Click here to load reader

Tamadun Melayu

 • View
  26

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tamadun melayu

Text of Tamadun Melayu

 • TAMADUN MELAYU :

  TERAS TAMADUN MALAYSIA

 • TOPIK PERBINCANGAN.

  3.1 Pengenalan 3.2 Konsep

  Melayu

  3.3 Sejarah Pembentukan

  Tamadun Melayu

  3.4 Asas-asas Tamadun Melayu

  3.5 Pandangan Semesta Tamadun Melayu

  3.6 Pencapaian Dalam Pelbagai

  Bidang

 • Kata Kunci :

  Alam Melayu, Orang Melayu,

  Kebudayaan Melayu, Tamadun

  Melayu, Agama Islam, Kesultanan

  Melayu.

  Hasil Pembelajaran:

  1. Menerangkan asas-asas

  pembentukan tamadun Melayu;

  2. Menjelaskan kesinambungan antara

  tamadun Melayu dan Malaysia; dan

  3. Mengenal unsur-unsur tamadun

  Melayu sebagai dasar kebangsaan

  Malaysia.

 • 4

 • PENGENALAN

  Tamadun Melayu merujuk kepada sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang secara luasnya digolongkan sebagai kumpulan orang Melayu, tertumpu kepada suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti gugusan Kepulauan Melayu (Malay Archipelago), gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia, Nusantara, Alam Melayu, dan Tanah Jawi.

  Dua perkara penting yang mewarnai tamadun Melayu :

  1) Bahasa Melayu,

  2) Agama Islam

  5

 • KONSEP MELAYU

  MELAYU

  Ras Kebudayaan

  Bahasa

 • MELAYU DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA

  Dalam Perkara 160, Perlembagaan Malaysia, orang Melayu ditakrifkan sebagai:

  1. secara lazimnya berbahasa Melayu,

  2. secara lazimnya mengamalkan adat istiadat Melayu, dan

  3. beragama Islam.

  Takrif tersebut berkaitan kaedah menentukan warganegara

  Persekutuan Tanah Melayu semasa penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan Kemerdekaan. Manakala Kaum Bumiputera pula merangkumi kumpulan pelbagai etnik asal yang terdapat di Sabah dan Sarawak.

  7

 • ASAS PEMBENTUKAN TAMADUN MELAYU

  Kemunculan Pusat-pusat

  Kerajaan Melayu

  Penguasaan Teknologi Pertanian

  Penguasaan Laluan

  Perdagangan

 • SEJARAH TAMADUN MELAYU

  Sejarah kemunculan Tamadun Melayu

  Pembentukan Empayar Melayu

  2 Empayar Melayu yang berpengaruh:

  Empayar Funan dan Empayar Sri Vijaya

  Pembentukan kerajaan dan empayar bercirikan

  pengaruh

 • HIKAYAT

 • Pembentukan Tamadun Melayu Era sebelum

  kedatangan Islam

  Pengaruh Hinddu-Buddha

  Persaingan dan penguasaan laluan

  perdagangan.

  Kesenian dan binaan

  Monumen keagamaan seperti

  Candi Lembah Bujang

  Angkor Wat

  Candi Borobodur

 • Angkor Wat

  Candi Lembah Bujang

 • TEORI KEDATANGAN ISLAM DI ALAM MELAYU

  TANAH ARAB ISLAM DI ALAM

  MELAYU INDIA

  CHINA

 • Pembentukan Tamadun Melayu Era selepas

  kedatangan Islam

  Pengaruh Islam

  Kerajaan Islam - Kesultanan Melayu Melaka

  Achah,Pasai,Patani, Johor-Riau-Lingga

  Pusat Keintelaktualan dan Persuratan

  Istana dan Masjid pusat pengembangan

  ilmu dan agama.

  Pembentuk sistem Perundangan Hukum

  kanun Melaka dan Undang2 Laut Melaka

 • PENCAPAIAN DALAM PELBAGAI BIDANG

  Organisasi Ketenteraan

  Perubatan

  Persuratan Melayu

  Kesenian

  Sains dan Teknologi Melayu

 • PANDANGAN SEMESTA DALAM TAMADUN

  MELAYU

  16

  6 Dasar Pandangan Semesta Tamadun Melayu:

  Allah sebagai Pencipta

  Islam sebagai al-Din

  Ganjaran kebaikan dan balasan kejahatan

  Niat dan matlamat

  Kesempurnaan Iman

  Bersederhana dalam kehidupan

 • 11 Nilai Asas Pandangan Semesta Tamadun Melayu

  Akidah Islam

  Ketaatan kepada Sultan dan

  menghormati pemimpin

  Berpegang teguh kepada adat resam

  Memuliakan ibubapa dan orang-orang yang lebih tua

  Mengutamakan ikatan kekeluargaan

  dan hubungan silaturahim

  Saling menghormati Meraikan tetamu Bertimbang rasa

  Bersopan santun dan berbudi bahasa

  Bermesyuarah atau bermaufakat

  Bergotong-royong

 • NILAI MURNI

 • KESINAMBUNGAN DALAM..

  TAMADUN MALAYSIA

 • ASPIRASI RUKUN NEGARA

 • BUDAYA ILMU DAN GAGASAN 1MALAYSIA

 • KESIMPULAN

  Dengan kepelbagaian kaum dan etnik yang ada, Malaysia

  diharapkan terus gagah melangkah ke hadapan untuk

  mencapai status negara maju dalam acuan sendiri menjelang

  tahun 2020. Kemajuan dan pencapaian yang dinikmati oleh

  negara hari ini merupakan proses pengukuhan dan

  pemantapan kepada pekembangan sejarah yang

  berkesinambungan daripada peradaban Tamadun Melayu

  yang mampu berasimilasi dengan kepelbagaian unsur

  dipersekitarannya. Namun tidak dapat dinafikan, usaha yang

  berterusan untuk memupuk dan mengekalkan persefahaman

  dan perpaduan melalui sikap positif dan terbuka dalam

  kalangan seluruh warga Malaysia perlu menjadi misi

  kebangsaan. Adalah menjadi keutamaan setiap rakyat

  Malaysia untuk mengenali budaya bangsa dan sejarah

  ketamadunan mereka.

 • TENTANG KITA

Search related