of 25 /25
TEMA DE PROIECTARE 1.DATE GENERALE Denumirea investitiei :ASIGURARE UTILITATI AFERENTE COLEGIUL NATIONAL ‘’LIVIU REBREANU’’ Titularul investitiei: Municipiul Bistrita; Beneficiar: Municipiul Bistrita; Faza supusa contractarii: Studiu de fezabilitate PREZENTARE GENERALA Prezenta tema se refera la asigurarea utilitatilor pentru corpurile de cladire apartinand Colegiului National ”Liviu Rebreanu ”,unele fiind propuse pentru reabilitare iar altele fiind constructii noi , astfel : CORPURI PROPUSE PENTRU REABILITARE - Corp A – Colegiul National ‘’Liviu Rebreanu’’in regim de inaltime D+P+2E S construita = 1745,95 mp ; S desfasurata = 6800,00 mp - Imobil 1 (Corp B) - Scoala Generala in regim de inaltime P+2E+M S construita = 1026,00 mp ; S desfasurata = 4106,00 mp - Imobil 3 Internat + garsoniere profesori in regim de inaltime P+2E+M S construita = 630,00 mp ; S desfasurata = 2520,00 mp - Imobil 2 Scoala Generala in regim de inaltime P+1E+M S construita = 282,00 mp ; S desfasurata = 836,00 mp - Imobil 5 Sala de sport polivalenta-educatie fizica,spectacole S construita = 586,00 mp ; S desfasurata = 727,00 mp CORPURI NOI DE CLADIRI - Imobil 9 Sala de sport si pista de atletism S construita = 331,00 mp ; S desfasurata = 331,00 mp 1

TEMA DE PROIECTARE - primariabistrita.ro · Web viewIn spatiul noi centrale termice se vor amplasa utilajele centralelor termice aferente celor 3 imobile dupa cum urmeaza : Cazanele

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TEMA DE PROIECTARE - primariabistrita.ro · Web viewIn spatiul noi centrale termice se vor amplasa...

TEMA DE PROIECTARE

TEMA DE PROIECTARE

1.DATE GENERALE

Denumirea investitiei :ASIGURARE UTILITATI AFERENTE COLEGIUL NATIONAL ‘’LIVIU REBREANU’’

Titularul investitiei: Municipiul Bistrita;

Beneficiar: Municipiul Bistrita;

Faza supusa contractarii: Studiu de fezabilitate

PREZENTARE GENERALA

Prezenta tema se refera la asigurarea utilitatilor pentru corpurile de cladire apartinand Colegiului National ”Liviu Rebreanu ”,unele fiind propuse pentru reabilitare iar altele fiind constructii noi , astfel :

CORPURI PROPUSE PENTRU REABILITARE

· Corp A – Colegiul National ‘’Liviu Rebreanu’’in regim de inaltime D+P+2E

Sconstruita = 1745,95 mp ; Sdesfasurata = 6800,00 mp

· Imobil 1 (Corp B) - Scoala Generala in regim de inaltime P+2E+M

Sconstruita = 1026,00 mp ; Sdesfasurata = 4106,00 mp

· Imobil 3 Internat + garsoniere profesori in regim de inaltime P+2E+M

Sconstruita = 630,00 mp ; Sdesfasurata = 2520,00 mp

· Imobil 2 Scoala Generala in regim de inaltime P+1E+M

Sconstruita = 282,00 mp ; Sdesfasurata = 836,00 mp

· Imobil 5 Sala de sport polivalenta-educatie fizica,spectacole

Sconstruita = 586,00 mp ; Sdesfasurata = 727,00 mp

CORPURI NOI DE CLADIRI

· Imobil 9 Sala de sport si pista de atletism

Sconstruita = 331,00 mp ; Sdesfasurata = 331,00 mp

· Imobil 10 Sala de sport –dimensiuni teren de joc maxime 40x20

Sconstruita = 1860,00 mp ; Sdesfasurata =1860,00 mp

· Imobil 12 Cantina in regim de inaltime D+P

Sconstruita = 520,00 mp ; Sdesfasurata =974,00 mp

Amplasament: Colegiul National‘’Liviu Rebreanu’’este situat pe Bulevardul Republicii nr.8 si este incadrat intre strazile Ursului si strada Zimbrului.

respectiv Corpul A –Corp Liceu - Bulevardul Republicii nr.8.

Imobilul 1 si 3, 12 - strada Ursului.

Imobilele 2,5,9,10,11 - strada Zimbrului .

Situatia juridica – imobile si teren

Imobilele-constructii existente, constructii administrative si social culturale,

sunt constructii in curs de reabilitare si executie in baza Autorizatiilor de construire nr.1367/2009 si 477/2011 .

Colegiul National ‘’Liviu Rebreanu’’, situat in intravilanul municipiului

Bistrita, este proprietatea Parohiei Evanghelice Confesia Augusta Bistrita, in folosinta municipiului Bistrita, conform Contractului de comodat nr.50951/18.07.2007 si proprietatea Statului Roman cu drept de folosinta pentru Ministerul Invatamantului Public inclus în Inventarul bunurilor domeniului public al municipiului Bistriţa, Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 527/ 2010 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud, la Cap.V/E Bunuri imobile in care isi desfasoara activitatea unitatile scolare preuniversitare , poz.2 Colegiul National Liviu Rebreanu ;

Studiu topografic

Ridicarile topografice, aferente zonei studiate, extrase din lucrarea SISDIEBDU-GIS, vor fi puse la dispozitia ofertantului declarat castigator si vor sta la baza intocmirii tuturor proiectelor de specialitate precum si a Documentatiei cadastrale necesare obtinerii autorizatiei de construire.

Ridicarile topografice sunt în sistem de proiectie STEREO 1970, în format DWG si în format analogic si digital (2 PDF-uri) pe care sunt afisate la fiecare punct radiant coordonata Z . Astfel ofertantul castigator trebuie sa detina tehnica necesara(software) care poate sa recunoasca atat informatiile grafice (spatiale) cat si alfanumerice ( atribut). Lucrarea SISDIEBDU-GIS are valoare tehnică si economică, iar informatiile furnizate vor fi utilizate doar în scopul proiectului.

Dacă proiectantul general consideră ca ii sunt necesare mai multe puncte de ridicare, acesta poate efectua lucrarea fară a implica alte costuri suplimentare din partea beneficiarului.

Avand in vedere ca la proiectul in curs de implementare , Edificare si

Construire Campus Scolar Colegiul National Liviu Rebreanu , nu au fost cuprinse si bransamentele la utilitatile de apa, canalizare,electrice, racorduri termice, este necesara promovarea unui nou obiectiv de investitii : Asigurare utilitati aferente Colegiul National Liviu Rebreanu .

Astfel la acest obiectiv se va avea in vedere ca in urma reabilitarii si modernizarii imobilelor apartinand Colegiului National Liviu Rebreanu vor aparea noi consumatori de utilitati,fiind necesara redimensionarea unor bransamente existente sau realizarea unora noi, dupa cum urmeaza :

1. Alimentarea cu energie termica

1.1. Situatia existenta

In prezent la Colegiul National Liviu Rebreanu corpul A, incalzirea si prepararea apei calde menajere este asigurata din punctul termic (P.T.2 –exista 2 cazane de 500kw) de pe strada Bulevardul Decebal din spatele magazinului Flanco ( fostul Restaurant Bulevard).

Deoarece traseul racordului termic este mare si implica pierderi mari de energie, trebuie ca centralele termice sa fie instalate cat mai aproape de utilizator.

Imobilul 1 - Corpul B are asigurata in prezent incalzirea de la o centrala termica proprie (un cazan de 285kw), situata in interiorul cladirii. Incaperea in care este situata centrala termica nu respecta prevederile Legi gazelor nr.123/2012, NTPEE-2008 Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale si Normativul P118–„Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor.”, respectiv nu are asigurat volumul de 18 mc ,iar deasupra acestei incaperi functioneaza sali de clasa.

Imobilul 3 -Corpul internat are asigurata in prezent incalzirea de la o centrala termica de 225kw situata in interiorul imobilului si in acest caz spatiul centralei termice existente nu este adecvat si nu respecta prevederile de functioanere in vigoare a centralelor termice .

1.2. Situatia propusa- Constructia noua- centrala termica

In urma celor mentionate la situatia existenta , centralele termice care vor asigura incalzirea si prepararea apei calde menajere in imobilele A ,nr.1 si nr.3,se intentioneaza a fi amplasate si montate într-o noua cladire.

Noua cladire propusa va fi in regim de inaltime parter cu destinatia de centrala termica si se va realiza cu respectarea tuturor normelor de constructie in vigoare.La proiectarea noi caldiri se va tine cont ca aceasta sa se incadreze in peisajul cladirilor din incinta colegiului si sa fie functionala.

Aceasta noua cladire si va fi astfel dimensionata,incat sa se respecte

normele de amplasare si functionare a utilajelor din centrala termica si a Normativului I 13-2002 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală.

Amplasamentul noi cladiri se va stabili functie de racordarea la reteaua de gaze naturale ( vechiul racord de gaz , este situat inspre strada Ursului) si pozitia cea mai apropiata de imobilele nr.1 si 3 .

In spatiul noi centrale termice se vor amplasa utilajele centralelor termice aferente celor 3 imobile dupa cum urmeaza :

1. Cazanele necesare ptr incalzirea si prepararea apei calde menajere a

corpului A – corpul principal ( din Proiectul de reabilitare Corp A a rezultat a se instala 3 cazane noi de 285kw/fiecare ).

2. Cazanele necesare pentru incalzirea si prepararea apei calde menajere a

Imobilului 1 (corp B- Scoala Generala ) astfel:

Cazanul existent de 285kw (Viessmann) care a functionat pana in prezent

Cazan nou in complectarea celui existent, si care va fi astfel dimensionat incat sa acopere necesarul de incalzire al acestui imobil .

3.Cazanele necesare pentru incalzirea si prepararea apei calde menajere a

Imobilului 3 (Internat),

Cazan existent de 225kw (Viessmann) care a functionat pana in prezent

Cazan nou in complectarea celui existent, si care va fi astfel dimensionat incat sa acopere necesarul de incalzire al acestui imobil

Puterile centralelor termice noi care urmeaza a se instala in noua cladire in complectarea celor existente, se vor dimensiona in functie de urmatoarele necesaruri totale de incalzire si preparare apa calda menajera :

-Imobilul nr.1 - Necesar Incalzire = 482.377,40 W = 482,37 kW

- Necesar privind asigurarea apei calde menajere(boiler)= 70kWh/zi

Necesar incalzire +a.c.m. TOTAL = 552,37 KW

-Imobilul nr.3 - Necesar Incalzire = 224.135,0 W = 224,135 kW

-Necesar privind asigurarea apei calde menajere(boiler)= 170kWh/zi

Necesar incalzire +a.c.m. TOTAL = 394,135 KW

In documentatia privind asigurarea incalzirii si prepararii apei calde menajere la imobilele 1 si 3, se va avea in vedere urmatoarele :

- Asigurarea sistemului propriu de automatizare pentru cazanele existente ( 285 kW si 225kw Viessmann existente ) pentru a putea functiona in cascada

- Procurarea cazanelor suplimentare fata de cele existente a asigura incalzirea si prepararea apei calde menajere. Cazanele vor avea modul propriu de automatizare pentru a putea functiona in cascada.

- Procurarea utilajelor ( boilere , pompe, vase de expansiune) necesare

asigurarii incalzirii si prepararii apei calde menajere la cele 2 imobile .

· Schemele de functionare si tehnologice a centralelor termice ( vechi si

noi ) si utilajelor corespunzatoare

Suprafata noi cladiri in care se doreste a se amplasa utilajele se va stabili in functie :

· debitul total al centralelor termice cu flacara libera care se

vor instala în noua încapere si care trebuie sa satisfaca conditia: 15 m3 volum interior de încapere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale.

- asigurarea aerului necesar arderii si evacuari în exterior a gazelor de ardere pentru toate utilajele de combustibil gazos aflate in functiune, astfel încât în atmosfera încaperii sa nu se depaseasca concentratia de noxe admisa de normele de protectia muncii si normele de protectie a mediului.

Noua cladire se va compartimenta astfel:

· un spatiu in care se vor amplasa centralele termice cu utilajele aferente

· un grup sanitar

Cosul de fum va fi realizat astfel incat inaltimea acestuia sa depaseasca coama imobilului nr.1 cu 0,5 metri, conform normativelor in vigoare.

In functie de debitul total al centralelor termice cu flacara libera se va stabili si sectiunea cosului de fum necesar pentru evacuarea gazelor de ardere ale utilajelor.

1.3.Racordurile termice

La imobilele A, nr.1 si nr.3 incalzirea interioara va fi asigurata de la centralele termice situate in noua cladire. Parametrii agentului termic vor fi de 80-60 0C .

Necesarul de caldura pentru Imobil A = 3 cazane de 285kw

Necesarul de caldura pentru Imobil nr.1 = Incalzire – 482,37 kw

Boiler -70kWh/zi

Necesarul de caldura pentru Imobil nr.3 = Incalzire –224,135 kw

Boiler -170kWh/zi

In functie de necesarurile de caldura mentionate mai sus,se vor realiza urmatoarele racorduri termice de la noua centrala termica :

· Racordul termic la Corpul A cu o lungime aproximativa de 100 metri. Se va

studia de catre proiectant daca reteaua termica de incinta care este in functiune si este in aproprierea amplasamentului centralei termice poate fi utilizata si racordata la noua centrala termica.

· Racordul termic la Imobilul nr.3. cu lungimea aproximativa 20metri .

· Racordul termic la Imobilul nr.1 cu lungimea aproximativa 10 metri

Racordurile termice (tur-retur) vor fi realizate cu conducte de distributie

exterioara din teava de otel preizolata , pentru montaj ingropat .

Imobilele nr.2 , nr.5,nr.9 si nr.10

In imobilul nr.10 este prevazut spatiu in care se vor instala si pune in functiune centralele termice care vor asigura incalzirea imobilelor, 5+9 , nr.10 si nr.2.

Pentru imobilele 5+9 si nr.2 incalzirea interioara se va realiza prin pardoseala si va fi suplimentata cu aeroterme. Parametrii agentului termic vor fi de 70-50 0C .

Necesarul total de caldura care va fi asigurat din centrala din imobilul nr.10 este : TOTAL = 652.037 W din care :

Necesarul de caldura pentru vestiare, Imobil 10 = 56.540 W

Necesarul de caldura pentru Boiler, Imobil 10 = 170 kWh/zi .

Necesarul de caldura pentru Boiler, Imobil 5+9 = 170 kWh/zi .

Necesarul de caldura pentru vestiare, Imobil 5+9 = 42.480 W .

Necesarul de caldura in pista de alergare Imobil 9 = 40.400 W .

Necesarul de caldura in sala de sport Imobil 5 = 108.417 W .

Necesarul de caldura pentru Imobil nr.2 (CDI) = 58.200 W .

In functie de necesarul de caldura mentionat mai sus, se va avea in vedere realizarea racordului termic de la centrala termica (situata in incinta imobilului nr.10) pana la intrarea in imobilul nr.5+9. Lungimea aproximativa 180 metri.

2. Alimentarea cu energie electrica

Corpul A (Corp liceu) a Colegiul National Liviu Rebreanu functioneaza actualmente cu o putere absorbita de 37kw care este total necorespunzatoare cerintelor obligatorii actuale , iar noul necesar de putere absorbita este de 170 kw si este rezultat in baza calculelor de putere necesare pentru fiecare incapere primita cu noua destinatie, din proiectul de modernizare. In urma solicitarii la S.C. Electrica Distributie-Sucursala Bistrita ,a unei evaluari privind racordul electric pentru noua putere estimata, s-a mentionat construirea unui post de transformare nou in incinta liceului, spre strada Ursului cu o putere rezerva pentru toate dezvoltarile ulterioare a corpurilor apartinatoare.

Se va avea in vedere realizarea unui post de transformare in anvelopa, iar contorul va fi montat in cofret de masura pe peretele postului .

Racordul electric al acestui post se va realiza conform avizului ’’Electrica’’ si pe baza documentatiei întocmite de un proiectant autorizat de specialitate .

Alimentarea cu energie electrică a actualilor si noilor consumatori va fi tratată , tinându-se cont de recomandările din studiul de solutie, Avizul tehnic de racordare (solicitat in cadrul proiectului Consolidare si modernizare Corp A –Corp Liceu).

Se vor prevedea realizarea racordurile electrice pentru toate corpurile de cladire ( actuale sau noi) la noul post de transformare. Racordurile electrice se vor realiza în cablu subteran  pozat de preferinţă în spaţiul verde sau aleile din curtea interioara a Colegiului National Liviu Rebreanu.

Puterile electrice pentru toate corpurile de cladire pentru care se vor realiza racordurile electrice de la noul post de transformare sunt  dupa cum urmeaza :

1. Corpul A-Corp Liceu

P instalata =272,00 kw ; Pabsorbita =170,0 kw

2. Imobil 1 -Scoala Generala

P instalata =152,90 kw ; Pabsorbita =75,00 kw

3. Imobil 2 CDI

P instalata =36,40 kw ; Pabsorbita =25,00 kw

4. Imobil 3 Internat

P instalata =383,50 kw ; Pabsorbita =100,00 kw

5. Imobil 5 Sala de Sport

P instalata =46.50 kw ; Pabsorbita =30,00 kw

6. Imobil 10 Sala de Sport

P instalata =67,80 kw ; Pabsorbita =35,00 kw

7. Imobil 11 Scoala Primara

P instalata =47,20 kw ; Pabsorbita =30,00 kw

8. Imobil 12 Cantina

P instalata =75,60 kw ; Pabsorbita =40,00 kw

9. Centrala termica imobil 1+3+corpul A

P instalata =22,00 kw ; Pabsorbita =15,00 kw

10. Centrala termica imobil 10

P instalata =15,00 kw ; Pabsorbita =10,00 kw

11. Teren de sport fotbal mare

P instalata =37,00 kw ; Pabsorbita =15,00 kw

Din care Iluminat : P instalata =32,00 kw ; Pabsorbita =13,00 kw

Pompe  : P instalata = 5,00 kw ; Pabsorbita = 2,00 kw

12. Iluminat incinta – curti interioare

P instalata =2,50 kw ; Pabsorbita =2,00 kw

TOTAL

P instalata = 1.158,40 kw  Pabsorbita = 547,00 kw

Modul de realizare a retelelor de distributie se stabilesc prin fisa de solutie si avizul tehnic de racordare , care definesc lucrarile realizare in regim de racordare, care intra in patrimoniul operatorului de distributie si lucrari realizate in regim de utilizare care intra in patrimoniul beneficiarului, in conformitate cu prevederile Ordinul nr.59/02.08.2013 pentru aprobarea regulamentului privind racordarea utilizatorilor de interes public.

A. Lucrarile realizate in regim de racordare sunt urmatoarele:

· Realizarea unei retele LES 20 kV din punctul de delimitare a retelelor stabilit

prin fisa de solutie pana la trafo. PTab 20kV/0,4kV montat in curtea colegiului langa imobilul 1;

· Achizitionarea unui post trafo de tip PTab echipat cu TDRI pentru plecarile

individuale catre imobilele din incinta campusului;

· Montarea unui grup de masura si echipare tip Scada ;

B. Lucrarile realizate in regim de utilizare sunt urmatoarele:

· Echiparea cu contoare de masura a energiei electrice pentru fiecare plecare

spre imobilele din campus.

· Echiparea cu senzori si masura penru iluminatul de incinta;

· Echiparea cu masura si comanda pentru iluminatul de noapte al stadionului;

· Realizarea retelelor de joasa tensiune de la postul trafo pana la fiecare tablou

general aferent fiecarui imobil;

3. Alimentarea cu apa si racordurile de canalizare

Din proiectele in curs de implementare sau elaborare privind Edificare si

Construire Campus Scolar Colegiul National Liviu Rebreanu si Consolidarea si modernizarea corpului A ( Corp Liceu) , rezulta o crestere a necesarului de apa potabila , prin urmare este necesara redimensionarea bransamentelor de apa si racordurilor de canal la cladirile care se reabiliteaza si racorduri noi de apa si canal la cladirile noi care se vor construi .

La baza stabilirii solutiilor de alimentare cu apa si de canalizare a apelor uzate menajere si pluviale se are in vedere urmatoarele:

· Destinatia si caracteristicile constructiilor,

· Necesarul de apa si debitele de ape uzate menajere, rezultate in urma

reabilitarilor si construiri noilor cladiri .

Documentatiile pentru bransamentele de apa si racordurile de canalizare se vor intocmi de catre proiectanti autorizati si in cadrul documentatiei se va tine cont de toate conditiile din avizele eliberate de detinatorii de utilitati.

Imobilul 1 – Scoala Generala

In prezent ,alimentarea cu apa rece a cladirii se face din reteaua de alimentare cu apa potabila,printr-un camin de apometru situat pe strada Ursului cu teava din otel Dn 50mm , Pn 10 pozata ingropat la adancimea de minim 100cm.

Apele uzate sunt canalizate la reteaua de canalizare de pe strada Ursului prin intermediul unui racord din PVC-K Dn 110-160 – 200 mm.

In urma reabilitarii si mansardari acestei cladiri, au rezultat urmatoarele :

· Necesarul de apa rece este de 2,03 l/s

· Debitele de ape uzate menajere

· Debitul zilnic mediu = 2,045 mc/zi

· Debitul zilnic maxim = 2,65 mc/zi

· Debitul orar maxim = 0,22 mc/h

· S-au prevazut 8 hidranti interiori pozitionati cate 2 hidranti la fiecare

nivel,debitul unui hidrant de 4,20l/s si presiunea necesara functionarii de 7 mCA.

Se propune redimensionarea vechiului bransament de apa ,realizarea unui camin de apometru care se va reechipa cu filtru, contor de apa si vane de izolare .

Se vor redimensiona racordurile de canalizare menajere in functie de noile debite de ape uzate menajere.

Se va avea in vedere si preluarea si evacuarea apelor pluviale .

Imobilul 3 – Internat

In prezent ,alimentarea cu apa rece a cladirii se face din reteaua de alimentare cu apa potabila,printr-un camin de apometru situat pe strada Ursului cu teava din otel de 3’’, Pn 10 pozata ingropat la adancimea de minim 100cm.

Apele uzate sunt canalizate la reteaua de canalizare de pe strada Ursului prin intermediul unui racord din PVC-K Dn 200-250 mm .

In urma reabilitari si mansardari acestei cladiri, au rezultat urmatoarele :

· Necesarul de apa rece este de 4,894 l/s

· Debitele de ape uzate menajere

· Debitul zilnic mediu = 6,608 mc/zi

· Debitul zilnic maxim = 8,59 mc/zi

· Debitul orar maxim = 0,71 mc/h

· S-au prevazut 8 hidranti interiori pozitionati cate 2 hidranti la fiecare

nivel, debitul unui hidrant de 4,20l/s si presiunea necesara functionarii de 7 mCA.

Se propune redimensionarea vechiului bransament de apa ,realizarea unui camin de apometru care se va reechipa cu filtru, contor de apa si vane de izolare .

Se vor redimensiona racordurile de canalizare menajere in functie de noile debite de ape uzate menajere.

Se va avea in vedere preluarea si evacuarea apelor pluviale .

Centrala termica nou construita

Bransamentul de apa rece la aceasta noua cladire se va dimensiona functie de

necesarul de apa pentru prepararea apei clade menajere la imobilele A, nr.1si 3

dupa cum urmeaza :

· Imobil nr.1 = 1,30 l/s

· Imobil nr.3 = 21,00 l/s

Racordul de canalizare se va dimensiona pentru evacuarea apelor rezultate din golirea ocazionala a utilajelor in timpul reparatiilor si a evacuarii apelor uzate rezultate in urma curateniei incaperi centralei termice precum ai a apelor uzate menajere rezultate de la grupul sanitar.

Imobilul 5+9 – Sala de sport si pista de atletism si Imobilul nr.2 CDI

In prezent ,alimentarea cu apa rece a cladirilor nr.2,5 se face din reteaua de alimentare cu apa potabila,printr-un camin de apometru situat pe strada Zimbrului cu teava din otel de 2’’, Pn 10 pozata ingropat la adancimea de minim 100cm.

Apele uzate ale celor 2 imobile sunt canalizate la reteaua de canalizare de pe strada Zimbrului prin intermediul unui racord din PVC-K Dn 400 mm.

In urma reabilitari Imobilului nr.5 si constructiei imobilului nr. 9 , au rezultat urmatoarele :

· Necesarul de apa rece este de 2,373 l/s

· Debitele de ape uzate menajere

· Debitul zilnic mediu = 1,456 mc/zi

· Debitul zilnic maxim = 1,89 mc/zi

· Debitul orar maxim = 0,15 mc/h

· S-au prevazut 4 hidranti interiori pozitionati cate 2 hidranti la fiecare

sala, debitul unui hidrant este de 4,20l/s iar presiunea necesara functionarii este de 7 mCA.

In urma reabilitari Imobilului nr.2 CDI , au rezultat urmatoarele :

· Necesarul de apa rece este de 0,705 l/s

· Debitul de ape uzate menajere este de 3,77 l/s

· Debitul de pluviale invelitoare este de 9,93 l/s

· 3 hidranti de incendiu , cate unul pe fiecare nivel

`In functie de necesarul de apa la cele 3 imobile ,se va redimensiona vechiul bransament de apa, realizarea unui camin de apometru care se va reechipa cu filtru, contor de apa si vane de izolare.

Se vor redimensiona racordurile de canalizare menajere in functie de noile debite de ape uzate menajere ale celor 3 imobile.Se va avea in vedere si preluarea si evacuarea apelor pluviale .

Imobilul 10 – Sala de sport polivalenta

In dimensionarea bransamentului de apa rece pentru acest imobil se va tine seama de urmatoarele :

· Necesarul de apa rece este de 2,31 l/s

· Debitele de ape uzate menajere

· Debitul zilnic mediu = 1.456 mc/zi

· Debitul zilnic maxim = 1,89 mc/zi

· Debitul orar maxim = 0,15 mc/h

· S-au prevazut 5 hidranti interiori pozitionati in sala de sport, debitul

unui hidrant este de 4,20l/s iar presiunea necesara functionarii este de 7 mCA.

· In acest imobil este prevazuta amplasarea unei centralei termice in care

se vor monta utilajele necesare asigurarii incalzirii si prepararii apei clade la imobilele nr.2,5,9 si 10.Astfel necesarurile de apa calda sunt :

· Necesarul de apa calda pentru imobilele 5+9 - 10,01 l/s .

· Necesarul de apa calda pentru imobilul 10 - 1,752 l/s .

· Necesarul de apa calda pentru imobilul 2 – 0.376 l/s .

Se propune dimensionarea noului bransament de apa ,realizarea unui camin de apometru care se va reechipa cu filtru, contor de apa si vane de izolare .

Racordul de canalizare se va dimensiona in functie de debitul de ape uzate menajere ale imobilului nr.10 si pentru evacuarea apelor rezultate din golirea ocazionala a utilajelor in timpul reparatiilor si a evacuarii apelor uzate rezultate in urma curateniei incaperi centralei termice .

Se va avea in vedere si preluarea si evacuarea apelor pluviale .

Imobilul 12 – Cantina

Vechiul corp de Cantina va fi demolat iar in urma construiri noi cladiri sunt necesare urmatoarele :

Debit apa rece  = 2.074l/s

Debit canalizare = 5.62 l/s

Este prevazut un separator de grasimi de 12 mc/h

Debit apa calda menajera  = 1.784 l/s

Necesar termic = 120 KW

In cladire este prevazuta centrala termica proprie care va asigura incalzirea si prepararea apei calde menajere in acest imobil .

Se va redimensiona bransamentul de apa si racordul de canalizare, functie de necesarurile de apa rece si de canalizare mentionate mai sus.Deasemenea se va realiza un camin de apometru echipat cu filtru, contor de apa si vane de izolare .

Bransamentele privind Instalatia exterioara de stingerea incendiilor si Sistemul de Irigare teren sport .

1. Prin proiectul tehnic Edificare si Construire Campus Scolar Colegiul

National Liviu Rebreanu este prevazuta reteaua de hidranti de incendiu exteriori din incinta colegiului , dar nu este cuprinsa alimentarea cu apa a acestei retele .

In zona pe strada Zimbrului la o distanta de 122 m de constructii exista

un hidrant exterior, iar in incinta exista 3 hidranti de incendiu exteriori , amplasati in jurul terenului mare de sport. Conform proiectului s-au prevazut 4 hidranti de incendiu in incinta , iar alimentarea se va face tip inel atat din strada Zimbrului cat si din strada Ursului.

Se va studia realizarea bransamentelor pentru aceasta retea de hidranti de incendiu exteriori din incinta Colegiului National Liviu Rebreanu conform normativelor in vigoare .

2. Prin proiectul tehnic Edificare si Construire Campus Scolar Colegiul

National Liviu Rebreanu ,la terenul de fotbal mare este prevazut un sistem de irigatie , pentru care trebuie asigurata o presiune de 6 atm .Acest sistem este un sistem complex de irigatii, avand in componenta echipamente cum ar fi: tevi de plietilena PEHD de75 mm, racorduri flexibile cu pierderi mici de presiune, fitinguri de compresiune, cabluri electrice, camine pentru electrovane, electrovane , panouri de control , senzori de ploaie si vant, gupuri de pompare pentru alimentare cu apa, bazine de retentie apa. Dar in acest proiect nu este cuprins si bransamentul de apa.

Astfel se va studia realizarea bransamentului pentru aceast sistem de irigatie a terenului de fotbal amplasat in incint Colegiului National Liviu Rebreanu.

Alimentarea cu gaze naturale

Situatia existenta

Pe strada Ursului ,situat la limita de proprietate a Colegiului National Liviu

Rebreanu exista un post de reglare presiune redusa-joasa, de gaze naturale cu regulator Q=100Nmc/h si din care se alimenteaza consumatorii Imobilul nr.1 .

In present acest imobil este contorizat individual printr-o conducta din otel

pozata aerian Dn 3’’cu lungimea aproximativ 52 m,presiune joasa si cu un debit instalat de 32Nmc/h .

Situatia propusa

Pentru alimentarea cu gaze naturale a imobilelor din incinta Colegiului National Liviu Rebreanu , s-a depus cererea pentru acord acces la sistemul de distributie gaze naturale , pentru Cladirea nou construita, Imobilul nr.12 si Imobilul nr.10 .

In urma acestei cereri de racordare ,functie de necesarurile de gaze naturale ale celor 3 imobile, E-on Gaz va asigura realizarea urmatoarelor:

- Statiei de Reglare Masura, asigurarea bransamentului acestei statii

- Bransamentele de gaze naturale la imobilele nr.10 si 12 , pana la limita de prorietate a imobilelor.

Instaltiile de utilizare gaze naturale , respectiv portiunile dintre contoarele de gaze naturale situate la limita de proprietate si intrarea in centralele termice, sa fie realizate prin prezentul proiect si au urmatoarele necesaruri de gaze naturale :

· Cladire nou construita

· Destinatia noi cladiri va fi centrala termica in care se vor instala utilajele care vor asigura incalzirea si prepararea apei calde menajere la imobilele A, nr.1( Corp B-Scoala Generala ) si nr.3( Internatul ) si au urmatoarele capacitati :

Imobil A – Corpul Central - Total : 109,20 mc/h

3 cazane noi de 285kw = 3x 36,40 mc/h = 109,20 mc/h

Imobil nr.1 Total : 65,20 mc/h

1 cazan (Viessmann existent) de 285kw

1 x 36,40 mc/h =36,40 mc/h

1 cazan noi de 250 kw

1 x 28,80 mc/h = 28.80 mc/h

Imobil nr.3 Total : 57,60 mc/h

1 cazan (Viessmann existent) de 225kw

1 x 28,80 mc/h =28,80 mc/h

1 cazan noi de 250 kw

1 x 28,80 mc/h = 28.80 mc/h

TOTAL : 65,20 mc/h

Debitul total de gaze naturale necesar tuturor centralelor termice care se vor instala in noua centrala termica - 232,0 Nmc/h

· Imobilul nr.12 – Constructie care se va construi nou in urma demolari

Cladirii Internat. Noua destinatie va fi tot de Cantina

Centrala termica in care se vor instala utilajele centralelor termice care vor

asigura incalzirea si prepararea apei calde menajere la imobilul nr.12 au urmatorii cconsumatori

Total : 50,00 mc/h

1 cazan nou de 120 kw = 16,00 mc/h

6 aragaze profesionale cu cate 6 ochiuri si cuptor

6 x 5,10 mc/h = 30,60 mc/h

1 aragaze profesionale cu cate 4 ochiuri si cuptor

1 x 3,40 mc/h = 3,40 mc/h

Debitul total de gaze naturale necesar tuturor centralelor termice care se vor instala in centrala termica a Imobilului nr.12 - 50 ,0 Nmc/h

Se va avea in vedere redimensionarea vechi instalatii de utilizare gaze naturale situate de la limita de proprietate din strada Ursului pana la intrarea in centrala termica a imobilului nr.12.

· Imobilul nr.10 – Constructie noua

Centrala termica in care se vor instala utilajele care vor asigura incalzirea si

prepararea apei calde menajere la imobilele nr.10, nr.2+5 si nr.9 si are urmatoarele capacitati :

Total : 88,00 mc/h

2 cazane noi de 350 kw = 2 x 44,00 mc/h = 88,00 mc/h

Debitul total de gaze naturale necesar tuturor centralelor termice care se vor instala in centrala termica a Imobilului nr.10 - 88 ,0 Nmc/h

Se va avea in vedere dimensionarea vechi instalatii de utilizare gaze naturale situate de la limita de proprietate din strada Zimbrului pana la intrarea in centrala termica a imobilului nr.10.

Se vor realiza proiectele tehnice privind instalatiile de utilizare de gaze naturale pentru cele 3 imobile prezentate mai sus si in care exista centrale termice si la care trebuie asigurata alimentarea cu gaze naturale.

Aceste propuneri sunt orientative.

Proiectantul nu le va considera restrictive sau limitative, iar in elaborarea documentatiilor va fi consultat si beneficiarul .

In elaborarea documentatiei se vor respecta toate normele de functionare specifice unitatilor de invatamant de acest tip, precum si normativele si stasurile (actualizate) in vigoare astfel ca la finalizarea lucrarilor executate in baza proiectului sa fie asigurate utilitatile la toate corpurile de cladire apartinatoare Colegiului National Liviu Rebreanu.

Lista standardelor aplicabile la constructie imobil, reţelele de apă , canalizare , electrice si:

· NP 112/2014 Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafata

· SR EN 1992-1 /2006 Proiectarea structurilor din beton.Partea 1-1 Reguli generale

si reguli pentru cladiri

· P100/1-2013 Cod de proiectare seismica Partea 1- prevederi de proiectare pentru cladiri

· CR 6/2012 Normativ privind alcatuirea , calculul si executarea structurilor din zidarie

· NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice

· PE 106/2003 Normativ pentru constructia liniilor electrice aeriene de JT

· NTE 006/06/00 Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in retele electrice cu tensiunea sub 1 kv

· NP I 7-02 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 v c.a. şi 1500 v c.c

· STAS 4163 / 80 - Retele exterioare de distributie a apei;

· C.16 / 1990 - Executarea lucrãrilor pe timp friguros;

· I.30 / 1075 - Calculul loviturii de berbec;

· C.56 / 1985 - Normativ pentru verificarea calitãtii si receptia lucrãrilor de constructii montaj si instalatiile aferente;

· Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor – P118-1/2013 si STAS 1478 - 90

· Norme Republicane de prevenire si stingere a incendiilor;

· GP-043 /1999 "Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de ali-

mentare cu apă şi canalizare, utilizînd conducte din: PVC, polietilenă şi polipropilenă.

· C.142 / 1985 - Izolatii termice si anticorozive;

· C.56 / 1985 - Normativ pentru verificarea calitãtii si receptia lucrãrilor de

constructii montaj si instalatiile aferente;

· STAS 1054 / 1980 - Robineti cu sertar panã si corp oval;

· STAS 7335/3/1978 - Protectia contra coroziunii. Izolarea exterioarã a conductelor din otel cu bitum si bandã PVC. Aparate de verificare si control a izolatiei;

· STAS 404/2/1987 - Tevi din otel fãrã sudurã laminate la cald;

· STAS 7656 / 1980 - Tevi din otel uincat;

· STAS 8015 / 1984 - Flanse din otel sudate electric, la tevi;

· STAS 7196 / 1979 - Material de aport pentru sudurã;

· STAS 7194 / 1979 - Sudabilitatea otelurilor;

· STAS 6726 / 1974 - Îmbinãri sudate electric;

· STAS 7084 / 1981 - Efectele îmbinãrilor sudate;

· STAS 7256 / 1974 - Sudarea metalelor. Pozitii principale de sudurã;

· STAS 3183 / 80 - Oteluri pentru tevi fãrã sudurã, de uz general. Mãrci si conditii tehnice;

· Norme Republicane de prevenire si stingere a incendiilor;

· Legea nr. 50 / 1991 "Lege privind autorizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii", cu modificările cuprinse în Legea nr. 453 din 18 iulie 2001.

· Legea nr.372/2005 – republicata privind performanta energetic a cladirilor;

· Ordinul nr.157/2007 al Ministerului Transporturilor,Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementarii tehnice ‘’ Metodologie de calcul al performantei energetic a cladirilor ‘’

· Ordinul nr.1071/2009 privind modificarea si completarea Ordinului nr.157/2007 pentru aprobarea reglementarilor tehnice ‘’Metodologie de calcul al performantei energetic a cladirilor ‘’, cu modificarile si completarile ulterioare .

· Normele tehnice pentru proiectarea,executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze natural NTPEE / 2008.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU INVESTITII,

FECHETE VALENTINA

NICOLETA BRETFELEAN

INTOCMIT

ING. POP ADRIANA

15