3
4 5 BAHAGIAN B (40 Markah ) SOALAN 1 Nyatakan kepentingan keperluan asas kepada manusia berdasarkan gambar di bawah. Melindungi diri daripada hujan dan panas. Membantu tumbesaran Menghilangkan dahaga Menjaga kesihatan Untuk bernafas Memberi tenaga 2 1 3

Tahun2 Bhg b

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SOALAN PEPERIKSAAN SAINS

Citation preview

BAHAGIAN B(40 Markah )

SOALAN 1Nyatakan kepentingan keperluan asas kepada manusia berdasarkan gambar di bawah.

Melindungi diri daripada hujan dan panas.

Untuk bernafasMembantu tumbesaran

Menjaga kesihatanMenghilangkan dahagaMemberi tenaga

321

45

10 MarkahSOALAN 2Gambar di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan ke atas pokok keembung.

Jawab soalan-soalan berikut.1. Tuliskan pemerhatian ke atas ketiga-tiga tumbuhan itu selepas tiga hari.

a) Pasu S:______________________________________

b) Pasu T:______________________________________

2. Berdasarkan penyiasatan ini, tuliskan kesimpulan tentang keperluan asas tumbuhan.Keperluan asas tumbuhan ialah ______________, ______________dan _____________.

3. Apakah yang berlaku jika tumbuhan tidak mendapat semua keperluan asas dalam masa yang lama ?

12 Markah____________________________________________SOALAN 3Tuliskan abjad-abjad papan kekunci pada jari dengan betul.

18Markah