of 24 /24
www.europart.net EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów! Technika układów wydechowych Rury wydechowe i osprzęt Katalizatory i filtry cząstek stałych Czyszczenie filtrów cząstek stałych Tester spalin Systemy wyciągu spalin

Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

Embed Size (px)

Text of Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ......

Page 1: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

www.europart.net

EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!

Technika układów wydechowych

Rury wydechowe i osprzęt

Katalizatory i filtry cząstek stałych

Czyszczenie filtrów cząstek stałych

Tester spalin Systemy wyciągu spalin

Page 2: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

2 | Technika układów wydechowych | Przegląd norm emisji spalin

EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!

Przegląd norm emisji spalinWprowadzeniePrzegląd norm emisji spalin

Substancje szkodliwe są emitowane do atmosfery m.in. podczas spalania kopalnych źródeł energii w różnych sektorach, np. w przemyśle, produkcji energii i transporcie. W celu poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia negatywnego wpływu na zdrowie człowieka i ekosystem, w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat na poziomie europejskim zainicjowane zostały różne działania w zakresie redukcji emisji.

W zakresie ruchu drogowego ograniczenia są wprowadzane przez wyznaczanie wartości granicznych. Podobnie jak w przypadku samochodów osobowych, samochody ciężarowe i autobusy podlegają regulacjom europejskich dyrektyw i rozporządzeń, które muszą być respektowane przez producentów pojazdów. Dopuszczanie nowych pojazdów do ruchu odbywa się według coraz surowszych granicznych wartości emisji spalin w celu stopniowego obniżania tych emisji w skali całej floty. Klasa emisji Euro 0 wprowadziła w roku 1990 obowiązek zachowania granicznych wartości emisji substancji szkodliwych. Od tamtej pory graniczne wartości i cykle kontroli są stale zaostrzane. Obecnie do pierwszego dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu obowiązkowe jest spełnienie podczas badań seryjnych wymagań normy Euro 6, która obowiązuje od 31.12.2013 r.

Dozwolone graniczne wartości emisji szkodliwych substancji dla samochodów ciężarowych i autobusów są ustalone w dyrektywach UE 88/77/EWG (Euro 0), 91/542/EWG (Euro 1 i Euro 2), 99/96/WE (Euro 3, Euro 4 i Euro 5) oraz w rozporządzeniu UE 595/2009 (Euro 6). Ze względu na metodę badania, graniczne wartości emisji spalin nie są zdefiniowane na podstawie przebiegu, tylko na podstawie energii, w g/kWh.

Technika układów wydechowych w pojazdach użytkowych: Cel redukcji emisji szkodliwych substancji:

Przegląd norm i granicznych wartości emisji spalin (g/kWh) dla sam. ciężarowych i autobusów > 3,5 t

Wartości graniczne według testu 13-stopniowego (Euro 1/2), badanie ESC-ELR (Euro 3/4/5), WHSC (Euro 6), źródło: Federalny Urząd Środowiska

Spaliny bezbarwne, bezzapachowe i bezsmakowe

Powstają przy niepełnym spalaniu paliwa wskutek zbyt małej ilości tlenu

Negatywny wpływ na wchłanianie tlenu przez ludzi i zwierzęta

Tlenek węgla (CO) Zbiorcze oznaczenie gazowych

tlenków azotu Powstają podczas spalania

paliw kopalnych, np. w silnikach wysokoprężnych

Mają charakterystyczny, ostry zapach Drażnią i uszkadzają organy

oddechowe Są w istotnym stopniu

współodpowiedzialne za powstawanie „kwaśnych deszczów”

Tlenki azotu (NOx) Po spaleniu paliwa pozostają w

spalinach W połączeniu z tlenkiem azotu

przyczyniają się do powstawania letniego smogu

Zanieczyszczają powietrze i są rakotwórcze

Węglowodory (HC) Oprócz źródeł naturalnych i

przemysłowych są uwalniane m.in. podczas niepełnego spalania paliwa

Składają się z drobnych cząstek o średnicy 10 µm i wskutek tego mogą być wchłaniane przez drogi oddechowe

Zwiększone zanieczyszczenia drobnymi pyłami może wywoływać schorzenia dróg oddechowych, serca i układu krążenia

Mikrocząstki pyłu (PM)

HC CO NOx PM

1,1 4,

5

8,0

0,36

EURO 1

1,1 4,

0

0,15

7,0

EURO 2

0,66

2,1 0,1

5,0

EURO 3

0,46 1,

5

0,023,

5

EURO 4

0,46 1,

5

0,022,0

EURO 5

0,13 1,

5

0,010,4

EURO 6

2,6

12,3

15,8

0

EURO 0

18

16

14

12

10

8

4

2

0

Badania homologacyjne

1988- 07/1992- 10/1995- 10/2000- 10/2005- 10/2008- 12/2012-

Badania seryjne 1990- 10/1993- 10/1996- 10/2001- 10/2006- 10/2009- 12/2013-

Page 3: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

Temat techniki układów wydechowych w pojazdach użytkowych był w ostatnich latach coraz częściej w centrum uwagi ze względu na zaostrzenie norm emisji spalin i politycznych działań, takich jak zakazy wjazdu, strefy ekologiczne czy opłaty za przejazd głównymi drogami. Oprócz normalnych części zużywalnych, takich jak rury wydechowe czy tłumiki, istotna dla warsztatów stała się tematyka doposażania i czyszczenia fi ltrów cząstek stałych oraz systemów wtryskiwania mocznika.

Do pojazdów użytkowych EUROPART – razem z renomowanym dostawcą, fi rmą DINEX – oferuje bogaty asortyment części zamiennych i doposażeniowych do układów wydechowych.

Niniejsza broszura zawiera ogólny przegląd naszego bogatego asortymentu w dziedzinie układów wydechowych. Przedstawiamy tutaj produkty do niektórych wybranych samochodów ciężarowych, autobusów i transporterów. Nie ma tam Państwa pojazdu? Prosimy skontaktować się z nami – chętnie pomożemy! Można również skorzystać z wyszukiwarki części zamiennych w naszym systemie EWOS (www.ewos.net).

Ponadto na następnych stronach można znaleźć produkty związane z tematyką dotyczącą układów wydechowych w codziennej działalności warsztatów.

EUROPART – Kompetentny partner w dziedzinie techniki układów wydechowych

Wyszukaj produkt i zamów o każdej porze System zamówień online EUROPART – wyszukiwanie, identyfi kacja i zamawianie produktów przez całą dobę

EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie zęści do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!

Page 4: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

4 | Technika układów wydechowych | Wprowadzenie

EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!

Aby spełnić wymagania normy Euro, producenci pojazdów użytkowych muszą podejmować różne działania w zakresie oczyszczania spalin celem zredukowania emisji szkodliwych substancji. Ponieważ graniczne wartości emisji są coraz surowsze, z biegiem czasu działania te są coraz bardziej skomplikowane pod względem technicznym i coraz droższe. Poszczególne działania w skrócie:

Najważniejsze działania techniczne w zakresie oczyszczania spalin

Katalizator utleniający do silników wysokoprężnych zamienia tlenek węgla (CO) i niespalone węglowodory (HC) w dwutlenek węgla (CO₂) i wodę (H₂O) przez utlenianie z użyciem tlenu. Katalizator utleniający jest często zintegrowany z tłumikiem. Zaletą tych urządzeń jest to, że nie wymagają dodatkowego miejsca na zamontowanie.

Katalizator utleniający (DOC)

Filtr cząstek stałych służy do redukcji mikrocząstek pyłu znajdujących się w spalinach silników wysokoprężnych. Często jest on nazywany również fi ltrem cząstek stałych do silników wysokoprężnych (DPF).W większości przypadków w pojazdach stosowane są fi ltry cząstek stałych z modułami ceramicznymi, które mogą odfi ltrowywać ponad 98% masy cząstek. Zbierająca się sadza musi być regularnie wypalana w wysokiej temperaturze wynoszącej od 500 do 600°C (regeneracja). Podczas regeneracji sadza zamienia się w CO₂.Po każdej regeneracji pozostaje nieduża część niepalnego popiołu i dlatego fi ltr po pewnym przebiegu (średnio można przyjąć ok. 200 000 km) zatyka się i wymaga wymiany. Alternatywnie fi ltr można również zdemontować, wyczyścić na zewnątrz i ponownie zamontować w pojeździe. W tym zakresie EUROPART i DINEX oferują kompleksowe rozwiązanie (patrz str. 23 i 24).W starszych pojazdach zalecane jest doposażenie o fi ltr cząstek stałych w celu uzyskania klasy redukcji 2 i otrzymania zielonej plakietki na wjazd do stref ekologicznych.

Filtr cząstek stałych

Skrót SCR oznacza „selektywna redukcja katalityczna” – metoda redukcji zawartości tlenków azotu (NOx) w spalinach. W tym celu do układu wydechowego za pomocą pompy dozującej lub wtryskiwacza wprowadzany jest roztwór mocznika (znany bardziej jako AdBlue®). Wskutek reakcji termicznej mocznik zamienia się w amoniak, który w specjalnym katalizatorze SCR reaguje z tlenkami azotu zawartymi w spalinach. W ten sposób tlenki azotu są zamieniane w nieszkodliwe produkty – wodę i elementarny azot (N₂).Za pomocą katalizatora SCR można bardzo wydajnie usuwać tlenki azotu ze spalin. Redukcja ta następuje bez zmiany procesu spalania w silnikach, dzięki czemu zachowany jest bardzo wysoki stopień sprawności silników wysokoprężnych. Zużycie paliwa nie zwiększa się, ale dodatkowo należy mieć w pojeździe AdBlue®.Ponieważ mocznik podczas jazdy musi być stale wtryskiwany do spalin, pojazdy z systemem SCR są wyposażone w niewielki zbiornik na AdBlue®. Zwykle znajduje się on obok zbiornika paliwa.

Katalizator SCR z AdBlue®

Schemat układu oczyszczania spalin

Spaliny

Spaliny po redukcji szkodliwych substancji

Silnik Turbosprężarka napędzana spalinami

1

Tłumik z katalizatorem utleniającym 2

Filtr cząstek stałych 3

Filtracja PM 4

Zbiornik AdBlue® 5

Wtryskiwanie mocznika 6

Hydroliza 7

Katalizator SCR 8

1

2 3

4

5

6

7

8

NOx N2 H₂O

HC CO

CO₂ H₂O

Page 5: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

Wprowadzenie | Technika układów wydechowych | 5

www.europart.net

1. Nawet gdy systemy SCR działają prawidłowo, konieczna jest ich regularna konserwacja – w zależności od przebiegu. Oznacza to, że: W zależności od przebiegu należy wymieniać filtry wstępne i końcowe. Należy również zapewnić czystość mocznika przez odpowiednią filtrację.

2. Po wymianie filtra nie wolno zapomnieć o płukaniu układu! Prawidłowe serwisowanie obejmuje również wykonanie kilku kontroli systemu po wymianie filtra. Tylko tym sposobem można zapewnić dalsze prawidłowe wtryskiwane mocznika.

3. Do prawidłowego wykonywania kontroli potrzebne jest nie tylko elektroniczne narzędzie diagnostyczne, np. do rutynowych badań i ustawień. Niezbędna jest również walizka pomiarowa z ręcznym wyposażeniem. W ten sposób można np. wykonywać jakościowe i ilościowe kontrole procesu wtryskiwania.

4. Mocznik zamarza w temperaturze -11°C! Należy więc sprawdzać działanie układu grzejnego (sprzęt diagnostyczny Texa zawiera m.in. tę funkcję).

5. W razie zanieczyszczenia roztworu mocznika nie wolno go już używać! Nawet najmniejsze zanieczyszczenie może spowodować poważne problemy z niektórymi elementami systemu SCR.

6. Po wyłączeniu silnika, przed rozpoczęciem prac serwisowych przy systemie SCR należy poczekać kilka minut:(1) Roztwór mocznika może być bardzo gorący, istnieje niebezpieczeństwo wytryśnięcia podczas otwierania przewodu.(2) Jeśli pojazd jest wyposażony w system dozowania (np. Bosch Denoxtronic), poszczególne przewody po wyłączeniu można za jego pomocą jeszcze „przepłukać”. Zalecamy: Wszystkie złącza otwierać zawsze powoli i zakryć je szmatką.

Zalecenia EUROPART dotyczące konserwacji systemów SCR

EUROPARTDOBRZE WIEDZIEĆ

Page 6: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

6 | Technika układów wydechowych | Rury wydechowe i osprzęt

EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!

7

5 4 3 2 1

11 10 9 8

6

Opis Rys. Nr zamówienia Nr porównawczy

Element zaciskowy 1 8707 080 400 Dinex 70804

Rura peszla 2 8702 213 700 Dinex 22137

Obejma do rury wydechowej 3 8730 198 900 Dinex 50927

Opaska zaciskowa 4 8700 099 890 Dinex 99890

Rura peszla 5 4260 057 007 Dinex 22138

Opaska zaciskowa 6 8700 099 890 Dinex 99890

Tłumik środkowy 7 8702 139 400 Dinex 21394

Zderzak gumowy (Liczba sztuk: 2) 8 8702 190 500 Dinex 21905

Uchwyt (Liczba sztuk: 2) 9 8700 218 040 Dinex 21804

Element zaciskowy 10 2127 001 149 Dinex 99903

Końcówka rury 11 4260 021 758 Dinex 21758

Rura wydechowa i wyposażenie Pasuje do DAF LF55 (Euro 2)

Opis Rys. Nr zamówienia Nr porównawczy

Element zaciskowy 1 8707 882 800 Dinex 78828

Rura elastyczna 2 6000 197 265 Dinex 22168

Obejma do rury wydechowej 3 8729 218 500 Dinex 21850

Rura peszla 4 4260 022 175 Dinex 22175

Obejma do rury wydechowej 5 8729 218 500 Dinex 21850

Tłumik środkowy (KAT) 6 4260 021 441 Dinex 21441

Obejma do rury wydechowej 7 8729 218 500 Dinex 21850

Rura elastyczna 8 4260 022 614 Dinex 22614

Obejma do rury wydechowej 9 8729 218 500 Dinex 21850

Końcówka rury (FTP 85.360/460) 10 4260 022 610 Dinex 22610

Rura wydechowa i wyposażenie Pasuje do DAF CF85 (Euro 5)

4 2 1 3

5 10 8 6 7 9

Rury wydechowe i osprzęt

Page 7: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

Rury wydechowe i osprzęt | Technika układów wydechowych | 7

www.europart.net

Od 2006 roku pojazdy użytkowe i transportery spełniają wymagania normy Euro 4, a od 2009 roku – normy Euro 5. Filtry cząstek stałych i katalizatory osiągają w wielu przypadkach koniec swojego okresu eksploatacji i wymagają wymiany. Ząb czasu niszczy również typowe części eksploatacyjne – rury wydechowe i amortyzatory. EUROPART dostarcza wysokiej jakości części zamienne produkowane przez naszego renomowanego partnera DINEX do powszechnego stosowania, pasujące do pojazdów DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania i Volvo oraz do najpopularniejszych modeli transporterów.

Opis Rys. Nr zamówienia Nr porównawczy

Rura peszla 1 8704 267 261 Dinex 47261

Obejma do rury wydechowej 2 8730 106 200 Dinex 99785

Rura elastyczna 3 8700 472 590 Dinex 47259

Obejma do rury wydechowej 4 8730 117 400 Dinex 99789

Rura pośrednia 5 5230 237 605 Dinex 47257

Obejma do rury wydechowej 6 8730 106 200 Dinex 99785

Tłumik środkowy (KAT) (Pasuje do Numer silnika 18182, 18183, 18184) 7 4260 047 317 Dinex 47317

Osłona cieplna 8 8703 049 933 Dinex 49933

Obejma do rury wydechowej 9 8730 128 800 Dinex 99700

Końcówka rury 10 5230 236 979 Dinex 47684

Rura wydechowa i wyposażenie Pasuje do MAN TGL (Euro 4)

Wysokiej jakości części zamienne do pojazdów spełniających wymagania norm Euro 4 i 5

7

5 3 2 1

10

4

6

8 10

EUROPART DOBRZE WIEDZIEĆ © fotolia_GinaSanders

Page 8: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

8 | Technika układów wydechowych | Rury wydechowe i osprzęt

EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!

6 5 4 3 2 1

10 9 7 11 8 12

Opis Czas montażu Rys. Nr zamówienia Nr porównawczy

Rura peszla (Pasuje do D0824 LFL, z hamulcem silnikowym, L40 -14/1997) 1 8770 808 621 Dinex 47101

Obejma do rury wydechowej 2 8730 116 600 Dinex 99768

Tłumik 3 8770 808 611 Dinex 47300

Obejma wydechu (Liczba sztuk: 2) 4 8772 002 110 Dinex 49841

Zderzak gumowy (Liczba sztuk: 2) -35/1999 5 4260 049 907 Dinex 49907

Zderzak gumowy (Liczba sztuk: 2) 36/1999- 6 4260 021 822 Dinex 21822

Element zaciskowy 7 4260 099 794 Dinex 99794

Końcówka rury (L40 -14/97) 8 8770 808 616 Dinex 47600

Zderzak gumowy -35/1999 9 4260 049 907 Dinex 49907

Zderzak gumowy 36/1999- 10 4260 021 822 Dinex 21822

Obejma do rury wydechowej 11 8730 117 400 Dinex 99789

Uchwyt 12 8772 498 470 Dinex 49847

Rura wydechowa i wyposażenie Pasuje do MAN L2000 (Euro 2)

7

5 4 3 2 1

8 6

Opis Rys. Nr zamówienia Nr porównawczy

Element zaciskowy 1 8730 166 100 Dinex 50810

Rura peszla (OM 904 LA) 2 4269 054 270 Dinex 54270

Obejma do rury wydechowej 3 8730 104 500 Dinex 99775

Obejma do rury wydechowej 4 8730 104 810 Dinex 50945

Tłumik środkowy (KAT, SCR) (OM 904 LA) 5 4260 054 305 Dinex 54301

Obejma do rury wydechowej 6 8730 100 014 Dinex 50924

Końcówka rury 7 4260 054 672 Dinex 54672

Obejma do rury wydechowej 8 8730 117 400 Dinex 99789

Rura wydechowa i wyposażenie Pasuje do Mercedes-Benz Atego (Euro 5)

Page 9: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

Rury wydechowe i osprzęt | Technika układów wydechowych | 9

www.europart.net

4 3 2 1

Opis Nr zamówienia Nr porównawczy

Element zaciskowy 4260 051 894 Dinex 51894

Rura peszla 9464 903 019 Dinex 53252

Zacisk rurowy 8730 156 100 Dinex 99730

Tłumik końcowy (Wersja Road) 8730 100 927 Dinex 50450

Rura wydechowa i wyposażenie Pasuje do Mercedes-Benz Actros (Euro 3)

– Bezpośrednie zastosowanie do fabrycznie zamontowanych tłumików i katalizatorów– Wykonanie z wysokogatunkowych materiałów rurowych o grubości ścianek od 1,5 do 2,0 mm– Zaawansowane techniki gięcia rur i bardzo mała liczba punktów spawania w celu zapewnienia

optymalnego przepływu spalin, redukcji hałasu i zużycia części– Produkty DINEX mają certyfi katy ze strefami ekologicznymi na wszystkich rynkach UE i dzięki

temu umożliwiają swobodny wjazd w całej Europie– Od 1992 roku DINEX jest partnerem EUROPART

Jakość DINEX w skrócie

6 5 3 2 1

Opis Rys. Nr zamówienia Nr porównawczy

Element zaciskowy 1 8702 980 600 Dinex 29806

Rura peszla 2 4260 028 136 Dinex 28136

Element zaciskowy 3 8700 999 110 Dinex 99911

Tłumik końcowy (KAT, SCR) (Pasuje do Numer silnika F3AE3681) 4 4260 028 477 Dinex 28477

Opaska zaciskowa 5 4260 028 905 Dinex 28905

Rura wydechowa 6 4260 029 600 Dinex 29600

Rura wydechowa i wyposażenie Pasuje do Iveco Stralis (Euro 5)

4

EUROPART DOBRZE WIEDZIEĆ

Page 10: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

10 | Technika układów wydechowych | Rury wydechowe i osprzęt

EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!

10 8

5 2 1

15 14

12

4 3

9

16 18 17

6

Opis Rys. Nr zamówienia Nr porównawczy

Pierścień uszczelniający 1 8000 000 139 Dinex 80920

Zacisk rurowy 2 4260 080 921 Dinex 80921

Rura peszla 3 4260 066 127 Dinex 66127

Zacisk rurowy 4 4260 080 921 Dinex 80921

Rura elastyczna 5 8700 081 113 Dinex 81113

Zacisk rurowy 6 4260 080 921 Dinex 80921

Tłumik środkowy (KAT, SCR) 7 4260 064 462 Dinex 64462

Taśma dociskowa (Liczba sztuk: 4) 8 4260 066 841 Dinex 66841

Zacisk rurowy 9 4260 080 921 Dinex 80921

Rura pośrednia 10 8730 154 456 Dinex 81730

Obejma do rury wydechowej 11 9990 000 282 Dinex 99328

Rura elastyczna 12 4260 081 728 Dinex 81728

Obejma do rury wydechowej 13 9990 000 282 Dinex 99328

Końcówka rury 14 8700 817 190 Dinex 81719

Opaska zaciskowa 15 8000 000 144 Dinex 80927

Zacisk rurowy 16 4260 080 921 Dinex 80921

Tłumik końcowy 17 6173 183 953 Dinex 81718

Pierścień trzymający 18 8708 092 500 Dinex 80925

Rura wydechowa i wyposażenie Pasuje do Renault Premium (Euro 5)

7

Page 11: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

Rury wydechowe i osprzęt | Technika układów wydechowych | 11

www.europart.net

7

5 4 3 2 1

13 11 10 9 8

6

12

Opis Wersja wykonania Rys. Nr zamówienia Nr porównawczy

Element zaciskowy 1 8700 649 170 Dinex 64917

Rura peszla 2 8000 066 121 Dinex 66121

Uchwyt Dolna połowa 3 8700 648 190 Dinex 64819

Uchwyt Górna połowa 4 8700 648 180 Dinex 64818

Łożysko metalowo-gumowe 5 8700 648 170 Dinex 64817

Element zaciskowy 6 8700 649 170 Dinex 64917

Rura peszla 7 8000 066 214 Dinex 66214

Obejma do rury wydechowej 8 8000 000 176 Dinex 99115

Tłumik 9 8700 404 252 Dinex 64360

Uchwyt 10 8700 648 090 Dinex 64809

Uchwyt (Liczba sztuk: 2) 11 8700 648 100 Dinex 64810

Element zaciskowy 12 8700 939 348 Dinex 99108

Końcówka rury 13 6420 389 467 Dinex 64764

Rura wydechowa i wyposażenie Pasuje do Renault Premium (Euro 3)

Page 12: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!

Asortyment produktów DINEX

12 | Technika układów wydechowych

Asortyment DINEX obejmuje wszystkie produkty od turbosprężarki do końcówki rury wydechowej. Produkcja 95% tych artykułów odbywa się w DINEX.

Ze stali z powłoką aluminiowo-cynkową luz ze stali szlachetnej od 22 do 152,4 mm.

Rury wydechowe

Oprócz znanych rur elastycznych 2-S opracowaliśmy specjalne produkty „Low Leakage”, które zapewniają wysoki poziom szczelności w zakresie emisji spalin (Euro 4 do Euro 6).

Rury elastyczne i mocowania elastyczne

Artykuły te są montowane przede wszystkim w układach wydechowych objętych wartościami granicznymi emisji.

Izolacja

Page 13: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

www.europart.net

Technika układów wydechowych | 13

Asortyment produktów DINEX

Wszystkie mocowania są produkowane we własnym zakresie przez DINEX.

Mocowania układu wydechowego

Możliwość montażu fi ltrów cząstek stałych i katalizatorów SCR w tłumikach DINEX.

Technologie ograniczania emisji

Ze stali z powłoką aluminiowo-cynkową luz ze stali szlachetnej, łączenie przez zagniatanie, wytłaczanie lub spawanie. Dostępne w 125 różnych rozmiarach.

Tłumik

Asortyment zawiera obejmy płaskie, obejmy wg DIN, obejmy typu V, obejmy elastyczne oraz obejmy typu U.

Obejmy

Page 14: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

14 | Technika układów wydechowych | Rury wydechowe i osprzęt

EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!

9

5 3 2 1

7

4

8 10

6

Opis Rys. Nr zamówienia Nr porównawczy

Rura peszla 1 4260 068 088 Dinex 68088

Obejma do rury wydechowej 2 8790 000 208 Dinex 68835

Rura elastyczna (Napęd na wszystkie koła, wlot powietrza z tyłu, wysoki montaż) 3 8703 068 085 Dinex 68085

Obejma do rury wydechowej 4 8790 000 208 Dinex 68835

Rura peszla 5 4260 068 091 Dinex 68091

Obejma do rury wydechowej 6 8790 000 208 Dinex 68835

Tłumik środkowy (∅ 114,3 mm – 2 x) 7 8790 000 095 Dinex 68327

Obejma do rury wydechowej 8 8790 000 208 Dinex 68835

Tłumik końcowy 9 8730 068 720 Dinex 68720

Obejma do rury wydechowej 10 8790 000 208 Dinex 68835

Rura wydechowa i wyposażenie Pasuje do Scania G, P, R, T (Euro 3)

11

8 6 4 2 1

13

3 7

12 10

5

Opis Rys. Nr zamówienia Nr porównawczy

Obejma do rury wydechowej 1 8790 000 208 Dinex 68835

Rura peszla 2 4260 068 088 Dinex 68088

Obejma do rury wydechowej 3 8790 000 208 Dinex 68835

Rura elastyczna (Numer silnika DC9/DC12, napęd na wszystkie koła) 4 8703 068 092 Dinex 68092

Obejma do rury wydechowej 5 8790 000 208 Dinex 68835

Rura elastyczna 6 4260 068 083 Dinex 68083

Element zaciskowy 7 8790 068 858 Dinex 68858

Tłumik środkowy (KAT, SCR, komplet) 8 4260 068 339 Dinex 68339

Taśma dociskowa (Liczba sztuk: 2) 9 5831 850 507 Dinex 68876

Element zaciskowy 10 8790 068 858 Dinex 68858

Rura elastyczna 11 4261 852 050 Dinex 68505

Element zaciskowy 12 8790 068 858 Dinex 68858

Tłumik końcowy 13 4260 068 725 Dinex 68725

Rura wydechowa i wyposażenie Pasuje do Scania G, P, R, T (Euro 4)

9

Page 15: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

Rury wydechowe i osprzęt | Technika układów wydechowych | 15

www.europart.net

8

5 3 2 1

13

12 10

6 4

14 16 15

7

Opis Rys. Nr zamówienia Nr porównawczy

Pierścień uszczelniający 1 8000 000 139 Dinex 80920

Zacisk rurowy 2 4260 080 921 Dinex 80921

Rura peszla 3 4260 082 235 Dinex 82235

Zacisk rurowy 4 4260 080 921 Dinex 80921

Tłumik końcowy (KAT, SCR) (Numer silnika D13C, 12,8 l, 460/500 KM) 5 4260 080 393 Dinex 80393

Taśma dociskowa (Liczba sztuk: 4) 6 4260 066 841 Dinex 66841

Zacisk rurowy 7 4260 080 921 Dinex 80921

Rura wydechowa (8 x 2/8 x 4) 8 8000 000 129 Dinex 80767

Obejma do rury wydechowej 9 9990 000 282 Dinex 99328

Rura elastyczna 10 4260 081 728 Dinex 81728

Obejma do rury wydechowej 11 9990 000 282 Dinex 99328

Końcówka rury (Długość 900 mm) 12 8000 000 132 Dinex 80770

Opaska zaciskowa 13 8000 000 144 Dinex 80927

Zacisk rurowy 14 4260 080 921 Dinex 80921

Tłumik końcowy (Wylot w dół) 15 8700 284 490 Dinex 81722

Pierścień trzymający 16 8000 000 142 Dinex 80924

Rura wydechowa i wyposażenie Pasuje do Volvo FM (Euro 5)

EUROPART DOBRZE WIEDZIEĆ

EUROPART oferuje bogaty asortyment elementów DINEX, które są specjalnie dostosowane do określonych pojazdów lub mają uniwersalne zastosowania.Oferta zawiera wiele różnych produktów do montażu i zawieszania rur oraz tłumików, np. pasy mocujące, wsporniki rur, obejmy.Do ochrony przed przenoszeniem drgań z karoserii do układu wydechowego dostępne są różne rodzaje gumowych elementów montażowych.

Duży asortyment produktów do łączenia i montowania układów wydechowych zawiera również obejmy płaskie, obejmy wg DIN, obejmy typu V, obejmy elastyczne i obejmy typu U. Spektrum produktów sięga od bardzo prostych i tanich rozwiązań po najwyższą klasę produktów przeznaczonych do najbardziej wymagających zastosowań.

Elementy montowane na zewnątrz

Page 16: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

16 | Technika układów wydechowych | Rury wydechowe i osprzęt

EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!

10 9

5 2 1

19 18

12 11

8

20 22 21 16

14 13

Opis Wersja wykonania Rys. Nr zamówienia Nr porównawczy

Pierścień uszczelniający 1 8000 000 139 Dinex 80920

Zacisk rurowy 2 4260 080 921 Dinex 80921

Rura peszla 3 4260 811 990 Dinex 81199

Obejma do rury wydechowej 4 9990 000 282 Dinex 99328

Rura elastyczna 5 8000 000 149 Dinex 82140

Obejma do rury wydechowej 6 9990 000 282 Dinex 99328

Rura pośrednia 7 4260 812 000 Dinex 81200

Zacisk rurowy 8 4260 080 921 Dinex 80921

Tłumik środkowy/końcowy 9 8000 000 117 Dinex 80401

Taśma dociskowa (Liczba sztuk: 2) Górna połowa 10 4260 080 958 Dinex 80958

Taśma dociskowa (Liczba sztuk: 2) Dolna połowa 11 8730 102 101 Dinex 80896

Osłona cieplna 12 8730 102 099 Dinex 80895

Zacisk rurowy 13 4260 080 921 Dinex 80921

Rura wydechowa 14 8000 000 129 Dinex 80767

Obejma do rury wydechowej 15 9990 000 282 Dinex 99328

Rura elastyczna 16 4260 081 728 Dinex 81728

Obejma do rury wydechowej 17 9990 000 282 Dinex 99328

Rura pośrednia 18 8000 000 133 Dinex 80771

Opaska zaciskowa 19 8000 000 144 Dinex 80927

Zacisk rurowy 20 4260 080 921 Dinex 80921

Tłumik końcowy 21 8000 000 118 Dinex 80402

Pierścień trzymający 22 8000 000 142 Dinex 80924

Rura wydechowa i wyposażenie Pasuje do Volvo FL (Euro 3)

7 4 6

15

17

3

Page 17: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

Rury wydechowe i osprzęt | Technika układów wydechowych | 17

www.europart.net

7 6 5 3 2 1 4

12 11 10 9 8

Opis Rys. Nr zamówienia Nr porównawczy

Rura peszla 1 4260 048 186 Dinex 48186

Obejma do rury wydechowej 2 8730 128 900 Dinex 99704

Rura peszla 3 8730 101 755 Dinex 49186

Obejma do rury wydechowej 4 8730 128 900 Dinex 99704

Rura pośrednia 5 4260 482 170 Dinex 48217

Element zaciskowy 6 8707 080 400 Dinex 70804

Tłumik środkowy/końcowy (KAT) 7 4260 047 320 Dinex 47320

Część dobudowywana (Liczba sztuk: 2) 8 8704 992 100 Dinex 49921

Obejma do rury wydechowej 9 8700 090 300 Dinex 99714

Końcówka rury 10 4260 047 726 Dinex 47726

Uchwyt 11 4260 498 640 Dinex 49864

Część dobudowywana 12 8700 498 380 Dinex 49838

Rura wydechowa i wyposażenie Pasuje do MAN HOCL (Euro 4)

Opis Rys. Nr zamówienia Nr porównawczy

Część dobudowywana 1 8700 498 370 Dinex 49837

Rura wydechowa (Bez hamulca silnikowego) 2 5232 055 092 Dinex 47228

Element zaciskowy 3 8707 080 400 Dinex 70804

Tłumik środkowy/końcowy (Bez hamulca silnikowego) 4 8700 493 930 Dinex 49393

Uchwyt (Liczba sztuk: 2) 5 8730 101 777 Dinex 49825

Część dobudowywana (Liczba sztuk: 2) 6 8704 992 100 Dinex 49921

Łożysko metalowo-gumowe (Liczba sztuk: 2) 7 8772 002 040 Dinex 49910

Osłona cieplna 8 4260 499 310 Dinex 49931

Obejma do rury wydechowej 9 8700 090 300 Dinex 99714

Końcówka rury 10 5232 055 006 Dinex 47665

Uchwyt 11 4260 498 640 Dinex 49864

Część dobudowywana 12 8700 498 380 Dinex 49838

Rura wydechowa i wyposażenie Pasuje do MAN Lion's City G (Euro 3)

12 11 10 9 8

5 4 3 2 1

7

6

Page 18: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

18 | Technika układów wydechowych | Rury wydechowe i osprzęt

EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!

6 5

4

3 2 1 7

Opis Rys. Nr zamówienia Nr porównawczy

Rura peszla (Wzór konstrukcyjny 671.015/671 020/671 030/671 042) 1 8700 053 185 Dinex 53185

Element zaciskowy (Liczba sztuk: 2) 2 2127 099 727 Dinex 99727

Uchwyt (Liczba sztuk: 2) 3 8730 101 126 Dinex 51817

Tłumik środkowy/końcowy 4 8730 500 414 Dinex 51333

Uchwyt 5 8730 134 900 Dinex 50840

Końcówka rury 6 4260 050 514 Dinex 50514

Element zaciskowy 7 2127 099 727 Dinex 99727

Rura wydechowa i wyposażenie Pasuje do Mercedes-Benz Conecto (Euro 3)

Rura wydechowa i wyposażenie Pasuje do VW Crafter, 04/2006- (Euro 4)

7 5 4

3 2

Opis Rys. Nr zamówienia Nr porównawczy

Obejma do rury wydechowej 1 8700 288 110 Dinex 28811

Rura peszla 2 8700 292 370 Dinex 29237

Obejma do rury wydechowej 3 8700 288 100 Dinex 28810

Tłumik 4 8700 284 080 Dinex 28408

Zawieszenie gumowe (Liczba sztuk: 4) 5 8700 298 050 Dinex 29805

Obejma do rury wydechowej 6 8700 288 110 Dinex 28811

Końcówka rury 7 8700 287 830 Dinex 28783

Rura wydechowa i wyposażenie Pasuje do Iveco Daily City Truck (Euro 3)

Opis Rys. Nr zamówienia Nr porównawczy

Element zaciskowy 1 4260 074 809 Dinex 74809

Uszczelnienie rury wydechowej 2 4260 074 807 Dinex 74807

Filtr cząstek (SIC) 3 4260 074 313 Dinex 74313

Element zaciskowy 4 4260 074 811 Dinex 74811

Zawieszenie gumowe (Liczba sztuk 4) 5 8730 206 869 Dinex 50985

Tłumik środkowy 6 4260 004 311 Dinex 74311

Element zaciskowy 7 8700 939 340 Dinex 99071

Końcówka rury 8 4260 004 605 Dinex 74605

Zawieszenie gumowe 9 8730 206 869 Dinex 50985

6 5 4 3 2 1

8 7

1

1

5

Page 19: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

Katalizatory i fi ltry cząstek stałych | Technika układów wydechowych | 19

www.europart.net

Katalizator Pasuje do Mercedes-Benz Sprinter, 06/2006- (Euro 4) Nr zamówienia Nr porównawczy

4260 006 340 Dinex 56340

Filtr cząstek Pasuje do Mercedes-Benz Sprinter, 04/2006- (Euro 4) Ciężar całkowity, dopusz. > 3,5 tDługość 250 mm

Nr zamówienia Nr porównawczy

4260 006 347 Dinex 56347

Filtr cząstek Pasuje do VW Crafter, 04/2006- (Euro 4) Nr zamówienia Nr porównawczy

4260 074 313 Dinex 74313

Filtr cząstek Pasuje do VW Transporter T5, 01/2006- (Euro 4) Jakość SIC

Nr zamówienia Nr porównawczy

4260 004 347 Dinex 74347

Filtr cząstek Pasuje do VW Transporter T5, 04/2003- (Euro 4) Długość 487 mmJakość SIC

Nr zamówienia Nr porównawczy

4260 004 317 Dinex 74317

Katalizatory i fi ltry cząstek stałych

Page 20: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

20 | Technika układów wydechowych | Czyszczenie fi ltrów cząstek stałych

EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!

Tester do fi ltrów cząstek stałych DiCLEAN®, T401 – Do kontroli skuteczności oczyszczania fi ltrów– Wyniki pomiarów są zapisywane w bazie danych testera i można je drukować jako dokumentację procesu czyszczenia.– Kontrola za pomocą źródła światła w celu wizualnego sprawdzenia pod kątem uszkodzeń i pęknięć na ściankach– Przed czyszczeniem fi ltr DPF należy umieścić w urządzeniu do pomiaru natężenia przepływu.– Ciśnienie statyczne spada względem strumienia masy powietrza.– Przed i po czyszczeniu przez fi ltr przepływa taka sama masa powietrza.– Dokładna dokumentacja spadku ciśnienia uzyskanego w ramach czyszczenia

Nr zamówienia Nr porównawczy

4260 043 068 Dinex 43068

Czyszczenie fi ltrów cząstek stałych

EUROPART i DINEX oferują warsztatom kompleksowe rozwiązanie w zakresie czyszczenia fi ltrów cząstek stałych.

1. Tester T401 – zanieczyszczony fi ltr cząstek stałych jest mocowany w testerze w celu pomiaru natężenia przepływu.2. Jednostka czyszcząca – fi ltr cząstek stałych jest czyszczony sprężonym powietrzem w celu usunięcia luźnych cząstek sadzy.3. Piec do wypalania – fi ltr cząstek stałych jest gotowy do wypalania.4. Po wypaleniu fi ltr jest ponownie czyszczony sprężonym powietrzem w jednostce czyszczącej w celu

usunięcia luźnych cząstek popiołu.5. Oczyszczony fi ltr cząstek stałych jest ponownie mierzony testerem T401,

a wyniki muszą zostać porównane z pierwszymi pomiarami.

Proces czyszczenia fi ltra trwa od 2 do 3 godzin.

DiClean® Complete

Kompletne centrum czyszczenia fi ltrów cząstek stałych

EUROPART DOBRZE WIEDZIEĆ

Czyszczenie fi ltrów cząstek stałych

Page 21: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

Czyszczenie fi ltrów cząstek stałych | Technika układów wydechowych | 21

www.europart.net

Maszyna do czyszczenia fi ltrów DiCLEAN®

– Regulator sprężonego powietrza z fi ltrem jest zamontowany i nastawiony na maks. dozwolone ciśnienie robocze.

– Proces czyszczenia może być kontrolowany podczas pracy za pomocą lusterka z refl ektorami.– Podczas czyszczenia powstające cząstki sadzy oraz popiołu są usuwane z komory czyszczenia i

odprowadzane do fi ltra czyszczenia powietrza.– Dwa powlekane tefl onem fi ltry do oczyszczania powietrza technologicznego usuwają ponad 99% sadzy i

popiołu pochodzących z fi ltra cząstek stałych.– Filtry do oczyszczania powietrza technologicznego są czyszczone automatycznie sprężonym powietrzem w

regularnych odstępach czasu po zakończeniu procesu czyszczenia i usuwania cząstek.– Po osiągnięciu maksymalnego poziomu zanieczyszczenia fi ltra powietrza technologicznego włącza się

komunikat alarmowy. Przy normalnym czyszczeniu fi ltra cząstek stałych w terminach serwisowania fi ltry powietrza technologicznego wytrzymują ponad 500 czyszczeń.

– 35-litrowy tekturowy pojemnik w komorze fi ltra służy do zbierania wszystkich cząstek sadzy i popiołu.– Usuwanie: Klasa pyłu M wg norm EN 60335-2-69 z 1997 r.– Dostarczanie rurą łączącą 3/8”, która jest połączona z dopływem sprężonego powietrza o wydatku min. 500

litrów powietrza na minutę pod ciśnieniem 7 bar. Jeśli ciśnienie jest wyższe (patrz regulator z fi ltrem powyżej), fi ltr cząstek stałych może ulec uszkodzeniu podczas regeneracji.

Moc silnika 1,1 kW∅ rury 125 mmPoziom ciśnienia akustycznego 73 dB(A)Napięcie 230 VDługość kabla 3 mSzerokość 800 mmWysokość 1600 mmGłębokość 950 mmCiężar 140 kg

Nr zamówienia Nr porównawczy

4260 043 016 Dinex 43016

Piec do wypalania

– Wypala sadzę nawet 4 razy szybciej niż inne piece– Czas wypalania fi ltra kordierytowego (program 1) wynosi tylko 2 godz. 15 min, a fi ltra z

węglikiem krzemu (program 2) tylko 2 godz. 50 min (w większości innych pieców czas wypalania sadzy wynosi często 8-10 godz.)

– Dzięki temu klient musi przyjechać do warsztatu tylko raz – fi ltr jest czyszczony podczas jednej operacji i z powrotem montowany, nie ma potrzeby montowania fi ltra tymczasowego.

– Opis procesu:– Zasada wypalania: Powietrze technologiczne jest rozgrzewane za pomocą elementu grzejnego

do 600°C i wdmuchiwane do fi ltra. Gdy gorące powietrze wypływa z fi ltra cząstek stałych w kierunku komory wypalania, jest ono mieszane z powietrzem atmosferycznym i schładzane do ok. 50°C. Zmieszane powietrze przed opuszczeniem pieca jest fi ltrowane.

– Proces wypalania: Rozgrzewanie powietrza technologicznego jest kontrolowane według charakterystyki wypalania na podstawie czasu i temperatury. Proces jest zaprogramowany w systemie sterowania, który reguluje dopływ gorącego powietrza zgodnie z ustaloną charakterystyką wypalania. Po zakończeniu procesu jest on wyłączany, a fi ltr jest automatycznie cofany do pozycji początkowej. Filtr po schłodzeniu do akceptowalnej temperatury jest montowany z powrotem w pojeździe.

Moc silnika 1,35 kWPrzyłącze sprężonego powietrza 7 bar∅ rury 200 mmNapięcie 3 x 400 VSzerokość 1500 mmWysokość 2100 mmGłębokość 750 mm

Element grzejny: 12 kWKomora wypalania: maks. średnica fi ltra 450 mm

Nr zamówienia Nr porównawczy

4260 043 060 Dinex 43060

DiCLEAN®

Page 22: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

22 | Technika układów wydechowych | Tester spalin

EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!

Tester spalin Tester spalin

Tester spalin AVL DiTEST CDS 450 Technologia przyszłości przygotowana pod kątem przyszłych wyzwań w dziedzinie sprzętu i oprogramowania, efektywne zastosowanie, przejrzysta, szybka i intuicyjna obsługa, rozwiązanie zoptymalizowane dla warsztatów, do pracy w trudnych warunkach warsztatowych, ochrona i zwrot inwestycji, szybka dostępność pomiarów, szybki montaż, bardzo wysoki stopień dostępności wyposażenia, niskie koszty konserwacji, uniwersalny pomiar prędkości obrotowej na podstawie dźwięku materiałowego, ze zintegrowanym AVL DiTEST Speed 2000 Zakres zastosowania Silniki benzynowe i Diesla (uniwersalne urządzenie do badania spalin) Skład zestawu – Rama montażowa– Drukarka laserowa czarno-biała– Moduł do silników benzynowych AVL DiTEST Gas 1000 – Moduł do silników wysokoprężnych AVL DiSmoke 480 – Sonda spalin silników benzynowych– Sonda spalin silników wysokoprężnych do sam. osob. i użytk. – Moduł OBD AVL DiTEST OBD 1000 z połączeniem Bluetooth

Nr zamówienia

9539 006 012

Urządzenie do kontroli spalin w silniku wysokoprężnym AVL DiTEST MDS 305 – komfortowe i szybkie rozwiązanie do badania spalin w warsztacie– przechowywanie stacji do badania spalin w sposób schludny i oszczędzający miejsce bez wózka

warsztatowego– szybkie badanie spalin dzięki intuicyjnej obsłudze – proste wyszukiwanie pojazdów w bazach danych– możliwe badanie spalin we wszystkich pojazdach użytkowych przez jedną osobę– nowatorska koncepcja obsługi radiowej umożliwia maksymalną swobodę przemieszczania podczas pomiaru– odporne na zużycie, bezprzewodowe połączenie z komputerem PC– krótki czas rozgrzewania < 2 min.– mały, poręczny moduł OBD– elastyczność, niezawodność i wydajność w codziennej pracy– innowacyjne rozwiązanie odpowiednie do warsztatów do zamontowania na pojeździe przeznaczonym do

pomiaru Zakres zastosowania do samochodów osobowych, pojazdów użytkowych i autobusów Skład zestawu – dymomierz do silników Diesla AVL DiSmoke 480 Bluetooth– interfejs OBD: AVL DiTEST OBD 1000– rejestrowanie prędkości obrotowej / temperatury: AVL DiTEST AUX 2000 Bluetooth– uchwyt ścienny odpowiedni do warsztatu z przewodnika 5

Nr zamówienia

9539 006 030

Page 23: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

Systemy wyciągu spalin | Technika układów wydechowych | 23

www.europart.net

System wyciągu spalinZakres zastosowaniaDo samochodów ciężarowych

Skład zestawu– 1 wentylator typu FD 1800 (wymagana rura wyciągowa,

średnica znam. 200 mm), obudowa z aluminiowego odlewu zabezpieczona przed iskrami, wirnik łopatkowy wyważony statycznie i dynamicznie, bezpośrednio podłączony silnik trójfazowy, ze wspornikiem ściennym na stopę silnika

Strumień objętości: 2000 m³/godz. przy ssawceCharakterystyka pracy: 1600-750 PaMoc/prędkość obr. silnika: 1,2 kW/2,6 A/2800 min-1

Napięcie/stopień ochrony: 400 V/50 Hz/IP 54 Króciec ssący: średn. znam. 200; króciec tłoczny: średn. znam. 160– 1 materiał do podłączenia, średn. znam. 160 mm– 1 wspornik ścienny na stopę silnika– 1 przegub obrotowy zapobiegający skręcaniu się węża, materiał

PP o właściwościach samosmarujących– 1 wąż spalin typu UNI 2000, średn. znam 200 mm, długość 5 m,

odporność na temperaturę do +180°C, z obejmami wężowymi– 1 stała ssawka LKW 8230200-1, otwór zasysający 185 x

235 mm, ze stabilną podstawą, regulacją wysokości i nachylenia, złącze wężowe, średn. znam. 200 mm

– 1 stycznik silnikowy z funkcją wyłącznika głównego

Nr zamówienia

9682 500 050

Zwijacze węży spalinCałkowicie zwijanyZakres zastosowaniaDo samochodów ciężarowychSkład zestawu– Wentylator FD 1200Strumień objętości: do 1500 m³/minCharakterystyka pracy: 1370-500 PaMoc/prędkość obr. silnika: 0,85 kW/2,0 A/2800 min-1

Napięcie/stopień ochrony: 400 V/50 Hz/IP54– Sterowanie zwijaniem do systemów kompaktowych– Wyłącznik wiszący z funkcją łączoną wąż w dół/w górę/wentylator wł./wył.,

standardowa długość 5 m– Ssawka z kleszczami zaciskowymi– Rama do bezpośredniego montażu do ściany lub sufitu

Szerokość znamionowa Długość węża Szerokość bębna Nr zamówienia

125 mm 10 m 750 mm 9682 500 051

150 mm 10 m 900 mm 9682 500 052

125 mm 15 m 1200 mm 9682 500 053

150 mm 15 m 1200 mm 9682 500 054

Kompletny system wyciągu spalinBPS, typ SSK, sam. cięż.Kanał wielofunkcyjny zawierający linię do testowania hamulców i strefę badania spalin, towarzyszący układ jezdny za pomocą wózka w strefie SSK 150, kontrola spalin w strefie SSK 290 za pomocą wózka i stałej ssawkiSkład zestawu– Kanał zasysania spalin 20 + 6 m SSK 150 i SSK 290 z wytłaczanego aluminium, z łącznikiem– 2 pokrywy końcowe i 1 element odsysający z odlewu aluminium– Zamknięte profile uszczelniające z kauczuku specjalnego – 1 wentylator typu FD 2400 z osprzętem (bez zawieszenia i rury, wymagana rura wyciągowa,

średnica znam. 250 mm), z odlewu aluminium, prąd trójfazowy 400 V 50 Hz z zamknięciem szybkomocującym z atestem

– 1 wózek z odlewu aluminium, złącze wężowe o średnicy znam. 150 mm z balanserem 10-14 kg– 1 wąż spalin o średnicy znam. 150 mm, długości 5 m, odporny na temperaturę do 180°C – 1 ssawka z przegubem obrotowym i kleszczami zaciskowymi do stosowania jako ssawka stała– 1 stycznik silnikowy z funkcją wyłącznika głównego

Nr zamówienia

9682 500 055

Systemy wyciągu spalin

Page 24: Technika układów wydechowych - Home | EUROPART · Czyszczenie filtrów cząstek stałych ... Katalizator SCR z AdBlue® Schemat układu oczyszczania spalin Spaliny Spaliny po redukcji

Placówkę sprzedaży EUROPART w Państwa pobliżu można znaleźć w Internecie pod adresem: www.europart.net

EUROPART – międzynarodowy partner warsztatów 300 lokalizacji w 28 krajach

EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów!