Click here to load reader

tekniskgymnasiumesbjerg.dktekniskgymnasiumesbjerg.dk/media/7590/Kemi-niveau-…  · Web viewWord 2007 (2010) formeleditor; symboler, ... Anvendelse af IT-værktøjer Mathcad og Excel

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of tekniskgymnasiumesbjerg.dktekniskgymnasiumesbjerg.dk/media/7590/Kemi-niveau-…  · Web viewWord...

Undervisningsbeskrivelse Kemi A august 2011-juni 2014

Stamoplysninger til brug ved prver til gymnasiale uddannelser

Opdateret d. 5. september 2013

Termin

Termin hvori undervisningen afsluttes:

Juni 2014

Institution

EUCVest

Uddannelse

Htx

Fag og niveau

Kemi A i studieretning

Lrer(e)

Jette Nybo Andersen

Hold

3B

Oversigt over gennemfrte undervisningsforlb skoler 2011 (1. semester - grundforlb)

Titel 1

Tema 1-01-11: Introduktion til kemi og laboratorium

Titel 2

Tema 1-02-11: Mngdeberegning

Titel 3

Tema 1-03-11: Kemiske bindinger (mangelfuldt - tages op i andre temaer)

Titel 4

Tema 1-04-11: Mythbusters

Titel 5

Tema 1-05-11: Introduktion til naturvidenskabelig studieretning Kemi A - Mat A Bio B

Titel 6

Tema 2-06-12: Kalk

Titel 7

Tema 2-07-12: Metal og redox

Titel 8

Tema 2-08-12: Carbonhydrider fra olie til plast

Oversigt over gennemfrte undervisningsforlb skoler 2012-2013 (3.-4. semester)

Titel 9

Tema 3-09-12: Bredygtig udvikling

Titel 10

Tema 3-10-12: Tema Reaktionshastighed

Titel 11

Tema 3-11-12: Kemisk Ligevgt og Le Chatelier

Titel 12

Tema 3-12-12: Sur kemi

Titel 13

Tema 3-13-12: Organisk kemi

Titel 14

Tema 4-14-12: Alkohol

Titel 15

Tema 4-15-13: Vinens kemi

Titel 16

Tema 4-16-13: Fra id til pille

Titel 17

Tema 4-17-13: Lgemidler - maxi SRP

Oversigt over planlagte undervisningsforlb skoler 2013-2014 (5.-6. semester)

Titel 18

Tema 5-18-13: Tema Fed kemi

Titel 19

Tema 5-19-13: Tema Gasser og ligevgte

Titel 20

Tema 5-20-13: Tema Heterogene ligevgte

Titel 21

Tema 5-21-13: Tema Mere Sur kemi (puffere og polyhydrone syrer)

Titel 22

Tema 5-22-13: Tema Reaktionskinetik

Titel 23

Tema 6-23-14: Tema Termodynamik

Titel 24

Tema 6-24-14: Tema Aminosyrer og proteiner

Titel 25

Tema 6-25-14: Tema Sd kemi

Titel 26

Tema 6-26-14: Atommodeller

Titel 27

Tema 6-27-14: Chromatografi

Titel 1Tema 1-01-11: Introduktion til kemi og laboratorium

Indhold

Det overordnede ml er: introduktion til faget kemi, herunder skriftlighed i faget.

Chemsketch til tegning af laboratorieudstyr og forsgsopstilling

Word 2007 (2010) formeleditor; symboler, hvet/snket skrift

Opgave: Software til kemi

Omfang

Uge 34 - 2011 (grundforlbet 3 lektioner)

Srlige fokuspunkter

Faglig ml:

Redegre for kemiske fnomener p mikro- makro

og symbolniveau

Anvende kemiske modeller og kemisk systematik til at beskrive kemiske fnomener.

Formidle kemisk viden skriftlig i bde dagligsprog og fagsprog

Kernestof:

Kemisk sprogbrug, herunder nomenklatur, reaktionsskema.

Simple kemisk beregninger:

Skriftlighed:

Fokus p korrekt anvendelse af det skrevne kemiske sprog.

Vsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

Skriftligt arbejde

Arbejde med chemsketch og word (ligningseditor)

Retur til forside

Titel 2Tema 1-02-11: Mngdeberegning

Indhold

Det overordnede ml er simpel mngdeberegning.

Litteratur:

Anvendt kemi 1 HTX B af Fleming Fischer, Erhvervsskolernes Forlag. Kap. 1 s. 16-36 + 40-45

velser:

Demonstration: Sublimation af diiod

Demonstration: Krystalvand i kobber(II)sulfat

velse: Ophedning af natriumhydrogencarbonat (natron)

velse: krystalvand i gips

velse: Fremstilling af oplysninger og fortynding

Afleveringsopgave 1: mngdeberegning

Afleveringsopgave 2: koncentration

Omfang

Uge 35-41 (- uge 39) 6 uger 2011

Srlige fokuspunkter

Faglige ml:

Redegre for kemiske fnomener p mikro- makro og symbolniveau.

Anvende kemiske modeller og kemisk systematik til at beskrive kemiske fnomener

Omgs og redegre for forsvarlig brug af kemikalier

Opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde

Sammenknytte teori og eksperimenter

Formidle kemisk viden svel skriftligt som mundtligt i bde fagsprog og dagligsprog

Kernestof:

Kemisk sprogbrug, nomenklatur, reaktionsskema, tilstandsform

Simple kemisk beregninger: stofmngdeberegning.

Udvalgte uorganiske stoffers egenskaber og anvendelse

Kvantitative og kvalitative analyser

Kemikalier og sikkerhed

Anvendelse af relevant laboratorieudstyr

Skriftlighed:

Fokus p korrekt anvendelse af det skrevne kemiske sprog, samt introduktion til journalskrivning i faget kemi

Vsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning individuel arbejde gruppearbejde

Laboratoriearbejde og sikkerhed

Skriftlig dokumentation i journal og opgaveregning

Titel 3Tema 1-03-11: Kemiske bindinger

Indhold

Det overordnede faglige ml er kendskab til stoffers opbygning og kemiske bindinger:

Repetation af atomer og det periodiske system

Molekyler og elektronparbindinger herunder navngivning

Endelig vil vi stifte bekendtskab med regler omkring mrkning af stoffer, samt arbejde i laboratoriet

Litteratur:

Anvendt kemi 1 HTX B af Flemming Fischer, Erhvervsskolernes forlag kap. 2 s. 49-55 + 60-72

Praktisk opgave: Stoffer, mrkning og sikkerhed

Afsluttende prve i faget i grundforlbet rettes af studieretningslreren

Omfang

Uge 45-46 + 48-50 (5 uger) - 2011

Srlige fokuspunkter

Faglige ml:

Redegre for kemiske fnomener p mikro- makro og symbolniveau.

Anvende kemiske modeller og kemisk systematik til at beskrive kemiske fnomener

Omgs og redegre for forsvarlig brug af kemikalier

Indsamle, udvlge og anvende informationer om kemiske emner

Anvende faglig viden til at identificere, redegre for og diskutere enkle kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og den aktuelle debat

Kernestof:

Kemisk sprogbrug, herunder formelsprog, nomenklatur

Kemikalier og sikkerhed

Vsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

Skriftlig arbejde/eksperimentelt arbejde

Titel 4

Tema 1-04-11: Mythbusters (grundforlb)

Tema i Studieomrde

Med fokus i engelsk, samfundsfag og fysik (naturvidenskab)

Indhold

Kernestof:

Naturvidenskabelig arbejdsmetode

Kvalitative og kvantitative analyser (samfundsfag)

Og andre SO kompetencer

Omfang

32 lektioner - uge 39 2011

Srlige fokuspunkter

Lave logbog

Formidling af forsgsresultater

Koble teori og eksperimenter

Designe og gennemfre enkle kemiske eksperimenter, herunder at opstille og afprve hypoteser og vlge relevant laboratorieudstyr

Opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data

Vsentligste arbejdsformer

Gruppearbejde

Skriftligt arbejde: indlring i rapportskrivning i naturvidenskabelige fag

Eksperimentelt arbejde

Mundtlig fremlggelse i engelsk

Titel 5

Tema 1- 05-11: Introduktion til naturvidenskabelig studieretning

Indhold

Reaktionshastighed

Mlet er at introducere kemi A som studieretningsfag i studieretning med kemi A, biologi B og matematik A i form af et tvrfagligt tema i disse 3 fag

velse: en kold kartoffel

Omfang

12 lektioner i alt (kemi, biologi, matematik)

43 eller 44 - 2011

Srlige fokuspunkter

Faglige ml:

Kobling af fagene matematik, kemi og biologi

Introduktion til studieretning

Kernestof:

Kemiske reaktioners hastighed; undersgelse af denne, samt faktorer der har betydning for reaktionens hastighed

Vsentligste arbejdsformer

Eksperimentelt arbejde

Gruppearbejde

Databehandling i Excel, tegning af grafer

Titel 6

Tema 2-06-12 Kalk (salte er ogs kemikalier)

Indhold

Kernestof:

Salte og ionforbindelser; navngivning, opbygning og egenskaber; eksempler fra dagligdagen og mngdeberegning p reaktionsskemaer, samt salte oplst i vand

Kemi for gymnasiet 1: Aurum af Kim Kongsted Kristiansen m.fl. Forlag Malling Beck kap s. 96-120, s. 197-207, s. 213-216

Naturvidenskabeligt grundforlb; Hans Marker m.fl. Forlag Malling Beck 2006 s. 87-88

velsesvejledninger:

Saltes oplselighed i vand

Fldningstitrering: Bestemmelse af chloridindholdet i havvand

Formelsamling mngdeberegning

Omfang

Uge 1-4 2012

Srlige fokuspunkter

Faglige ml:

tilrettelgge og udfre kemiske eksperimenter

sammenknytte teori og eksperimenter

formidle kemisk viden svel skriftligt som mundtligt i bde fagsprog og dagligsprog

anvende faglig viden til at identificere, redegre for og diskutere kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og den aktuelle debat.

Kernestoffet

stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, tilstandsformer, oplselighed og isomeri

kemisk sprogbrug, herunder formelsprog, nomenklatur, reaktionsskema

kemiske beregninger, stofmngdeberegning

Vsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning; pararbejde

Skriftligt arbejde: afleveringsopgave

Eksperimentelt arbejde med skriftlig dokumentation (rapport)

Retur til forside

Titel 7

Tema 2-07-12: Metal og redox

Indhold

Kernestof: Temaet introducerer metaller og metallernes egenskaber; herunder ses metallers reaktion med henholdsvis metalioner, syrer og vand. Endvidere introduceres metode til afstemning af redoxreaktioner

Kemi for gymnasiet 1: Aurum af Kim Kongsted Kristiansen m.fl. Forlag Malling Beck s. 166-194

Tema: En rejse med jern

velse: Metallernes spndingsrkke

velse: Jern i stluld

velse: Redoxreaktioner

Note redoxafstemning

Test: Redoxafstemning

Omfang

Uge 5-12 2012

Srlige fokuspunkter

Faglige ml:

gennemfre beregninger p kemiske problemstillinger

demonstrere forstelse for sammenhngen mellem fagets forskellige delomrder

tilrettelgge og udfre kemiske eksperimenter, og i tilknytning hertil opstille og afprve hypoteser

omgs og redegre for forsvarlig brug af kemikalier

anvende faglig viden til at identificere, redegre for og diskutere kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og den aktuelle debat.

Kernestof:

kemiske beregninger, herunder gasser

udvalgte uorganiske stoffers egenskaber og anvendelse

udvalgte reaktionstyper, herunder redoxreaktioner

1. kemikalier og sikkerhed

anvendelser af kemi i hverdag og inden for teknik, produktion og teknologi.

Vsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

Skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

velse med skriftlig dokumentation

Arbejde enkeltvis med opgaver

Retur til forside

Titel 8

Tema 2-08-12 Carbonhydrider - fra olie til plast

Indhold

Kernestof:

Kemi for gymnasiet 1: Aurum af Kim Kongsted Kristiansen m.fl. Forlag Malling Beck s. 142-164 + 181-224

Kemi for gymnasiet 2: Aurum af Kim Kongsted Kristiansen m.fl. Forlag Malling Beck s. 217-222

Carbonhydrider: alkaner, alkener, alkyner, aromatiske forbindelser

Opbygning og anvendelse af carbonhydrider

Carbonhydriders fysiske og kemiske egenskaber

velse: Lightergas

velse: Reaktioner med carbonhydrider

Opgave: Carbonhydrider fra rolie til plastikposer

Test: Carbonhydrider

Omfang

Uge 14-20 - 2011

Srlige fokuspunkter

Faglig ml

Opstille og afprve hypoteser

Anvende faglig viden til at identificere og diskutere kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og aktuel debat

Dokumentere eksperimentelt arbejde og formilde kemisk viden

Omgs og redegre for forsvarlig brug af kemikalier i laboratoriet og i hverdagen

Kernestof:

Kemi i en anvendelsesorienteret og teknisk sammenhng

Stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, tilstandsformer, oplselighed og isomeri

Organiske stofklasse: carbonhydrider

Udvalgte reaktionstyper: forbrnding (redox), addition, substitution

Kemisk laboratorieteknik (grnsevrdier og mrkning af kemikalier)

Vsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning pararbejde-individuel arbejde

Informationssgning om udvalgte emner

Skriftligt arbejde formidling af observationer p eksperimentelt arbejde

Retur til forside

Titel 9

Tema 3-09-12: Bredygtig udvikling (SO)Tvrfaglig opgave Teknologi, matematik, fysik, dansk, engelsk, kemi og biologi

Indhold

Bredygtig udvikling:

Supplerende stof: drivhuseffekt, ozonlag og forsuring

Forslag til litteratur:

Kompendium

Opgave Bredygtig udvikling - fokus p gasser - og atmosfrisk luft - miljkemi

Omfang

Kemi 6 timer

Uge 34- 35 2012

Srlige fokuspunkter

Supplerende stof:

anvende faglig viden til at identificere og diskutere kemiske problemstillinger fra teknologi, production, hverdag og aktuel debat

Indsamle og forholde sig kritisk til, og anvende informationer om kemiske emner

Dokumentere og formidle kemisk viden svel skriftligt som mundtligt til forskellige mlgrupper

Demonstrere forstelse for sammenhngen mellem fagets delomrder

Vsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

Gruppearbejde

Mundtlig formidling/paneldiskussion - rollespil

Skriftlig formidling: Naturvidenskabelig artikel

Retur til forside

Titel 10

Tema 3-10-12: Reaktionshastighed

Indhold

Temaet gennemgr kemiske reaktioners hastighed, samt beskriver hvilke faktorer der har betydningen for denne

Basiskemi B s. 7-27

velse: Reaktionshastighed - Landolts forsg - SO opgave

Omfang

Uge 36-37 2012

Srlige fokuspunkter

Faglige ml

redegre for kemiske fnomener p mikro-, makro- og symbolniveau

anvende kemiske modeller og kemisk systematik til at beskrive kemiske fnomener

tilrettelgge og udfre enkle kemiske eksperimenter og i tilknytning hertil opstille og afprve hypoteser

omgs og redegre for forsvarlig brug af kemikalier

opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde

sammenknytte teori og eksperimenter

Kernestoffet er:

udvalgte uorganiske stoffers egenskaber og anvendelse

reaktionshastighed p kvalitativt grundlag, herunder betydningen af temperatur, koncentration og katalyse

udvalgte reaktionstyper, herunder redoxreaktioner

kvalitative analyser

kemikalier og sikkerhed

Vsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

Eksperimentelt arbejde

Journalskrivning

Naturvidenskabelig arbejdsmetode

Retur til forside

Titel 11Tema 3-11-12: Kemisk ligevgt og Le Chatelier

Indhold

Temaet gennemgr kemisk ligevgt, opskrivning af ligevgtskonstanter, samt hvordan man kan pvirke en kemisk ligevgt. Vi vil ogs komme kort omkring beregninger p en kemisk ligevgt

Basiskemi B s. 24-55

velse: Le Chatelier: Indgreb i en kemisk ligevgt

Opgave: Kemisk ligevgt

Note: Kemisk ligevgt

Omfang

Uge 37-38 2012

Srlige fokuspunkter

Faglige ml:

anvende kemiske modeller og kemisk systematik til at beskrive kemiske fnomener

tilrettelgge og udfre enkle kemiske eksperimenter og i tilknytning hertil opstille og afprve hypoteser

omgs og redegre for forsvarlig brug af kemikalier

opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde

sammenknytte teori og eksperimenter

formidle kemisk viden svel skriftligt som mundtligt i bde fagsprog og dagligsprog

Kernestoffet er:

kemisk ligevgt

kvalitative analyser

Vsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

Opgaveregning

Eksperimentelt arbejde

Rapportskrivning

Retur til forside

Titel 12Tema 3-12-12: Sur kemi

Temaet beskriver definitioner p syrer, baser, amfolyt . pH, samt syre og basekonstanter introduceres.

pH beregning af svel, strke, svage og middelstrke syrer og baser

Indhold

Basiskemi B s. 73-92

velser:

Hvilken syre hvilken base

Fremstilling og indstilling af NaOH

Titrering af strk og svag syre med strk base

Noter:

pH formelsamling

Udledning af pH formler

Opgaver:

Opgave pH beregning

Opgave titrering af strke syrer

Opgave pH beregning

Omfang

Uge 39-41 + uge 43-45 2012

Srlige fokuspunkter

Faglige ml

gennemfre enkle kemiske beregninger

omgs og redegre for forsvarlig brug af kemikalier

opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde

sammenknytte teori og eksperimenter

Kernestoffet er:

simple kemiske beregninger, herunder stofmngdeberegning og pH-beregning

udvalgte uorganiske stoffers egenskaber og anvendelse

et bredt udvalg af organiske stofklasser og disse stoffers egenskaber og anvendelser, herunder carboxylsyre

udvalgte reaktionstyper, herunder syre-basereaktioner

kemisk ligevgt

kvantitative analyser

kemikalier og sikkerhed

Vsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

Eksperimentel arbejde

Opgaveregning

Journal og rapportskrivning

Retur til forside

Titel 13Tema 3-13-12: Organisk kemi

Indhold

Emnet giver en overordnet introduktion til organiske stofgrupper, deres navngivning, fysiske og kemiske egenskaber, herunder og isomeri

Omfang

Uge 46-51 2012

Srlige fokuspunkter

Kernestof:

Kernestof: stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, tilstandsformer, oplselighed og isomeri

kemisk sprogbrug, herunder formelsprog, nomenklatur, reaktionsskema

organiske stofklasser, herunder carbonhydrider, alkoholer, aminer, oxoforbindelser, carboxylsyrer, estere, og deres egenskaber og anvendelser

udvalgte reaktionstyper: herunder redox- og syre-basereaktioner, addition, substitution, elimination, kondensation og hydrolyse

Vsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

Opgavelsning

Retur til forside

Titel 14

Tema 4-14-13: Alkohol

Indhold

Temaet omhandler opbygning, navngivning, isomeri, reaktioner og anvendelse af alkoholer; dels som en organisk stofgruppe, men ogs omkring den daglige anvendelse af diverse alkoholer og eksempler fra hverdagen

AURUM 2: 182- 224

velse: Oxidation af alkoholer

Opgaver alkoholer

Note alkoholer

Note Aldehyder og ketoner

Omfang

Uge 1-3 2013

Srlige fokuspunkter

Faglige ml:

Gennemfre beregninger p kemiske problemstillinger (alkoholpromille)

Demonstrere forstelse for sammenhngen mellem fagets forskellige delomrder

Anvende faglig viden til at identificere kemiske problemstillinger

Koble teori og eksperimenter

Formidle kemisk viden skriftligt

Kernestof:

Stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, tilstandsformer, isomeri

Kemisk sprogbrug

Mngdeberegning

Organiske stofklasser: alkoholer, ethere, carbonylgrupper

Udvalgte reaktionstyper: forbrnding, oxidation, reduktion, kondensation, elimination

Kvalitative analyser

Vsentligste arbejdsformer

Gruppearbejde

Klasseundervisning

Laboratoriearbejde

Opgaveskrivning

Retur til forside

Titel 15Tema 4-15-13: Vinens kemi

Indhold

Temaet inddrager: syreindhold i vin (organiske syrer, bde mono og divalente syrer), vinens carbohydrater (alkoholer/aldehyder, Fehlings test, isomeri), estere (opbygning, navngivning, fremstilling af), vinens farve og alder (spektroskopi)

Kend kemien 2 s. 137-175

velser:

Bestemmelse af syreindhold i vin

Vinens carbohydrater

Vinens farve og alder

Frugtduftende estere

Omfang

Uge 4-9 2013

Srlige fokuspunkter

Faglige ml:

anvende kemiske modeller og kemisk systematik til at beskrive kemiske fnomener

tilrettelgge og udfre enkle kemiske eksperimenter og i tilknytning hertil opstille og afprve hypoteser

opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde

sammenknytte teori og eksperimenter

indsamle, udvlge og anvende informationer om kemiske emner

anvende faglig viden til at identificere, redegre for og diskutere enkle kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og den aktuelle debat.

Kernestof

organiske stofklasser og disse stoffers egenskaber og anvendelser, herunder, alkoholer, carboxylsyre og estere

udvalgte reaktionstyper: syre-basereaktioner, oxidation (Fehling), kondensation

kvantitative og kvalitative analyser

anvendelser af kemi i hverdag og inden for teknik, produktion og teknologi.

Vsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

Eksperimentel arbejde

Opgaveregning

Journalskrivning - kurusarbejde

Retur til forside

Titel 16Tema 4-16-13: Medicin - Fra id til pille (SO)

Indhold

Litteratur : Kemi der virker

velser: Organisk syntese af antiviral lgemiddel

Samarbejde med SDU

Omfang

Uge 12- 15 2013

Srlige fokuspunkter

Kemisk syntese

TLC

Vsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

Eksperimentel arbejde

Opgaveregning

Posters

Titel 17Tema 4-17-2013: Lgemidler maxi SRP

Indhold

Tvrfaglig opgave Biologi B og Kemi (SO)

Organisk kemi

Aurum 2: Kemi mod smerter s. 330 - 346

Omfang

2013 uge 24

Srlige fokuspunkter

Faglige ml

indsamle, forholde sig kritisk til og anvende informationer om kemiske emner

formidle kemisk viden svel skriftligt som mundtligt i bde fagsprog og dagligsprog

anvende faglig viden til at identificere, redegre for og diskutere kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og den aktuelle debat.

Kernestof

stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, tilstandsformer, oplselighed og isomeri

kemisk sprogbrug, herunder formelsprog, nomenklatur, reaktionsskema

organiske stofklasser, herunder carbonhydrider, alkoholer, aminer, oxoforbindelser, carboxylsyrer, estere, og deres egenskaber og anvendelser

anvendelser af kemi i hverdag og inden for teknik, produktion og teknologi.

Vsentligste arbejdsformer

Individuel opgave

Strre skriftlig opgave

Eksperimentelt arbejde (SDU)

Retur til forside

Titel 18

Tema 5.18.13: Fed kemi

Indhold

Temaet tager udgangspunkt i at formidle kemisk viden til en specificeret mlgruppe; samtidig skal der opns kendskab og indsigt i fedtstoffers opbygning, samt disses betydning for sundhed og ernring

Basiskemi B s. 232-238 + s. 167-170

velse: Forsbningstal

Omfang

Uge 33-35 - 2013

Srlige fokuspunkter

Faglige ml:

Anvende faglig viden til at identificere og diskutere kemiske problemstillinger fra hverdag og aktuel debat

Demonstrere forstelse for sammenhngen mellem fagets forskellige delomrder

Kernestof:

Kemi i en anvendelsesorienteret og teknisk sammenhng

Stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingsforhold, tilstandsformer, oplselighed og isomeri

Organiske stofgrupper: Ester (alkohol og carboxylsyrer)

Organiske reaktioner: kondensation og hydrolyse

Vsentligste arbejdsformer

Selvstndig arbejde omkring artikel

Faglig viden opnet ved litteratursgning

Tvrfaglighed dansk, biologi, kemi

Retur til forside

Titel 19Tema 5-19-2013: Gasser og ligevgte

Indhold

Homogene ligevgte, hvori der kun indgr gasser

Basiskemi B s. 45-53 Gasser

Omfang

2013 uge 35

Srlige fokuspunkter

Faglige ml

gennemfre beregninger p kemiske problemstillinger

opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde

sammenknytte teori og eksperimenter

Kernestof

kemiske beregninger, herunder gasser, stofmngdeberegning, kemisk ligevgt.

kemisk ligevgt, herunder beregning af forskydning i homogene og heterogene ligevgte

kvantitative og kvalitative analyser, herunder spektrofotometri

Vsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

Opgaveregning

Eksperimentelt arbejde

Journalskrivning

Titel 20Tema 5-20-2013: Heterogene ligevgte

Indhold

Emnet beskftiger sig med heterogene ligevgte

Spektrofotometri introduceres og anvendes som analysemetode

Basiskemi B s. 56-70 Heterogen ligevgte

Basiskemi B s. 183-190 Lys og farver

velse: Calciumhydroxids oplselighedsprodukt

velse: Krystalviolet fordelingskonstant

Omfang

2013 uge 36-38

Srlige fokuspunkter

Faglige ml

gennemfre beregninger p kemiske problemstillinger

opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde

sammenknytte teori og eksperimenter

Kernestof

kemiske beregninger, herunder gasser, stofmngdeberegning, kemisk ligevgt.

kemisk ligevgt, herunder beregning af forskydning i homogene og heterogene ligevgte

kvantitative og kvalitative analyser, herunder spektrofotometri

Vsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

Opgaveregning

Eksperimentelt arbejde

Journalskrivning

Retur til forside

Titel 21Tema 5-21-2013: Mere sur kemi

Indhold

Syre base kemi temaet udvides med at se nrmere p puffersystemer, polyvalente syrer, Bjerrumdiagram

Basisemi B s. 92-114

velser:

Puffersystemer

Bjerrumdiagram

Titrering af phosphorsyre

Afleveringsopgave eksamensopgaver syre-basekemi

Omfang

2013 uge 39-40, 44-46

Srlige fokuspunkter

Kernestof:

Udvalgte reaktionstyper: syre-basereaktioner

Beregninger: pH bergeninger i sure, basiske oplsninger, blandinger af syrer og baser i vandig oplsning og puffersystemer

Bjerrumdiagram

Anvendelse af relevant laboratorieudstyr

Kemikalier og sikkerhed

Anvende faglig viden til at identificere og diskutere kemiske problemstillinger fra hverdag og aktuel debat

Vsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

Opgaveregning

Eksperimentelt arbejde

Journal og rapportskrivning

Retur til forside

Titel 22Tema 5-22-2013: Reaktionskinetik

Indhold

Temaet har som overordnet ml at se p reaktionshastighed, p et kvalitativt og et kvantitativt niveau; hvilke faktorer har betydning for reaktionshastigheden, samt hvordan man kan opstille modeller for reaktionshastigheden ud fra reaktionskinetikken. Herunder vil vi i srdeleshed betragte reaktionstypen nukleofil substitution

Basiskemi A s. 51-74

velse Reaktionshastighed: Azurubin

velse bestemmelse af aktiveringsenergi

Eksamensopgaver Reaktionshastighed

Omfang

2013 uge 46-50

Srlige fokuspunkter

Faglige ml:

redegre for kemiske fnomener p makro- og symbolniveau, herunder anvende kemiske modeller til at beskrive kemiske fnomener

gennemfre beregninger p kemiske problemstillinger og anvende kemisk systematik

designe og gennemfre kemiske eksperimenter og udfre et strre eksperimentelt arbejde

opstille og afprve hypoteser, vlge relevant laboratorieudstyr samt opsamle, vurdere og fortolke eksperimentelle data

koble teori og eksperimenter

dokumentere eksperimentelt arbejde og formidle kemisk viden skriftligt

Kernestof:

Kemi en anvendelsesorienteret og teknisk sammenhng

reaktionskinetik, herunder betydningen af temperatur, koncentration og katalyse

Supplerende stof:

udvalgte reaktionstyper: nukleofil substitution

Vsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning /Gruppearbejde/Pararbejde

Anvendelse af IT-vrktjer Mathcad og Excel

Anvendelse af matematik til kemiske lsningsmodeller

Eksperimenter

Titel 23Tema 5-23-2014: Termodynamik

Indhold

Temaet har som overordnet ml introducere og anvende begreber indenfor termodynamikken; herunder analytisk, hvordan disse begreber kan bestemmes, samt hvad de reelt kan anvendes til

Basiskemi A s. 7-49

velse: varmemling

Aflevering Termodynamik

Note Termodynamik

Omfang

2014: uge 1-6

Srlige fokuspunkter

Faglige ml:

demonstrere forstelse for sammenhngen mellem fagets forskellige delomrder

opstille og afprve hypoteser, opsamle, vurdere og fortolke eksperimentelle data

Kernestof:

beregninger p ligevgtskonstant

termodynamiske tilstandsfunktioner; enthalpi, entropi og Gibbs energi i relation til kemiske reaktioners forlb

Vsentligste arbejdsformer

Eksperimentelt arbejde

Pararbejde

Klasseundervisning

Skriftlig dokumentation

Opgaveregning

Retur til forside

Titel 24Tema 6-24-2014: Aminosyrer og proteiner, enzymer

Indhold

Temaet har som overordnet ml at redegre for opbygning af proteiner, herunder kendskab til aminosyrer; hvilket glder for s vidt bde opbygning, navngivning, isomeri, fysiske og kemiske egenskaber

AURUM 2: s. 286-294

Opgave: aminosyrer

velse: Aminosyrers isoelektriske pH vrdi

Omfang

Uge 8-11 2014

Srlige fokuspunkter

Faglige ml:

Anvende faglig viden til at identificere og diskutere kemiske problemstillinger fra hverdag og aktuel debat

demonstrere forstelse for sammenhngen mellem fagets forskellige delomrder

Kernestof:

Kemi i en anvendelsesorienteret og teknisk sammenhng

Stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingsforhold, tilstandsformer, oplselighed og isomeri

Organiske stofgrupper: carboxylsyrer, aminer og amider

Organiske reaktionstyper: forbrnding, hydrolyse, kondensation, syre-basereaktioner

Bjerrumdiagram

pH-beregninger i sure, basiske og pufferoplsninger, samt for amfolytter

biokemi, herunder proteiner og enzymer

Vsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

Opgaveregning

Gruppearbejde

Eksperiment

Titel 25Tema6-25-2014: Sd kemi

Indhold

Temaet har som overordnet ml at redegre for opbygningen af kulhydrater; samt vurdering af kemiske egenskaber, samt relevant isomeri for denne type stoffer

Kemi Isis B niveau opslag 51-54 kopiark

Basiskemi B s. 215-232

velse: Kulhydrater

Opgave: kulhydrater

Omfang

Uge 12 - 2014

Srlige fokuspunkter

Faglige ml:

Anvende faglig viden til at identificere og diskutere kemiske problemstillinger fra hverdag og aktuel debat

demonstrere forstelse for sammenhngen mellem fagets forskellige delomrder

Kernestof:

Kemi i en anvendelsesorienteret og teknisk sammenhng

Stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingsforhold, tilstandsformer, oplselighed og isomeri

Organiske stofgrupper: alkoholer og oxogrupper

Organiske reaktionstyper: redoxreaktioner, forbrnding, hydrolyse

Vsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

Opgaveregning

Eksperimentelt arbejde

Journal og rapportskrivning

Mundtlig formidling (power point)

Retur til forsiden

Titel 26Tema 6-26-2014: Atommodeller

Indhold

Omfang

Uge 13 - 2014

Srlige fokuspunkter

Faglige ml:

Kernestof:

Atomets opbygning

Vsentligste arbejdsformer

Titel 27Tema 6-27-2014: Chromatografi

Indhold

Omfang

Uge 14 - 2014

Srlige fokuspunkter

Faglige ml:

Kernestof:

Vsentligste arbejdsformer

Retur til forside

Undervisningsbeskrivelse Kemi A august 2011-juni 2014

25