Click here to load reader

TAKTIKA KRIMINALISTIKE - kolegji- · PDF fileTAKTIKA KRIMINALISTIKE 3 PARATHËNIE Teksti Taktika Kriminalistike, është shkruar sipas programit mësimor të shumicës së fakulteteve

 • View
  369

 • Download
  44

Embed Size (px)

Text of TAKTIKA KRIMINALISTIKE - kolegji- · PDF fileTAKTIKA KRIMINALISTIKE 3 PARATHËNIE Teksti...

 • Prof. Dr. Vesel LATIFI Prof. As. Dr. Agron BEKA

  TAKTIKA KRIMINALISTIKE

  Prishtin, 2017

 • Prof. Dr. Vesel LATIFI Prof. As. Dr. Agron BEKA

  2

  Botues:

  Kolegji Evropian JURIDICA

  Prishtin

  Pr botuesin: Prof. As. Dr. Agron BEKA, dekan i Kolegjit

  Bashkautort: Prof. Dr. Vesel LATIFI Prof. As. Dr. Agron BEKA

  Lektore dhe korrektore Dr. Sc. Shukrije RAMA

  Kopertina & Prepress Asdren KELMENDI

  Kshilli Botues i Kolegjit Evropian JURIDICA e lejoi botimin dhe prdorimin e ktij teksti me vendimin nr 162/2017 t dats 26.01.2017

  Formati: 17x24 cm

  U shtyp n shtypshkronjn LENA GRAFIK Prishtin

  T gjitha drejtat jan t rezervuara. Ndalohet shumzimi, fotokopjimi dhe do form e reproduktimit

  pa leje me shkrim t bashkautorve.

 • TAKTIKA KRIMINALISTIKE

  3

  PARATHNIE

  Teksti Taktika Kriminalistike, sht shkruar sipas

  programit msimor t shumics s fakulteteve juridike t

  institucioneve arsimore publike dhe private n Kosov dhe m gjer.

  Kjo deg e kriminalistiks, e cila me prmbajtjen e vet lidh normat e

  s drejts procesuale dhe t kriminalistiks, duhet t prcjell

  ndryshimet n planin normativ si progres shkencor, respektivisht,

  prvojn praktike n planin e kriminalistiks, ndonse, qysh tani

  paraqet prkufizim (korniz t ngusht) q e arsyeton ndarjen e

  kriminalistiks n tri tekste - lnd t posame msimore: Taktika

  kriminalistike, Metodika kriminalistike dhe Teknika kriminalistike.

  Procedura praktike kriminalistike nuk njeh ndarjen n taktik,

  metodik dhe teknik, ndonse studentt duhet t marrin

  informacione hyrse mbi kriminalistikn si shkenc unike e pastaj t

  vihen n lidhje prmbajtjet e caktuara t teksteve t ndara t

  disiplinave shkencore kriminalistike.

  Taktika kriminalistike sht sistem metodash shkencore, t

  cilat zbatohen n procesin e prgatitjes dhe t zhvillimit t veprimeve

  hetimore e gjyqsore me qllim q veprat penale t zbulohen shpejt,

  t hetohen n mnyr t plot, t gjithanshme dhe t parandalohen.

  Me zbatimin e tyre organi procedues orientohet m shpejt dhe m

  leht n gjendjen e ngatrruar q sht krijuar nga kryerja e veprs

  penale, mbledh provat n mnyr operative, njeh mnyrat, veprimet

  dhe qndrimet e kryesit, zbulon shkaqet dhe motivet e vrteta t

  veprs penale, krijon kushte pr t dhn nj vendim t drejt e t

  mbshtetur n ligj, merr masa pr parandalimin e veprave penale etj.

  Taktika kriminalistike studion si veprimtarin e atyre

  personave q kan kryer veprn penale, ashtu edhe veprimtarin e

  subjekteve q jan t autorizuara me ligj pr zbulimin e mekanizmit

  t ngjarjes. N ndrtimin e sistemit t taktiks kriminalistike,

 • Prof. Dr. Vesel LATIFI Prof. As. Dr. Agron BEKA

  4

  prfshihen: ngritja e versioneve hetimore, planifikimi i hetimeve t

  veprave penale dhe taktika e veprimeve hetimore. Taktika

  kriminalistike prfshin jo vetm taktikn e veprimeve hetimore, por

  edhe taktikn e veprimeve gjyqsore dhe taktikn e veprimeve

  operative t brendshme.

  Midis disiplinave shkencore msimet e s cilave gjejn

  aplikimin n luftn praktike t kriminalitetit, nj nga vendet e

  rndsishme i prket kriminalistiks. Duke u zhvilluar njkohsisht si

  disiplin shkencore dhe praktike, kriminalistika studion ligjshmrit

  dhe rregullat e shkencave t tjera, duke i prshtatur dhe duke i

  aplikuar drejtprsdrejti. Njherit, kriminalistika ndrton edhe

  metodat dhe mjetet vetanake t mbshtetura n prvojn praktike

  zbatimi i s cilave mundson parandalimin, zbulimin dhe ndriimin e

  suksesshm t veprave penale, gjetjen dhe arrestimin e kryersve t

  tyre, zbulimin, fiksimin dhe shpjegimin e provave. Me ndrtimin dhe

  zhvillimin e strategjis kriminalistike t luftimit t kriminalitetit, n

  procedurn juridikisht t rregulluar t zbulimit, t ndriimit dhe t

  provuarit e veprs penale, kriminalistika me mjetet dhe metodat e

  veta, t aplikuara n rastet konkrete, kontribuon n caktimin e s

  vrtets n t gjitha fazat e ktij procesi t ndrlikuar, nga momenti i

  t msuarit pr ekzistimin e bazave t dyshimit se sht kryer vepra

  penale, deri te gjykimi i shtjes penale. N prbrjen tradicionale t

  disiplinave kriminalistike, vend t rndsishm n avancimin e

  njohurive kriminalistike ka operativa kriminalistike. Duke u

  mbshtetur, nga njra an, n rezultate deri te cilat ka ardhur me

  studimin sistematik t shtjeve n lidhje me mnyrn e kryerjes s

  veprave penale dhe sjelljen e kryersve t tyre, si dhe n analizn e

  detajuar t praktiks t marrjes s masave dhe veprimeve t caktuara,

  nga ana tjetr, taktika kriminalistike ndrton nj sistem t mnyrave

  taktike dhe procedurave m efikase t zbatimit t tyre. Prkundr

  asaj se teksti i taktiks kriminalistike i sht prshtatur nevojave t

  edukimit t studentve t Fakultetit Juridik, pritet se do t jet me

  interes dhe i dobishm edhe pr subjektet tjera q merren me

  luftimin e kriminalitetit.

  Bashkautort

 • TAKTIKA KRIMINALISTIKE

  5

  PREFACE

  Criminal tactics text is written by most of the curriculum of

  law faculties of public and private educational institutions in Kosovo

  and beyond. This branch of criminology, which with its content

  connect norms of procedural and criminology should follow the

  changes in the normative as scientific progress, namely, practical

  experience in the area of criminal justice, though, already represents

  definition (narrow frame ) that justifies the allocation of criminology

  at three texts - teaching specific subjects: Criminal tactics, criminal

  methodology and criminal techniques. Practical criminal procedure

  knows no separation tactic, methodology and technique, although

  students should receive introductory information on criminology as

  unique science and then set certain contents of separate textbooks on

  forensic science disciplines.

  Criminal tactics is a system of methods, which are applied in

  the preparation and development of investigative and judicial actions

  in order for offenses to be detected quickly, be investigated in full and

  comprehensive manner and be prevented. With their implementation

  the proceeding is directed more quickly and easily in the confused

  state that is derived from the commission of the offense, collect

  evidence operatively, identify methods, actions and attitudes of

  offenders, reveals the causes and the real motives of the crime, It

  creates conditions to give a fair decision based on the law, and take

  measures to prevent offenses etc.

  Criminal tactics studies the activity of those persons who have

  committed the offense, as well as the activities of entities that are

  authorized by law for event detection mechanism. In the construction

  of tactical forensic system, including: the establishment of

  investigative versions, the planning of investigations of criminal

  offenses and tactics of investigative actions. It includes not only

 • Prof. Dr. Vesel LATIFI Prof. As. Dr. Agron BEKA

  6

  criminal tactics of investigative actions, but also judicial actions and

  tactics of internal operating actions.

  Among the scientific disciplines which find practical

  application in fighting criminality, an important part regards

  criminology. While developing simultaneously as a scientific and

  practical discipline, criminology studies law and rules of other

  sciences, adapting and applying directly. Namely, criminology builds

  its own methods and tools based on practical experience which

  enables the implementation of prevention, detection and successful

  lighting of the offenses, locating and arresting perpetrators,

  discovery, fixing and explaining the evidence. With the construction

  and development of the criminal strategy for combating crime, with

  the procedure legally regulated for crime detection, lighting and

  proving the offense, criminology with the tools and methods applied

  in specific cases contribute to determining the truth at all stages of

  this complex process, from the moment of learning of the existence of

  grounds for suspicion that a criminal offense was committed to the

  trial of the criminal case.

  In the traditional composition of forensic disciplines, an

  important factor regarding the advancement of knowledge in

  criminology plays the criminal operatives. Relying on the one hand,

  the results that has come with the systematic study of issues related

  to the manner of commission of criminal offenses and detection of

  their perpetrators, as well as detailed analysis of the practice of

  taking certain measures and actions on the other hand, criminal

  tactics builds a system of tactics and efficient procedures for their

  implementation. Despite the fact that the text of criminal tactics is

  tailored to the needs of education in the Faculty of Law, expected to

  be of interest and useful for other subjects that deal with fighting

  crime. Despite the fact that the text of criminal tactics is tailored to

  the needs of education in the Faculty of Law, it is expected to be of

  interest and useful also for other subjects that deal with fighting

  crime.

  Co-authors

 • TAKTIKA KR