27
TECHNICAL-SCIENTIFICAL, ARTISTIC AND LITERARY BOOK SALON “EUROINVENT” SALONUL DE CARTE TEHNICO-STIINŢIFICĂ, ARTISTICĂ ŞI LITERARĂ “EUROINVENT” 910 May 2013

TECHNICAL-SCIENTIFICAL, ARTISTIC AND LITERARY …euroinvent.org/cat/b2013.pdf · Claudia Tărnăuceanu Gramatica limbii latine. Morfologia cu aplica ții

  • Upload
    vuthuy

  • View
    270

  • Download
    8

Embed Size (px)

Citation preview

TECHNICAL-SCIENTIFICAL, ARTISTIC AND LITERARY BOOK SALON

“EUROINVENT”

SALONUL DE CARTE TEHNICO-STIINŢIFICĂ,

ARTISTICĂ ŞI LITERARĂ

“EUROINVENT”

9‐10 May 2013 

239

Jury of Book Salon

President:   VicePresidents:    

 Members:   

Constantin LUCA  Maria URMA  Vasile VANTU Catalin BORDEIANU Andrei CORBEA‐HOISIE  Valeriu DULGHERU  Maria GAVRILESCU  Dana LUNGU  Gabriel Ion OLTEANU  Gheorghe POPA Valentin SAVA  

  Editura ARTES USAMV Timişoara  Editura POLITEHNIUM Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi Editura  "Ion Ionescu de la Brad" Editura MATRIX‐ROM Editura PERFORMANTICA  INDIVIDUAL BOOKS SCIENTIFIC JOURNALS 

240

 

Editura ARTES  

Universitatea de Arte „George Enescu” Iasi, Str. Horia nr.7‐9,  [email protected]

 0232 261842, 0232 261842    0751.511289, e‐mail: [email protected] 

  

Nr. Crt. 

Autor  Titlul publicației  ISBN An apariție 

Nr. Pagini 

1  Crețu Cătălin, Feraru Tudor, Ion Ciprian 

Sonate pentru pian  978‐606‐547‐075‐0 

2012  66 

2  Rodica Arghir Porumbel 

Spațiul în teatrul poetic european: momentul Cehov 

978‐606‐547‐043‐9 

2012  210 

3  Paşca Eugenia‐Maria  Dimensiuni ale educației, vol. 8 – Aspecte ale învățământului superior artistic românesc în context european 

978‐606‐547‐077‐4 

2012  228 

4  Popa Emilian  Lecții cu Finale  978‐606‐547‐078‐1 

2012  225 

6  Hrubaru Ilie  Muzica vocală în şcoala primară 

978‐606‐547‐080‐4 

2012  212 

7  Jighirgiu Octavian  Peregrin prin teatrul lui Matei Vişniec – Considerații teoretice 

978‐606‐547‐081‐1 

 2012 

236 

8  Jighirgiu Octavian  Teatru recompus – de la poetic la metafizic în dramaturgia lui Matei Vişniec 

978‐606‐547‐082‐8 

2012  200 

9  Chiriac Tudor  De la Tiras pân’ la Tissa  978‐606‐547‐083‐5 

2012  158 

10  Tudor Brînduşa  Sonatele pentru pian de Franz Schubert. Continuitate şi înnoire 

978‐606‐547‐085‐9 

2012  412 

11  Brustureanu Cornelia 

Repere estetice în vestimentație 

978‐606‐547‐086‐6 

2012  152 

241

12  Ionescu Vasile (E.M. Paşca) 

Furtună şi melancolie. Rromi în muzica cultă europeană – contribuții şi reprezentări 

978‐606‐547‐087‐3 

2012  50 

13  Georgescu Remus (Ungureanu Maria‐Cristina) 

Gânduri despre muzică (ediția a II‐a, revizuită şi adăugită) 

978‐606‐547‐089‐7 

2012  200 

14  Ionescu Vasile (E.M. Paşca) 

Sclavia rromilor în Țările Române. Legislația sclaviei 

978‐606‐547‐090‐3 

2012  260 

15  Ionescu Vasile (E.M. Paşca) 

Holocaustul rromilor din România. Documente şi mărturii 

978‐606‐547‐091‐0 

2012  242 

16  Munteanu Viorel  Poemele luminii, versuri de Lucian Blaga 

978‐606‐547‐092‐7 

2012  68 

17  Munteanu Viorel  Ştefan cel Mare – poem‐cantată,  versuri de Ion Chiriac 

978‐606‐547‐093‐4 

2012  72 

18  Voicescu Corneliu George 

Lucrări originale şi transcrieri instrumentale 

978‐606‐547‐094‐1 

2012  110 

19  Chifan Cătălin Alexandru 

Simbolul mâinii în artele plastice – pictură 

978‐606‐547‐100‐9 

2012  353 

 

  

USAMV Timişoara    

  Autorii  Titlul  Editura  ISBN  Anul  Nr. Pag

1 Iordănescu OlimpiaAlina 

Pomicultura general şi specială 

Eurobit  978‐973‐620‐884‐3 

2011  330 

Alexa Ersilia, Biljana Abramovic, Jasenka Cosic 

Occurence of fungi and mycotoxins in cereals and medicinal plants from Romania‐Serbia‐Croatia area 

Eurobit 

978‐973‐620‐935‐2 

2012  185 

3 Dobrei Alin, Mihaela Malaescu, Alina Ghita 

VITICULTURA – bazele biologice si tehnologice 

Solness  978‐973‐729‐288‐9 

2011  475 

242

4 David Gheorghe, Borcean Adrian  

Cereale si leguminoase pentru boabe 

Eurobit  978‐973‐620‐883‐6 

2011  439 

Corneanu Gabriel, Corneanu Mihaela, Netoiu Constantin, Craciun C‐tin, Gamaneci Gh.,Lacatusu Anca Rovena, Marinica Ion  

Bazinul mijlociu al Jiului. Implicatii de mediu si sociale ale industriei extractive si energetice 

Universitaria 

978‐606‐14‐0306‐6 

2011  300 

6 Cristina Teodor Romeo, Eugenia Dumitrescu 

Elemente de farmacie pentru medicii veterinari 

Brumar  978‐973‐602‐877‐9 

2013  500 

7 Decun Mihai  Bioetica, bunastarea si 

protectia animalelor Mirton  978‐973‐52‐

1314‐5 2013  703 

8 Simiz Eliza   Cresterea Pasarilor in 

sistem ecologic Eurobit  978‐973‐

620‐933‐8 2012  141 

9 Voia Sorin Octavian  Crtesterea caprelor  Eurobit  978‐973‐

620‐822‐5 2011  330 

10 Padeanu Ion  Crtesterea ovinelor – 

reproducere,ameliorare,tehnologii de crestere 

Mirton 978‐973‐52‐

1165‐3 2012  412 

11 Bura Mariam   Proiectarea fermelor de 

iepuri de casa Eurobit  978‐973‐

620‐821‐8 2012  260 

12 Patruica Silvia  Metode biotehnologice 

de hranire a familiilor de albine 

Eurobit 978‐973‐620‐927‐7 

2012  110 

13 Popovici Daniel Cristian, Balint Adrian, Colibar Mihaela Olimpia 

Aspecte noi si vechi in ingrijirea albinelor –nutritia, nosemoza 

Brumar 978‐973‐602‐706‐2 

2012  101 

14 

Rosca Ioan, Oltean Ion, Mitrea Ion, Talmaciu Mihai, Petanec Doru Ion, Istrate Rada, Talmaciu Nela, Stan Catalin, Micu Lavinia Madalina 

Tratat de entomologie  Alpha MDN 

978‐973‐139‐207‐3 

2011  1055 

15 Otiman Paun Ion, Mateoc‐Sieb Nicoleta 

Economie rurala  Mirton  978‐973‐52‐1304‐6 

2013  382 

243

EE DD II TT UU RR AA PP OO LL II TT EE HH NN II UU MM Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi

Blvd D. Mangeron nr.67, 700050 Iaşi [email protected] ; tel/fax: 0232 231343

Nr. crt.  Titlu carte  Autori  Anul 

aparitiei 

1  Proiectarea cu microcontrolere HCS12 

Liviu Breniuc, Cristian‐Gyozo Haba  2012 

2  Legislație in Activitatea Imobiliară  Violeta Herea  2012 

3 Ghid pentru proiectarea clădirilor cu pereți din zidărie cu elemente din B.C.A. 

Dorina Nicolina Isopescu, Iulian Astanei 

2013 

4 Procesarea țevilor de simetrie cilindrică prin tragere fără ghidaj interior in câmp ultrasonor 

Susan Mihai, Gavrilă Bogdan‐Lucian  2013 

5  Mixul de Marketing  Mihai Luchian, Elena Boldişor  2013 

6  Tehnologii Moderne de fosfatare  Andrei Victor Sandu, Costică Bejinariu  2013 

7 Probabilități şi statistică matematică‐Aplicații in MATLAB şi Microsoft Excel 

Alexandru‐Mihnea Spiridonică  2013 

244

Nr. crt.  Buletin Secția  FASC. 

1  Automatică şi Calculatoare  4/2012 

2  Chimie şi Inginerie Chimică  4/2012 

3  Construcții de Maşini  1/2012 

4  Construcții. Arhitectură  4/2012 

5  Electrotehnică. Energetică. Electronică  4/2012 

6  Matematica. Mecanică Teoretică. Fizica  4/2012 

7  Stiinta si Ingineria Materialelor   4/2012 

245

Editura Universității  

„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  Str. Pinului nr. 1A, 700109 Iaşi,  [email protected]  www.editura.uaic.ro 

   Autori   Titlul   ISBN  pg  Anul 

1  Carol Iancu  Evreii din Hârlău. Istoria unei comunități  978‐973‐703‐846‐3 

402 2013 

2  Gheorghe Iacob (editor)  Modernizarea României (1859‐1939). Legislație şi strategie economică 

978‐973‐703‐828‐9  470  2013 

3 Andrei Sălăvăstru  Reprezentări şi semnificații politice ale 

maladiei la începuturile modernității (Anglia anilor 1470 ‐ 1610) 

978‐973‐703‐839‐5 

332  2013 

Gh. Cliveti, Adrian‐Bogdan Ceobanu, Adrian Vițalaru, Ionuț Nistor (editors) 

Romanian and European Diplomacy. From Cabinet Diplomacy to the 21st Century Challenges 

978‐973‐703‐806‐7 

434  2013 

5  Liviu Brătescu, Ştefania Ciubotaru (coordonatori) 

Monarhia în România, o evaluare: politică, memorie şi patrimoniu 

978‐973‐703‐796‐1 

352 2013 

6  Grzegorz Jawor  Aşezările de drept valah şi locuitorii lor din Rutenia Roşie în Evul Mediu târziu 

978‐973‐703‐818‐0  274  2013 

7 Liviu Pilat  Studii privind relațiile Moldovei cu Sfântul 

Scaun şi Patriarhia Ecumenică (secolele XIV‐XVI) 

978‐973‐703‐783‐1 

298  2013 

8  Roxana‐Gabriela Curcă  Elenism şi romanitate în Moesia Inferior. Interferențe etnice şi lingvistice 

978‐973‐703‐769‐5 

344 2013 

9  Mădălina Diaconu  De gustibus. Breviar de gastrosofie  978‐973‐703‐872‐2  220  2013 

10 Dana Țabrea  Dezvoltarea  metafizicii  ca  hermeneutică. 

Robin  George  Collingwood.  O  filosofie practică 

978‐973‐703‐805‐0 

374  2013 

11  George Ceauşu  Analiza şi sinteza sistemelor informaționale pe baza categoriilor semiotice 

978‐973‐703‐735‐0 

380 2013 

12  P.J. Proudhon  Despre principiul federativ  978‐973‐640‐642‐3  256  2013 

13 Radu Dimitriu (coord.), Ionel Muntele, Silvia Marcu, Andreea Dimitriu 

Migrațiile internaționale ale populației din Moldova 

978‐973‐703‐845‐6 

198  2013 

14  George Bondor  Dosare metafizice. Reconstrucție hermeneutică şi istorie critică 

978‐973‐703‐843‐2  264  2013 

15  George Bondor, Cristian Nae (coordonatori) 

Imagine şi text  978‐973‐703‐841‐8  478  2013 

16 Dan Lungu  Construcția identității într‐o societate 

totalitară. O cercetare sociologică asupra scriitorilor 

978‐973‐703‐780‐0 

282  2013 

17 Silviu‐Petru Grecu  Modele de analiză în consolidarea 

democratică. Perspective comparate în Europa Centrală şi de Est 

978‐973‐703‐721‐3  214  2013 

18  Ştefan Colbu  Creştinism  ortodox  şi  politică.  O  analiză neoinstituționalistă 

978‐973‐703‐862‐3  326  2013 

19  Marius Sidoriuc  Heterotopiile ruinei  978‐973‐703‐725‐1 

394 2013 

246

20  Roxana Criu  Competență  şi  calitate.  Repere  ale  evaluării profesorului 

978‐973‐703‐838‐8  244  2013 

21  Oana Cogeanu  Introducere  în  literatura  afro‐americană  de călătorie 

978‐973‐703‐866‐1  196  2013 

22 Alexandru Gafton  De la traducere la norma literară. Contribuția 

traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare 

978‐973‐703‐824‐1  392  2013 

23  Laura Carmen Cuțitaru  Naratorul  la  rampă.  O  incursiune  în  poetica jamesiană 

978‐973‐703‐807‐4  180  2013 

24  Claudia Tărnăuceanu  Gramatica limbii latine. Morfologia cu aplicații pe texte juridice 

978‐973‐703‐703‐9 

254 2013 

25 Mihaela Secrieru, Octavian Gordon, Emilia Parpală (coord.) 

Statutul ştiințific al limbii române în universitățile străine – catalizator al lingvisticii şi literaturii româneşti 

978‐973‐703‐819‐7  326  2013 

26  Lucian Hrițcu  Fiziologie animală experimentală  978‐973‐703‐849‐4  140  2013 

27  Marius Mihăşan, Marius Ştefan, Zenovia Olteanu 

Biologie Moleculară. Metode experimentale  978‐973‐703‐816‐6 

360 2013 

28  Ionuț Minea  Bazinul hidrografic Bahlui. Studiu hidrologic  978‐973‐703‐754‐1  334  2013 

29  Eugen Rusu  Geografia pădurilor  978‐973‐703‐821‐0  334  2013 

30 

Dumitru Zaiț  Diagnostic  intercultural.  Competitivitate organizațională  prin  mixare  culturală  şi despre  creşterea  performanței  manageriale prin sinergie interculturală 

978‐973‐703‐803‐6  364  2013 

31  Maria Viorica Bedrule‐Grigoruță (editor) 

Performanța în serviciile de sănătate publică  978‐973‐703‐859‐3  284  2013 

32  Ionela‐Corina Chersan  Auditul  financiar,  de  la  normele  naționale  la standardele internaționale 

978‐973‐703‐877‐7  384  2013 

33  Silvia Petrescu  Performanță  şi  risc  în  afaceri.  Concepte, metode, aplicații 

978‐973‐703‐804‐3 

230 2013 

34 Vasile Cocriş, Elena Sireteanu, Alin Marius Andrieş 

Activitatea  bancară  şi  integrarea  monetară europeană  978‐973‐703‐

871‐5  290  2013 

35 

Vasile Turliuc, Vasile Cocriş, Angela Roman, Ovidiu Stoica, Valeriu Dornescu, Dan Chirleşan 

Monedă şi credit 978‐973‐703‐

873‐9  350  2013 

36 

Vasile Cocriş, Angela Roman, Dan Chirleşan, Valeriu Dornescu, Ovidiu Stoica (coordonatori) 

Monedă şi credit. Sinteze şi aplicații practice 978‐973‐703‐

875‐3  244  2013 

37 Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunză , Ciprian Alupului (editors) 

EU enlargement: dilemmas and perspectives  978‐973‐703‐826‐5  260  2013 

38 

  Proceedings  of  the  „Doctoral  Intensive Summer School on Evolutionary Computing in Optimisation and Data Mining (ECODAM)” (17‐24 iunie 2012) 

978‐973‐703‐851‐7  196  2013 

39  Tudorel Toader, Marius Balan (coord.) 

Valences juridiques francophones  978‐973‐703‐868‐5  260  2013 

40  Mihai Dinu Gheorghiu (ed.) 

La mobilité des élites. Reconversion et circulation internationale 

978‐973‐703‐614‐8 

294 2012 

41  Louis Wirth  Ghetoul  978‐973‐703‐700‐8  286  2012 

42  Alfred Bertholet  Dicționarul religiilor  978‐973‐703‐736‐7 

436 2012 

43  Nicolae Râmbu, Teodor Negru, Marius Sidoriuc 

Demonia puterii. Perspective filosofice asupra utopiilor politice 

978‐973‐703‐726‐8  452  2012 

247

(editori) 

44  Simona Mitroiu  Walter Benjamin: memoria fragmentării  978‐973‐703‐740‐4  168  2012 

45  Mihaela Mitescu Lupu  Învățare şi profesionalizare în domeniul didactic 

978‐973‐703‐768‐8 

500 2012 

46 Corneliu Iațu, Ionel Boamfă, Silviu Petru Grecu, Ciprian Alupului 

Democrație  şi  comportamente  electorale  în România  978‐973‐703‐

722‐0  194  2012 

47  Lewis Coser  Oameni ai ideilor: perspectiva unui sociolog  978‐973‐640‐666‐9  474  2012 

48  Tarciziu‐Hristofor Şerban  Metafora militară din Biblie. Aspecte lingvistice, teologice şi etice 

978‐973‐703‐712‐1 

372 2012 

49  Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts‐Tyteca 

Tratat de argumentare. Noua retorică  978‐973‐703‐742‐8  690  2012 

50  Antoine Roger  Fascişti, comunişti şi țărani. Sociologia mobilizărilor identitare româneşti (1921‐1989) 

978‐973‐703‐784‐8 

450 2012 

51 

Luminița Andrei Cocârță, Sorina Chiper, Ana Sandulovici (coordonatori) 

Language, Culture and Change. Vol. 3. Civic Engagement and Social Responsibility in a Globalized World 

978‐973‐703‐718‐3  220  2012 

52  Pierre Bourdieu  Despre câmpul politic  978‐973‐703‐729‐9  160  2012 

53  Florin Crîşmăreanu  Metafizică şi teologie la Francisco Suarez  978‐973‐703‐695‐7  342  2012 

54  Melentina Toma  Perspective semio‐logice ale situației didactice  978‐973‐703‐692‐6  202  2012 

55  John Rawls  O teorie a dreptății  978‐973‐640‐654‐6  534  2012 

56  Corneliu D. Bîlbă  Hermeneutică şi discontinuitate. Studii de arheologie discursivă 

978‐973‐703‐724‐4 

392 2012 

57  George Bondor (editor)  Sensuri ale corpului  978‐973‐703‐723‐7  294  2012 

58 

C. William, R. Webster, Doina Balahur, Nils Zurawski, Kees Boersma, Bence Ságvári, Christel Backman (editori) 

Living in Surveillance Societies: The Ghosts of Surveillance  978‐973‐703‐

701‐5 350 

2012 

59  Laurențiu Şoitu (coord.)  Dicționar enciclopedic de educație a adulților  978‐973‐703‐711‐4  288  2012 

60  Ioan‐Alex. Grădinaru  Limbaj şi discursivitate în filosofia americană a secolului XX 

978‐973‐703‐707‐7 

402 2012 

61  Norbert Elias  Societatea de curte. Sociologia monarhiei şi a aristocrației de curte 

978‐973‐640‐652‐2  396  2012 

62  Lucrețiu Mihailescu Bîrliba, Iulia Dumitrache 

La  colonisation  dans  le milieu militaire  et  le milieu civil de Troesmis 

978‐973‐703‐823‐4 

174 2012 

63  Sorin Nemeti  Dialoguri păgâne. Formule votive şi limbaj figurat în Dacia romană 

978‐973‐703‐829‐6  270  2012 

64 Iulian Moga, Alexey Belousov, Ştefan Teofil Grosu 

Zeul  cel  Preaînalt  şi  frica  de  divinitate. Documente  epigrafice  din  Europa  şi  din Anatolia 

978‐973‐703‐830‐2 

316  2012 

65 Carol Iancu, Alexandru‐Florin Platon (coordonatori) 

Profesori şi studenți evrei  978‐973‐703‐817‐3 

474  2012 

66  Bettina Eva Stumpp  Prostituția în antichitatea romană  978‐973‐703‐710‐7  586  2012 

67  Mihai Chiper  O  societate  în  căutarea  onoarei.  Duel  şi masculinitate în România (1859‐1914) 

978‐973‐703‐781‐7  310  2012 

68  Dan Aparaschivei  Healthcare and Medicine in Moesia Inferior  978‐973‐703‐761‐9 

260 2012 

248

69  Ioan Iufu, Victor Brătulescu 

Manuscrise slavo‐române din Moldova. Fondul Mănăstirii Dragomirna 

978‐973‐703‐733‐6  276  2012 

70  Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr 

Viam inveniam aut faciam. In honorem Ştefan Andreescu 

978‐973‐703‐779‐4  652  2012 

71  Alexandru Zub  Mihail Kogălniceanu istoric, ed. a II‐a  978‐973‐640‐671‐3  876  2012 

72 Laurent Carozza, Cătălin Bem, Cristian Micu (ed.) 

Société et environnement dans la zone du Bas Danube durant le 5ème millénaire avant notre ère 

978‐973‐703‐727‐5  430  2012 

73  Andrei Dorian Soficaru  Populația  provinciei  Scythia  în  perioada romano‐bizantină (sf. sec. III ‐ înc. Sec. VII) 

978‐973‐703‐706‐0 

318 2012 

74  Stela Mărieş, Octavian Nicolae (editori) 

Emil von Richthofen şi românii la 1848  978‐973‐640‐657‐7  194  2012 

75  Laurențiu Rădvan, Bogdan Căpraru (editori) 

Oraşele, orăşenii şi banii: atitudini, activități, instituții, implicații (sec. XVI‐XX) 

978‐973‐703‐719‐0  438  2012 

76 Laurențiu Rădvan  Oraşele din Țările Române în Evul Mediu: 

sfârşitul secolului al XIII‐lea ‐ începutul secolului al XVI‐lea 

978‐973‐703‐719‐0  660  2012 

77  Victor Spinei  Mongolii şi românii în sinteza de istorie ecleziastică a lui Tholomeu din Lucca 

978‐973‐703‐737‐4  292  2012 

78  Gheorghe Iacob (coordonator) 

Universitatea din Iaşi (1860‐2010): facultăți, profesori, şcoli ştiințifice 

978‐973‐703‐589‐9  730  2012 

79  Dan Constantin Mâțǎ  Relațiile franco‐române în perioada 1964‐1968. Dialog în anii destinderii 

978‐973‐640‐667‐6  316  2012 

80  Ştefan Lemny  Pagini de istorie culturală: idei, mentalități, interferențe 

978‐973‐703‐709‐1  186  2012 

81  Silviu Sanie, Tamilia‐Elena Marin (editori) 

Geto‐dacii dintre Carpați şi Nistru (secolele II a.Chr. ‐ II p.Chr.), vol I. 

978‐973‐640‐688‐1  638  2012 

82  Irina Frasin  Cultură şi imperiu. O perspectivă asupra cuceririi macedonene 

978‐973‐703‐713‐8  320  2012 

83  Iulian Moga  Cultele solare şi lunare în Asia Mică în timpul Principatului (sec. I – III d. Hr.) 

978‐973‐703‐569‐1 

754  2012 

84 Andrei Corbea‐Hoişie, Ion Lihaciu, Markus Winkler (editori) 

Prolegomene la un dicționar al presei de limbă germană din Bucovina istorică (1848‐1940)  978‐973‐703‐

815‐9  330 2012 

85  Mădălina Ungureanu (ed.)  Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683  978‐973‐703‐789‐3  602  2012 

86  Andrei Corbea‐Hoisie, Alexander Rubel (hg.) 

Diskurse der Aufklärung  978‐973‐703‐820‐3  214  2012 

87  Adina Hulubaş  Obiceiuri de naştere din Moldova. Tipologie si corpus de texte 

978‐973‐703‐771‐8  416  2012 

88  Mircea Păduraru  Reprezentarea Diavolului  în  imaginarul  literar românesc 

978‐973‐703‐812‐8  272  2012 

89  Ioana Petcu  Urmaşii  lui  Thespis.  Identitate  şi  alteritate  în tragedia greacă 

978‐973‐703‐811‐1  394  2012 

90  Cătălina Bălinişteanu  Femei,  corpuri  si  pasiuni  in  literatura  lui Heinrich Mann 

978‐973‐703‐795‐4 

386  2012 

91  Iulia Mazilu (ed.)  Şeapte  taine  a  besearecii  (Iaşi,  1644).  Ediție critică şi studiu filologico‐lingvistic 

978‐973‐703‐788‐6  612  2012 

92  Marius‐Radu Clim  Neologismul în lexicografia românească  978‐973‐703‐794‐7 

358  2012 

93  Cristinel Munteanu  Lingvistica  integrală  coşeriană.  Teorie, aplicații şi interviuri 

978‐973‐703‐802‐9  398  2012 

94  Gheorghe Ivănescu  Problemele capitale ale vechii române literare  978‐973‐703‐770‐1 

440  2012 

95  Luminița Hoarță Cărăuşu (coordonator) 

Limba  română  vorbită  actuală.  Studiu lingvistic aplicat 

978‐973‐703‐765‐7  208  2012 

96 Brendan F.R. Edwards, Denisa‐Adriana Oprea (ed.) 

Canadian encounters. Transculture, herstories, (auto)ethnographies / Reuncontres canadiennes : Transculture, 

978‐973‐703‐791‐6  244 

2012 

249

écrits de femmes, (auto)ethnographies 

97  Adrian Oțoiu (ed.)  Canadian  History  X.  Migration,  absence, inscription 

978‐973‐703‐790‐9  252  2012 

98 André Jolles  Forme simple: Legenda sacră. Legenda eroică. 

Mythos‐ul.  Ghicitoarea.  Zicala.  Cazul. Memorabilul. Basmul. Gluma 

978‐973‐703‐774‐9 

338 2012 

99  Iolanda Sterpu  Limba  Română  pentru  străini.  Gramatică  şi exerciții 

978‐973‐703‐756‐5  368  2012 

100  C. Stere  Publicistică (1905‐1909) – volumul II  978‐973‐703‐763‐3  962  2012 

101  Dragoş Zetu (editor)  Canadian  Literature  In  English:  European Perspectives 

978‐973‐703‐775‐6 

246  2012 

102  Virgil Nemoianu  Postmodernismul  şi  identitățile  culturale. Conflicte şi coexistență 

978‐973‐703‐702‐2  526  2012 

103  Leon Volovici  Apariția scriitorului în cultura română  978‐973‐640‐679‐9 

156  2012 

104  Ioana Moldovanu‐Cenuşă  Influențe franceze în opera lui Iancu Văcărescu (pe baza traducerilor) 

978‐973‐703‐708‐4  268  2012 

105 Constantin Pricop  Începuturile literaturii române. Grigore 

Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Dimitrie Cantemir, Ion Budai‐Deleanu 

978‐973‐640‐645‐4  142  2012 

106 Mihaela Paraschiv, Claudia Tărnăuceanu (editori) 

Perennitas Antiquitatis  978‐973‐703‐694‐0 

328  2012 

107  Leonte Ivanov (editor)  Prinții Antioh şi Maria Cantemir în documente de epocă 

978‐973‐703‐580‐6  510  2011 

108  Petronela Savin  De gustibus disputandum... Frazeologia românească privitoare la alimentația omului 

978‐973‐703‐691‐9  286  2012 

109  Carmen Zaharia (ed.)  Current  topics,  concepts  and  research priorities in environmental chemistry, Vol. I 

978‐973‐703‐798‐5 

392 2012 

110  Irina Elena Pocora, Viorel Pocora 

Ghid  practic  pentru  identificarea  liliecilor  cu ajutorul sonogramelor 

978‐973‐703‐837‐1  214  2012 

111  Iulian Cătălin Stângă  Bazinul  Tutovei.  Riscurile  naturale  şi vulnerabilitatea teritoriului 

978‐973‐703‐752‐7 

292 2012 

112 Lilian Niacşu  Bazinul  Pereschivului  (Colinele  Tutovei): 

studiu de geomorfologie  şi pedogeografie  cu privire specială asupra utilizării terenurilor 

978‐973‐703‐753‐4  308  2012 

113  Teodor Oboroceanu  Influența vitaminei E asupra stresului oxidativ în diabetul zaharat şi cancerul de cap şi gît 

978‐973‐703‐799‐2  350  2012 

114 

Ionel Muntele (coord.), Daniel Tudora 

Coeziune teritorială şi disparități în Moldova, Vol. 2 : Distribuția spațială a indicilor stării sociale a populației rurale din Moldova Apuseană 

978‐973‐703‐732‐9 

318  2012 

115 

Ionel Muntele (coord.), Octavian Groza, George Țurcănaşu, Alexandru Rusu, Daniel Tudora 

Coeziune teritorială şi disparități în Moldova, Vol. 1: Disparități induse de infrastructura de transport – disfuncții şi măsuri de ajustare2 

978‐973‐703‐731‐ 

200  2012 

116  Ilie Turculeț, Mihai Brânzilă 

Muzeul Colecțiilor Paleontologice Originale de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

978‐973‐703‐745‐9 

176 2012 

117 Leonard Olaru  Palinologia şi palinostratigrafia formațiunilor 

sedimentare şi metamorfice din România, vol. II 

978‐973‐703‐715‐2  526  2012 

118  Cristian V. Secu  Ghid pentru descrierea şi clasificarea solurilor in teren 

978‐973‐703‐716‐9  226  2012 

119 Constantin Grasu, Crina Miclauş, Mihai Brânzila, Dorin Baciu 

Sinclinalul  mezozoic  Tulgheş‐Hăşmaş‐Ciuc. Monografie geologică 

978‐973‐703‐734‐3 

254  2012 

120  Mihai Ciprian Mărgărit  Utilizarea  teledetecției  în  studiul geografic al teritoriului județului Iaşi 

978‐973‐703‐345‐1 

304 2012 

250

121 Robert V. Gradinaru, Gabi Drochioiu 

Introducere in laboratorul de biochimie, de la teorie la experiment 

978‐973‐640‐686‐7 

 210  2012 

122  Gabriel Chirilă  Studiul paleofloristic al Sarmațianului din Bazinul Văii Râşca 

978‐973‐640‐640‐9  238  2012 

123 

Ionel Miron, Anca‐Narcisa Neagu, Mihai Erhan, Carmen Aoncioaie, Maria‐Magdalena Fusu 

Succesiunea ecologică (Râul Bistrița – Lacul de acumulare Bicaz). Monografie limnologică II  978‐973‐703‐

596‐7 208 

2012 

124  Marius I. Mihăşan  Megaplasmidul pA01. Structură şi funcție  978‐973‐640‐669‐0  126  2012 

125 Maria Bîrsan, Simona‐Gabriela Maşca 

Investițiile  strǎine  directe.  De  la  paradigma eclecticǎ  (OLI),  la  paradigma  evoluției investițiilor (IDP) 

978‐973‐703‐778‐7 

218 2012 

126 Gheorghe M. Voinea, Dinu P. Airinei, Vasile C. Nechita (coordonatori) 

Învățământul superior economic de  ieri  şi de azi la Alma Mater Iassiensis (ed. a II‐a)  978‐973‐703‐

808‐1  566  2012 

127  Jesús Huerta de Soto  Socialismul,  calculul  economic  şi  funcția antreprenorială 

978‐973‐703‐751‐0  512  2012 

128  Andreea‐Oana Iacobuță  Costurile  de  tranzacție  –  o  abordare instituționalistă 

978‐973‐703‐793‐0  212  2012 

129  Ioan Dumitrean  Influența  timpului asupra evaluării afacerilor. Analiză. Diagnostic. Evaluare 

978‐973‐703‐767‐1  362  2012 

130 

Dinu Airinei, Carmen Pintilescu (coordonatori 

The  Proceedings  of  the  2nd  ASECU  Youth Meeting  In  Romania,  „Current  Challenges  of the  Global  Economy”,  July  12‐14,  2012,  Iaşi, Romania) 

978‐973‐703‐782‐4  252  2012 

131  Jesús Huerta de Soto  Economisire  şi  previziune  în  asigurările  de viață 

978‐973‐703‐750‐3  304  2012 

132  Ludwig von Mises  Planificarea libertății şi alte eseuri  978‐973‐703‐744‐2 

212 2012 

133  Ludwig von Mises  Liberalismul în tradiția clasică  978‐973‐703‐743‐5  264  2012 

134  Jörg Guido Hülsmann  Etica producției de bani  978‐973‐703‐760‐2 

238 2012 

135  Jörg Guido Hülsmann  Deflație şi libertate  978‐973‐703‐741‐1  104  2012 

136 Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunză, Ciprian Alupului (coordonatori 

Romania and the European Union. Dynamics of the integration process) 

978‐973‐640‐668‐3 

290  2012 

137  Roxana Paraschiv  Uniunea Europeană şi competiția globală  978‐973‐703‐699‐5 

266 2012 

138  Petrică Corăbieru  Competitivitate industrială  978‐973‐640‐676‐8  248  2012 

139  Traian Florin Şerbănuță  Programming  Language Design  and Analysis: a rewriting approach 

978‐973‐703‐772‐5 

322 2012 

140  Liviu C. Florescu  Teoria măsurii  978‐973‐703‐738‐1  168  2012 

141  Tudorel Toader (editor)  In memoriam Mihail‐Vasile Jakotă  978‐973‐703‐764‐0 

348 2012 

142 Cristina‐Elena Moraru  Contribuții privind îmbunătățirea procesului 

de antrenament la junioare în gimnastica ritmică, prin optimizarea pregătirii tehnice 

978‐973‐703‐810‐4  398  2012 

143  Andrei‐Victor Sandu (editor) 

EUROINVENT catalogue  978‐973‐703‐759‐6  380  2012 

144 Petru Ioan  Avataruri ale unei noi paradigme. Educație şi 

creație în perspectiva logicii de tip „situațional” 

978‐973‐703‐639‐1 

718  2011 

251

145  Mihai Dinu Gheorghiu, Daniela Gîfu (editori) 

Dezvoltare comunitară şi incluziune socială în perspectivă socioeconomică 

978‐973‐640‐662‐1  344  2011 

146  Christoph Cardinal Schönborn 

Plan sau întîmplare? Creație şi evoluție din perspectiva unei credințe raționale 

978‐973‐640‐643‐0  184  2011 

147  Nicolae Râmbu, Negru Teodor (editori) 

Forme ale alienării culturale în epoca globalizării 

978‐973‐640‐655‐3  280  2011 

148  Viorel Țuțui  Apriorismul contemporan. Dezbateri epistemologice 

978‐973‐703‐563‐9  414  2011 

149  Nicolae Râmbu, Simona Mitroiu (editori) 

Filosoful – medic al culturii  978‐973‐703‐632‐2  232  2011 

150  Petru Ioan  Contribuții logo‐paideice, sub semnul unei aniversări 

978‐973‐703‐638‐4  184  2011 

151  Corneliu Havârneanu  Evaluarea psihologică a conducătorilor auto  978‐973‐703‐633‐9 

242  2011 

152  Simona Mitroiu  Urmele uitării. În căutarea reperelor identitare 

978‐973‐703‐616‐2  320  2011 

153  Michel Meyer  Principia rhetorica. Teoria generală a argumentării 

978‐973‐703‐553‐0 

422  2011 

154  Daniel Ungureanu  Islamul şi provocarea ideologică a islamismului  

978‐973‐703‐631‐5  304  2011 

155  Liviu Adrian Măgurianu, Adela Serea 

Educație de la egal la egal – Prevenirea comportamentelor de risc la copii şi tineri 

978‐973‐703‐566‐0  170  2011 

156 

Alois Gherguț, Ciprian Ceobanu, Georgeta Diac, Versavia Curelaru, Andrei Marian, Roxana Criu  

Introducere în managementul clasei de elevi 978‐973‐703‐

591‐2  390 

2011 

157 Doina Balahur, Paivi Fadjukoff, (editors) 

Women and Technological Education: A European Comparative Perspective. The 10 Commands to the Policy Makers 

978‐973‐703‐526‐4  320 

2011 

158 

Dan Dana  Fontes ad Zalmoxin pertinentes accedunt fontes alii historiam religionum Thracum Getarum Dacorumque spectantes / Izvoare privitoare la Zalmoxis şi alte pasaje referitoare la religia tracilor, geților şi dacilor 

978‐973‐703‐634‐6  476 

2011 

159  Corneliu Istrati (editor)  Catagrafia fiscală a Moldovei din anul 1820  978‐973‐640‐678‐2 

612  2011 

160  Corneliu Istrati (editor)  Condica vistieriei Moldovei din anul 1803  978‐973‐703‐556‐1  420  2011 

161  Armin Heinen  România, Holocaustul şi logica violenței  978‐973‐640‐646‐1 

242  2011 

162  Rodica Albu, Emil Dumea, Christian Tămaş  

Universitățile Europei Medievale, vol. 1: Italia, Insulele Britanice, Peninsula Iberică 

978‐973‐640‐648‐8  200  2011 

163  Alexander Rubel (coord.)  Romanizarea. Impunere şi adeziun în Imperiul Roman 

978‐973‐640‐647‐8 

324  2011 

164  Petronel Zahariuc, Florin Marinescu (editori) 

Documente românesti în arhiva mǎnǎnstirii Xenofon de la Muntele Athos 

978‐973‐703‐636‐0  380  2011 

165  Dan Lazǎr  Naționalismul în Balcanii secolului XX. Ideologii, mitologii, extremisme 

978‐973‐703‐572‐1  272  2011 

166  Wolfgang Schuller  Cleopatra. Regină în trei culturi  978‐973‐703‐571‐4  270  2011 

167 Neculai Bolohan, Florica Mățău, Felix Adrian Tencariu (editori) 

Signa Praehistorica ‐ Studia in honorem magistri Attila László septuagesimo anno  978‐973‐703‐

581‐3  460 2011 

168  Elena Chiaburu  Carte şi Tipar în Țara Moldovei, ediția a doua, revăzută şi adăugită 

978‐973‐703‐570‐7 

720  2011 

169 Odette Blumenfeld, Veronica Popescu (editors) 

Shakespeare in Europe. Nation(s) and boundaries  978‐973‐640‐

673‐7  354 2011 

170  Grigore Țugui  Curentele literare  978‐973‐703‐575‐2  150  2011 

252

171  Dumitru Irimia  Curs de lingvistică generală, ed. a III‐a  978‐973‐640‐649‐2  468  2011 

172  Eugen Munteanu (coordonator) 

Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie 

978‐973‐640‐659‐1  416  2011 

173 

Corina Dimitriu‐Panaitescu (coordonator general), Maria Pavel, Cristina Petraş, Dana Nica (coordonatori) 

Dicționar de francofonie canadiană 

978‐973‐703‐625‐4  884 

2011 

174 

Petru Caraman  Conceptul frumuseții umane reflectat în antroponimie la români şi în sud‐estul Europei. Prolegomene la studiul numelui personal 

978‐973‐640‐644‐7 

770 

2011 

175  Alexandru Călinescu  O anume idee despre Franța  978‐973‐640‐648‐5 

356  2011 

176  Alexander Rubel (coord.)  Friedrich Schiller zwischen Historisierung und Aktualisierung 

978‐973‐703‐598‐1  210  2011 

177  Iuliana Savu  Distopia romanescă. Evgheni Zamiatin  978‐973‐703‐576‐9  330  2011 

178  Michael Metzeltin  Gramatică explicativă a limbilor romanice. Sintaxă şi semantică 

978‐973‐640‐641‐6  284  2011 

179  Garabet Ibrăileanu  Scrieri alese  978‐973‐703‐579‐0  894  2011 

180  C. Stere  Publicistică, vol. I (1893‐1905)  

978‐973‐703‐623‐0  570  2011 

181 

Ioan Cantacuzino  Patru apologii pentru religia creştină şi patru orații traduse în limba română la mijlocul secolului al XVII‐lea de Nicolae Spătarul (Milescu) 

978‐973‐703‐554‐7  428 

2011 

182  Constantin Sãlãvãstru, Dan S. Stoica (editori) 

Signum, Lingua, Oratio. In honorem professoris Mariae Carpov 

978‐973‐703‐622‐3  574  2011 

183  Dragoş Moldovanu  Teoria câmpurilor toponimice (cu aplicație la câmpul hidronimului Moldova) 

978‐973‐703‐627‐8 

452  2011 

184  Martin Hose  Euripide. Poetul pasiunilor Martin Hose 

978‐973‐703‐544‐8  240  2011 

185 

Constantin Ion, Emanuel Baltag, Adrian Ursu Cristian Constantin Stoleriu, Ciprian Mânzu Alina Elena Ignat  

Păsările şi habitatele din zonele umede ale Moldovei  978‐973‐640‐

660‐7 288 

2011 

186 Gr. T. Popa  Conştiință şi cunoaştere, vol. II. Publicistică  978‐973‐703‐

637‐7  

512 2011 

187 Lucian Hrițcu  Neurofiziologie. Rolul unor 

neurotransmițători şi zone nervoase în modularea proceselor cognitive şi imunitare 

978‐973‐640‐670‐6 

232 2011 

188  Neculai Zamfirescu  Lucrări de fitotehnie  978‐973‐703‐603‐2 

280  2011 

189 Constantin Grasu, Mihai Brânzilă, Crina Miclăuş, Dorin Sorin Baciu 

Parcul Național Cheile Bicazului‐Hăşmaş. Ghidul siturilor geologice şi fizico‐geografice  978‐973‐703‐

573‐8  100 2011 

190  Nicoleta Dumitraşcu, Ionuț Topală (editori) 

Biomaterials and plasma processing  978‐973‐703‐543‐1  328  2011 

191 Ionel Muntele (coord.)  Calitatea infrastructurii de transport ca 

premisa a diferentierii spatiilor rurale din Moldova 

978‐973‐703‐628‐5  194 

2011 

192 Ion Sandu, Viorica Vasilache, Felix‐Adrian Tencariu, Vasile Cotiugã 

Conservarea ştiințificã a artefactelor din ceramicã  978‐973‐703‐

600‐1  460 2011 

253

193  Gr. T. Popa  

Conştiință şi cunoaştere, vol. I, Lucrări ştiințifice 

978‐973‐703‐630‐8  520  2011 

194 

Dorin Sorin Baciu, Constantin Grasu, Mihai Brânzilă, Crina Miclăuş, Cosmin Butnar 

Parcul național Cheile Bicazului‐Hăşmaş  978‐973‐703‐536‐3  

88 

2011 

195  Jesus Huerta de Soto  Moneda, creditul bancar şi ciclurile economice, ed. a doua 

978‐973‐703‐697‐1  882  2011 

196  Jesus Huerta de Soto  Eseuri de economie politică  978‐973‐ 640‐647  386  2011 

197  Carlos Rodríguez Braun, Juan Ramón Rallo 

O criză şi cinci erori  978‐973‐640‐682‐9  154  2011 

198  Ludwig von Mises  Mentalitatea anticapitalistă  978‐973‐640‐687‐4  112  2011 

199 Ludwig von Mises  Intervenționismul ‐ o analiză economică  978‐973‐703‐

690‐2  

144 2011 

200  Philipp Bagus  Tragedia monedei euro  978‐973‐640‐683‐6 

234  2011 

201  Jesus Huerta de Soto  Şcoala austriacă. Piața şi creativitatea antreprenorială 

978‐973‐640‐656‐0  150  2011 

202 Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunză, Ciprian Alupului 

Uniunea Europeană, guvernanță globală şi dezvoltare durabilă. 

978‐973‐703‐552‐3 

450 2011 

203  Oltița Cîntec  Cultura ca piață  978‐973‐703‐626‐1  146  2011 

204  Angelica‐Nicoleta Onea  Diversitate culturală în management. O abordare interregională 

978‐973‐703‐592‐9  350  2011 

205  Cătălin Strîmbei  Dezvoltarea aplicațiilor orientate obiect pe platforma Java 

978‐973‐703‐609‐4 

322  2011 

206 Laurențiu Şoitu (coord.)   

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 1860‐1990. Cadre didactice şi cercetători 

978‐973‐703‐705‐3  

300 2011 

207  Ioan Holender  Spuse, trăite, dorite. Amintiri  978‐973‐640‐653‐9 

290  2011 

208 Gheorghe Iacob (coord.), Cornelia‐Mirela Medeleanu, Ionuț Nistor 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi. Anuar (1989‐2009) 

978‐973‐703‐618‐6 

566  2011 

 

254

Editura "Ion Ionescu de la Brad" 

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, 700490, Iaşi Telefon: 0040 232 218300;   fax: 0040 232 260650 

E‐mail: [email protected] http://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/10_editura.html   

  

Nr.  AUTOR  TITLU  ISBN  Anul  Nr.pag 1. Dan Bodescu  Tratamente economice 

pentru stupinele noastre 978‐973‐147‐116‐7  2013  256 

2. Vasile Stoleru  Managementul sistemelor legumicole ecologice 

978‐973‐147‐118‐1  2013  252 

3. Şt. Lazăr, O. C. Vornicu 

Bazele biologice şi tehnice ale producției sericicole 

978‐973‐147‐119‐8  2013  248 

4. Aglaia Mogârzan  Fitotehnie  978‐973‐

147‐100‐6 2012  582 

5. Dan Bodescu  Ghidul apicultorului de la planificare la profit 

978‐973‐147‐101‐3 

2012  148 

6. Ciornei Ştefan Gregore 

Materialul seminal de vier şi biotehnologii de reproducție la suine 

978‐973‐147‐102‐0 

2012  174 

7. Elena Trotuş, Cornelia Lupu, Margareta Naie 

Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Secuieni ‐ Neamț ‐ a 50‐a aniversare (1962‐2012) ‐ Rezultate obținute în activitatea de cercetare ‐ dezvoltare 

978‐973‐147‐103‐7 

2012  172 

8. Roxana Lazăr, Paul Corneliu Boişteanu 

Lucrări practice de fiziologie ‐ Funcții de nutriție şi excreție 

978‐973‐147‐104‐4 

2012  134 

9. Roberto Renato Bernardis 

Arboricultură ornamentală  (Vol. III) 

978‐973‐147‐105‐1 

2012  223 

10. Liviu Mihai Irimia 

Biologia, ecologia şi fiziologia viței de vie 

978‐973‐147‐106‐8 

2012  259 

11. Eugen Ulea, Florin Daniel Lipşa 

Îndrumător de microbiologie 

978‐973‐147‐107‐5 

2012  150 

12. Constantin Vasilică, Vasile Vîntu 

U.Ş.A.M.V. "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi ‐ Absolvenți, 1912‐2012  

978‐973‐147‐108‐2 

2012  488 

255

13. Constantin Pascal 

Biotehnologii în industria alimentară 

978‐973‐147‐109‐9 

2012  268 

14. Constantin Vasilică, Vasile Vîntu 

Istoria învățământului universitar agronomic din Iaşi, 1912‐2012 

978‐973‐147‐110‐5 

2012  328 

15. Vasile Boghian, Gheorghe Solcan 

Patologie şi clinică medicală. Bolile aparatului digestiv şi ale peritoneului 

978‐973‐147‐111‐2 

2012  284 

16. Dan Bodescu  Economia serviciilor ‐ sinteze şi aplicații 

978‐973‐147‐112‐9 

2012  320 

17. Țenu Ioan, Vîntu Vasile, Jităreanu Gerard 

Conferința internațională "Agricultura durabilă şi securitatea alimentară ‐ obiective prioritare în activitatea de cercetare a doctoranzilor de la U.Ş.A.M.V. Iaşi" 

978‐973‐147‐113‐6 

2012  214 

18. Ion Oprea Nicolae, Valerica Gâlcă 

Fauna României – Vertebrate 

978‐973‐147‐114‐3 

2012  154 

19. Carmen Solcan, Cristian Radu Sisea 

Biologie moleculară  978‐973‐147‐115‐0 

2012  302 

 

256

C.P. 16 – 162, 062510 – BUCURESTI tel. 021.4113617, fax 021.4114280 e‐mail: [email protected]

 www.matrixrom.ro   

Nr.  AUTOR  TITLU  ISBN  Nr. pag 

ANUL 

1.  Constantin Buzatu, Badea Lepădătescu        

Echipamente şi tehnologii moderne de măsurare şi control a calității produselor     

978‐973‐755‐903‐6 

580  2013 

2.  Lucian Ioan, Grazziela Niculescu           

Calitatea serviciilor de telecomunicații                             

978‐973‐755‐893‐0 

600  2013 

3.  Mircea Neagu        Geometria curbelor si suprafetelor. Teorie si aplicatii                                            

978‐973‐755‐884‐8 

240  2013 

4.   Camelia Şoldea, Anca Mihaela 

Mocanu             

Alcaloizi. Reprezentanți. Bioactivitate                                   

978‐973‐755‐882‐4 

325  2013 

5.   Traian Mazilu, Mădălina Dumitriu            

Tehnologia fabricării şi reparării materialului rulant de cale ferată                                 

978‐973‐755‐879‐4 

420  2013 

6.  Daniel Stănică        Analiză numerică                           978‐973‐755‐868‐8 

620  2012 

7.  Adrian Moise         Rețele neuronale pentru conducerea roboților                  

978‐973‐755‐856‐5 

224  2012 

8.  Traian Mazilu, Mădălina Dumitriu            

Instalații speciale şi echipamente electronice pe vehicule feroviare remorcate                                       

978‐973‐755‐849‐7 

320  2012 

9.  Cristiana Dumitrache         

Filaments, coronal mass ejections and interplanetary disturbances                                  

978‐973‐755‐846‐6 

200  2012 

           

257

10.  Octavian Cira         The convergence simultaneous inclusion methods                                          

978‐973‐755‐840‐4 

290  2012 

11.  Traian Mazilu, Mădălina Dumitriu            

Metode şi proceduri de cercetare experimentală şi încercare a vehiculelor feroviare                                      

978‐973‐755‐834‐3 

420  2012 

12.  I. Popescu,  C. Minciu,  S. Tonoiu,  I. Tanase,  

D. Brindasu, D.Ghiculescu, A. 

Marinescu           

Scule aschietoare. Dispozitive de prindere a sculelor aschietoare. Monografie                                    

978‐973‐755‐811‐4 

504  2012 

 

258

 Editura Performantica Iaşi 

 Bd. Tudor Vladimirescu bl. T.24, et.1 

[email protected] 

  Autorii  Titlul  ISBN  Pagini  Anul apariției 

1. AtenaElenaSimionescu

Traseegrafice(albumdeartă)

978‐973‐730‐982‐2

140 2012

2. CarmenAnton

VasileCoțofan (albumdeartă)

978‐973‐730‐969‐3

134 2012

3. MirunaHașegan

Artătextilășicolaje(albumde

artă)

978‐606‐685‐006‐3

136 2013

4. AdrianaMicu Radiografiispirituale(album

deartă)

978‐973‐730‐958‐7

68 2012

5. NicolaeSuciu Poetica vizuală a imaginii (album

deartă)

978‐973‐730‐981‐5

250 2012

6. ValentinSava ValentinSava(albumdeartă)

978‐973‐730‐963‐1

130 2012

7. MirceaȘtefănescu

MirceaȘtefănescu(album

deartă)

978‐973‐730‐947‐1

94 2012

8. CarmenAnton

Iacobeni–Particularități

imagistice (Simpozionul național de

pictură și desen)

978‐973‐730‐970‐9

136 2012

9. IonelMiron,LiviuMiron

Expediții subacvatice

978‐973‐730‐964‐8

142 2012

259

10 AlexandruSpătărelu

AlnostruVasileSpătărelu

978‐606‐685‐019‐3

490 2013

11. MihaiTiberiuVicol

Managementulintegratal

deseurilorsolide

978‐606‐685‐017‐9

310 2013

12. AlexandruȘerban

EternulEsenin 978‐606‐685‐010‐0

360 2013

13. CarmenAnton

Strategiidepromovarea

creatiilorartistice

978‐973‐730‐980‐8

200 2012

14. AdrianLucianDinu

Duhovniculşiformarea

duhovniceascăatinerilor

978‐973‐730‐910‐5

390 2011

15. BorisPlahteanuMirceaFrunza

NikolaTesla–Geniulinventivalenergieişiluminii

‐vol1.

978‐973‐730‐948‐8

700 2012

260

VOLUME   INDIVIDUALE  

  Autorii  Titlul  Editura   ISBN  Anul apariției 

Nr. Pagini 

1 Petrica 

VIZUREANU  Expert Systems  INTECH  India 

978‐953‐307‐032‐2 

2010  240 

2. 

Petrica VIZUREANU 

Advances in Expert Systems  INTECH Croatia 

978‐953‐51‐

0888‐7 

2012  120 

3. 

Petrica VIZUREANU 

Expert Systems for Human, Materials and Automation 

INTECH Croatia 

978‐953‐51‐

0888‐7 

2011  392 

4. 

Petrica VIZUREANU 

Sisteme termice inteligente   Editura PIM 

978‐606‐13‐1214‐6 

2013  264 

5. 

Dragos PARASCHIV 

Tehnologii de mare performanță pentru creșterea durabilității pieselor 

JUNIMEA 

978‐973‐37‐

1484‐2 

2010  392 

6. Alina Adriana 

MINEA Transfer de Căldură și Masă  Editura PIM 

978‐606‐520‐835‐3 

2010  262 

Vasile COJOCARU‐FILIPIUC 

Ipoteze cu privire la obținera de materiale metalice pe baza tendinței spre echilibrul chimic 

Editura Politehnium  

978‐973‐621‐330‐4 

2011  350 

       

           

261

8. 

Ramona HANU (CIMPOEȘU) 

Contribuții experimentale și teoretice privind îmbunătățirea rezistenței la coroziune a aliajelor cu memoria formei prin acoperire superficială cu polimeri 

Editura Politehnium 

978‐973‐621‐ 377‐9 

2011  212 

9.  Nicanor Cimpoeșu, Ramona 

Cimpoeșu, Ion Ionașcu, Maricel 

Agop 

Inteligența materiei din perspective aliajelor cu memoria formei 

Editura Ars Longa 

978‐973‐148‐044‐2 

2010  300 

10.  Răzvan Iulian Lițoiu, Dan‐Gelu Găluscă, NIcanor 

Cimpoeșu, Maricel Agop 

Proprietăți fiyice și structurale ale unor polimeri ranforsați cu nanotuburi 

Editura Ars Longa 

978‐973‐148‐ 128‐9 

2012  200 

11.  Dan‐Gelu Găluscă, Carmen Nejneru, Manuela Cristina 

Perju, Elena Chirila, Dragos Cristian Achitei, Mihai Axinte 

Tratamente termice – indrumar de laborator 

Editura Tehnopress 

978‐973‐702‐861‐7 

2011  234 

12  Dan‐Gelu Găluscă, Carmen Nejneru, Manuela Cristina Perju, Dragos Cristian Achitei 

Tehnologii de tratare a suprafețelor metalice. Straturi subțiri obținute prin depunere 

Editura Tehnopress 

978‐973‐702‐910‐2 

2012  234 

13 Florin Alexandru 

LUCA Marketingul afacerilor 

Editura Performantica 

978‐973‐730‐681‐4 

2013  230 

14  Lucian Valeriu Lefter, Florin 

Alexandru Luca, Serban Andrei 

Toma 

Mostenirea Familiei Motas 

Editura Tehnopress 

978‐973‐702‐997‐3 

2013  350 

              

262

15 

MERA Laurentiu Antonin Ciolan, in marturii documentare 

Napoca Star, Cluj‐Napoca 

978‐973‐647‐947‐2 

2012  750 

16 

MUSAT George 

Antonin Ciolan, inegalabilul maestru al baghetei 

Ecou Transilvan 

978‐606‐8438‐42‐9 

2012  440 

17  COJOCARU Ala, ARAMĂ Marina, CÎRSTEA Olga, FERDOHLEB 

Alina, HOLBAN Ala, 

HORODIŞTEANU–BANUH Adela, SAVOSCHIN 

Dorina, MORARI Galina, OLEINIC Lilia, SCUTELNIC 

Rodica, ȚURCANU Tamara 

CARNET DE DEZVOLTARE A COPILULUI (AGENDĂ PENTRU FAMILIE) 

Chisinau 

978‐9975‐57‐

055‐8 

2013  160 

18 

Marian PETRE Advances in Applied Biotechnology 

INTECH Croatia 

978‐953‐307‐820‐5 

2012  287 

19 

Marian PETRE 

Environmental Biotechnology ‐ New Approaches and Prospective Applications 

INTECH Croatia 

978‐953‐51‐

0972‐3 

2013  301 

20 Marian PETRE, Marin BEROVIC 

Mushroom Biotechnology and Bioengineering 

Editura CD Press, 

Bucureşti 

978‐606‐528‐146‐2 

2012  216 

21 

Marian PETRE Manual pentru lucrări practice de microbiologie 

Editura CD Press, 

Bucureşti 

978‐606‐528‐160‐8 

2012  184 

22 

Marian PETRE 

Biotehnologia microorganismelor cu aplicații în bioremediere 

Editura CD Press, 

Bucureşti 

978‐606‐528‐166‐0 

2013  210 

              

263

  23 

Manu Mariana Daniela,   Pleșu 

Gheorghe 

Teoria laserilor biologici  vol. II Teoria holografică a vederii ochii Și vederea 

PIM Iasi     2013   

24 Victor GEANTĂ, Radu ȘTEFĂNOIU 

Ingineria producerii otelului  BREN București 

978‐973‐648‐746‐0 

2008   

25  Ion Bostan, Adrian Gheorghe, Valeriu Dulgheru, Ion Sobor, Viorel Bostan, Anatolie 

Sochirean 

Resilient Energy Systems  Springer 

978‐94‐007‐4188‐

2012  507 

26 

Stanila Alexandru  Initierea in inventica  Ed. Cermi 

978‐973‐667‐430‐3 

2012   

27 

Catalin Bordeianu 

Un manuscris uitat?! / A Forgotten Manuscript?! 

Vasiliana 98 

978‐973‐116‐217‐1 

2011   

   

264

JURNALE     STIINTIFICE  

  Titlu  Editor in Chief  Editura   ISSN 

1  Microscopy Research and Technique 

George C. Ruben  Wiley‐Blackwell  1056‐

910X 

2  Revista de Chimie Bucharest  Petru Filip  Syscom 18/Biblioteca 

de Chimie Bucuresti 0034‐7752 

3  Materiale Plastice  Horia IOVU  Syscom 18/Biblioteca de Chimie Bucuresti 

0025‐5289 

4  Present Environment and Sustainable Development 

Liviu APOSTOL 

Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" 

1843‐5971 

5  International Journal of Conservation Science 

Ion SANDU Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" 

2067‐533X 

6  International Journal of Criminal Investigation 

Ion Gabriel OLTEANU  IT Code   2247‐

0271 

7 Acta Chemica Iasi  Aurel PUI 

Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" 

2067‐2438 

8  Environmental Engineering and Management Journal 

Matei MACOVEANU  Ecozone   1582‐

9596 

9  European Journal of Science and Theology 

Iulian RUSU  Ecozone   1842 ‐ 8517 

10  STUDIA ANTIQUA ET ARCHAEOLOGICA 

Lucrețiu MIHAILESCU‐BÎRLIBA 

Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" 

 1224‐2284  

11  Journal of Optoelectronics and Advanced Materials  

Mihai Popescu 

INOE Publishing House 

1454 ‐ 4164