of 20 /20
Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC MS Outlook Web Apps (OWA) & Smartphone Setting 2

Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

Embed Size (px)

Text of Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

Page 1: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

Taklimat Penggunaan

Perkhidmatan 1 GovUC

MS Outlook Web Apps

(OWA) & Smartphone

Setting

2

Page 2: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

1. Alamat Web : https://webmail.1govuc.gov.my 2. Domain\username : 1govuc\ yusof.moh 3. Default Password : [email protected]

Page 3: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

6

1. Klik OPTION. 2. Pilih CHANGE YOUR PASSWORD. 3. Current Password : [email protected]. 4. New Password : type a new password, and

then type it again to confirm it.

Page 4: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

7

1. Maksimum umur katalaluan 90 hari (3 bulan).

2. Tidak mengandungi nama akaun pengguna atau sebahagian nama penuh

pengguna melebihi 2 aksara berturut-turut.

3. Panjang katalaluan sekurang-kurangnya mengandungi 12 aksara.

4. Katalaluan harus memenuhi syarat-syarat kerumitan (complexity) yang

telah ditetapkan.

5. Syarat katalaluan harus memenuhi sekurang-kurangnya tiga daripada

empat kategori berikut :-

Huruf besar (A-Z)

Huruf kecil (a-z)

Nombor (0-9)

Simbol ( Contoh : !, @, #, $, %, &)

Page 5: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

10

Konfigurasi Mailbox 1 GovUC

Pada Smartphone : Android,

iPad iPhone , Blackberry &

Window Phone

Page 6: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

11

1. Menu Email Bagi sesetengah telefon pintar

Android, sila pilih Account Settings,

Dan Add Account, kemudian

Corporate Sync untuk jenis (Type )

akaun.

2. Setup email, masukkan alamat e-mel 1GovUC.

3. Masukkan kata laluan.

4. Klik Next.

Page 7: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

Pada paparan Exchange server settings, sila pilih “Exchange account” untuk jenis akaun. Kemudian masukkan domain dan ID e-mel (username) 1GovUC di dalam kotak ruangan “Domain\Username” yang disediakan, seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut.

12

Page 8: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

1) Pilih Automatic (Push) bagi pilihan Email Checking

Frequency.

2) Pilih One Week bagi

menetapkan berapa lama

jangkamasa emel yang

akan dipaparkan.

3) Give this account a name :

1GovUC

4) Masukkan nama sendiri.

5) Klik butang Done.

13

Page 9: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

1. Klik pada icon Mail atau icon Settings > Mail, Contacts, Calendars > Add Account.

2. Pilih Microsoft Exchange.

[email protected] 14

Page 10: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

3. Masukkan maklumat

dan tekan butang Next. 4. Pastikan pilihan Use

SSL adalah ON.

5. Pastikan pilihan bagi Mail adalah ON.

15

Page 11: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

1. Pilih Setup dari menu utama Aplikasi.

2. Klik pada Email Account.

16

Page 12: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

3. Email Accounts, pilih Internet Mail

Account.

4. Klik pada Add Another email adress.

5. Pilih pada Other.

17

Page 13: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

6. Masukkan alamat emel 1GovUC anda & kata laluan, Continue.

7. Kembali pada menu utama. Pilih pada mailbox 1GovuUC baru yang telah dicipta sebentar tadi.

18

Page 14: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

8. Pada paparan mailbox 1GovUC , anda akan menerima emel bertajuk “Activation Server” menunjukkan akaun anda telah berjaya dicipta pada peranti Blackberry anda.

19

Page 15: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

1. Klik pada icon Setting 2. Pilih email+accounts

20

Page 16: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

3. Pilik add an account untuk menambah akaun emel baru.

4. Pilih Outlook pada senarai pilihan yang Terpapar.

21

Page 17: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

5. Masukkan alamat emel 1GovUC anda beserta

kata laluan dan klik pada sign in dibawah.

6. Kemudian masukkan userID anda pada kotak username seperti contoh: yusof.moh. Masukkan 1govuc pada kotak domain.

22

Page 18: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

7. Masukkan webmail.1govuc.gov.my

pada kotak Server.

8. Kembali pada senarai emel. Emel 1GovUC yang dalam senarai.

9. Paparan Untrusted Certificate akan muncul dan klik pada butang Continue.

23

Page 19: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

10. Emel 1GovUc dengan alamat emel setelah selesai Synchronizing.

11. Paparan emel yang belum dibaca.

12. Senarai emel 1GovUC berada didalam peranti.

24

Page 20: Taklimat Penggunaan Perkhidmatan 1 GovUC (MS Outlook, OWA

SEKIAN TERIMA KASIH

25