2
TEKNOLOGI HIJAU Teknologi hijau merupakan jalan tepat kepada keresahan penduduk berikutan fenomena pemanasan global dan pencemaran alam sekitar masa kini. Fenomena ini turut mempengaruhi negara kita yang sememangnya perlu diatasi dengan segera demi kepentingan bersama. Usaha-usaha mengurangkan risiko pencemaran alam sekitar 1. Penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui Penghasilan tenaga elektrik secara hidro, angin, ombak, solar dan sebagainya Sumber tenaga senang didapati, tidak pupus dan menjimatkan kos Dapat mengurangkan pembakaran bahan bakar yang membebaskan karbon dioksida ke atmosfera 2. Mengelakkan pembakaran terbuka Semua pihak harus mengelakkan diri daripada melakukan aktiviti membakar pelbagai sisa secara terbuka Kawalan melalui akta atau kempen kesedaran perlu diadakan dengan giat Dapat mengatasi masalah pembebasan karbon dioksida ke atmosfera secara berlebihan 3. Aktiviti Kitar Semula Menggunakan semula bahan terpakai seperti besi, plastik, kaca, kertas dan sebagainya Mengelakkan kepupusan sumber dan masalah pembuangan sisa yang mengancam alam sekitar

Teknologi Hijau

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Teknologi Hijau

TEKNOLOGI HIJAU

Teknologi hijau merupakan jalan tepat kepada keresahan penduduk berikutan fenomena pemanasan global dan pencemaran alam sekitar masa kini. Fenomena ini turut mempengaruhi negara kita yang sememangnya perlu diatasi dengan segera demi kepentingan bersama.

Usaha-usaha mengurangkan risiko pencemaran alam sekitar

1. Penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui

Penghasilan tenaga elektrik secara hidro, angin, ombak, solar dan sebagainya

Sumber tenaga senang didapati, tidak pupus dan menjimatkan kos

Dapat mengurangkan pembakaran bahan bakar yang membebaskan karbon dioksida ke atmosfera

2. Mengelakkan pembakaran terbuka

Semua pihak harus mengelakkan diri daripada melakukan aktiviti membakar pelbagai sisa secara terbuka

Kawalan melalui akta atau kempen kesedaran perlu diadakan dengan giat

Dapat mengatasi masalah pembebasan karbon dioksida ke atmosfera secara berlebihan

3. Aktiviti Kitar Semula

Menggunakan semula bahan terpakai seperti besi, plastik, kaca, kertas dan sebagainya

Mengelakkan kepupusan sumber dan masalah pembuangan sisa yang mengancam alam sekitar

Dapat mengekalkan alam sekitar yang bersih dang berudara segar

4. Penggunaan peralatan canggih

Menggunakan peralatan elektrik, kenderaan dan sebagainya yang dapat menjimatkan tenaga

Page 2: Teknologi Hijau

Mengurangkan penggunaan bahan bakar yang membebaskan karbon dioksida ke atmosfera

Menggunakan hasil ciptaan sains dan teknologi yang tidak menjejaskan kualiti alam sekitar

5. Mengurangkan penggunaan bahan sukar luput

Menggunakan bekas sendiri semasa membeli-belah, berkelah dan membawa bekalan ke tempat kerja

Mengurangkan penggunaan dan pembuangan sisa pelbagai plastik

Perlulah memelihara alam sekitar daripada pencemaran bahan yangg sukar luput

Kesimpulan

          Semua pihak haruslah menyokong keberkesanan aplikasi teknologi hijiau. Kesedaran yang menyeluruh perlu dipupuk demi membina dan mengekalkan sebuah kehidupan yang maju dan sejahtera.