Tata Ibadah Perayaan Natal

  • Published on
    31-Jan-2016

  • View
    250

  • Download
    19

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tata ibadah

Transcript

<p>TATA IBADAH PERAYAAN NATAL</p> <p>PERSIAPANPEMBUKAAN : Jemaat yang dikasihi oleh Allah di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Allah untuk masuk dalam ibadah perayaan Malam Kudus ini. Segala pujian dan syukur kita persembahkan bagiNya yang mengasihi kita, yang memberikan anakNya Yesus Kristus menjadi samadengan manusia untuk menyelamatkan kita semua. Marilah kita bersama-samaberdiridan dengan sukacita memuji Tuhan.J : (Menyanyi) KJ.100:1Muliakanlah......Pelayan, Liturgos dan MJ mengambil tempat.VOTUM &amp; SALAMP : Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yangberkenan kepada-Nya. Ibadah Malam Natal ini jadi dalam nama Allah Bapa, Anak-Nya YesusKristus dan kuasa Roh Kudus, Amin.Bersukacitalah dan muliakanlah Allah sebab diberikan-Nya keselamatan bagi kita.J : Jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Yesus Juru Selamatku.P : Lihatlah dan kecaplah betapa baiknya TuhanJ : Sebab Ia telah melawat umat-Nya, sesungguhnya Tuhan itu Pengasih dan Penyayang.P : Semoga lawatan Allah dalam Yesus Kristus, yang kita rayakan saat ini meneguhkan, menguatkan imandan pengharapan kita selama-lamanya.P &amp; J : Haleluyah, segala kemuliaan hanya bagi Allah, Amin. (jemaat duduk)PUJI-PUJIANP : Terpujilah Allah yang memberi kelepasan bagi kita. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambaNya itu.J : Seperti yang telah difirmankanNya sejak purbakala, oleh mulut nabi-nabiNya yang kudusP : Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kitaJ : Untuk menunjukkan rahmatNya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjianNya yang kudus yaitu sumpah yang diucapkanNya kepada Abraham bapa leluhur kitaP : Bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadaNya tanpatakut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapanNya seumur hidup kita.J : Dan Yohanes nabi Allah yang maha tinggi telah berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagiNya, untuk memberikan kepada umatNya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa.P : Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita dengan mana Ia melawat kita Surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari kita yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera.P &amp; J : HaleluyahPUJIAN : KJ. 99:1-3Gita sorga bergemaPENGAKUAN DOSA DAN BERITA ANUGERAHP : Marilah kita merendahkan diri dihadapan Tuhan, dan mengaku segala dosa kita kepada-Nya.Bpk2 : Di Malam Kudus ini ya Tuhan, kami datang ke rumahMu, menaikkan syukur dan puji bagiMu. Juga kami mau mengakui bahwa sebagai Bapak dan imam dalam keluarga kami tidak selaluberlaku baik. Kami sering mengabaikan tanggung jawab kami kepada isteri dan anak-anak kami, kasihanilah kami ya Allah.Ibu2: Sebagai ibu dalam rumah tangga, kami mengaku bahwa kami pun berdosa di hadapanMu yaAllah, karena kami sering tidak sabar, kami bersungut-sungut dengan keadaan yang kamialami, kami tidak bersyukur dalam semua keadaan, kasihanilah kami ya Allah.Anak2 : Ya Tuhan, ampunilah kami, karena sebagai anak-anak, kami sering melawan orangtua kami, kami tidak menghormati mereka seperti perintahMu bagi kamiSemua:Kami telah sadar bahwa di Malam Kudus ini, kami patut mengakui dosa kami dan saling mengampuni, agar di Malam Kudus ini, kami pun menjadi kudus karena kasih danpengampunanMu ya Allah.P : Orang yang sungguh-sungguh mengakui dosanya dan mau hidup dalam tuntunan Roh Allahtentu akan diselamatkan-Nya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat Terangyang besar; mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya Terang telah bersinar. Hiduplah di dalam Terang Kristus, dengan taat, setia dan dengar-dengaran kepadaNya. (Bnd. Yoh. 1:9).PUJIAN : Menyanyi, KJ.119:1Hai dunia gembiralah.........MENYALAKAN LILIN NATAL (Acara diatur tersendiri oleh masing-masing Jemaat)PEMBERITAAN FIRMAN ALLAHP : Berdoa, Membaca AlkitabP : Berbahagialah................... MaranathaJ : (Menyanyi) Maranatha 3XP : BerkhotbahPENGAKUAN IMAN (Jemaat berdiri)Bersama-sama mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli, diakhiri dengan menyanyikan KJ.99:1-3 Gita sorga bergema......... (duduk)PERSEMBAHANP : BerdoaJ : Menyanyi, KJ.101:1,dstAlam raya berkumandang.......DOA SYAFAATPUJIAN PENUTUP (Jemaat berdiri)P+J : Menyanyi, NKB.127:1-3Ya Tuhan, Kaulah Penebus......PENGUTUSAN DAN BERKATP : Sembahlah Allah sepanjang hidupmu, dengan sikap, kata-kata dan nyanyianmu, sebab itulah yang berkenan kepada-Nya. Pulanglah dengan damai dan sejahteraJ : Sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai dan sejahtera sesuai dengan firmanMu sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapansegala bangsa yaitu Terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel.P : Pulanglah dengan selamat, terimalah berkat Tuhan Allah: Damai sejahtera Allah, di dalam Anak-Nya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan memberi sukacita kepadamu, di malam natal ini, sepanjang perayaan Natal di tahun ini bahkan sampai selama-lamanya.P &amp; J : (Menyanyi) Aminaminamin.Saat teduh............P+J : Menyanyi, 119:1,4Hai dunia gembiralah..........Selamat hari Natal</p>

Recommended

View more >