264

Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:
Page 2: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés

01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről03 K9. Finanszírozási kiadások04 B8. Finanszírozási bevételek

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A Maradványkimutatás

08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választotttisztségviselők összetételéréről

09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A Eredménykimutatás15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,

vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A Tájékoztató adatok

- 2 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 3: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés

- 3 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 4: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)

19 950 811 000 22 077 359 233 4 308 560 275 17 768 798 958 86 962 235 682 0 17 768 798 958

02 Normatív jutalmak (K1102) 0 126 305 197 0 126 305 197 0 0 121 359 225

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 0 0 0 0 0 0

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

1 490 727 000 1 609 760 479 0 1 609 760 479 0 0 1 609 760 479

05 Végkielégítés (K1105) 0 13 423 850 0 13 423 850 0 0 13 423 850

06 Jubileumi jutalom (K1106) 210 012 000 221 963 133 0 221 963 133 935 342 000 0 219 203 631

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 210 168 000 467 171 404 36 374 741 430 796 663 833 056 000 0 430 418 431

08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 0 0 0 0 0 0

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 89 542 000 136 393 490 0 136 393 490 0 0 125 746 910

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 14 096 399 1 101 045 12 995 354 0 0 12 186 334

11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 0 0 0 0 0

12 Szociális támogatások (K1112) 22 640 000 24 770 678 0 24 770 678 0 0 24 692 897

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

482 190 000 9 901 599 431 6 011 728 792 3 889 870 639 896 674 682 0 3 779 857 769

14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0 0 0 0 38 627 100

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)

22 456 090 000 34 592 843 294 10 357 764 853 24 235 078 441 89 627 308 364 0 24 105 448 484

16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 0 0 0 0 0 0

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybannem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)

0 1 277 254 710 598 828 002 678 426 708 119 268 007 0 647 996 078

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 194 410 000 603 583 328 104 277 331 499 305 997 7 780 095 0 478 380 777

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 194 410 000 1 880 838 038 703 105 333 1 177 732 705 127 048 102 0 1 126 376 855

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 22 650 500 000 36 473 681 332 11 060 870 186 25 412 811 146 89 754 356 466 0 25 231 825 33921 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)(K2)

6 701 700 000 10 102 043 543 2 975 866 466 7 126 177 077 25 553 624 504 0 7 054 400 730

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 6 490 674 994

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 263 694 000

24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 0

25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 147 364 717

26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 45 687 213

27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részéretörténő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő másjárulék jellegű kötelezettségek (K2)

0 0 0 0 0 0 0

28 ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)

0 0 0 0 0 0 106 979 806

29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 4 660 087 000 12 973 968 802 3 153 867 557 9 820 101 245 16 184 068 716 147 400 8 806 745 503

30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 948 102 000 2 716 095 850 554 329 287 2 161 766 563 233 095 556 47 740 1 977 087 896

31 Árubeszerzés (K313) 0 246 607 613 246 607 613 0 0 0 0

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 5 608 189 000 15 936 672 265 3 954 804 457 11 981 867 808 16 417 164 272 195 140 10 783 833 399

33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)

710 411 000 1 271 605 123 201 488 852 1 070 116 271 559 070 360 0 978 950 073

34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 34 954 000 69 483 321 26 870 956 42 612 365 733 401 0 41 096 348

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 745 365 000 1 341 088 444 228 359 808 1 112 728 636 559 803 761 0 1 020 046 421

- 4 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 5: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

36 Közüzemi díjak (K331) 3 212 725 000 2 997 173 677 372 900 084 2 624 273 593 10 996 028 067 0 2 588 910 030

37 Vásárolt élelmezés (K332) 842 074 000 883 751 807 42 670 010 841 081 797 3 825 961 320 0 830 815 429

38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 1 029 507 000 1 425 589 031 22 419 571 1 403 169 460 14 041 823 999 0 1 399 373 614

39 ebből: a közszféra és a magánszféraegyüttműködésén (PPP) alapuló szerződéseskonstrukció (K333)

0 0 0 0 0 0 1 218 853 135

40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 916 000 000 2 119 625 503 689 727 988 1 429 897 515 3 230 884 935 0 1 297 624 325

41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 478 300 000 480 409 724 0 480 409 724 0 0 447 204 744

42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 4 832 881

43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)

7 226 993 000 13 123 174 085 3 820 923 239 9 302 250 846 15 734 149 506 0 8 544 813 379

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 044 750 000 6 234 778 702 1 421 626 820 4 813 151 882 8 591 282 391 23 313 4 613 107 657

45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 92 171 124

46 Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

15 750 349 000 27 264 502 529 6 370 267 712 20 894 234 817 56 420 130 218 23 313 19 721 849 178

47 Kiküldetések kiadásai (K341) 291 896 000 1 015 432 639 480 608 818 534 823 821 12 986 625 0 524 346 360

48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 57 500 000 147 746 941 44 478 495 103 268 446 7 120 000 0 97 360 255

49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=47+48) (K34)

349 396 000 1 163 179 580 525 087 313 638 092 267 20 106 625 0 621 706 615

50 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)

2 726 086 000 7 344 441 333 2 183 655 428 5 160 785 905 13 223 055 694 58 983 4 804 718 687

51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 903 815 000 522 569 000 0 522 569 000 0 0 522 569 000

52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 16 000 000 18 331 949 2 272 945 16 059 004 0 0 16 059 004

53 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0 0 0 0 0

54 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 0 0 0 0 0 0 0

55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(>=56+…+58) (K354)

25 000 000 22 579 900 0 22 579 900 0 0 22 579 900

56 ebből: valuta, deviza eszközök realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 922

57 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokárfolyamkülönbözete (K354)

0 0 0 0 0 0 0

58 ebből: deviza kötelezettségek realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 22 578 978

59 Egyéb dologi kiadások (K355) 250 900 000 594 657 962 156 601 963 438 055 999 24 322 739 0 381 564 087

60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=50+51+52+55+59) (K35)

3 921 801 000 8 502 580 144 2 342 530 336 6 160 049 808 13 247 378 433 58 983 5 747 490 678

61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)

26 375 100 000 54 208 022 962 13 421 049 626 40 786 973 336 86 664 583 309 277 436 37 894 926 291

62 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 0 0 0 0 0

63 Családi támogatások (=64+…+73) (K42) 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: anyasági támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

68 ebből: gyermekek születésével kapcsolatosszabadság megtérítése (K42)

0 0 0 0 0 0 0

69 ebből: életkezdési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

- 5 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 6: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

70 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 0 0 0 0 0 0 0

72 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatóihitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. §(1) bekezdése szerinti támogatás kivételével(K42)

0 0 0 0 0 0 0

73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbenigyermekvédelmi támogatások (K42)

0 0 0 0 0 0 0

74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 6 614 830 69 951 6 544 879 1 545 264 0 6 454 590

75 Betegséggel kapcsolatos (nemtársadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82)(K44)

0 0 0 0 0 0 0

76 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0 0 0 0 0

77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakokszemélyi járadéka (K44)

0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési ésátalakítási támogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0

79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetveegészségkárosodottak kereset-kiegészítése(K44)

0 0 0 0 0 0 0

80 ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2)bekezdése] (K44)

0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságravaló jogosultság szociális rászorultság alapján[Szoctv. 54. §-a] (K44)

0 0 0 0 0 0 0

83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggelkapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45)

0 0 0 0 0 0 0

84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpbólfolyósított passzív, ellátási típusú támogatások,így különösen az álláskeresési járadék, anyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint azellátások megállapításával kapcsolatosutiköltség-térítés (K45)

0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyverestestületek volt tagjai szolgálati járandósága(K45)

0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozottkorengedményes nyugdíj (K45)

0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 0 0 0 0 0 0 0

88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása(K45)

0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzőkbányászati kereset-kiegészítése (K45)

0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás[Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

0 0 0 0 0 0 0

92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása(K45)

0 0 0 0 0 0 0

93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97)(K46)

0 0 0 0 0 0 0

94 ebből: hozzájárulás a lakosságienergiaköltségekhez (K46)

0 0 0 0 0 0 0

- 6 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 7: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

95 ebből: lakbértámogatás (K46) 0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. §(1) bek. a) és b) pontok] (K46)

0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv.55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)

0 0 0 0 0 0 0

98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(>=99+100) (K47)

2 933 600 000 3 235 555 400 233 815 039 3 001 740 361 9 000 918 0 3 001 740 361

99 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai(K47)

0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai(K47)

0 0 0 0 0 0 3 001 740 361

101 Egyéb nem intézményi ellátások(>=102+…+120) (K48)

0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: házastársi pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: Hadigondozottak Közalapítványátterhelő hadigondozotti ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0

104 ebből: tudományos fokozattal rendelkezőknyugdíjkiegészítése (K48)

0 0 0 0 0 0 0

105 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítésemiatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

0 0 0 0 0 0 0

108 ebből: egyes, tartós időtartamúszabadságelvonást elszenvedettek részére járójuttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

109 ebből: a Nemzet Színésze címet viselőszínészek havi életjáradéka, művészetinyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék(K48)

0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: az elhunyt akadémikusokhozzátartozóinak folyósított özvegyi- ésárvaellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járójáradék, olimpiai járadék, idős sportolókszociális támogatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivataláltal folyósított ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1)bekezdése] (K48)

0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletébenmegállapított juttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 0 0 0 0 0 0 0

118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],(K48)

0 0 0 0 0 0 0

119 ebből: egészségkárosodási ésgyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1)bekezdés a) és b) pontja] (K48)

0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben(nem szociális és gyermekvédelmi előírásokalapján) adott más ellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

- 7 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 8: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

121 Ellátottak pénzbeli juttatásai(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

2 933 600 000 3 242 170 230 233 884 990 3 008 285 240 10 546 182 0 3 008 194 951

122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 0 0 0 0 0 0 0

123 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0 0 0 0 0

124 A helyi önkormányzatok előző évielszámolásából származó kiadások (K5021)

0 0 0 0 0 0 0

125 A helyi önkormányzatok törvényi előírásonalapuló befizetései (K5022)

0 0 0 0 0 0 0

126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 645 257 325 60 712 325 584 545 000 0 0 584 545 000

127 Elvonások és befizetések (=124+125+126)(K502)

0 645 257 325 60 712 325 584 545 000 0 0 584 545 000

128 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó kifizetés államháztartáson belülre(K503)

0 0 0 0 0 0 0

129 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre(=130+…+139) (K504)

0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és azok hazai társfinanszírozása(K504)

0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K504)

0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(K504)

0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetésiszerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0

137 ebből: társulások és költségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0

138 ebből: nemzetiségi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0

139 ebből: térségi fejlesztési tanácsok ésköltségvetési szerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0

140 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre(=141+…+150) (K505)

0 0 0 0 0 0 0

141 ebből: központi költségvetési szervek (K505) 0 0 0 0 0 0 0

142 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 0 0 0 0 0 0 0

143 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és azok hazai társfinanszírozása(K505)

0 0 0 0 0 0 0

144 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K505)

0 0 0 0 0 0 0

145 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(K505)

0 0 0 0 0 0 0

146 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 0 0 0 0 0 0 0

147 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetésiszerveik (K505)

0 0 0 0 0 0 0

148 ebből: társulások és költségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0

- 8 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 9: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

149 ebből: nemzetiségi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K505)

0 0 0 0 0 0 0

150 ebből: térségi fejlesztési tanácsok ésköltségvetési szerveik (K505)

0 0 0 0 0 0 0

151 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson belülre (=152+…+161)(K506)

17 000 000 58 260 226 11 925 820 46 334 406 0 0 46 305 600

152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 1 300 969

153 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0 0 0 0 0

154 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és azok hazai társfinanszírozása(K506)

0 0 0 0 0 0 18 022 769

155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K506)

0 0 0 0 0 0 20 066 040

156 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(K506)

0 0 0 0 0 0 0

157 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0 0 0 0 6 915 822

158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetésiszerveik (K506)

0 0 0 0 0 0 0

159 ebből: társulások és költségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0

160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K506)

0 0 0 0 0 0 0

161 ebből: térségi fejlesztési tanácsok ésköltségvetési szerveik (K506)

0 0 0 0 0 0 0

162 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó kifizetés államháztartáson kívülre(>=163) (K507)

0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságok tartozásai miattikifizetések (K507)

0 0 0 0 0 0 0

164 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(=165+…+175) (K508)

0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 0 0 0 0 0 0 0

166 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 0 0 0 0 0 0 0

168 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 0

169 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0

170 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0

171 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0

173 ebből: Európai Unió (K508) 0 0 0 0 0 0 0

174 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek(K508)

0 0 0 0 0 0 0

175 ebből: egyéb külföldiek (K508) 0 0 0 0 0 0 0

176 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 0 0 0 0 0 0

177 Kamattámogatások (K510) 0 0 0 0 0 0 0

- 9 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 10: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

178 Működési célú támogatások az EurópaiUniónak (K511)

0 706 944 0 706 944 0 0 706 944

179 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson kívülre (=180+…+189)(K512)

60 000 000 173 071 780 0 173 071 780 0 0 157 771 780

180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 0 0 0 0 0 0

182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 84 171 780

183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 68 000 000

184 ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 0

185 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K512)

0 0 0 0 0 0 0

186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások (K512)

0 0 0 0 0 0 0

187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 5 600 000

188 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek(K512)

0 0 0 0 0 0 0

189 ebből: egyéb külföldiek (K512) 0 0 0 0 0 0 0

190 Tartalékok (K513) 0 0 0 0 0 0 0

191 Egyéb működési célú kiadások(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

77 000 000 877 296 275 72 638 145 804 658 130 0 0 789 329 324

192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 7 874 000 440 960 875 375 890 752 65 070 123 0 0 63 060 622

193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 503 937 000 5 033 839 053 4 329 877 897 703 961 156 173 719 728 0 643 379 115

194 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0 0 0 0 0

195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)

177 000 000 1 031 300 618 726 929 685 304 370 933 0 0 286 400 798

196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)

774 086 000 9 060 603 879 7 985 193 698 1 075 410 181 179 939 503 0 985 448 023

197 Részesedések beszerzése (K65) 0 46 828 650 0 46 828 650 0 0 46 828 650

198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódókiadások (K66)

0 0 0 0 0 0 0

199 Beruházási célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó (K67)

393 903 000 4 168 824 199 3 613 440 279 555 383 920 95 487 992 0 513 090 517

200 Beruházások (=192+193+195+…+199)(K6)

1 856 800 000 19 782 357 274 17 031 332 311 2 751 024 963 449 147 223 0 2 538 207 725

201 Ingatlanok felújítása (K71) 279 508 000 2 988 313 389 2 410 419 710 577 893 679 0 0 561 667 756

202 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 0 0 0 0 0 0

203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 4 279 170 3 493 170 786 000 0 0 786 000

204 Felújítási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K74)

75 892 000 807 481 560 651 756 474 155 725 086 0 0 151 344 144

205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 355 400 000 3 800 074 119 3 065 669 354 734 404 765 0 0 713 797 900206 Felhalmozási célú garancia- és

kezességvállalásból származó kifizetésállamháztartáson belülre (K81)

0 0 0 0 0 0 0

207 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre(=208+…+217) (K82)

0 0 0 0 0 0 0

208 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 0 0 0 0 0 0 0

- 10 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 11: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

209 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 0 0 0 0 0 0 0

210 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és azok hazai társfinanszírozása(K82)

0 0 0 0 0 0 0

211 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K82)

0 0 0 0 0 0 0

212 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(K82)

0 0 0 0 0 0 0

213 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 0 0 0 0 0 0 0

214 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetésiszerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0

215 ebből: társulások és költségvetési szerveik(K82)

0 0 0 0 0 0 0

216 ebből: nemzetiségi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0

217 ebből: térségi fejlesztési tanácsok ésköltségvetési szerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0

218 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre(=219+…+228) (K83)

0 0 0 0 0 0 0

219 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 0 0 0 0 0 0 0

220 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 0 0 0 0 0 0 0

221 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és azok hazai társfinanszírozása(K83)

0 0 0 0 0 0 0

222 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K83)

0 0 0 0 0 0 0

223 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(K83)

0 0 0 0 0 0 0

224 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 0 0 0 0 0 0 0

225 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetésiszerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0

226 ebből: társulások és költségvetési szerveik(K83)

0 0 0 0 0 0 0

227 ebből: nemzetiségi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0

228 ebből: térségi fejlesztési tanácsok ésköltségvetési szerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0

229 Egyéb felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson belülre (=230+…+239) (K84)

0 18 126 0 18 126 0 0 18 126

230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 0

231 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0 0 0 0 0

232 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és azok hazai társfinanszírozása(K84)

0 0 0 0 0 0 0

233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K84)

0 0 0 0 0 0 0

234 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(K84)

0 0 0 0 0 0 0

235 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 0 0 0 0 0 0 18 126

236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetésiszerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0

- 11 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 12: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

237 ebből: társulások és költségvetési szerveik(K84)

0 0 0 0 0 0 0

238 ebből: nemzetiségi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0

239 ebből: térségi fejlesztési tanácsok ésköltségvetési szerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0

240 Felhalmozási célú garancia- éskezességvállalásból származó kifizetésállamháztartáson kívülre (>=241) (K85)

0 0 0 0 0 0 0

241 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságok tartozásai miattikifizetések (K85)

0 0 0 0 0 0 0

242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(=243+…+253) (K86)

800 000 130 000 000 0 130 000 000 0 0 130 000 000

243 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 0 0 0 0 0 0 0

244 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 0 0 0 0 0 0 130 000 000

245 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 0 0 0 0 0 0 0

246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 0

247 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0 0 0 0 0

248 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K86)

0 0 0 0 0 0 0

249 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások (K86)

0 0 0 0 0 0 0

250 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 0 0 0 0 0 0 0

251 ebből: Európai Unió (K86) 0 0 0 0 0 0 0

252 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek(K86)

0 0 0 0 0 0 0

253 ebből: egyéb külföldiek (K86) 0 0 0 0 0 0 0

254 Lakástámogatás (K87) 0 0 0 0 0 0 0

255 Felhalmozási célú támogatások az EurópaiUniónak (K88)

0 0 0 0 0 0 0

256 Egyéb felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89)

0 18 000 000 0 18 000 000 0 0 18 000 000

257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 0 0 0 0 0 0 0

258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 0 0 0 0 0 0 0

259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 0 0 0 0 0 0

260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 0

261 ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0 0 0 0 0

262 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K89)

0 0 0 0 0 0 0

263 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások (K89)

0 0 0 0 0 0 0

264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 0 0 0 0 0 0 18 000 000

265 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek(K89)

0 0 0 0 0 0 0

266 ebből: egyéb külföldiek (K89) 0 0 0 0 0 0 0

267 Egyéb felhalmozási célú kiadások(=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)

800 000 148 018 126 0 148 018 126 0 0 148 018 126

- 12 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 13: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

268 Költségvetési kiadások(=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K8)

60 950 900 000 128 633 663 861 47 861 311 078 80 772 352 783 202 432 257 684 277 436 77 378 700 386

- 13 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 14: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)

0 0 0 0 0

02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainaktámogatása (B112)

0 0 0 0 0

03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti ésgyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

0 0 0 0 0

04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)

0 0 0 0 0

05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítőtámogatások (B115)

0 0 0 0 0

06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 0 0 0

07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) 0 0 0 0 0

08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0 0 0

09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származómegtérülések államháztartáson belülről (B13)

0 0 0 0 0

10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)

0 0 0 0 0

11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0 0 0

12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0 0 0

13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozása (B14)

0 0 0 0 0

14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0 0 0

15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0 0 0

16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0 0 0

17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0 0 0

18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0 0 0

19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik(B14)

0 0 0 0 0

20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik(B14)

0 0 0 0 0

21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökigénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)

0 0 0 0 0

22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 0 0 0 0 0

23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0 0 0

24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozása (B15)

0 0 0 0 0

25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0 0 0

26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 0 0 0 0 0

27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 0 0 0 0 0

28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0 0 0

29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0 0 0

30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik(B15)

0 0 0 0 0

31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik(B15)

0 0 0 0 0

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásonbelülről (=33+…+42) (B16)

26 779 400 000 52 976 007 807 52 976 007 807 8 243 366 499 52 976 007 807

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 892 973 456

34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 0

- 14 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 15: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozása (B16)

0 0 0 0 15 160 781 374

36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 480 753 112

37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 35 118 112 717

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 1 193 425 648

39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 129 961 500

40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 0

41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik(B16)

0 0 0 0 0

42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik(B16)

0 0 0 0 0

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

26 779 400 000 52 976 007 807 52 976 007 807 8 243 366 499 52 976 007 807

44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 0 0 0

45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származómegtérülések államháztartáson belülről (B22)

0 0 0 0 0

46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)

0 0 0 0 0

47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 0 0 0 0 0

48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0 0 0

49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozása (B23)

0 0 0 0 0

50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0 0 0

51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 0 0 0 0 0

52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 0 0 0 0 0

53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0 0 0

54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0 0 0

55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik(B23)

0 0 0 0 0

56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik(B23)

0 0 0 0 0

57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökigénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)

0 0 0 0 0

58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 0 0 0 0 0

59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0 0 0

60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozása (B24)

0 0 0 0 0

61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0 0 0

62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 0 0 0 0 0

63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 0 0 0 0 0

64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0 0 0

65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0 0 0

66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik(B24)

0 0 0 0 0

67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik(B24)

0 0 0 0 0

68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiállamháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

2 029 900 000 15 864 497 908 15 864 497 908 475 459 827 15 864 497 908

69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 19 465 669

- 15 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 16: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 0

71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozása (B25)

0 0 0 0 15 687 760 352

72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 1 642 000

73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 0 0 0 0 0

74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0 0 155 629 887

75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 0

76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 0

77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik(B25)

0 0 0 0 0

78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik(B25)

0 0 0 0 0

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartásonbelülről (=44+45+46+57+68) (B2)

2 029 900 000 15 864 497 908 15 864 497 908 475 459 827 15 864 497 908

80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0 0 0

81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0 0 0

82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhezkapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)

0 0 0 0 0

83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utániszemélyi jövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0

84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 0 0 0 0 0

85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0 0 0

86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0 0 0

87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója(B312)

0 0 0 0 0

88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0 0 0

89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0 0 0

90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0 0 0

91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0 0 0

92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0 0 0

93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0 0 0

94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) 0 0 0 0 0

95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0 0 0

96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0 0 0

97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0 0 0

98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0 0 0

99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0 0 0

100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0 0 0

101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék(B32)

0 0 0 0 0

102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0 0 0

103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0 0 0

104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)(B33)

0 0 0 0 0

105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0

106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0

107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0

- 16 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 17: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0 0 0

109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) 0 0 0 0 0

110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 0

111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0 0 0

112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0 0 0

113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 0

114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0 0 0

115 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0 0 0

116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0 0 0

117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) 0 0 0 0 0

118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0 0 0

119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0

120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0

121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0

122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0

123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0 0 0

124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység utánfizetett helyi iparűzési adó (B351)

0 0 0 0 0

125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetetthelyi iparűzési adó (B351)

0 0 0 0 0

126 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0 0 0

127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0 0 0

128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006.évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

0 0 0 0 0

129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006.évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

0 0 0 0 0

130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége(2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)

0 0 0 0 0

131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utánibefizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

0 0 0 0 0

132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávoskockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv.42. § ] (B351)

0 0 0 0 0

133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0 0 0

134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása(B351)

0 0 0 0 0

135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0 0 0

136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0 0 0

137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0 0 0

138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0 0 0

139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről,valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetésialap különadója (B351)

0 0 0 0 0

140 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) 0 0 0 0 0

141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0 0 0

142 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0 0 0

143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0 0 0

- 17 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 18: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0 0 0

145 Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) 0 0 0 0 0

146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetéstmegillető része (B354)

0 0 0 0 0

147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatotmegillető része (B354)

0 0 0 0 0

148 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0 0 0

149 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0 0 0

150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167)(B355)

0 0 0 0 0

151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0 0 0

152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0 0 0

153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris PénzügyiAlapba történő kötelező befizetései (B355)

0 0 0 0 0

154 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0 0 0

155 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0 0 0

156 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0 0 0

157 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0 0 0

158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 0

159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0 0 0

160 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0 0 0

161 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0 0 0

162 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0 0 0

163 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0 0 0

164 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- éshorgászjegy díja (B355)

0 0 0 0 0

165 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0 0 0

166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő általfelhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitívelőjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj(B355)

0 0 0 0 0

167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseibőlbefolyt bevételek (B355)

0 0 0 0 0

168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)(B35)

0 0 0 0 0

169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) 50 000 000 33 789 241 34 049 241 160 000 33 789 241

170 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0 0 0

171 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0 0 0

172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 33 789 241

173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 0

174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0 0 0

175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és mástermészeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerintikárenyhítési hozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0

176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0

177 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0

178 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0

179 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 0 0 0

- 18 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 19: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedésiszabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyiönkormányzatot megillető része (B36)

0 0 0 0 0

181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 0

182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0 0 0

183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0 0 0

184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0 0 0

185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)(B3)

50 000 000 33 789 241 34 049 241 160 000 33 789 241

186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 814 469 000 917 534 869 945 005 622 82 393 500 917 534 869

187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 2 217 232 000 3 444 807 264 3 596 186 938 295 038 258 3 444 807 264

188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 344 799 446

189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj,pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

0 0 0 0 0

190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 464 941 000 528 079 329 577 275 577 154 166 800 528 079 329

191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 8 649 760

192 Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) 0 0 0 0 0

193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0 0 0

194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióbólszármazó bevétel (B404)

0 0 0 0 0

195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásábólszármazó bevétel (B404)

0 0 0 0 0

196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék(B404)

0 0 0 0 0

197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapottosztalék (B404)

0 0 0 0 0

198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0 0 0

199 Ellátási díjak (B405) 10 808 190 000 13 563 600 233 13 842 596 096 96 291 660 13 563 600 233

200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 576 068 000 807 966 812 852 396 326 101 946 841 807 966 812

201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 160 480 273 160 491 000 70 758 000 160 480 273

202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek(>=203+204) (B4081)

0 1 027 615 1 027 615 0 1 027 615

203 ebből: államháztartáson belül (B4081) 0 0 0 0 0

204 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésinyeresége (B4081)

0 0 0 0 0

205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(>=206+207) (B4082)

0 7 317 7 317 0 7 317

206 ebből: államháztartáson belül (B4082) 0 0 0 0 0

207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 0 0 0 0 0

208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)(B408)

0 1 034 932 1 034 932 0 1 034 932

209 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei(B4091)

0 0 0 0 0

210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+215)(B4092)

10 000 000 6 920 451 6 920 451 0 6 920 451

211 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizáltnyereség (B4092)

0 0 0 0 0

212 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésinyeresége (B4092)

0 0 0 0 0

213 ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) 0 0 0 0 0

- 19 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 20: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

214 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásinyeresége (B4092)

0 0 0 0 0

215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége(B4092)

0 0 0 0 6 920 451

216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 10 000 000 6 920 451 6 920 451 0 6 920 451

217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 8 360 842 8 360 842 0 8 360 842

218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 2 000 000 70 203 615 73 933 575 6 635 112 70 203 615

219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívülikárokozásért, személyiségi, dologi vagy más jogmegsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek(B411)

0 0 0 0 50 000

220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 0

221 Működési bevételek(=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

14 892 900 000 19 508 988 620 20 064 201 359 807 230 171 19 508 988 620

222 Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) 0 27 700 800 27 700 800 0 27 700 800

223 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásábólbefolyt eladási ár (B51)

0 0 0 0 0

224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 0 0 0 0 0

225 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0 0 0

226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 3 059 921 3 067 795 34 173 3 059 921

227 Részesedések értékesítése (>=228) (B54) 0 0 0 0 0

228 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0 0 0

229 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 57 949 57 949 0 57 949

230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)(B5)

0 30 818 670 30 826 544 34 173 30 818 670

231 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származómegtérülések államháztartáson kívülről (B61)

0 0 0 0 0

232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése az Európai Uniótól (B62)

0 0 0 0 0

233 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől(B63)

0 0 0 0 0

234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

0 0 0 0 0

235 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0 0 0

236 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0 0 0

237 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0 0 0

238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 0

239 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0 0 0

240 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(B64)

0 0 0 0 0

241 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0

242 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0 0 0

243 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0 0 0

244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255)(B65)

528 900 000 571 582 318 571 582 318 0 571 582 318

245 ebből: egyházi jogi személyek (B65) 0 0 0 0 16 304 200

- 20 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 21: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0 0 5 000 000

247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 52 876 040

248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 593 994

249 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0 0 5 400 000

250 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(B65)

0 0 0 0 0

251 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B65)

0 0 0 0 0

252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 40 590 356

253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 247 890 324

254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0 0 190 632 353

255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0 0 12 295 051

256 Működési célú átvett pénzeszközök(=231+...+234+244) (B6)

528 900 000 571 582 318 571 582 318 0 571 582 318

257 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származómegtérülések államháztartáson kívülről (B71)

0 0 0 0 0

258 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése az Európai Uniótól (B72)

0 0 0 0 0

259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől(B73)

0 0 0 0 0

260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)

800 000 12 664 268 16 419 697 300 553 501 12 664 268

261 ebből: egyházi jogi személyek (B74) 0 0 0 0 0

262 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) 0 0 0 0 0

263 ebből: egyéb civil szervezetek (B74) 0 0 0 0 0

264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 12 664 268

265 ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0 0 0

266 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(B74)

0 0 0 0 0

267 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B74)

0 0 0 0 0

268 ebből: egyéb vállalkozások (B74) 0 0 0 0 0

269 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 0 0 0 0 0

270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281)(B75)

0 89 658 687 89 658 687 0 89 658 687

271 ebből: egyházi jogi személyek (B75) 0 0 0 0 0

272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0 0 0

273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0 0 58 253 823

274 ebből: háztartások (B75) 0 0 0 0 0

275 ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0 0 0

276 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(B75)

0 0 0 0 0

277 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B75)

0 0 0 0 0

278 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0 0 25 479 500

279 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0 0 5 566 592

280 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 0 0 0 0 0

- 21 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 22: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

281 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0 0 358 772

282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=257+…+260+270) (B7)

800 000 102 322 955 106 078 384 300 553 501 102 322 955

283 Költségvetési bevételek(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

44 281 900 000 89 088 007 519 89 647 243 561 9 826 804 171 89 088 007 519

- 22 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 23: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

03 - K9. Finanszírozási kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

0 0 0 0 0 0 0

02 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) 0 0 0 0 0 0 0

03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0 0 0 0 0 0 0

04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)

0 0 0 0 0 0 0

05 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) 0 0 0 0 0 0 0

06 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre (=01+03+04) (K911)

0 0 0 0 0 0 0

07 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása(>=08+09) (K9121)

0 0 0 0 0 0 0

08 ebből: befektetési jegyek (K9121) 0 0 0 0 0 0 0

09 ebből: kárpótlási jegyek (K9121) 0 0 0 0 0 0 0

10 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása(K9122)

0 0 0 0 0 0 0

11 Kincstárjegyek beváltása (K9123) 0 0 0 0 0 0 0

12 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírokbeváltása (>=13+14+15) (K9124)

0 0 0 0 0 0 0

13 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) 0 0 0 0 0 0 0

14 ebből: befektetési jegyek (K9124) 0 0 0 0 0 0 0

15 ebből: kárpótlási jegyek (K9124) 0 0 0 0 0 0 0

16 Belföldi kötvények beváltása (K9125) 0 0 0 0 0 0 0

17 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírokbeváltása (>=18) (K9126)

0 0 0 0 0 0 0

18 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) 0 0 0 0 0 0 0

19 Belföldi értékpapírok kiadásai(=07+10+11+12+16+17) (K912)

0 0 0 0 0 0 0

20 Államháztartáson belüli megelőlegezésekfolyósítása (K913)

0 0 0 0 0 0 0

21 Államháztartáson belüli megelőlegezésekvisszafizetése (K914)

0 0 0 0 0 0 0

22 Központi, irányító szervi támogatásokfolyósítása (K915)

0 0 0 0 0 0 0

23 Pénzeszközök lekötött bankbetétkéntelhelyezése (K916)

0 0 0 0 0 0 0

24 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 0 313 069 554 0 313 069 554 0 4 976 320 313 069 554

25 Központi költségvetés sajátos finanszírozásikiadásai (K918)

0 0 0 0 0 0 0

26 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai(K9191)

0 0 0 0 0 0 0

27 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai(K9192)

0 0 0 0 0 0 0

28 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27)(K919)

0 0 0 0 0 0 0

29 Belföldi finanszírozás kiadásai(=06+19+…+25+28) (K91)

0 313 069 554 0 313 069 554 0 4 976 320 313 069 554

30 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása(K921)

0 0 0 0 0 0 0

- 23 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 24: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

03 - K9. Finanszírozási kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

31 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása(K922)

0 0 0 0 0 0 0

32 Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) 0 0 0 0 0 0 0

33 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) 0 0 0 0 0 0 0

34 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldikormányoknak és nemzetközi szervezeteknek(K924)

0 0 0 0 0 0 0

35 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldipénzintézeteknek (>=36) (K925)

0 0 0 0 0 0 0

36 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) 0 0 0 0 0 0 0

37 Külföldi finanszírozás kiadásai(=30+31+32+34+35) (K92)

0 0 0 0 0 0 0

38 Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek kiadásai (K93)

0 0 0 0 0 0 0

39 Váltókiadások (K94) 0 0 0 0 0 0 0

40 Finanszírozási kiadások(=29+37+38+39) (K9)

0 313 069 554 0 313 069 554 0 4 976 320 313 069 554

- 24 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 25: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8111)

0 0 0 0 0

02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8112)

0 0 0 0 0

03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8113)

0 0 0 0 0

04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)(B811)

0 0 0 0 0

05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése(>=06+07) (B8121)

0 0 0 0 0

06 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0 0 0

07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0 0 0

08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0 0 0

09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése(B8123)

0 0 0 0 0

10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0 0 0

11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 0 0 0 0

12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 16 156 729 766 16 156 729 766 0 16 156 729 766

13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0 0 0

14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 16 156 729 766 16 156 729 766 0 16 156 729 766

15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0 0 0

16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0 0 0

17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 16 669 000 000 23 701 996 130 23 701 996 130 0 23 701 996 130

18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0 0 0

19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 0 0 0 0

20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 0 0 0 0

21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 0 0 0 0

22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) 0 0 0 0 0

23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22)(B81)

16 669 000 000 39 858 725 896 39 858 725 896 0 39 858 725 896

24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése(B821)

0 0 0 0 0

25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése(B822)

0 0 0 0 0

26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0 0 0

27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól ésnemzetközi szervezetektől (B824)

0 0 0 0 0

28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 0 0 0 0

29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82) 0 0 0 0 0

30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(B83)

0 0 0 0 0

31 Váltóbevételek (B84) 0 0 0 0 0

32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 16 669 000 000 39 858 725 896 39 858 725 896 0 39 858 725 896

- 25 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 26: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

01 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (K1101)

17 768 798 958 13 139 888 2 873 049 63 505 999 222 166 372 23 713 963 0 41 651 176 94 023 13 556 018 0 155 371 949

02 Normatív jutalmak (K1102) 121 359 225 288 880 138 004 705 586 1 169 569 97 987 0 262 000 5 912 55 700 0 47 386

03 Céljuttatás, projektprémium(K1103)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

1 609 760 479 653 749 158 289 0 1 506 179 147 523 0 6 223 838 5 383 74 111 0 92 866

05 Végkielégítés (K1105) 13 423 850 22 105 21 278 0 167 826 13 209 0 0 962 7 994 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 219 203 631 152 169 34 059 1 032 000 320 140 38 200 0 1 373 760 657 17 437 0 1 553 112

07 Béren kívüli juttatások(K1107)

430 418 431 626 722 339 567 2 105 396 3 757 041 234 193 0 0 14 721 620 438 0 1 267 452

08 Ruházati költségtérítés(K1108)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Közlekedési költségtérítés(K1109)

125 746 910 177 556 32 689 240 860 325 400 31 661 0 0 1 093 576 748 0 1 706 644

10 Egyéb költségtérítések(K1110)

12 186 334 101 313 18 635 20 709 322 061 19 050 0 184 440 613 84 977 0 225 914

11 Lakhatási támogatások(K1111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Szociális támogatások(K1112)

24 692 897 345 481 36 325 78 369 456 053 49 415 0 0 882 21 960 0 360 136

13 Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai (>=14)(K1113)

3 779 857 769 14 079 383 6 694 451 10 202 988 173 225 066 12 878 541 0 4 484 409 56 031 5 068 815 0 42 709 131

14 ebből:biztosítási díjak(K1113)

38 627 100 51 975 11 835 151 123 138 216 11 315 0 125 000 378 5 629 0 211 457

15 Foglalkoztatottak személyijuttatásai (=01+…+13) (K11)

24 105 448 484 29 587 246 10 346 346 77 891 907 403 415 707 37 223 742 0 54 179 623 180 277 20 084 198 0 203 334 590

16 Választott tisztségviselőkjuttatásai (K121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Munkavégzésre irányulóegyéb jogviszonyban nemsaját foglalkoztatottnakfizetett juttatások (K122)

647 996 078 693 667 3 523 630 73 090 73 043 046 1 665 872 0 0 3 356 1 340 014 0 3 964 506

18 Egyéb külső személyijuttatások (K123)

478 380 777 1 049 792 140 284 607 797 2 356 746 170 509 0 359 390 2 895 182 474 0 2 388 539

19 Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)

1 126 376 855 1 743 459 3 663 914 680 887 75 399 792 1 836 381 0 359 390 6 251 1 522 488 0 6 353 045

20 Személyi juttatások(=15+19) (K1)

25 231 825 339 31 330 705 14 010 260 78 572 794 478 815 499 39 060 123 0 54 539 013 186 528 21 606 686 0 209 687 635

21 Munkaadókat terhelőjárulékok és szociálishozzájárulási adó(=22+…+28) (K2)

7 054 400 730 10 806 364 4 213 401 21 603 058 125 329 762 10 438 142 0 14 688 185 65 587 6 036 850 0 58 181 246

22 ebből: szociális hozzájárulásiadó (K2)

6 490 674 994 7 673 585 3 310 876 20 136 673 116 261 011 9 534 955 0 14 634 981 44 232 5 383 104 0 54 351 058

23 ebből: rehabilitációshozzájárulás (K2)

263 694 000 2 590 245 578 234 638 229 5 609 962 556 322 0 0 19 150 276 097 0 2 825 715

24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 ebből: egészségügyihozzájárulás (K2)

147 364 717 279 120 221 736 395 905 2 166 736 228 007 0 27 010 1 079 180 581 0 432 105

- 26 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 27: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

26 ebből: táppénz hozzájárulás(K2)

45 687 213 42 081 9 546 7 703 234 646 8 894 0 0 338 41 582 0 192 767

27 ebből: munkaadót afoglalkoztatottak részéretörténő kifizetésekkelkapcsolatban terhelő másjárulék jellegűkötelezettségek (K2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 ebből: munkáltatót terhelőszemélyi jövedelemadó (K2)

106 979 806 221 333 93 009 424 548 1 057 407 109 964 0 26 194 788 155 486 0 379 601

29 Szakmai anyagok beszerzése(K311)

8 806 745 503 473 455 35 826 220 1 173 341 191 211 660 3 176 075 0 226 084 2 255 4 228 996 0 1 136 999

30 Üzemeltetési anyagokbeszerzése (K312)

1 977 087 896 3 210 850 14 550 719 2 516 916 69 716 303 912 430 0 360 026 6 281 6 500 487 0 240 803 699

31 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Készletbeszerzés(=29+30+31) (K31)

10 783 833 399 3 684 305 50 376 939 3 690 257 260 927 963 4 088 505 0 586 110 8 536 10 729 483 0 241 940 698

33 Informatikai szolgáltatásokigénybevétele (K321)

978 950 073 4 125 786 2 694 082 88 382 17 680 137 2 747 137 0 789 049 24 960 507 292 0 1 646 684

34 Egyéb kommunikációsszolgáltatások (K322)

41 096 348 2 028 416 65 112 56 851 578 271 49 805 0 61 946 2 709 27 384 0 1 163 338

35 Kommunikációsszolgáltatások (=33+34)(K32)

1 020 046 421 6 154 202 2 759 194 145 233 18 258 408 2 796 942 0 850 995 27 669 534 676 0 2 810 022

36 Közüzemi díjak (K331) 2 588 910 030 8 426 118 3 524 433 2 257 597 108 120 828 9 587 609 0 10 560 092 174 1 949 0 24 440 791

37 Vásárolt élelmezés (K332) 830 815 429 2 448 1 554 0 11 228 1 826 0 0 0 777 0 0

38 Bérleti és lízing díjak (>=39)(K333)

1 399 373 614 34 486 196 57 040 7 045 1 044 451 194 071 0 5 000 2 153 53 864 0 444 124

39 ebből: a közszféra és amagánszféraegyüttműködésén (PPP)alapuló szerződéseskonstrukció (K333)

1 218 853 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Karbantartási, kisjavításiszolgáltatások (K334)

1 297 624 325 14 566 209 1 130 093 1 298 464 22 908 109 377 814 0 776 519 11 641 5 089 980 0 23 313 960

41 Közvetített szolgáltatások(>=42) (K335)

447 204 744 425 039 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 ebből: államháztartáson belül(K335)

4 832 881 4 832 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Szakmai tevékenységetsegítő szolgáltatások (K336)

8 544 813 379 1 669 234 2 437 960 599 057 41 612 822 26 671 446 0 9 224 577 8 980 1 507 268 0 5 293 595

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 4 613 107 657 16 024 952 12 033 256 2 732 356 63 118 474 7 684 559 0 15 119 269 58 841 4 376 982 0 82 334 973

45 ebből: biztosítási díjak(K337)

92 171 124 348 202 42 935 233 115 512 378 44 466 0 0 1 814 21 894 0 2 321 019

46 Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44)(K33)

19 721 849 178 500 214 308 19 184 336 6 894 519 236 815 912 44 517 325 0 35 685 457 81 789 11 030 820 0 135 827 443

47 Kiküldetések kiadásai(K341)

524 346 360 1 566 661 9 818 918 1 456 203 68 750 658 14 611 946 0 36 343 1 499 756 766 0 1 432 710

48 Reklám- éspropagandakiadások (K342)

97 360 255 636 851 107 728 1 464 1 808 124 781 439 0 0 3 302 53 780 0 8 034

49 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások(=47+48) (K34)

621 706 615 2 203 512 9 926 646 1 457 667 70 558 782 15 393 385 0 36 343 4 801 810 546 0 1 440 744

- 27 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 28: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

50 Működési célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K351)

4 804 718 687 101 755 273 14 892 024 2 706 399 111 507 399 5 829 104 0 7 964 033 26 957 5 449 441 0 91 636 161

51 Fizetendő általános forgalmiadó (K352)

522 569 000 107 900 434 2 218 521 164 200 9 240 535 246 280 0 29 435 510 0 18 673 055 0 7 389 000

52 Kamatkiadások (>=53+54)(K353)

16 059 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 ebből: államháztartáson belül(K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 ebből: fedezeti ügyletekkamatkiadásai (K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Egyéb pénzügyi műveletekkiadásai (>=56+…+58)(K354)

22 579 900 1 043 120 360 276 28 691 218 0 3 554 11 15 277 0 3 651

56 ebből: valuta, devizaeszközök realizáltárfolyamvesztesége (K354)

922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokárfolyamkülönbözete (K354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 ebből: deviza kötelezettségekrealizált árfolyamvesztesége(K354)

22 578 978 1 043 120 360 276 28 691 218 0 3 554 11 15 277 0 3 651

59 Egyéb dologi kiadások(K355)

381 564 087 1 407 576 310 382 267 226 4 909 434 283 819 0 320 079 112 499 997 715 0 5 191 516

60 Különféle befizetések ésegyéb dologi kiadások(=50+51+52+55+59) (K35)

5 747 490 678 211 064 326 17 541 287 3 138 101 125 686 059 6 359 421 0 37 723 176 139 467 25 135 488 0 104 220 328

61 Dologi kiadások(=32+35+46+49+60)(K3)

37 894 926 291 723 320 653 99 788 402 15 325 777 712 247 124 73 155 578 0 74 882 081 262 262 48 241 013 0 486 239 235

62 Társadalombiztosításiellátások (K41)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Családi támogatások(=64+…+73) (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: anyasági támogatás(K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: gyermekgondozástsegítő ellátás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: gyermeknevelésitámogatás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 ebből: gyermekekszületésével kapcsolatosszabadság megtérítése (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 ebből: életkezdési támogatás(K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 ebből: otthonteremtésitámogatás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: gyermektartásdíjmegelőlegezése (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 28 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 29: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

72 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelénekcélzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdéseszerinti támogatáskivételével (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 ebből: az egyéb pénzbeli éstermészetbenigyermekvédelmitámogatások (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 Pénzbeli kárpótlások,kártérítések (K43)

6 454 590 0 0 0 0 0 0 0 6 454 590 0 0 0

75 Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási)ellátások (=76+…+82) (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 ebből: fogyatékosságitámogatás és vakok személyijáradéka (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: mozgáskorlátozottakszerzési és átalakításitámogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 ebből: megváltozottmunkaképességűek illetveegészségkárosodottakkereset-kiegészítése (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 ebből: közgyógyellátás[Szoctv.50.§ (1)-(2)bekezdése] (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: cukorbetegektámogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: egészségügyiszolgáltatási jogosultságravaló jogosultság szociálisrászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Foglalkoztatással,munkanélküliséggelkapcsolatos ellátások(=84+…+92) (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 ebből: a NemzetiFoglalkoztatási Alalpbólfolyósított passzív, ellátásitípusú támogatások, ígykülönösen az álláskeresésijáradék, a nyugdíj előttiálláskeresési segély, valamintaz ellátások megállapításávalkapcsolatos utiköltség-térítés(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: korhatár előtti ellátásés a fegyveres testületek volttagjai szolgálati járandósága(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: munkáltatóibefizetésből finanszírozottkorengedményes nyugdíj(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: átmenetibányászjáradék (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 29 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 30: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

88 ebből: szénjárandóságpénzbeli megváltása (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: mecseki bányászatbanmunkát végzők bányászatikereset-kiegészítése (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: mezőgazdaságijáradék (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: foglalkoztatásthelyettesítő támogatás[Szoctv. 35. § (1) bek.](K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 ebből: polgármesterekkorhatár előtti ellátása (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 Lakhatással kapcsolatosellátások (=94+…+97) (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 ebből: hozzájárulás alakosságienergiaköltségekhez (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 ebből: lakbértámogatás(K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: lakásfenntartásitámogatás [Szoctv. 38. § (1)bek. a) és b) pontok] (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: adósságcsökkentésitámogatás [Szoctv. 55/A. § 1.bek. b) pont] (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 Intézményi ellátottakpénzbeli juttatásai(>=99+100) (K47)

3 001 740 361 16 862 400 812 0 13 833 775 870 495 0 0 32 360 650 0 0

99 ebből: állami gondozottakpénzbeli juttatásai (K47)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: oktatásban résztvevőkpénzbeli juttatásai (K47)

3 001 740 361 16 862 400 812 0 13 833 775 870 495 0 0 32 360 650 0 0

101 Egyéb nem intézményiellátások (>=102+…+120)(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: házastársi pótlék(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: HadigondozottakKözalapítványát terhelőhadigondozotti ellátások(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 ebből: tudományosfokozattal rendelkezőknyugdíjkiegészítése (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 ebből:nemzeti gondozottiellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: nemzeti helytállásértpótlék (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: egyes nyugdíjjogihátrányok enyhítése miatti(közszolgálati idő után járó)nyugdíj-kiegészítés (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 30 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 31: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

108 ebből: egyes, tartósidőtartamúszabadságelvonástelszenvedettek részére járójuttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 ebből: a Nemzet Színészecímet viselő színészek haviéletjáradéka, művészetinyugdíjsegélyek,balettművészeti életjáradék(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: az elhunytakadémikusokhozzátartozóinak folyósítottözvegyi- és árvaellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: a Nemzet Sportolójacímmel járó járadék, olimpiaijáradék, idős sportolókszociális támogatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: életjáradéktermőföldért (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: Bevándorlási ésÁllampolgársági Hivatal általfolyósított ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: szépkorúak jubileumijuttatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: időskorúak járadéka[Szoctv. 32/B. § (1)bekezdése] (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: egyéb, azönkormányzat rendeletébenmegállapított juttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 ebből: köztemetés [Szoctv.48.§] (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 ebből: települési támogatás[Szoctv. 45. §], (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 ebből: egészségkárosodási ésgyermekfelügyeletitámogatás [Szoctv. 37.§ (1)bekezdés a) és b) pontja](K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: önkormányzat általsaját hatáskörben (nemszociális és gyermekvédelmielőírások alapján) adott másellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 Ellátottak pénzbelijuttatásai(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

3 008 194 951 16 862 400 812 0 13 833 775 870 495 0 0 6 454 622 360 650 0 0

122 Nemzetközi kötelezettségek(>=123) (K501)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 A helyi önkormányzatokelőző évi elszámolásábólszármazó kiadások (K5021)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 31 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 32: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

125 A helyi önkormányzatoktörvényi előíráson alapulóbefizetései (K5022)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 Egyéb elvonások, befizetések(K5023)

584 545 000 0 0 0 0 0 584 545 000 0 0 0 0 0

127 Elvonások és befizetések(=124+125+126) (K502)

584 545 000 0 0 0 0 0 584 545 000 0 0 0 0 0

128 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson belülre(K503)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson belülre(=130+…+139) (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: központi költségvetésiszervek (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: elkülönített államipénzalapok (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztéseállamháztartáson belülre(=141+…+150) (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 ebből: központi költségvetésiszervek (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 32 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 33: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

144 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 ebből: elkülönített államipénzalapok (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson belülre(=152+…+161) (K506)

46 305 600 0 0 0 5 576 816 522 451 0 0 0 0 0 0

152 ebből: központi költségvetésiszervek (K506)

1 300 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K506)

18 022 769 0 0 0 460 426 27 698 0 0 0 0 0 0

155 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K506)

20 066 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 ebből: elkülönített államipénzalapok (K506)

6 915 822 0 0 0 5 116 390 494 753 0 0 0 0 0 0

158 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson kívülre(>=163) (K507)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 33 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 34: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

163 ebből: állami vagyönkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságoktartozásai miatti kifizetések(K507)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson kívülre(=165+…+175) (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: egyházi jogiszemélyek (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: egyéb civilszervezetek (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 ebből: pénzügyivállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: egyéb vállalkozások(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 ebből: Európai Unió (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 ebből: egyéb külföldiek(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 Árkiegészítések,ártámogatások (K509)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 Kamattámogatások (K510) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 Működési célú támogatásokaz Európai Uniónak (K511)

706 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson kívülre(=180+…+189) (K512)

157 771 780 1 068 800 80 100 0 1 224 000 110 200 0 0 3 400 51 200 0 0

180 ebből: egyházi jogiszemélyek (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 ebből: egyéb civilszervezetek (K512)

84 171 780 1 068 800 80 100 0 1 224 000 110 200 0 0 3 400 51 200 0 0

183 ebből: háztartások (K512) 68 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 ebből: pénzügyivállalkozások (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 34 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 35: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

186 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187 ebből: egyéb vállalkozások(K512)

5 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 ebből: egyéb külföldiek(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 Tartalékok (K513) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 Egyéb működési célúkiadások(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

789 329 324 1 068 800 80 100 0 6 800 816 632 651 584 545 000 0 3 400 51 200 0 0

192 Immateriális javakbeszerzése, létesítése (K61)

63 060 622 218 320 934 182 0 1 636 935 363 087 0 0 827 50 238 0 0

193 Ingatlanok beszerzése,létesítése (>=194) (K62)

643 379 115 27 029 639 687 422 1 249 210 6 576 630 725 611 0 15 373 17 362 551 888 0 15 150 108

194 ebből: termőföld-vásárláskiadásai (K62)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 Informatikai eszközökbeszerzése, létesítése (K63)

286 400 798 3 813 787 1 661 372 73 193 24 830 210 4 037 450 0 0 4 135 394 820 0 940 236

196 Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése, létesítése (K64)

985 448 023 24 760 590 10 712 028 330 457 42 923 534 1 011 037 0 0 21 173 3 338 911 0 10 719 359

197 Részesedések beszerzése(K65)

46 828 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 Meglévő részesedéseknöveléséhez kapcsolódókiadások (K66)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 Beruházási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K67)

513 090 517 13 903 488 3 767 328 452 093 18 840 320 1 639 869 0 4 150 11 205 1 162 483 0 6 522 817

200 Beruházások(=192+193+195+…+199) (K6)

2 538 207 725 69 725 824 17 762 332 2 104 953 94 807 629 7 777 054 0 19 523 54 702 5 498 340 0 33 332 520

201 Ingatlanok felújítása (K71) 561 667 756 8 563 739 829 563 1 203 473 8 180 322 797 678 0 0 28 442 397 495 0 6 152 801

202 Informatikai eszközökfelújítása (K72)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 Egyéb tárgyi eszközökfelújítása (K73)

786 000 1 408 1 376 0 10 880 832 0 0 64 512 0 466 000

204 Felújítási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K74)

151 344 144 2 292 624 223 040 318 464 2 190 052 213 636 0 0 7 643 106 570 0 1 748 428

205 Felújítások(=201+...+204) (K7)

713 797 900 10 857 771 1 053 979 1 521 937 10 381 254 1 012 146 0 0 36 149 504 577 0 8 367 229

206 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson belülre(K81)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 35 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 36: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

207 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson belülre(=208+…+217) (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 ebből: központi költségvetésiszervek (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 ebből: elkülönített államipénzalapok (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

216 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztéseállamháztartáson belülre(=219+…+228) (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219 ebből: központi költségvetésiszervek (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 ebből: elkülönített államipénzalapok (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

225 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

226 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 36 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 37: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

227 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

228 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229 Egyéb felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson belülre(=230+…+239) (K84)

18 126 0 0 0 18 126 0 0 0 0 0 0 0

230 ebből: központi költségvetésiszervek (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

231 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 ebből: elkülönített államipénzalapok (K84)

18 126 0 0 0 18 126 0 0 0 0 0 0 0

236 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

238 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson kívülre(>=241) (K85)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

241 ebből: állami vagyönkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságoktartozásai miatti kifizetések(K85)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

242 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson kívülre(=243+…+253) (K86)

130 000 000 80 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 ebből: egyházi jogiszemélyek (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

244 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K86)

130 000 000 80 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

245 ebből: egyéb civilszervezetek (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 37 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 38: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

247 ebből: pénzügyivállalkozások (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

248 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

249 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 ebből: egyéb vállalkozások(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

251 ebből: Európai Unió (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

252 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

253 ebből: egyéb külföldiek(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

254 Lakástámogatás (K87) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255 Felhalmozási célútámogatások az EurópaiUniónak (K88)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

256 Egyéb felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson kívülre(=257+…+266) (K89)

18 000 000 79 200 77 400 0 612 000 46 800 0 0 3 600 28 800 0 0

257 ebből: egyházi jogiszemélyek (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 ebből: egyéb civilszervezetek (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

261 ebből: pénzügyivállalkozások (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

262 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

263 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

264 ebből: egyéb vállalkozások(K89)

18 000 000 79 200 77 400 0 612 000 46 800 0 0 3 600 28 800 0 0

265 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 ebből: egyéb külföldiek(K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

267 Egyéb felhalmozási célúkiadások(=206+207+218+229+240+242+254+255+256)(K8)

148 018 126 80 079 200 77 400 0 630 126 46 800 0 0 3 600 28 800 0 0

- 38 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 39: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

268 Költségvetési kiadások(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

77 378 700 386 927 206 179 137 386 686 119 128 519 1 442 845 985 132 992 989 584 545 000 144 128 802 7 066 850 82 328 116 0 795 807 865

269 Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak(>=270) (K9111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

271 Likviditási célú hitelek,kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak(K9112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

272 Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése(>=273) (K9113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

273 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

274 Hitel-, kölcsöntörlesztésállamháztartáson kívülre(=269+271+272) (K911)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

275 Forgatási célú belföldiértékpapírok vásárlása(>=276+277) (K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

276 ebből: befektetési jegyek(K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 ebből: kárpótlási jegyek(K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

278 Befektetési célú belföldiértékpapírok vásárlása(K9122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

279 Kincstárjegyek beváltása(K9123)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 Éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok beváltása(>=281+282+283) (K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 ebből: befektetési jegyek(K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 ebből: kárpótlási jegyek(K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284 Belföldi kötvények beváltása(K9125)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

285 Éven túli lejáratú belföldiértékpapírok beváltása(>=286) (K9126)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

286 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9126)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 Belföldi értékpapírokkiadásai(=275+278+279+280+284+285) (K912)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

288 Államháztartáson belülimegelőlegezések folyósítása(K913)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 39 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 40: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

289 Államháztartáson belülimegelőlegezésekvisszafizetése (K914)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290 Központi, irányító szervitámogatások folyósítása(K915)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

291 Pénzeszközök lekötöttbankbetétként elhelyezése(K916)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

292 Pénzügyi lízing kiadásai(K917)

313 069 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

293 Központi költségvetéssajátos finanszírozásikiadásai (K918)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

294 Hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök kiadásai (K9191)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295 Rövid lejáratú tulajdonosikölcsönök kiadásai (K9192)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 Tulajdonosi kölcsönökkiadásai (=294+295) (K919)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 Belföldi finanszírozáskiadásai(=274+287+…+293+296)(K91)

313 069 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

298 Forgatási célú külföldiértékpapírok vásárlása(K921)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Befektetési célú külföldiértékpapírok vásárlása(K922)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Külföldi értékpapírokbeváltása (>=311) (K923)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

301 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K923)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302 Hitelek, kölcsönöktörlesztése külföldikormányoknak ésnemzetközi szervezeteknek(K924)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303 Hitelek, kölcsönöktörlesztése külföldipénzintézeteknek (>=304)(K925)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K925)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 Külföldi finanszírozáskiadásai(=298+299+300+302+303)(K92)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 Adóssághoz nem kapcsolódószármazékos ügyletekkiadásai (K93)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

307 Váltókiadások (K94) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308 Finanszírozási kiadások(=297+305+306+307)(K9)

313 069 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 40 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 41: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

309 Kiadások összesen(=268+308) (K1-K9)

77 691 769 940 927 206 179 137 386 686 119 128 519 1 442 845 985 132 992 989 584 545 000 144 128 802 7 066 850 82 328 116 0 795 807 865

310 Kapacitásmutató 1. [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (2)bek.]

5 005 2 0 15 52 5 0 20 0 6 0 13

311 Kapacitásmutató 2. [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (2)bek.]

957 0 0 12 9 0 0 1 0 0 0 29

312 Feladatmutató [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (1)bek.]

2 510 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

313 Teljesítménymutató[68/2013. (XII.29.)NGM r. 6.§ (1) bek.]

4 520 483 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 41 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 42: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

01 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (K1101)

0 0 115 407 3 643 718 0 111 768 33 514 856 13 971 21 643 378 245 736 159 401 554 32 789 050

02 Normatív jutalmak (K1102) 0 0 3 843 12 324 0 303 105 269 39 46 976 337 1 074 519 91 722

03 Céljuttatás, projektprémium(K1103)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

0 0 6 113 34 810 0 183 847 856 22 28 812 3 340 24 356 010 97 142

05 Végkielégítés (K1105) 0 0 526 587 0 0 7 509 0 0 0 0 317

06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 1 874 9 414 0 267 751 692 54 42 151 2 253 4 822 970 85 447

07 Béren kívüli juttatások(K1107)

0 0 9 232 25 444 0 19 705 3 843 261 2 428 3 106 046 24 602 959 466 5 094 933

08 Ruházati költségtérítés(K1108)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Közlekedési költségtérítés(K1109)

0 0 1 298 8 091 0 159 9 479 344 22 7 124 755 1 141 1 547 348 3 911 072

10 Egyéb költségtérítések(K1110)

0 0 754 5 437 0 14 296 613 0 157 287 82 576 110 993

11 Lakhatási támogatások(K1111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Szociális támogatások(K1112)

0 0 1 893 19 201 0 2 365 286 235 366 364 635 2 434 107 122 628 393

13 Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai (>=14)(K1113)

0 0 143 765 20 055 975 0 18 502 23 536 260 2 336 4 864 842 24 758 8 986 998 18 592 265

14 ebből:biztosítási díjak(K1113)

0 0 460 2 777 0 96 101 580 9 15 530 513 1 002 491 39 804

15 Foglalkoztatottak személyijuttatásai (=01+…+13) (K11)

0 0 284 705 23 815 001 0 153 266 72 668 895 19 238 37 378 882 304 683 201 256 563 61 401 334

16 Választott tisztségviselőkjuttatásai (K121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Munkavégzésre irányulóegyéb jogviszonyban nemsaját foglalkoztatottnakfizetett juttatások (K122)

0 0 4 839 2 340 642 0 176 5 509 125 33 28 351 838 148 776 6 462 905

18 Egyéb külső személyijuttatások (K123)

0 0 3 719 237 337 0 1 436 326 792 121 223 395 1 757 698 471 1 484 847

19 Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)

0 0 8 558 2 577 979 0 1 612 5 835 917 154 251 746 2 595 847 247 7 947 752

20 Személyi juttatások(=15+19) (K1)

0 0 293 263 26 392 980 0 154 878 78 504 812 19 392 37 630 628 307 278 202 103 810 69 349 086

21 Munkaadókat terhelőjárulékok és szociálishozzájárulási adó(=22+…+28) (K2)

0 0 94 670 4 366 617 0 64 573 21 207 638 10 144 11 788 408 114 464 55 660 304 22 480 541

22 ebből: szociális hozzájárulásiadó (K2)

0 0 62 499 4 195 803 0 36 852 16 831 360 4 531 7 422 412 76 634 53 611 661 14 807 687

23 ebből: rehabilitációshozzájárulás (K2)

0 0 22 983 138 837 0 20 762 2 570 814 2 573 3 274 005 25 957 1 011 799 5 530 217

24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 ebből: egészségügyihozzájárulás (K2)

0 0 4 457 15 585 0 3 361 881 797 1 783 528 024 6 038 331 731 1 072 472

- 42 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 43: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

26 ebből: táppénz hozzájárulás(K2)

0 0 356 2 203 0 5 68 091 0 801 311 350 515 4 460

27 ebből: munkaadót afoglalkoztatottak részéretörténő kifizetésekkelkapcsolatban terhelő másjárulék jellegűkötelezettségek (K2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 ebből: munkáltatót terhelőszemélyi jövedelemadó (K2)

0 0 4 375 14 189 0 3 593 855 576 1 257 563 166 5 524 354 598 1 065 705

29 Szakmai anyagok beszerzése(K311)

0 0 2 082 48 806 0 279 1 211 866 115 48 23 580 798 6 051 922 14 018 951 203 173

30 Üzemeltetési anyagokbeszerzése (K312)

0 0 6 850 1 077 142 0 2 748 87 844 068 11 086 24 908 563 45 482 201 150 98 998 112

31 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Készletbeszerzés(=29+30+31) (K31)

0 0 8 932 1 125 948 0 3 027 1 299 710 183 11 134 48 489 361 6 097 404 215 168 1 050 201 285

33 Informatikai szolgáltatásokigénybevétele (K321)

0 0 31 683 512 984 0 1 348 23 100 081 173 459 1 016 418 593 358 947 172 14 748 984

34 Egyéb kommunikációsszolgáltatások (K322)

0 0 1 912 8 505 0 155 1 656 060 31 705 50 166 157 066 27 259 825 129

35 Kommunikációsszolgáltatások (=33+34)(K32)

0 0 33 595 521 489 0 1 503 24 756 141 205 164 1 066 584 750 424 974 431 15 574 113

36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 803 632 1 297 0 0 341 358 183 16 103 5 447 486 797 960 401 101 798 334

37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 117 272 0 0 605 974 0 0 0 0 816

38 Bérleti és lízing díjak (>=39)(K333)

0 0 1 970 15 017 0 1 138 180 822 1 972 173 700 1 438 52 534 992 168

39 ebből: a közszféra és amagánszféraegyüttműködésén (PPP)alapuló szerződéseskonstrukció (K333)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Karbantartási, kisjavításiszolgáltatások (K334)

0 0 15 527 159 866 0 51 863 32 689 795 108 694 9 378 288 72 699 2 478 564 33 361 082

41 Közvetített szolgáltatások(>=42) (K335)

0 0 0 0 0 0 0 0 22 080 800 0 0 0

42 ebből: államháztartáson belül(K335)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Szakmai tevékenységetsegítő szolgáltatások (K336)

0 0 2 683 161 79 567 0 3 908 55 266 637 75 447 731 151 344 4 904 189 163 119 356 906

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 0 76 561 1 021 581 68 876 4 085 549 37 316 384 13 143 21 961 275 4 496 084 11 255 878 62 879 956

45 ebből: biztosítási díjak(K337)

0 0 1 215 17 202 0 10 470 780 161 475 1 652 080 12 989 509 552 2 704 233

46 Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44)(K33)

0 0 3 580 968 1 277 600 68 876 4 142 458 467 417 795 215 359 784 750 854 5 061 922 14 936 540 318 389 262

47 Kiküldetések kiadásai(K341)

0 0 277 584 2 012 323 0 280 119 871 39 43 205 402 12 717 287 436

48 Reklám- éspropagandakiadások (K342)

0 0 4 614 30 804 0 0 184 625 0 0 0 0 43 122

49 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások(=47+48) (K34)

0 0 282 198 2 043 127 0 280 304 496 39 43 205 402 12 717 330 558

- 43 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 44: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

50 Működési célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K351)

0 0 909 983 761 262 0 1 111 075 184 804 664 92 630 21 015 075 1 908 517 3 824 918 130 889 144

51 Fizetendő általános forgalmiadó (K352)

17 396 562 0 122 511 0 0 0 0 0 1 839 498 0 0 0

52 Kamatkiadások (>=53+54)(K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 ebből: államháztartáson belül(K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 ebből: fedezeti ügyletekkamatkiadásai (K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Egyéb pénzügyi műveletekkiadásai (>=56+…+58)(K354)

0 0 5 43 0 0 174 0 0 0 0 140 449

56 ebből: valuta, devizaeszközök realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokárfolyamkülönbözete (K354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 ebből: deviza kötelezettségekrealizált árfolyamvesztesége(K354)

0 0 5 43 0 0 174 0 0 0 0 140 449

59 Egyéb dologi kiadások(K355)

0 0 8 649 43 016 0 3 566 635 708 303 581 916 371 690 178 869 1 024 425

60 Különféle befizetések ésegyéb dologi kiadások(=50+51+52+55+59) (K35)

17 396 562 0 1 041 148 804 321 0 1 114 641 185 440 546 92 933 23 436 489 2 280 207 4 003 787 132 054 018

61 Dologi kiadások(=32+35+46+49+60)(K3)

17 396 562 0 4 946 841 5 772 485 68 876 5 261 909 1 977 629 161 524 629 857 786 493 14 190 359 20 142 643 1 516 549 236

62 Társadalombiztosításiellátások (K41)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Családi támogatások(=64+…+73) (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: anyasági támogatás(K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: gyermekgondozástsegítő ellátás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: gyermeknevelésitámogatás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 ebből: gyermekekszületésével kapcsolatosszabadság megtérítése (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 ebből: életkezdési támogatás(K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 ebből: otthonteremtésitámogatás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: gyermektartásdíjmegelőlegezése (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 44 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 45: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

72 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelénekcélzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdéseszerinti támogatáskivételével (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 ebből: az egyéb pénzbeli éstermészetbenigyermekvédelmitámogatások (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 Pénzbeli kárpótlások,kártérítések (K43)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási)ellátások (=76+…+82) (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 ebből: fogyatékosságitámogatás és vakok személyijáradéka (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: mozgáskorlátozottakszerzési és átalakításitámogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 ebből: megváltozottmunkaképességűek illetveegészségkárosodottakkereset-kiegészítése (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 ebből: közgyógyellátás[Szoctv.50.§ (1)-(2)bekezdése] (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: cukorbetegektámogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: egészségügyiszolgáltatási jogosultságravaló jogosultság szociálisrászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Foglalkoztatással,munkanélküliséggelkapcsolatos ellátások(=84+…+92) (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 ebből: a NemzetiFoglalkoztatási Alalpbólfolyósított passzív, ellátásitípusú támogatások, ígykülönösen az álláskeresésijáradék, a nyugdíj előttiálláskeresési segély, valamintaz ellátások megállapításávalkapcsolatos utiköltség-térítés(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: korhatár előtti ellátásés a fegyveres testületek volttagjai szolgálati járandósága(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: munkáltatóibefizetésből finanszírozottkorengedményes nyugdíj(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: átmenetibányászjáradék (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 45 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 46: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

88 ebből: szénjárandóságpénzbeli megváltása (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: mecseki bányászatbanmunkát végzők bányászatikereset-kiegészítése (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: mezőgazdaságijáradék (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: foglalkoztatásthelyettesítő támogatás[Szoctv. 35. § (1) bek.](K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 ebből: polgármesterekkorhatár előtti ellátása (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 Lakhatással kapcsolatosellátások (=94+…+97) (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 ebből: hozzájárulás alakosságienergiaköltségekhez (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 ebből: lakbértámogatás(K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: lakásfenntartásitámogatás [Szoctv. 38. § (1)bek. a) és b) pontok] (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: adósságcsökkentésitámogatás [Szoctv. 55/A. § 1.bek. b) pont] (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 Intézményi ellátottakpénzbeli juttatásai(>=99+100) (K47)

0 0 32 877 0 0 812 0 0 0 0 942

99 ebből: állami gondozottakpénzbeli juttatásai (K47)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: oktatásban résztvevőkpénzbeli juttatásai (K47)

0 0 32 877 0 0 812 0 0 0 0 942

101 Egyéb nem intézményiellátások (>=102+…+120)(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: házastársi pótlék(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: HadigondozottakKözalapítványát terhelőhadigondozotti ellátások(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 ebből: tudományosfokozattal rendelkezőknyugdíjkiegészítése (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 ebből:nemzeti gondozottiellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: nemzeti helytállásértpótlék (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: egyes nyugdíjjogihátrányok enyhítése miatti(közszolgálati idő után járó)nyugdíj-kiegészítés (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 46 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 47: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

108 ebből: egyes, tartósidőtartamúszabadságelvonástelszenvedettek részére járójuttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 ebből: a Nemzet Színészecímet viselő színészek haviéletjáradéka, művészetinyugdíjsegélyek,balettművészeti életjáradék(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: az elhunytakadémikusokhozzátartozóinak folyósítottözvegyi- és árvaellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: a Nemzet Sportolójacímmel járó járadék, olimpiaijáradék, idős sportolókszociális támogatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: életjáradéktermőföldért (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: Bevándorlási ésÁllampolgársági Hivatal általfolyósított ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: szépkorúak jubileumijuttatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: időskorúak járadéka[Szoctv. 32/B. § (1)bekezdése] (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: egyéb, azönkormányzat rendeletébenmegállapított juttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 ebből: köztemetés [Szoctv.48.§] (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 ebből: települési támogatás[Szoctv. 45. §], (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 ebből: egészségkárosodási ésgyermekfelügyeletitámogatás [Szoctv. 37.§ (1)bekezdés a) és b) pontja](K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: önkormányzat általsaját hatáskörben (nemszociális és gyermekvédelmielőírások alapján) adott másellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 Ellátottak pénzbelijuttatásai(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

0 0 32 877 0 0 812 0 0 0 0 942

122 Nemzetközi kötelezettségek(>=123) (K501)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 A helyi önkormányzatokelőző évi elszámolásábólszármazó kiadások (K5021)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 A helyi önkormányzatoktörvényi előíráson alapulóbefizetései (K5022)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 47 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 48: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

126 Egyéb elvonások, befizetések(K5023)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 Elvonások és befizetések(=124+125+126) (K502)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson belülre(K503)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson belülre(=130+…+139) (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: központi költségvetésiszervek (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: elkülönített államipénzalapok (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztéseállamháztartáson belülre(=141+…+150) (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 ebből: központi költségvetésiszervek (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 48 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 49: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

145 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 ebből: elkülönített államipénzalapok (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson belülre(=152+…+161) (K506)

0 0 17 264 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 ebből: központi költségvetésiszervek (K506)

0 0 325 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K506)

0 0 16 939 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 ebből: elkülönített államipénzalapok (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson kívülre(>=163) (K507)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: állami vagyönkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságoktartozásai miatti kifizetések(K507)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 49 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 50: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

164 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson kívülre(=165+…+175) (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: egyházi jogiszemélyek (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: egyéb civilszervezetek (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 ebből: pénzügyivállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: egyéb vállalkozások(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 ebből: Európai Unió (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 ebből: egyéb külföldiek(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 Árkiegészítések,ártámogatások (K509)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 Kamattámogatások (K510) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 Működési célú támogatásokaz Európai Uniónak (K511)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson kívülre(=180+…+189) (K512)

0 0 2 700 54 700 0 0 57 000 0 0 0 0 58 000

180 ebből: egyházi jogiszemélyek (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 ebből: egyéb civilszervezetek (K512)

0 0 2 700 54 700 0 0 57 000 0 0 0 0 58 000

183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 ebből: pénzügyivállalkozások (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 50 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 51: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

187 ebből: egyéb vállalkozások(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 ebből: egyéb külföldiek(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 Tartalékok (K513) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 Egyéb működési célúkiadások(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

0 0 17 267 503 54 700 0 0 57 000 0 0 0 0 58 000

192 Immateriális javakbeszerzése, létesítése (K61)

0 0 6 781 18 692 0 1 106 2 587 700 0 160 889 1 106 46 442 347 125

193 Ingatlanok beszerzése,létesítése (>=194) (K62)

0 0 33 200 2 449 959 0 2 084 4 836 462 0 307 623 2 868 92 171 926 337

194 ebből: termőföld-vásárláskiadásai (K62)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 Informatikai eszközökbeszerzése, létesítése (K63)

0 0 3 432 26 354 0 13 1 332 051 67 502 125 606 1 500 623 152 123

196 Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése, létesítése (K64)

0 0 15 392 93 839 0 1 376 21 128 897 214 046 393 267 2 153 107 750 5 187 602

197 Részesedések beszerzése(K65)

0 0 0 0 0 5 369 2 812 5 241 1 044

198 Meglévő részesedéseknöveléséhez kapcsolódókiadások (K66)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 Beruházási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K67)

0 0 15 282 692 812 0 994 8 028 854 76 018 228 441 1 697 54 294 1 712 831

200 Beruházások(=192+193+195+…+199) (K6)

0 0 74 087 3 281 656 0 5 578 37 914 333 357 568 1 216 638 9 329 301 521 8 327 062

201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 31 987 206 263 0 3 125 1 555 912 0 490 546 4 686 159 350 1 114 869

202 Informatikai eszközökfelújítása (K72)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 Egyéb tárgyi eszközökfelújítása (K73)

0 0 32 32 0 0 320 0 0 0 0 0

204 Felújítási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K74)

0 0 8 599 54 672 0 844 419 153 0 132 447 1 265 43 024 299 915

205 Felújítások(=201+...+204) (K7)

0 0 40 618 260 967 0 3 969 1 975 385 0 622 993 5 951 202 374 1 414 784

206 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson belülre(K81)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson belülre(=208+…+217) (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 51 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 52: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

208 ebből: központi költségvetésiszervek (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 ebből: elkülönített államipénzalapok (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

216 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztéseállamháztartáson belülre(=219+…+228) (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219 ebből: központi költségvetésiszervek (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 ebből: elkülönített államipénzalapok (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

225 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

226 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

228 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 52 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 53: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

229 Egyéb felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson belülre(=230+…+239) (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 ebből: központi költségvetésiszervek (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

231 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 ebből: elkülönített államipénzalapok (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

238 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson kívülre(>=241) (K85)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

241 ebből: állami vagyönkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságoktartozásai miatti kifizetések(K85)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

242 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson kívülre(=243+…+253) (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 ebből: egyházi jogiszemélyek (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

244 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

245 ebből: egyéb civilszervezetek (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

247 ebből: pénzügyivállalkozások (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

248 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 53 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 54: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

249 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 ebből: egyéb vállalkozások(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

251 ebből: Európai Unió (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

252 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

253 ebből: egyéb külföldiek(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

254 Lakástámogatás (K87) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255 Felhalmozási célútámogatások az EurópaiUniónak (K88)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

256 Egyéb felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson kívülre(=257+…+266) (K89)

0 0 1 800 1 800 0 0 18 000 0 0 0 0 0

257 ebből: egyházi jogiszemélyek (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 ebből: egyéb civilszervezetek (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

261 ebből: pénzügyivállalkozások (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

262 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

263 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

264 ebből: egyéb vállalkozások(K89)

0 0 1 800 1 800 0 0 18 000 0 0 0 0 0

265 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 ebből: egyéb külföldiek(K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

267 Egyéb felhalmozási célúkiadások(=206+207+218+229+240+242+254+255+256)(K8)

0 0 1 800 1 800 0 0 18 000 0 0 0 0 0

268 Költségvetési kiadások(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

17 396 562 0 22 718 814 40 132 082 68 876 5 490 907 2 117 307 141 911 733 909 045 160 14 627 381 278 410 652 1 618 179 651

269 Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak(>=270) (K9111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 54 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 55: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

270 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

271 Likviditási célú hitelek,kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak(K9112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

272 Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése(>=273) (K9113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

273 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

274 Hitel-, kölcsöntörlesztésállamháztartáson kívülre(=269+271+272) (K911)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

275 Forgatási célú belföldiértékpapírok vásárlása(>=276+277) (K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

276 ebből: befektetési jegyek(K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 ebből: kárpótlási jegyek(K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

278 Befektetési célú belföldiértékpapírok vásárlása(K9122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

279 Kincstárjegyek beváltása(K9123)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 Éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok beváltása(>=281+282+283) (K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 ebből: befektetési jegyek(K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 ebből: kárpótlási jegyek(K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284 Belföldi kötvények beváltása(K9125)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

285 Éven túli lejáratú belföldiértékpapírok beváltása(>=286) (K9126)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

286 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9126)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 Belföldi értékpapírokkiadásai(=275+278+279+280+284+285) (K912)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

288 Államháztartáson belülimegelőlegezések folyósítása(K913)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

289 Államháztartáson belülimegelőlegezésekvisszafizetése (K914)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290 Központi, irányító szervitámogatások folyósítása(K915)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 55 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 56: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

291 Pénzeszközök lekötöttbankbetétként elhelyezése(K916)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

292 Pénzügyi lízing kiadásai(K917)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

293 Központi költségvetéssajátos finanszírozásikiadásai (K918)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

294 Hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök kiadásai (K9191)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295 Rövid lejáratú tulajdonosikölcsönök kiadásai (K9192)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 Tulajdonosi kölcsönökkiadásai (=294+295) (K919)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 Belföldi finanszírozáskiadásai(=274+287+…+293+296)(K91)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

298 Forgatási célú külföldiértékpapírok vásárlása(K921)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Befektetési célú külföldiértékpapírok vásárlása(K922)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Külföldi értékpapírokbeváltása (>=311) (K923)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

301 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K923)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302 Hitelek, kölcsönöktörlesztése külföldikormányoknak ésnemzetközi szervezeteknek(K924)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303 Hitelek, kölcsönöktörlesztése külföldipénzintézeteknek (>=304)(K925)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K925)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 Külföldi finanszírozáskiadásai(=298+299+300+302+303)(K92)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 Adóssághoz nem kapcsolódószármazékos ügyletekkiadásai (K93)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

307 Váltókiadások (K94) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308 Finanszírozási kiadások(=297+305+306+307)(K9)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

309 Kiadások összesen(=268+308) (K1-K9)

17 396 562 0 22 718 814 40 132 082 68 876 5 490 907 2 117 307 141 911 733 909 045 160 14 627 381 278 410 652 1 618 179 651

310 Kapacitásmutató 1. [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (2)bek.]

0 0 0 4 0 0 15 0 3 0 83 0

- 56 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 57: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

311 Kapacitásmutató 2. [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (2)bek.]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

312 Feladatmutató [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (1)bek.]

0 0 0 0 0 713 742 648 3 476 43 082 24 168 38 911 858 900

313 Teljesítménymutató[68/2013. (XII.29.)NGM r. 6.§ (1) bek.]

0 0 0 0 0 0 1 222 644 395 5 350 420 0 21 893 930 21 477 630 2 015 768 939

- 57 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 58: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

01 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (K1101)

51 063 925 7 341 187 454 141 137 266 11 917 687 12 614 927 83 190 219 1 940 400 0 5 224 210 0 76 158 437 909

02 Normatív jutalmak (K1102) 154 420 31 022 436 18 910 2 137 170 203 1 494 716 0 0 127 757 0 3 348 24 996

03 Céljuttatás, projektprémium(K1103)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

117 848 1 468 301 075 28 836 885 4 542 194 894 1 981 283 0 0 195 216 0 4 149 23 937

05 Végkielégítés (K1105) 888 6 017 605 0 0 26 175 215 681 0 0 16 470 0 496 2 976

06 Jubileumi jutalom (K1106) 148 417 74 430 589 341 274 1 766 41 088 471 988 0 0 45 264 0 916 5 281

07 Béren kívüli juttatások(K1107)

8 890 440 142 487 037 1 272 717 68 612 418 504 24 109 042 0 0 302 308 0 8 169 48 428

08 Ruházati költségtérítés(K1108)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Közlekedési költségtérítés(K1109)

80 344 57 729 836 3 327 022 340 654 40 316 464 468 0 0 42 569 0 873 4 997

10 Egyéb költségtérítések(K1110)

10 762 2 115 513 893 687 23 076 246 663 0 0 26 375 0 508 2 895

11 Lakhatási támogatások(K1111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Szociális támogatások(K1112)

1 176 184 9 758 088 144 410 9 950 45 446 576 544 0 0 72 592 0 1 129 6 148

13 Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai (>=14)(K1113)

9 051 988 995 965 112 16 834 553 2 606 718 41 154 887 144 748 661 24 000 0 3 568 613 0 1 331 971 265 597

14 ebből:biztosítási díjak(K1113)

44 384 19 155 970 603 456 15 633 14 570 198 254 24 000 0 15 045 0 300 1 806

15 Foglalkoztatottak személyijuttatásai (=01+…+13) (K11)

70 695 216 10 129 014 745 191 913 930 14 952 753 54 729 516 257 499 265 1 964 400 0 9 621 374 0 1 427 717 823 164

16 Választott tisztségviselőkjuttatásai (K121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Munkavégzésre irányulóegyéb jogviszonyban nemsaját foglalkoztatottnakfizetett juttatások (K122)

116 673 26 093 363 267 078 4 337 1 873 055 10 849 357 0 0 156 577 0 203 034 19 350

18 Egyéb külső személyijuttatások (K123)

655 200 74 912 983 3 369 973 208 028 2 109 211 52 761 906 0 0 1 334 905 0 2 479 14 875

19 Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)

771 873 101 006 346 3 637 051 212 365 3 982 266 63 611 263 0 0 1 491 482 0 205 513 34 225

20 Személyi juttatások(=15+19) (K1)

71 467 089 10 230 021 091 195 550 981 15 165 118 58 711 782 321 110 528 1 964 400 0 11 112 856 0 1 633 230 857 389

21 Munkaadókat terhelőjárulékok és szociálishozzájárulási adó(=22+…+28) (K2)

29 540 627 2 871 149 849 55 151 860 4 110 556 16 115 636 76 281 870 533 310 0 5 626 389 0 621 454 316 988

22 ebből: szociális hozzájárulásiadó (K2)

16 948 667 2 703 171 224 52 160 769 3 991 743 14 772 656 60 711 367 523 908 0 2 468 455 0 602 183 204 307

23 ebből: rehabilitációshozzájárulás (K2)

9 482 201 88 674 636 1 341 617 85 521 712 401 7 372 586 0 0 741 612 0 15 334 88 132

24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 ebből: egészségügyihozzájárulás (K2)

1 502 819 24 384 390 335 404 16 500 376 776 4 088 562 4 688 0 1 492 590 0 1 913 12 324

- 58 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 59: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

26 ebből: táppénz hozzájárulás(K2)

4 081 30 604 267 964 202 285 11 796 256 672 0 0 12 089 0 253 1 449

27 ebből: munkaadót afoglalkoztatottak részéretörténő kifizetésekkelkapcsolatban terhelő másjárulék jellegűkötelezettségek (K2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 ebből: munkáltatót terhelőszemélyi jövedelemadó (K2)

1 602 859 24 315 332 349 868 16 507 242 007 3 852 683 4 714 0 911 643 0 1 771 10 776

29 Szakmai anyagok beszerzése(K311)

139 895 5 957 728 954 9 939 764 225 056 331 628 50 137 718 61 182 0 65 203 0 2 357 8 872

30 Üzemeltetési anyagokbeszerzése (K312)

1 228 202 915 329 616 4 717 764 369 649 689 938 24 302 874 49 428 0 978 916 0 5 515 155 437

31 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Készletbeszerzés(=29+30+31) (K31)

1 368 097 6 873 058 570 14 657 528 594 705 1 021 566 74 440 592 110 610 0 1 044 119 0 7 872 164 309

33 Informatikai szolgáltatásokigénybevétele (K321)

7 246 033 217 296 801 4 501 278 83 762 1 308 936 67 747 576 2 623 0 959 770 0 27 390 240 635

34 Egyéb kommunikációsszolgáltatások (K322)

86 874 8 821 840 183 900 1 469 80 469 798 244 38 997 0 67 105 0 1 671 234 594

35 Kommunikációsszolgáltatások (=33+34)(K32)

7 332 907 226 118 641 4 685 178 85 231 1 389 405 68 545 820 41 620 0 1 026 875 0 29 061 475 229

36 Közüzemi díjak (K331) 22 701 057 966 155 119 20 266 448 185 4 971 30 978 347 0 0 307 416 0 109 3 009 370

37 Vásárolt élelmezés (K332) 1 049 578 744 608 37 227 296 0 1 787 166 100 0 0 1 554 0 39 233

38 Bérleti és lízing díjak (>=39)(K333)

512 070 6 171 215 2 510 778 5 546 71 159 1 286 809 0 0 28 988 310 0 1 672 21 354

39 ebből: a közszféra és amagánszféraegyüttműködésén (PPP)alapuló szerződéseskonstrukció (K333)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Karbantartási, kisjavításiszolgáltatások (K334)

22 929 988 620 948 374 4 729 480 193 770 458 354 16 709 008 0 0 1 363 242 0 10 522 488 273

41 Közvetített szolgáltatások(>=42) (K335)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 ebből: államháztartáson belül(K335)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Szakmai tevékenységetsegítő szolgáltatások (K336)

2 352 380 903 2 103 060 131 3 173 438 2 772 836 53 773 428 922 084 024 0 0 8 361 617 0 8 658 64 724

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 60 408 314 1 821 327 572 41 904 706 664 353 5 293 930 31 059 277 5 155 712 0 35 036 174 0 1 416 476 15 525 878

45 ebből: biztosítási díjak(K337)

4 754 585 41 796 844 675 325 123 500 54 467 676 647 0 0 75 653 0 1 806 138 437

46 Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44)(K33)

2 458 933 381 6 096 407 019 109 812 146 3 636 690 59 603 629 1 002 283 565 5 155 712 0 74 058 313 0 1 437 476 19 109 832

47 Kiküldetések kiadásai(K341)

144 260 4 431 121 29 239 67 301 1 203 226 10 197 945 0 0 52 373 0 308 251 8 828

48 Reklám- éspropagandakiadások (K342)

30 946 1 360 490 0 3 512 132 801 1 433 380 0 0 150 033 0 2 932 16 710

49 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások(=47+48) (K34)

175 206 5 791 611 29 239 70 813 1 336 027 11 631 325 0 0 202 406 0 311 183 25 538

- 59 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 60: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

50 Működési célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K351)

27 534 838 2 195 558 920 29 512 452 339 166 13 229 636 216 973 966 1 419 661 0 20 647 833 0 25 313 1 843 091

51 Fizetendő általános forgalmiadó (K352)

0 19 471 844 0 0 25 806 93 669 930 0 0 5 070 356 14 876 0 1 057 960

52 Kamatkiadások (>=53+54)(K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 ebből: államháztartáson belül(K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 ebből: fedezeti ügyletekkamatkiadásai (K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Egyéb pénzügyi műveletekkiadásai (>=56+…+58)(K354)

17 650 446 0 6 351 71 348 0 0 320 0 6 39

56 ebből: valuta, devizaeszközök realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokárfolyamkülönbözete (K354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 ebből: deviza kötelezettségekrealizált árfolyamvesztesége(K354)

17 650 446 0 6 351 71 348 0 0 320 0 6 39

59 Egyéb dologi kiadások(K355)

1 547 017 19 603 390 242 868 17 609 393 318 3 899 735 0 0 296 966 0 6 812 141 232

60 Különféle befizetések ésegyéb dologi kiadások(=50+51+52+55+59) (K35)

29 081 872 2 235 284 600 29 755 320 356 781 13 649 111 314 614 979 1 419 661 0 26 015 475 14 876 32 131 3 042 322

61 Dologi kiadások(=32+35+46+49+60)(K3)

2 496 891 463 15 436 660 441 158 939 411 4 744 220 76 999 738 1 471 516 281 6 727 603 0 102 347 188 14 876 1 817 723 22 817 230

62 Társadalombiztosításiellátások (K41)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Családi támogatások(=64+…+73) (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: anyasági támogatás(K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: gyermekgondozástsegítő ellátás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: gyermeknevelésitámogatás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 ebből: gyermekekszületésével kapcsolatosszabadság megtérítése (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 ebből: életkezdési támogatás(K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 ebből: otthonteremtésitámogatás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: gyermektartásdíjmegelőlegezése (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 60 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 61: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

72 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelénekcélzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdéseszerinti támogatáskivételével (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 ebből: az egyéb pénzbeli éstermészetbenigyermekvédelmitámogatások (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 Pénzbeli kárpótlások,kártérítések (K43)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási)ellátások (=76+…+82) (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 ebből: fogyatékosságitámogatás és vakok személyijáradéka (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: mozgáskorlátozottakszerzési és átalakításitámogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 ebből: megváltozottmunkaképességűek illetveegészségkárosodottakkereset-kiegészítése (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 ebből: közgyógyellátás[Szoctv.50.§ (1)-(2)bekezdése] (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: cukorbetegektámogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: egészségügyiszolgáltatási jogosultságravaló jogosultság szociálisrászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Foglalkoztatással,munkanélküliséggelkapcsolatos ellátások(=84+…+92) (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 ebből: a NemzetiFoglalkoztatási Alalpbólfolyósított passzív, ellátásitípusú támogatások, ígykülönösen az álláskeresésijáradék, a nyugdíj előttiálláskeresési segély, valamintaz ellátások megállapításávalkapcsolatos utiköltség-térítés(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: korhatár előtti ellátásés a fegyveres testületek volttagjai szolgálati járandósága(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: munkáltatóibefizetésből finanszírozottkorengedményes nyugdíj(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: átmenetibányászjáradék (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 61 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 62: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

88 ebből: szénjárandóságpénzbeli megváltása (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: mecseki bányászatbanmunkát végzők bányászatikereset-kiegészítése (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: mezőgazdaságijáradék (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: foglalkoztatásthelyettesítő támogatás[Szoctv. 35. § (1) bek.](K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 ebből: polgármesterekkorhatár előtti ellátása (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 Lakhatással kapcsolatosellátások (=94+…+97) (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 ebből: hozzájárulás alakosságienergiaköltségekhez (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 ebből: lakbértámogatás(K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: lakásfenntartásitámogatás [Szoctv. 38. § (1)bek. a) és b) pontok] (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: adósságcsökkentésitámogatás [Szoctv. 55/A. § 1.bek. b) pont] (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 Intézményi ellátottakpénzbeli juttatásai(>=99+100) (K47)

260 12 574 0 130 273 586 81 245 0 0 2 827 0 32 162

99 ebből: állami gondozottakpénzbeli juttatásai (K47)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: oktatásban résztvevőkpénzbeli juttatásai (K47)

260 12 574 0 130 273 586 81 245 0 0 2 827 0 32 162

101 Egyéb nem intézményiellátások (>=102+…+120)(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: házastársi pótlék(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: HadigondozottakKözalapítványát terhelőhadigondozotti ellátások(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 ebből: tudományosfokozattal rendelkezőknyugdíjkiegészítése (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 ebből:nemzeti gondozottiellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: nemzeti helytállásértpótlék (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: egyes nyugdíjjogihátrányok enyhítése miatti(közszolgálati idő után járó)nyugdíj-kiegészítés (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 62 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 63: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

108 ebből: egyes, tartósidőtartamúszabadságelvonástelszenvedettek részére járójuttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 ebből: a Nemzet Színészecímet viselő színészek haviéletjáradéka, művészetinyugdíjsegélyek,balettművészeti életjáradék(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: az elhunytakadémikusokhozzátartozóinak folyósítottözvegyi- és árvaellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: a Nemzet Sportolójacímmel járó járadék, olimpiaijáradék, idős sportolókszociális támogatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: életjáradéktermőföldért (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: Bevándorlási ésÁllampolgársági Hivatal általfolyósított ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: szépkorúak jubileumijuttatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: időskorúak járadéka[Szoctv. 32/B. § (1)bekezdése] (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: egyéb, azönkormányzat rendeletébenmegállapított juttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 ebből: köztemetés [Szoctv.48.§] (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 ebből: települési támogatás[Szoctv. 45. §], (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 ebből: egészségkárosodási ésgyermekfelügyeletitámogatás [Szoctv. 37.§ (1)bekezdés a) és b) pontja](K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: önkormányzat általsaját hatáskörben (nemszociális és gyermekvédelmielőírások alapján) adott másellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 Ellátottak pénzbelijuttatásai(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

260 12 574 0 130 273 586 81 245 0 0 2 827 0 32 162

122 Nemzetközi kötelezettségek(>=123) (K501)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 A helyi önkormányzatokelőző évi elszámolásábólszármazó kiadások (K5021)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 63 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 64: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

125 A helyi önkormányzatoktörvényi előíráson alapulóbefizetései (K5022)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 Egyéb elvonások, befizetések(K5023)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 Elvonások és befizetések(=124+125+126) (K502)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson belülre(K503)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson belülre(=130+…+139) (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: központi költségvetésiszervek (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: elkülönített államipénzalapok (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztéseállamháztartáson belülre(=141+…+150) (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 ebből: központi költségvetésiszervek (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 64 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 65: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

144 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 ebből: elkülönített államipénzalapok (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson belülre(=152+…+161) (K506)

0 373 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 ebből: központi költségvetésiszervek (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K506)

0 373 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 ebből: elkülönített államipénzalapok (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson kívülre(>=163) (K507)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 65 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 66: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

163 ebből: állami vagyönkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságoktartozásai miatti kifizetések(K507)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson kívülre(=165+…+175) (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: egyházi jogiszemélyek (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: egyéb civilszervezetek (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 ebből: pénzügyivállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: egyéb vállalkozások(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 ebből: Európai Unió (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 ebből: egyéb külföldiek(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 Árkiegészítések,ártámogatások (K509)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 Kamattámogatások (K510) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 Működési célú támogatásokaz Európai Uniónak (K511)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson kívülre(=180+…+189) (K512)

16 700 1 060 300 0 8 000 105 100 1 301 700 0 0 11 741 380 0 2 700 14 200

180 ebből: egyházi jogiszemélyek (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 ebből: egyéb civilszervezetek (K512)

16 700 1 060 300 0 8 000 105 100 1 301 700 0 0 11 741 380 0 2 700 14 200

183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 ebből: pénzügyivállalkozások (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 66 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 67: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

186 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187 ebből: egyéb vállalkozások(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 ebből: egyéb külföldiek(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 Tartalékok (K513) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 Egyéb működési célúkiadások(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

16 700 1 434 112 0 8 000 105 100 1 301 700 0 0 11 741 380 0 2 700 14 200

192 Immateriális javakbeszerzése, létesítése (K61)

535 818 6 732 959 65 793 3 857 147 960 1 399 342 0 0 1 607 870 0 2 755 15 351

193 Ingatlanok beszerzése,létesítése (>=194) (K62)

1 118 413 25 921 517 164 214 24 755 836 998 18 049 100 2 800 000 0 16 025 721 0 18 946 105 702

194 ebből: termőföld-vásárláskiadásai (K62)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 Informatikai eszközökbeszerzése, létesítése (K63)

23 210 9 169 605 27 949 388 845 3 393 856 3 607 197 0 0 316 002 0 4 160 17 167

196 Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése, létesítése (K64)

593 035 176 425 130 611 724 16 190 2 729 166 27 670 724 110 220 0 23 895 568 0 14 248 147 982

197 Részesedések beszerzése(K65)

3 004 42 017 873 298 17 0 0 0 0 0 0 0 0

198 Meglévő részesedéseknöveléséhez kapcsolódókiadások (K66)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 Beruházási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K67)

519 884 56 517 720 218 292 115 417 1 900 055 12 579 160 785 760 0 11 245 068 0 10 385 74 818

200 Beruházások(=192+193+195+…+199) (K6)

2 793 364 316 784 804 1 088 270 549 081 9 008 035 63 305 523 3 695 980 0 53 090 229 0 50 494 361 020

201 Ingatlanok felújítása (K71) 1 340 198 22 477 923 212 466 34 709 1 025 139 10 586 888 0 0 1 085 619 0 22 124 126 801

202 Informatikai eszközökfelújítása (K72)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 Egyéb tárgyi eszközökfelújítása (K73)

32 13 088 0 0 1 696 13 792 0 0 1 056 0 32 192

204 Felújítási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K74)

361 553 6 054 409 57 366 9 223 275 503 2 839 560 0 0 289 829 0 5 936 34 046

205 Felújítások(=201+...+204) (K7)

1 701 783 28 545 420 269 832 43 932 1 302 338 13 440 240 0 0 1 376 504 0 28 092 161 039

206 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson belülre(K81)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 67 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 68: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

207 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson belülre(=208+…+217) (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 ebből: központi költségvetésiszervek (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 ebből: elkülönített államipénzalapok (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

216 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztéseállamháztartáson belülre(=219+…+228) (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219 ebből: központi költségvetésiszervek (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 ebből: elkülönített államipénzalapok (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

225 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

226 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 68 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 69: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

227 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

228 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229 Egyéb felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson belülre(=230+…+239) (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 ebből: központi költségvetésiszervek (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

231 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 ebből: elkülönített államipénzalapok (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

238 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson kívülre(>=241) (K85)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

241 ebből: állami vagyönkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságoktartozásai miatti kifizetések(K85)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

242 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson kívülre(=243+…+253) (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 ebből: egyházi jogiszemélyek (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

244 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

245 ebből: egyéb civilszervezetek (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 69 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 70: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

247 ebből: pénzügyivállalkozások (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

248 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

249 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 ebből: egyéb vállalkozások(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

251 ebből: Európai Unió (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

252 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

253 ebből: egyéb külföldiek(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

254 Lakástámogatás (K87) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255 Felhalmozási célútámogatások az EurópaiUniónak (K88)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

256 Egyéb felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson kívülre(=257+…+266) (K89)

1 800 736 200 0 0 95 400 775 800 0 0 59 400 0 1 800 10 800

257 ebből: egyházi jogiszemélyek (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 ebből: egyéb civilszervezetek (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

261 ebből: pénzügyivállalkozások (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

262 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

263 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

264 ebből: egyéb vállalkozások(K89)

1 800 736 200 0 0 95 400 775 800 0 0 59 400 0 1 800 10 800

265 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 ebből: egyéb külföldiek(K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

267 Egyéb felhalmozási célúkiadások(=206+207+218+229+240+242+254+255+256)(K8)

1 800 736 200 0 0 95 400 775 800 0 0 59 400 0 1 800 10 800

- 70 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 71: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

268 Költségvetési kiadások(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

2 602 413 086 28 885 344 491 411 000 354 24 621 037 162 611 615 1 947 813 187 12 921 293 0 185 356 773 14 876 4 155 525 24 538 828

269 Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak(>=270) (K9111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

271 Likviditási célú hitelek,kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak(K9112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

272 Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése(>=273) (K9113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

273 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

274 Hitel-, kölcsöntörlesztésállamháztartáson kívülre(=269+271+272) (K911)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

275 Forgatási célú belföldiértékpapírok vásárlása(>=276+277) (K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

276 ebből: befektetési jegyek(K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 ebből: kárpótlási jegyek(K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

278 Befektetési célú belföldiértékpapírok vásárlása(K9122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

279 Kincstárjegyek beváltása(K9123)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 Éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok beváltása(>=281+282+283) (K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 ebből: befektetési jegyek(K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 ebből: kárpótlási jegyek(K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284 Belföldi kötvények beváltása(K9125)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

285 Éven túli lejáratú belföldiértékpapírok beváltása(>=286) (K9126)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

286 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9126)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 Belföldi értékpapírokkiadásai(=275+278+279+280+284+285) (K912)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

288 Államháztartáson belülimegelőlegezések folyósítása(K913)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 71 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 72: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

289 Államháztartáson belülimegelőlegezésekvisszafizetése (K914)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290 Központi, irányító szervitámogatások folyósítása(K915)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

291 Pénzeszközök lekötöttbankbetétként elhelyezése(K916)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

292 Pénzügyi lízing kiadásai(K917)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

293 Központi költségvetéssajátos finanszírozásikiadásai (K918)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

294 Hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök kiadásai (K9191)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295 Rövid lejáratú tulajdonosikölcsönök kiadásai (K9192)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 Tulajdonosi kölcsönökkiadásai (=294+295) (K919)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 Belföldi finanszírozáskiadásai(=274+287+…+293+296)(K91)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

298 Forgatási célú külföldiértékpapírok vásárlása(K921)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Befektetési célú külföldiértékpapírok vásárlása(K922)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Külföldi értékpapírokbeváltása (>=311) (K923)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

301 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K923)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302 Hitelek, kölcsönöktörlesztése külföldikormányoknak ésnemzetközi szervezeteknek(K924)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303 Hitelek, kölcsönöktörlesztése külföldipénzintézeteknek (>=304)(K925)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K925)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 Külföldi finanszírozáskiadásai(=298+299+300+302+303)(K92)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 Adóssághoz nem kapcsolódószármazékos ügyletekkiadásai (K93)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

307 Váltókiadások (K94) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308 Finanszírozási kiadások(=297+305+306+307)(K9)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 72 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 73: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

309 Kiadások összesen(=268+308) (K1-K9)

2 602 413 086 28 885 344 491 411 000 354 24 621 037 162 611 615 1 947 813 187 12 921 293 0 185 356 773 14 876 4 155 525 24 538 828

310 Kapacitásmutató 1. [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (2)bek.]

28 1 831 38 10 2 12 1 0 0 0 0 0

311 Kapacitásmutató 2. [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (2)bek.]

0 348 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

312 Feladatmutató [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (1)bek.]

268 055 467 552 29 294 3 476 0 0 0 0 0 0 0 0

313 Teljesítménymutató[68/2013. (XII.29.)NGM r. 6.§ (1) bek.]

1 233 348 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 73 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 74: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

01 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (K1101)

272 463 53 966 236 8 683 747 0 179 684 479 3 620 023 37 481 2 006 088 58 306 11 235 944 228 473 935 754

02 Normatív jutalmak (K1102) 3 625 2 923 567 637 894 0 1 264 813 6 189 2 812 11 609 784 33 828 11 164 44 639

03 Céljuttatás, projektprémium(K1103)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

13 624 199 131 510 361 0 1 876 888 13 705 2 214 18 276 2 917 52 141 12 446 51 550

05 Végkielégítés (K1105) 151 13 419 107 740 0 47 558 511 481 1 548 30 4 508 1 487 7 018

06 Jubileumi jutalom (K1106) 5 653 3 817 816 53 517 0 1 578 886 3 342 221 5 095 1 173 9 680 2 748 12 623

07 Béren kívüli juttatások(K1107)

7 482 737 401 1 595 602 0 4 096 567 49 572 7 089 63 696 1 606 225 039 24 492 110 396

08 Ruházati költségtérítés(K1108)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Közlekedési költségtérítés(K1109)

3 031 23 934 99 744 0 1 846 188 3 142 431 126 040 655 8 474 2 616 10 503

10 Egyéb költségtérítések(K1110)

1 875 14 001 52 764 0 228 176 2 082 225 2 342 407 4 955 1 528 5 812

11 Lakhatási támogatások(K1111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Szociális támogatások(K1112)

6 245 31 154 39 070 0 109 931 6 973 139 6 122 1 372 11 278 3 381 10 381

13 Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai (>=14)(K1113)

165 996 3 007 195 3 916 612 0 9 631 214 292 894 16 079 246 984 606 569 3 994 028 1 435 079 3 414 297

14 ebből:biztosítási díjak(K1113)

1 087 223 596 36 481 0 752 186 25 075 149 1 412 228 15 057 949 3 836

15 Foglalkoztatottak személyijuttatásai (=01+…+13) (K11)

480 145 64 733 854 15 697 051 0 200 364 700 3 998 433 67 172 2 487 800 673 819 15 579 875 1 723 414 4 602 973

16 Választott tisztségviselőkjuttatásai (K121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Munkavégzésre irányulóegyéb jogviszonyban nemsaját foglalkoztatottnakfizetett juttatások (K122)

12 711 106 136 362 240 0 1 548 276 12 261 1 213 1 475 101 177 727 476 690 1 752 671 263 387

18 Egyéb külső személyijuttatások (K123)

68 748 2 904 203 245 254 0 2 940 502 10 414 1 040 11 534 2 055 24 610 7 611 618 473

19 Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)

81 459 3 010 339 607 494 0 4 488 778 22 675 2 253 1 486 635 179 782 501 300 1 760 282 881 860

20 Személyi juttatások(=15+19) (K1)

561 604 67 744 193 16 304 545 0 204 853 478 4 021 108 69 425 3 974 435 853 601 16 081 175 3 483 696 5 484 833

21 Munkaadókat terhelőjárulékok és szociálishozzájárulási adó(=22+…+28) (K2)

206 727 18 326 909 5 797 922 0 56 898 891 1 139 668 24 708 1 047 765 225 265 4 304 601 941 526 1 781 081

22 ebből: szociális hozzájárulásiadó (K2)

124 908 17 557 876 3 817 953 0 52 509 348 1 055 116 16 210 945 002 208 043 3 669 826 883 465 1 020 849

23 ebből: rehabilitációshozzájárulás (K2)

53 713 421 642 1 769 526 0 1 479 844 53 967 7 642 69 032 11 517 149 471 46 000 187 374

24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 74 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 75: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

25 ebből: egészségügyihozzájárulás (K2)

13 631 168 172 103 470 0 1 235 957 14 777 421 16 337 2 766 341 863 5 931 362 271

26 ebből: táppénz hozzájárulás(K2)

767 6 906 31 728 0 642 746 871 138 1 088 166 27 388 757 3 025

27 ebből: munkaadót afoglalkoztatottak részéretörténő kifizetésekkelkapcsolatban terhelő másjárulék jellegűkötelezettségek (K2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 ebből: munkáltatót terhelőszemélyi jövedelemadó (K2)

13 708 172 313 75 245 0 1 030 996 14 937 297 16 306 2 773 116 053 5 373 207 562

29 Szakmai anyagok beszerzése(K311)

3 618 535 187 47 562 999 0 1 811 057 3 458 1 038 7 856 760 1 090 006 1 424 418 1 488 043

30 Üzemeltetési anyagokbeszerzése (K312)

25 244 683 975 798 466 0 4 318 110 19 790 2 372 48 991 2 833 1 648 326 298 755 1 428 343

31 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Készletbeszerzés(=29+30+31) (K31)

28 862 1 219 162 48 361 465 0 6 129 167 23 248 3 410 56 847 3 593 2 738 332 1 723 173 2 916 386

33 Informatikai szolgáltatásokigénybevétele (K321)

73 634 545 585 282 951 076 0 5 332 062 63 116 10 413 91 870 15 555 4 702 466 1 245 514 412 169

34 Egyéb kommunikációsszolgáltatások (K322)

2 388 44 412 284 381 0 399 797 19 372 1 241 8 389 522 15 173 4 918 20 600

35 Kommunikációsszolgáltatások (=33+34)(K32)

76 022 589 997 283 235 457 0 5 731 859 82 488 11 654 100 259 16 077 4 717 639 1 250 432 432 769

36 Közüzemi díjak (K331) 190 4 151 679 25 364 683 0 13 558 835 519 62 426 48 1 402 571 424 655 1 000

37 Vásárolt élelmezés (K332) 389 1 127 117 0 3 613 78 0 272 78 466 117 738

38 Bérleti és lízing díjak (>=39)(K333)

3 216 526 358 1 351 629 0 1 925 009 5 957 394 542 111 419 738 187 949 77 676 124 180

39 ebből: a közszféra és amagánszféraegyüttműködésén (PPP)alapuló szerződéseskonstrukció (K333)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Karbantartási, kisjavításiszolgáltatások (K334)

38 787 3 925 607 10 645 931 0 20 236 112 39 192 4 351 46 976 8 341 878 396 634 621 192 812

41 Közvetített szolgáltatások(>=42) (K335)

0 0 0 0 84 793 0 0 0 0 0 0 0

42 ebből: államháztartáson belül(K335)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Szakmai tevékenységetsegítő szolgáltatások (K336)

2 207 683 249 386 911 618 0 10 898 516 29 901 403 461 1 524 035 7 950 90 637 449 861 5 978 752

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 8 274 251 7 894 288 28 885 365 0 27 745 930 6 853 809 618 734 7 502 945 1 293 116 4 247 302 3 065 674 12 172 663

45 ebből: biztosítási díjak(K337)

173 589 172 160 713 200 0 653 680 6 748 600 4 875 615 63 327 17 224 9 626

46 Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44)(K33)

10 524 516 16 748 445 67 159 343 0 74 452 808 6 929 456 1 421 150 9 186 073 1 310 271 6 807 321 4 652 604 18 470 145

47 Kiküldetések kiadásai(K341)

138 788 599 923 151 290 0 1 125 474 3 765 615 4 675 694 12 216 599 050 3 072 707

- 75 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 76: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

48 Reklám- éspropagandakiadások (K342)

24 523 80 833 284 659 0 326 288 11 674 1 213 13 915 2 559 28 907 8 795 1 319 527

49 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások(=47+48) (K34)

163 311 680 756 435 949 0 1 451 762 15 439 1 828 18 590 3 253 41 123 607 845 4 392 234

50 Működési célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K351)

509 690 3 975 529 77 391 300 0 19 030 885 1 884 131 115 905 446 825 341 184 3 071 460 1 078 104 3 957 392

51 Fizetendő általános forgalmiadó (K352)

0 0 35 893 865 0 9 799 007 20 419 81 674 0 0 914 627 0 0

52 Kamatkiadások (>=53+54)(K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 ebből: államháztartáson belül(K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 ebből: fedezeti ügyletekkamatkiadásai (K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Egyéb pénzügyi műveletekkiadásai (>=56+…+58)(K354)

6 44 990 181 342 0 870 521 4 22 1 63 19 83

56 ebből: valuta, devizaeszközök realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokárfolyamkülönbözete (K354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 ebből: deviza kötelezettségekrealizált árfolyamvesztesége(K354)

6 44 990 181 342 0 870 521 4 22 1 63 19 83

59 Egyéb dologi kiadások(K355)

11 626 230 239 1 161 872 0 1 348 432 86 922 4 378 24 912 2 536 163 263 21 943 84 639

60 Különféle befizetések ésegyéb dologi kiadások(=50+51+52+55+59) (K35)

521 322 4 250 758 114 628 379 0 30 179 194 1 991 993 201 961 471 759 343 721 4 149 413 1 100 066 4 042 114

61 Dologi kiadások(=32+35+46+49+60)(K3)

11 314 033 23 489 118 513 820 593 0 117 944 790 9 042 624 1 640 003 9 833 528 1 676 915 18 453 828 9 334 120 30 253 648

62 Társadalombiztosításiellátások (K41)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Családi támogatások(=64+…+73) (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: anyasági támogatás(K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: gyermekgondozástsegítő ellátás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: gyermeknevelésitámogatás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 ebből: gyermekekszületésével kapcsolatosszabadság megtérítése (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 ebből: életkezdési támogatás(K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 76 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 77: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

70 ebből: otthonteremtésitámogatás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: gyermektartásdíjmegelőlegezése (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelénekcélzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdéseszerinti támogatáskivételével (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 ebből: az egyéb pénzbeli éstermészetbenigyermekvédelmitámogatások (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 Pénzbeli kárpótlások,kártérítések (K43)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási)ellátások (=76+…+82) (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 ebből: fogyatékosságitámogatás és vakok személyijáradéka (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: mozgáskorlátozottakszerzési és átalakításitámogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 ebből: megváltozottmunkaképességűek illetveegészségkárosodottakkereset-kiegészítése (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 ebből: közgyógyellátás[Szoctv.50.§ (1)-(2)bekezdése] (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: cukorbetegektámogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: egészségügyiszolgáltatási jogosultságravaló jogosultság szociálisrászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Foglalkoztatással,munkanélküliséggelkapcsolatos ellátások(=84+…+92) (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 ebből: a NemzetiFoglalkoztatási Alalpbólfolyósított passzív, ellátásitípusú támogatások, ígykülönösen az álláskeresésijáradék, a nyugdíj előttiálláskeresési segély, valamintaz ellátások megállapításávalkapcsolatos utiköltség-térítés(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: korhatár előtti ellátásés a fegyveres testületek volttagjai szolgálati járandósága(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 77 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 78: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

86 ebből: munkáltatóibefizetésből finanszírozottkorengedményes nyugdíj(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: átmenetibányászjáradék (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 ebből: szénjárandóságpénzbeli megváltása (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: mecseki bányászatbanmunkát végzők bányászatikereset-kiegészítése (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: mezőgazdaságijáradék (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: foglalkoztatásthelyettesítő támogatás[Szoctv. 35. § (1) bek.](K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 ebből: polgármesterekkorhatár előtti ellátása (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 Lakhatással kapcsolatosellátások (=94+…+97) (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 ebből: hozzájárulás alakosságienergiaköltségekhez (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 ebből: lakbértámogatás(K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: lakásfenntartásitámogatás [Szoctv. 38. § (1)bek. a) és b) pontok] (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: adósságcsökkentésitámogatás [Szoctv. 55/A. § 1.bek. b) pont] (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 Intézményi ellátottakpénzbeli juttatásai(>=99+100) (K47)

130 877 390 0 3 281 325 172 440 162 32 292 100 097 65

99 ebből: állami gondozottakpénzbeli juttatásai (K47)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: oktatásban résztvevőkpénzbeli juttatásai (K47)

130 877 390 0 3 281 325 172 440 162 32 292 100 097 65

101 Egyéb nem intézményiellátások (>=102+…+120)(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: házastársi pótlék(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: HadigondozottakKözalapítványát terhelőhadigondozotti ellátások(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 ebből: tudományosfokozattal rendelkezőknyugdíjkiegészítése (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 ebből:nemzeti gondozottiellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 78 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 79: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

106 ebből: nemzeti helytállásértpótlék (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: egyes nyugdíjjogihátrányok enyhítése miatti(közszolgálati idő után járó)nyugdíj-kiegészítés (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 ebből: egyes, tartósidőtartamúszabadságelvonástelszenvedettek részére járójuttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 ebből: a Nemzet Színészecímet viselő színészek haviéletjáradéka, művészetinyugdíjsegélyek,balettművészeti életjáradék(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: az elhunytakadémikusokhozzátartozóinak folyósítottözvegyi- és árvaellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: a Nemzet Sportolójacímmel járó járadék, olimpiaijáradék, idős sportolókszociális támogatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: életjáradéktermőföldért (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: Bevándorlási ésÁllampolgársági Hivatal általfolyósított ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: szépkorúak jubileumijuttatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: időskorúak járadéka[Szoctv. 32/B. § (1)bekezdése] (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: egyéb, azönkormányzat rendeletébenmegállapított juttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 ebből: köztemetés [Szoctv.48.§] (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 ebből: települési támogatás[Szoctv. 45. §], (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 ebből: egészségkárosodási ésgyermekfelügyeletitámogatás [Szoctv. 37.§ (1)bekezdés a) és b) pontja](K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: önkormányzat általsaját hatáskörben (nemszociális és gyermekvédelmielőírások alapján) adott másellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 Ellátottak pénzbelijuttatásai(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

130 877 390 0 3 281 325 172 440 162 32 292 100 097 65

- 79 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 80: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

122 Nemzetközi kötelezettségek(>=123) (K501)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 A helyi önkormányzatokelőző évi elszámolásábólszármazó kiadások (K5021)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 A helyi önkormányzatoktörvényi előíráson alapulóbefizetései (K5022)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 Egyéb elvonások, befizetések(K5023)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 Elvonások és befizetések(=124+125+126) (K502)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson belülre(K503)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson belülre(=130+…+139) (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: központi költségvetésiszervek (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: elkülönített államipénzalapok (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztéseállamháztartáson belülre(=141+…+150) (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 80 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 81: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

141 ebből: központi költségvetésiszervek (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 ebből: elkülönített államipénzalapok (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson belülre(=152+…+161) (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 679

152 ebből: központi költségvetésiszervek (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 ebből: elkülönített államipénzalapok (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 679

158 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 81 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 82: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

160 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson kívülre(>=163) (K507)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: állami vagyönkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságoktartozásai miatti kifizetések(K507)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson kívülre(=165+…+175) (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: egyházi jogiszemélyek (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: egyéb civilszervezetek (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 ebből: pénzügyivállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: egyéb vállalkozások(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 ebből: Európai Unió (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 ebből: egyéb külföldiek(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 Árkiegészítések,ártámogatások (K509)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 Kamattámogatások (K510) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 Működési célú támogatásokaz Európai Uniónak (K511)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson kívülre(=180+…+189) (K512)

8 000 72 900 180 800 0 269 200 20 700 700 12 100 2 000 24 300 8 100 13 800

- 82 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 83: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

180 ebből: egyházi jogiszemélyek (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 ebből: egyéb civilszervezetek (K512)

8 000 72 900 180 800 0 269 200 20 700 700 12 100 2 000 24 300 8 100 13 800

183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 ebből: pénzügyivállalkozások (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187 ebből: egyéb vállalkozások(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 ebből: egyéb külföldiek(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 Tartalékok (K513) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 Egyéb működési célúkiadások(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

8 000 72 900 180 800 0 269 200 20 700 700 12 100 2 000 24 300 8 100 38 479

192 Immateriális javakbeszerzése, létesítése (K61)

21 540 73 542 89 293 0 935 953 5 897 346 16 414 4 335 29 532 7 744 45 016

193 Ingatlanok beszerzése,létesítése (>=194) (K62)

92 416 513 726 1 552 869 0 2 523 631 66 982 6 392 93 938 19 397 188 860 55 577 239 447

194 ebből: termőföld-vásárláskiadásai (K62)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 Informatikai eszközökbeszerzése, létesítése (K63)

6 489 74 328 417 562 0 9 529 267 10 613 1 650 11 324 1 466 26 414 8 490 1 034 798

196 Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése, létesítése (K64)

22 658 595 967 2 127 799 0 1 654 519 39 859 9 165 49 611 5 099 219 028 39 620 290 819

197 Részesedések beszerzése(K65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 Meglévő részesedéseknöveléséhez kapcsolódókiadások (K66)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 Beruházási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K67)

37 068 327 428 1 091 207 0 3 910 392 30 960 4 577 44 208 7 824 121 019 28 756 430 576

200 Beruházások(=192+193+195+…+199) (K6)

180 171 1 584 991 5 278 730 0 18 553 762 154 311 22 130 215 495 38 121 584 853 140 187 2 040 656

201 Ingatlanok felújítása (K71) 73 089 607 227 2 605 908 0 2 626 557 80 556 11 249 97 985 15 806 213 917 66 372 263 069

- 83 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 84: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

202 Informatikai eszközökfelújítása (K72)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 Egyéb tárgyi eszközökfelújítása (K73)

0 864 7 168 0 3 072 32 32 96 0 288 96 448

204 Felújítási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K74)

19 584 162 931 703 141 0 705 355 21 371 3 037 26 268 4 230 57 419 17 809 70 950

205 Felújítások(=201+...+204) (K7)

92 673 771 022 3 316 217 0 3 334 984 101 959 14 318 124 349 20 036 271 624 84 277 334 467

206 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson belülre(K81)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson belülre(=208+…+217) (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 ebből: központi költségvetésiszervek (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 ebből: elkülönített államipénzalapok (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

216 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztéseállamháztartáson belülre(=219+…+228) (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219 ebből: központi költségvetésiszervek (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 84 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 85: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

221 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 ebből: elkülönített államipénzalapok (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

225 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

226 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

228 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229 Egyéb felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson belülre(=230+…+239) (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 ebből: központi költségvetésiszervek (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

231 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 ebből: elkülönített államipénzalapok (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

238 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson kívülre(>=241) (K85)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 85 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 86: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

241 ebből: állami vagyönkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságoktartozásai miatti kifizetések(K85)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

242 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson kívülre(=243+…+253) (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 ebből: egyházi jogiszemélyek (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

244 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

245 ebből: egyéb civilszervezetek (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

247 ebből: pénzügyivállalkozások (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

248 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

249 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 ebből: egyéb vállalkozások(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

251 ebből: Európai Unió (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

252 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

253 ebből: egyéb külföldiek(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

254 Lakástámogatás (K87) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255 Felhalmozási célútámogatások az EurópaiUniónak (K88)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

256 Egyéb felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson kívülre(=257+…+266) (K89)

0 48 600 403 200 0 172 800 1 800 1 800 5 400 0 16 200 5 400 25 200

257 ebből: egyházi jogiszemélyek (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 ebből: egyéb civilszervezetek (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

261 ebből: pénzügyivállalkozások (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

262 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 86 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 87: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

263 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

264 ebből: egyéb vállalkozások(K89)

0 48 600 403 200 0 172 800 1 800 1 800 5 400 0 16 200 5 400 25 200

265 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 ebből: egyéb külföldiek(K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

267 Egyéb felhalmozási célúkiadások(=206+207+218+229+240+242+254+255+256)(K8)

0 48 600 403 200 0 172 800 1 800 1 800 5 400 0 16 200 5 400 25 200

268 Költségvetési kiadások(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

12 363 338 112 038 610 545 102 397 0 402 031 186 14 482 495 1 945 524 15 213 234 2 815 970 39 736 873 14 097 403 39 958 429

269 Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak(>=270) (K9111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

271 Likviditási célú hitelek,kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak(K9112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

272 Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése(>=273) (K9113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

273 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

274 Hitel-, kölcsöntörlesztésállamháztartáson kívülre(=269+271+272) (K911)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

275 Forgatási célú belföldiértékpapírok vásárlása(>=276+277) (K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

276 ebből: befektetési jegyek(K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 ebből: kárpótlási jegyek(K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

278 Befektetési célú belföldiértékpapírok vásárlása(K9122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

279 Kincstárjegyek beváltása(K9123)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 Éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok beváltása(>=281+282+283) (K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 87 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 88: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

282 ebből: befektetési jegyek(K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 ebből: kárpótlási jegyek(K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284 Belföldi kötvények beváltása(K9125)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

285 Éven túli lejáratú belföldiértékpapírok beváltása(>=286) (K9126)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

286 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9126)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 Belföldi értékpapírokkiadásai(=275+278+279+280+284+285) (K912)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

288 Államháztartáson belülimegelőlegezések folyósítása(K913)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

289 Államháztartáson belülimegelőlegezésekvisszafizetése (K914)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290 Központi, irányító szervitámogatások folyósítása(K915)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

291 Pénzeszközök lekötöttbankbetétként elhelyezése(K916)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

292 Pénzügyi lízing kiadásai(K917)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

293 Központi költségvetéssajátos finanszírozásikiadásai (K918)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

294 Hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök kiadásai (K9191)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295 Rövid lejáratú tulajdonosikölcsönök kiadásai (K9192)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 Tulajdonosi kölcsönökkiadásai (=294+295) (K919)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 Belföldi finanszírozáskiadásai(=274+287+…+293+296)(K91)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

298 Forgatási célú külföldiértékpapírok vásárlása(K921)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Befektetési célú külföldiértékpapírok vásárlása(K922)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Külföldi értékpapírokbeváltása (>=311) (K923)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

301 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K923)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 88 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 89: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

302 Hitelek, kölcsönöktörlesztése külföldikormányoknak ésnemzetközi szervezeteknek(K924)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303 Hitelek, kölcsönöktörlesztése külföldipénzintézeteknek (>=304)(K925)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K925)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 Külföldi finanszírozáskiadásai(=298+299+300+302+303)(K92)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 Adóssághoz nem kapcsolódószármazékos ügyletekkiadásai (K93)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

307 Váltókiadások (K94) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308 Finanszírozási kiadások(=297+305+306+307)(K9)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

309 Kiadások összesen(=268+308) (K1-K9)

12 363 338 112 038 610 545 102 397 0 402 031 186 14 482 495 1 945 524 15 213 234 2 815 970 39 736 873 14 097 403 39 958 429

310 Kapacitásmutató 1. [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (2)bek.]

0 22 0 0 68 1 0 0 0 3 0 0

311 Kapacitásmutató 2. [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (2)bek.]

0 0 0 0 11 0 0 0 0 3 0 0

312 Feladatmutató [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (1)bek.]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

313 Teljesítménymutató[68/2013. (XII.29.)NGM r. 6.§ (1) bek.]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 89 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 90: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

01 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (K1101)

19 052 210 558 961 214 596 921 37 481 255 940 600 256 539 401 172 906 426 2 566 827 76 158 0 4 884 319 167 447 079

02 Normatív jutalmak (K1102) 289 10 710 875 1 181 897 2 812 2 788 695 412 440 299 953 6 894 3 508 0 247 424 753

03 Céljuttatás, projektprémium(K1103)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

954 3 494 864 450 153 2 214 477 016 497 002 385 211 8 328 4 149 0 981 319 760

05 Végkielégítés (K1105) 0 54 486 48 028 481 58 137 57 807 39 025 1 007 496 0 15 37 731

06 Jubileumi jutalom (K1106) 216 8 132 502 5 976 192 221 5 158 786 6 127 081 1 827 718 2 094 916 0 479 104 391

07 Béren kívüli juttatások(K1107)

545 5 313 940 3 152 548 7 089 3 495 859 3 638 142 2 642 004 16 319 8 169 0 3 933 659 920

08 Ruházati költségtérítés(K1108)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Közlekedési költségtérítés(K1109)

231 1 141 329 94 719 431 141 794 406 180 721 782 1 729 873 0 7 363 66 791

10 Egyéb költségtérítések(K1110)

161 55 060 55 249 225 57 845 60 944 49 170 981 508 0 36 214 41 108

11 Lakhatási támogatások(K1111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Szociális támogatások(K1112)

608 120 448 127 767 139 124 410 135 980 121 448 2 028 1 129 0 4 276 76 964

13 Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai (>=14)(K1113)

23 870 14 115 683 6 956 316 16 079 18 227 722 26 434 271 12 658 081 77 526 47 223 0 840 292 11 264 276

14 ebből:biztosítási díjak(K1113)

75 646 862 166 162 149 203 903 430 540 131 370 614 300 0 6 730 38 238

15 Foglalkoztatottak személyijuttatásai (=01+…+13) (K11)

45 926 253 698 148 232 639 790 67 172 286 470 864 294 309 248 191 650 818 2 683 733 143 129 0 5 778 119 180 442 773

16 Választott tisztségviselőkjuttatásai (K121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Munkavégzésre irányulóegyéb jogviszonyban nemsaját foglalkoztatottnakfizetett juttatások (K122)

1 014 003 332 112 729 637 1 457 2 479 431 3 833 476 2 097 482 7 081 3 528 0 481 430 3 315 698

18 Egyéb külső személyijuttatások (K123)

816 8 741 571 738 254 1 040 4 675 970 299 633 3 098 158 4 797 2 505 0 2 832 466 6 030 145

19 Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)

1 014 819 9 073 683 1 467 891 2 497 7 155 401 4 133 109 5 195 640 11 878 6 033 0 3 313 896 9 345 843

20 Személyi juttatások(=15+19) (K1)

1 060 745 262 771 831 234 107 681 69 669 293 626 265 298 442 357 196 846 458 2 695 611 149 162 0 9 092 015 189 788 616

21 Munkaadókat terhelőjárulékok és szociálishozzájárulási adó(=22+…+28) (K2)

16 148 72 797 283 65 919 927 24 778 83 073 511 82 097 772 54 804 368 760 325 111 586 0 2 486 001 52 369 170

22 ebből: szociális hozzájárulásiadó (K2)

11 813 68 284 395 62 320 597 16 280 77 494 856 77 515 046 51 817 389 719 595 35 942 0 2 408 514 50 798 922

23 ebből: rehabilitációshozzájárulás (K2)

3 868 1 659 742 1 674 455 7 642 1 758 820 1 839 698 1 442 512 30 623 15 334 0 64 429 1 114 908

24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 90 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 91: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

25 ebből: egészségügyihozzájárulás (K2)

227 1 108 141 678 558 421 1 752 698 842 002 552 908 4 921 37 317 0 6 933 242 048

26 ebből: táppénz hozzájárulás(K2)

64 642 913 562 679 138 138 975 1 071 407 447 438 492 253 0 51 18 296

27 ebből: munkaadót afoglalkoztatottak részéretörténő kifizetésekkelkapcsolatban terhelő másjárulék jellegűkötelezettségek (K2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 ebből: munkáltatót terhelőszemélyi jövedelemadó (K2)

176 1 102 092 683 638 297 1 928 162 829 619 544 121 4 694 22 740 0 6 074 194 996

29 Szakmai anyagok beszerzése(K311)

182 176 470 9 258 736 1 054 470 435 293 799 1 964 110 3 156 12 271 0 2 201 132 863

30 Üzemeltetési anyagokbeszerzése (K312)

1 540 2 656 448 1 423 400 2 688 1 198 210 2 292 906 3 216 308 1 549 785 5 065 24 000 111 217 2 228 174

31 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Készletbeszerzés(=29+30+31) (K31)

1 722 2 832 918 10 682 136 3 742 1 668 645 2 586 705 5 180 418 1 552 941 17 336 24 000 113 418 2 361 037

33 Informatikai szolgáltatásokigénybevétele (K321)

4 131 2 093 487 2 634 392 10 413 2 409 318 2 919 805 2 563 888 167 399 13 127 66 761 8 969 1 911 271

34 Egyéb kommunikációsszolgáltatások (K322)

231 216 822 163 056 1 248 187 638 191 392 140 416 3 178 863 763 0 16 266 130 536

35 Kommunikációsszolgáltatások (=33+34)(K32)

4 362 2 310 309 2 797 448 11 661 2 596 956 3 111 197 2 704 304 170 577 876 890 66 761 25 235 2 041 807

36 Közüzemi díjak (K331) 46 6 761 335 10 558 686 73 589 12 576 048 12 513 023 8 016 853 157 196 69 864 0 131 645 10 718 832

37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 4 118 443 589 0 4 856 5 245 3 924 117 39 0 39 3 069

38 Bérleti és lízing díjak (>=39)(K333)

466 163 880 275 672 1 419 314 039 339 070 253 396 4 687 2 218 0 134 1 517 430

39 ebből: a közszféra és amagánszféraegyüttműködésén (PPP)alapuló szerződéseskonstrukció (K333)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Karbantartási, kisjavításiszolgáltatások (K334)

2 931 2 461 391 9 254 402 35 444 10 220 053 15 425 133 21 023 458 624 836 63 962 0 33 560 8 572 676

41 Közvetített szolgáltatások(>=42) (K335)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 ebből: államháztartáson belül(K335)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Szakmai tevékenységetsegítő szolgáltatások (K336)

2 057 1 204 830 1 003 287 3 674 1 008 752 1 069 239 1 390 032 18 379 8 530 0 1 590 371 3 806 140

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 21 354 6 466 297 19 914 240 75 663 21 965 568 23 519 792 18 020 140 329 589 1 450 373 0 182 510 18 772 994

45 ebből: biztosítási díjak(K337)

615 378 332 594 244 2 033 646 333 667 253 487 090 11 044 3 222 0 3 293 458 532

46 Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44)(K33)

26 854 17 061 851 41 449 876 189 789 46 089 316 52 871 502 48 707 803 1 134 804 1 594 986 0 1 938 259 43 391 141

47 Kiküldetések kiadásai(K341)

274 333 054 159 297 634 161 863 4 377 132 186 876 2 358 1 196 0 547 526 223 482

- 91 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 92: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

48 Reklám- éspropagandakiadások (K342)

877 316 464 326 284 1 213 334 788 353 398 283 994 5 826 2 932 0 842 212 612

49 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások(=47+48) (K34)

1 151 649 518 485 581 1 847 496 651 4 730 530 470 870 8 184 4 128 0 548 368 436 094

50 Működési célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K351)

7 759 4 556 848 10 896 447 43 736 11 184 258 13 385 206 12 956 895 735 235 310 383 0 150 391 10 689 898

51 Fizetendő általános forgalmiadó (K352)

0 36 421 20 419 0 0 531 587 312 107 495 748 0 55 713 0 0

52 Kamatkiadások (>=53+54)(K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 ebből: államháztartáson belül(K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 ebből: fedezeti ügyletekkamatkiadásai (K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Egyéb pénzügyi műveletekkiadásai (>=56+…+58)(K354)

1 775 677 4 808 825 620 11 5 0 0 558

56 ebből: valuta, devizaeszközök realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokárfolyamkülönbözete (K354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 ebből: deviza kötelezettségekrealizált árfolyamvesztesége(K354)

1 775 677 4 808 825 620 11 5 0 0 558

59 Egyéb dologi kiadások(K355)

1 040 686 799 672 410 4 382 748 486 1 218 262 700 776 24 773 13 965 0 2 409 738 326

60 Különféle befizetések ésegyéb dologi kiadások(=50+51+52+55+59) (K35)

8 800 5 280 843 11 589 953 48 122 11 933 552 15 135 880 13 970 398 1 255 767 324 353 55 713 152 800 11 428 782

61 Dologi kiadások(=32+35+46+49+60)(K3)

42 889 28 135 439 67 004 994 255 161 62 785 120 78 435 814 71 033 793 4 122 273 2 817 693 146 474 2 778 080 59 658 861

62 Társadalombiztosításiellátások (K41)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Családi támogatások(=64+…+73) (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: anyasági támogatás(K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: gyermekgondozástsegítő ellátás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: gyermeknevelésitámogatás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 ebből: gyermekekszületésével kapcsolatosszabadság megtérítése (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 ebből: életkezdési támogatás(K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 92 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 93: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

70 ebből: otthonteremtésitámogatás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: gyermektartásdíjmegelőlegezése (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelénekcélzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdéseszerinti támogatáskivételével (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 ebből: az egyéb pénzbeli éstermészetbenigyermekvédelmitámogatások (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 Pénzbeli kárpótlások,kártérítések (K43)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási)ellátások (=76+…+82) (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 ebből: fogyatékosságitámogatás és vakok személyijáradéka (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: mozgáskorlátozottakszerzési és átalakításitámogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 ebből: megváltozottmunkaképességűek illetveegészségkárosodottakkereset-kiegészítése (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 ebből: közgyógyellátás[Szoctv.50.§ (1)-(2)bekezdése] (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: cukorbetegektámogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: egészségügyiszolgáltatási jogosultságravaló jogosultság szociálisrászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Foglalkoztatással,munkanélküliséggelkapcsolatos ellátások(=84+…+92) (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 ebből: a NemzetiFoglalkoztatási Alalpbólfolyósított passzív, ellátásitípusú támogatások, ígykülönösen az álláskeresésijáradék, a nyugdíj előttiálláskeresési segély, valamintaz ellátások megállapításávalkapcsolatos utiköltség-térítés(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: korhatár előtti ellátásés a fegyveres testületek volttagjai szolgálati járandósága(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 93 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 94: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

86 ebből: munkáltatóibefizetésből finanszírozottkorengedményes nyugdíj(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: átmenetibányászjáradék (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 ebből: szénjárandóságpénzbeli megváltása (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: mecseki bányászatbanmunkát végzők bányászatikereset-kiegészítése (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: mezőgazdaságijáradék (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: foglalkoztatásthelyettesítő támogatás[Szoctv. 35. § (1) bek.](K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 ebből: polgármesterekkorhatár előtti ellátása (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 Lakhatással kapcsolatosellátások (=94+…+97) (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 ebből: hozzájárulás alakosságienergiaköltségekhez (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 ebből: lakbértámogatás(K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: lakásfenntartásitámogatás [Szoctv. 38. § (1)bek. a) és b) pontok] (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: adósságcsökkentésitámogatás [Szoctv. 55/A. § 1.bek. b) pont] (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 Intézményi ellátottakpénzbeli juttatásai(>=99+100) (K47)

32 3 476 3 943 557 746 640 3 249 3 671 3 866 32 32 0 0 1 993 063

99 ebből: állami gondozottakpénzbeli juttatásai (K47)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: oktatásban résztvevőkpénzbeli juttatásai (K47)

32 3 476 3 943 557 746 640 3 249 3 671 3 866 32 32 0 0 1 993 063

101 Egyéb nem intézményiellátások (>=102+…+120)(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: házastársi pótlék(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: HadigondozottakKözalapítványát terhelőhadigondozotti ellátások(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 ebből: tudományosfokozattal rendelkezőknyugdíjkiegészítése (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 ebből:nemzeti gondozottiellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 94 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 95: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

106 ebből: nemzeti helytállásértpótlék (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: egyes nyugdíjjogihátrányok enyhítése miatti(közszolgálati idő után járó)nyugdíj-kiegészítés (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 ebből: egyes, tartósidőtartamúszabadságelvonástelszenvedettek részére járójuttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 ebből: a Nemzet Színészecímet viselő színészek haviéletjáradéka, művészetinyugdíjsegélyek,balettművészeti életjáradék(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: az elhunytakadémikusokhozzátartozóinak folyósítottözvegyi- és árvaellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: a Nemzet Sportolójacímmel járó járadék, olimpiaijáradék, idős sportolókszociális támogatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: életjáradéktermőföldért (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: Bevándorlási ésÁllampolgársági Hivatal általfolyósított ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: szépkorúak jubileumijuttatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: időskorúak járadéka[Szoctv. 32/B. § (1)bekezdése] (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: egyéb, azönkormányzat rendeletébenmegállapított juttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 ebből: köztemetés [Szoctv.48.§] (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 ebből: települési támogatás[Szoctv. 45. §], (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 ebből: egészségkárosodási ésgyermekfelügyeletitámogatás [Szoctv. 37.§ (1)bekezdés a) és b) pontja](K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: önkormányzat általsaját hatáskörben (nemszociális és gyermekvédelmielőírások alapján) adott másellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 Ellátottak pénzbelijuttatásai(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

32 3 476 3 943 557 746 640 3 249 3 671 3 866 32 32 0 0 1 993 063

- 95 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 96: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

122 Nemzetközi kötelezettségek(>=123) (K501)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 A helyi önkormányzatokelőző évi elszámolásábólszármazó kiadások (K5021)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 A helyi önkormányzatoktörvényi előíráson alapulóbefizetései (K5022)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 Egyéb elvonások, befizetések(K5023)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 Elvonások és befizetések(=124+125+126) (K502)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson belülre(K503)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson belülre(=130+…+139) (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: központi költségvetésiszervek (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: elkülönített államipénzalapok (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztéseállamháztartáson belülre(=141+…+150) (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 96 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 97: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

141 ebből: központi költségvetésiszervek (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 ebből: elkülönített államipénzalapok (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson belülre(=152+…+161) (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 ebből: központi költségvetésiszervek (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 ebből: elkülönített államipénzalapok (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 97 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 98: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

160 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson kívülre(>=163) (K507)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: állami vagyönkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságoktartozásai miatti kifizetések(K507)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson kívülre(=165+…+175) (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: egyházi jogiszemélyek (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: egyéb civilszervezetek (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 ebből: pénzügyivállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: egyéb vállalkozások(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 ebből: Európai Unió (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 ebből: egyéb külföldiek(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 Árkiegészítések,ártámogatások (K509)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 Kamattámogatások (K510) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 Működési célú támogatásokaz Európai Uniónak (K511)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson kívülre(=180+…+189) (K512)

2 000 291 000 248 500 700 281 900 307 200 292 600 3 400 2 700 0 0 173 200

- 98 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 99: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

180 ebből: egyházi jogiszemélyek (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 ebből: egyéb civilszervezetek (K512)

2 000 291 000 248 500 700 281 900 307 200 292 600 3 400 2 700 0 0 173 200

183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 ebből: pénzügyivállalkozások (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187 ebből: egyéb vállalkozások(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 ebből: egyéb külföldiek(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 Tartalékok (K513) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 Egyéb működési célúkiadások(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

2 000 291 000 248 500 700 281 900 307 200 292 600 3 400 2 700 0 0 173 200

192 Immateriális javakbeszerzése, létesítése (K61)

135 272 327 371 722 346 313 705 337 511 254 296 7 127 2 406 0 2 100 200 004

193 Ingatlanok beszerzése,létesítése (>=194) (K62)

4 577 1 969 349 2 400 897 6 502 2 144 707 2 276 352 7 151 412 39 867 17 922 0 112 947 9 217 812

194 ebből: termőföld-vásárláskiadásai (K62)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 Informatikai eszközökbeszerzése, létesítése (K63)

834 718 261 480 515 1 669 299 083 1 060 588 514 989 5 157 1 459 0 316 246 012

196 Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése, létesítése (K64)

2 843 14 692 388 4 456 377 9 222 1 626 271 3 043 637 1 907 986 24 689 12 084 0 4 704 8 877 755

197 Részesedések beszerzése(K65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 Meglévő részesedéseknöveléséhez kapcsolódókiadások (K66)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 Beruházási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K67)

2 059 4 718 292 2 035 648 4 628 1 134 618 1 761 643 2 609 113 19 981 8 702 0 36 484 4 975 571

200 Beruházások(=192+193+195+…+199) (K6)

10 448 22 370 617 9 745 159 22 367 5 518 384 8 479 731 12 437 796 96 821 42 573 0 156 551 23 517 154

201 Ingatlanok felújítása (K71) 5 944 4 108 124 32 270 455 11 249 2 526 968 2 642 306 29 751 601 43 236 22 124 0 147 699 4 263 857

- 99 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 100: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

202 Informatikai eszközökfelújítása (K72)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 Egyéb tárgyi eszközökfelújítása (K73)

0 3 520 3 040 32 3 744 3 712 2 496 64 32 0 0 2 432

204 Felújítási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K74)

1 568 1 105 149 8 709 581 3 037 678 502 709 148 8 028 432 11 637 5 936 0 39 878 1 148 975

205 Felújítások(=201+...+204) (K7)

7 512 5 216 793 40 983 076 14 318 3 209 214 3 355 166 37 782 529 54 937 28 092 0 187 577 5 415 264

206 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson belülre(K81)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson belülre(=208+…+217) (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 ebből: központi költségvetésiszervek (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 ebből: elkülönített államipénzalapok (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

216 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztéseállamháztartáson belülre(=219+…+228) (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219 ebből: központi költségvetésiszervek (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 100 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 101: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

221 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 ebből: elkülönített államipénzalapok (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

225 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

226 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

228 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229 Egyéb felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson belülre(=230+…+239) (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 ebből: központi költségvetésiszervek (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

231 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 ebből: elkülönített államipénzalapok (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

238 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson kívülre(>=241) (K85)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 101 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 102: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

241 ebből: állami vagyönkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságoktartozásai miatti kifizetések(K85)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

242 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson kívülre(=243+…+253) (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 ebből: egyházi jogiszemélyek (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

244 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

245 ebből: egyéb civilszervezetek (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

247 ebből: pénzügyivállalkozások (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

248 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

249 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 ebből: egyéb vállalkozások(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

251 ebből: Európai Unió (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

252 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

253 ebből: egyéb külföldiek(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

254 Lakástámogatás (K87) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255 Felhalmozási célútámogatások az EurópaiUniónak (K88)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

256 Egyéb felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson kívülre(=257+…+266) (K89)

0 198 000 171 000 1 800 210 600 208 800 140 400 3 600 1 800 0 0 136 800

257 ebből: egyházi jogiszemélyek (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 ebből: egyéb civilszervezetek (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

261 ebből: pénzügyivállalkozások (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

262 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 102 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 103: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

263 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

264 ebből: egyéb vállalkozások(K89)

0 198 000 171 000 1 800 210 600 208 800 140 400 3 600 1 800 0 0 136 800

265 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 ebből: egyéb külföldiek(K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

267 Egyéb felhalmozási célúkiadások(=206+207+218+229+240+242+254+255+256)(K8)

0 198 000 171 000 1 800 210 600 208 800 140 400 3 600 1 800 0 0 136 800

268 Költségvetési kiadások(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

1 139 774 391 784 439 422 123 894 1 135 433 448 708 243 471 330 511 373 341 810 7 736 999 3 153 638 146 474 14 700 224 333 052 128

269 Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak(>=270) (K9111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

271 Likviditási célú hitelek,kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak(K9112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

272 Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése(>=273) (K9113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

273 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

274 Hitel-, kölcsöntörlesztésállamháztartáson kívülre(=269+271+272) (K911)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

275 Forgatási célú belföldiértékpapírok vásárlása(>=276+277) (K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

276 ebből: befektetési jegyek(K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 ebből: kárpótlási jegyek(K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

278 Befektetési célú belföldiértékpapírok vásárlása(K9122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

279 Kincstárjegyek beváltása(K9123)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 Éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok beváltása(>=281+282+283) (K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 103 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 104: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

282 ebből: befektetési jegyek(K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 ebből: kárpótlási jegyek(K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284 Belföldi kötvények beváltása(K9125)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

285 Éven túli lejáratú belföldiértékpapírok beváltása(>=286) (K9126)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

286 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9126)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 Belföldi értékpapírokkiadásai(=275+278+279+280+284+285) (K912)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

288 Államháztartáson belülimegelőlegezések folyósítása(K913)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

289 Államháztartáson belülimegelőlegezésekvisszafizetése (K914)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290 Központi, irányító szervitámogatások folyósítása(K915)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

291 Pénzeszközök lekötöttbankbetétként elhelyezése(K916)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

292 Pénzügyi lízing kiadásai(K917)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

293 Központi költségvetéssajátos finanszírozásikiadásai (K918)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

294 Hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök kiadásai (K9191)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295 Rövid lejáratú tulajdonosikölcsönök kiadásai (K9192)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 Tulajdonosi kölcsönökkiadásai (=294+295) (K919)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 Belföldi finanszírozáskiadásai(=274+287+…+293+296)(K91)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

298 Forgatási célú külföldiértékpapírok vásárlása(K921)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Befektetési célú külföldiértékpapírok vásárlása(K922)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Külföldi értékpapírokbeváltása (>=311) (K923)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

301 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K923)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 104 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 105: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

302 Hitelek, kölcsönöktörlesztése külföldikormányoknak ésnemzetközi szervezeteknek(K924)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303 Hitelek, kölcsönöktörlesztése külföldipénzintézeteknek (>=304)(K925)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K925)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 Külföldi finanszírozáskiadásai(=298+299+300+302+303)(K92)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 Adóssághoz nem kapcsolódószármazékos ügyletekkiadásai (K93)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

307 Váltókiadások (K94) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308 Finanszírozási kiadások(=297+305+306+307)(K9)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

309 Kiadások összesen(=268+308) (K1-K9)

1 139 774 391 784 439 422 123 894 1 135 433 448 708 243 471 330 511 373 341 810 7 736 999 3 153 638 146 474 14 700 224 333 052 128

310 Kapacitásmutató 1. [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (2)bek.]

0 42 69 0 46 80 34 0 0 0 2 3

311 Kapacitásmutató 2. [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (2)bek.]

0 22 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0

312 Feladatmutató [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (1)bek.]

0 394 653 0 831 823 435 83 0 0 0 1 312

313 Teljesítménymutató[68/2013. (XII.29.)NGM r. 6.§ (1) bek.]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 105 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 106: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

01 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (K1101)

25 910 803 381 736 893 6 934 024 425 152 933 66 961 999 98 235 608 53 744 772 6 449 270 0 0 27 972 818 163 583 995

02 Normatív jutalmak (K1102) 911 759 926 927 53 639 616 4 460 3 281 726 2 644 922 227 725 314 728 0 0 49 634 1 313 112

03 Céljuttatás, projektprémium(K1103)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

145 326 8 284 938 39 066 166 7 987 3 672 144 5 778 316 269 599 355 825 0 0 7 158 929 455 502

05 Végkielégítés (K1105) 12 775 138 307 4 298 169 511 496 910 1 307 968 34 802 47 976 0 0 7 438 53 661

06 Jubileumi jutalom (K1106) 54 240 272 011 94 623 217 2 043 639 949 1 364 352 1 472 664 67 764 0 0 13 307 2 112 483

07 Béren kívüli juttatások(K1107)

246 939 7 010 227 168 836 769 10 316 8 035 035 12 641 989 1 961 273 771 998 0 0 373 337 4 270 503

08 Ruházati költségtérítés(K1108)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Közlekedési költségtérítés(K1109)

31 177 1 856 026 28 355 773 1 769 769 238 837 566 72 663 74 131 0 0 12 604 1 551 875

10 Egyéb költségtérítések(K1110)

19 566 139 988 6 017 041 1 116 452 775 368 849 303 569 43 108 0 0 7 318 161 172

11 Lakhatási támogatások(K1111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Szociális támogatások(K1112)

43 749 302 395 6 440 677 3 332 947 943 743 648 73 223 87 969 0 0 15 672 486 156

13 Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai (>=14)(K1113)

34 661 381 65 335 920 1 685 824 902 2 284 884 47 691 432 40 995 874 38 182 190 4 055 269 0 204 113 833 282 165 066 175

14 ebből:biztosítási díjak(K1113)

27 418 194 944 12 407 886 611 274 820 355 523 57 736 26 623 0 0 88 555 394 560

15 Foglalkoztatottak személyijuttatásai (=01+…+13) (K11)

62 037 715 466 003 632 9 021 126 755 2 469 351 132 949 151 164 919 092 96 342 480 12 268 038 0 204 113 36 444 339 339 054 634

16 Választott tisztségviselőkjuttatásai (K121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Munkavégzésre irányulóegyéb jogviszonyban nemsaját foglalkoztatottnakfizetett juttatások (K122)

8 421 291 14 542 557 349 071 574 200 774 3 280 608 2 210 782 21 942 236 250 913 0 16 019 43 773 88 056 648

18 Egyéb külső személyijuttatások (K123)

1 502 228 2 094 907 277 804 472 5 531 3 108 952 6 961 767 1 881 191 208 067 0 0 1 123 884 3 801 577

19 Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)

9 923 519 16 637 464 626 876 046 206 305 6 389 560 9 172 549 23 823 427 458 980 0 16 019 1 167 657 91 858 225

20 Személyi juttatások(=15+19) (K1)

71 961 234 482 641 096 9 648 002 801 2 675 656 139 338 711 174 091 641 120 165 907 12 727 018 0 220 132 37 611 996 430 912 859

21 Munkaadókat terhelőjárulékok és szociálishozzájárulási adó(=22+…+28) (K2)

19 270 678 132 319 197 2 681 902 227 634 425 49 829 081 59 454 893 31 631 030 4 638 368 0 112 097 10 398 702 118 722 581

22 ebből: szociális hozzájárulásiadó (K2)

17 951 967 123 676 102 2 451 869 622 292 035 33 088 639 40 831 343 28 822 490 3 058 651 0 112 097 10 008 539 111 243 700

23 ebből: rehabilitációshozzájárulás (K2)

517 610 4 275 481 78 053 432 30 761 13 471 048 11 375 358 1 130 408 1 303 307 0 0 222 262 4 567 245

24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 ebből: egészségügyihozzájárulás (K2)

483 992 1 629 429 90 238 191 307 539 1 776 512 3 595 141 952 101 134 728 0 0 80 994 1 414 709

- 106 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 107: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

26 ebből: táppénz hozzájárulás(K2)

8 214 1 197 667 7 261 655 494 228 976 187 200 16 180 21 903 0 0 3 654 323 801

27 ebből: munkaadót afoglalkoztatottak részéretörténő kifizetésekkelkapcsolatban terhelő másjárulék jellegűkötelezettségek (K2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 ebből: munkáltatót terhelőszemélyi jövedelemadó (K2)

308 895 1 540 518 54 479 327 3 596 1 263 906 3 465 851 709 851 119 779 0 0 83 253 1 173 126

29 Szakmai anyagok beszerzése(K311)

965 711 643 954 198 252 661 310 949 1 615 563 2 453 677 395 489 142 564 0 0 20 580 86 398 924

30 Üzemeltetési anyagokbeszerzése (K312)

1 079 916 3 446 272 347 292 215 10 513 9 515 893 6 741 976 6 426 299 428 714 0 0 69 119 77 247 658

31 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Készletbeszerzés(=29+30+31) (K31)

2 045 627 4 090 226 545 544 876 321 462 11 131 456 9 195 653 6 821 788 571 278 0 0 89 699 163 646 582

33 Informatikai szolgáltatásokigénybevétele (K321)

1 131 982 7 438 225 232 459 188 68 431 21 619 358 18 245 337 7 586 937 1 772 366 0 0 281 286 3 641 021

34 Egyéb kommunikációsszolgáltatások (K322)

53 057 444 548 12 217 667 2 456 1 584 681 2 660 120 273 797 3 280 149 0 0 23 684 623 232

35 Kommunikációsszolgáltatások (=33+34)(K32)

1 185 039 7 882 773 244 676 855 70 887 23 204 039 20 905 457 7 860 734 5 052 515 0 0 304 970 4 264 253

36 Közüzemi díjak (K331) 7 630 540 28 074 641 144 233 246 115 665 162 929 447 93 411 10 268 0 0 1 562 13 928 741

37 Vásárolt élelmezés (K332) 1 943 13 209 524 354 78 14 297 74 635 2 953 207 460 999 573 453 0 583 5 711

38 Bérleti és lízing díjak (>=39)(K333)

254 243 3 068 875 63 803 839 3 150 2 077 808 1 237 041 858 2 523 758 208 006 0 0 21 750 912 349

39 ebből: a közszféra és amagánszféraegyüttműködésén (PPP)alapuló szerződéseskonstrukció (K333)

0 0 0 0 0 1 218 782 263 0 70 872 0 0 0 0

40 Karbantartási, kisjavításiszolgáltatások (K334)

6 096 677 2 797 645 321 208 598 21 584 10 503 157 24 449 050 1 200 452 843 146 0 339 831 143 687 9 448 596

41 Közvetített szolgáltatások(>=42) (K335)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 ebből: államháztartáson belül(K335)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Szakmai tevékenységetsegítő szolgáltatások (K336)

40 939 966 214 426 604 1 725 153 417 1 584 237 9 224 585 10 355 267 36 025 640 687 781 0 0 122 454 24 510 654

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 14 893 939 15 764 411 1 518 782 111 1 355 274 139 512 939 269 023 030 27 211 797 4 269 268 0 0 700 506 29 777 623

45 ebből: biztosítási díjak(K337)

332 036 303 203 22 058 158 3 059 1 347 371 3 511 470 73 767 118 189 0 0 15 805 1 721 230

46 Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44)(K33)

69 817 308 236 098 818 4 270 616 552 2 964 569 161 448 451 1 703 873 287 67 058 011 213 479 468 573 453 339 831 990 542 78 583 674

47 Kiküldetések kiadásai(K341)

1 910 749 2 908 105 370 939 699 2 129 2 983 642 1 311 594 1 656 599 95 757 0 0 15 881 10 643 303

48 Reklám- éspropagandakiadások (K342)

103 874 816 722 79 430 277 6 407 2 736 377 2 134 965 319 636 243 144 0 0 42 217 658 775

49 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások(=47+48) (K34)

2 014 623 3 724 827 450 369 976 8 536 5 720 019 3 446 559 1 976 235 338 901 0 0 58 098 11 302 078

- 107 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 108: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

50 Működési célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K351)

7 684 696 8 944 299 785 323 809 214 029 32 584 237 461 553 560 10 469 548 57 644 576 154 831 91 754 319 743 63 684 971

51 Fizetendő általános forgalmiadó (K352)

122 511 24 689 521 71 155 814 0 1 774 577 14 724 918 7 984 690 1 470 433 26 932 612 555 0 34 123 203

52 Kamatkiadások (>=53+54)(K353)

0 0 16 059 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 ebből: államháztartáson belül(K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 ebből: fedezeti ügyletekkamatkiadásai (K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Egyéb pénzügyi műveletekkiadásai (>=56+…+58)(K354)

11 481 288 331 20 347 234 10 7 804 412 399 521 690 0 0 102 38 374

56 ebből: valuta, devizaeszközök realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokárfolyamkülönbözete (K354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 ebből: deviza kötelezettségekrealizált árfolyamvesztesége(K354)

11 481 288 331 20 346 312 10 7 804 412 399 521 690 0 0 102 38 374

59 Egyéb dologi kiadások(K355)

381 234 1 837 742 309 667 099 10 416 6 845 546 5 969 460 731 472 735 816 0 0 92 369 4 262 565

60 Különféle befizetések ésegyéb dologi kiadások(=50+51+52+55+59) (K35)

8 199 922 35 759 893 1 202 552 960 224 455 41 212 164 482 660 337 19 186 231 59 851 515 181 763 704 309 412 214 102 109 113

61 Dologi kiadások(=32+35+46+49+60)(K3)

83 262 519 287 556 537 6 713 761 219 3 589 909 242 716 129 2 220 081 293 102 902 999 279 293 677 755 216 1 044 140 1 855 523 359 905 700

62 Társadalombiztosításiellátások (K41)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Családi támogatások(=64+…+73) (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: anyasági támogatás(K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: gyermekgondozástsegítő ellátás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: gyermeknevelésitámogatás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 ebből: gyermekekszületésével kapcsolatosszabadság megtérítése (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 ebből: életkezdési támogatás(K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 ebből: otthonteremtésitámogatás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: gyermektartásdíjmegelőlegezése (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 108 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 109: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

72 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelénekcélzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdéseszerinti támogatáskivételével (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 ebből: az egyéb pénzbeli éstermészetbenigyermekvédelmitámogatások (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 Pénzbeli kárpótlások,kártérítések (K43)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási)ellátások (=76+…+82) (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 ebből: fogyatékosságitámogatás és vakok személyijáradéka (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: mozgáskorlátozottakszerzési és átalakításitámogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 ebből: megváltozottmunkaképességűek illetveegészségkárosodottakkereset-kiegészítése (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 ebből: közgyógyellátás[Szoctv.50.§ (1)-(2)bekezdése] (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: cukorbetegektámogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: egészségügyiszolgáltatási jogosultságravaló jogosultság szociálisrászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Foglalkoztatással,munkanélküliséggelkapcsolatos ellátások(=84+…+92) (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 ebből: a NemzetiFoglalkoztatási Alalpbólfolyósított passzív, ellátásitípusú támogatások, ígykülönösen az álláskeresésijáradék, a nyugdíj előttiálláskeresési segély, valamintaz ellátások megállapításávalkapcsolatos utiköltség-térítés(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: korhatár előtti ellátásés a fegyveres testületek volttagjai szolgálati járandósága(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: munkáltatóibefizetésből finanszírozottkorengedményes nyugdíj(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: átmenetibányászjáradék (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 109 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 110: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

88 ebből: szénjárandóságpénzbeli megváltása (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: mecseki bányászatbanmunkát végzők bányászatikereset-kiegészítése (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: mezőgazdaságijáradék (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: foglalkoztatásthelyettesítő támogatás[Szoctv. 35. § (1) bek.](K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 ebből: polgármesterekkorhatár előtti ellátása (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 Lakhatással kapcsolatosellátások (=94+…+97) (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 ebből: hozzájárulás alakosságienergiaköltségekhez (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 ebből: lakbértámogatás(K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: lakásfenntartásitámogatás [Szoctv. 38. § (1)bek. a) és b) pontok] (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: adósságcsökkentésitámogatás [Szoctv. 55/A. § 1.bek. b) pont] (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 Intézményi ellátottakpénzbeli juttatásai(>=99+100) (K47)

757 400 7 213 186 169 566 130 2 661 232 214 68 705 759 441 365 2 827 0 0 422 2 394 534

99 ebből: állami gondozottakpénzbeli juttatásai (K47)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: oktatásban résztvevőkpénzbeli juttatásai (K47)

757 400 7 213 186 169 566 130 2 661 232 214 68 705 759 441 365 2 827 0 0 422 2 394 534

101 Egyéb nem intézményiellátások (>=102+…+120)(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: házastársi pótlék(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: HadigondozottakKözalapítványát terhelőhadigondozotti ellátások(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 ebből: tudományosfokozattal rendelkezőknyugdíjkiegészítése (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 ebből:nemzeti gondozottiellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: nemzeti helytállásértpótlék (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: egyes nyugdíjjogihátrányok enyhítése miatti(közszolgálati idő után járó)nyugdíj-kiegészítés (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 110 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 111: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

108 ebből: egyes, tartósidőtartamúszabadságelvonástelszenvedettek részére járójuttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 ebből: a Nemzet Színészecímet viselő színészek haviéletjáradéka, művészetinyugdíjsegélyek,balettművészeti életjáradék(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: az elhunytakadémikusokhozzátartozóinak folyósítottözvegyi- és árvaellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: a Nemzet Sportolójacímmel járó járadék, olimpiaijáradék, idős sportolókszociális támogatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: életjáradéktermőföldért (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: Bevándorlási ésÁllampolgársági Hivatal általfolyósított ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: szépkorúak jubileumijuttatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: időskorúak járadéka[Szoctv. 32/B. § (1)bekezdése] (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: egyéb, azönkormányzat rendeletébenmegállapított juttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 ebből: köztemetés [Szoctv.48.§] (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 ebből: települési támogatás[Szoctv. 45. §], (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 ebből: egészségkárosodási ésgyermekfelügyeletitámogatás [Szoctv. 37.§ (1)bekezdés a) és b) pontja](K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: önkormányzat általsaját hatáskörben (nemszociális és gyermekvédelmielőírások alapján) adott másellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 Ellátottak pénzbelijuttatásai(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

757 400 7 213 186 169 566 130 2 661 232 214 68 705 759 441 365 2 827 0 0 422 2 394 534

122 Nemzetközi kötelezettségek(>=123) (K501)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 A helyi önkormányzatokelőző évi elszámolásábólszármazó kiadások (K5021)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 A helyi önkormányzatoktörvényi előíráson alapulóbefizetései (K5022)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 111 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 112: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

126 Egyéb elvonások, befizetések(K5023)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 Elvonások és befizetések(=124+125+126) (K502)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson belülre(K503)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson belülre(=130+…+139) (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: központi költségvetésiszervek (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: elkülönített államipénzalapok (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztéseállamháztartáson belülre(=141+…+150) (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 ebből: központi költségvetésiszervek (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 112 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 113: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

145 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 ebből: elkülönített államipénzalapok (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson belülre(=152+…+161) (K506)

0 0 21 346 040 0 15 000 0 0 0 0 0 0 960 550

152 ebből: központi költségvetésiszervek (K506)

0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 960 550

153 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K506)

0 0 20 066 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 ebből: elkülönített államipénzalapok (K506)

0 0 1 280 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson kívülre(>=163) (K507)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: állami vagyönkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságoktartozásai miatti kifizetések(K507)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 113 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 114: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

164 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson kívülre(=165+…+175) (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: egyházi jogiszemélyek (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: egyéb civilszervezetek (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 ebből: pénzügyivállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: egyéb vállalkozások(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 ebből: Európai Unió (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 ebből: egyéb külföldiek(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 Árkiegészítések,ártámogatások (K509)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 Kamattámogatások (K510) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 Működési célú támogatásokaz Európai Uniónak (K511)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706 944

179 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson kívülre(=180+…+189) (K512)

87 500 74 237 900 50 660 949 8 700 11 112 651 1 642 500 133 000 242 600 0 0 36 500 230 900

180 ebből: egyházi jogiszemélyek (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 ebből: egyéb civilszervezetek (K512)

87 500 637 900 50 660 949 8 700 11 112 651 1 642 500 133 000 242 600 0 0 36 500 230 900

183 ebből: háztartások (K512) 0 68 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 ebből: pénzügyivállalkozások (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 114 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 115: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

187 ebből: egyéb vállalkozások(K512)

0 5 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 ebből: egyéb külföldiek(K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 Tartalékok (K513) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 Egyéb működési célúkiadások(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

87 500 74 237 900 72 006 989 8 700 11 127 651 1 642 500 133 000 242 600 0 0 36 500 1 898 394

192 Immateriális javakbeszerzése, létesítése (K61)

972 356 840 030 37 069 624 5 086 1 292 203 2 056 669 188 975 167 115 0 0 38 099 385 555

193 Ingatlanok beszerzése,létesítése (>=194) (K62)

2 580 319 5 306 938 437 233 935 39 521 14 350 311 14 685 501 1 449 242 1 452 721 0 0 265 411 8 837 557

194 ebből: termőföld-vásárláskiadásai (K62)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 Informatikai eszközökbeszerzése, létesítése (K63)

1 383 964 852 882 198 707 838 5 614 4 927 390 6 959 901 1 758 921 265 721 0 0 37 590 1 439 556

196 Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése, létesítése (K64)

4 367 543 4 772 351 508 111 389 630 797 14 434 684 16 896 413 1 763 512 1 221 005 0 0 189 138 39 153 625

197 Részesedések beszerzése(K65)

0 0 4 804 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 Meglévő részesedéseknöveléséhez kapcsolódókiadások (K66)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 Beruházási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K67)

2 497 120 3 062 131 306 964 770 18 590 9 032 232 10 657 942 1 377 330 800 690 0 0 136 924 13 292 479

200 Beruházások(=192+193+195+…+199) (K6)

11 801 302 14 834 332 1 492 892 536 699 608 44 036 820 51 256 426 6 537 980 3 907 252 0 0 667 162 63 108 772

201 Ingatlanok felújítása (K71) 2 313 528 6 112 227 355 189 045 44 887 19 849 909 16 318 798 1 747 411 1 900 638 0 0 319 978 7 785 613

202 Informatikai eszközökfelújítása (K72)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 Egyéb tárgyi eszközökfelújítása (K73)

800 8 864 164 352 32 32 704 26 080 2 240 3 136 0 0 480 3 424

204 Felújítási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K74)

623 329 1 641 910 95 718 128 11 969 5 317 894 4 385 814 470 214 509 884 0 0 85 902 2 090 288

205 Felújítások(=201+...+204) (K7)

2 937 657 7 763 001 451 071 525 56 888 25 200 507 20 730 692 2 219 865 2 413 658 0 0 406 360 9 879 325

206 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson belülre(K81)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson belülre(=208+…+217) (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 115 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 116: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

208 ebből: központi költségvetésiszervek (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 ebből: elkülönített államipénzalapok (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

216 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztéseállamháztartáson belülre(=219+…+228) (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219 ebből: központi költségvetésiszervek (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 ebből: elkülönített államipénzalapok (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

225 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

226 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

228 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 116 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 117: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

229 Egyéb felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson belülre(=230+…+239) (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 ebből: központi költségvetésiszervek (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

231 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 ebből: elkülönített államipénzalapok (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

238 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó kifizetésállamháztartáson kívülre(>=241) (K85)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

241 ebből: állami vagyönkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságoktartozásai miatti kifizetések(K85)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

242 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson kívülre(=243+…+253) (K86)

0 0 50 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 ebből: egyházi jogiszemélyek (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

244 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K86)

0 0 50 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

245 ebből: egyéb civilszervezetek (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

247 ebből: pénzügyivállalkozások (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

248 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 117 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 118: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

249 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 ebből: egyéb vállalkozások(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

251 ebből: Európai Unió (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

252 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

253 ebből: egyéb külföldiek(K86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

254 Lakástámogatás (K87) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255 Felhalmozási célútámogatások az EurópaiUniónak (K88)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

256 Egyéb felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson kívülre(=257+…+266) (K89)

45 000 498 600 9 244 800 1 800 1 839 600 1 467 000 126 000 176 400 0 0 27 000 192 600

257 ebből: egyházi jogiszemélyek (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 ebből: egyéb civilszervezetek (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

261 ebből: pénzügyivállalkozások (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

262 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

263 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

264 ebből: egyéb vállalkozások(K89)

45 000 498 600 9 244 800 1 800 1 839 600 1 467 000 126 000 176 400 0 0 27 000 192 600

265 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 ebből: egyéb külföldiek(K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

267 Egyéb felhalmozási célúkiadások(=206+207+218+229+240+242+254+255+256)(K8)

45 000 498 600 59 244 800 1 800 1 839 600 1 467 000 126 000 176 400 0 0 27 000 192 600

268 Költségvetési kiadások(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

190 123 290 999 857 876 21 305 051 663 7 667 116 3 175 320 713 2 597 430 204 264 158 146 303 401 800 755 216 1 376 369 51 003 665 987 014 765

269 Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak(>=270) (K9111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 118 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 119: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

270 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

271 Likviditási célú hitelek,kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak(K9112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

272 Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése(>=273) (K9113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

273 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

274 Hitel-, kölcsöntörlesztésállamháztartáson kívülre(=269+271+272) (K911)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

275 Forgatási célú belföldiértékpapírok vásárlása(>=276+277) (K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

276 ebből: befektetési jegyek(K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 ebből: kárpótlási jegyek(K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

278 Befektetési célú belföldiértékpapírok vásárlása(K9122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

279 Kincstárjegyek beváltása(K9123)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 Éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok beváltása(>=281+282+283) (K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 ebből: befektetési jegyek(K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 ebből: kárpótlási jegyek(K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284 Belföldi kötvények beváltása(K9125)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

285 Éven túli lejáratú belföldiértékpapírok beváltása(>=286) (K9126)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

286 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9126)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 Belföldi értékpapírokkiadásai(=275+278+279+280+284+285) (K912)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

288 Államháztartáson belülimegelőlegezések folyósítása(K913)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

289 Államháztartáson belülimegelőlegezésekvisszafizetése (K914)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290 Központi, irányító szervitámogatások folyósítása(K915)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 119 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 120: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

291 Pénzeszközök lekötöttbankbetétként elhelyezése(K916)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

292 Pénzügyi lízing kiadásai(K917)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

293 Központi költségvetéssajátos finanszírozásikiadásai (K918)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

294 Hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök kiadásai (K9191)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295 Rövid lejáratú tulajdonosikölcsönök kiadásai (K9192)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 Tulajdonosi kölcsönökkiadásai (=294+295) (K919)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 Belföldi finanszírozáskiadásai(=274+287+…+293+296)(K91)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

298 Forgatási célú külföldiértékpapírok vásárlása(K921)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Befektetési célú külföldiértékpapírok vásárlása(K922)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Külföldi értékpapírokbeváltása (>=311) (K923)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

301 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K923)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302 Hitelek, kölcsönöktörlesztése külföldikormányoknak ésnemzetközi szervezeteknek(K924)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303 Hitelek, kölcsönöktörlesztése külföldipénzintézeteknek (>=304)(K925)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K925)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 Külföldi finanszírozáskiadásai(=298+299+300+302+303)(K92)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 Adóssághoz nem kapcsolódószármazékos ügyletekkiadásai (K93)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

307 Váltókiadások (K94) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308 Finanszírozási kiadások(=297+305+306+307)(K9)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

309 Kiadások összesen(=268+308) (K1-K9)

190 123 290 999 857 876 21 305 051 663 7 667 116 3 175 320 713 2 597 430 204 264 158 146 303 401 800 755 216 1 376 369 51 003 665 987 014 765

310 Kapacitásmutató 1. [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (2)bek.]

0 182 2 199 0 0 10 16 0 0 0 7 72

- 120 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 121: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

311 Kapacitásmutató 2. [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (2)bek.]

0 8 466 0 0 12 0 0 0 0 0 18

312 Feladatmutató [68/2013.(XII.29.)NGM r. 6. § (1)bek.]

762 358 24 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0

313 Teljesítménymutató[68/2013. (XII.29.)NGM r. 6.§ (1) bek.]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 121 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 122: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 098010 Oktatás igazgatása 098040 Nemzetközi oktatási

együttműködés104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 104035 Gyermekétkeztetés

bölcsődében, fogyatékosok nappaliintézményében

107060 Egyéb szociális pénzbeli éstermészetbeni ellátások, támogatások

107090 Romák társadalmiintegrációját elősegítő tevékenységek,

programok

900060 Forgatási és befektetési célúfinanszírozási műveletek

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)

1 038 474 4 059 439 18 269 959 133 277 3 199 456 680 588 0

02 Normatív jutalmak (K1102) 49 384 22 595 31 692 6 407 3 348 32 624 0

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 0 0 0 0 0 0

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

57 032 33 522 2 136 322 7 346 4 149 37 436 0

05 Végkielégítés (K1105) 7 212 3 006 4 523 992 496 4 836 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 8 722 7 968 10 592 1 614 916 6 200 0

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 119 866 53 831 469 666 15 782 8 169 79 417 0

08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 0 0 0 0 0 0

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 12 174 7 252 249 445 1 517 873 7 887 0

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 7 407 4 430 5 400 859 508 4 756 0

11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 0 0 0 0 0

12 Szociális támogatások (K1112) 17 231 11 765 12 874 1 646 1 129 10 489 0

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

838 109 6 134 330 5 366 166 70 130 46 996 3 701 714 0

14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 4 314 2 582 159 290 531 300 2 802 0

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)

2 155 611 10 338 138 26 556 639 239 570 3 266 040 4 565 947 0

16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 0 0 0 0 0 0

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybannem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)

41 343 498 712 32 826 5 161 3 034 508 389 0

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 35 934 901 967 55 037 4 134 2 479 22 990 0

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 77 277 1 400 679 87 863 9 295 5 513 531 379 0

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 232 888 11 738 817 26 644 502 248 865 3 271 553 5 097 326 021 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)(K2)

774 649 3 014 339 7 328 156 94 007 898 953 1 622 922 0

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 538 391 2 689 176 6 921 876 59 765 879 682 1 463 781 0

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 211 309 126 721 161 031 26 799 15 334 138 194 0

24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 0

25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 12 239 122 519 115 526 3 618 1 913 10 303 0

26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 3 644 2 057 11 036 440 253 2 360 0

27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részéretörténő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő másjárulék jellegű kötelezettségek (K2)

0 0 0 0 0 0 0

28 ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)

9 066 73 866 118 687 3 385 1 771 8 284 0

29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 18 463 336 151 67 097 3 688 1 506 11 854 0

30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 72 965 175 821 655 998 8 872 4 889 425 579 0

31 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 0 0 0

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 91 428 511 972 723 095 12 560 6 395 437 433 0

33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)

245 134 186 839 206 249 43 512 20 257 2 913 730 0

34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 24 266 43 521 21 994 3 057 1 618 15 810 0

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 269 400 230 360 228 243 46 569 21 875 2 929 540 0

36 Közüzemi díjak (K331) 2 096 99 025 670 547 176 109 1 298 0

- 122 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 123: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 098010 Oktatás igazgatása 098040 Nemzetközi oktatási

együttműködés104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 104035 Gyermekétkeztetés

bölcsődében, fogyatékosok nappaliintézményében

107060 Egyéb szociális pénzbeli éstermészetbeni ellátások, támogatások

107090 Romák társadalmiintegrációját elősegítő tevékenységek,

programok

900060 Forgatási és befektetési célúfinanszírozási műveletek

37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 311 316 231 4 586 892 39 72 0

38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 24 048 4 475 344 15 463 2 738 1 527 74 158 0

39 ebből: a közszféra és a magánszféraegyüttműködésén (PPP) alapuló szerződéseskonstrukció (K333)

0 0 0 0 0 0 0

40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 137 690 86 253 242 047 17 628 10 030 89 104 0

41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 0 0 0 0 0 0

42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 0

43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)

102 906 503 995 97 017 15 065 8 466 3 682 499 0

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 813 451 2 331 969 1 876 682 78 792 49 640 2 942 287 0

45 ebből: biztosítási díjak (K337) 23 187 11 591 55 917 2 406 1 215 13 421 0

46 Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

1 080 191 7 496 897 3 217 987 4 701 291 69 811 6 789 418 0

47 Kiküldetések kiadásai (K341) 15 993 2 257 938 11 244 1 923 1 101 259 709 0

48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 40 135 25 416 31 503 4 984 2 932 26 077 0

49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=47+48) (K34)

56 128 2 283 354 42 747 6 907 4 033 285 786 0

50 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)

332 891 2 141 549 986 819 1 278 680 22 694 397 605 0

51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 2 344 880 0 1 074 443 0 366 058 0

52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 0 0 0 0 0 0 0

53 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0 0 0 0 0

54 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 0 0 0 0 0 0 0

55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(>=56+…+58) (K354)

119 204 167 65 11 5 97 0

56 ebből: valuta, deviza eszközök realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 0

57 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokárfolyamkülönbözete (K354)

0 0 0 0 0 0 0

58 ebből: deviza kötelezettségek realizáltárfolyamvesztesége (K354)

119 204 167 65 11 5 97 0

59 Egyéb dologi kiadások (K355) 90 721 47 293 63 187 13 888 6 358 59 196 0

60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=50+51+52+55+59) (K35)

423 731 4 737 889 1 050 071 2 367 022 29 057 822 956 0

61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)

1 920 878 15 260 472 5 262 143 7 134 349 131 171 11 265 133 0

62 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 0 0 0 0 0

63 Családi támogatások (=64+…+73) (K42) 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: anyasági támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

68 ebből: gyermekek születésével kapcsolatosszabadság megtérítése (K42)

0 0 0 0 0 0 0

69 ebből: életkezdési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

70 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 0 0 0 0 0 0 0

- 123 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 124: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 098010 Oktatás igazgatása 098040 Nemzetközi oktatási

együttműködés104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 104035 Gyermekétkeztetés

bölcsődében, fogyatékosok nappaliintézményében

107060 Egyéb szociális pénzbeli éstermészetbeni ellátások, támogatások

107090 Romák társadalmiintegrációját elősegítő tevékenységek,

programok

900060 Forgatási és befektetési célúfinanszírozási műveletek

72 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatóihitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. §(1) bekezdése szerinti támogatás kivételével(K42)

0 0 0 0 0 0 0

73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbenigyermekvédelmi támogatások (K42)

0 0 0 0 0 0 0

74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 0 0 0 0 0 0

75 Betegséggel kapcsolatos (nemtársadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82)(K44)

0 0 0 0 0 0 0

76 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0 0 0 0 0

77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakokszemélyi járadéka (K44)

0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési ésátalakítási támogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0

79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetveegészségkárosodottak kereset-kiegészítése(K44)

0 0 0 0 0 0 0

80 ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2)bekezdése] (K44)

0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságravaló jogosultság szociális rászorultság alapján[Szoctv. 54. §-a] (K44)

0 0 0 0 0 0 0

83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggelkapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45)

0 0 0 0 0 0 0

84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpbólfolyósított passzív, ellátási típusú támogatások,így különösen az álláskeresési járadék, anyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint azellátások megállapításával kapcsolatosutiköltség-térítés (K45)

0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyverestestületek volt tagjai szolgálati járandósága(K45)

0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozottkorengedményes nyugdíj (K45)

0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 0 0 0 0 0 0 0

88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása(K45)

0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzőkbányászati kereset-kiegészítése (K45)

0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás[Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

0 0 0 0 0 0 0

92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása(K45)

0 0 0 0 0 0 0

93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97)(K46)

0 0 0 0 0 0 0

94 ebből: hozzájárulás a lakosságienergiaköltségekhez (K46)

0 0 0 0 0 0 0

95 ebből: lakbértámogatás (K46) 0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. §(1) bek. a) és b) pontok] (K46)

0 0 0 0 0 0 0

- 124 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 125: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 098010 Oktatás igazgatása 098040 Nemzetközi oktatási

együttműködés104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 104035 Gyermekétkeztetés

bölcsődében, fogyatékosok nappaliintézményében

107060 Egyéb szociális pénzbeli éstermészetbeni ellátások, támogatások

107090 Romák társadalmiintegrációját elősegítő tevékenységek,

programok

900060 Forgatási és befektetési célúfinanszírozási műveletek

97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv.55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)

0 0 0 0 0 0 0

98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(>=99+100) (K47)

45 450 812 422 357 32 32 13 745 462 0

99 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai(K47)

0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai(K47)

45 450 812 422 357 32 32 13 745 462 0

101 Egyéb nem intézményi ellátások(>=102+…+120) (K48)

0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: házastársi pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: Hadigondozottak Közalapítványátterhelő hadigondozotti ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0

104 ebből: tudományos fokozattal rendelkezőknyugdíjkiegészítése (K48)

0 0 0 0 0 0 0

105 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítésemiatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

0 0 0 0 0 0 0

108 ebből: egyes, tartós időtartamúszabadságelvonást elszenvedettek részére járójuttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

109 ebből: a Nemzet Színésze címet viselőszínészek havi életjáradéka, művészetinyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék(K48)

0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: az elhunyt akadémikusokhozzátartozóinak folyósított özvegyi- ésárvaellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járójáradék, olimpiai járadék, idős sportolókszociális támogatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivataláltal folyósított ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1)bekezdése] (K48)

0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletébenmegállapított juttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 0 0 0 0 0 0 0

118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],(K48)

0 0 0 0 0 0 0

119 ebből: egészségkárosodási ésgyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1)bekezdés a) és b) pontja] (K48)

0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben(nem szociális és gyermekvédelmi előírásokalapján) adott más ellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

121 Ellátottak pénzbeli juttatásai(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

45 450 812 422 357 32 32 13 745 462 0

122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 0 0 0 0 0 0 0

123 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0 0 0 0 0

- 125 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 126: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 098010 Oktatás igazgatása 098040 Nemzetközi oktatási

együttműködés104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 104035 Gyermekétkeztetés

bölcsődében, fogyatékosok nappaliintézményében

107060 Egyéb szociális pénzbeli éstermészetbeni ellátások, támogatások

107090 Romák társadalmiintegrációját elősegítő tevékenységek,

programok

900060 Forgatási és befektetési célúfinanszírozási műveletek

124 A helyi önkormányzatok előző évielszámolásából származó kiadások (K5021)

0 0 0 0 0 0 0

125 A helyi önkormányzatok törvényi előírásonalapuló befizetései (K5022)

0 0 0 0 0 0 0

126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 0 0 0 0 0 0

127 Elvonások és befizetések (=124+125+126)(K502)

0 0 0 0 0 0 0

128 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó kifizetés államháztartáson belülre(K503)

0 0 0 0 0 0 0

129 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre(=130+…+139) (K504)

0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és azok hazai társfinanszírozása(K504)

0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K504)

0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(K504)

0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetésiszerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0

137 ebből: társulások és költségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0

138 ebből: nemzetiségi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0

139 ebből: térségi fejlesztési tanácsok ésköltségvetési szerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0

140 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre(=141+…+150) (K505)

0 0 0 0 0 0 0

141 ebből: központi költségvetési szervek (K505) 0 0 0 0 0 0 0

142 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 0 0 0 0 0 0 0

143 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és azok hazai társfinanszírozása(K505)

0 0 0 0 0 0 0

144 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K505)

0 0 0 0 0 0 0

145 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(K505)

0 0 0 0 0 0 0

146 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 0 0 0 0 0 0 0

147 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetésiszerveik (K505)

0 0 0 0 0 0 0

148 ebből: társulások és költségvetési szerveik(K505)

0 0 0 0 0 0 0

149 ebből: nemzetiségi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K505)

0 0 0 0 0 0 0

150 ebből: térségi fejlesztési tanácsok ésköltségvetési szerveik (K505)

0 0 0 0 0 0 0

- 126 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 127: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 098010 Oktatás igazgatása 098040 Nemzetközi oktatási

együttműködés104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 104035 Gyermekétkeztetés

bölcsődében, fogyatékosok nappaliintézményében

107060 Egyéb szociális pénzbeli éstermészetbeni ellátások, támogatások

107090 Romák társadalmiintegrációját elősegítő tevékenységek,

programok

900060 Forgatási és befektetési célúfinanszírozási műveletek

151 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson belülre (=152+…+161)(K506)

0 221 449 0 0 0 0 0

152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 0

153 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0 0 0 0 0

154 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és azok hazai társfinanszírozása(K506)

0 221 449 0 0 0 0 0

155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K506)

0 0 0 0 0 0 0

156 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(K506)

0 0 0 0 0 0 0

157 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0 0 0 0 0

158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetésiszerveik (K506)

0 0 0 0 0 0 0

159 ebből: társulások és költségvetési szerveik(K506)

0 0 0 0 0 0 0

160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K506)

0 0 0 0 0 0 0

161 ebből: térségi fejlesztési tanácsok ésköltségvetési szerveik (K506)

0 0 0 0 0 0 0

162 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó kifizetés államháztartáson kívülre(>=163) (K507)

0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságok tartozásai miattikifizetések (K507)

0 0 0 0 0 0 0

164 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(=165+…+175) (K508)

0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 0 0 0 0 0 0 0

166 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 0 0 0 0 0 0 0

168 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 0

169 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0

170 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0

171 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0

173 ebből: Európai Unió (K508) 0 0 0 0 0 0 0

174 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek(K508)

0 0 0 0 0 0 0

175 ebből: egyéb külföldiek (K508) 0 0 0 0 0 0 0

176 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 0 0 0 0 0 0

177 Kamattámogatások (K510) 0 0 0 0 0 0 0

178 Működési célú támogatások az EurópaiUniónak (K511)

0 0 0 0 0 0 0

179 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson kívülre (=180+…+189)(K512)

60 500 72 700 28 300 3 400 2 700 35 000 0

180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0 0 0 0 0

- 127 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 128: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 098010 Oktatás igazgatása 098040 Nemzetközi oktatási

együttműködés104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 104035 Gyermekétkeztetés

bölcsődében, fogyatékosok nappaliintézményében

107060 Egyéb szociális pénzbeli éstermészetbeni ellátások, támogatások

107090 Romák társadalmiintegrációját elősegítő tevékenységek,

programok

900060 Forgatási és befektetési célúfinanszírozási műveletek

181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 0 0 0 0 0 0

182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 60 500 72 700 28 300 3 400 2 700 35 000 0

183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 0

184 ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 0

185 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K512)

0 0 0 0 0 0 0

186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások (K512)

0 0 0 0 0 0 0

187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 0

188 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek(K512)

0 0 0 0 0 0 0

189 ebből: egyéb külföldiek (K512) 0 0 0 0 0 0 0

190 Tartalékok (K513) 0 0 0 0 0 0 0

191 Egyéb működési célú kiadások(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

60 500 294 149 28 300 3 400 2 700 35 000 0

192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 8 219 20 632 31 727 5 203 2 581 100 122 0

193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 209 175 157 143 203 652 32 749 18 379 141 669 0

194 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0 0 0 0 0

195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)

42 856 671 849 27 162 6 127 2 800 446 945 0

196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)

206 336 326 172 318 456 24 545 13 135 131 424 0

197 Részesedések beszerzése (K65) 0 0 0 0 0 0 0

198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódókiadások (K66)

0 0 0 0 0 0 0

199 Beruházási célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó (K67)

118 440 313 231 152 173 17 840 9 517 216 819 0

200 Beruházások (=192+193+195+…+199)(K6)

585 026 1 489 027 733 170 86 464 46 412 1 036 979 0

201 Ingatlanok felújítása (K71) 317 340 184 219 230 734 38 304 22 124 205 585 0

202 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 0 0 0 0 0 0

203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 480 192 288 64 32 320 0

204 Felújítási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K74)

84 739 49 247 61 883 10 305 5 936 54 963 0

205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 402 559 233 658 292 905 48 673 28 092 260 868 0206 Felhalmozási célú garancia- és

kezességvállalásból származó kifizetésállamháztartáson belülre (K81)

0 0 0 0 0 0 0

207 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre(=208+…+217) (K82)

0 0 0 0 0 0 0

208 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 0 0 0 0 0 0 0

209 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 0 0 0 0 0 0 0

210 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és azok hazai társfinanszírozása(K82)

0 0 0 0 0 0 0

211 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K82)

0 0 0 0 0 0 0

- 128 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 129: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 098010 Oktatás igazgatása 098040 Nemzetközi oktatási

együttműködés104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 104035 Gyermekétkeztetés

bölcsődében, fogyatékosok nappaliintézményében

107060 Egyéb szociális pénzbeli éstermészetbeni ellátások, támogatások

107090 Romák társadalmiintegrációját elősegítő tevékenységek,

programok

900060 Forgatási és befektetési célúfinanszírozási műveletek

212 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(K82)

0 0 0 0 0 0 0

213 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 0 0 0 0 0 0 0

214 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetésiszerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0

215 ebből: társulások és költségvetési szerveik(K82)

0 0 0 0 0 0 0

216 ebből: nemzetiségi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0

217 ebből: térségi fejlesztési tanácsok ésköltségvetési szerveik (K82)

0 0 0 0 0 0 0

218 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre(=219+…+228) (K83)

0 0 0 0 0 0 0

219 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 0 0 0 0 0 0 0

220 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 0 0 0 0 0 0 0

221 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és azok hazai társfinanszírozása(K83)

0 0 0 0 0 0 0

222 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K83)

0 0 0 0 0 0 0

223 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(K83)

0 0 0 0 0 0 0

224 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 0 0 0 0 0 0 0

225 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetésiszerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0

226 ebből: társulások és költségvetési szerveik(K83)

0 0 0 0 0 0 0

227 ebből: nemzetiségi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0

228 ebből: térségi fejlesztési tanácsok ésköltségvetési szerveik (K83)

0 0 0 0 0 0 0

229 Egyéb felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson belülre (=230+…+239) (K84)

0 0 0 0 0 0 0

230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 0

231 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0 0 0 0 0

232 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és azok hazai társfinanszírozása(K84)

0 0 0 0 0 0 0

233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K84)

0 0 0 0 0 0 0

234 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(K84)

0 0 0 0 0 0 0

235 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 0 0 0 0 0 0 0

236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetésiszerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0

237 ebből: társulások és költségvetési szerveik(K84)

0 0 0 0 0 0 0

238 ebből: nemzetiségi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0

239 ebből: térségi fejlesztési tanácsok ésköltségvetési szerveik (K84)

0 0 0 0 0 0 0

- 129 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 130: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 098010 Oktatás igazgatása 098040 Nemzetközi oktatási

együttműködés104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 104035 Gyermekétkeztetés

bölcsődében, fogyatékosok nappaliintézményében

107060 Egyéb szociális pénzbeli éstermészetbeni ellátások, támogatások

107090 Romák társadalmiintegrációját elősegítő tevékenységek,

programok

900060 Forgatási és befektetési célúfinanszírozási műveletek

240 Felhalmozási célú garancia- éskezességvállalásból származó kifizetésállamháztartáson kívülre (>=241) (K85)

0 0 0 0 0 0 0

241 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságok tartozásai miattikifizetések (K85)

0 0 0 0 0 0 0

242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(=243+…+253) (K86)

0 0 0 0 0 0 0

243 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 0 0 0 0 0 0 0

244 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 0 0 0 0 0 0 0

245 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 0 0 0 0 0 0 0

246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 0

247 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0 0 0 0 0

248 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K86)

0 0 0 0 0 0 0

249 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások (K86)

0 0 0 0 0 0 0

250 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 0 0 0 0 0 0 0

251 ebből: Európai Unió (K86) 0 0 0 0 0 0 0

252 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek(K86)

0 0 0 0 0 0 0

253 ebből: egyéb külföldiek (K86) 0 0 0 0 0 0 0

254 Lakástámogatás (K87) 0 0 0 0 0 0 0

255 Felhalmozási célú támogatások az EurópaiUniónak (K88)

0 0 0 0 0 0 0

256 Egyéb felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89)

27 000 10 800 16 200 3 600 1 800 18 000 0

257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 0 0 0 0 0 0 0

258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 0 0 0 0 0 0 0

259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 0 0 0 0 0 0

260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 0

261 ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0 0 0 0 0

262 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K89)

0 0 0 0 0 0 0

263 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások (K89)

0 0 0 0 0 0 0

264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 27 000 10 800 16 200 3 600 1 800 18 000 0

265 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek(K89)

0 0 0 0 0 0 0

266 ebből: egyéb külföldiek (K89) 0 0 0 0 0 0 0

267 Egyéb felhalmozási célú kiadások(=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)

27 000 10 800 16 200 3 600 1 800 18 000 0

268 Költségvetési kiadások(=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K8)

51 454 312 32 041 684 40 305 733 7 619 390 4 380 713 33 081 690 0

269 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak (>=270) (K9111)

0 0 0 0 0 0 0

270 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) 0 0 0 0 0 0 0

- 130 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 131: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 098010 Oktatás igazgatása 098040 Nemzetközi oktatási

együttműködés104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 104035 Gyermekétkeztetés

bölcsődében, fogyatékosok nappaliintézményében

107060 Egyéb szociális pénzbeli éstermészetbeni ellátások, támogatások

107090 Romák társadalmiintegrációját elősegítő tevékenységek,

programok

900060 Forgatási és befektetési célúfinanszírozási műveletek

271 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0 0 0 0 0 0 0

272 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése(>=273) (K9113)

0 0 0 0 0 0 0

273 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) 0 0 0 0 0 0 0

274 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre (=269+271+272) (K911)

0 0 0 0 0 0 0

275 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása(>=276+277) (K9121)

0 0 0 0 0 0 0

276 ebből: befektetési jegyek (K9121) 0 0 0 0 0 0 0

277 ebből: kárpótlási jegyek (K9121) 0 0 0 0 0 0 0

278 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása(K9122)

0 0 0 0 0 0 0

279 Kincstárjegyek beváltása (K9123) 0 0 0 0 0 0 0

280 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírokbeváltása (>=281+282+283) (K9124)

0 0 0 0 0 0 0

281 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) 0 0 0 0 0 0 0

282 ebből: befektetési jegyek (K9124) 0 0 0 0 0 0 0

283 ebből: kárpótlási jegyek (K9124) 0 0 0 0 0 0 0

284 Belföldi kötvények beváltása (K9125) 0 0 0 0 0 0 0

285 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírokbeváltása (>=286) (K9126)

0 0 0 0 0 0 0

286 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) 0 0 0 0 0 0 0

287 Belföldi értékpapírok kiadásai(=275+278+279+280+284+285) (K912)

0 0 0 0 0 0 0

288 Államháztartáson belüli megelőlegezésekfolyósítása (K913)

0 0 0 0 0 0 0

289 Államháztartáson belüli megelőlegezésekvisszafizetése (K914)

0 0 0 0 0 0 0

290 Központi, irányító szervi támogatásokfolyósítása (K915)

0 0 0 0 0 0 0

291 Pénzeszközök lekötött bankbetétkéntelhelyezése (K916)

0 0 0 0 0 0 0

292 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 0 0 0 0 0 0 313 069 554

293 Központi költségvetés sajátos finanszírozásikiadásai (K918)

0 0 0 0 0 0 0

294 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai(K9191)

0 0 0 0 0 0 0

295 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai(K9192)

0 0 0 0 0 0 0

296 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=294+295)(K919)

0 0 0 0 0 0 0

297 Belföldi finanszírozás kiadásai(=274+287+…+293+296) (K91)

0 0 0 0 0 0 313 069 554

298 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása(K921)

0 0 0 0 0 0 0

299 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása(K922)

0 0 0 0 0 0 0

300 Külföldi értékpapírok beváltása (>=311)(K923)

0 0 0 0 0 0 0

301 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) 0 0 0 0 0 0 0

- 131 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 132: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 098010 Oktatás igazgatása 098040 Nemzetközi oktatási

együttműködés104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 104035 Gyermekétkeztetés

bölcsődében, fogyatékosok nappaliintézményében

107060 Egyéb szociális pénzbeli éstermészetbeni ellátások, támogatások

107090 Romák társadalmiintegrációját elősegítő tevékenységek,

programok

900060 Forgatási és befektetési célúfinanszírozási műveletek

302 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldikormányoknak és nemzetközi szervezeteknek(K924)

0 0 0 0 0 0 0

303 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldipénzintézeteknek (>=304) (K925)

0 0 0 0 0 0 0

304 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) 0 0 0 0 0 0 0

305 Külföldi finanszírozás kiadásai(=298+299+300+302+303) (K92)

0 0 0 0 0 0 0

306 Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek kiadásai (K93)

0 0 0 0 0 0 0

307 Váltókiadások (K94) 0 0 0 0 0 0 0

308 Finanszírozási kiadások(=297+305+306+307) (K9)

0 0 0 0 0 0 313 069 554

309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 51 454 312 32 041 684 40 305 733 7 619 390 4 380 713 33 081 690 313 069 554310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r.

6. § (2) bek.]0 1 8 0 0 0 0

311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r.6. § (2) bek.]

0 0 3 0 0 0 0

312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. §(1) bek.]

0 0 38 38 0 0 0

313 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r.6. § (1) bek.]

0 0 0 0 0 0 0

- 132 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 133: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

01 Helyi önkormányzatokműködésének általánostámogatása (B111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Települési önkormányzatokegyes köznevelésifeladatainak támogatása(B112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Települési önkormányzatokszociális, gyermekjóléti ésgyermekétkeztetésifeladatainak támogatása(B113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Települési önkormányzatokkulturális feladatainaktámogatása (B114)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Működési célú költségvetésitámogatások és kiegészítőtámogatások (B115)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Elszámolásból származóbevételek (B116)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Önkormányzatok működésitámogatásai (=01+…+06)(B11)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Elvonások és befizetésekbevételei (B12)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson belülről(B13)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson belülről(=11+…+20) (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 ebből: központi költségvetésiszervek (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 ebből: elkülönített államipénzalapok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 133 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 134: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

20 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeállamháztartáson belülről(=22+…+31) (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 ebből: központi költségvetésiszervek (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 ebből: elkülönített államipénzalapok (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Egyéb működési célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=33+…+42) (B16)

52 976 007 807 0 0 0 11 350 027 802 76 812 024 0 0 0 0 0 198 554 991

33 ebből: központi költségvetésiszervek (B16)

892 973 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 450 490

34 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B16)

15 160 781 374 0 0 0 10 420 994 234 0 0 0 0 0 0 0

36 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B16)

480 753 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 104 501

37 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B16)

35 118 112 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 ebből: elkülönített államipénzalapok (B16)

1 193 425 648 0 0 0 929 033 568 76 812 024 0 0 0 0 0 0

39 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B16)

129 961 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 134 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 135: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

41 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Működési célútámogatásokállamháztartáson belülről(=07+...+10+21+32)(B1)

52 976 007 807 0 0 0 11 350 027 802 76 812 024 0 0 0 0 0 198 554 991

44 Felhalmozási célúönkormányzati támogatások(B21)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson belülről(B22)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson belülről(=47+…+56) (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 ebből: központi költségvetésiszervek (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 ebből: elkülönített államipénzalapok (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeállamháztartáson belülről(=58+…+67) (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 ebből: központi költségvetésiszervek (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 135 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 136: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

59 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 ebből: elkülönített államipénzalapok (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 Egyéb felhalmozási célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=69+…+78) (B25)

15 864 497 908 0 0 0 2 273 088 732 5 830 000 0 0 0 0 0 0

69 ebből: központi költségvetésiszervek (B25)

19 465 669 0 0 0 19 402 677 0 0 0 0 0 0 0

70 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B25)

15 687 760 352 0 0 0 2 172 365 952 0 0 0 0 0 0 0

72 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B25)

1 642 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 ebből: elkülönített államipénzalapok (B25)

155 629 887 0 0 0 81 320 103 5 830 000 0 0 0 0 0 0

75 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 136 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 137: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

79 Felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson belülről(=44+45+46+57+68)(B2)

15 864 497 908 0 0 0 2 273 088 732 5 830 000 0 0 0 0 0 0

80 Magánszemélyekjövedelemadói (=81+82+83)(B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: személyijövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: magánszemélyjogviszonyánakmegszűnéséhez kapcsolódóegyes jövedelmekkülönadója (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 ebből: termőföldbérbeadásából származójövedelem utáni személyijövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Társaságok jövedelemadói(=85+…+92) (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: társas vállalkozásokkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: hitelintézetek éspénzügyi vállalkozásokkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 ebből: hiteintézeti járadék(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: pénzügyi szervezetekkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: energiaellátókjövedelemadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: kisvállalati adó(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 ebből: kisadózóvállalkozások tételes adója(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 Jövedelemadók (=80+84)(B31)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 Szociális hozzájárulási adóés járulékok (=95+…+103)(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 ebből: szociális hozzájárulásiadó (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 ebből: egészségbiztosítási ésmunkaerőpiaci járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 ebből: egészségügyiszolgáltatási járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: egyszerűsítettközteherviselési hozzájárulás(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 137 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 138: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

101 ebből: biztosítottinyugdíjjárulék,egészségbiztosítási járulék(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: megállapodás alapjánfizetők járulékai (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: munkáltatói táppénzhozzájárulás (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 Bérhez és foglalkoztatáshozkapcsolódó adók(=105+…+108) (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 ebből: szakképzésihozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: rehabilitációshozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: egészségügyihozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 ebből: egyszerűsítettfoglalkoztatás utániközterhek (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 Vagyoni tipusú adók(=110+…+116) (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: épület után fizetettidegenforgalmi adó (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: magánszemélyekkommunális adója (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: közművezetékekadója (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: öröklési ésajándékozási illeték (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 Értékesítési és forgalmi adók(=118+…+139) (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 ebből: általános forgalmi adó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 ebből: távközlési ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: kiskereskedői ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 ebből: energia ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 ebből: bank- és biztosításiágazatot terhelő különadó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 ebből: visszterhesvagyonátruházási illeték(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 ebből: állandó jeleggelvégzett iparűzésitevékenység után fizetetthelyi iparűzési adó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 138 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 139: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

125 ebből: ideiglenes jeleggelvégzett tevékenység utánfizetett helyi iparűzési adó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 ebből: innovációs járulék(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 ebből: egyszerűsítettvállalkozási adó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 ebből: gyógyszerforgalmazási jogosultakbefizetései [2006. éviXCVIII. tv. 36. § (1) bek.](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 ebből: gyógyszernagykereskedést végzőkbefizetései [2006. éviXCVIII. tv. 36. § (2) bek.](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: gyógyszergyártók 10%-os befizetésikötelezettsége (2006.éviXCVIII. tv. 40/A. §. (1)bekezdése) (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: gyógyszer ésgyógyászati segédeszközismertetés utáni befizetések[2006. évi XCVIII. tv. 36. §(4) bek.] (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: gyógyszertámogatástöbbletének sávoskockázatviselésébőlszármazó bevételek [2006.évi XCVIII. tv. 42. § ](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: népegészségügyitermékadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: dohányiparivállalkozások egészségügyihozzájárulása (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: pénzügyi tranzakciósilleték (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 ebből: a kollektív befektetésiformákról és kezelőikről,valamint egyes pénzügyitárgyú törvényekmódosításáról szóló 2014.évi XVI. törvény szerintiforgalmazó és a befektetésialap különadója (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 Fogyasztási adók(=141+142+143) (B352)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 ebből: regisztrációs adó(B352)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 139 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 140: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

144 Pénzügyi monopóliumoknyereségét terhelő adók(B353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 Gépjárműadók(=146+…+149) (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 ebből: belföldi gépjárművekadójának a központiköltségvetést megillető része(B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 ebből: belföldi gépjárművekadójának a helyiönkormányzatot megilletőrésze (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 ebből: külföldi gépjárművekadója (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 ebből: gépjármű túlsúlydíj(B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 Egyéb áruhasználati ésszolgáltatási adók(=151+…+167) (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 ebből: nukleárislétesítmények KözpontiNukleáris Pénzügyi Alapbatörténő kötelező befizetései(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 ebből: környezetterhelési díj(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 ebből: környezetvédelmitermékdíj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 ebből: bérfőzési szeszadó(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 ebből: szerencsejátékszervezési díj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 ebből: tartózkodás utánfizetett idegenforgalmi adó(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 ebből: talajterhelési díj(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 ebből: vizkészletjárulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 ebből: állami vadászjegyekdíjai (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 ebből: erdővédelmi járulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: földvédelmi járulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 ebből: halászati haszonbérletidíj, valamint az államihalász- és horgászjegy díja(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: hulladéklerakásijárulék (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 140 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 141: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

166 ebből: a távhőszolgáltatásrólmás hőellátásra áttérő általfelhasznált hőmennyiség ésannak előállítása során apozitív előjelű széndioxidkibocsátási különbözet utánfizetendő díj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: korábbi évekmegszünt adónemeiáthúzódó fizetéseiből befolytbevételek (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 Termékek és szolgáltatásokadói(=117+140+144+145+150)(B35)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 Egyéb közhatalmi bevételek(>=170+…+184) (B36)

33 789 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 ebből: cégnyílvántartásbevételei (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 ebből: eljárási illetékek(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: igazgatásiszolgáltatási díjak (B36)

33 789 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 ebből:ebrendészetihozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 ebből: mezőgazdaságitermelést érintő időjárási ésmás természeti kockázatokkezeléséről szóló törvényszerinti kárenyhítésihozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 ebből: környezetvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 ebből: természetvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 ebből: műemlékvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 ebből: építésügyi bírság(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 ebből: szabálysértési pénz- éshelyszíni bírság és aközlekedési szabályszegésekután kiszabott közigazgatásibírság helyi önkormányzatotmegillető része (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 ebből: vagyoni típusútelepülési adók (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 ebből: jövedelmi típusútelepülési adók (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 ebből: egyéb települési adók(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 Közhatalmi bevételek(=93+94+104+109+168+169) (B3)

33 789 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 141 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 142: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

186 Készletértékesítés ellenértéke(B401)

917 534 869 0 0 42 520 2 856 773 0 0 11 430 0 0 0 420 474 203

187 Szolgáltatások ellenértéke(>=188+189) (B402)

3 444 807 264 416 639 958 0 0 183 092 258 0 0 83 189 033 0 74 621 219 0 44 241 275

188 ebből:tárgyi eszközökbérbeadásából származóbevétel (B402)

344 799 446 256 752 512 0 0 0 0 0 984 250 0 0 0 475 197

189 ebből: utak használataellenében beszedetthasználati díj, pótdíj,elektronikus útdíj (B402)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 Közvetített szolgáltatásokellenértéke (>=191) (B403)

528 079 329 464 294 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 401

191 ebből: államháztartáson belül(B403)

8 649 760 8 467 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 Tulajdonosi bevételek(>=193+…+198) (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

193 ebből: vadászati jogbérbeadásból származóbevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

194 ebből: önkormányzativagyon üzemeltetéséből,koncesszióból származóbevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 ebből: önkormányzativagyon vagyonkezelésbeadásából származó bevétel(B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

196 ebből: állami többségitulajdonú vállalkozástólkapott osztalék (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197 ebből: önkormányzatitöbbségi tulajdonúvállalkozástól kapott osztalék(B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 ebből: egyéb részesedésekután kapott osztalék (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 Ellátási díjak (B405) 13 563 600 233 1 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 Kiszámlázott általánosforgalmi adó (B406)

807 966 812 237 822 947 0 11 480 19 035 844 0 0 22 461 632 0 20 147 745 0 67 802 511

201 Általános forgalmi adóvisszatérítése (B407)

160 480 273 129 633 273 0 0 0 0 0 3 494 000 0 0 0 27 353 000

202 Befektetett pénzügyieszközökből származóbevételek (>=203+204)(B4081)

1 027 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 ebből: államháztartáson belül(B4081)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokértékesítési nyeresége(B4081)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

205 Egyéb kapott (járó) kamatokés kamatjellegű bevételek(>=206+207) (B4082)

7 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 142 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 143: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

206 ebből: államháztartáson belül(B4082)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 ebből: fedezeti ügyletekkamatbevételei (B4082)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 Kamatbevételek és másnyereségjellegű bevételek(=202+205) (B408)

1 034 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 Részesedésekből származópénzügyi műveletekbevételei (B4091)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 Más egyéb pénzügyiműveletek bevételei(>=211+215) (B4092)

6 920 451 0 0 0 1 163 009 0 0 0 0 0 0 1 342

211 ebből: részesedésekértékesítéséhez kapcsolódórealizált nyereség (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokértékesítési nyeresége(B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 ebből: befektetési jegyekbevételei (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokkibocsátási nyeresége(B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 ebből: valuta és devizaeszközök realizáltárfolyamnyeresége (B4092)

6 920 451 0 0 0 1 163 009 0 0 0 0 0 0 1 342

216 Egyéb pénzügyi műveletekbevételei (=209+210) (B409)

6 920 451 0 0 0 1 163 009 0 0 0 0 0 0 1 342

217 Biztosító által fizetettkártérítés (B410)

8 360 842 7 306 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 Egyéb működési bevételek(>=219+220) (B411)

70 203 615 11 899 305 0 0 4 024 650 0 0 150 000 0 49 0 231 092

219 ebből: a szerződésmegerősítésével, aszerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járóbevételek, a szerződésenkívüli károkozásért,személyiségi, dologi vagymás jog megsértéséért,jogalap nélküligazdagodásért kapottösszegek (B411)

50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 ebből: kiadásokvisszatérítései (B411)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 Működési bevételek(=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

19 508 988 620 1 267 598 173 0 54 000 210 172 534 0 0 109 306 095 0 94 769 013 0 560 377 824

222 Immateriális javakértékesítése (>=223) (B51)

27 700 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 ebből: kiotói egységek éskibocsátási egységekeladásából befolyt eladási ár(B51)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 143 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 144: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

224 Ingatlanok értékesítése(>=225) (B52)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

225 ebből: termőföld-eladásbevételei (B52)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

226 Egyéb tárgyi eszközökértékesítése (B53)

3 059 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 244

227 Részesedések értékesítése(>=228) (B54)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

228 ebből: privatizációbólszármazó bevétel (B54)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229 Részesedésekmegszűnéséhez kapcsolódóbevételek (B55)

57 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 Felhalmozási bevételek(=222+224+226+227+229) (B5)

30 818 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 244

231 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson kívülről(B61)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése azEurópai Uniótól (B62)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésekormányoktól és másnemzetközi szervezetektől(B63)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson kívülről(=235+…+243) (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 ebből: egyházi jogiszemélyek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237 ebből: egyéb civilszervezetek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239 ebből: pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

241 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

242 ebből: egyéb vállalkozások(B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 ebből: külföldi szervezetek,személyek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 144 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 145: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

244 Egyéb működési célú átvettpénzeszközök(=244+…+255) (B65)

571 582 318 0 0 0 129 944 482 73 232 844 0 0 0 0 0 2 439 186

245 ebből: egyházi jogiszemélyek (B65)

16 304 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

246 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B65)

5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

247 ebből: egyéb civilszervezetek (B65)

52 876 040 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 2 439 186

248 ebből: háztartások (B65) 593 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

249 ebből: pénzügyivállalkozások (B65)

5 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

251 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

252 ebből: egyéb vállalkozások(B65)

40 590 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

253 ebből: Európai Unió (B65) 247 890 324 0 0 0 108 782 031 67 112 429 0 0 0 0 0 0

254 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(B65)

190 632 353 0 0 0 13 266 079 5 120 415 0 0 0 0 0 0

255 ebből: egyéb külföldiek(B65)

12 295 051 0 0 0 7 896 372 0 0 0 0 0 0 0

256 Működési célú átvettpénzeszközök(=231+...+234+244)(B6)

571 582 318 0 0 0 129 944 482 73 232 844 0 0 0 0 0 2 439 186

257 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson kívülről(B71)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése azEurópai Uniótól (B72)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésekormányoktól és másnemzetközi szervezetektől(B73)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson kívülről(=261+…+269) (B74)

12 664 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

261 ebből: egyházi jogiszemélyek (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

262 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 145 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 146: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

263 ebből: egyéb civilszervezetek (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

264 ebből: háztartások (B74) 12 664 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265 ebből: pénzügyivállalkozások (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

267 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

268 ebből: egyéb vállalkozások(B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

269 ebből: külföldi szervezetek,személyek (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270 Egyéb felhalmozási célúátvett pénzeszközök(=271+…+281) (B75)

89 658 687 0 0 0 3 444 373 1 695 363 0 0 0 0 0 0

271 ebből: egyházi jogiszemélyek (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

272 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

273 ebből: egyéb civilszervezetek (B75)

58 253 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

274 ebből: háztartások (B75) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

275 ebből: pénzügyivállalkozások (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

276 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

278 ebből: egyéb vállalkozások(B75)

25 479 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

279 ebből: Európai Unió (B75) 5 566 592 0 0 0 3 085 601 1 695 363 0 0 0 0 0 0

280 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 ebből: egyéb külföldiek(B75)

358 772 0 0 0 358 772 0 0 0 0 0 0 0

282 Felhalmozási célú átvettpénzeszközök(=257+…+260+270)(B7)

102 322 955 0 0 0 3 444 373 1 695 363 0 0 0 0 0 0

283 Költségvetési bevételek(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

89 088 007 519 1 267 598 173 0 54 000 13 966 677 923 157 570 231 0 109 306 095 0 94 769 013 0 761 719 245

284 Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 146 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 147: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

285 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

286 Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 Hitel-, kölcsönfelvételpénzügyi vállalkozástól(=284+285+286) (B811)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

288 Forgatási célú belföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (>=289+290)(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

289 ebből: befektetési jegyek(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290 ebből: kárpótlási jegyek(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

291 Éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok kibocsátása(B8122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

292 Befektetési célú belföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (B8123)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

293 Éven túli lejáratú belföldiértékpapírok kibocsátása(B8124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

294 Belföldi értékpapírokbevételei(=288+291+292+293)(B812)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295 Előző év költségvetésimaradványánakigénybevétele (B8131)

16 156 729 766 62 865 386 59 230 699 16 852 755 390 807 776 56 861 661 584 545 000 0 214 217 64 356 583 184 353 279 045 262

296 Előző év vállalkozásimaradványánakigénybevétele (B8132)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 Maradvány igénybevétele(=295+296) (B813)

16 156 729 766 62 865 386 59 230 699 16 852 755 390 807 776 56 861 661 584 545 000 0 214 217 64 356 583 184 353 279 045 262

298 Államháztartáson belülimegelőlegezések (B814)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Államháztartáson belülimegelőlegezések törlesztése(B815)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Központi, irányító szervitámogatás (B816)

23 701 996 130 52 886 295 82 176 770 112 797 410 200 771 691 30 909 211 60 712 325 0 4 098 517 10 070 214 0 147 276 130

301 Lekötött bankbetétekmegszüntetése (B817)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302 Központi költségvetéssajátos finanszírozásibevételei (B818)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303 Hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételei (B8191)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 Rövid lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételei (B8192)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 Tulajdonosi kölcsönökbevételei (=303+304) (B819)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 147 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 148: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+Fpolitika

014020Biotechnológiai

alapkutatás

014030Természettudományi,műszaki alapkutatás

014040Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központiköltségvetésibefizetések

036010 Igazságügyiszakértői tevékenység

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiaiszolgáltatás

042130Növénytermesztés,állattenyésztés és

kapcsolódószolgáltatások

306 Belföldi finanszírozásbevételei(=287+294+297+…+302+305) (B81)

39 858 725 896 115 751 681 141 407 469 129 650 165 591 579 467 87 770 872 645 257 325 0 4 312 734 74 426 797 184 353 426 321 392

307 Forgatási célú külföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (B821)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308 Befektetési célú külföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (B822)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

309 Külföldi értékpapírokkibocsátása (B823)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310 Hitelek, kölcsönök felvételekülföldi kormányoktól ésnemzetközi szervezetektől(B824)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

311 Hitelek, kölcsönök felvételekülföldi pénzintézetektől(B825)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

312 Külföldi finanszírozásbevételei (=307+…+311)(B82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

313 Adóssághoz nem kapcsolódószármazékos ügyletekbevételei (B83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

314 Váltóbevételek (B84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

315 Finanszírozási bevételek(=306+312+313+314)(B8)

39 858 725 896 115 751 681 141 407 469 129 650 165 591 579 467 87 770 872 645 257 325 0 4 312 734 74 426 797 184 353 426 321 392

316 Bevételek összesen(283+315) (B1-B8)

128 946 733 415 1 383 349 854 141 407 469 129 704 165 14 558 257 390 245 341 103 645 257 325 109 306 095 4 312 734 169 195 810 184 353 1 188 040 637

- 148 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 149: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

01 Helyi önkormányzatokműködésének általánostámogatása (B111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Települési önkormányzatokegyes köznevelésifeladatainak támogatása(B112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Települési önkormányzatokszociális, gyermekjóléti ésgyermekétkeztetésifeladatainak támogatása(B113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Települési önkormányzatokkulturális feladatainaktámogatása (B114)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Működési célú költségvetésitámogatások és kiegészítőtámogatások (B115)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Elszámolásból származóbevételek (B116)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Önkormányzatok működésitámogatásai (=01+…+06)(B11)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Elvonások és befizetésekbevételei (B12)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson belülről(B13)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson belülről(=11+…+20) (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 ebből: központi költségvetésiszervek (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 ebből: elkülönített államipénzalapok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 149 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 150: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

20 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeállamháztartáson belülről(=22+…+31) (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 ebből: központi költségvetésiszervek (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 ebből: elkülönített államipénzalapok (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Egyéb működési célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=33+…+42) (B16)

0 299 488 226 0 888 871 190 0 4 998 000 2 551 451 043 7 820 500 823 829 239 8 447 561 292 572 827 1 502 676 861

33 ebből: központi költségvetésiszervek (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B16)

0 299 488 226 0 888 871 190 0 0 21 535 365 0 0 0 0 0

36 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B16)

0 0 0 0 0 0 30 000 000 0 0 0 0 0

37 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B16)

0 0 0 0 0 4 998 000 2 499 915 678 7 820 500 823 829 239 8 447 561 292 572 827 1 502 676 861

38 ebből: elkülönített államipénzalapok (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 150 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 151: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

41 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Működési célútámogatásokállamháztartáson belülről(=07+...+10+21+32)(B1)

0 299 488 226 0 888 871 190 0 4 998 000 2 551 451 043 7 820 500 823 829 239 8 447 561 292 572 827 1 502 676 861

44 Felhalmozási célúönkormányzati támogatások(B21)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson belülről(B22)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson belülről(=47+…+56) (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 ebből: központi költségvetésiszervek (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 ebből: elkülönített államipénzalapok (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeállamháztartáson belülről(=58+…+67) (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 ebből: központi költségvetésiszervek (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 151 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 152: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

60 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 ebből: elkülönített államipénzalapok (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 Egyéb felhalmozási célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=69+…+78) (B25)

0 21 506 630 0 5 472 878 990 0 0 1 070 356 0 0 0 0 0

69 ebből: központi költségvetésiszervek (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B25)

0 21 506 630 0 5 472 878 990 0 0 1 070 356 0 0 0 0 0

72 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 ebből: elkülönített államipénzalapok (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 Felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson belülről(=44+45+46+57+68)(B2)

0 21 506 630 0 5 472 878 990 0 0 1 070 356 0 0 0 0 0

- 152 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 153: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

80 Magánszemélyekjövedelemadói (=81+82+83)(B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: személyijövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: magánszemélyjogviszonyánakmegszűnéséhez kapcsolódóegyes jövedelmekkülönadója (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 ebből: termőföldbérbeadásából származójövedelem utáni személyijövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Társaságok jövedelemadói(=85+…+92) (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: társas vállalkozásokkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: hitelintézetek éspénzügyi vállalkozásokkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 ebből: hiteintézeti járadék(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: pénzügyi szervezetekkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: energiaellátókjövedelemadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: kisvállalati adó(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 ebből: kisadózóvállalkozások tételes adója(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 Jövedelemadók (=80+84)(B31)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 Szociális hozzájárulási adóés járulékok (=95+…+103)(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 ebből: szociális hozzájárulásiadó (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 ebből: egészségbiztosítási ésmunkaerőpiaci járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 ebből: egészségügyiszolgáltatási járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: egyszerűsítettközteherviselési hozzájárulás(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 ebből: biztosítottinyugdíjjárulék,egészségbiztosítási járulék(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: megállapodás alapjánfizetők járulékai (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 153 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 154: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

103 ebből: munkáltatói táppénzhozzájárulás (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 Bérhez és foglalkoztatáshozkapcsolódó adók(=105+…+108) (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 ebből: szakképzésihozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: rehabilitációshozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: egészségügyihozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 ebből: egyszerűsítettfoglalkoztatás utániközterhek (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 Vagyoni tipusú adók(=110+…+116) (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: épület után fizetettidegenforgalmi adó (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: magánszemélyekkommunális adója (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: közművezetékekadója (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: öröklési ésajándékozási illeték (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 Értékesítési és forgalmi adók(=118+…+139) (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 ebből: általános forgalmi adó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 ebből: távközlési ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: kiskereskedői ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 ebből: energia ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 ebből: bank- és biztosításiágazatot terhelő különadó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 ebből: visszterhesvagyonátruházási illeték(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 ebből: állandó jeleggelvégzett iparűzésitevékenység után fizetetthelyi iparűzési adó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 ebből: ideiglenes jeleggelvégzett tevékenység utánfizetett helyi iparűzési adó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 ebből: innovációs járulék(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 ebből: egyszerűsítettvállalkozási adó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 154 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 155: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

128 ebből: gyógyszerforgalmazási jogosultakbefizetései [2006. éviXCVIII. tv. 36. § (1) bek.](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 ebből: gyógyszernagykereskedést végzőkbefizetései [2006. éviXCVIII. tv. 36. § (2) bek.](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: gyógyszergyártók 10%-os befizetésikötelezettsége (2006.éviXCVIII. tv. 40/A. §. (1)bekezdése) (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: gyógyszer ésgyógyászati segédeszközismertetés utáni befizetések[2006. évi XCVIII. tv. 36. §(4) bek.] (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: gyógyszertámogatástöbbletének sávoskockázatviselésébőlszármazó bevételek [2006.évi XCVIII. tv. 42. § ](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: népegészségügyitermékadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: dohányiparivállalkozások egészségügyihozzájárulása (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: pénzügyi tranzakciósilleték (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 ebből: a kollektív befektetésiformákról és kezelőikről,valamint egyes pénzügyitárgyú törvényekmódosításáról szóló 2014.évi XVI. törvény szerintiforgalmazó és a befektetésialap különadója (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 Fogyasztási adók(=141+142+143) (B352)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 ebből: regisztrációs adó(B352)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 Pénzügyi monopóliumoknyereségét terhelő adók(B353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 Gépjárműadók(=146+…+149) (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 ebből: belföldi gépjárművekadójának a központiköltségvetést megillető része(B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 155 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 156: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

147 ebből: belföldi gépjárművekadójának a helyiönkormányzatot megilletőrésze (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 ebből: külföldi gépjárművekadója (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 ebből: gépjármű túlsúlydíj(B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 Egyéb áruhasználati ésszolgáltatási adók(=151+…+167) (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 ebből: nukleárislétesítmények KözpontiNukleáris Pénzügyi Alapbatörténő kötelező befizetései(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 ebből: környezetterhelési díj(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 ebből: környezetvédelmitermékdíj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 ebből: bérfőzési szeszadó(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 ebből: szerencsejátékszervezési díj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 ebből: tartózkodás utánfizetett idegenforgalmi adó(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 ebből: talajterhelési díj(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 ebből: vizkészletjárulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 ebből: állami vadászjegyekdíjai (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 ebből: erdővédelmi járulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: földvédelmi járulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 ebből: halászati haszonbérletidíj, valamint az államihalász- és horgászjegy díja(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: hulladéklerakásijárulék (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 ebből: a távhőszolgáltatásrólmás hőellátásra áttérő általfelhasznált hőmennyiség ésannak előállítása során apozitív előjelű széndioxidkibocsátási különbözet utánfizetendő díj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: korábbi évekmegszünt adónemeiáthúzódó fizetéseiből befolytbevételek (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 156 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 157: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

168 Termékek és szolgáltatásokadói(=117+140+144+145+150)(B35)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 Egyéb közhatalmi bevételek(>=170+…+184) (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 ebből: cégnyílvántartásbevételei (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 ebből: eljárási illetékek(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: igazgatásiszolgáltatási díjak (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 ebből:ebrendészetihozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 ebből: mezőgazdaságitermelést érintő időjárási ésmás természeti kockázatokkezeléséről szóló törvényszerinti kárenyhítésihozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 ebből: környezetvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 ebből: természetvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 ebből: műemlékvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 ebből: építésügyi bírság(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 ebből: szabálysértési pénz- éshelyszíni bírság és aközlekedési szabályszegésekután kiszabott közigazgatásibírság helyi önkormányzatotmegillető része (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 ebből: vagyoni típusútelepülési adók (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 ebből: jövedelmi típusútelepülési adók (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 ebből: egyéb települési adók(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 Közhatalmi bevételek(=93+94+104+109+168+169) (B3)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 Készletértékesítés ellenértéke(B401)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187 Szolgáltatások ellenértéke(>=188+189) (B402)

0 0 2 260 000 0 0 0 39 199 955 0 1 449 612 10 213 174 0 110 406 939

188 ebből:tárgyi eszközökbérbeadásából származóbevétel (B402)

0 0 0 0 0 0 173 258 0 1 449 612 0 0 0

189 ebből: utak használataellenében beszedetthasználati díj, pótdíj,elektronikus útdíj (B402)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 157 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 158: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

190 Közvetített szolgáltatásokellenértéke (>=191) (B403)

0 0 0 0 0 0 0 0 22 331 843 0 0 0

191 ebből: államháztartáson belül(B403)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 Tulajdonosi bevételek(>=193+…+198) (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

193 ebből: vadászati jogbérbeadásból származóbevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

194 ebből: önkormányzativagyon üzemeltetéséből,koncesszióból származóbevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 ebből: önkormányzativagyon vagyonkezelésbeadásából származó bevétel(B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

196 ebből: állami többségitulajdonú vállalkozástólkapott osztalék (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197 ebből: önkormányzatitöbbségi tulajdonúvállalkozástól kapott osztalék(B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 ebből: egyéb részesedésekután kapott osztalék (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 Ellátási díjak (B405) 0 0 0 0 0 0 31 978 462 0 0 1 374 057 0 21 953 768

200 Kiszámlázott általánosforgalmi adó (B406)

0 0 610 200 0 0 0 64 320 0 6 420 994 7 908 0 2 360

201 Általános forgalmi adóvisszatérítése (B407)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 Befektetett pénzügyieszközökből származóbevételek (>=203+204)(B4081)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 ebből: államháztartáson belül(B4081)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokértékesítési nyeresége(B4081)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

205 Egyéb kapott (járó) kamatokés kamatjellegű bevételek(>=206+207) (B4082)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

206 ebből: államháztartáson belül(B4082)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 ebből: fedezeti ügyletekkamatbevételei (B4082)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 Kamatbevételek és másnyereségjellegű bevételek(=202+205) (B408)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 Részesedésekből származópénzügyi műveletekbevételei (B4091)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 Más egyéb pénzügyiműveletek bevételei(>=211+215) (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 158 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 159: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

211 ebből: részesedésekértékesítéséhez kapcsolódórealizált nyereség (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokértékesítési nyeresége(B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 ebből: befektetési jegyekbevételei (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokkibocsátási nyeresége(B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 ebből: valuta és devizaeszközök realizáltárfolyamnyeresége (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

216 Egyéb pénzügyi műveletekbevételei (=209+210) (B409)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217 Biztosító által fizetettkártérítés (B410)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 Egyéb működési bevételek(>=219+220) (B411)

0 103 950 2 251 0 0 0 358 563 0 0 0 0 133 886

219 ebből: a szerződésmegerősítésével, aszerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járóbevételek, a szerződésenkívüli károkozásért,személyiségi, dologi vagymás jog megsértéséért,jogalap nélküligazdagodásért kapottösszegek (B411)

0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0

220 ebből: kiadásokvisszatérítései (B411)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 Működési bevételek(=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

0 103 950 2 872 451 0 0 0 71 601 300 0 30 202 449 11 595 139 0 132 496 953

222 Immateriális javakértékesítése (>=223) (B51)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 ebből: kiotói egységek éskibocsátási egységekeladásából befolyt eladási ár(B51)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 Ingatlanok értékesítése(>=225) (B52)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

225 ebből: termőföld-eladásbevételei (B52)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

226 Egyéb tárgyi eszközökértékesítése (B53)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 740

227 Részesedések értékesítése(>=228) (B54)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

228 ebből: privatizációbólszármazó bevétel (B54)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229 Részesedésekmegszűnéséhez kapcsolódóbevételek (B55)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 159 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 160: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

230 Felhalmozási bevételek(=222+224+226+227+229) (B5)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 740

231 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson kívülről(B61)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése azEurópai Uniótól (B62)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésekormányoktól és másnemzetközi szervezetektől(B63)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson kívülről(=235+…+243) (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 ebből: egyházi jogiszemélyek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237 ebből: egyéb civilszervezetek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239 ebből: pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

241 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

242 ebből: egyéb vállalkozások(B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 ebből: külföldi szervezetek,személyek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

244 Egyéb működési célú átvettpénzeszközök(=244+…+255) (B65)

0 0 22 198 416 0 0 0 3 000 000 0 0 0 0 0

245 ebből: egyházi jogiszemélyek (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

246 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

247 ebből: egyéb civilszervezetek (B65)

0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 0 0 0 0

248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

249 ebből: pénzügyivállalkozások (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 160 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 161: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

250 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

251 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

252 ebből: egyéb vállalkozások(B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 22 198 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0

254 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255 ebből: egyéb külföldiek(B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

256 Működési célú átvettpénzeszközök(=231+...+234+244)(B6)

0 0 22 198 416 0 0 0 3 000 000 0 0 0 0 0

257 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson kívülről(B71)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése azEurópai Uniótól (B72)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésekormányoktól és másnemzetközi szervezetektől(B73)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson kívülről(=261+…+269) (B74)

0 0 0 0 12 664 268 0 0 0 0 0 0 0

261 ebből: egyházi jogiszemélyek (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

262 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

263 ebből: egyéb civilszervezetek (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 12 664 268 0 0 0 0 0 0 0

265 ebből: pénzügyivállalkozások (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

267 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

268 ebből: egyéb vállalkozások(B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 161 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 162: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

269 ebből: külföldi szervezetek,személyek (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270 Egyéb felhalmozási célúátvett pénzeszközök(=271+…+281) (B75)

0 0 0 0 0 0 2 994 000 0 0 0 0 0

271 ebből: egyházi jogiszemélyek (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

272 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

273 ebből: egyéb civilszervezetek (B75)

0 0 0 0 0 0 2 994 000 0 0 0 0 0

274 ebből: háztartások (B75) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

275 ebből: pénzügyivállalkozások (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

276 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

278 ebből: egyéb vállalkozások(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

279 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 ebből: egyéb külföldiek(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 Felhalmozási célú átvettpénzeszközök(=257+…+260+270)(B7)

0 0 0 0 12 664 268 0 2 994 000 0 0 0 0 0

283 Költségvetési bevételek(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

0 321 098 806 25 070 867 6 361 750 180 12 664 268 4 998 000 2 630 116 699 7 820 500 854 031 688 20 042 700 292 572 827 1 635 182 554

284 Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

285 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

286 Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 Hitel-, kölcsönfelvételpénzügyi vállalkozástól(=284+285+286) (B811)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

288 Forgatási célú belföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (>=289+290)(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

289 ebből: befektetési jegyek(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290 ebből: kárpótlási jegyek(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 162 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 163: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

291 Éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok kibocsátása(B8122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

292 Befektetési célú belföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (B8123)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

293 Éven túli lejáratú belföldiértékpapírok kibocsátása(B8124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

294 Belföldi értékpapírokbevételei(=288+291+292+293)(B812)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295 Előző év költségvetésimaradványánakigénybevétele (B8131)

0 0 2 251 099 588 583 66 882 738 826 100 66 499 269 560 604 44 020 901 165 422 1 004 976 19 356 563

296 Előző év vállalkozásimaradványánakigénybevétele (B8132)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 Maradvány igénybevétele(=295+296) (B813)

0 0 2 251 099 588 583 66 882 738 826 100 66 499 269 560 604 44 020 901 165 422 1 004 976 19 356 563

298 Államháztartáson belülimegelőlegezések (B814)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Államháztartáson belülimegelőlegezések törlesztése(B815)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Központi, irányító szervitámogatás (B816)

0 0 852 682 2 783 192 0 0 18 734 946 0 0 0 0 3 905 629

301 Lekötött bankbetétekmegszüntetése (B817)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302 Központi költségvetéssajátos finanszírozásibevételei (B818)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303 Hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételei (B8191)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 Rövid lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételei (B8192)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 Tulajdonosi kölcsönökbevételei (=303+304) (B819)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 Belföldi finanszírozásbevételei(=287+294+297+…+302+305) (B81)

0 0 3 103 781 3 371 775 66 882 738 826 100 85 234 215 560 604 44 020 901 165 422 1 004 976 23 262 192

307 Forgatási célú külföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (B821)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308 Befektetési célú külföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (B822)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

309 Külföldi értékpapírokkibocsátása (B823)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310 Hitelek, kölcsönök felvételekülföldi kormányoktól ésnemzetközi szervezetektől(B824)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 163 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 164: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 047320

Turizmusfejlesztésitámogatások éstevékenységek

047450 Szektorhoznem köthető komplex

gazdaságfejlesztésiprojektek támogatása

048010 Gazdaságiügyekkel kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

049020 K+Ftevékenységekhez

kapcsolódó innováció

061030 Lakáshozjutást segítőtámogatások

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072311 Fogorvosialapellátás

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

311 Hitelek, kölcsönök felvételekülföldi pénzintézetektől(B825)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

312 Külföldi finanszírozásbevételei (=307+…+311)(B82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

313 Adóssághoz nem kapcsolódószármazékos ügyletekbevételei (B83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

314 Váltóbevételek (B84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

315 Finanszírozási bevételek(=306+312+313+314)(B8)

0 0 3 103 781 3 371 775 66 882 738 826 100 85 234 215 560 604 44 020 901 165 422 1 004 976 23 262 192

316 Bevételek összesen(283+315) (B1-B8)

0 321 098 806 28 174 648 6 365 121 955 79 547 006 5 824 100 2 715 350 914 8 381 104 898 052 589 20 208 122 293 577 803 1 658 444 746

- 164 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 165: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

01 Helyi önkormányzatokműködésének általánostámogatása (B111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Települési önkormányzatokegyes köznevelésifeladatainak támogatása(B112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Települési önkormányzatokszociális, gyermekjóléti ésgyermekétkeztetésifeladatainak támogatása(B113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Települési önkormányzatokkulturális feladatainaktámogatása (B114)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Működési célú költségvetésitámogatások és kiegészítőtámogatások (B115)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Elszámolásból származóbevételek (B116)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Önkormányzatok működésitámogatásai (=01+…+06)(B11)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Elvonások és befizetésekbevételei (B12)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson belülről(B13)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson belülről(=11+…+20) (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 ebből: központi költségvetésiszervek (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 ebből: elkülönített államipénzalapok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 165 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 166: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

20 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeállamháztartáson belülről(=22+…+31) (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 ebből: központi költségvetésiszervek (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 ebből: elkülönített államipénzalapok (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Egyéb működési célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=33+…+42) (B16)

2 602 714 320 26 593 964 987 428 456 114 0 93 834 210 2 788 773 578 0 533 450 400 0 0 0 0

33 ebből: központi költségvetésiszervek (B16)

0 0 275 000 0 93 834 210 0 0 0 0 0 0 0

34 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B16)

0 24 767 649 3 921 556 0 0 2 705 820 952 0 148 801 400 0 0 0 0

36 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B16)

0 2 468 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B16)

2 602 714 320 26 566 229 173 424 259 558 0 0 0 0 384 649 000 0 0 0 0

38 ebből: elkülönített államipénzalapok (B16)

0 0 0 0 0 82 952 626 0 0 0 0 0 0

39 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B16)

0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 166 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 167: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

41 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Működési célútámogatásokállamháztartáson belülről(=07+...+10+21+32)(B1)

2 602 714 320 26 593 964 987 428 456 114 0 93 834 210 2 788 773 578 0 533 450 400 0 0 0 0

44 Felhalmozási célúönkormányzati támogatások(B21)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson belülről(B22)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson belülről(=47+…+56) (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 ebből: központi költségvetésiszervek (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 ebből: elkülönített államipénzalapok (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeállamháztartáson belülről(=58+…+67) (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 ebből: központi költségvetésiszervek (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 167 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 168: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

59 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 ebből: elkülönített államipénzalapok (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 Egyéb felhalmozási célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=69+…+78) (B25)

0 57 408 850 0 0 62 992 1 206 035 715 0 549 515 380 0 0 0 0

69 ebből: központi költségvetésiszervek (B25)

0 0 0 0 62 992 0 0 0 0 0 0 0

70 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B25)

0 57 408 850 0 0 0 1 206 035 715 0 549 515 380 0 0 0 0

72 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 ebből: elkülönített államipénzalapok (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 168 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 169: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

79 Felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson belülről(=44+45+46+57+68)(B2)

0 57 408 850 0 0 62 992 1 206 035 715 0 549 515 380 0 0 0 0

80 Magánszemélyekjövedelemadói (=81+82+83)(B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: személyijövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: magánszemélyjogviszonyánakmegszűnéséhez kapcsolódóegyes jövedelmekkülönadója (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 ebből: termőföldbérbeadásából származójövedelem utáni személyijövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Társaságok jövedelemadói(=85+…+92) (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: társas vállalkozásokkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: hitelintézetek éspénzügyi vállalkozásokkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 ebből: hiteintézeti járadék(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: pénzügyi szervezetekkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: energiaellátókjövedelemadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: kisvállalati adó(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 ebből: kisadózóvállalkozások tételes adója(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 Jövedelemadók (=80+84)(B31)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 Szociális hozzájárulási adóés járulékok (=95+…+103)(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 ebből: szociális hozzájárulásiadó (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 ebből: egészségbiztosítási ésmunkaerőpiaci járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 ebből: egészségügyiszolgáltatási járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: egyszerűsítettközteherviselési hozzájárulás(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 169 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 170: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

101 ebből: biztosítottinyugdíjjárulék,egészségbiztosítási járulék(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: megállapodás alapjánfizetők járulékai (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: munkáltatói táppénzhozzájárulás (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 Bérhez és foglalkoztatáshozkapcsolódó adók(=105+…+108) (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 ebből: szakképzésihozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: rehabilitációshozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: egészségügyihozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 ebből: egyszerűsítettfoglalkoztatás utániközterhek (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 Vagyoni tipusú adók(=110+…+116) (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: épület után fizetettidegenforgalmi adó (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: magánszemélyekkommunális adója (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: közművezetékekadója (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: öröklési ésajándékozási illeték (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 Értékesítési és forgalmi adók(=118+…+139) (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 ebből: általános forgalmi adó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 ebből: távközlési ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: kiskereskedői ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 ebből: energia ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 ebből: bank- és biztosításiágazatot terhelő különadó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 ebből: visszterhesvagyonátruházási illeték(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 ebből: állandó jeleggelvégzett iparűzésitevékenység után fizetetthelyi iparűzési adó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 170 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 171: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

125 ebből: ideiglenes jeleggelvégzett tevékenység utánfizetett helyi iparűzési adó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 ebből: innovációs járulék(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 ebből: egyszerűsítettvállalkozási adó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 ebből: gyógyszerforgalmazási jogosultakbefizetései [2006. éviXCVIII. tv. 36. § (1) bek.](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 ebből: gyógyszernagykereskedést végzőkbefizetései [2006. éviXCVIII. tv. 36. § (2) bek.](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: gyógyszergyártók 10%-os befizetésikötelezettsége (2006.éviXCVIII. tv. 40/A. §. (1)bekezdése) (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: gyógyszer ésgyógyászati segédeszközismertetés utáni befizetések[2006. évi XCVIII. tv. 36. §(4) bek.] (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: gyógyszertámogatástöbbletének sávoskockázatviselésébőlszármazó bevételek [2006.évi XCVIII. tv. 42. § ](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: népegészségügyitermékadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: dohányiparivállalkozások egészségügyihozzájárulása (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: pénzügyi tranzakciósilleték (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 ebből: a kollektív befektetésiformákról és kezelőikről,valamint egyes pénzügyitárgyú törvényekmódosításáról szóló 2014.évi XVI. törvény szerintiforgalmazó és a befektetésialap különadója (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 Fogyasztási adók(=141+142+143) (B352)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 ebből: regisztrációs adó(B352)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 171 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 172: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

144 Pénzügyi monopóliumoknyereségét terhelő adók(B353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 Gépjárműadók(=146+…+149) (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 ebből: belföldi gépjárművekadójának a központiköltségvetést megillető része(B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 ebből: belföldi gépjárművekadójának a helyiönkormányzatot megilletőrésze (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 ebből: külföldi gépjárművekadója (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 ebből: gépjármű túlsúlydíj(B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 Egyéb áruhasználati ésszolgáltatási adók(=151+…+167) (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 ebből: nukleárislétesítmények KözpontiNukleáris Pénzügyi Alapbatörténő kötelező befizetései(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 ebből: környezetterhelési díj(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 ebből: környezetvédelmitermékdíj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 ebből: bérfőzési szeszadó(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 ebből: szerencsejátékszervezési díj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 ebből: tartózkodás utánfizetett idegenforgalmi adó(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 ebből: talajterhelési díj(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 ebből: vizkészletjárulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 ebből: állami vadászjegyekdíjai (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 ebből: erdővédelmi járulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: földvédelmi járulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 ebből: halászati haszonbérletidíj, valamint az államihalász- és horgászjegy díja(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: hulladéklerakásijárulék (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 172 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 173: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

166 ebből: a távhőszolgáltatásrólmás hőellátásra áttérő általfelhasznált hőmennyiség ésannak előállítása során apozitív előjelű széndioxidkibocsátási különbözet utánfizetendő díj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: korábbi évekmegszünt adónemeiáthúzódó fizetéseiből befolytbevételek (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 Termékek és szolgáltatásokadói(=117+140+144+145+150)(B35)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 Egyéb közhatalmi bevételek(>=170+…+184) (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 ebből: cégnyílvántartásbevételei (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 ebből: eljárási illetékek(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: igazgatásiszolgáltatási díjak (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 ebből:ebrendészetihozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 ebből: mezőgazdaságitermelést érintő időjárási ésmás természeti kockázatokkezeléséről szóló törvényszerinti kárenyhítésihozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 ebből: környezetvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 ebből: természetvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 ebből: műemlékvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 ebből: építésügyi bírság(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 ebből: szabálysértési pénz- éshelyszíni bírság és aközlekedési szabályszegésekután kiszabott közigazgatásibírság helyi önkormányzatotmegillető része (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 ebből: vagyoni típusútelepülési adók (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 ebből: jövedelmi típusútelepülési adók (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 ebből: egyéb települési adók(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 Közhatalmi bevételek(=93+94+104+109+168+169) (B3)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 173 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 174: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

186 Készletértékesítés ellenértéke(B401)

0 450 810 952 0 0 0 0 0 0 0 53 120 0 0

187 Szolgáltatások ellenértéke(>=188+189) (B402)

3 845 664 86 225 498 27 593 535 6 455 300 0 1 472 600 960 16 345 323 0 28 345 336 26 695 0 7 438 899

188 ebből:tárgyi eszközökbérbeadásából származóbevétel (B402)

0 19 573 468 427 935 0 0 0 15 859 611 0 27 089 736 0 0 0

189 ebből: utak használataellenében beszedetthasználati díj, pótdíj,elektronikus útdíj (B402)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 Közvetített szolgáltatásokellenértéke (>=191) (B403)

0 36 900 409 0 0 0 0 0 0 340 000 0 0 0

191 ebből: államháztartáson belül(B403)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 Tulajdonosi bevételek(>=193+…+198) (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

193 ebből: vadászati jogbérbeadásból származóbevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

194 ebből: önkormányzativagyon üzemeltetéséből,koncesszióból származóbevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 ebből: önkormányzativagyon vagyonkezelésbeadásából származó bevétel(B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

196 ebből: állami többségitulajdonú vállalkozástólkapott osztalék (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197 ebből: önkormányzatitöbbségi tulajdonúvállalkozástól kapott osztalék(B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 ebből: egyéb részesedésekután kapott osztalék (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 Ellátási díjak (B405) 11 220 680 330 353 217 54 732 32 500 0 0 0 0 0 0 0 0

200 Kiszámlázott általánosforgalmi adó (B406)

0 47 557 348 115 543 0 0 244 126 457 4 408 437 0 7 541 108 4 805 0 1 338 990

201 Általános forgalmi adóvisszatérítése (B407)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 Befektetett pénzügyieszközökből származóbevételek (>=203+204)(B4081)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 ebből: államháztartáson belül(B4081)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokértékesítési nyeresége(B4081)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

205 Egyéb kapott (járó) kamatokés kamatjellegű bevételek(>=206+207) (B4082)

0 4 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 174 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 175: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

206 ebből: államháztartáson belül(B4082)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 ebből: fedezeti ügyletekkamatbevételei (B4082)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 Kamatbevételek és másnyereségjellegű bevételek(=202+205) (B408)

0 4 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 Részesedésekből származópénzügyi műveletekbevételei (B4091)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 Más egyéb pénzügyiműveletek bevételei(>=211+215) (B4092)

0 264 115 0 0 0 2 935 570 0 0 0 0 0 0

211 ebből: részesedésekértékesítéséhez kapcsolódórealizált nyereség (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokértékesítési nyeresége(B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 ebből: befektetési jegyekbevételei (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokkibocsátási nyeresége(B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 ebből: valuta és devizaeszközök realizáltárfolyamnyeresége (B4092)

0 264 115 0 0 0 2 935 570 0 0 0 0 0 0

216 Egyéb pénzügyi műveletekbevételei (=209+210) (B409)

0 264 115 0 0 0 2 935 570 0 0 0 0 0 0

217 Biztosító által fizetettkártérítés (B410)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 Egyéb működési bevételek(>=219+220) (B411)

0 16 936 600 0 0 0 11 217 909 0 0 104 000 517 957 0 13 235

219 ebből: a szerződésmegerősítésével, aszerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járóbevételek, a szerződésenkívüli károkozásért,személyiségi, dologi vagymás jog megsértéséért,jogalap nélküligazdagodásért kapottösszegek (B411)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 ebből: kiadásokvisszatérítései (B411)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 Működési bevételek(=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

15 066 344 969 052 940 27 763 810 6 487 800 0 1 730 880 896 20 753 760 0 36 330 444 602 577 0 8 791 124

222 Immateriális javakértékesítése (>=223) (B51)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 ebből: kiotói egységek éskibocsátási egységekeladásából befolyt eladási ár(B51)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 175 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 176: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

224 Ingatlanok értékesítése(>=225) (B52)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

225 ebből: termőföld-eladásbevételei (B52)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

226 Egyéb tárgyi eszközökértékesítése (B53)

0 5 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227 Részesedések értékesítése(>=228) (B54)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

228 ebből: privatizációbólszármazó bevétel (B54)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229 Részesedésekmegszűnéséhez kapcsolódóbevételek (B55)

0 57 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 Felhalmozási bevételek(=222+224+226+227+229) (B5)

0 63 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

231 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson kívülről(B61)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése azEurópai Uniótól (B62)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésekormányoktól és másnemzetközi szervezetektől(B63)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson kívülről(=235+…+243) (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 ebből: egyházi jogiszemélyek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237 ebből: egyéb civilszervezetek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239 ebből: pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

241 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

242 ebből: egyéb vállalkozások(B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 ebből: külföldi szervezetek,személyek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 176 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 177: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

244 Egyéb működési célú átvettpénzeszközök(=244+…+255) (B65)

0 125 000 0 0 0 38 121 026 0 0 0 0 6 028 173 0

245 ebből: egyházi jogiszemélyek (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

246 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

247 ebből: egyéb civilszervezetek (B65)

0 125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 355 303 0

248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

249 ebből: pénzügyivállalkozások (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

251 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

252 ebből: egyéb vállalkozások(B65)

0 0 0 0 0 12 700 000 0 0 0 0 0 0

253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 0 25 421 026 0 0 0 0 4 672 870 0

254 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255 ebből: egyéb külföldiek(B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

256 Működési célú átvettpénzeszközök(=231+...+234+244)(B6)

0 125 000 0 0 0 38 121 026 0 0 0 0 6 028 173 0

257 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson kívülről(B71)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése azEurópai Uniótól (B72)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésekormányoktól és másnemzetközi szervezetektől(B73)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson kívülről(=261+…+269) (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

261 ebből: egyházi jogiszemélyek (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

262 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 177 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 178: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

263 ebből: egyéb civilszervezetek (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265 ebből: pénzügyivállalkozások (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

267 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

268 ebből: egyéb vállalkozások(B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

269 ebből: külföldi szervezetek,személyek (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270 Egyéb felhalmozási célúátvett pénzeszközök(=271+…+281) (B75)

0 64 415 942 100 000 0 0 785 628 0 0 0 0 0 0

271 ebből: egyházi jogiszemélyek (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

272 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

273 ebből: egyéb civilszervezetek (B75)

0 38 936 442 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

274 ebből: háztartások (B75) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

275 ebből: pénzügyivállalkozások (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

276 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

278 ebből: egyéb vállalkozások(B75)

0 25 479 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

279 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0 0 0 785 628 0 0 0 0 0 0

280 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 ebből: egyéb külföldiek(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 Felhalmozási célú átvettpénzeszközök(=257+…+260+270)(B7)

0 64 415 942 100 000 0 0 785 628 0 0 0 0 0 0

283 Költségvetési bevételek(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

2 617 780 664 27 685 030 865 456 319 924 6 487 800 93 897 202 5 764 596 843 20 753 760 1 082 965 780 36 330 444 602 577 6 028 173 8 791 124

284 Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 178 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 179: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

285 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

286 Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 Hitel-, kölcsönfelvételpénzügyi vállalkozástól(=284+285+286) (B811)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

288 Forgatási célú belföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (>=289+290)(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

289 ebből: befektetési jegyek(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290 ebből: kárpótlási jegyek(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

291 Éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok kibocsátása(B8122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

292 Befektetési célú belföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (B8123)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

293 Éven túli lejáratú belföldiértékpapírok kibocsátása(B8124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

294 Belföldi értékpapírokbevételei(=288+291+292+293)(B812)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295 Előző év költségvetésimaradványánakigénybevétele (B8131)

40 252 927 216 910 114 1 339 968 806 300 5 474 584 693 946 351 0 0 568 659 826 1 916 125 3 992 814 812 609

296 Előző év vállalkozásimaradványánakigénybevétele (B8132)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 Maradvány igénybevétele(=295+296) (B813)

40 252 927 216 910 114 1 339 968 806 300 5 474 584 693 946 351 0 0 568 659 826 1 916 125 3 992 814 812 609

298 Államháztartáson belülimegelőlegezések (B814)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Államháztartáson belülimegelőlegezések törlesztése(B815)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Központi, irányító szervitámogatás (B816)

3 041 780 157 659 517 0 297 675 16 405 581 170 412 957 0 0 2 425 923 774 0 359 628 20 469 531

301 Lekötött bankbetétekmegszüntetése (B817)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302 Központi költségvetéssajátos finanszírozásibevételei (B818)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303 Hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételei (B8191)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 Rövid lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételei (B8192)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 Tulajdonosi kölcsönökbevételei (=303+304) (B819)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 179 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 180: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 072430 Képalkotó

diagnosztikaiszolgáltatások

073210 Fekvőbetegekaktív ellátása

szakkórházakban

073230 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásszakkórházakban

074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

074054 Komplexegészségfejlesztő,

prevenciós programok

075010Egészségüggyel

kapcsolatosalkalmazott kutatás és

fejlesztés

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

076090 Egyébegészségügyiszolgáltatások

finanszírozása éstámogatása

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

081043 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatása

081045Szabadidősport-

(rekreációs sport-)tevékenység és

támogatása

081071 Üdülőiszálláshely-

szolgáltatás ésétkeztetés

306 Belföldi finanszírozásbevételei(=287+294+297+…+302+305) (B81)

43 294 707 374 569 631 1 339 968 1 103 975 21 880 165 864 359 308 0 0 2 994 583 600 1 916 125 4 352 442 21 282 140

307 Forgatási célú külföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (B821)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308 Befektetési célú külföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (B822)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

309 Külföldi értékpapírokkibocsátása (B823)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310 Hitelek, kölcsönök felvételekülföldi kormányoktól ésnemzetközi szervezetektől(B824)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

311 Hitelek, kölcsönök felvételekülföldi pénzintézetektől(B825)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

312 Külföldi finanszírozásbevételei (=307+…+311)(B82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

313 Adóssághoz nem kapcsolódószármazékos ügyletekbevételei (B83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

314 Váltóbevételek (B84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

315 Finanszírozási bevételek(=306+312+313+314)(B8)

43 294 707 374 569 631 1 339 968 1 103 975 21 880 165 864 359 308 0 0 2 994 583 600 1 916 125 4 352 442 21 282 140

316 Bevételek összesen(283+315) (B1-B8)

2 661 075 371 28 059 600 496 457 659 892 7 591 775 115 777 367 6 628 956 151 20 753 760 1 082 965 780 3 030 914 044 2 518 702 10 380 615 30 073 264

- 180 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 181: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

01 Helyi önkormányzatokműködésének általánostámogatása (B111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Települési önkormányzatokegyes köznevelésifeladatainak támogatása(B112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Települési önkormányzatokszociális, gyermekjóléti ésgyermekétkeztetésifeladatainak támogatása(B113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Települési önkormányzatokkulturális feladatainaktámogatása (B114)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Működési célú költségvetésitámogatások és kiegészítőtámogatások (B115)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Elszámolásból származóbevételek (B116)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Önkormányzatok működésitámogatásai (=01+…+06)(B11)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Elvonások és befizetésekbevételei (B12)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson belülről(B13)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson belülről(=11+…+20) (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 ebből: központi költségvetésiszervek (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 ebből: elkülönített államipénzalapok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 181 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 182: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

19 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeállamháztartáson belülről(=22+…+31) (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 ebből: központi költségvetésiszervek (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 ebből: elkülönített államipénzalapok (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Egyéb működési célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=33+…+42) (B16)

10 650 000 0 25 242 656 0 300 000 0 5 499 992 0 2 500 000 6 990 000 350 000 20 556 998

33 ebből: központi költségvetésiszervek (B16)

0 0 25 242 656 0 0 0 0 0 0 390 000 0 0

34 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B16)

0 0 0 0 0 0 3 999 992 0 0 0 0 0

36 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B16)

0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 1 850 000 350 000 20 556 998

37 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 ebből: elkülönített államipénzalapok (B16)

6 500 000 0 0 0 300 000 0 0 0 2 500 000 4 500 000 0 0

- 182 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 183: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

39 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B16)

4 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 0 0

40 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Működési célútámogatásokállamháztartáson belülről(=07+...+10+21+32)(B1)

10 650 000 0 25 242 656 0 300 000 0 5 499 992 0 2 500 000 6 990 000 350 000 20 556 998

44 Felhalmozási célúönkormányzati támogatások(B21)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson belülről(B22)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson belülről(=47+…+56) (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 ebből: központi költségvetésiszervek (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 ebből: elkülönített államipénzalapok (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 183 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 184: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

57 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeállamháztartáson belülről(=58+…+67) (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 ebből: központi költségvetésiszervek (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 ebből: elkülönített államipénzalapok (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 Egyéb felhalmozási célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=69+…+78) (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 992 000

69 ebből: központi költségvetésiszervek (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 992 000

73 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 ebből: elkülönített államipénzalapok (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 184 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 185: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

77 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 Felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson belülről(=44+45+46+57+68)(B2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 992 000

80 Magánszemélyekjövedelemadói (=81+82+83)(B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: személyijövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: magánszemélyjogviszonyánakmegszűnéséhez kapcsolódóegyes jövedelmekkülönadója (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 ebből: termőföldbérbeadásából származójövedelem utáni személyijövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Társaságok jövedelemadói(=85+…+92) (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: társas vállalkozásokkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: hitelintézetek éspénzügyi vállalkozásokkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 ebből: hiteintézeti járadék(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: pénzügyi szervezetekkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: energiaellátókjövedelemadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: kisvállalati adó(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 ebből: kisadózóvállalkozások tételes adója(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 Jövedelemadók (=80+84)(B31)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 Szociális hozzájárulási adóés járulékok (=95+…+103)(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 ebből: szociális hozzájárulásiadó (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 185 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 186: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

98 ebből: egészségbiztosítási ésmunkaerőpiaci járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 ebből: egészségügyiszolgáltatási járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: egyszerűsítettközteherviselési hozzájárulás(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 ebből: biztosítottinyugdíjjárulék,egészségbiztosítási járulék(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: megállapodás alapjánfizetők járulékai (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: munkáltatói táppénzhozzájárulás (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 Bérhez és foglalkoztatáshozkapcsolódó adók(=105+…+108) (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 ebből: szakképzésihozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: rehabilitációshozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: egészségügyihozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 ebből: egyszerűsítettfoglalkoztatás utániközterhek (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 Vagyoni tipusú adók(=110+…+116) (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: épület után fizetettidegenforgalmi adó (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: magánszemélyekkommunális adója (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: közművezetékekadója (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: öröklési ésajándékozási illeték (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 Értékesítési és forgalmi adók(=118+…+139) (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 ebből: általános forgalmi adó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 ebből: távközlési ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: kiskereskedői ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 ebből: energia ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 186 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 187: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

122 ebből: bank- és biztosításiágazatot terhelő különadó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 ebből: visszterhesvagyonátruházási illeték(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 ebből: állandó jeleggelvégzett iparűzésitevékenység után fizetetthelyi iparűzési adó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 ebből: ideiglenes jeleggelvégzett tevékenység utánfizetett helyi iparűzési adó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 ebből: innovációs járulék(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 ebből: egyszerűsítettvállalkozási adó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 ebből: gyógyszerforgalmazási jogosultakbefizetései [2006. éviXCVIII. tv. 36. § (1) bek.](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 ebből: gyógyszernagykereskedést végzőkbefizetései [2006. éviXCVIII. tv. 36. § (2) bek.](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: gyógyszergyártók 10%-os befizetésikötelezettsége (2006.éviXCVIII. tv. 40/A. §. (1)bekezdése) (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: gyógyszer ésgyógyászati segédeszközismertetés utáni befizetések[2006. évi XCVIII. tv. 36. §(4) bek.] (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: gyógyszertámogatástöbbletének sávoskockázatviselésébőlszármazó bevételek [2006.évi XCVIII. tv. 42. § ](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: népegészségügyitermékadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: dohányiparivállalkozások egészségügyihozzájárulása (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: pénzügyi tranzakciósilleték (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 187 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 188: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

139 ebből: a kollektív befektetésiformákról és kezelőikről,valamint egyes pénzügyitárgyú törvényekmódosításáról szóló 2014.évi XVI. törvény szerintiforgalmazó és a befektetésialap különadója (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 Fogyasztási adók(=141+142+143) (B352)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 ebből: regisztrációs adó(B352)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 Pénzügyi monopóliumoknyereségét terhelő adók(B353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 Gépjárműadók(=146+…+149) (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 ebből: belföldi gépjárművekadójának a központiköltségvetést megillető része(B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 ebből: belföldi gépjárművekadójának a helyiönkormányzatot megilletőrésze (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 ebből: külföldi gépjárművekadója (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 ebből: gépjármű túlsúlydíj(B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 Egyéb áruhasználati ésszolgáltatási adók(=151+…+167) (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 ebből: nukleárislétesítmények KözpontiNukleáris Pénzügyi Alapbatörténő kötelező befizetései(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 ebből: környezetterhelési díj(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 ebből: környezetvédelmitermékdíj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 ebből: bérfőzési szeszadó(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 ebből: szerencsejátékszervezési díj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 ebből: tartózkodás utánfizetett idegenforgalmi adó(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 ebből: talajterhelési díj(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 188 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 189: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

160 ebből: vizkészletjárulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 ebből: állami vadászjegyekdíjai (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 ebből: erdővédelmi járulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: földvédelmi járulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 ebből: halászati haszonbérletidíj, valamint az államihalász- és horgászjegy díja(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: hulladéklerakásijárulék (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 ebből: a távhőszolgáltatásrólmás hőellátásra áttérő általfelhasznált hőmennyiség ésannak előállítása során apozitív előjelű széndioxidkibocsátási különbözet utánfizetendő díj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: korábbi évekmegszünt adónemeiáthúzódó fizetéseiből befolytbevételek (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 Termékek és szolgáltatásokadói(=117+140+144+145+150)(B35)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 Egyéb közhatalmi bevételek(>=170+…+184) (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 ebből: cégnyílvántartásbevételei (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 ebből: eljárási illetékek(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: igazgatásiszolgáltatási díjak (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 ebből:ebrendészetihozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 ebből: mezőgazdaságitermelést érintő időjárási ésmás természeti kockázatokkezeléséről szóló törvényszerinti kárenyhítésihozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 ebből: környezetvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 ebből: természetvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 ebből: műemlékvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 ebből: építésügyi bírság(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 189 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 190: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

180 ebből: szabálysértési pénz- éshelyszíni bírság és aközlekedési szabályszegésekután kiszabott közigazgatásibírság helyi önkormányzatotmegillető része (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 ebből: vagyoni típusútelepülési adók (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 ebből: jövedelmi típusútelepülési adók (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 ebből: egyéb települési adók(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 Közhatalmi bevételek(=93+94+104+109+168+169) (B3)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 Készletértékesítés ellenértéke(B401)

0 0 0 0 175 169 0 0 0 0 16 150 267 8 148 160 0

187 Szolgáltatások ellenértéke(>=188+189) (B402)

0 0 0 0 33 967 235 0 236 220 0 0 380 173 1 521 498 0

188 ebből:tárgyi eszközökbérbeadásából származóbevétel (B402)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 ebből: utak használataellenében beszedetthasználati díj, pótdíj,elektronikus útdíj (B402)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 Közvetített szolgáltatásokellenértéke (>=191) (B403)

0 0 0 0 162 500 0 0 0 0 0 0 0

191 ebből: államháztartáson belül(B403)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 Tulajdonosi bevételek(>=193+…+198) (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

193 ebből: vadászati jogbérbeadásból származóbevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

194 ebből: önkormányzativagyon üzemeltetéséből,koncesszióból származóbevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 ebből: önkormányzativagyon vagyonkezelésbeadásából származó bevétel(B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

196 ebből: állami többségitulajdonú vállalkozástólkapott osztalék (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197 ebből: önkormányzatitöbbségi tulajdonúvállalkozástól kapott osztalék(B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 ebből: egyéb részesedésekután kapott osztalék (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 Ellátási díjak (B405) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 190 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 191: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

200 Kiszámlázott általánosforgalmi adó (B406)

0 0 0 0 9 092 002 0 63 780 0 0 901 199 516 669 0

201 Általános forgalmi adóvisszatérítése (B407)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 Befektetett pénzügyieszközökből származóbevételek (>=203+204)(B4081)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 ebből: államháztartáson belül(B4081)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokértékesítési nyeresége(B4081)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

205 Egyéb kapott (járó) kamatokés kamatjellegű bevételek(>=206+207) (B4082)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

206 ebből: államháztartáson belül(B4082)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 ebből: fedezeti ügyletekkamatbevételei (B4082)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 Kamatbevételek és másnyereségjellegű bevételek(=202+205) (B408)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 Részesedésekből származópénzügyi műveletekbevételei (B4091)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 Más egyéb pénzügyiműveletek bevételei(>=211+215) (B4092)

0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 10 312 0

211 ebből: részesedésekértékesítéséhez kapcsolódórealizált nyereség (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokértékesítési nyeresége(B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 ebből: befektetési jegyekbevételei (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokkibocsátási nyeresége(B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 ebből: valuta és devizaeszközök realizáltárfolyamnyeresége (B4092)

0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 10 312 0

216 Egyéb pénzügyi műveletekbevételei (=209+210) (B409)

0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 10 312 0

217 Biztosító által fizetettkártérítés (B410)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 Egyéb működési bevételek(>=219+220) (B411)

0 0 4 615 0 45 836 0 0 0 0 6 0 0

- 191 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 192: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

219 ebből: a szerződésmegerősítésével, aszerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járóbevételek, a szerződésenkívüli károkozásért,személyiségi, dologi vagymás jog megsértéséért,jogalap nélküligazdagodásért kapottösszegek (B411)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 ebből: kiadásokvisszatérítései (B411)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 Működési bevételek(=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

0 0 4 615 0 43 442 904 0 300 000 0 0 17 431 645 10 196 639 0

222 Immateriális javakértékesítése (>=223) (B51)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 ebből: kiotói egységek éskibocsátási egységekeladásából befolyt eladási ár(B51)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 Ingatlanok értékesítése(>=225) (B52)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

225 ebből: termőföld-eladásbevételei (B52)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

226 Egyéb tárgyi eszközökértékesítése (B53)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227 Részesedések értékesítése(>=228) (B54)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

228 ebből: privatizációbólszármazó bevétel (B54)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229 Részesedésekmegszűnéséhez kapcsolódóbevételek (B55)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 Felhalmozási bevételek(=222+224+226+227+229) (B5)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

231 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson kívülről(B61)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése azEurópai Uniótól (B62)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésekormányoktól és másnemzetközi szervezetektől(B63)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 192 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 193: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

234 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson kívülről(=235+…+243) (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 ebből: egyházi jogiszemélyek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237 ebből: egyéb civilszervezetek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239 ebből: pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

241 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

242 ebből: egyéb vállalkozások(B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 ebből: külföldi szervezetek,személyek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

244 Egyéb működési célú átvettpénzeszközök(=244+…+255) (B65)

0 1 912 148 193 754 0 0 0 0 0 0 411 200 4 000 0

245 ebből: egyházi jogiszemélyek (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0

246 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

247 ebből: egyéb civilszervezetek (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

248 ebből: háztartások (B65) 0 0 193 754 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0

249 ebből: pénzügyivállalkozások (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

251 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

252 ebből: egyéb vállalkozások(B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

253 ebből: Európai Unió (B65) 0 1 912 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

254 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255 ebből: egyéb külföldiek(B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 200 0 0

- 193 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 194: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

256 Működési célú átvettpénzeszközök(=231+...+234+244)(B6)

0 1 912 148 193 754 0 0 0 0 0 0 411 200 4 000 0

257 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson kívülről(B71)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése azEurópai Uniótól (B72)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésekormányoktól és másnemzetközi szervezetektől(B73)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson kívülről(=261+…+269) (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

261 ebből: egyházi jogiszemélyek (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

262 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

263 ebből: egyéb civilszervezetek (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265 ebből: pénzügyivállalkozások (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

267 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

268 ebből: egyéb vállalkozások(B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

269 ebből: külföldi szervezetek,személyek (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270 Egyéb felhalmozási célúátvett pénzeszközök(=271+…+281) (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

271 ebből: egyházi jogiszemélyek (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

272 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

273 ebből: egyéb civilszervezetek (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

274 ebből: háztartások (B75) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 194 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 195: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

275 ebből: pénzügyivállalkozások (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

276 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

278 ebből: egyéb vállalkozások(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

279 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 ebből: egyéb külföldiek(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 Felhalmozási célú átvettpénzeszközök(=257+…+260+270)(B7)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 Költségvetési bevételek(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

10 650 000 1 912 148 25 441 025 0 43 742 904 0 5 799 992 0 2 500 000 24 832 845 10 550 639 21 548 998

284 Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

285 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

286 Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 Hitel-, kölcsönfelvételpénzügyi vállalkozástól(=284+285+286) (B811)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

288 Forgatási célú belföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (>=289+290)(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

289 ebből: befektetési jegyek(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290 ebből: kárpótlási jegyek(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

291 Éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok kibocsátása(B8122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

292 Befektetési célú belföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (B8123)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

293 Éven túli lejáratú belföldiértékpapírok kibocsátása(B8124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 195 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 196: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

294 Belföldi értékpapírokbevételei(=288+291+292+293)(B812)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295 Előző év költségvetésimaradványánakigénybevétele (B8131)

483 734 13 650 781 299 845 871 0 58 348 356 276 299 90 894 725 147 18 433 20 951 764 7 898 432 13 309 346

296 Előző év vállalkozásimaradványánakigénybevétele (B8132)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 Maradvány igénybevétele(=295+296) (B813)

483 734 13 650 781 299 845 871 0 58 348 356 276 299 90 894 725 147 18 433 20 951 764 7 898 432 13 309 346

298 Államháztartáson belülimegelőlegezések (B814)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Államháztartáson belülimegelőlegezések törlesztése(B815)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Központi, irányító szervitámogatás (B816)

1 129 808 96 243 811 445 840 044 3 058 000 308 410 537 13 924 499 188 478 15 516 319 240 850 7 978 171 2 054 510 35 018 409

301 Lekötött bankbetétekmegszüntetése (B817)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302 Központi költségvetéssajátos finanszírozásibevételei (B818)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303 Hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételei (B8191)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 Rövid lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételei (B8192)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 Tulajdonosi kölcsönökbevételei (=303+304) (B819)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 Belföldi finanszírozásbevételei(=287+294+297+…+302+305) (B81)

1 613 542 109 894 592 745 685 915 3 058 000 366 758 893 14 200 798 279 372 16 241 466 259 283 28 929 935 9 952 942 48 327 755

307 Forgatási célú külföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (B821)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308 Befektetési célú külföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (B822)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

309 Külföldi értékpapírokkibocsátása (B823)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310 Hitelek, kölcsönök felvételekülföldi kormányoktól ésnemzetközi szervezetektől(B824)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

311 Hitelek, kölcsönök felvételekülföldi pénzintézetektől(B825)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

312 Külföldi finanszírozásbevételei (=307+…+311)(B82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

313 Adóssághoz nem kapcsolódószármazékos ügyletekbevételei (B83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 196 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 197: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 082030 Művészeti

tevékenységek(kivéve: színház)

082041 Nemzetikönyvtári feladatok

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

082043 Könyvtáriállomány feltárása,

megőrzése, védelme

082044 Könyvtáriszolgáltatások

082080 Növény- ésállatkertek

működtetése ésmegőrzése

082091 Közművelődés- közösségi és

társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos

közösségi kulturálisértékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő

tanulás, amatőrművészetek

083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadóitevékenység

084070 A fiataloktársadalmi

integrációját segítőstruktúra, szakmai

szolgáltatásokfejlesztése,

működtetése

314 Váltóbevételek (B84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

315 Finanszírozási bevételek(=306+312+313+314)(B8)

1 613 542 109 894 592 745 685 915 3 058 000 366 758 893 14 200 798 279 372 16 241 466 259 283 28 929 935 9 952 942 48 327 755

316 Bevételek összesen(283+315) (B1-B8)

12 263 542 111 806 740 771 126 940 3 058 000 410 501 797 14 200 798 6 079 364 16 241 466 2 759 283 53 762 780 20 503 581 69 876 753

- 197 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 198: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

01 Helyi önkormányzatokműködésének általánostámogatása (B111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Települési önkormányzatokegyes köznevelésifeladatainak támogatása(B112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Települési önkormányzatokszociális, gyermekjóléti ésgyermekétkeztetésifeladatainak támogatása(B113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Települési önkormányzatokkulturális feladatainaktámogatása (B114)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Működési célú költségvetésitámogatások és kiegészítőtámogatások (B115)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Elszámolásból származóbevételek (B116)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Önkormányzatok működésitámogatásai (=01+…+06)(B11)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Elvonások és befizetésekbevételei (B12)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson belülről(B13)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson belülről(=11+…+20) (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 ebből: központi költségvetésiszervek (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 ebből: elkülönített államipénzalapok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 198 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 199: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

19 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeállamháztartáson belülről(=22+…+31) (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 ebből: központi költségvetésiszervek (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 ebből: elkülönített államipénzalapok (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Egyéb működési célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=33+…+42) (B16)

2 000 000 79 790 244 49 781 223 0 0 11 725 801 79 466 525 0 0 0 0 0

33 ebből: központi költségvetésiszervek (B16)

0 79 790 244 44 538 323 0 0 11 725 801 79 466 525 0 0 0 0 0

34 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B16)

2 000 000 0 5 242 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 ebből: elkülönített államipénzalapok (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 199 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 200: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

39 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Működési célútámogatásokállamháztartáson belülről(=07+...+10+21+32)(B1)

2 000 000 79 790 244 49 781 223 0 0 11 725 801 79 466 525 0 0 0 0 0

44 Felhalmozási célúönkormányzati támogatások(B21)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson belülről(B22)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson belülről(=47+…+56) (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 ebből: központi költségvetésiszervek (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 ebből: elkülönített államipénzalapok (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 200 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 201: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

57 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeállamháztartáson belülről(=58+…+67) (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 ebből: központi költségvetésiszervek (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 ebből: elkülönített államipénzalapok (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 Egyéb felhalmozási célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=69+…+78) (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 ebből: központi költségvetésiszervek (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 ebből: elkülönített államipénzalapok (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 201 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 202: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

77 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 Felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson belülről(=44+45+46+57+68)(B2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 Magánszemélyekjövedelemadói (=81+82+83)(B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: személyijövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: magánszemélyjogviszonyánakmegszűnéséhez kapcsolódóegyes jövedelmekkülönadója (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 ebből: termőföldbérbeadásából származójövedelem utáni személyijövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Társaságok jövedelemadói(=85+…+92) (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: társas vállalkozásokkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: hitelintézetek éspénzügyi vállalkozásokkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 ebből: hiteintézeti járadék(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: pénzügyi szervezetekkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: energiaellátókjövedelemadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: kisvállalati adó(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 ebből: kisadózóvállalkozások tételes adója(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 Jövedelemadók (=80+84)(B31)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 Szociális hozzájárulási adóés járulékok (=95+…+103)(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 ebből: szociális hozzájárulásiadó (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 202 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 203: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

98 ebből: egészségbiztosítási ésmunkaerőpiaci járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 ebből: egészségügyiszolgáltatási járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: egyszerűsítettközteherviselési hozzájárulás(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 ebből: biztosítottinyugdíjjárulék,egészségbiztosítási járulék(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: megállapodás alapjánfizetők járulékai (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: munkáltatói táppénzhozzájárulás (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 Bérhez és foglalkoztatáshozkapcsolódó adók(=105+…+108) (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 ebből: szakképzésihozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: rehabilitációshozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: egészségügyihozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 ebből: egyszerűsítettfoglalkoztatás utániközterhek (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 Vagyoni tipusú adók(=110+…+116) (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: épület után fizetettidegenforgalmi adó (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: magánszemélyekkommunális adója (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: közművezetékekadója (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: öröklési ésajándékozási illeték (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 Értékesítési és forgalmi adók(=118+…+139) (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 ebből: általános forgalmi adó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 ebből: távközlési ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: kiskereskedői ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 ebből: energia ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 203 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 204: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

122 ebből: bank- és biztosításiágazatot terhelő különadó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 ebből: visszterhesvagyonátruházási illeték(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 ebből: állandó jeleggelvégzett iparűzésitevékenység után fizetetthelyi iparűzési adó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 ebből: ideiglenes jeleggelvégzett tevékenység utánfizetett helyi iparűzési adó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 ebből: innovációs járulék(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 ebből: egyszerűsítettvállalkozási adó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 ebből: gyógyszerforgalmazási jogosultakbefizetései [2006. éviXCVIII. tv. 36. § (1) bek.](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 ebből: gyógyszernagykereskedést végzőkbefizetései [2006. éviXCVIII. tv. 36. § (2) bek.](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: gyógyszergyártók 10%-os befizetésikötelezettsége (2006.éviXCVIII. tv. 40/A. §. (1)bekezdése) (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: gyógyszer ésgyógyászati segédeszközismertetés utáni befizetések[2006. évi XCVIII. tv. 36. §(4) bek.] (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: gyógyszertámogatástöbbletének sávoskockázatviselésébőlszármazó bevételek [2006.évi XCVIII. tv. 42. § ](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: népegészségügyitermékadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: dohányiparivállalkozások egészségügyihozzájárulása (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: pénzügyi tranzakciósilleték (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 204 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 205: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

139 ebből: a kollektív befektetésiformákról és kezelőikről,valamint egyes pénzügyitárgyú törvényekmódosításáról szóló 2014.évi XVI. törvény szerintiforgalmazó és a befektetésialap különadója (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 Fogyasztási adók(=141+142+143) (B352)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 ebből: regisztrációs adó(B352)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 Pénzügyi monopóliumoknyereségét terhelő adók(B353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 Gépjárműadók(=146+…+149) (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 ebből: belföldi gépjárművekadójának a központiköltségvetést megillető része(B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 ebből: belföldi gépjárművekadójának a helyiönkormányzatot megilletőrésze (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 ebből: külföldi gépjárművekadója (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 ebből: gépjármű túlsúlydíj(B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 Egyéb áruhasználati ésszolgáltatási adók(=151+…+167) (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 ebből: nukleárislétesítmények KözpontiNukleáris Pénzügyi Alapbatörténő kötelező befizetései(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 ebből: környezetterhelési díj(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 ebből: környezetvédelmitermékdíj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 ebből: bérfőzési szeszadó(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 ebből: szerencsejátékszervezési díj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 ebből: tartózkodás utánfizetett idegenforgalmi adó(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 ebből: talajterhelési díj(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 205 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 206: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

160 ebből: vizkészletjárulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 ebből: állami vadászjegyekdíjai (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 ebből: erdővédelmi járulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: földvédelmi járulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 ebből: halászati haszonbérletidíj, valamint az államihalász- és horgászjegy díja(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: hulladéklerakásijárulék (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 ebből: a távhőszolgáltatásrólmás hőellátásra áttérő általfelhasznált hőmennyiség ésannak előállítása során apozitív előjelű széndioxidkibocsátási különbözet utánfizetendő díj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: korábbi évekmegszünt adónemeiáthúzódó fizetéseiből befolytbevételek (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 Termékek és szolgáltatásokadói(=117+140+144+145+150)(B35)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 Egyéb közhatalmi bevételek(>=170+…+184) (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 ebből: cégnyílvántartásbevételei (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 ebből: eljárási illetékek(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: igazgatásiszolgáltatási díjak (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 ebből:ebrendészetihozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 ebből: mezőgazdaságitermelést érintő időjárási ésmás természeti kockázatokkezeléséről szóló törvényszerinti kárenyhítésihozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 ebből: környezetvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 ebből: természetvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 ebből: műemlékvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 ebből: építésügyi bírság(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 206 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 207: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

180 ebből: szabálysértési pénz- éshelyszíni bírság és aközlekedési szabályszegésekután kiszabott közigazgatásibírság helyi önkormányzatotmegillető része (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 ebből: vagyoni típusútelepülési adók (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 ebből: jövedelmi típusútelepülési adók (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 ebből: egyéb települési adók(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 Közhatalmi bevételek(=93+94+104+109+168+169) (B3)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 Készletértékesítés ellenértéke(B401)

0 0 0 0 0 0 0 951 979 0 0 0 0

187 Szolgáltatások ellenértéke(>=188+189) (B402)

0 0 0 0 0 1 327 030 242 175 282 000 0 0 0 0

188 ebből:tárgyi eszközökbérbeadásából származóbevétel (B402)

0 0 0 0 0 235 630 72 375 0 0 0 0 0

189 ebből: utak használataellenében beszedetthasználati díj, pótdíj,elektronikus útdíj (B402)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 Közvetített szolgáltatásokellenértéke (>=191) (B403)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 ebből: államháztartáson belül(B403)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 Tulajdonosi bevételek(>=193+…+198) (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

193 ebből: vadászati jogbérbeadásból származóbevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

194 ebből: önkormányzativagyon üzemeltetéséből,koncesszióból származóbevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 ebből: önkormányzativagyon vagyonkezelésbeadásából származó bevétel(B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

196 ebből: állami többségitulajdonú vállalkozástólkapott osztalék (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197 ebből: önkormányzatitöbbségi tulajdonúvállalkozástól kapott osztalék(B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 ebből: egyéb részesedésekután kapott osztalék (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 Ellátási díjak (B405) 0 0 700 0 0 0 1 534 500 0 0 136 042 3 900 000 60 925 266

- 207 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 208: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

200 Kiszámlázott általánosforgalmi adó (B406)

0 11 693 1 0 0 358 297 65 387 333 184 0 27 258 0 0

201 Általános forgalmi adóvisszatérítése (B407)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 Befektetett pénzügyieszközökből származóbevételek (>=203+204)(B4081)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 ebből: államháztartáson belül(B4081)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokértékesítési nyeresége(B4081)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

205 Egyéb kapott (járó) kamatokés kamatjellegű bevételek(>=206+207) (B4082)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

206 ebből: államháztartáson belül(B4082)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 ebből: fedezeti ügyletekkamatbevételei (B4082)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 Kamatbevételek és másnyereségjellegű bevételek(=202+205) (B408)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 Részesedésekből származópénzügyi műveletekbevételei (B4091)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 Más egyéb pénzügyiműveletek bevételei(>=211+215) (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211 ebből: részesedésekértékesítéséhez kapcsolódórealizált nyereség (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokértékesítési nyeresége(B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 ebből: befektetési jegyekbevételei (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokkibocsátási nyeresége(B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 ebből: valuta és devizaeszközök realizáltárfolyamnyeresége (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

216 Egyéb pénzügyi műveletekbevételei (=209+210) (B409)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217 Biztosító által fizetettkártérítés (B410)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 Egyéb működési bevételek(>=219+220) (B411)

0 0 942 910 0 0 307 626 168 999 0 0 0 0 0

- 208 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 209: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

219 ebből: a szerződésmegerősítésével, aszerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járóbevételek, a szerződésenkívüli károkozásért,személyiségi, dologi vagymás jog megsértéséért,jogalap nélküligazdagodásért kapottösszegek (B411)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 ebből: kiadásokvisszatérítései (B411)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 Működési bevételek(=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

0 11 693 943 611 0 0 1 992 953 2 011 061 1 567 163 0 163 300 3 900 000 60 925 266

222 Immateriális javakértékesítése (>=223) (B51)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 ebből: kiotói egységek éskibocsátási egységekeladásából befolyt eladási ár(B51)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 Ingatlanok értékesítése(>=225) (B52)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

225 ebből: termőföld-eladásbevételei (B52)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

226 Egyéb tárgyi eszközökértékesítése (B53)

0 43 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227 Részesedések értékesítése(>=228) (B54)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

228 ebből: privatizációbólszármazó bevétel (B54)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229 Részesedésekmegszűnéséhez kapcsolódóbevételek (B55)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 Felhalmozási bevételek(=222+224+226+227+229) (B5)

0 43 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

231 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson kívülről(B61)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése azEurópai Uniótól (B62)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésekormányoktól és másnemzetközi szervezetektől(B63)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 209 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 210: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

234 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson kívülről(=235+…+243) (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 ebből: egyházi jogiszemélyek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237 ebből: egyéb civilszervezetek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239 ebből: pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

241 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

242 ebből: egyéb vállalkozások(B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 ebből: külföldi szervezetek,személyek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

244 Egyéb működési célú átvettpénzeszközök(=244+…+255) (B65)

0 0 0 0 0 13 203 593 0 0 0 0 0 0

245 ebből: egyházi jogiszemélyek (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

246 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

247 ebből: egyéb civilszervezetek (B65)

0 0 0 0 0 12 334 949 0 0 0 0 0 0

248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

249 ebből: pénzügyivállalkozások (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

251 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

252 ebből: egyéb vállalkozások(B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

254 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255 ebből: egyéb külföldiek(B65)

0 0 0 0 0 868 644 0 0 0 0 0 0

- 210 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 211: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

256 Működési célú átvettpénzeszközök(=231+...+234+244)(B6)

0 0 0 0 0 13 203 593 0 0 0 0 0 0

257 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson kívülről(B71)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése azEurópai Uniótól (B72)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésekormányoktól és másnemzetközi szervezetektől(B73)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson kívülről(=261+…+269) (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

261 ebből: egyházi jogiszemélyek (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

262 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

263 ebből: egyéb civilszervezetek (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265 ebből: pénzügyivállalkozások (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

267 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

268 ebből: egyéb vállalkozások(B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

269 ebből: külföldi szervezetek,személyek (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270 Egyéb felhalmozási célúátvett pénzeszközök(=271+…+281) (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

271 ebből: egyházi jogiszemélyek (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

272 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

273 ebből: egyéb civilszervezetek (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

274 ebből: háztartások (B75) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 211 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 212: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

275 ebből: pénzügyivállalkozások (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

276 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

278 ebből: egyéb vállalkozások(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

279 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 ebből: egyéb külföldiek(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 Felhalmozási célú átvettpénzeszközök(=257+…+260+270)(B7)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 Költségvetési bevételek(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

2 000 000 79 845 244 50 724 834 0 0 26 922 347 81 477 586 1 567 163 0 163 300 3 900 000 60 925 266

284 Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

285 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

286 Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 Hitel-, kölcsönfelvételpénzügyi vállalkozástól(=284+285+286) (B811)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

288 Forgatási célú belföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (>=289+290)(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

289 ebből: befektetési jegyek(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290 ebből: kárpótlási jegyek(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

291 Éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok kibocsátása(B8122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

292 Befektetési célú belföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (B8123)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

293 Éven túli lejáratú belföldiértékpapírok kibocsátása(B8124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 212 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 213: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

294 Belföldi értékpapírokbevételei(=288+291+292+293)(B812)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295 Előző év költségvetésimaradványánakigénybevétele (B8131)

18 433 39 697 917 27 451 616 890 341 37 436 891 39 932 788 34 618 439 8 280 440 2 027 652 4 252 2 445 436 148 220 241

296 Előző év vállalkozásimaradványánakigénybevétele (B8132)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 Maradvány igénybevétele(=295+296) (B813)

18 433 39 697 917 27 451 616 890 341 37 436 891 39 932 788 34 618 439 8 280 440 2 027 652 4 252 2 445 436 148 220 241

298 Államháztartáson belülimegelőlegezések (B814)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Államháztartáson belülimegelőlegezések törlesztése(B815)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Központi, irányító szervitámogatás (B816)

74 424 298 408 401 350 054 291 235 923 398 283 811 404 440 491 269 651 594 9 111 252 2 431 902 0 395 924 277 949 487

301 Lekötött bankbetétekmegszüntetése (B817)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302 Központi költségvetéssajátos finanszírozásibevételei (B818)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303 Hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételei (B8191)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 Rövid lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételei (B8192)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 Tulajdonosi kölcsönökbevételei (=303+304) (B819)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 Belföldi finanszírozásbevételei(=287+294+297+…+302+305) (B81)

92 857 338 106 318 377 505 907 1 126 264 435 720 702 444 373 279 304 270 033 17 391 692 4 459 554 4 252 2 841 360 426 169 728

307 Forgatási célú külföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (B821)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308 Befektetési célú külföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (B822)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

309 Külföldi értékpapírokkibocsátása (B823)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310 Hitelek, kölcsönök felvételekülföldi kormányoktól ésnemzetközi szervezetektől(B824)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

311 Hitelek, kölcsönök felvételekülföldi pénzintézetektől(B825)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

312 Külföldi finanszírozásbevételei (=307+…+311)(B82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

313 Adóssághoz nem kapcsolódószármazékos ügyletekbevételei (B83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 213 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 214: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 086010 Határon túli

magyarok egyébtámogatásai

091110 Óvodainevelés, ellátás

szakmai feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

092111 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 5-8.évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092231 Szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban

092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések

093020Iskolarendszeren kívüliISCED 4 szintű OKJ-s

képzés

094110 Felsőoktatásiszakképzés

314 Váltóbevételek (B84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

315 Finanszírozási bevételek(=306+312+313+314)(B8)

92 857 338 106 318 377 505 907 1 126 264 435 720 702 444 373 279 304 270 033 17 391 692 4 459 554 4 252 2 841 360 426 169 728

316 Bevételek összesen(283+315) (B1-B8)

2 092 857 417 951 562 428 230 741 1 126 264 435 720 702 471 295 626 385 747 619 18 958 855 4 459 554 167 552 6 741 360 487 094 994

- 214 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 215: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

01 Helyi önkormányzatokműködésének általánostámogatása (B111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Települési önkormányzatokegyes köznevelésifeladatainak támogatása(B112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Települési önkormányzatokszociális, gyermekjóléti ésgyermekétkeztetésifeladatainak támogatása(B113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Települési önkormányzatokkulturális feladatainaktámogatása (B114)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Működési célú költségvetésitámogatások és kiegészítőtámogatások (B115)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Elszámolásból származóbevételek (B116)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Önkormányzatok működésitámogatásai (=01+…+06)(B11)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Elvonások és befizetésekbevételei (B12)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson belülről(B13)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson belülről(=11+…+20) (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 ebből: központi költségvetésiszervek (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 ebből: elkülönített államipénzalapok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 215 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 216: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

20 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeállamháztartáson belülről(=22+…+31) (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 ebből: központi költségvetésiszervek (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 ebből: elkülönített államipénzalapok (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Egyéb működési célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=33+…+42) (B16)

0 508 341 624 569 771 079 0 126 508 160 165 144 879 0 0 0 0 0 199 179 680

33 ebből: központi költségvetésiszervek (B16)

0 274 547 776 79 821 572 0 1 446 660 165 144 879 0 0 0 0 0 12 299 320

34 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B16)

0 0 489 949 507 0 0 0 0 0 0 0 0 95 516 230

36 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B16)

0 233 793 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 700

37 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 ebből: elkülönített államipénzalapok (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 827 430

39 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B16)

0 0 0 0 125 061 500 0 0 0 0 0 0 0

40 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 216 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 217: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

41 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Működési célútámogatásokállamháztartáson belülről(=07+...+10+21+32)(B1)

0 508 341 624 569 771 079 0 126 508 160 165 144 879 0 0 0 0 0 199 179 680

44 Felhalmozási célúönkormányzati támogatások(B21)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson belülről(B22)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson belülről(=47+…+56) (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 ebből: központi költségvetésiszervek (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 ebből: elkülönített államipénzalapok (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeállamháztartáson belülről(=58+…+67) (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 ebből: központi költségvetésiszervek (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 217 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 218: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

60 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 ebből: elkülönített államipénzalapok (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 Egyéb felhalmozási célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=69+…+78) (B25)

0 0 5 954 387 292 0 0 0 0 0 0 0 0 311 181 871

69 ebből: központi költségvetésiszervek (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B25)

0 0 5 954 387 292 0 0 0 0 0 0 0 0 242 702 087

72 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 ebből: elkülönített államipénzalapok (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 479 784

75 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 Felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson belülről(=44+45+46+57+68)(B2)

0 0 5 954 387 292 0 0 0 0 0 0 0 0 311 181 871

- 218 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 219: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

80 Magánszemélyekjövedelemadói (=81+82+83)(B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: személyijövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: magánszemélyjogviszonyánakmegszűnéséhez kapcsolódóegyes jövedelmekkülönadója (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 ebből: termőföldbérbeadásából származójövedelem utáni személyijövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Társaságok jövedelemadói(=85+…+92) (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: társas vállalkozásokkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: hitelintézetek éspénzügyi vállalkozásokkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 ebből: hiteintézeti járadék(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: pénzügyi szervezetekkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: energiaellátókjövedelemadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: kisvállalati adó(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 ebből: kisadózóvállalkozások tételes adója(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 Jövedelemadók (=80+84)(B31)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 Szociális hozzájárulási adóés járulékok (=95+…+103)(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 ebből: szociális hozzájárulásiadó (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 ebből: egészségbiztosítási ésmunkaerőpiaci járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 ebből: egészségügyiszolgáltatási járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: egyszerűsítettközteherviselési hozzájárulás(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 ebből: biztosítottinyugdíjjárulék,egészségbiztosítási járulék(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: megállapodás alapjánfizetők járulékai (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 219 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 220: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

103 ebből: munkáltatói táppénzhozzájárulás (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 Bérhez és foglalkoztatáshozkapcsolódó adók(=105+…+108) (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 ebből: szakképzésihozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: rehabilitációshozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: egészségügyihozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 ebből: egyszerűsítettfoglalkoztatás utániközterhek (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 Vagyoni tipusú adók(=110+…+116) (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: épület után fizetettidegenforgalmi adó (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: magánszemélyekkommunális adója (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: közművezetékekadója (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: öröklési ésajándékozási illeték (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 Értékesítési és forgalmi adók(=118+…+139) (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 ebből: általános forgalmi adó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 ebből: távközlési ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: kiskereskedői ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 ebből: energia ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 ebből: bank- és biztosításiágazatot terhelő különadó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 ebből: visszterhesvagyonátruházási illeték(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 ebből: állandó jeleggelvégzett iparűzésitevékenység után fizetetthelyi iparűzési adó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 ebből: ideiglenes jeleggelvégzett tevékenység utánfizetett helyi iparűzési adó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 ebből: innovációs járulék(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 ebből: egyszerűsítettvállalkozási adó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 220 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 221: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

128 ebből: gyógyszerforgalmazási jogosultakbefizetései [2006. éviXCVIII. tv. 36. § (1) bek.](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 ebből: gyógyszernagykereskedést végzőkbefizetései [2006. éviXCVIII. tv. 36. § (2) bek.](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: gyógyszergyártók 10%-os befizetésikötelezettsége (2006.éviXCVIII. tv. 40/A. §. (1)bekezdése) (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: gyógyszer ésgyógyászati segédeszközismertetés utáni befizetések[2006. évi XCVIII. tv. 36. §(4) bek.] (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: gyógyszertámogatástöbbletének sávoskockázatviselésébőlszármazó bevételek [2006.évi XCVIII. tv. 42. § ](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: népegészségügyitermékadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: dohányiparivállalkozások egészségügyihozzájárulása (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: pénzügyi tranzakciósilleték (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 ebből: a kollektív befektetésiformákról és kezelőikről,valamint egyes pénzügyitárgyú törvényekmódosításáról szóló 2014.évi XVI. törvény szerintiforgalmazó és a befektetésialap különadója (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 Fogyasztási adók(=141+142+143) (B352)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 ebből: regisztrációs adó(B352)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 Pénzügyi monopóliumoknyereségét terhelő adók(B353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 Gépjárműadók(=146+…+149) (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 ebből: belföldi gépjárművekadójának a központiköltségvetést megillető része(B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 221 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 222: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

147 ebből: belföldi gépjárművekadójának a helyiönkormányzatot megilletőrésze (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 ebből: külföldi gépjárművekadója (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 ebből: gépjármű túlsúlydíj(B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 Egyéb áruhasználati ésszolgáltatási adók(=151+…+167) (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 ebből: nukleárislétesítmények KözpontiNukleáris Pénzügyi Alapbatörténő kötelező befizetései(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 ebből: környezetterhelési díj(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 ebből: környezetvédelmitermékdíj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 ebből: bérfőzési szeszadó(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 ebből: szerencsejátékszervezési díj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 ebből: tartózkodás utánfizetett idegenforgalmi adó(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 ebből: talajterhelési díj(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 ebből: vizkészletjárulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 ebből: állami vadászjegyekdíjai (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 ebből: erdővédelmi járulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: földvédelmi járulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 ebből: halászati haszonbérletidíj, valamint az államihalász- és horgászjegy díja(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: hulladéklerakásijárulék (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 ebből: a távhőszolgáltatásrólmás hőellátásra áttérő általfelhasznált hőmennyiség ésannak előállítása során apozitív előjelű széndioxidkibocsátási különbözet utánfizetendő díj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: korábbi évekmegszünt adónemeiáthúzódó fizetéseiből befolytbevételek (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 222 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 223: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

168 Termékek és szolgáltatásokadói(=117+140+144+145+150)(B35)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 Egyéb közhatalmi bevételek(>=170+…+184) (B36)

0 0 33 789 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 ebből: cégnyílvántartásbevételei (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 ebből: eljárási illetékek(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: igazgatásiszolgáltatási díjak (B36)

0 0 33 789 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 ebből:ebrendészetihozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 ebből: mezőgazdaságitermelést érintő időjárási ésmás természeti kockázatokkezeléséről szóló törvényszerinti kárenyhítésihozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 ebből: környezetvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 ebből: természetvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 ebből: műemlékvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 ebből: építésügyi bírság(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 ebből: szabálysértési pénz- éshelyszíni bírság és aközlekedési szabályszegésekután kiszabott közigazgatásibírság helyi önkormányzatotmegillető része (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 ebből: vagyoni típusútelepülési adók (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 ebből: jövedelmi típusútelepülési adók (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 ebből: egyéb települési adók(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 Közhatalmi bevételek(=93+94+104+109+168+169) (B3)

0 0 33 789 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 Készletértékesítés ellenértéke(B401)

0 0 6 056 284 0 0 0 173 810 0 0 0 0 11 630 202

187 Szolgáltatások ellenértéke(>=188+189) (B402)

322 835 0 596 095 772 0 0 47 749 273 8 815 555 0 0 1 762 000 0 127 830 759

188 ebből:tárgyi eszközökbérbeadásából származóbevétel (B402)

0 0 10 124 549 0 0 6 454 040 447 244 0 0 0 0 0

189 ebből: utak használataellenében beszedetthasználati díj, pótdíj,elektronikus útdíj (B402)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 223 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 224: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

190 Közvetített szolgáltatásokellenértéke (>=191) (B403)

0 0 1 907 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 ebből: államháztartáson belül(B403)

0 0 182 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 Tulajdonosi bevételek(>=193+…+198) (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

193 ebből: vadászati jogbérbeadásból származóbevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

194 ebből: önkormányzativagyon üzemeltetéséből,koncesszióból származóbevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 ebből: önkormányzativagyon vagyonkezelésbeadásából származó bevétel(B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

196 ebből: állami többségitulajdonú vállalkozástólkapott osztalék (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197 ebből: önkormányzatitöbbségi tulajdonúvállalkozástól kapott osztalék(B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 ebből: egyéb részesedésekután kapott osztalék (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 Ellátási díjak (B405) 188 852 867 155 965 725 11 167 802 769 0 0 831 357 244 283 773 098 156 482 469 675 215 0 0 0

200 Kiszámlázott általánosforgalmi adó (B406)

87 165 0 14 575 194 0 0 9 346 750 10 004 864 42 251 207 182 307 475 740 0 37 859 685

201 Általános forgalmi adóvisszatérítése (B407)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 Befektetett pénzügyieszközökből származóbevételek (>=203+204)(B4081)

0 0 1 027 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 ebből: államháztartáson belül(B4081)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokértékesítési nyeresége(B4081)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

205 Egyéb kapott (járó) kamatokés kamatjellegű bevételek(>=206+207) (B4082)

0 0 2 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0

206 ebből: államháztartáson belül(B4082)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 ebből: fedezeti ügyletekkamatbevételei (B4082)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 Kamatbevételek és másnyereségjellegű bevételek(=202+205) (B408)

0 0 1 030 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 Részesedésekből származópénzügyi műveletekbevételei (B4091)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 Más egyéb pénzügyiműveletek bevételei(>=211+215) (B4092)

0 286 448 1 356 590 0 0 0 0 0 0 0 0 642 384

- 224 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 225: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

211 ebből: részesedésekértékesítéséhez kapcsolódórealizált nyereség (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokértékesítési nyeresége(B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 ebből: befektetési jegyekbevételei (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokkibocsátási nyeresége(B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 ebből: valuta és devizaeszközök realizáltárfolyamnyeresége (B4092)

0 286 448 1 356 590 0 0 0 0 0 0 0 0 642 384

216 Egyéb pénzügyi műveletekbevételei (=209+210) (B409)

0 286 448 1 356 590 0 0 0 0 0 0 0 0 642 384

217 Biztosító által fizetettkártérítés (B410)

0 0 1 054 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 Egyéb működési bevételek(>=219+220) (B411)

0 4 073 294 17 545 932 0 0 1 276 621 0 0 0 0 0 142 304

219 ebből: a szerződésmegerősítésével, aszerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járóbevételek, a szerződésenkívüli károkozásért,személyiségi, dologi vagymás jog megsértéséért,jogalap nélküligazdagodásért kapottösszegek (B411)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 ebből: kiadásokvisszatérítései (B411)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 Működési bevételek(=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

189 262 867 160 325 467 11 807 424 784 0 0 889 729 888 302 767 327 198 733 676 857 522 2 237 740 0 178 105 334

222 Immateriális javakértékesítése (>=223) (B51)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 700 800

223 ebből: kiotói egységek éskibocsátási egységekeladásából befolyt eladási ár(B51)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 Ingatlanok értékesítése(>=225) (B52)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

225 ebből: termőföld-eladásbevételei (B52)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

226 Egyéb tárgyi eszközökértékesítése (B53)

0 0 157 323 0 0 0 0 0 0 0 0 2 498 110

227 Részesedések értékesítése(>=228) (B54)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

228 ebből: privatizációbólszármazó bevétel (B54)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229 Részesedésekmegszűnéséhez kapcsolódóbevételek (B55)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 225 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 226: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

230 Felhalmozási bevételek(=222+224+226+227+229) (B5)

0 0 157 323 0 0 0 0 0 0 0 0 30 198 910

231 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson kívülről(B61)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése azEurópai Uniótól (B62)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésekormányoktól és másnemzetközi szervezetektől(B63)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson kívülről(=235+…+243) (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 ebből: egyházi jogiszemélyek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237 ebből: egyéb civilszervezetek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239 ebből: pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

241 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

242 ebből: egyéb vállalkozások(B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 ebből: külföldi szervezetek,személyek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

244 Egyéb működési célú átvettpénzeszközök(=244+…+255) (B65)

0 0 30 587 866 0 28 259 356 15 704 200 0 0 0 0 0 179 075 161

245 ebből: egyházi jogiszemélyek (B65)

0 0 500 000 0 0 15 704 200 0 0 0 0 0 0

246 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B65)

0 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

247 ebből: egyéb civilszervezetek (B65)

0 0 1 804 645 0 4 399 000 0 0 0 0 0 0 1 277 900

248 ebből: háztartások (B65) 0 0 396 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

249 ebből: pénzügyivállalkozások (B65)

0 0 0 0 5 400 000 0 0 0 0 0 0 0

- 226 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 227: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

250 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

251 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

252 ebből: egyéb vállalkozások(B65)

0 0 8 580 000 0 18 460 356 0 0 0 0 0 0 850 000

253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 791 404

254 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(B65)

0 0 11 088 146 0 0 0 0 0 0 0 0 159 155 857

255 ebből: egyéb külföldiek(B65)

0 0 3 218 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0

256 Működési célú átvettpénzeszközök(=231+...+234+244)(B6)

0 0 30 587 866 0 28 259 356 15 704 200 0 0 0 0 0 179 075 161

257 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson kívülről(B71)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése azEurópai Uniótól (B72)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésekormányoktól és másnemzetközi szervezetektől(B73)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson kívülről(=261+…+269) (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

261 ebből: egyházi jogiszemélyek (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

262 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

263 ebből: egyéb civilszervezetek (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265 ebből: pénzügyivállalkozások (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

267 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

268 ebből: egyéb vállalkozások(B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 227 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 228: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

269 ebből: külföldi szervezetek,személyek (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270 Egyéb felhalmozási célúátvett pénzeszközök(=271+…+281) (B75)

0 0 16 223 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0

271 ebből: egyházi jogiszemélyek (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

272 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

273 ebből: egyéb civilszervezetek (B75)

0 0 16 223 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0

274 ebből: háztartások (B75) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

275 ebből: pénzügyivállalkozások (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

276 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

278 ebből: egyéb vállalkozások(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

279 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 ebből: egyéb külföldiek(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 Felhalmozási célú átvettpénzeszközök(=257+…+260+270)(B7)

0 0 16 223 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 Költségvetési bevételek(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

189 262 867 668 667 091 18 412 340 966 0 154 767 516 1 070 578 967 302 767 327 198 733 676 857 522 2 237 740 0 897 740 956

284 Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

285 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

286 Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 Hitel-, kölcsönfelvételpénzügyi vállalkozástól(=284+285+286) (B811)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

288 Forgatási célú belföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (>=289+290)(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

289 ebből: befektetési jegyek(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290 ebből: kárpótlási jegyek(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 228 - Adatellenőrző kód: -13-7f4f-24-e-665b-467f-6c5777-2455-6b-3f-11-1e-49-4c

Készült: 2017.02.28 08:40Értéktípus: Forint

PIR: 329750 Éves költségvetési beszámolóDEBRECENI EGYETEMFejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Page 229: Tartalomjegyzék · járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0000000 112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 113 ebből:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 094120 Szakirányú

továbbképzés094130 Egészségügyi

szakmai képzés094210 Felsőfokú

oktatás094250 Tankönyv- és

jegyzettámogatás094260 Hallgatói ésoktatói ösztöndíjak,

egyéb juttatások

094280 Hallgatóklakhatásánakbiztosítása

095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

096015Gyermekétkeztetés

köznevelésiintézményben

096025 Munkahelyiétkeztetés köznevelési

intézményben

096030 Köznevelésiintézményben tanulók

lakhatásánakbiztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

097010 Oktatáshozkapcsolódó

alkalmazott kutatás ésfejlesztés

291 Éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok kibocsátása(B8122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

292 Befektetési célú belföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (B8123)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

293 Éven túli lejáratú belföldiértékpapírok kibocsátása(B8124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

294 Belföldi értékpapírokbevételei(=288+291+292+293)(B812)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295 Előző év költségvetésimaradványánakigénybevétele (B8131)

151 568 142 465 675 570 10 269 859 365 43 134 114 179 521 191 520 190 189 178 435 216 44 794 075 249 073 0 6 275 984 271 274 902

296 Előző év vállalkozásimaradványánakigénybevétele (B8132)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 Maradvány igénybevétele(=295+296) (B813)

151 568 142 465 675 570 10 269 859 365 43 134 114 179 521 191 520 190 189 178 435 216 44 794 075 249 073 0 6 275 984 271 274 902

298 Államháztartáson belülimegelőlegezések (B814)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Államháztartáson belülimegelőlegezések törlesztése(B815)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Központi, irányító szervitámogatás (B816)

25 740 849 619 990 751 11 480 317 079 20 910 110 2 906 378 504 1 590 423 051 50 635 753 97 447 366 0 0 58 619 792 266 879 292

301 Lekötött bankbetétekmegszüntetése (B817)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302 Központi költségvetéssajátos finanszírozásibevételei (B818)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303 Hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételei (B8191)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 Rövid lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételei (B8192)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 Tulajdonosi kölcsönö