TELO VOLI BAZNO

 • View
  254

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of TELO VOLI BAZNO

 • TELO VOLI BAZNO

  Mr Ivana Bakoevi

  Savetnik za hemikalije

  Predava za obuku savetnika

 • ta je pH vrednost, pH skala ?

  HEMIJA:

  pH (potential of Hydrogen) - mera kiselosti ili baznosti (alkalnosti) neke supstance.

  BAZNO (alkalno)KISELONEUTRALNO

  pH = 7pH = 0 pH=141 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

  SLIKA NAEG ZDRAVLJA:

  pH vrednosti telesnih tenosti ukazuju na stanje naeg organizma:

  KISELO = BOLESNO NEUTRALNO > BAZNO = ZDRAVO

  (pH< 6,5) (pH: 7,2-7,5)

  KISELO BAZNA SKALA

  1 OSNOVNA OSOBINA KISELINA I BAZA JE DA MOGU SE MEUSOBNO DA SE NEUTRALIU !

 • KAKO SPREITI KISELOST ORGANIZMA ?

  NEUTRALISANJEM POMOU BAZNIH MATERIJA !

  Pretvarajuci KISELU u BAZNU sredinu, otklanjamo startnu podlogu za razvoj bolesti.

  VIE KISELINE U NAIM ELIJAMA ZNAI MANJE KISEONIKA

  (kiselina istiskuje kiseonik iz elijskih tenosti u biohemijskim procesima)

  --> Kiseonik od sutinske vanosti za zdravo funkcionisanje organizma !

  KAKO SPREITI KISELOST ORGANIZMA ?

  NEUTRALISANJEM POMOU BAZNIH MATERIJA !

  Pretvarajuci KISELU u BAZNU sredinu, otklanjamo startnu podlogu za razvoj bolesti.

  Otto Warburg (Nobelova nagrada za Uzroci i prevencija raka/1932.godine) prvi je

  objasnio povezanost nastanka raka sa nedostatkom kiseonika u elijama:

  Nedostatak kiseonika smanjuje pH vrednost elija ->> podloga za bujanje mikroformi

  (mikroformi = gljivice, bakterije, plesni)

  .Neke naune injenice O KISELOSTI naih telesnih tenosti :

  Nakon smrti, kiseonik naputa nae telo i ono ubrzo postaje ekstremno kiselo, i tada mikroformi

  razlau telo do najjednostavnijih mikroorganizama.

  Ukoliko (tokom ivota) postanemo NEZDRAVO KISELI (ACIDOZA), mikroformi poinju da nas razlau,

  prouzrokujui fermentaciju naih elija i telo postaje bolesnoa oseamo se bez energije, apatini,

  depresivni

 • TA DA OEKUJEMO I KAKO SE OSEAMO KADA IMAMO NEUTRALNO-ALKALNA TELA ?

  (odnosno zdrave elije, obogaene mineralima i kiseonikom)

  Budimo se i funkcioniemo sa vie energije !

  Kvalitetan san

  Bolje raspoloeni i agilniji u aktivnostima

  Telo funkcionie efikasno; Uspostavlja se prirodni imunitet - smanjuje pojava alergija i bolesti...

  Zdrava pH vrednost = manje kiseline u telesnim tenostima = vie kiseonika

  Bolest, infekcije i rak se NE mogu javiti u elijama sa dovoljno O2 i pri baznim teles.tenostima.

  Zakljuak: nae telo moe funkcionisati efikasno i zdravo ukoliko ga snabdemo sa odgovarajuim

  hranjivim sastojcima i mineralima, koji e odravati pH krvi u neutralno-baznim vrednostima.

 • BIOHEMIJSKI PROCESI

  u TELESNIM

  TENOSTIMA

  VELIKE ALKALNE ZALIHE u telesnim tenostima su klju naeg zdravlja !

  Rezervoar alkalnih jona slui za neutralizaciju otpadnih (metabolikih)

  kiselina

  Deluju kao puferski sistem koji odrava kiselo-baznu ravnoteu u krvi.

  Ve i najmanje promene kiselo-bazne ravnotee vode do nastanka bolesnih

  procesa

  NaHCO3 iz guterae

  (hormon sekretin)

  Metabolike KISELINE

  (otpadni produkti varenja hrane)

  +

  NaHCO3, KHCO3iz krvi

  REAGUJU I VEU

  ALKALNI JONI ACIDOZA !!

  ALKALNI joni

  +

  KISELI joni

  CO2 (plua)

  + H20

  ALKALNI joni KISELI joni

  neutralizacija !

  VELIKA ALKALNA

  ZALIHA

  ALKALNA

  hrana

  Troi se

 • Sve ovde navedene preporuke nisu namenjene

  kao konfrontacija ili zamena zvaninoj medicini,

  ve da vam ukau da imate izbora,

  kao i PRAVO NA IZBOR

  IZBOR JE UVEK NA VAMA

 • pH vrednosti pljuvake:

  Pljuvake zdrave osobe je blago alkalna, ima pH vrednost: 7,2 7,5 (slabo bazno).

  Za razliku od krvi koja ima svoje striktne parametre, pH vrednost pljuvake moe da varira.

  Osoba koja je bolesna ili pati od nedostatka minerala e uglavnom imati pH vrednost: 4,5 6,0

  (srednje do blago kiselo)

  Kada se radi pH test pljuvake sa lakmus-papirom najbolje je uiniti to 2h posle jela, jer moe doi do

  pogrenih rezultata zbog pH samih namirnica. Ukoliko ste u svoj organizam uneli pH-kisele namirnice

  (hranu lili pie koji formiraju kiselu pH vrednost: proizvodi od preraenog belog brana, kafa ili gazirana

  pia) ili pH-alkalne namirnice (ceene sokove od voa i povra, sirovu hranu itd.)

  KAKO IZMERITI TELESNU PH VREDNOST ?

  Postoje dve tenosti u telu koje se mogu testirati u kunim uslovima i

  daju preciznu indikaciju pH vrednosti:

  PLJUVAKA

  URIN

 • Merenje pH vrednosti pljuvake:(Najjednostavniji rutinski test pH vrednosti)

  Sakupite pljuvaku 2 puta, a 3.put ispljunite na istu i suvu podlogu i

  stavite pH-papir u pljuvaku, otresite viak i odmah oitajte vrednost pH.

  Uporedite boje sa vae traice sa bojama na prikazanoj skali.

  Rezultat pH na skali je broj uz boju koja najvie odgovara vaoj boji sa papira.

  Proizvoa ne preporuuje da stavljate papir u usta bez obzira to nije toksian!

  Merenje obaviti na poetku dana pre uzimanja bilo kakvog jela, pia, a u toku dana 2h posle jela.

  Sauvajte merenja koja ste zabeleili u toku dana.

  Ukoliko su promene malo prema alkalnom delu 7.0-7.4 kako prolazi dan, vae telo funkcionie zdravo.

  Vrednosti pH mogu da se promene i usled emocionalnog ili mentalnog stanja osobe !

  Napomena: pH-traice su napravljene za momentalno itanje rezultata !

  Ukoliko ekate vie od 15 sekundi, pH vrednosti e se promeniti zbog isparavanja i neete

  dobiti pravi rezultat.

 • Merenje pH vrednosti urina:

  Sauvajte malo prvog jutarnjeg urina. Indikatorsku pH traicu

  stavite urin. Uporedite boje sa vae traice sa bojama na

  prikazanoj skali.

  Urin otkriva cikluse za alkalnu gradnju (anabolizam) ili kiselu

  razgradnju (katabolizam).

  Urin moe prilino tano da prikae hemijsku sliku tela obzirom da

  bubrezi filtriraju pufer-soli i daju vrednosti na osnovu toga ta telo

  odstranjuje.

  pH vrednost urina moe varirati od oko 4,5 pa do 9,0 (u

  ekstremnim sluajevima), ali idealan raspon pH vrednosti bi bio

  od 5,8 7,0.

  Ukoliko va urin tokom dana ima promenljivu pH vrednost:

  od 6,0-6,4 /ujutru do 6,4-7,0 /uvee

  telo vam funkcionie u granicama normalnog zdravlja.

  pH KRVI (kod zdravih osoba): 7,35 7,45 (blago bazna)

 • Hrana koju svakodnevno konzumiramo stvara kiselu ili baznu reakciju u naem telu

  Da bismo napunili i ouvali velike alkalne zalihe, nutricionisti savetuju idealnu razmeru namirnica:

  ALKALNO : KISELO = 80% : 20%

  (80% namirnica koje stvaraju baznost +

  20% namirnica koje stvaraju kiselost )

  HRANA I NJEN UTICAJ NA KISELOST- BAZNOST

  TELESNIH TENOSTI

  VANO JE ZNATI KAKAV UINAK HRANA IMA NA NAE TELO,

  a NE DA LI JE ONA KISELA ILI BAZNA SAMA PO SEBI

  ili da li nama ima kiseli ukus

 • KISELI EFEKAT ostavlja: Junk hrana (fast food),

  industrijski preraene namirnice,

  meso i veina namirnica

  ivotinjskog porekla

  Gazirani napitci, alkoholna pia,

  kafa, kofeinski ajevi, lekovi

  (klasini farmaceutski) itd

 • BAZNI EFEKAT ostavljaju:

  sve svee povre,

  svee voe,

  svee ceeni

  sokovi od voa i

  povra, bademi,

  svee zainsko

  bilje Izuzetno bazni efekat imaju: lubenica, sirovi bademi,

  suvo groe, citrusi, svee urme

 • DEJSTVO NAMIRNICE NAMIRNICA STVARA pH :

  UTICAJ NA TELESNE TENOSTI

  Jako BAZNO (alkalno)

  7,5

  7

  Umereno BAZNO (alkalno)

  6,5

  6

  Blago BAZNO (alkalno)

  5,5

  5

  NEUTRALNO

  4,5

  4

  NEUTRALNO

  Blago KISELO

  3,5

  3

  Umereno KISELO

  2,5

  2

  Jako KISELO

  1,5

  1

  0,5

  Stvara

  BAZNOST

  (ALKALIZUJE)

  Stvara

  KISELOST

  PRIMER:

  LIMUN je sam po sebi kiseo,

  ima pH oko 2, ali prilikom

  konzumiranja pokazuje

  maksimalno BAZNO DEJSTVO -

  u naem telu ostvaruje pH=7,5

 • PREGLED pH VREDNOSTI PO GRUPAMA NAMIRNICA

  Va organizam, vae zdravlje oblikuju sve materije koje

  konzumirate, apsorbujete i izluujete

  Uvaavanjem odnosa BAZNO:KISELO = 4:1 (80%:20%)

  poboljaete i probavu i izluivanje.

  Pri kreiranju jelovnika u skladu sa pravilom 4:1,

  moete se posluiti podacima o kiselo-baznim vrednostima

  za pojedine namirnice

  Napomena: pH vrednost koju namirnica ostvaruje u naem telu

  nije ocena njene nutritivne ili lekovite vrednosti !!

 • VOE koje deluje

  ALKALNO:

  pH

  Limun 7,5

  Lubenica 7

  Dinja 7 - 7,5

  Urme 6 (svee) 7 (suve)

  Banane 6,9

  Kruke 6 - 6,5

  Jabuka 5,5 - 6

  Kajsije 6

  Suvo groe 6,5

  Groe

  Bobiasto voe

  (osim borovnica)

  6

  6

  VOE koje deluje

  KISELO:

  pH

  *Brusnice 3,5

  *ljive 3,5

  *Suve ljive 3,5

  Borovnice 3

  *Brusnice, ljive i suve ljive sadre benzoevu i kininsku kiselinu, koje ne

  mogu oksidovati do ugljen dioksida i

  vode, a u jetri se pretvaraju u hipurnu

  kiselinu.

  Napomena:

  Kuvanje, zamrzavanje ili konzerviranje eerom

  i hemikalijama znatno smanjuju bazne karakteristike voa.

  To vai za marmeladu, demove, sueno

  voe i ostale preraene proizvode od voa.