of 3 /3
The five essential characteristics of Mind Mapping: The main idea, subject or focus is crystallized in a central image. The main themes radiate from the central image as 'branches'. The branches comprise a key image or key word drawn or printed on its associated line. Topics of lesser importance are represented as 'twigs' of the relevant branch. The branches form a connected nodal structure. 1

tajuk esei

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BAHAGIAN C PENGGAL 1

Text of tajuk esei

The five essential characteristics of Mind Mapping:

The main idea, subject or focus is crystallized in a central image.

The main themesradiatefrom the central image as 'branches'.

The branches comprise a key image or key word drawn or printed on its associated line.

Topics of lesser importance are represented as 'twigs' of the relevant branch.

The branches form a connected nodal structure.

SKOP KARANGAN PENGAJIAN AM PENGGAL 1

1. Pencerobohan perairan dan sempadan negara2. Kepelbagaian sistem pengangkutan3. Program Transformasi Kerajaan4. Kedaulatan Bahasa Melayu5. Rasuah6. Teknologi hijau7. Teknologi alternatif8. Urbanisasi dan pembangunan9. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)10. Jenayah siber11. Kualtiti perkhidmatan awam12. Pembangunan lestari13. Khazanah alam14. Pelancongan kesihatan15. Jenayah bukan indeks16. Pemerdagangan manusia17. Media alternatif18. Demonstrasi jalanan, rusuhan dan keganasan19. BR1M20. Tanah terbiar21. Peningkatan harga barang22. Kepentingan Kemudahan Sukan23. Penganjuran Sukan Di Peringkat Antarabangsa24. Ops 6P25. Menangani kos sara hidup rakyat26. Budaya berhutang27. Strategi mendepani kesesakan lalu lintas28. Pertanian bandar29. Memperkasakan tenaga kerja berkemahiran tinggi30. Menghormati sensitiviti kaum2