Click here to load reader

Technologie Informacyjne - Mikroprocesor · PDF file Federico Faggin Zawarcie wszystkich podzespoów wchodzcych w skad CPU w jednym chipie dao pocztek ery mikroprocesorów. Federico

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Technologie Informacyjne - Mikroprocesor · PDF file Federico Faggin Zawarcie wszystkich...

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  Technologie Informacyjne Mikroprocesor

  Adam Krasuski

  Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Informatyki i Łączności

  November 7, 2016

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  1 Model von Neumanna

  2 ALU

  3 CPU

  4 Cykl rozkazów

  5 Kodowanie rozkazów

  6 Programowanie

  7 Mikroprocesor

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  Programowanie wczesnych komputerów

  Programowanie wczesnych komputerów (np. ENIAC) polegało na fizycznym przełączaniu przewodów.

  Pamięć była wykorzystywana tylko do przechowywania danych przetwarzanych przez program.

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  John von Neumann (1903 - 1957)

  inżynier chemik, fizyk, matematyk i informatyk

  Obecne komputery realizują model zaproponowany przez Johna Von Neumanna w 1946 r.:

  - Procesor (Central Processing Unit CPU) wykonuje program zbudowany ze skończonej, zdefiniowanej dla danej architektury listy rozkazów.

  - Program oraz dane są przechowywane w pamięci.

  Komputer według Johna Von Neumanna

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  We/Wy

  magistrala sterująca

  magistrala adresowa

  magistrala danych

  Elementy systemu mikroprocesorowego

  MikroprocesorPamięć Układy Wejścia-Wyjścia

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  Magistrale

  Wszystkie moduły są połączone za pośrednictwem magistral, które służą do przesyłania:

  - danych, - adresów, - sygnałów sterujących

  magistrala danych

  magistrala adresowa

  magistrala sterująca

  Szyna główna

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  Schemat blokowy komputera

  Układy We/wy Pamięć

  Program

  Dane

  Mikroprocesor

  Układ sterowania

  ALU

  Rejestry

  Dane

  Sterowanie

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  Arithmetic Logic Unit

  ALU

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  Rejestry przesuwające

  R0 R1

  R0 R1

  OUT

  IN

  IN

  OUT

  R

  L

  SHR

  SHL

  8 bit in

  8 bit in

  8 bit out

  8 bit out

  CI

  CI

  CO

  CO

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  y a b

  EXOR

  a b y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0

  y a b

  równe a większe

  równe a większe

  00011111 00100000a

  b

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  EXOR

  OR

  AND

  NOT

  E

  E

  E

  E

  E

  E

  E

  3x8

  SHL

  ADD

  SHR

  Z

  a

  b y

  op

  ci

  co

  a większe równe

  zero

  ALU

  ALU op

  ci b a y

  coa większe równe zero

  000 ADD Dodaj 001 SHR Przesuń w prawo 010 SHL Przesuń w lewo 011 NOT Zaprzeczenie 100 AND Iloczyn 101 OR Suma 110 XOR Exclusive or 111 CMP Porównaj

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  CPU

  ALU

  MAR

  R1 R2 R3R0

  R A

  M

  bus 1

  TMP

  A B

  ACC

  s e s e s e s e

  CU Układ

  sterowania

  s

  e s

  e s

  op

  co a> eq z

  s

  źródło: na podstawie [1]

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  Zegar

  Clock

  clk clk d

  clk clk d clk e

  clk s

  Clock clk clk e clk s

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  Stepper Stepper

  krok 1

  krok 2

  krok 3

  krok 4

  krok 5

  krok 6

  krok 7

  clk reset

  clk

  krok 1

  krok 2

  krok 3

  krok 4

  krok 5

  krok 6

  krok 7

  źródło: na podstawie [1]

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  CU

  Stepper clk

  clk s

  clk e reset

  źródło: na podstawie [1]

  1 2 3 4 5 6 7

  Clock

  RAM ACC R0 R1 R2

  R3

  R0 R1 R2 R3

  TMP RAM ACC MAR

  do ALU

  bus1

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  CU

  Stepper clk

  clk s

  clk e reset

  źródło: na podstawie [1]

  1 2 3 4 5 6 7

  Clock

  RAM ACC R0 R1 R2

  R3

  R0 R1 R2 R3

  TMP RAM ACC MAR

  do ALU

  bus1

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  CPU

  ALU

  MAR

  R1 R2 R3R0

  R A

  M

  bus 1

  TMP

  A B

  ACC

  s e s e s e s e

  CU Układ

  sterowania

  s

  e s

  e s

  op

  co a> eq z

  s

  źródło: na podstawie [1]

  IRIAR s e s

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  Cykl rozkazowy mikroprocesora

  Pobierz rozkaz

  Zwiększ licznik rozkazów

  Zdekoduj rozkaz

  Wykonaj rozkaz Faza wykonania

  Faza pobrania

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  CU

  źródło: na podstawie [1]

  Stepper clk

  clk s

  clk e reset

  1 2 3 4 5 6 7

  Clock

  IAR RAM ACC ACC

  IAR MAR

  do ALU

  bus1 IR

  IR s

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  Cykl rozkazów

  MAR

  IARACC

  ALU

  IR

  bus1 1

  MAR

  IARACC

  ALU

  IR

  bus1

  MAR

  IARACC

  ALU

  IR

  bus1

  1 2

  3

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  Kodowanie rozkazów - ALU

  Operacja

  000 - ADD 001 - SHL 010 - SHR 011 - NOT 100 - AND 101 - OR 110 - XOR 111 - CMP

  Rejestr Instrukcji

  Rejestr A

  00 - REG 0 01 - REG 1 10 - REG 2 11 - REG 3

  Rejestr B

  00 - REG 0 01 - REG 1 10 - REG 2 11 - REG 3

  Instrukcja ALU

  1

  28=256 rozkazów

  ADD REG1 REG2 1 000 01 10

  10000110

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  Kodowanie rozkazów - inne

  0 - ŁADUJ 1 - ZAPISZ

  Rejestr Instrukcji

  Rejestr A

  00 - REG 0 01 - REG 1 10 - REG 2 11 - REG 3

  Rejestr B

  00 - REG 0 01 - REG 1 10 - REG 2 11 - REG 3

  Instrukcja ŁADUJ/ZAPISZ

  0

  LD REG1 REG2 0 000 01 10

  00000110

  0 0

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  CU

  źródło: na podstawie [1]

  Stepper clk

  clk s

  clk e reset

  1 2 3 4 5 6 7

  Clock

  IAR RAM ACC ACC

  IAR MAR

  do ALU

  bus1 IR

  IR s

  U kład

  kom binacyjny

  Adam Krasuski Technologie Informacyjne

 • Model von Neumanna ALU CPU Cykl rozkazów Kodowanie rozkazów Programowanie Mikroprocesor

  CPU

  ALU

  MAR

  R1 R2 R3R0

  R A

  M

  bus 1

  TMP

Search related