13
ŢĂRILE ROMÂNE ÎN ŢĂRILE ROMÂNE ÎN SECOLUL X SECOLUL X V V III III ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XIX XIX CLASA A VIII/A F CLASA A VIII/A F

ŢĂRILE ROMÂNE ÎN SECOLUL X V III ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XIX CLASA A VIII/A F

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ŢĂRILE ROMÂNE ÎN SECOLUL X V III ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XIX CLASA A VIII/A F. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ŢĂRILE  ROMÂNE ÎN SECOLUL  X V III  ŞI  ÎNCEPUTUL  SECOLULUI   XIX CLASA A VIII/A F

ŢĂRILE ROMÂNE ÎN SECOLUL ŢĂRILE ROMÂNE ÎN SECOLUL X XVVIII III

ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XIX XIX

CLASA A VIII/A FCLASA A VIII/A F

Page 2: ŢĂRILE  ROMÂNE ÎN SECOLUL  X V III  ŞI  ÎNCEPUTUL  SECOLULUI   XIX CLASA A VIII/A F

Secolul XVIII este dominat de apariţia “Problemei Orientale” sau “Criza Orientala” determinată de tendinţa Austriei şi Rusiei de a anexa teritorii ale Imperiului Otoman aflat în criză, la care se adaugă lupta pentru eliberare de sub dominaţia otomană dusă de popoarele balcanice. Rivalitatea dintre Marile Puteri, a determinat izbucnirea a şase războaie ruso-austro-turce care se vor desfăşura pe teritoriul Ţărilor Române, cu mari pierderi umane, materiale şi teritoriale. Tendinţa domnitorilor români de a se alia cu puterile vecine pentru a ieşi de sub suzeranitate otomana a determinat Imperiul Otoman să restrângă autonomia Principatelor ( Ţara Românescă şi Moldova ) şi să înlocuiască domniile pământene cu cele fanariote. În acelaşi timp, în Transilvania s-a instituit regimul dominaţiei habsburgice.

Conflictele dintre Marile Puteri (Rusia, Austria, Turcia) desfăşurate pe teritoriul Ţărilor Române. Războaiele ruso-

austro-turce.

1. Războiul ruso-turc din 1710-1711, la care a participat si Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei, s-a încheiat cu victoria turcilor în bătălia de la Stănileşti (18-22 iulie 1711). La 22 iulie 1711, s-a încheiat pacea de la Vadul Huşilor prin care ruşii au cedat turcilor cetatea Azov.

Page 3: ŢĂRILE  ROMÂNE ÎN SECOLUL  X V III  ŞI  ÎNCEPUTUL  SECOLULUI   XIX CLASA A VIII/A F

2. Războiul austro-turc din 1716-1718, s-a încheiat cu victoria Austriei. Prin semnarea păcii de la Passarowitz (1718), Turcia ceda Austriei şi teritoriile româneşti Banat si Oltenia.

3. Războiul ruso-austro-turc din 1736-1739, în cursul căruia Rusia a reuşit să ocupe Moldova, s-a încheiat cu înfrângerea Austriei şi semnarea păcii de la Belgrad, prin care Oltenia a fost retrocedată Ţării Româneşti. Banatul rămânea în continuare în posesia habsburgilor.

4 . Războiul ruso-turc din 1768-1774, în cursul căruia Rusia a ocupat Ţările Române, înlaturandu-i pe domnitorii fanarioţi. La Congresul de pace de la Focşani (24 iulie 1772-22 martie 1773), delegaţii ale boierilor români au înmânat Congresului memorii prin care cereau, în virtutea vechilor “capitulaţii”, independenţa Ţărilor Române şi punerea lor sub garanţia colectivă a Marilor Puteri (Rusia, Austria, Prusia). Turcia înfrântă a cerut pacea. In urma păcii de la Kuciuk-Kainargi (10/21 iulie 1774), Rusia a câştigat dreptul de a interveni pentru protejarea Ţărilor Române. Austria, prin presiuni asupra turcilor, a reuşit să anexeze partea de nord a Moldovei, Bucovina (1775).

5. Războiul ruso-austro-turc din 1787-1791/1792, declanşat de încercarea de punere în practica a “proiectului grecesc”(refacera Imp. Bizantin şi împărţirea posesiunilor otomane din Europa între Rusia şi Austria ) . Turcia a fost înfranta dar, presaţi de evenimentele din Franţa, habsburgii s-au grăbit să semneze pacea de la Şiştov (24 iulie 1791). Razboiul s-a încheiat anul urmator, cu pacea de la Iaşi (1792) când Rusia a obţinut de la turci teritoriul dinte Bug şi Nistru şi recunoaşterea stăpânirii sale asupra Crimeei. Rusia a devenit, astfel, vecina Tarilor Romane.

Page 4: ŢĂRILE  ROMÂNE ÎN SECOLUL  X V III  ŞI  ÎNCEPUTUL  SECOLULUI   XIX CLASA A VIII/A F

6 . Războiul ruso-turc din 1806-1812, a fost declanşat de Rusia sub pretextul comiterii de abuzuri asupra Ţărilor Române de către turci.

- Armata rusă a ocupat Ţările Române.

- Războiul s-a încheiat cu pacea de la Bucureşti (16/28 mai 1812) care prevedea anexarea teritoriului dintre Prut şi Nistru de către Rusia.

- Acest teritoriu va primi numele de Basarabia.

Regimul fanariot în Tara Romaneasca şi în Moldova:

1711 – începutul regimului fanariot în Moldova;1716 – începutul regimului fanariot în Ţara Românească; Primul domnitor fanariot a fost Nicolae Mavrocordat, mai întâi în Moldova, apoi în Ţara Românească .

Page 5: ŢĂRILE  ROMÂNE ÎN SECOLUL  X V III  ŞI  ÎNCEPUTUL  SECOLULUI   XIX CLASA A VIII/A F

Domnitorii erau numiţi de sultan dintre grecii din carteirul Fanar al Constantinopolului, ce deţinuseră funcţii importante în ierarhia Imperiului; Teritoriul Principatelor Române era considerat parte integranta a Imperiului Otoman, prin urmare părţi din teritoriu puteau fi înstrăinate în funcţie de interesele Porţii; Ţările Române nu aveau dreptul să întreţinâ o armată proprie; Economia fiind subordonată Porţii otomane, au crescut obligaţiile către turci şi s-a menţinut monopolul acestora asupra economiei; Ţările Române nu aveau dreptul la o politică externa proprie, în relaţiile cu alte ţări interesele acestora fiind reprezentate de sultan.

Page 6: ŢĂRILE  ROMÂNE ÎN SECOLUL  X V III  ŞI  ÎNCEPUTUL  SECOLULUI   XIX CLASA A VIII/A F

Constantin Mavrocordat, a avut mai multe domnii în Ţara Româneasca şi Moldova între 1730-1769. A luat măsuri pentru reformarea administraţiei, justiţiei, finantelor. - refoma fiscală: desfiinţarea dărilor şi înlocuirea lor cu un impozit anual fix, ce putea fi plătit în 4 rate; - reforma socială, înfaptuita în 1746 în Ţara Românească şi în 1749 în Moldova, a constat în desfiinţarea şerbiei şi a legăturii de pamânt a ţăranilor care se putea răscumpara. Ei au devenit clacaşi, fiind obligaţi să presteze zile de claca pe pamântul boierului (12 zile pe an în Ţara Româneasca şi 24 în Moldova).

Alexandru Ipsilanti, domn în Ţara Româneasca (1774-1782; 1796-1797) şi în Moldova (1786-1788) a înfăptuit reforme în învăţământ, finanţe şi justiţie (“Pravilniceasca Condică”).

Page 7: ŢĂRILE  ROMÂNE ÎN SECOLUL  X V III  ŞI  ÎNCEPUTUL  SECOLULUI   XIX CLASA A VIII/A F

Începutul secolului al XIX-lea s-a caracterizat printr-o miscare exceptionalã pentru libertate socială, restructurări interne şi afirmare naţională.

La împlinirea unui secol de domnii fanariote, societatea românească era împiedicată în dezvoltarea sa fireasca, de existenţa unor institutii si a unei clase politice dominată de corupţie şi dorinţa de îmbogăţire rapidă prin jefuirea resurselor Principatelor Dunărene, aceasta constituind o permanentã instabilitate. Menţinerea de către Poartă a domniilor fanariote păstra un sistem de extorcare fără egal în întreaga noastră istorie; cumpărarea domniilor costa sume enorme (exemplu elocvent cele 3 milioane de piastri date de Mihail Suţu); banii se obţineau prin venalitatea (vânzarea ) funcţiilor, orice slujbã având pretul său ; impozitele indirecte (vămile şi ocnele de exemplu) intrau în vistieria domnului.

În aceste condiţii, eforturile boierimii pământene pentru înlăturarea domnilor fanarioţi şi întărirea instituţiei domniei, reprezintă dorinţa întregului popor pentru afirmare natională, împotriva tendinţelor dominatoare ale unei clase impuse din afarã si străină intereselor românilor. Lupta de eliberare a popoarelor din Balcani si succesul unei asemenea actiuni era condiţionată de sprijinul unei puteri antiotomane, Rusia ţaristă. Elementul determinant al acestei actiuni a fost societatea grecească secretă Eteria (Frăţia sau Societatea prietenilor), înfiinţată la Odessa în anul 1814 şi având în fruntea sa pe Alexandru Ipsilanti, fiul fostului domnitor fanariot Constantin Ipsilanti. O astfel de acţiune se va desfăşura şi în Ţara Românescă în 1821 fiind condusă de Tudor Vladimirescu.

Page 8: ŢĂRILE  ROMÂNE ÎN SECOLUL  X V III  ŞI  ÎNCEPUTUL  SECOLULUI   XIX CLASA A VIII/A F

Conţinutul acţiunii politice româneşti de la 1821 este ilustrat în programul revoluţiei alcătuit din textele cancelariei lui Tudor. "Proclamaţia de la Padeş" (Tismana, 23 ianuarie 1821), adresată locuitorilor Ţării Româneşti justifică ridicarea la luptă prin dreptul de "rezistenţă la opresiune" care decurge din principiul suveranităţii naţionale. Proclamaţia exprimă gândirea politică a mişcării naţionale, urmărind să atragă atenţia asupra situaţiei din Principate. Cel mai important document programatic al revolutiei, cunoscut din februarie 1821 este "Cererile norodului românesc" care cuprinde principiile de bază ale unei noi ordini sociale. Se cerea desfiinţarea privilegiilor boierimii şi obligaţia domnitorului numit de către Poartă de a respecta voinţa tuturor celor pe care îi conduce; accesul la funcţii în stat trebuia să se facă doar pe bază de merite; se cerea o largă reformă în domeniul justiţiei, administraţiei, şcolară, armată (prin înfiintarea unei armate permanente); se solicita desfiintarea vămilor interne. Nu a fost cerută împroprietãrirea ţăranilor cu pământ şi desfiintarea definitivă a obligaţiilor acestora fată de boieri, pentru a menţine unitatea împotriva asupritorului străin.

Tudor va încheia un acord cu reprezentanţii Eteriei (căpitanii Iordache şi Farmache ) care prevedea colaborarea sa cu acesta societate “cu scpoul de a ne elibera de jugul apăsător al barbarilor”.

Page 9: ŢĂRILE  ROMÂNE ÎN SECOLUL  X V III  ŞI  ÎNCEPUTUL  SECOLULUI   XIX CLASA A VIII/A F

Deplasarea de la Iasi către Bucuresti a lui Alexandru Ipsilanti, primejduia si actiunea românească. În această situaţie, Tudor Vladimirescu părăseşte în grabă Oltenia şi se-ndreaptă către Capitala Tării Românesti; prin Proclamatia dată la 20 martie 1821 de la Cotroceni, unde se afla tabăra sa, conducătorul revolutiei insistă asupra cauzelor care au determinat ridicarea la arme: pierderea drepturilor de către români si jafurile de nesuportat. Prin acordul cu "boierii patrioti" (23 martie) - în virtutea căruia avea dreptul de a exercita "vremelnica stăpânire" se legimitează acţiunea lui Tudor.

Deşi la 18 mai, la Golesti s-a ajuns la o întelegere între Tudor si eteristi, acestia au hotărât sã-l îndepărteze de la conducerea pandurilor cu ajutorul unor căpitani-panduri, nemulţumiţi de severitatea cu care pedepsea Tudor pe cei indisciplinati. În dimineata zilei de 21 mai 1821, mai multi eteristi au păstruns la Tudor, care izolat, a fost scos din tabără, înconjurat de arnăuti, şi dus la Târgoviste, unde a fost ucis în noaptea de 26/27 mai 1821; trupul sãu a fost spintecat si aruncat într-o fântână.

Desi înăbusită în sânge, unul din obiectivele revolutiei de la 1821, revenirea domnilor pământeni (autohtoni) a fost obtinut, în 1822 domnile fanariote fiind înlocuite cu domniile pământene, deşi primii domni au fost numiţi de Poartă Ionită Sandu Sturdza -Moldova şi Grigore Dimitrie Ghica -Tara Românească.

Alexandru Ipsilanti trece Prutul şi prezintă la Iaşi o Proclamatie (28 februarie 1821) în care afirma obiectivele Eteriei, garanta pacea şi securitatea Moldovei si făcea cunoscut că în eventualitatea unei intervenţii otomane, Rusia va "pedepsi această îndrăzneală". Astfel a fost compromisă încă de la început mişcarea lui Alexandru Ipsilanti; ambasadorul rus Stroganof de la Constantinopol si tarul Alexandru I care se afla la Congresul Sfintei Aliante de la Laybach (Liubliana, Slovenia) au dezavuat atât Eteria cât si actiunea lui Tudor Vladimirescu.

Page 10: ŢĂRILE  ROMÂNE ÎN SECOLUL  X V III  ŞI  ÎNCEPUTUL  SECOLULUI   XIX CLASA A VIII/A F

Mişcarea de emancipare din Transilvania1. Unirea cu Biserica Romei2. Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan3. Şcoala Ardeleană

1. Unirea cu Biserica Romei

Instaurarea dominaţiei habsburgice în Transilvania a fost însoţită de măsuri ce vizau integrarea provinciei în Imperiu. O astfel de măsură este – convertirea la catolicism – convertirea la catolicism (românii erau majoritari, iar trecerea lor la catolicism ar fi permis Bisericii Romei să controleze din nou provincia).Printr-o patentă imperială din 1692 se promitea clerului ortodox scutiri şi privilegii cu condiţia unirii cu Biserica Romei. În 1697, mitropolitul Teofil în fruntea unei părţi a clerului ortodox, acceptă unirea religioasă, iar în 1698 mitropolitul Athanasie Anghel şi 38 de protopopi aderă la noua confesiune greco-catolică, în cadrul Sinodului de la Alba-Iulia. Concesiile făcute de ortodocşi: - acceptarea supremaţiei Papei de la Roma;- trei modificări dogmaticeRitualul şi calendarul rămâneau cele ale Bisericii Ortodoxe.

Page 11: ŢĂRILE  ROMÂNE ÎN SECOLUL  X V III  ŞI  ÎNCEPUTUL  SECOLULUI   XIX CLASA A VIII/A F

Episcop unit între anii 1728-1711, a adresat numeroase memorii guvernatorului Transilvaniei, Dietei şi împăratului. În ele episcopul cerea:“să nu se hotărască nimic despre noi ,fără noi şi în abşenţa noastră ” Ioan Micu-Klein şi-a bazat cererile pe argumentele romanităţii şi vechimii românilor în acest teritoriu. În 1744 înaintează Curţii de la Viena petiţia “Supplex Libellus ” în care erau cuprinse toate cererile românilor din Transilvania :- recunoaşterea românilor ca naţiune politică egală în drepturi cu celelalte naţiuni din Transilvania, - reprezentarea românilor potrivit ponderii lor în organele administrative, legislative şi juridice ale principatului. La cererea Imperiului Ioan Inocenţie Micu –Klein va fi chemat în capitala Imperiului şi apoi exilat la Roma.

Ioan Inocentie Micu-Klein

Page 12: ŢĂRILE  ROMÂNE ÎN SECOLUL  X V III  ŞI  ÎNCEPUTUL  SECOLULUI   XIX CLASA A VIII/A F

2. Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan Situaţia românilor şi în special ţăranilor iobagi s-a agravat, prin sporirea obligaţiilor faţă de nobilime şi împărat.În 1784, în zona Munţilor Apuseni a izbucnit o răscoală, condusă de Horea, Cloşca şi Crişan.Horea a fost trimis la Viena, la împăratul Iosif al II-lea, pentru a cere dreptate.La 28 oct. 1784, el declanşează răscoala.Momentul culminant l-a constituit atacul asupra cetăţii Devei.După câteva confruntări victorioase, răsculaţii sunt înfrânţi decisiv la Mihăileni, la 7 decembrie 1784. Horea, Cloşca şi Crişan au fost întemniţaţi la Alba-Iulia.Crişan s-a spânzurat în închisoare, iar Horea şi Cloşca au fost executaţi prin frângere cu roata.În 1785, iobăgia a fost desfiinţată printr-o patentă imperială.

Horea (Nicolae Ursu) Crişan

(Marcu Giurgiu)

Cloşca(Ion Oargă)

Page 13: ŢĂRILE  ROMÂNE ÎN SECOLUL  X V III  ŞI  ÎNCEPUTUL  SECOLULUI   XIX CLASA A VIII/A F

3. Şcoala ArdeleanăDefiniţie

Curent cultural iluminism transilvănean care a contribuit la afirmarea conştiinţei şi luptei de emancipare a românilor din Transilvania.Reprezentanţi Samuil Micu, Petru Maior, Gheorghe Şincai, Ion Budai-Deleanu , Ioan Piuariu- Molnar etc. reprezentanţii Şcolii Ardelene vor prelua ideiile lui Ioan inocenţie Micu- Klein , astlel în anul 1791 a fost înainta Curţii de la Viena documentul “ Supplex Libellus Valachorum ” prin care se cerea :„naţiunea română să fie repusă în folosinţa tuturor drepturilor civile şi regnicolare (restituirea drepturilor istorice vechi medievale)“„ca numirile odioase şi pline de ocară: toleraţi, admişi, nesocotiţi între stări şi alte de acest fel, care ca nişte pete din afară, au fost întipărite fără drept şi fără lege (pe fruntea naţiunii române), acum să fie cu totul îndepărtate, revocate şi desfiinţate“ .Documentul a înaintat împăratului Leopold al II lea , care l-a trimis Dietei de la Cluj care la respins pe motiv că recunoaşterea sa ar fi dus la răsturnarea ordinii constituţionale a Transilvaniei

Gheorghe Şincai

Petru Maior