of 25 /25
Azfk1.mcd 1. Ariketaren azpian dauden datuekin kalkulatu: a. Gramotan burdin atomo-gramo baten pisua. b. Nitrogeno mol batean nitrogeno atomo kopurua. c. 10 atomo nitrogenok pisatzen dutena mau unitatetan. d. 108 mau pisatzen duten ur molekula kopurua. Masa atomikoak: N:14 H:1 O:16 Fe:55,5 Kurtsoa/Curso 05/06: DBH Klasea/Clase: 4. C Ikasgaia/ Asignatura: Fisika eta Kimika Ebaluaketa/ Evaluación: 1.a 1. kontrola Data/Fecha: 06/10/11 NON GAZTEAK HAN ASMOAK

tekno slideshare

Embed Size (px)

Text of tekno slideshare

1. NON GAZTEAK HAN ASMOAKAzfk1.mcdKurtsoa/Curso 05/06: Klasea/Clase: Ikasgaia/Asignatura: Ebaluaketa/Evaluacin: Data/Fecha:1. Ariketaren azpian dauden datuekin kalkulatu: a. Gramotan burdin atomo-gramo baten pisua. b. Nitrogeno mol batean nitrogeno atomo kopurua. c. 10 atomo nitrogenok pisatzen dutena mau unitatetan. d. 108 mau pisatzen duten ur molekula kopurua. Masa atomikoak: N:14 H:1 O:16 Fe:55,5DBH 4. C Fisika eta Kimika 1.a 1. kontrola 06/10/11 2. NON GAZTEAK HAN ASMOAK2. Osatu beheko taula: a. Atomo batek 9 protoi eta 11 neutroi dituela jakinda b. Bi karga positibo, 20 protoi eta 18 neutroi dituen atomo bat c. 18 O 8 d. c atalean dagoen elementu baten isotopo bat 20 mau pisatzen duela jakinda e. c atalean dagoen elementuaren ioia 2 karga negatibo badu. ZAProtoi kopuruaNeutroi kopuruaElektroi kopuruaZAa920Protoi kopurua 9Neutroi kopurua 11Elektroi kopurua 9b2038201818c8188108d8208128e81881010a b c d e 3. NON GAZTEAK HAN ASMOAK3. Zenbat atomo oxigeno dago hurrengo kopuruetan: a. 3 molekula azido nitrikoan (HNO3) b. 5 mol oxigenotan c. 80 mau sodio hidroxidoan (NaOH) d. 108 g burdin hidroxidotan (Fe(OH)3) Masa atomikoak Fe:57 O:16 H:1 Na:23 N:14 4. NON GAZTEAK HAN ASMOAK4. Zein da azido fosforikoaren (H3PO4) pisu molekularra. a. Zenbat pisatzen du molekula batek gramotan b. Zenbat pisatzen du mol batek gramotan c. 20 g-tan zenbat mol dago d. 20 g-tan zenbat molekula dago Masa atomikoak: P:31 O:16 H:15. Azaldu zer den erreakzio kimikoa, dituen atalak eta osagaiak eta haien esanahiak. Zer da erreakzio kimiko baten doiketa? Doitu etanolaren (C2H5OH) errekuntzaren erreakzioa, egiten duzuna azalduz urratzez urratz. 1 C2H5OH + 3 O2 2 CO2 + 3 H2O 5. NON GAZTEAK HAN ASMOAKKurtsoa/Curso 05/06: Klasea/Clase: Ikasgaia/Asignatura: Ebaluaketa/Evaluacin: Data/Fecha:DBH 4. C Fisika eta Kimika 1.a 2. kontrola 06/11/13Azfk2.mcd 1. Azaldu zer diren zenbaki atomikoa eta masikoa. a) Atomo batek 20 elektroi ditu eta bere zenbaki masikoa 42 adierazi atomo honen protoiak, elektroiak eta neutroiak. b) Ioi batek 10 elektroi eta 10 neutroi dauzka eta bere zenbaki masikoa 18 da, adierazi bere karga eta bere zenbaki atomikoa. Zenbaki atomikoa (Z) atomoan dagoen protoi kopurua da Masa zenbakia (A) atomoan dagoen atomo kopurua gehi neutroi kopurua a) Atomoa neutroa izateagatik elektroiak eta protroiak berdinak dira, Z=20 (protoiak) A=Z+N 42=20+N N=22 neutroi b) A=18 18=10+Z Z=8 protoi eta 10 elektroi dituenez bere karga 2 da 6. 2. Kloroaren masa atomikoa 35,5 da. a) Zein da bere masa molekularra? b) Zein da kloro gasaren molekula baten masa? c) Zein da kloro gasaren molekula-gr baten masa? d) Zenbat mol dira 5 gramo kloro? e) Zenbat molekula dago 5 gramo kloro? a) PM(Cl2)=235.5=71 b) 71 mau c) 71 g d) n=m/PM n=5/71=0.070 mol e) molekula kopurua=nNa=4.211022 molekula 7. 3. Oktanoa da gasolinan dagoen osagai inportanteena, bere errekuntzari esker motorrak ibiltzen direlako. Oktanoaren aberastasuna gasolinan %95 da. 20 g gasolina erretzerakoan a) zenbat gramo ur eratzen dira eta b) zenbat gramo oxigenok erreakzionatzen dute?. Masa atomikoak C:12 H:1 O:16 8. 4. 5 g hidrogeno eta 5 l nitrogeno (biak baldintza normaletan) ontzi itxi batean sartzen dira. Erreakzionatu eta gero amoniakoa (NH3) sortzen da. Azaldu a) zein den erreaktibo mugatzailea, b) zein den soberan geratzen den masa eta c) zenbat litro amoniako sortzen diren baldintza normaletan. Masa atomikoak N:14 H:16. Azaldu erreakzio mota esberdinak 9. NON GAZTEAK HAN ASMOAKKurtsoa/Curso 06/07: Klasea/Clase: Ikasgaia/Asignatura: Ebaluaketa/Evaluacin: Data/Fecha:DBH 4. C Fisika eta Kimika 1.a Azterketa 06/11/27Azfk3.mcd 1. Atomo bat karbonok 6 elektroi ditu, zenbaki masikoa (masa zenbakia)13 da, determinatu zenbaki atomikoa (azaldu zergatia) eta dituen neutroiak eta protoiak. Bere isotopo batek neutroi bat gehiago dauka, kalkulatu isotopoaren zenbaki masikoa eta protoiak eta elektroiak. Isotopo honen ioi baten karga +2 bada, determinatu dituen protoiak neutroiak eta elektroiak. Atomoa izateagatik neutroa da, beraz protoi kopurua (zenbaki atomikoa, Z) eta elektroi kopurua berdinak dira: Z=6, masa zenbakia (A) protoi kopurua gehi neutroi kopurua da, beraz A=Z+N 13=N+6 N=7 neutroi. Isotopoek protoi kopuru berdina daukate, beraz Z=6 eta N=7+1 => A=6+8 A=14 10. 2. a) Kalkulatu zenbat gramo kaltzio karbonato (CaCO3) behar diren 30 g kaltzio kloruro lortzeko hurrengo prozesuan: CaCO3+HCl=>CaCl2+CO2+H2O (doitu ekuazioa) eta, b) errendimendua %75 izanik?. Masa atomikoak: Ca:40 C:12 O:16 H:1 Cl:35 1 CaCO3+ 2 HCl=>1 CaCl2+1 CO2+1 H2O a)b) 11. 3. Hidrazina (N2H4), suzirien erregai gisa erabiltzen da. Hidrogeno peroxidoarekin (H2O2) ukipenean jarriz gero, erre egiten da nitrogenoa eta ura (gas egoeran) askatzen direlarik. 5 g hidrazinak erreakzionatzen badu 5 g hidrogeno peroxidorekin, kalkulatu erreaktibo mugatzailea eta soberan geratzen den erreaktiboaren kantitatea. Masa atomikoak: N:14 H:1 O: 16 1 N2H4+ 2 H2O2=> 1 N2+ 4 H2O 12. 4. 2 g NaCl disolbatzen dira 350 cm3-ko disoluzioa bete arte. Kalkulatu a) disoluzioaren kontzentrazioa g/cm3-tan b) bere molaritatea c) bere zatiki molarra eta d) 1 g NaCl gehiago disolbatzen bada molaritate berria. Masa atomikoak: Na:23 Cl:35 13. 5. Formulaketa organikoa4. 1,3,5-trimetilziklohexanoa1. 4-etil-5-propildekanoa5. Azido metilpronaoikoa2. Butanodiala6. 2-etil-2-penten-1-ola3. 1,1-dikloroetanoa 14. Kurtsoa/Curso 05/06: Klasea/Clase: Ikasgaia/Asignatura: Ebaluaketa/Evaluacin: Data/Fecha:DBH 4. C Fisika eta Kimika 2.a 2. kontrola 07/2/11. Kitarra batean dagoen soka baten zehar hedatzen den uhin baten abiadura, v, hurrengo ekuazioarekin irudikatu ahal da: v=d T, formula honetan d dentsitate lineala (d=M/l) da eta T sokakegiten duen indarra muturretan. Idatzi d, T eta v magnitude guztien dimentsio ekuazioak eta azaldu homogeneotasun printzipioa betetzen den ala ez, printzipioa enuntziatuz. M sokaren masa da eta l bere luzera T2. Txanpon bat 3 m/s-ko abiadura konstantez jaisten da uretan murgildurik eta segundo bat beranduago beste bat erortzen da. Biak hondora aldi berean heltzen dira. Igerilekuaren sakonera 4 m-koa da. Irudikatu txanponen ibilbideak, erreferentzi sistema, bi txanponen bi puntuak, eta ipini puntuei dagozkien balioak: denbora, posizio bektorea eta abiadura. Zenbateko abiaduraz jaitsi da bigarrena? 3. Kotxe bat A puntutik irteten da 36 km/h-ko abiadura konstantez. 25 segundo beranduago eta 100 m atzerago irteten da beste bat 54 km/ko abiadura konstantez. Non elkartuko dira?. Irudikatu kotxeen ibilbideak, erreferentzi sistema, bi txanponen bi puntuak, eta ipini puntuei dagozkien balioak: denbora, posizio bektorea eta abiadura. 15. NON GAZTEAK NON HAN GAZTEAK ASMOAK HAN ASMOAKKurtsoa/Curso 05/06: Klasea/Clase: Ikasgaia/Asignatura: Ebaluaketa/Evaluacin: Data/Fecha:4.DBH 4. C Fisika eta Kimika 2.a Azterketa 07/03/8Azelerazioaren osagai intrinsekoak. (Zer dira?, zeintzuk dira haien ezaugarriak?, zeintzuk dira haien arteko erlazioak? Irudika itzazu.)1. Bi objektu 20 m-tara daude. A puntuan dagoena irteten da 5 m/s-ko abiaduraz beste objektua dagoen punturantz. B puntuan dagoena aldi berean irteten da A punturantz 10 m/s-ko abiaduraz. Marruskadura dela eta, A-tik irten denaren azelerazioa 2 m/s2-ko azelerazioaz mugitzen da eta B-tik irten dena 1,5 m/s2-ko azelerazioaz motelduz. Noiz eta non elkartuko dira lehenengo aldiz? Zeintzuk dira haien abiadurak topo egiterakoan? 2. Zaldiko-maldiko batean 3 minututan 15 bira ematen dira. Kalkulatu a) higidura honen periodoa, b) maiztasuna, c) abiadura angeluarra, d) eta e) ertzean dagoen puntu baten abiadura eta azelerazioa, puntuaren erradioa 6 m-koa dela jakinik. 3. Objektu bat (7,5 kg-koa) plano inklinatu baten zehar irrist egiten du beherantz, planoak 30-ko angelua osatzen du horizontalarekiko. Indar bat (50 N-koa) egiten da horizontalki objektuan eta objektuaren eta planoaren arteko marruskadura koefizientea 0,25 da. a) Diagrama batean irudikatu egiten diren indarrak b) kalkulatu indarren moduluak c) eta azelerazioa. 50 N 16. 4. Zer da partikula baten higidura kantitatea? Eta sistema batena? Noiz esaten da indar bat kanpokoa dela? Zer da sistema isolatua? Nola enuntziatu ahal da dinamikaren lehenengo printzipioa partikula baten kasuan? Eta sistema baten kasuan? 17. Kurtsoa/Curso 05/06: Klasea/Clase: Ikasgaia/Asignatura: Ebaluaketa/Evaluacin: Data/Fecha:NON GAZTEAK HAN ASMOAKDBH 4. C Fisika eta Kimika 2.a Berreskurapena 07/03/271. Objektu bat erortzen da 4 m/s-ko abiadura konstantez 15 m-ko altueratik. Beste objektu bat 20 m-ko altueratik erortzen da baina 10 m/s-ko abiadura konstantez. Non eta noiz elkartuko dira? 2. Untxi bat 10 m/s-ko abiadura konstantez doa eta txakur bat izkututa dagoen puntu batetik pasatzen da. Txakurrak ikusterakoan irteten da bere bila 1,5 m/s2 azelerazioarekin. Non eta noiz harrapatuko du? Zein izango da txakurraren abiadura instante horretan? 3. Objektu baten masa 15 kg-koa da eta mahai horizontal baten gainean irrist egiten du 5 m/s-ko abiadurarekin gelditu arte. a) Irudikatu eskema batean objektuan egiten diren indarrak. b) kalkulatu indarren moduluak eta c) azelerazioa. Marruskaduraren koefizientea k=0,5. 4. Noria batek 30 segundotan 1,5 bira ematen ditu. Kalkulatu a) higidura honen periodoa, b) maiztasuna, c) abiadura angeluarra, d) eta e) ertzean dagoen puntu baten abiadura eta azelerazioa, noriaren erradioa 6 m-koa dela jakinik. 18. NON GAZTEAK HAN ASMOAKKurtsoa/Curso 05/06: Klasea/Clase: Ikasgaia/Asignatura: Ebaluaketa/Evaluacin: Data/Fecha:DBH 4. C Fisika eta Kimika 3.a Kontrola 07/05/91. Zenbat minutu pasatu behar dira 1,5 l ur 5C-tan irakin dezan, berotzeko 0,5 ZPko sutondo bat erabiltzen bada.2. 0,25 l esne 45 C-tan dago biberoi batean eta epeldu nahi dugu tenperatura 14C izan arte lapiko batean sartuz. Zenbat litro ur 5 C-tan kokatu behar dira lapikoan hori lortzeko. Esnearen bero espezifikoa 0,8 cal/(gC) da, bere dentsitatea 0,9 g/cm3 eta suposatzen da lapikoak eta biberoiak berorik ez dutela zurgatzen. 19. 3. 100 kg-ko objektu bat 15 m/s-ko abiadurarekin jaurtitzen da plano horizontal baten zehar, gero igotzen da pista zirkularretik eta bertikalki igotzen da. A) Zein da lortzen duen altuera?. B) 10 m-tara heltzen bada, kalkulatu marruskadurak egindako lana. C) Zenbat bero eratzen da aurreko kasuan?h?v4. 5 kg-ko objektu baten abiadura 10 m/s-koa da eta mahai horizontal baten zehar irrist egiten du. Geldiarazteko 50 N-ko indar horizontal bat egiten da abiaduraren norabidean eta kontrako noranzkoan. Kalkulatu desplazatzen dena gelditu arte.Fv5. Azaldu zer den bero espezifikoa, bero sorra, irakite eta fusio puntuak 20. NON GAZTEAK HAN ASMOAKKurtsoa/Curso 05/06: Klasea/Clase: Ikasgaia/Asignatura: Ebaluaketa/Evaluacin: Data/Fecha:DBH 4. C Fisika eta Kimika 3.a Azterketa 07/06/71 0,5 l esne 5 C-tan dago biberoi batean eta epeldu nahi dugu tenperatura 14C izan arte lapiko batean sartuz. Zenbat litro ur 40 C-tan kokatu behar dira lapikoan hori lortzeko. Esnearen bero espezifikoa 0,8 cal/(gC) da, bere dentsitatea 0,9 g/cm3 eta suposatzen da lapikoak eta biberoiak berorik ez dutela zurgatzen. 2 Parakaidista batek 1500 m-ko altueratik salto egiten du. Hasieran parakaidas ireki gabe 500 m-ko altueraino. Zein izango da bere abiadura altuera horretan marruskadura arbuiatuz (kontutan hartu gabe)?. Gero irekitzen du eta zorura heltzen da 4 m/s-ko abaidurarekin, zein da bigarren fasean marruskadurak egindako lana? Datua: Parakaidistaren masa= 80 kg 3 Globo aerostatiko bat sehaska batez eta helioz beteta dagoen esfera batez osaturik dago. Globo aerostatiko baten pisua 600 kg-koa da. Zein da aireak egindako bultzada airean flotatzen denean? Zein da desplazatzen duen airearen bolumena, sehaskaren bolumena deuseztatuz? Eta aire hau barruan duen esferaren erradioa? Airearen dentsitatea d=1,25 g/LitroEsferaR4 Definitu: a) Bero sorra b) Bero espezifikoa c) Presioa d) Idatzi presioaren unitateak eta haien arteko erlazioak 5 a) Zer dira uhin luzera, anplitudea eta periodoa? b) Zeharkako uhinak eta luzetarako uhinak c) Islapenaren eta errefrakzioen legeak 21. NON GAZTEAK HAN ASMOAKKurtsoa/Curso 05/06: Klasea/Clase: Ikasgaia/Asignatura: Ebaluaketa/Evaluacin: Data/Fecha:DBH 4. C Fisika eta Kimika 3.a Ez-ohiko deialdia 07/06/191. Atomo bat karbonok 6 elektroi ditu, zenbaki masikoa (masa zenbakia)13 da, determinatu zenbaki atomikoa (azaldu zergatia) eta dituen neutroiak eta protoiak. Bere isotopo batek neutroi bat gehiago dauka, kalkulatu isotopoaren zenbaki masikoa eta protoiak eta elektroiak. Isotopo honen ioi baten karga +2 bada, determinatu dituen protoiak neutroiak eta elektroiak. 2. a) Kalkulatu zenbat gramo kaltzio karbonato (CaCO3) behar diren 30 g kaltzio kloruro lortzeko hurrengo prozesuan: CaCO3+HCl=>CaCl2+CO2+H2O (doitu ekuazioa) eta, b) errendimendua %75 izanik?. Masa atomikoak: Ca:40 C:12 O:16 H:1 Cl:35 3. Untxi bat 10 m/s-ko abiadura konstantez doa eta txakur bat izkututa dagoen puntu batetik pasatzen da. Txakurrak ikusterakoan irteten da bere bila 1,5 m/s2 azelerazioarekin. Non eta noiz harrapatuko du? Zein izango da txakurraren abiadura instante horretan? 4. Noria batek 30 segundotan 1,5 bira ematen ditu. Kalkulatu a) higidura honen periodoa, b) maiztasuna, c) abiadura angeluarra, d) eta e) ertzean dagoen puntu baten abiadura eta azelerazioa, noriaren erradioa 6 m-koa dela jakinik. 5. 0,5 l esne 5 C-tan dago biberoi batean eta epeldu nahi dugu tenperatura 14C izan arte lapiko batean sartuz. Zenbat litro ur 40 C-tan kokatu behar dira lapikoan hori lortzeko. Esnearen bero espezifikoa 0,8 cal/(g C) da, bere dentsitatea 0,9 g/cm3 eta suposatzen da lapikoak eta biberoiak berorik ez dutela zurgatzen. 6. Parakaidista batek 1500 m-ko altueratik salto egiten du. Hasieran parakaidas ireki gabe 500 m-ko altueraino. Zein izango da bere abiadura altuera horretan marruskadura arbuiatuz (kontutan hartu gabe)?. Gero irekitzen du eta zorura heltzen da 4 m/s-ko abiadurarekin, zein da bigarren fasean marruskadurak egindako lana? 22. Datua: Parakaidistaren masa= 80 kg