TCVN 8635 : 2011 C”NG TRŒNH TH»¦Y L»¢I »NG XI PH”NG     2016-03-11Ph§n tip gip gi»¯a knh d«n v o v  ... M·t c¯t

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of TCVN 8635 : 2011 C”NG TRŒNH TH»¦Y L»¢I »NG XI PH”NG...

 • TCVN 8635 : 2011

  CNG TRNH THY LI NG

  XI PHNG KT CU THP

  YU CU K THUT TRONG

  THIT K, CH TO V KIM

  TRA

 • TIU CHUN QUC GIA

  TCVN 8635 : 2011

  CNG TRNH THY LI NG XI PHNG KT CU THP YU CU K THUT TRONG THIT K, CH TO V KIM TRA

  Hydraulic structures - Steel siphon - Technical requirements for designing, manufacturing and testing

  Mc lc

  Li ni u

  1 Phm vi p dng

  2 Thut ng v nh ngha

  3 Yu cu k thut chung

  4 Thit k ng xi phng

  5 Yu cu h s thit k

  6 Yu cu ch to v sn bo v

  7 Kim tra khi ch to ti nh my

  8 Nghim thu ch to

  Ph lc A (Tham kho): S cu to ng xi phng

  Ph lc B (Tham kho): Tnh ton thy lc trong ng xi phng

  Ph lc C (Quy nh): Cc bng biu v s liu s dng trong tnh ton thit k ng xi phng

  Ph lc D (Tham kho): S v tr cc ng hn

  Th mc ti liu tham kho

  Li ni u

  TCVN 8635 : 2011 Cng trnh thy li - ng xi phng kt cu thp - Yu cu k thut trong thit k, ch to v kim tra, c chuyn i t 14 TCN 178 : 2006 ng xi phng kt cu thp - Yu cu thit k, theo quy nh ti khon 1 iu 69 ca Lut Tiu chun v Quy chun k thut v im a, khon 1 iu 7 ca Ngh nh s 127/2007/N-CP ngy 01 thng 8 nm 2007 ca Chnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Tiu chun v Quy chun k thut.

  TCVN 8635 : 2011 do Trung tm Khoa hc v Trin khai k thut thy li thuc trng i hc Thy li bin son, B Nng nghip v Pht trin nng thn ngh, Tng cc Tiu chun o lng Cht lng thm nh, B Khoa hc v Cng ngh cng b ti Quyt nh s 362/Q-BKHCN ngy 28 thng 02 nm 2011.

  TCVN 8635 : 2011

  CNG TRNH THY LI - NG XI PHNG KT CU THP - YU CU K THUT TRONG THIT K, CH TO V KIM TRA

  Hydraulic structures - Steel siphon - Technical requirements for designing, manufacturing and testing

  1 Phm vi p dng

  1.1 Tiu chun ny quy nh cc yu cu k thut v thit k, ch to, kim tra ng xi phng bng thp c tit din hnh trn, dng dn nc trong cc cng trnh thy li vt qua pha di cc cng trnh chn ngang khc, bao gm ch to mi, sa cha, phc hi hoc nng cp.

 • 1.2 Ngoi cc yu cu ca tiu chun ny cn phi tun theo cc yu cu c quy nh trong cc tiu chun k thut hin hnh c lin quan.

  2 Thut ng v nh ngha

  Tiu chun ny s dng cc thut ng v nh ngha sau:

  2.1

  ng xi phng kt cu thp dng trong cng trnh thy li (Steel siphon used in hydraulic works)

  ng thp c tit din hnh trn, c un cong theo hnh ch U, dng dn nc lun xung pha di on c cng trnh khc ct ngang nh ng giao thng, sng ngi hoc cc cng trnh thy li khc v.v.

  2.2

  Ca vo ca ng xi phng (Siphon inlet)

  Phn tip gip gia knh dn vo v u vo ca ng xi phng.

  2.3

  ng dn vo ca ng xi phng (Inlet pipeline of siphon)

  Phn kt cu tip gip gia ca vo v khuu cong ca ng xi phng.

  2.4

  Khuu cong (ct cong) ca ng xi phng (Siphon elbow)

  on ng cong hng dng chy xung di hoc vt ln cng trnh chn ngang.

  2.5

  ng trung tm ca ng xi phng (Central siphon pipe)

  on ng ni hai khuu cong ca ng xi phng.

  2.6

  ng dn ra ca ng xi phng (Outlet pipeline of siphon)

  on ng nm gia hai khuu cong v ca ra ca xi phng.

  2.7

  Ca kim tra ca ng xi phng (Siphon checking hole)

  B phn nm trn ng ng xi phng (thng c hnh trn vi ng knh Dkt t 450 mm n 500 mm) kim tra pha trong lng ng.

  2.8

  Ca ra ca ng xi phng (Outlet of siphon)

  Phn kt cu nm gia ng dn ra v knh dn nc tip theo.

  2.9

  Li chn rc v li bo v ca ng xi phng (Trashnet and protective net of siphon)

  Li c lp chn hai u ng xi phng nhm ngn cc vt l chui vo trong ng. Thng thng li chn rc ch lp li bo v ca vo ng xi phng. i vi ng xi phng gn khu dn c phi lp li bo v c hai u.

  2.10

  Mt ct ngang ca ng xi phng (Crossing section of siphon).

 • Mt ct ti v tr bt k vung gc vi ng tm dc ng.

  2.11

  ng knh danh ngha D ca ng xi phng (Siphon nominal diameter, D)

  ng knh trong ca ng theo mt ct vung gc vi ng tm dc ng xi phng.

  2.12

  Chiu dy ca thnh ng xi phng (Siphon thickness, )

  Tr s bng mt na ca hiu ng knh ngoi v ng knh trong ca ng xi phng.

  2.13

  ai v gn tng cng ca ng xi phng (Reinforced ring of siphon)

  Nhng chi tit c hn b sung vo mt ngoi ca ng nhm lm tng kh nng chu lc ca ng xi phng.

  2.14

  di cng trnh xi phng (Length siphon)

  Khong cch ngn nht gia hai tit din ngang ca ca vo v ca ra c o dc theo y ca cng trnh.

  2.15

  di dng chy trong ng xi phng (Length flow the siphon).

  Khong cch ngn nht gia hai tm tit din ca vo v ca ra o trn mt ct dc theo trc ca ng xi phng.

  2.16

  p lc trong ng xi phng (Siphon pressure)

  Lc do dng cht lng trong lng ng tc dng ln mt trong ca ng.

  2.17

  p lc trong ng xi phng dng trong thit k (Design siphon pressure)

  Lc c gi tr ln nht trong ng khi mc nc trn knh dn c tr s ln nht.

  2.18

  p lc ngoi xi phng (External siphon pressure)

  Lc tc ng ln mt ngoi ca ng do ngoi lc nh t v phn cng trnh pha trn ng, lc n hi ca t, p lc thy tnh ca nc ngm v.v.

  2.19

  Mi hn dc ca xi phng (Siphon longitudinal welding)

  Mi hn ni song song vi trc tm dc ng xi phng.

  2.20

  Mi hn ngang ca xi phng (Siphon horizontal welding)

  Mi hn ni theo chu vi ng trn ca ng.

  2.21

  Khp co gin ca xi phng (Expansion joint of siphon)

  Khp ni gia hai ng ng tm c tnh nng iu chnh chiu di ng nhm loi tr sai s do ch to, lp rp hoc do ln nn mng cng trnh v gin n nhit khi ng b c nh hai u.

 • 2.22

  M no ca xi phng (Siphon anchor)

  M no c nh ng xi phng vo nn cng trnh.

  2.23

  M trung gian ca xi phng (Middle support of siphon)

  Cc gi nm gia hai m no ng v cho php ng xi phng x dch theo chiu song song vi trc dc ng.

  2.24

  Gi h ca xi phng (Open support of siphon)

  Gi ch pha di ng xi phng.

  2.25

  Gi kn ca xi phng (Closed support of siphon)

  Gi gi ng xi phng nm trong khi b tng ca tr .

  2.26

  B lng trc ca vo ca xi phng (Siphon outlet sediment basin)

  H su hn y knh t trc ca vo ng xi phng.

  2.27

  ng x cn ca ng xi phng (Siphon sediment drain pipe)

  ng nm v tr thp nht ca ng xi phng v su hn y ng xi phng.

  3 Yu cu k thut chung

  3.1 Kho st a hnh, a cht

  3.1.1 Kho st a cht xc nh cu trc a cht, cc ch tiu c l ca tng tng t, lm c s tnh ton, xy dng phng n thit k mng, tr .

  3.1.2 Kho st a hnh lp bnh chung khu vc xy dng cng trnh, v cc mt ct ngang, mt ct dc v chn tuyn xi phng.

  3.2 Kho st cht lng nc

  3.2.1 Kho st xc nh cc loi cht thi trong nc lp phng n thit k ph hp.

  3.2.2 Xc nh pH v mn ca nc chn vt liu thp lm ng ph hp v c phng n chng n mn kim loi.

  3.3 Kho st thy vn

  3.3.1 La chn l thit k v tnh ton xc nh m hnh l thit k.

  3.3.2 Xem xt, xc nh lu lng dng chy nh nht thit k on ra ca ng xi phng.

  3.3.3 Kho st lch thy triu xc nh thi im h chm ng xi phng khi mc nc xung nh nht.

  3.4 Kho st v tnh ton thy lc

  3.4.1 Kho st din bin dng chy trn cc knh h v dng chy trong ng xi phng, bao gm cc cng vic sau:

  a) dc thy lc;

  b) Lu lng v vn tc dng chy;

 • c) Dng chy trong ng xi phng l dng chy c p.

  3.4.2 Tnh lu lng thit k trong ng xi phng, bao gm cc cng vic sau:

  a) Tnh lu lng thit k trong ng xi phng :

  Lu lng thit k trong ng xi phng phi bng lu lng thit k trn knh dn. Lu lng trong ng, Q, m

  3/s, c xc nh theo cng thc (1):

  Q = ht.. Hg..2 (1)

  trong :

  ht l h s lu lng ca h thng :

  ht =

  ht1

  1 (2)

  l din tch mt ct ngang ng xi phng, m2;

  g l gia tc trng trng: g = 9,81 m/s2;

  H l chnh lch chiu cao ct nc gia ca vo v ca ra, m;

  ht l tng h s tn tht trong ng xi phng;

  ht

  gHDQ

  1

  2

  4

  2

  (3)

  b) Tnh ton thy lc trong ng xi phng, tham kho ph lc B.

  3.5 Tnh p lc bn trong v bn ngoi ng xi phng

  3.5.1 Tnh p lc trong ng

  p lc trong ng xi phng dng cho thit k, Pz, N, c tnh theo cng thc (4):

  Pz = Pp + Ps + Pv (4)

  trong :

  Pp l p lc thy tnh, N;

  Ps l p lc do ct p ca ngun cp nc, N;

  Pv l p lc do va p thy lc, N.

  3.5.2 Xc nh p lc bn ngoi ng

  tnh ton kh nng chu un, chu nn ca ng cn phi xc nh ti trng ln nht ca cc ngoi lc tc dng ln ng. Cc ti trng ngoi bao gm:

  - p lc do bn ct;

  - p lc do nc b mt;

  - p lc do n hi ca t;

  - p lc do trng lng t v cc ti trng khc pha trn ng xi phng;

  - p lc do chn khng;

  - p lc do nc ngm.

  Gi tr p lc ca cc thnh phn ni trn coi nh phn b u trn chiu di, N/m.

  4 Thit k ng xi phng

 • 4.1 Chn vt liu

  4.1.1 Vt liu ch to ng ng thp xi phng gm v ng thp, vnh , vnh tng cng l thp cc bon cn nng, c gii hn chy t 230 MPa n 250 MPa, gii hn bn ko t 380 MPa n 490 MPa, gin tng i ti mu th hnh ng gic t 23 % n 26 %; dai va p trong nhit dng t 7 kg.m/cm

  2 n 8 kg.m/cm

  2.

  4.1.2 Tnh ton thit k ng xi phng c p phi cn c vo cc tr s p v D la chn vt liu ph hp, trong p l p sut ln nht trong ng, MPa v D l ng knh trong ca ng, cm. Khi ng chu p lc c ng knh ln, tch s p.D phi ln hn hoc bng 60 MPa/cm. trnh chiu dy thnh ng qu ln, kh gia cng nn s dng loi thp hp kim thp c gii hn chy t 300 MPa n 400 MPa, hoc loi thp c bn cao c gii hn chy t 400 MPa n 600 MPa.

  4.1.3 Vic chn vt liu gia cng ch to ng ng xi phng cn c xem xt trn c s p lc tnh ton v cc c tnh ca chng v bn, kh nng chu hn, iu kin v bin php hn.

  4.1.4 Vt liu que hn hn v ng xi phng phi ph hp vi thp hn, m bo ng hn c c tnh c l tng ng vi thp c bn bao gm:

  - Gii hn chy ca ng hn, ch, MPa;

  - Gii hn bn ko ca ng hn, B, MPa;

  - Gc un trong trng thi ngui, , rad hoc o ();

  - gin tng i, , %.

  4.2 Xc nh ng sut cho php

  4.2.1 Cc cng thc tnh ton nh sau:

  a) ng sut ko tnh ton:

  R1 = R1TC

  .k1.m1.m.m2 (5)

  b) ng sut ct, un, nn:

  R2 = R2TC

  .C.k2.