TEKNIK INGILIZCE

  • Published on
    21-Apr-2015

  • View
    292

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>T.C. MLL ETM BAKANLII</p> <p>MEGEP(MESLEK ETM VE RETM SSTEMNN GLENDRLMES PROJES)</p> <p>ENDSTRYEL OTOMASYON TEKNOLOJLER</p> <p>TEKNK YABANCI DL 1</p> <p>ANKARA 2007</p> <p>Milli Eitim Bakanl tarafndan gelitirilen modller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn 02.06.2006 tarih ve 269 sayl Karar ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait ereve retim programlarnda amalanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya ynelik gelitirilmi retim materyalleridir (Ders Notlardr). Modller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel renmeye rehberlik etmek amacyla renme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek zere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmtr. Modller teknolojik gelimelere paralel olarak, amalanan yeterlii kazandrmak koulu ile eitim retim srasnda gelitirilebilir ve yaplmas nerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir. rgn ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modllere internet zerinden ulalabilirler. Baslm modller, eitim kurumlarnda rencilere cretsiz olarak datlr. Modller hibir ekilde ticari amala kullanlamaz ve cret karlnda satlamaz.</p> <p>NDEKLERAIKLAMALAR ...................................................................................................................iii GR ....................................................................................................................................... 1 RENME FAALYET-1 ..................................................................................................... 3 1. YABANCI DLDE GRAMER YAPI .................................................................................. 3 1.1. Zamanlar ....................................................................................................................... 3 1.1.1. The Simple Present Tense ..................................................................................... 3 1.1.2. The Present Continuous Tense .............................................................................. 4 1.1.3 The Simple Past Tense............................................................................................ 5 1.1.4. The Past Continious Tense .................................................................................... 6 1.1.5. The Present Perfect Tense ..................................................................................... 7 1.1.6. The Past Perfect Tense........................................................................................... 8 1.1.7. The Future Tense ................................................................................................... 9 1.2. Kalplar ....................................................................................................................... 10 1.3. rnekler ...................................................................................................................... 11 1.3.1. The Simple Present Tense rnekleri ................................................................... 11 1.3.2. The Present Continuous Tense rnekleri ............................................................ 11 1.3.3. The Simple Past Tense rnekleri ........................................................................ 12 1.3.4. The Past Continious Tense rnekleri .................................................................. 12 1.3.5. The Present Perfect Tense rnekleri ................................................................... 13 1.3.6. The Past Perfect Tense rnekleri ........................................................................ 13 1.3.7. The Future Tense rnekleri................................................................................. 14 1.3.8. Kalp (Pharasal Verbs) rnekleri ........................................................................ 15 1.4. Teknik Terimler .......................................................................................................... 17 1.4.1. Mekanik Alannda Kullanlan Terimler............................................................... 17 1.4.2. Elektronik Alannda Kullanlan Terimler ............................................................ 19 1.4.3. Bilgisayar Alannda Kullanlan Terimler ............................................................ 21 1.5. Szlk Kullanma ekli................................................................................................ 24 1.6. eviri Yaplrken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ................................................ 26 1.6.1. eviri Sreci ........................................................................................................ 26 1.6.2. eviri Sorunlar ................................................................................................... 26 1.7. eviri Yanllar.......................................................................................................... 28 1.8. evirmenin zellikleri................................................................................................ 28 1.9. eviri ve Kalite ........................................................................................................... 28 1.10. rnek eviri.............................................................................................................. 29 1.10.1. Kaynak Metin .................................................................................................... 29 1.10.2. Bilinmeyen Kelimeler........................................................................................ 30 1.10.3. Trke evirisi .................................................................................................. 30 UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 32 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 39 RENME FAALYET-2 ................................................................................................... 40 2. TEKNK SZLEMELER................................................................................................ 40 2.1. Teknik Szlemeleri ncelerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ......................... 40 2.1.1. Contract Acceptance............................................................................................ 40 2.1.2. Definitions ........................................................................................................... 41 2.1.3. Order Of Precedence............................................................................................ 41 2.1.4. Services To Be Furnished.................................................................................... 41</p> <p>i</p> <p>2.1.5. Compensation ...................................................................................................... 42 2.1.6. Taxes.................................................................................................................... 43 2.1.7. Discipline Of Personnel....................................................................................... 43 2.1.8. Installation (Site) Security ................................................................................... 43 2.1.9. Independent Contractor And Labor Requirements .............................................. 44 2.1.10. Compliance With Federal, State, And Local Laws ........................................... 45 2.1.11. Intellectual Property........................................................................................... 45 2.1.12. Solcitation......................................................................................................... 47 2.1.13. Assignment ........................................................................................................ 47 2.1.14. Government Requirements ................................................................................ 47 2.1.15. Subcontracting ................................................................................................... 47 2.1.16. Termination ....................................................................................................... 47 2.1.17. Amendments Of Agreement .............................................................................. 48 2.1.18. Notices ............................................................................................................... 48 2.1.19. Work Interruptions............................................................................................. 48 2.1.20. Delays ................................................................................................................ 48 2.1.21. Responsibility For Claims ................................................................................. 48 2.1.22. Seller's Insurance ............................................................................................... 49 2.1.23. General Provisions............................................................................................. 50 2.1.24. Conflict Of Interest ............................................................................................ 52 2.1.25. Ethics ................................................................................................................. 52 2.1.26. Procurement Integrity ........................................................................................ 52 2.1.27. Infringement ...................................................................................................... 53 2.1.28. Governing Law .................................................................................................. 53 2.1.29. Complete Agreement ......................................................................................... 53 UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 57 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 58 MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 59 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 60 KAYNAKA ......................................................................................................................... 61</p> <p>ii</p> <p>AIKLAMALAR AIKLAMALARKOD ALAN DAL/MESLEK MODLN ADI MODLN TANIMI SRE N KOUL YETERLK ngilizce dkmanlar ve internet kaynaklarn takip etmek. Genel Ama: Gerekli ortam salandnda bilgisayar kullanarak, ngilizce dokmanlar ve internet kaynaklarn doru bir ekilde takip edebileceksiniz. Amalar 1. ngilizce teknik terimlerin Trke karlklarn doru olarak bulabileceksiniz. 2. ngilizce teknik szlemeleri doru bir ekilde inceleyebileceksiniz. Ortam: Bilgisayar laboratuar Donanm: Bilgisayar ve evre birimleri, hub Her faaliyetin sonunda lme sorular ile renme dzeyinizi leceksiniz. Aratrmalarla, grup almalar ve bireysel almalarla retmen rehberliinde lme ve deerlendirmeyi gerekletirebileceksiniz. 222YDK052 Endstriyel Otomasyon Teknolojileri Ortak Alan Teknik Yabanc Dil 1 Endstriyel Otomasyon Teknolojileri blmnde kullanlan teknik terimlerini anlatan retim materyalidir. 40/32</p> <p>MODLN AMACI</p> <p>ETM RETM ORTAMLARI VE DONANIMLARI LME VE DEERLENDRME</p> <p>iii</p> <p>iv</p> <p>GR GRSevgili renci, Yabanc dil renmenin nemi artk herkese bilinmektedir. Teknoloji ve bilginin hzla yenilendii dnyamzda, bu yeniliklerden haberdar olabilmek iin teknolojinin genellikle kulland dil olan ngilizceyi bilmek artk bir zorunluluktur. Bu modlde, ngilizcede bulunan baz zaman kiplerini, kalplar, szlk kullanma ekillerini, nasl eviri yaplabileceini ve teknik szlemelerin nasl inceleneceini reneceksin.</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>RENME FAALYET1 RENME FAALYET-1AMAngilizce teknik terimlerin Trke karlklarn doru olarak bulabileceksiniz.</p> <p>ARATIRMA Daha nce kullandnz ngilizce kitaplarndan zamanlar hakknda hatrlama amal aratrmalar yapnz. Bilgisayar, mekanik ve elektronikte kullanlan teknik terimleri szlkten veya internetten aratrnz.</p> <p>1. YABANCI DLDE GRAMER YAPI1.1. ZamanlarBu blmde ngilizcede kullanlan zamanlar (tense) hakknda ksa bilgiler verilecektir. Bu zamanlar aada listelenmitir.</p> <p>1.1.1. The Simple Present Tenseounlukla Trkede bulunan geni zaman kipine karlk gelir. Daha ok yinelenen ileri ve alkanlklar anlatr. Ayrca Ataszlerinde, gazete balklarnda gemi zaman yerine, gelecek zaman zarfyla gelecei anlatmakta da kullanlr. Olumlu ekli</p> <p>Kullanm ekli zneye gre farkllk gsterir. zne (I / you / we / they) + fiil + dier eler zne (He / She / it) + fiil+s + dier eler I go to school every day. You come late every morning. Hseyin works in a factory. Olumsuz ekli</p> <p>zne (I / you / we / they) + don't (do not) + fiil + dier eler zne (He / She / it) + doesn't (does not) + fiil + dier eler</p> <p>3</p> <p>I don't live in Adana. They don't live in hotel. Ahmet doesn't study hard. Soru ekli</p> <p>Do + zne (I / You / We / They) + fiil + dier eler Does + zne (He / She / it) + fiil + dier eler Do you go to school on the school bus? Do we watch tv at school? Does smail go to Japan every year? Yazm Kurallar</p> <p>Kural 1: Sonu "y" ile biten fiiller "s" taks alrken "y"kaldrlr. "-ies" taks getirilir. (y) den nce gelen harfin nsz olmas gerekir. cry: cries study: studies envy: envies Kural 2: Sonu "ch/ss/o" ile biten fiiller "es" taks alr. watch: watches go: goes pass: passes</p> <p>1.1.2. The Present Continuous Tenseounlukla Trkede bulunan imdiki zaman kipine karlk gelir. Ama gelecek zaman anlamn vermek iin de kullanlabilir. I am working.(imdiki zaman) My uncle is coming next week. (Gelecek zaman) Olumlu ekli</p> <p>zne + yardmc fiil (am/is/are) + fiil+ing + Dier eler I am playing football now. You are using computer at the moment It is stil raining.</p> <p>4</p> <p>Olumsuz ekli</p> <p>zne+yardmc fiil (am/is/are) +not+ fiil+ing+ Dier eler Olumsuz cmle kurulurken is not ifadesi yerine isn't, are not ifadesi yerine de aren't kullanlabilir. You aren't litening to music now. Melek isn't cooking at the moment. Soru ekli</p> <p>am/is/are+zne+fiil+ing + Dier eler? Are you learning English now? Is dog eating now? Yazm Kurallar</p> <p>Kural 1: Sonunda "e" harfi olan fiiller"-ing" alrken "e" kaldrlr. write: writing come: coming skate: skating Kural 2: Baz fiiller "-ing" alrken sondaki sessiz harf tekrar edilir. run: running sit: sitting cut: cutting</p> <p>1.1.3 The Simple Past TenseBu zaman Trkedeki gemi zaman kipidir. Genelde iinde bulunulan zamandan nce olup biten olaylar anlatr. Ayrca gemite aralklarla yinelenmi ileri anlatmada ve dolayl anlatmlarda geni zamann yerine de kullanlr. Olumlu ekli</p> <p>zne+fiil(2.Hali) + Dier eler I spent a lot of money last year. Osman and Yksel went to Ankara last week.</p> <p>5</p> <p>Olumsuz ekli</p> <p>zne+didn't+fiil(1.Hali) + Dier eler I didn't listen to news last night. They didn't join lesson yesterday. Soru ekli</p> <p>Did+zne+fiil(1.Hali) + Dier eler Did you play basketball last week? Did they stay at home last night? Ya...</p>