Tamadun Jepun v4

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/7/2019 Tamadun Jepun v4

  1/15

  IPGM KAMPUS TEKNIK

  BANDAR TUN RAZAK

  KUALA LUMPUR

  KURSUS PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH

  AMBILAN NOVEMBER 2008

  TITASBincangkan Pembinaan Tamadun Jepun Sehingga Melahirkan

  Sebuah Negara Jepun Yang Maju

  NAMA : HASLINDA BINTI ROPAAI

  NO. K/P : 711215-01-5922

  KUMPULAN : PGSRSAINS

  SEKOLAH : SK. JALAN AIRPANAS,

  53200 SETAPAK,

  KUALA LUMPUR.

  PENSYARAH :

 • 8/7/2019 Tamadun Jepun v4

  2/15

  Bincangkan Pembinaan Tamadun Jepun Sehingga Melahirkan Sebuah Negara Jepun Yang Maju

  PRAKATA

  Tulis lah apa saja...

  Halaman 2 daripada 15

 • 8/7/2019 Tamadun Jepun v4

  3/15

  Bincangkan Pembinaan Tamadun Jepun Sehingga Melahirkan Sebuah Negara Jepun Yang Maju

  KANDUNGAN

  1.0 PENGENALAN.............................................................................4

  2.0 CIRI-CIRI PEMBINAAN TAMADUN JEPUN MODEN........................................5

  3.0 RUMUSAN................................................................................9

  4.0 PENUTUP...............................................................................10

  4.0 BIBLIOGRAFI............................................................................11

  4.0 LAMPIRAN..............................................................................12

  Halaman 3 daripada 15

 • 8/7/2019 Tamadun Jepun v4

  4/15

  Bincangkan Pembinaan Tamadun Jepun Sehingga Melahirkan Sebuah Negara Jepun Yang Maju

  1.0 PENGENALAN

  Kemodenan dan kekayaan negara Jepun pada hari ini berasal daritamadun Jepun yang sangat unik. Jepun secara geografinya1 agak

  jauh dari tanah besar Asia dan dianggap kurang menerima pengaruh

  kebenuaan, menghadapi serangan penaklukan atau penjajahan.

  Ketamadunan Jepun mempunyai kronologi yang panjang2 yang

  dikatakan bermula seawal dari tahun 8000 300 SM pada zaman Jomon

  sehinggalah ke zaman kemodenan pesat Jepun di zaman Meiji pada tahun

  1868 1912, yang merupakan batu asas utama dalam kewujudan sebuah

  negara Jepun yang moden dan maju hari ini.

  Tamadun Jepun yang unik dalam aspek pengurusan dan teknologi

  sebenarnya banyak bergantung kepada proses asimilasi pengaruh dan

  budaya luar seperti China pada Zaman Tamadun Yayoi dan pengaruh

  budaya, ekonomi dan sosial dari Barat terutamanya pada Zaman Meiji,

  aspek agama Shinto3 yang diserapi dengan unsur Buddha dan

  Confusiesme, budaya kekeluargaan yang meghormati orang tua dan

  membuat keputusan secara berkumpulan.

  Pemikiran pemerintah Meiji dalam kepentingan pendidikan

  merupakan asas kepada kemajuan negara Jepun disamping zaman

  pendudukan Pihak Bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat melalui

  Supreme Commander of the Allied Powers (SCAP) yang dipimpin oleh

  Jeneral Douglas MacArthur telah banyak membantu dalam melahirkan

  Jepun sebagai sebuah negara maju kini.

  1 Rujuk Lampiran Visual 1 Peta Negara Jepun dan benderanya.2 Rujuk Lampiran Jadual 1 Kronologi Sejarah Jepun .3 Rujuk Lampiran Visual 2 Torri .

  Halaman 4 daripada 15

 • 8/7/2019 Tamadun Jepun v4

  5/15

  Bincangkan Pembinaan Tamadun Jepun Sehingga Melahirkan Sebuah Negara Jepun Yang Maju

  2.0 CIRI-CIRI PEMBINAAN TAMADUN JEPUN MODEN

  Pembinaan negara Jepun Moden yang maju pada hari ini bolehlah

  dikatakan diasaskan dari zaman-zaman Yayoi hinggalah ke zaman

  pemodenan drastik pada zaman Meiji selepas kejatuhan Syogun

  Tokugawa dan zaman selepas Perang Dunia Kedua.

  Apabila kesyogunan Tokugawa jatuh pada 1867, Maharaja Meiji

  Tenno4 telah ditabalkan menjadi raja yang merupakan zaman gemilang

  yang membawa pemodenan dan pembaharuan dari aspek politik,

  ekonomi dan sosial yang dijalankan secara besar-besaran.

  Sebaik sahaja Meiji memegang tampuk kuasa, beliau telah

  memindahkan ibu negara Jepun dari Kyoto ke Edo yang

  kemudiannya dikenali sebagi Tokyo. Beliau telah meletakkan kuasa

  maharaja pada kedudukan sebenarnya iaitu sebagai ketua masyarakat

  tertinggi.

  Beliau telah menyapaikan Ikrar Piagam pada 17hb. April 1868

  yang membentangkan empat tujuan besar pemerintahannya. Pertama,

  perpaduan negara dan rakyat Jepun bagi tujuan kebajikan, kedua

  menganjurkan amalan mengadakan perbincangan dan perdebatan

  hendaklah diterima umum, dan semua langkah mestilah diputuskan

  menerusi perbahasan umum; ketiga, kebiasaan-kebiasaan lama yang

  karut dan tidak bertamadun mestilah dihapuskan; keempat, segalapengetahuan mesti dicari diseluruh pelosok dunia dengan tujuan untuk

  menubuhkan asas empayar Jepun yang kuat.

  Dari aspek politik dan pentadbiran, langkah utama yang diambil

  selepas memindahkan ibu negara dari Kyoto ke Takyo ialah

  menghapuskan sistem feudal yang selama ini menghalang kemajuan

  negara Jepun.4Rujuk Lampiran Visual 3 Maharaja Meiji.

  Halaman 5 daripada 15

 • 8/7/2019 Tamadun Jepun v4

  6/15

  Bincangkan Pembinaan Tamadun Jepun Sehingga Melahirkan Sebuah Negara Jepun Yang Maju

  Beliau mengambil langkah menukarkan kampung-kampung

  pertanian yang menjalankan kegiatan sara diri feudal kepada sistem

  ekonomi komersial. Daimyo-daimyo dari suku kaum seperti Choshu, Hizen

  dan Tosa telah menyerahkan tanah mereka kepada kerajaan. Cukai tanah

  juga dibayar dalam bentuk wang tetapi dibayar dalam bentuk wang.

  Dalam bidang pentadbiran awam, sebuah Biro Awam tealah

  ditubuhkan dengan tujuan untuk melicinkan urusan pentadbiran kerajaan

  yang seblum ini dikuasai oleh golongan Samurai sahaja. Pada 1885, Ito

  Hirobumi5 telah dilantik menjadi Perdana Menteri yang membuat

  pembaharuan seperti undang-undang Awam dan Jenayah telah

  dkanunkan, sistem kewangan telah diletakkan pada asas yang selamat

  dengan penubuhan bank nasional, perkhidmatan pos dan telegraf telah

  diperluaskan.

  Perubahan sosial juga berlaku selaras dengan perubahan politik dan

  ekonomi seperti tradisi berkelas-kelas telah dihapuskan serentak dengan

  terhapusnya kelas daimyo dan samurai. Kepercayaan karut dalam adat

  dan agama juga dihapuskan.

  Pemimpin Meiji sedar akan pelajaran merupakan asas terpenting

  untuk menjadi kuasa ekonomi dan militari moden. Sistem pelajaran

  sekolah rendah, menengah dan peringkat universiti telah disusuh dengan

  kemas. Pada tahun 1872, pelajaran sekolah rendah telah diwajibkan

  kepada semua kanak-kanak Jepun yang menyaksikan Jepun merupakan

  negara Asia yang mempunyai kadar buta huruf yang paling rendah

  beberapa puluh tahun kemudiannya.

  Beratus-ratus penuntut Jepun telah dihantar ke luar negara untuk

  mempelajari sains, pentadbiran dan teknik perindusrian barat. Industri

  5Rujuk Lampiran Visual 4 Perdana Menteri Ito Hirobumi.

  Halaman 6 daripada 15

 • 8/7/2019 Tamadun Jepun v4

  7/15

  Bincangkan Pembinaan Tamadun Jepun Sehingga Melahirkan Sebuah Negara Jepun Yang Maju

  percetakan dan penerbitan akhbar juga telah berkembang pesat sesuai

  dengan perkembangan pendidikan terserbut.

  Pembelajaran Sains, Sejarah dan politik telah banyak diterjemahkan

  ke dalam bahasa Jepun. Para profesional, pakar-pakar teknologi dan

  guru-guru dari Eropah telah digaji dan didatangkan khas untuk mengajar

  ilmu sains ketenteraan, undang-undang dan perubatan.

  Pada tahun 1871, Kementerian Pelajaran ditubuhkan dan pada 1872,

  Jepun telah dibahagikan kepada 8 kawasan pelajaran dan setiap kawasan

  mempunyai sebuah universiti, 32 sekolah menengah dan 210 sekolah

  rendah. Seluruh sistem pelajaran Jepun yang diasaskan tertakluk kepada

  keperluan negara yang menuntut rakyat menjadi warganegara yang

  terlatih dan berdisiplin. Walau bagaimana pun, kepercayaan kepada

  agama Shinto tetap dikekalkan.

  Dari tahun 1870-1880, Jepun telah mengalami Revolusi Industri yang

  pertama. Sistem ekonomi Barat telah diadaptasikan terutamanya dalam

  aspek pelaburan dan kewangan. Para peniaga telah digalakkan untuk

  melabur dan membuka perusahaan baru. Kilang-kilang keretapi, kilang

  besi, kapal dan kilang-kilang senjata telah dibangunkan dengan pesat.

  Jalan keretapi dari Tokyo ke Yokohama telah dibina pada tahun 1872.

  Pada tahun 1886, pelajaran sekolah rendah telah diwajibkan selama 8

  tahun dan sekolah menengah selama 4 tahun.

  Penglibatan Jepun dalam perang dunia kedua bermula pada hari

  Ahad, 7 Disember 1941 dengan menyerang Pearl Harbor, di kepulauan

  Hawaii Amerika Syarikat dan seterusnya melancarkan satu siri serangan

  ke atas Asia Tenggara. Walau bagaimanapun, Jepun telah menyerah

  kalah selepas pengguran bom atom di Horishima dan Nagasaki pada 9

  Ogos 1945 oleh tentera bersekutu dan menyerah kalah.

  Halaman 7 daripada 15

 • 8/7/2019 Tamadun Jepun v4

  8/15

  Bincangkan Pembinaan Tamadun Jepun Sehingga Melahirkan Sebuah Negara Jepun Yang Maju

  Pendudukan Pihak Bersekutu melalui Supreme Commander of the

  Allied Powers (SCAP) yang dipimpin oleh Jeneral Douglas MacArthur yang

  telah ditugaskan untuk memulihkan dan mendemokrasikan institusi di

  Jepun serta membangunkan ekonomi Jepun yang lebih stabil.

  Proses demokrasi ini membolehkan Jepun menggubal perlembagaan

  baru dan memperlihatkan perkembangan satu sistem politik berparlimen

  berasaskan model Amerika Syarikat. Parti-parti politik mula bertapak dan

  mucul dalam tahun 1949.

  Beberapa pembaharuan yang telah diperkenalkan seperti bidang

  pelajaran, ekonomi dan politik telah mempercepatkan proses pemulihan

  Jepun selepas Perang Dunia Kedua telah membuka ruang untuk

  memodenkan Jepun.

  Sikap rakyat dan kerajaan Jepun terhadap pihak Barat adalah

  buang yang keruh dan ambil yang jernih, perbelanjaan kerajaan dalam

  aspek ketenteraan yang rendah, kadar simpanan wang yang tinggi telah

  membantu dalam melahirkan Jepun yang kuat dari segi ekonomi dan

  seterusnya sebuah negara maju.

  Seterusnya, Jepun mucul sebagai sebuah negara industri dan entiti

  ekonomi yang terkemuka pada awal tahun 1970an.

  Halaman 8 daripada 15

 • 8/7/2019 Tamadun Jepun v4

  9/15

  Bincangkan Pembinaan Tamadun Jepun Sehingga Melahirkan Sebuah Negara Jepun Yang Maju

  3.0 RUMUSAN

  Ketamadunan Jepun dianggap oleh ramai para ahli dan pengkaji sejarah

  sebagai suatu tamadun yang unik yang tidak terdapat dalam mana-mana

  sejarah peradaban dunia.

  Tamadun Meiji telah meledakkan proses kemajuan dan kemodenan

  Jepun dengan meletakkan dasar buka pintu dalam aspek pendidikan,

  ekonomi dan sosial sebenarnya telah menjadi titik tolak kepada proses

  pembinaan sebuah negara bangsa yang maju dan merupakan negara

  yang kuat dari segi ekonomi, politik, sosial, ketenteraan dan kemudiannya

  menjadi sebuah empayar.

  Walaupun Empayar Jepun ini telah dimusnahkan dan dikalahkan

  dengan teruk oleh pihak Perikatan dalam Perang Dunia Kedua dengan

  pengguguran bom-bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepun telah

  tanpa sangsi dan rasa malu bangkit dan belajar dari musuh-musuhnya

  dengan mempelajari ekonomi, pendidikan dan sosial yang diadaptasikan

  dan disesuaikan dengan rakyat dan negara Jepun.

  Halaman 9 daripada 15

 • 8/7/2019 Tamadun Jepun v4

  10/15

 • 8/7/2019 Tamadun Jepun v4

  11/15

  Bincangkan Pembinaan Tamadun Jepun Sehingga Melahirkan Sebuah Negara Jepun Yang Maju

  4.0 BIBLIOGRAFI

  1. Q & A STPM Sejarah (940) Kertas 1 dan 2, Penerbit Longman 2007,

  Kuala Lumpur

  2. Teks Pra U STPM Tamadun Dunia, Penerbit Longman 2006, Kuala

  Lumpur

  3. Kursus Ulangkaji Sejarah Asia Tenggara Asia Selatan dan Asia Timur

  (1824-1954), Penerbit PAP Kelantan 1972.

  4.

  Halaman 11 daripada 15

 • 8/7/2019 Tamadun Jepun v4

  12/15

  Bincangkan Pembinaan Tamadun Jepun Sehingga Melahirkan Sebuah Negara Jepun Yang Maju

  4.0 LAMPIRAN

  Visual 1: Peta Negara Jepun dan Benderanya (Hinomaru)

  Halaman 12 daripada 15

 • 8/7/2019 Tamadun Jepun v4

  13/15

  Bincangkan Pembinaan Tamadun Jepun Sehingga Melahirkan Sebuah Negara Jepun Yang Maju

  ZAMAN / ERA TAHUN

  Zaman Jomon 800 - 399 SM

  Zaman Yayoi 300 SM - 300 M

  Zaman Yamato 300 - 593

  Zaman Asuka 593 710

  Zaman Nara 710 784

  Zaman Heian 784 1185

  Zaman Kamakura 1185 1338

  Zaman Ashikaga 1338 1573

  Zaman Sengoku Jidai 1460 1573

  Zaman Momoyama 1573 1603

  Zaman Edo (Tokugawa) 1603 1867

  Zaman Meiji (ZamanPemodenan)

  1867 1912

  Zaman Taisho 1912 1926

  Zaman Showa 1926 1989

  Zaman Heisei 1989 kiniJadual 1: Kronologi Sejarah Jepun

  Sumber: The Japan of Today: Tokyo, the International of Society forEducational Information, 1989, halaman 7-9.

  Halaman 13 daripada 15

 • 8/7/2019 Tamadun Jepun v4

  14/15

  Bincangkan Pembinaan Tamadun Jepun Sehingga Melahirkan Sebuah Negara Jepun Yang Maju

  Visual 2: Gerbang Torri, salah satu lambang agama Shinto

  Visual 3: Maharaja Meiji

  Halaman 14 daripada 15

 • 8/7/2019 Tamadun Jepun v4

  15/15

  Bincangkan Pembinaan Tamadun Jepun Sehingga Melahirkan Sebuah Negara Jepun Yang Maju

  Visual 4: Perdana Menteri Ito Hirobumi

  Halaman 15 daripada 15