet/forskriften (vedlegg III), men ikke noe konkrete ambisjonsniver. Besluttes p lokalt niv. KLIFs forslag i 2007: legge nasjonale ml til grunn for handlingsplanen(Styplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999)hensikt: redusere styproblemene.aktiv opplysningsvirksomhet overfor offentligheten om planleggingsvirksomheten.berrte enkeltpersoner og grupper skal gis anledning til delta aktivt i planprosessen. Innhold i handlingsplanerFra minstekrav:resultatene av stykartleggingenvurdering av ansltt antall personer som utsettes for stypvisning av problemer og situasjoner som m forbedres (hot spots)en rapport om de offentlige hringene som organiseres i samsvar med 5-14 og 5-18alle styreduksjonstiltak som allerede er i kraft og alle prosjekter under forberedelse, herunder ogs tiltak for redusere innendrs stynivtiltak treffe i lpet av de neste fem rtiltak for bevare stille omrder (fortsetting fra 2008)langsiktig strategifinansielle opplysninger (dersom slike finnes)Klikk for redigere formatet p disposisjonstekstenAndre disposisjonsnivTredje disposisjonsnivFjerde disposisjonsnivFemte disposisjonsnivSjette disposisjonsnivSjuende disposisjonsnivttende disposisjonsnivNiende disposisjonsnivKlikk for redigere tekststiler i malenAndre nivTredje nivFjerde nivFemte nivOslos handlingsplan 2008-2013Handlingsplaner fra anleggseiere: Statens vegvesen, Jernbaneverket, Oslo havn, Kollektivtransport og Samferdselsetaten (nu Bymiljetaten). Kort tid for arbeidet, grunnet forsinkelse i kartleggingen og frist for handlingsplan ble ikke utsatt. Hring fra 3.mars 13. april 2008, Friluftsetaten (n Bymiljetaten) sammenstilte og koordinerte hringenHandlingsplanen behandlet av Oslo bystyre i juni 2008 og oversendes deretter KLIF som sende videre til EU-kommisjonenKlikk for redigere formatet p disposisjonstekstenAndre disposisjonsnivTredje disposisjonsnivFjerde disposisjonsnivFemte disposisjonsnivSjette disposisjonsnivSjuende disposisjonsnivttende disposisjonsnivNiende disposisjonsnivKlikk for redigere tekststiler i malenAndre nivTredje nivFjerde nivFemte nivEksempel fra Oslos handlingsplan 2008-2013Kommunal vei:Funksjonelle transportlsningerEtablering av 30 km hastighet innenfor ring 1 og i de fleste boliggateneInnfring av piggdekkgebyrProsjekt stysvak asfalt SrkedalsveienRiksveiLangsiktig arealdisponering som forebygger styproblemerStyskjerming og fasadetiltakMiljfartsgrenserJernbaneOpprettholde god kvalitet p skinner, sporveksler m. m SkinneslipingT-bane og trikk Redusere sty ved kildenMateriellstandard som gir minst mulig styNye MX-togBytte drlig infrastrukturSkinneslipingTiltak mot skinneskrik/kurveskrikKlikk for redigere formatet p disposisjonstekstenAndre disposisjonsnivTredje disposisjonsnivFjerde disposisjonsnivFemte disposisjonsnivSjette disposisjonsnivSjuende disposisjonsnivttende disposisjonsnivNiende disposisjonsnivKlikk for redigere tekststiler i malenAndre nivTredje nivFjerde nivFemte nivEksempel fra Oslos handlingsplan 2008-2013HavnRegelmessig evaluering av tilgjengelig utstyr og stysvake alternativerKontinuerlig vedlikehold av terminalarealeneBedre informasjon og opplring av havnepersonell Stille omrder14 stille omrderBeskyttelse mot ytterligere stybelastningAnalyser og utredning sty og tilgjengelighetPilotprosjekt for stille omrderPilotprosjekt og arkitekt-/designkonkurranse for akustisk designNytt i denne omgang (2013-2018)Byomrder med over 100.000 innbyggere: Oslo, Asker, Brum, Skedsmo, Lrenskog, Rlingen, Oppegrd. Bergen Stavanger, Sandnes, RandabergTrondheimFredrikstad, Sarpsborg. Revidering Arbeidet med revidering av ny handlingsplan mot sty starter opp i 2012. Skal leveres KLIF 30.6.2013. Fr dette dato: politisk behandles!Kommunen er ansvarlig for sammenstille kartleggingen fra de ulike kildene. I strre byomrder er kommunen med flest innbyggere ansvarlig for sammenstille. NB: hver enkelt anleggseier er ansvarlig for beregne sty og utarbeide HP for sine anlegg. Oslos kommunes jobb er koordinering og sammenstilling! (bortsett fra stille omrder)Klikk ikonet for legge til et bildeTakk ! Sofie Yvling Bymiljetaten sofie.yvling@bym.oslo.kommune.noKlikk ikonet for legge til et bilde*

Recommended

View more >