of 28 /28
Upotreba lekova i nutritivnih suplemenata tokom FIBA suplemenata tokom FIBA takmičenja Euroleague Women i EuroChallenge Men 2009 2009 Nenad Radivojević, Nenad Dikić, Jelena Oblaković‐Babić, Jelena Suzić

takmičenja Euroleague i EuroChallenge Men · resorppjcija Fe, a i samo gvožđe smanjjjuje ... • Prekomerno uzimanje: poremećaji varenjai spavanja. Neželjeni efekti minerala

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of takmičenja Euroleague i EuroChallenge Men · resorppjcija Fe, a i samo gvožđe smanjjjuje ... •...

 • Upotreba lekova i nutritivnih suplemenata tokom FIBAsuplemenata tokom FIBA takmičenja Euroleague 

  Women i EuroChallenge Men 20092009

  Nenad Radivojević, Nenad Dikić,Jelena Oblaković‐Babić, Jelena Suzić

 • UVODUVOD

  • Kakva je situacija u vrhunskim evropskimKakva je situacija u vrhunskim evropskim klubovima

  • Kolika je svest o stvarnim efektima i• Kolika je svest o stvarnim efektima i mogućim posledicama uzimanja suplemenata i lekova (suprotni stavovi)suplemenata i lekova (suprotni stavovi)

  • Bezbednost suplemenata (doping) • Edukacija

 • Metode i materijalMetode i materijal

  • Klubovi učesnici FIBA takmičenjaKlubovi učesnici FIBA takmičenja (Euroleague Women i EuroChallenge Men 2009)Men 2009)

  • 24 tima košarkašica32 i k š k š• 32 tima košarkaša

  • Upitnici o korišćenju suplemenata/lekova poslednja 3 dana 

 • Saradnja na projektu FIBA k š k šikošarkašice

  55%4%

  4% 4%

  55%potpuno popunjendelimično popunjennije želeo da popuni

  33%

  nije želeo da popuninemaju doktorane razume engleski

 • Saradnja na projektu FIBA k š k šikošarkaši

  44%9%

  6%

  13% potpuno pupunjendelimično popunjennije želeo da popuninije želeo da popuninemaju doktorane razume engleski

  28%

 • Osnovni podaci za oba polaOsnovni podaci za oba pola

  • 172 (starost 26 1±4 6) • 190 (starost 25 9±4 5)172 (starost  26.1±4.6)

  Broj prijavljenih

  190 (starost 25.9±4.5)

  Broj prijavljenihBroj prijavljenih supstanci: 357

  ↙                        ↘

  Broj prijavljenih supstanci: 316

  ↙                     ↘suplementi             lekovi(264‐73.1%)       (93‐26.9%)

  suplementi            lekovi(230‐72.8%)         (86‐27.2%)       

 • Osnovni podaci za oba pola

  • Suplemente je koristilo: 119 (69.2%) 

  • Suplemente je koristilo:85 (44.7%)

  • Lekove je koristilo: 58 (33 7%)

  • Lekove je koristilo:55 (28 9%)58 (33.7%)

  • Nijedan preparat nije

  55 (28.9%)

  • Nijedan preparat nijeNijedan preparat nije uzelo: 32 (18.6%)

  Nijedan preparat nije uzelo: 69 (36.3%)

  • Pet i više preparata je uzelo: 22 (12.8%)

  • Pet i više preparata je uzelo: 21 (11%)

 • AIS klasifikacijaAIS klasifikacija

  • Pomoć sportsitima trenerima i lekarimaPomoć sportsitima, trenerima i lekarima

  G d b i l i• Grupa A: odobreni suplementi• Grupa B: suplementi sa mogućim korisnim dejstvom

  • Grupa C: bez jasnog korisnog dejstvap j g g j• Grupa D: zabranjeni 

 • Upotreba suplemenata prema AIS

  Košarkašice KošarkašiKošarkašice Košarkaši

  11.5%

  8.9% 13.4% 1.1%

  14.4%

  79.6%

  Grupa A

  71.1%

  Grupa AGrupa BGrupa C

  Grupa BGrupa CGrupa D

 • Lista suplemenata koje su koristile košarkašice

  Grafik 3 Lista suplemenata koje su koristileGrafik 3. Lista suplemenata koje su koristile košarkašice

  Kreatin

  ŽenšenHondroprotektori

  Masne kiselineProteini

  KoenzimiKreatin

  enti

  AminokiselineUgljenihidrati

  L-karnitinOstali suplementi

  Ženšen

  Supl

  eme

  0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0

  VitaminiMinerali

  Sportski napici

  0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

  Procenat (%) od svih suplemenata

 • SuplementiSuplementi

  • Najčešće korišćeni su:Najčešće korišćeni su:vitamini (multivitamini, vitamin C)i li ( C )minerali (Mg, Ca, Fe) 

  sportski napici• 13 (12.4%) je koristilo multivitamine  uz još jedan preparat multivitamina ili j j p ppojedinačnog vitamina

  • Ko im određuje suplementaciju?Ko im određuje suplementaciju?

 • Lista suplemenata koje su koristili k š k škošarkaši

  Grafik 5 Lista suplemenata koje su koristili košarkašiGrafik 5. Lista suplemenata koje su koristili košarkaši

  HondroprotektoriOstali suplementi

  Mildronat

  Bilj i l iMasne kiselineSportski napici

  KreatinL-karnitin

  Hondroprotektori

  emen

  ti

  AminokiselineMinerali

  Energetska pićaProteini

  Biljni suplementi

  Supl

  e

  0 5 10 15 20 25 30 35

  VitaminiUgljenihidrati

  Procenat (%) od svih suplemenata

 • SuplementiSuplementi

  • Najčešće korišćeni su vitamini (multivitamini),Najčešće korišćeni su vitamini (multivitamini), ugljenihidrati i aminokiseline

  • 3 igrača su uzela kombinaciju multivitamina i g jjoš jednog preparata multi ili pojedinačnog vitamina

  • Jedan ceo tim je koristio dva preparata aminokiselina

  • Mildronat (prvenstveno terapija srčanih oboljenja‐inhibitor sinteze karnitina), navodi se 

  b ljš j t l ih b ti i fi ičkpoboljšanje mentalnih sposobnosti i fizičke spremnosti kod zdravih

 • Ishrana (prirodna ili veštačka)Ishrana (prirodna ili veštačka)

  "Suplementacija vitaminima i mineralima (MVM) nije neophodna ako sportista ( ) j p puzima adekvatnu količinu vitamina i minerala putem raznovrsne ishrane"*

  *Američka dijetetska asocijacija, Udruženje dijetetičara Kanade, Američkikoledž sportske medicine (American Dietetic Association, Dietitians ofCanada and the American College of Sports Medicine)g p )

 • Lista lekova koje su koristile k š k škošarkašice

  Grafik 4. Lista lekova koje su koristile košarkašice

  50

  20304050

  ) od

  svih

  a

  01020

  AIL

  akt tici

  GIT

  kovi nsi šk

  i škiocen

  at (%

  leko

  v

  NSAI

  Respi

  ratorn

  i trak

  Analg

  etic GI

  Ostal

  i leko

  vMi

  orelak

  sans

  Derm

  atološ

  kOf

  talmo

  lošk

  Pro

  Lekovi

 • Lekovi‐košarkašiceLekovi košarkašice

  • NSAIL su činili 33 3% svih lekovaNSAIL su činili 33.3% svih lekova• 28 (16.3%) igračica ih je koristiloOd b j 3 ( 0 %) j k i il d• Od tog broja 3 (10.7%) je koristilo dva NSAIL istovremeno 

  • Najčešće korišćeni su Diklofenak (35.5%) i Ibuprofen (29%)

  • Analgetici čine 12.9 % svih lekova• Lekovi za respiratorni trakt 26 9%Lekovi za respiratorni trakt 26.9%

 • Lista lekova koje su koristili k š k škošarkaši

  Grafik 6. Lista lekova koje su koristili košarkaši

  50vih

  20304050

  (%) o

  d sv

  kova

  01020

  i T di i i ki kiPro

  cena

  t lek

  NSAIL

  Analgetic

  i

  Respirator

  ni trakt GIT

  Kortikost

  eroidi

  Ostali leko

  vi

  Miorelaks

  ansi

  Dermatolo

  ški

  Oftalmolo

  ški

  Lekovi

  P

  Lekovi

 • Lekovi‐košarkašiLekovi košarkaši

  • NSAIL su činili 44 2% svih lekovaNSAIL su činili 44.2% svih lekova• 34 (17.9%) igrača ih je koristiloOd b j ( 8%) j k i il d• Od tog broja 4 (11.8%) je koristilo dva NSAIL istovremeno 

  • Najčešće korišćeni su Diklofenak (48.7%) i Ibuprofen (25.6%)

  • Analgetici čine 26.7 % svih lekova• Kortikosteroidi inj kod 2 igračaKortikosteroidi inj kod 2 igrača

 • Neželjeni efekti NSAILj f• Muka, epigastrični bol, povraćanje, peptički 

  ulkus, perforacija ulkusa iulkus, perforacija ulkusa i krvarenje, glavobolja, vertigo,  urtikarija, groznica, neutropenija, poremećaj vida

  • Interakcije: sa drugim NSAID (znatno potenciranje dejstva na GIT), antikoagulansima, beta blokatorima ACE inhibitorima litijumomblokatorima, ACE inhibitorima, litijumom.

  • Alergije

 • Preporuke NSAILPreporuke NSAIL

  • Preporuke National Health Service: jedanPreporuke National Health Service: jedan NSAIL u najmanjoj mogućoj dozi, najkraće moguće vremenajkraće moguće vreme.

  • Oprezna primena kod obolelih od astme (2 košarkaša)(2 košarkaša)

  • Koristiti paracetamol kada je moguće• Gastroprotektivni agensi

 • Interakcije suplemenata i lekova

  • Biljni preparati (žen šen) ≠ NSAID = krvarenjeBiljni preparati (žen šen) ≠ NSAID  krvarenje• Gvožđe ≠ veliki broj lekova = smanjenaresorpcija Fe, a i samo gvožđe smanjuje p j , g j jresorpciju cinka i bakra.

  • Vitamin C smanjuje koncentraciju cinka i mangana

  • Vitamin B6 i B12 ≠ kontraceptivne pilule =smanjuju koncentraciju vitaminasmanjuju koncentraciju vitamina

 • ZaključakZaključak• Vitamini se gotovo bez izuzetka uzimaju u znatno višim

  dozama od preporučenih.

  • Velika je zastupljenost NSAID (čak i po dva različita ili• Velika je zastupljenost NSAID (čak i po dva različita iliista preparata).

  • Nedovoljno znanje svih onih koji su uključeni u sport(veliki broj klubova nema lekara)

  • Ne postoji strategija adekvatne suplementacije ipravilnog lečenja košarkaša

  • Očekuje se reakcija i konkretni potezi FIBA

 • HVALA NA PAŽNJI!HVALA NA PAŽNJI!

 • Neželjeni efektiNeželjeni efektiVITAMIN A• Prekomerno uzimanje: glavobolja, mučnina, deskvamacija kože, 

  slabost, gubitak kose, ulceracije rožnjače, spontane frakture kostiju 

  VITAMIN DVITAMIN D• Prekomerno uzimanje: usled hiperkalcemije javljaju se slabost, 

  umor, glavobolja, problemi sa probavom, gubitak na težini, anemija depresija visok krvni pritisak oštećenje srca krvnihanemija, depresija, visok krvni pritisak, oštećenje srca, krvnih sudova, bubrega a moguć je i fatalni ishod

  VITAMIN E (TOKOFEROL)• Prekomerno uzimanje: retko dovodi do simptoma; zamućenjePrekomerno uzimanje: retko dovodi do simptoma; zamućenje 

  vida, glavobolja. In vitro ispitivanja govore o mogućem citotoksičnom delovanju na limfocite u visokim dozama.

 • Neželjeni efektiVITAMIN C• Prekomerno uzimanje: mogućnost nastanka kamena u 

  bubrezima, smanjenje sinteze mitohondrija u mišićima, dijareja

  VITAMIN K• Prekomerno uzimanje: hemolitička anemija, oštećenje j j j

  jetreVITAMIN B3 • Prekomerno uzimanje: Kod hroničnog predoziranja možePrekomerno uzimanje: Kod hroničnog predoziranja može 

  doći do trovanja koje se ispoljava sa crvenilom, svrabom i vrućinom; moguća pojava gastrointestinalnih smetnji ioštećenja jetre

  VITAMIN B6 • Prekomerno uzimanje: neurološka oštećenja, povremeno 

  su mogući veoma živi snovisu mogući veoma živi snoviFOLNA KISELINA• Prekomerno uzimanje: poremećaji varenja i spavanja

 • Neželjeni efekti mineralaKalcijum

  • Gubitak apetita, zatvor, mučnina, povraćanje, p p jmoguće oštećenje bubrega

  • Zabranjena kombinacija suplemenata kalcijuma i: blokatora kalcijumskih kanala,  tiazidnih diuretika tetraciklinskih antibiotika, estrogenih hormona. 

  N ijNatrijum• Povišen pritisak, oštećenje bubrega, pojava edema, 

  mučnina, proliva, neuroloških ispada i poremećajamučnina, proliva, neuroloških ispada  i poremećaja rada srca.

  Kalijum• hiperkalijemija ima za posledicu poremećaje rada srca 

  i mozga 

 • Klasifikacija suplemenataKlasifikacija suplemenata 

  • Vitamini (multivitamini antioksidansiVitamini (multivitamini, antioksidansi, vitamin A, B, C, E)

  • Minerali (multiminerali Ca Mg Fe Zn K)• Minerali (multiminerali, Ca, Mg, Fe, Zn, K)• Aminokiseline (BCAA, glutamin, ostale), 

  t i iproteini• Kreatin, L‐karnitin, ugljenihidrati, masne kiseline, hondroprotektori, sportski napici, koenzimi, ženšen, mildronat, biljni suplementi, ostalo.

 • Podela lekova

  • NSAIL• Analgetici• Miorelaksansi• GIT agensi• Lekovi protiv kašlja i prehlade• Lekovi protiv kašlja i prehlade• Antialergijski• Lečenje astme• Kortikosteroidi• Dematološki, oftalmološki, ostali