of 23 /23
TAJUK : MASA 1 Rajah 1 menunjukkan waktu Amni tiba di sekolah pada waktu pagi. Tulis waktu dalam sistem 24 jam. 2 Lisa mengambil masa 25 minit untuk sampai ke sekolah. Dia sampai di sekolah pada pukul 7.15 a.m. Lukiskan pada muka jam, waktu Lisa mula bertolak dari rumahnya. 1 Rajah 1

Tajuk Masa

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MASA DAN WAKTU

Text of Tajuk Masa

TAJUK : MASA

1Rajah 1 menunjukkan waktu Amni tiba di sekolah pada waktu pagi.

Tulis waktu dalam sistem 24 jam.

2Lisa mengambil masa 25 minit untuk sampai ke sekolah. Dia sampai di sekolah

pada pukul 7.15 a.m. Lukiskan pada muka jam, waktu Lisa mula bertolak dari rumahnya.

8:15 p.m

Rajah 2 3Rajah 2 menunjukkan muka jam. Tuliskan masa tersebut dalam sistem 24 jam.

4Ahmad mengambil masa 25 minit untuk sampai ke sekolah. Dia sampai pada jam 7.15

a.m. Lukiskan jarum jam dan jarum minit yang menunjukkan masa Ahmad tiba di sekolah.

5Tuliskan masa yang ditunjukkan dalam sistem 12-jam.

64 tahun 5 bulan + 1 tahun 6 bulan = _____ tahun _____ bulan

7Rajah 2 menunjukkan masa mula dan masa tamat untuk satu aktiviti tahun 6 selepas belajar.

Waktu mula

Waktu tamat

Rajah 3 Cari tempoh masa bagi aktiviti tersebut. Berikan jawapan kamu dalam jam dan minit.

8 Kaisy mengambil masa selama 40 minit untuk membuat kek. Juliana mengambil

9 minit lebih lama.

Berapa lamakah Juliana mengambil masanya?

9Tukarkan masa berikut dengan tepat.

a) 1 hari = .. jamb) 1 minggu = . haric) 1 tahun = bulan

10

daripada 8 bulan =

11Tulis 7:40 p.m. dalam sistem 24 jam

125 jam 15 minit + 2 jam 50 minit.

13 1 jam 30 minit 37 saat + 4 jam 27 minit 21 saat =

14 6 tahun 5 bulan 2 tahun 9 bulan =

153 jam 25 minit + 2 jam 45 minit

165 hari x 6 = minggu hari

17Rajah 4 menunjukkan waktui Aini bangun pada waktu pagi.

Tulis waktu dalam sistem 24 jam.

18.Nyatakan pukul 11.28 p.m. dalam system 24 jam

192 minggu = hari. Berapakah yang perlu dituliskan dalam tersebut

2050 bulan 22 bulan =Beri jawapan dalam tahun dan bulan

Rajah 5

21 Rajah 5 menunjukkan masa Razak sampai ke Kuantan. Dia memandu 4 jam 50 minit dari Melaka. Kirakan waktu dia memulakan perjalanan, dalam system 12 jam.

22 6 hari 2 jam + 1 hari 6 jam =

23Tukarkan 12 : 25 p.m. kepada sistem 24 jam.

243 tahun 6 bulan + 5 tahun 8 bulan = _______ tahun ______ bulan

25 1 hari 14 jam + 15 jam = ----------hari -------- jam

26 Lukiskan jarum jam dan minit pada muka jam di bawah.

Pukul tujuh empat puluh lima.

27 Nyatakan waktu 35 minit selepas pukul 8.10 pagi.

28

Nyatakan 287 minit dalam sebutan jam dan minit.

295 jam 30 minit + 3 jam 15 minit =

30

daripada 2 hari ialah = ..jam.

31Hassan berumur 16 tahun. Umur Hussin daripada 4 tahun lebih muda dari Hassan. Cari umur Hussin.

324 jam 40 minit + 2 jam 40 minit

33

Berapa tahunkah dalam 3 abad?

34

QUOTE

daripada 3 hari = jam.

35Cindy berlatih piano selama 20 minit setiap hari.

Cari masa yang diambil oleh Cindy untuk berlatih piano dalam masa 1 minggu,

dalam jam dan minit.

36 Gambarajah disebelah kiri menunjukkan sebuah jam.

Tuliskan masa yang ditunjukkan olem jam dalam sistem 12 jam.

( afternoon )

( tengahari )

37

Rajah 6 menunjukkan waktu dalam sistem 24 jam

16:15

Rajah 6

Tulis waktu itu dalam system 24 jam

38

Rajah 7 menunjukkan waktu makan tengahari Amira

Rajah 7

Tuliskan waktu yang ditunjukkan dalam perkataan.

39

Hitungkan 5 jam 15 minit + 15 jam

Berikan jawapan dalam jam dan minit.

40

JADUAL T.V. MASARANCANGAN

8.00 a.mBerita

9.00 a.mKartun

10.00 a.mRencana

11.00 a.mTayangan

12.00 noonBerita

01.00 p.mMotivasi

(a)Pukul berapakah tayangan bermula ?

(b) Rancangan apakah disiarkan pukul 9.00 pagi ?

41

Seorang kontraktor memulakan projek membuat sekolah pada 16 March 2004.

Projek itu siap pada 30 November 2007. Kirakan masa yang diambil untuk

menyiapkan projek tersebut ?

42Tuliskan 5.40 a.m. dalam sistem 24 jam.

43Rajah 8 menunjukkan tempoh masa yang diambil oleh Encik Dollah untuk bergerak dari Pekan M ke Pekan P.

M

N

O

P

45 minit

jam

jam

Rajah 8

Kira tempoh masa yang diambil Encik Dollah untuk bergerak dari Pekan M ke pekan P.

44Nyatakan waktu 35 minit sebelum pukul 8.10 pagi.

45Kirakan 5 jam 35 minit 45 minit.Berikan jawapan dalam jam dan minit.

46 Musim tengkujuh bermula pada 5. November 2006 dan berakhir 3 bulan kemudian.

Bilakah musim tengkujuh tersebut berakhir?

47Encik Haris mengelilingi Pulau Langkawi dalam masa 5 EQ \F(1,4) hari.

Berapakah tempoh masa dalam jam Encik Haris mengelilingi Pulau Langkawi ?

48Rajah 9 menunjukkan sebuah jam digital.

Tuliskan masa dalam system 12 jam

498 hari 8 = _________minggu _________hari.

50Jadual 1 menunjukkan masa yang diambil oleh Puan Rosni untuk memasak 2 biji kek.

KekMasa diambil(minit)

Blueberry55

Cokolat45

JADUAL 1Puan Rosni mula memasak pada pukul 9.00 pagi. Pukul berapakah dia tamat memasak?

51Sebuah syarikat mencetak 35 000 salinan pamphlet dalam masa 4 jam. Kira berapa salinan syarikat cetak dalam masa 2 jam?

52Rajah menunjukkan sebuah kalendar

DISEMBER 2006

A I S R K J S31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

a) Tuliskan hari bagi tarikh yang dibulatkan.

b) Nyatakan tarikh hari Jumaat kedua dalam bulan Disember 2006.

c) Berapa bilangan hari dalam bulan Disember?

53Hitungkan 2 jam 55 minit + jam.

Berikan jawapan, dalam jam dan minit.

54 Jana berumur 28 tahun. Jani pula 12 tahun lebih tua daripada Jana. Berapakah jumlah umur mereka berdua ?

55Hitungkan 9 dekad 2 tahun + 7 dekad 7 tahun.

Berikan jawapan dalam kiraan tahun.

561 Februari 2008 telah jatuh pada hari Jumaat.

Tuliskan tarikh pada hari Ahad yang terakhir bagi bulan itu.

57Khairil bermain bolasepak bermula pada pukul 5 : 15 petang hingga 6 : 40 petang

setiap hari. Berapa lamakah tempoh masa dia bermain bolasepak dalam tiga hari ?

58 dekad = ________ tahun

59Salim mandi pada pukul 6.45a.am hingga 7.00 a.m. Berapa lamakah Salim mandi?

60

Pukul berapakah 30 minit selepas waktu yang ditunjukkan dalam jam di atas?

61 Pukul berapakah 45 minit selepas 8.20 pagi

62Rajah 10 menunjukkan waktu Abu makan sarapan pagi.

Nyatakan waktu yang ditunjukkan dalam

sistem 24-jam.

Rajah 10

63 Tukarkan 2 EQ \F(1,2) jam kepada minit.

64Milah mengambil masa selama 20 minit untuk menyiapkan sebuah anak patung. Berapa jam yang diperlukan olehnya untuk menyiapkan 6 buah anak patung.

65 Lim mengambil masa 45 minit untuk sampai ke sekolah. Dia sampai di sekolah

pada pukul 8:45a.m. Lukiskan pada muka jam, waktu Lim mula bertolak dari rumahnya.

66Tukar 12 dekad dan 7 tahun kepada tahun.

67Siti menghadiri kelas muzik dari jam 1430 sehingga 1645. Berapa lamakah masa kelas muzik tersebut?

68 Tukarkan 1 jam kepada minit.

695 jam 45 minit + 7 jam 55 minit =

70Tukarkan 2 EQ \F(3,5) jam kepada minit.

1625

5:15 p.m

6:35 p.m

1640 hours

Rajah 4

Rajah 1

PAGE 18

_1270876045.unknown

_1278159961.unknown

_1278186606.unknown

_1271514727.unknown

_1278159387.unknown

_1270892985.unknown

_1270829641.unknown

_1270829650.unknown

_1240172063.unknown

_1269627887.unknown