3
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH DARULAMAN KOMPLEKS PENDIDIKAN, JALAN STADIUM 05604 ALOR SETAR KEDAH DARUL AMAN No. Teueror No. Fers Lnvnr Wea : 04-7404000 : 04-7404342 : w\{iajpn.moe.gov.my4pnkeda ' I MALAYSIA, RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMANKAN" Ruj. Kami : JPK.03-11/3275(13) Tarikh : 11Mei2015 Semua Warga Pendidikan i ' Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Tuan, TAKLIMAT PENINGKATAN AKADEMIK PERINGKAT SARJANA MUDA,SARJANADAN DOKTOR FALSAFAH (phD) SECARA pEND|DIKAN JARAK JAUHTAHUN 2O1s Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Adalah dimaklumkan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Amanakanmengadakan taklimat seperti yang tersetlut di atas seperti di Lampiran A- 3. Sehubungan itu,seKiranya tuan/puan berminat untuk mengetahui peluang-peluang dan tata carauntuk melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat seperti yangtersebut di atas, sila lengkapkan Borang Jawapan seperti di Lampiran B yang dilampirkan danfax ke UnitLatihan dan Kemajuan Staf ditalian 04-7404348 pada atau sebelum 24 Mei2015. Sebarang pertanyaan perkara di atas, silahubungi Pn.Harison binti Man di talian O4-74O42O8. 4. Segala kerjasama tiran dalam hal inididahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA '' ..PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANG " Saya yang menurut perinta:r, A t/2/f.l4 vt ( DATIN HAJAH AZUYAH BINTI HASSAN ) Pengarah JabatanPendidikan Neoeri Kedah i. Semua Ketua Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Semua Pec :'.vai Pendidikan Daerah . s. K.

Taklimat Pjj Oum

 • Upload
  fisju

 • View
  248

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

letter

Citation preview

 • JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH DARULAMANKOMPLEKS PENDIDIKAN, JALAN STADIUM05604 ALOR SETARKEDAH DARUL AMAN

  No. TeuerorNo. FersLnvnr Wea

  : 04-740 4000: 04-740 4342: w\{iajpn.moe.gov.my4pnkedah

  ' I MALAYSIA, RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMANKAN"Ruj. Kami : JPK.03-11/3275(13)Tar ikh : 11Mei 2015

  Semua Warga Pendidikan i 'Jabatan Pendidikan Negeri Kedah

  Tuan,

  TAKLIMAT PENINGKATAN AKADEMIK PERINGKAT SARJANA MUDA, SARJANA DANDOKTOR FALSAFAH (phD) SECARA pEND|DIKAN JARAK JAUH TAHUN 2O1sDengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.2. Adalah dimaklumkan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman akan mengadakantaklimat seperti yang tersetlut di atas seperti di Lampiran A-

  3. Sehubungan itu, seKiranya tuan/puan berminat untuk mengetahui peluang-peluang dantata cara untuk melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat seperti yang tersebut di atas, silalengkapkan Borang Jawapan seperti di Lampiran B yang dilampirkan dan fax ke Unit Latihandan Kemajuan Staf ditalian 04-7404348 pada atau sebelum 24 Mei 2015. Sebarang pertanyaanperkara di atas, sila hubungi Pn. Harison binti Man di talian O4-74O42O8.

  4. Segala kerjasama tiran dalam hal ini didahului dengan ucapan terima kasih.Sekian.

  " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ' '. .PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANG "

  Saya yang menurut perinta:r,

  At/2/f.l4

  vt( DATIN HAJAH AZUYAH BINTI HASSAN )PengarahJabatan Pendidikan Neoeri Kedah

  i . Semua Ketua SektorJabatan Pendidikan Negeri KedahSemua Pec :'.vai Pendidikan Daerah.

  s. K.

 • LAMPIRAN A

  TAKLIMAT PENINGKATAN AKADEMIK PERINGKAT SARJANA MUDA. SARJANA DANDOKTOR FALSAFAH (phD) SECARA pENDtDtKAN JARAK JAUH

  zoN ' TARIKH MASA TEMPAT

  UTARA

  Sekolah-SekolahDaerah Kota Setar,Kubang Pasu, Pendang,Padang Terap danLangkawi

  03 Jun 2015( Rabu )

  8.30 pg. - 1.00 tgh. Open Universiti MalaysiaKedah & Perlis Learning CentreBangunan Open Universiti M'siaNo. 559, Jalan Langgar,05000 Alor Setar.

  SELATAN

  Sekolah-SekolahDaerah Kuala Muda,Baling dan Kulim /Bandar Baharu

  04 Jun 2015( Khamis )

  8.30 pg. - 1.00 tgh. Open Universiti MalaysiaKedah & Perlis Learning CentreLot 80 - 86, Lengkok Cempaka 2,Bandar Amanjaya,08000 Sungai Petani

 • LAMPIRAN B

  BORANG JAWAPAN PENGESAHAN KEHADIRAN TAKLIMAT

  PengarahJabatan Pendidikan Negeri KedahKompleks Pendidikan, Jalan Stadium05604 ALOR SETARKEDAH DARUL AMAN(u/p : Unit Latihan dan Kemajuan Staf)Melalui dan salinan :-

  Ketua Sektor / PPDPengetua / Guru Besar

  TAKLIMAT PENINGKATAN AKADEMIK PERINGKAT SARJANA MUDA, SARJANA DANDOKTOR FALSAFAH (PhD) SECABA PERJANJTAN JARAK JAUH TAHUN 2015Sukacita dimaklumkan bahawa surattuan JPK03-1 1/3275( 13) bertarikh 11 Mei 2015mengenai perkara di atas dirujuk.2. Saya No. KP:

  Hadir taklimat OUM Alor Setar

  Hadir taklimat OUM Sungai Petani

  Kerjasama dan perhatian tuan dalam hal ini diucapkan terima kasih.Sekian.

  Catatan : Tanda X pada ruangan kotak yang berkenaanEmef borang ini kepada [email protected] lfaxke O4-7404348

  No. H/P :

  EE