Teknik Menjawab Upsr Bm

Embed Size (px)

Text of Teknik Menjawab Upsr Bm

 • 7/28/2019 Teknik Menjawab Upsr Bm

  1/14

 • 7/28/2019 Teknik Menjawab Upsr Bm

  2/14

  Alamat : No.4, Tingkat 1, Jalan Seri Mambau A1, Taman Seri Mambau, 70300 Seremban.Telefon : 06-6313031 / 017-3696544 2 |P a g e

  1. Gerai makanan yang dibina di belakang bangunan MARA itu telah dirobohkan oleh pihak berkuasa.Pilih perkataan berlawan bagi belakang.

  A sebelah

  B sisi

  C penjuru

  D depan

  JAWAPAN: D Depan

  SOALAN 21

  22PILIH AYAT-AYAT YANG MENGGUNAKAN PERKATAAN BERGARIS DENGAN BETUL.

  Contoh soalan:

  I. Masih ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini.II. Orang itu telah lama jalan meninggalkan tempat ini.III.Banyak orang menonton filem itu kerana jalan ceritanya yang menarik.IV. Saya masih ingat jalan menuju ke rumahnya.JAWAPAN: I, III, dan IV

  jalan dalam ayat II adalah salah.

  Orang itu telah lama berjalan meninggalkan tempat ini.

  SOALAN 23 24

 • 7/28/2019 Teknik Menjawab Upsr Bm

  3/14

  Alamat : No.4, Tingkat 1, Jalan Seri Mambau A1, Taman Seri Mambau, 70300 Seremban.Telefon : 06-6313031 / 017-3696544 3 |P a g e

  SOALAN 25 26

  PILIH AYAT YANG SAMA MAKSUD DENGAN AYAT DIBERI.

  Contoh soalan:

  1. Baju kemeja itu disangkut oleh ayah pada paku di dinding bilik.A Ayah menyangkut naju kemejanya pada paku di dinding bilik.

  B Baju ayah sangkut paku pada dinding bilik.

  C Ayah sangkut paku pada baju di bilik.

  D Paku tersangkut ayah pada dinding bilik.

  JAWAPAN: A

  SOALAN 27 - 28PILIH AYAT YANG BETUL.

  Contoh soalan:

  I. Kebun sayur itu diusahakan oleh kumpulan mereka.II. Program yang menarik itu belum dia sertai.III.Pertandingan syarahan itu dimenangi oleh Asraf.IV. Ujian ini akan dibuat aku berhati-hati.JAWAPAN: A

  - ayat II salah.Program yang menarik itu belum disertainya.

  - Ayat IV salah.Ujian ini akan aku buat.

  SOALAN 29 - 30

  ISI TEMPAT KOSONG DENGAN PERIBAHASA ATAU SIMPULAN BAHASA YANG SESUAI.

  Contoh soalan:

  1.

  Banyak orang yang tidak suka dengan Mak Temah yang ____________ itu kerana dia tidak bolehmenyimpan rahsia.

  A murah hati

  B masin mulut

  C mulut tempayan

  D mulut murai

  JAWAPAN: CMulut tempayan bermaksud orang yang tidak boleh menyimpan rahsia.

 • 7/28/2019 Teknik Menjawab Upsr Bm

  4/14

  Alamat : No.4, Tingkat 1, Jalan Seri Mambau A1, Taman Seri Mambau, 70300 Seremban.Telefon : 06-6313031 / 017-3696544 4 |P a g e

  SOALAN 31 40

  MENJAWAB SOALAN BERPANDUKAN PETIKAN YANG DIBERI.Ada dua petikan karangan yang diberi. Biasanya petikan yang diberi berupakan petikan karangan seperti

  Ucapan, Surat Kiriman, Dialog dan lain-lain lagi. Anda mesti baca petikan dan fahamkan kehendak soalan.

 • 7/28/2019 Teknik Menjawab Upsr Bm

  5/14

  Alamat : No.4, Tingkat 1, Jalan Seri Mambau A1, Taman Seri Mambau, 70300 Seremban.Telefon : 06-6313031 / 017-3696544 5 |P a g e

 • 7/28/2019 Teknik Menjawab Upsr Bm

  6/14

  Alamat : No.4, Tingkat 1, Jalan Seri Mambau A1, Taman Seri Mambau, 70300 Seremban.Telefon : 06-6313031 / 017-3696544 6 |P a g e

 • 7/28/2019 Teknik Menjawab Upsr Bm

  7/14

  Alamat : No.4, Tingkat 1, Jalan Seri Mambau A1, Taman Seri Mambau, 70300 Seremban.Telefon : 06-6313031 / 017-3696544 7 |P a g e

 • 7/28/2019 Teknik Menjawab Upsr Bm

  8/14

  Alamat : No.4, Tingkat 1, Jalan Seri Mambau A1, Taman Seri Mambau, 70300 Seremban.Telefon : 06-6313031 / 017-3696544 8 |P a g e

  UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH

  BAHASA MALAYSIAPENULISAN 012

  MASA: 1 JAM 15 MINIT

  1. Tulis nombor kad pengenalan atau nombor sijil kelahiran dan angka giliran kamu pada petak-petakyang disediakan.

  2. Kertas soalan ini mengandungi tiga (3) bahagian:Bahagian A: Membina 5 ayat tentang gambar.

  Bahagian B: Menulis karangan.

  Bahagian C: Nilai-nilai murni.

  3. Kamu hendaklah menjawab ketiga-tiga bahagian.4. Bagi Bahagian B, kamu boleh memilih sama ada menjawab soalan 1, soalan 2 atau soalan 3.5. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. Sekiranya

  ruang yang disediakan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas

  peperiksaan. Helaian tambahan hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama kertas soalan.

 • 7/28/2019 Teknik Menjawab Upsr Bm

  9/14

  Alamat : No.4, Tingkat 1, Jalan Seri Mambau A1, Taman Seri Mambau, 70300 Seremban.Telefon : 06-6313031 / 017-3696544 9 |P a g e

 • 7/28/2019 Teknik Menjawab Upsr Bm

  10/14

  Alamat : No.4, Tingkat 1, Jalan Seri Mambau A1, Taman Seri Mambau, 70300 Seremban.Telefon : 06-6313031 / 017-3696544 10 |P a g e

 • 7/28/2019 Teknik Menjawab Upsr Bm

  11/14

  Alamat : No.4, Tingkat 1, Jalan Seri Mambau A1, Taman Seri Mambau, 70300 Seremban.Telefon : 06-6313031 / 017-3696544 11 |P a g e

 • 7/28/2019 Teknik Menjawab Upsr Bm

  12/14

  Alamat : No.4, Tingkat 1, Jalan Seri Mambau A1, Taman Seri Mambau, 70300 Seremban.Telefon : 06-6313031 / 017-3696544 12 |P a g e

  UPSR- BM (Bhg C) : Nilai-Nilai Murni

  Bil. Nilai Murni Penerangan/ Kata Kunci

  1. Baik Hati Membantu orang yang dalam kesusahan

  1.1 Belas kasihan Bersimpati terhadap kesusahan orang lain

  1.2 Bertimbang rasa Mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain

  1.3 Pemurah Member bantuan secara ikhlas kepada yang memerlukan

  (menderma, berkongsi, memberikan)

  1.4 Saling memahami Sanggup memberi dan menerima pandangan sertamemahami perasaan dan keperluan orang lain.

  1.5 Saling bermaafan Sanggup meminta maaf dan memaafkan

  2. Berdikari Sanngup dan boleh melakukan sesuatu tanpa bantuan

  orang lain3. Yakin pada diri sendiri Percaya kepada kebolehan diri dan sanggup mencuba

  4. Berhemah tinggi Tidak sombong/ rendah diri

  5. Bersopan-santun/ berbudi

  bahasa

  Berbudi bahasa dan beradad dalam pergaulan

  (mengucapkan terima kasih, bertanya khabar)

  6. Mengakui kesilapan diri Sedia mengakui kesilapan diri sendiri serta sanggupmenerima nasihat

  7. Ramah mesra Sedia bergaul mesra dengan semua orang

  8. Hormat- menghormati Menunjukkan rasa hormat serta memberi layanan yang

  baikkepada mereka

  8.1 Hormat dan taat kepada ibu

  bapa

  Memulia dan patuh kepada mereka

  8.2 Hormat kepada kerajaan dan

  Negara

  Menerima dan hormat kepada kerajaan serta lambang

  kebesaran negeri dan negara

  8.3 Hormat kepada kepercayaan

  dan adat resam pelbagai

  kaum

  Menghormati kepercayaan dan adat resam semua kaum

  9. Patuh kepada undang-

  undang

  Mematuhi undang-undang setiap masa

  10. Kasih sayang Menyayangi diri sendiri, orang lain, nyawa binatang

  dengan ikhlas

  11. Sayang kepada alam sekitar Memelihara dan memulihara kehidupan flora dan fauna

  untuk kesejahteraan hidup

  12. Adil Membuat pertimbangan dan keputusan secara positif,

  menyeluruh dan bersesuaian

  12.1 Saksama Tidak menyebelahi sesuatu pihak dalam membuat

  keputusan

  13. Kebebasan di sisi undang-

  undang

  Boleh melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar

  batasan peraturan dan undang-undang yang tersurat

  dalam keluarga, sekolah, komuniti, masyarakat Negaradan agama

  14. Keberanian Gagah dan berani

  14.1 Berani mencuba Berani melakukan sesuatu perkara yang baru danmencuba untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain

  dengan mengambil kira risiko yang akan dihadapi

 • 7/28/2019 Teknik Menjawab Upsr Bm

  13/14

  Alamat : No.4, Tingkat 1, Jalan Seri Mambau A1, Taman Seri Mambau, 70300 Seremban.Telefon : 06-6313031 / 017-3696544 13 |P a g e

  14.2 Berani kerana benar Berani mempertahankan sesuatu yang diakui

  kebenarannya dengan menunjukkan bukti yang nyata15. Menjaga kebersihan diri Kebersihan anggota yang perlu dijaga oleh setiap individu

  untuk kehidupan yang sihat

  16. Menjaga kebersihanpersekitaran

  Pemeliharaan alam sekeliling supaya rapid an bebasdaripada kekotoran dan pencemaran

  17. Kebersihan mental Pertuturan dan perlakuan yang terpuji dan perlu diamalkan

  oleh seseorang dalam pergaulannya

  Bil. Nilai Murni Penerangan/ Kata Kunci

  18. Jujur Tidak tamak/ tidak mengambil harat benda orang lain

  19. Amanah Bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugas yang

  diberikan dan dapat menimbulkan kepercayaan dan

  keyakinan orang lain20. Bercakap benar Menyatakan perkara yang benartanpa menokok tambah

  atau berselindung

  21. Ikhlas Melakukan sesuatu dengan suci hati tanpa mengharapkan

  balasan

  22. Rajin Berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan

  sesuatu yang berkualiti

  23. Dedikasi Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga untuk

  perkara yang berfaedah

  24. Bekerjasama Melakukan sesuatu tugas secara beramai-ramai dan

  sukarela (bergotong-royong)

  25. Toleransi Bertolak-ansur serta dapat mengelakkan berlakunyaperselisihan

  26. Perpaduaan/ Bersatu-padu Bersefahaman dan bekerjasama di peringkat keluarga,

  masyarakat, Negara dan antarabangsa

  27. Kesederhanaan

  27.1 Kesederhaan dan perlakuaan

  yang sederhana

  Bertutur dan berkelakuan yang tidak melampaui batas

  serta menyinggung perasaan atau menimbulkankemarahan orang lain

  27.2 Kesederhanaan dalam

  menimbangkan kepentingan

  diri dan orang lain

  Membuat pertimbangan yang sewajarnya supaya

  memuaskan diri sendiri dan orang lain

  28. Kesyukuran/ Bersyukur Patuh dan menerima nasib atau takdir

  29. Menghargai jasa/

  mengenang budi/ membalas

  jasa

  Penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau

  pemberian

  30. Rasional Berupaya mengambil kira baik buruknya sesuatu perkara

  sebelum membuat keputusan

  31. Semangat bermasyarakat Supaya hidup dalam keadaan yang harmoni

  31.1 Bermaufakat Mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam sesuatu

  pekerjaan bagi kepentingan bersama

  31.2 Semangat kejiranan Berbaik-baik, bertolak- ansur, tolong-menolong dan

  bekerjasama denganjiran tetangga dan masyarakat31.3 Peka terhadap isu-isu sosial

  dalam masyarakat/ prihatin

  Peka/ memahami masalah masyarakat dan sedia

  berusaha menyelesaikannya

 • 7/28/2019 Teknik Menjawab Upsr Bm

  14/14

  Alamat : No.4, Tingkat 1, Jalan Seri Mambau A1, Taman Seri Mambau, 70300 Seremban.Telefon : 06-6313031 / 017-3696544 14 |P a g e

  32. Semangat patriotik

  32.1 Cintakan negara Berbangga dan taat setia serta berusaha untukmemajukannegara

  32.2 Berkorban untuk negara Sanggup melakukan apa sahaja demi mempertahankan

  Negara daripada diceroboh