TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Kurikulum MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN ... Antara kegunaan dan kepentingan blog: a. Menyebarkan maklumat b

 • Published on
  03-Mar-2018

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 71

  TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIKurikulum Standard Sekolah Rendah

  MODUL SISTEM RANGKAIAN DANDUNIA INTERNET

  3.0. MENGENALINTERNET

  Mohammad Faizol & Mukhlis

  TAHUN

  5

 • MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 72

  Standardkandungan:

  3.0. Mengenal Internet

  Standardpembelajaran:

  3.7. Menghasilkan laman blog persatuanatau kelab secara berkumpulan.

  Masa: 180 minit

  NOTA RUJUKAN

  1. Apa itu blog?Ia merupakan sebuah jurnal peribadi yang diterbitkan diInternet. Blog biasanya dibuat oleh indidividu ataukumpulan.

  2. Terdapat pelbagai aplikasi blog di internet sepeti:a. blogspot.b. wordpress.c. open blogd. b2evolutione. eggBlog

  3. Antara kegunaan dan kepentingan blog:a. Menyebarkan maklumatb. Memudahkan perkongsian maklumatc. Sebagai medium pengiklanan

  4. Persediaan untuk membina laman blog.a. komputerb. sambungan Internetc. alamat e-mel

  MODUL SRDI 7

 • MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 73

  KEPERLUAN PERISIAN

  Web Browser, Blogspot

  KEPERLUAN PERKAKASAN

  Komputer

  LCD Projector

  LCD Screen

  Sambungan Internet

  AKTIVITI 1

  Tajuk: Sign Up & Sign Out - (60 minit)

  Arahan: Pelajar membina blog langkah demi langkah denganpanduan guru berdasarkan nota rujukan.

  Langkah-langkah:

  1. Taip alamat blog: http://www.blogger.com pada addressbar

  2. Klik pada butang untuk mula menghasilkan blog.

 • MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 74

  3. Isikan maklumat yang diperlukan pada paparan seperti dibawah.

  1. Alamat e-mel

  2. Taip semula alamat e-mel

  3. Masukkan katalaluan

  4. Taip semula katalaluan

  5. Taip tajuk blog

  6. Pilih jantina

  7. Masukkan tarikh lahir

  8. Taip karakter seperti yangdipaparkan

  9. Klik pada ruang terma

  10. Klik

 • MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 75

  4. Paparan seterusnya, klik pada butang CREATE YOUR BLOGNOW.

  5. Isikan maklumat Tajuk Blog dan Alamat Blog pada paparan.Klik Check Availability untuk menyemak ketersediaanalamat blog yang dipilih. Klik Continue. Pastikan andamengingati alamat blog anda.

 • MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 76

  6. Pilih satu template yang tersedia. Kemudian klik Continue

  7. Blog sudah berjaya dihasilkan.

  8. Untuk melihat paparan blog, taip alamat blog padaAddress Bar.

 • MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 77

  PENILAIAN

  Arahan: Susun semula langkah-langkah untuk membina blog.

  1. Klik butang SIGN UP untuk mula.

  2. Pilih Template.

  3. Isi maklumat pada Google Account.

  4.taip alamat blog pada Address Bar untukmelihat blog yang telah dihasilkan.

  5. Taip alamat blog http://www.blogger.com.

  6. Klik butang Create Your Blog Now.

  7. Isikan maklumat tajuk blog dan alamat blog

  8. Klik Sign Out untuk keluar dari akaun blog.

 • MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 78

  LAPORAN PENCAPAIAN MURID

  NamaMurid:Tahun:Kelas

  Modul: Modul Sistem Rangkaian dan Dunia Internet

  StandardKandungan:

  3.0. Memahami Fungsi Internet

  StandardPembelajaran:

  3.7. Menghasilkan laman blog persatuan ataukelab secara berkumpulan

  (a) Sign Up dan Sign Out

  Bil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak

  1 Menyatakan nama blogkelab/persatuan.

  2 Menyatakan langkah-langkahmembina blog dengan betul.

  3 Menunjukkan laman blog yangdihasilkan.

  KEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI)TARIKH

  Nama Guru: Tandatangan&TarikhDisahkanoleh: Tandatangan&Tarikh

 • MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 79

  AKTIVITI 2

  Tajuk: Sign In dan Bina Artikel (60 minit)

  1. Taip http://www.blogger.com pada address bar

  2. Masukkan alamat Email dan Katalaluan. Klik Sign In untukmasuk ke akaun laman blog.

  3. Klik pada butang untuk membina artikel baru.

  4. Pada ruangan 1, masukkan tajuk artikel seperti SelamatDatang. Pada ruangan 2, masukkan teks yang sesuaiseperti Selamat dating ke laman blog persatuankami(lengkapkan). Di ruangan 3, masukkan kategori

 • MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 80

  artikel anda seperti Pengenalan. Setelah selesai, klik

  butang .

  5. Untuk melihat artikel yang telah dibina, klik View Post.

  1

  2

  3

 • MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 81

  6. Paparan artikel yang telah dibina.

  7. Sign Out untuk keluar akaun blog.

 • MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 82

  PENILAIAN

  Arahan 1: Padankan ikon dengan fungsinya yang betul.

  1. Menerbitkan artikel ke lamanblog.

  2. Untuk melihat artikel yang telahdibina.

  3. Untuk membina artikel baru.

  4. Untuk ke akaun laman blog.

  Arahan 2: Pelajar membina 2 artikel baru ke dalam laman blog.

 • MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 83

  LAPORAN PENCAPAIAN MURID

  NamaMurid:Tahun:Kelas

  Modul: Dunia Internet

  StandardKandungan:

  3.0. Memahami Fungsi Internet

  StandardPembelajaran:

  3.7. Menghasilkan laman blog persatuan ataukelab secara berkumpulan(b) Sign In dan Bina Artikel

  Bil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak

  1 Pelajar berjaya Sign In akaun.2 Pelajar menaip tajuk,

  kandungan dan kategoriartikel.

  3 Pelajar membuat 2 artikel barudan menerbitkannya ke lamanblog.

  KEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI)TARIKH

  Nama Guru: Tandatangan&TarikhDisahkanoleh: Tandatangan&Tarikh

 • MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 84

  AKTIVITI 3

  Tajuk: Menambah gajet pada laman blog. (60 minit)

  1. Buka blog anda dan Sing-in.

  2. Klik pada pautan Design untuk ke paparan susun atur(layout).

  3. Klik pada pautan Add a Gadget di sebelah kanan layout.

 • MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 85

  4. Tetingkap baru seperti di bawah akan timbul (pop up). Carigajet Label. Kemudian klik pada tanda di sebelah kanangajet.

  Nota: Gajet Label ialah menyenaraikan kategori setiapartikel yang dihasilkan.

  5. Pada ruangan Title, taip perkataan Kategori. Kemudian klikSave.

 • MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 86

  6. Gajet baru Kategori akan terpapar pada layout blog.Kemudian, klik butang . Untuk melihat gajet yangditambah, klik pada pautan View Blog.

  7. Laman blog beserta gajet yang ditambah dipaparkanseperti di bawah.

  8. Sign Out untuk keluar dari akaun laman blog.

  Gajet baru Kategori

 • MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 87

  PENILAIAN

  Arahan 1: Jawab soalan dengan betul.

  1. Apakah fungsi pautan Design?

  a. Untuk masuk ke paparan layout untuk menambahgajet.

  b. Untuk menambah artikel.

  c. Untuk melihat hasil artikel yang dibina.

  2. Apakah fungsi pautan Add a Gadget?

  a. Untuk masuk ke akaun laman blog.

  b. Untuk keluar ke akaun laman blog.

  c. Untuk menambah gajet ke laman blog.

  Arahan 2: Pelajar membina 2 gajet baru yang sesuai ke dalamlaman blog.

 • MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 88

  LAPORAN PENCAPAIAN MURID

  NamaMurid:Tahun:Kelas

  Modul: Dunia Internet

  StandardKandungan:

  3.0. Memahami Fungsi Internet

  StandardPembelajaran:

  3.7. Menghasilkan laman blog persatuan ataukelab secara berkumpulan(c) Menambah gajet pada laman blog.

  Bil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak

  1 Pelajar berjaya menambahgajet baru ke laman blog.

  2 Pelajar dapat menambah 2gajet baru yang sesuai denganlaman blog.

  KEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI)TARIKH

  Nama Guru: Tandatangan&TarikhDisahkanoleh: Tandatangan&Tarikh

Recommended

View more >