of 25 /25
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BERKONGSI ILMU BERKONGSI ILMU SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM SPM [1103/2] [1103/2] BAHAGIAN TATABAHASA ( Soalan BAHAGIAN TATABAHASA ( Soalan 3) 3)

TATABAHASA SPM

  • Author
    alyajj

  • View
    282

  • Download
    19

Embed Size (px)

Text of TATABAHASA SPM

BERKONGSI ILMU SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM [1103/2] BAHAGIAN TATABAHASA ( Soalan 3) SIJIL

PELAJARAN MALAYSIA

Skop Soalan Soalan 3(a) Bina ayat daripada pengimbuhan kata Bina ayat daripada kata dasar-kata ganda Bina ayat daripada kata majmuk D-M Bina ayat daripada kata bermaksud umum Bina ayat daripada kata berimbuhan pinjaman Bina ayat daripada kata hampir sama bunyi Bina dua atau lebih ayat daripada kata yang sama Bina ayat daripada kata majmuk Bina ayat daripada kata pinjaman Bina ayat daripada kata ganda

2

Panduan menjawab soalan membina ayat1. 2. 3. 4. Setiap ayat yang betul 1m Kesalahan bahasa/ ejaan/ jalan bahasa/ tanda baca ditolak m daripada keseluruhan markah yang diperoleh. Ayat tidak jelas m sahaja. Tidak boleh menjadikan perkataan sebagai peribahasa/ nama khas. Cth:Kami menonton filem Jangan Pandang Belakang malam semalam. (Nama khas) 0m Boleh beri makna bagi perkataan yang diuji tetapi mesti tepat maknanya. Cth: Urus niaga bermaksud urusan perniagaan atau kegiatan jual beli.3

5.

6.

7.

Ayat dibina seperti satu ayat ttpi sebenarnya lebih akan ditolak m bagi setiap ayat. Cth: Kerja-kerja baik pulih mesin itu telah berjaya, oleh itu, kerja-kerja pembungkusan dapat diteruskan. Jika semua perkataan dipakai dalam satu ayat, markah yang diberikan sebagai satu ayat.(kerap terjadi pada soalan pasangan perkataan) Cth: kenyatan - penyataan Dia tidak dapat menerima kenyataan bahawa penyataan kereta adalah benda mati,benar.[calon hanya dapat 1 m sahaja]

4

8. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk (dialog) dengan mematuhi tanda bacanya. Cth: Dia tidak berani untuk mengakui kesilapannya, kata Raja. 9. Tidak dibolehkan mengubah suai imbuhan pada kata yang menjadi soalan. 10. Ayat mengelak 0m. Cth: Cikgu menyuruh saya membina ayat daripada perkataan hak milik.5

Soalan 3(a) : Bina ayat (Nov 2009)(i) Hiruk-pikuk keadaan riuh rendah, sibuk dan bising (ii) Selok-belok perkara yang berselit-selit (iii) Lambat-laun lama-kelamaan (iv) Senang-lenang berbahagia sekali (v) Lintang-pukang tidak menentu arahnya (vi) Kenduri-kendara berbagai-bagai kenduri

Soalan 3(b): Aspek Sintaksis. i. ii. iii. iv. Bermula dengan mengenal jenis ayat menganalisis ayat (rujuk sukatan pelajaran) Cth bentuk soalan: Menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah atau sebaliknya. Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif atau sebaliknya. Menyambung atau memenggal ayat Menukarkan ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa atau sebaliknya. Mengenal pasti jenis ayat dsb. 6 markah.7

v. vi.

Soalan 3(b) Kenal pasti dan tulis subjek dan predikat yang lengkap bagi setiap ayat seperti berikut (i) Kami dilayan dengan mesra oleh pekerja restoran tersebut. (ii) Ketinggian Gunung Kinabalu 4104 meter. (iii) Pada setiap Sabtu, kami sekeluarga ke perpustakaan (iv) Taman Tasik Perdana terkenal oleh landskapnya yang menarik (v) Murid yang pintar itu bercita-cita untuk menjadi angkasawan. (vi) Demi membiayai kos pelajaran anak-anak, ibu bapa sanggup bergolok-bergadai.

Soalan 3(c) :Membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan. i. ii. iii. iv. i. ii. iii. Cth bentuk kesalahan ejaan: Keselarasan vokal Ejaan kata pinjaman Penggunaan huruf besar dan huruf kecil Kaedah mengeja apabila sesuatu kata dasar menerima imbuhan tertentu. Cth kesalahan imbuhan: Imbuhan bagi kata dasar ekasuku/satu suku kata. Penggunaan imbuhan yang tidak tepat dengan maksud ayat. (rujuk sukatan pelajaran) 6 markah.9

Soalan 3(d): Membetulkan kesalahan kata/istilah dan bahasaKesalahan kata/istilah yang tidak menepati maksud ayat. Kesalahan bahasa selain kesalahan ejaan dan imbuhan. Cth: penggunaan kata sendi, penjodoh bilangan,kata jamak, kata ganda, struktur ayat pasif dsb. 6 markah.10

Panduan menjawab soalan 3(c) Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. Contoh: (i) losyen losen melembuti melembutkan11

Panduan menjawab soalan 3(d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. Contoh: (i) lengkap seimbang supaya untuk bagi12

Soalan 3(e): Peribahasa i. ii. iii. iv. v. Peribahasa termasuk simpulan bahasa, bidalan, pepatah, kata-kata hikmat. Antara bentuk soalan: Menyatakan peribahasa berdasarkan 3 situasi. Menyatakan 3 peribahasa berdasarkan situasi dalam sebuah petikan. Mengisi tempat kosong dalam petikan dengan peribahasa yang betul. Membina ayat menggunakan peribahasa yang diberi. Dll. 6 markah.13

Panduan menjawab soalan peribahasa. Soalan berdasarkan 3 situasi atau isi tempat kosong jawapan (peribahasa) mesti disusun ikut urutan situasi. Soalan berdasarkan situasi dalam petikan, jawapan (peribahasa) tidak semestinya mengikut urutan. Peribahasa mesti lengkap Cth: bagai enau dalam belukar, [melepaskan pucuk masing-masing tertinggal 0m] Peribahasa tidak boleh berubah daripada yang telah termaktub. Cth: masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau mengaum. [0m]14

Soalan 3(e) Baca dialog di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai tempat kosong dalam dialog tersebut.Ayah : Syafiq, jagalah diri baik-baik di rantau orang. Di sana nanti sesuaikandiri dengan adat resam mereka. Ikutlah nasihat orang tua-tua iaitu ____(i)_______ Syafiq : Terima kasih ayah. Saya akan sematkan nasihat ayah itu dalam hati saya. Ayah : Di luar negara nanti ayah berharap Syafiq belajarlah rajinrajin. Setelah berjaya kelak, berkhidmatlah kepada negara ini kerana kerajaan memerlukan tenaga muda untuk membangunkan negara, bak kata peribahasa __(ii)___ Syafiq : Saya tidak lupa akan nasihat ayah itu. Ayah : Satu lagi, jika ada peluang, jelajahi negara orang dan timbalah pengalaman sebanyak-banyaknya kerana __(iii)__

ANALISIS SOALAN NOV 2001- JUN 2007BINA AYATJun 04 Bina 2 ayat drpd setiap kata: kemas, kental, kosong, kacau. Nov 04 Kata majmuk: garis panduan, baik pulih, hapus kira, urus niaga, usaha sama, hak cipta. Jun 05 Kata drpd kata dasar hari: hari, sehari, seharian, harian, berhari-hari, sehari-harian.

Nov 05 Kata berimbuhan pinjaman: tatasusila, tatacara, prasyarat, prasejarah, dwibahasa, dwitahunan.

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM

16

BINA AYATJun 06

ANALISIS SOALAN NOV 2001- JUN 2007Kata pinjaman: kuota, konvoi, kontras, kontena, komplot, komisen.

Nov 06 Kata dasar dan imbuhan sisipan: guruh gemuruh; sabut serabut; tunjuk telunjuk. Jun 07 Dua ayat daripada setiap kata : diam, tanggal, tawar.

Nov 07 Pengimbuhan kata: Terkemuka, bersemuka, permukaan, mengemukakan, bermuka-muka Jun 08 Kata Dasar-Kata Ganda Bila-bila-bila,banyak-banyak-banyak, rata-ratarataCERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 17

ANALISIS SOALAN NOV 2001- JUN 2007SINTAKSISNov 01 Jun 02 Nov 02 Jun 03 Menukarkan laporan kepada cakap ajuk. Memberikan imbuhan pada kata dasar yang sepatutnya berimbuhan. Menyambungkan ayat menjadi 3 ayat majmuk. Cerakinkan ayat majmuk kepada 6 ayat tunggal.

Nov 03

Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif.CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM

18

ANALISIS SOALAN NOV 2001- JUN 2007SINTAKSISJun 04 Nov 04 Jun 05 Nov 05 Kenal pasti jenis ayat (sama ada ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah atau ayat seru) Menukarkan laporan kepada cakap ajuk. Menukarkan ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa. Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif.

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM

19

ANALISIS SOALAN NOV 2001- JUN 2007SINTAKSISJun 06 Nov 06 Jun 07 Nov 07 Jun 08 Cerakinkan ayat majmuk kepada 6 ayat tunggal. Cerakinkan setiap ayat majmuk kepada 2 ayat tunggal. Bina satu ayat bagi ayat perintah: ayat suruhan, ayat silaan, ayat permintaan. Tukar ayat aktif kepada ayat pasif Tukar ayat biasa kepada ayat songsang

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM

20

ANALISIS SOALAN NOV 2001- JUN 2007PERIBAHASANov 04 Jun 05 Nov 05 Jun 06 Senaraikan 3 peribahasa daripada satu petikan. Bina ayat daripada setiap peribahasa. Senaraikan 3 peribahasa drpd 3 situasi. Nyatakan peribahasa yang sesuai pada tempat kosong.

Nov 06

Senaraikan peribahasa/kata hikmat pada tempat kosong.21

ANALISIS SOALAN NOV 2001- JUN 2007PERIBAHASAJun 07 Nov 07 Jun 08 Nyatakan peribahasa bagi maksud yang dinyatakan. Memberi maksud peribahasa-bahasa jiwa bangsa, bagai dakwat dengan kertas, seperti air dalam kolam Baca ayat dan tentukan peribahasa- mendapat keuntungan tidak disangka-sangka,bertindak yakin kerana berada pada pihak benar, apabila tahu kesalahan hendaklah insaf dan betulkannya.

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM

22

CADANGAN PEMBAHAGIAN MASA UNTUK MENJAWAB KERTAS 2Soalan 1(Rumusan) Soalan 2 (Pemahaman) Soalan 3 (Tatabahasa & Kemahiran Bahasa) 40 minit 40 minit 30 minit

Soalan 4 (Novel)Penyemak jawapan & menjawab soalan yang tidak sempat siap Jumlah masa

20 minit20 minit 150 minit (2 jam)

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM

23

PERINGATAN

Baca setiap arahan soalan dengan teliti. Agihkan masa dengan betul. Jangan buang masa pada soalan yang tidak dapat dijawab (buat kemudian). Jawab semua soalan. Semak jawapan. Hasil kerja kemas. Bertawakal setelah berusaha. SEKIAN TERIMA KASIHCERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 24

TERIMA KASIHHENDAK SERIBU DAYA, MAHU SERIBU CARA. KEBERKESANAN CERAMAH INI BERGANTUNG SEPENUHNYA KEPADA DIRI ANDA SENDIRI. YA! DIRI ANDA SENDIRI. BUKANNYA PENCERAMAH