Taegeuk - Il Jang (1) Taegeuk - SAM Jang (3) De handelingen van Taegeuk 3-Jang worden gekenmerkt door

Embed Size (px)

Text of Taegeuk - Il Jang (1) Taegeuk - SAM Jang (3) De handelingen van Taegeuk 3-Jang worden gekenmerkt...

 • 1

  Taegeuk - Il Jang (1)

  De eerste Taegeuk omvat de acties van Keon van Palgwe, die de belangrijkste Gwe van de 64 Gwes uit het "Boek der veranderingen" is. De hemel schenkt ons regen en de zon schenkt ons licht en laat de dingen groeien. Daarom is Keon het begin van alles op aarde en de bron van de schepping. Keon- Gwe is de krachtige en belangrijkste Gwe. Het kan vergeleken worden met een draak die naar de hemel gaat vanuit zijn plaats op aarde, zodoende begint Taegeuk met Keon, de hemel.

 • 2

  Nr Lichaamsbeweging Techniek Stand

  Junbi Zet je linkervoet links zijwaarts op schouderbreedte daarbij de voeten recht vooruit in parallelstand

  Junbi Naranhi Seogi

  1 Draai je lichaam een kwartslag linksom in loopstand en een linkse lage afweer

  Arae Makki Oen Ap Seogi

  2 Plaats je rechtervoet een stap voorwaarts in loopstand en een rechtse voorwaartse stoot

  Momtong Bandae Jireugi

  Oreun Ap Seogi

  3 Maak op de bal van je linkervoet een halve draai rechtsom in loopstand en een rechtse lage afweer

  Arae Makki Oreun Ap Seogi

  4 Plaats je linkervoet een stap voorwaarts in loopstand en een linkse voorwaartse stoot

  Momtong Bandae Jireugi

  Oen Ap Seogi

  5a Maak op je rechtervoet een kwartslag linksom in lange stand en een linkse lage afweer

  Arae Makki Oen Ap Koobi Seogi

  5b Blijf staan en maak een rechtse voorwaartse stoot

  Momtong Baro Jireugi

  Oen Ap Koobi Seogi

  6 Zet je achterste been voor je linkerbeen in een kwartslag rechtsom in loopstand en een rechtse midden afweer

  Momtong An Makki Oreun Ap Seogi

  7 Plaats je linkervoet een stap voorwaarts in loopstand en een rechtse voorwaartse stoot

  Momtong Baro Jireugi

  Oen Ap Seogi

  8 Maak op de bal van je rechtervoet een halve draai linksom in loopstand en een linkse midden afweer

  Momtong An Makki Oen Ap Seogi

  9 Plaats je rechtervoet een stap voorwaarts in loopstand en een linkse voorwaartse stoot

  Momtong Baro Jireugi

  Oreun Ap Seogi

  10a Maak op je linkervoet een kwartslag rechtsom in lange stand en een rechtse lage afweer

  Arae Makki Oreun Ap Koobi Seogi

  10b Blijf staan en maak een linkse voorwaartse stoot

  Momtong Baro Jireugi

  Oreun Ap Koobi Seogi

  11 Zet je achterste been voor je rechterbeen in een kwartslag linksom in loopstand en een linkse hoge afweer

  Eolgool Makki Oen Ap Seogi

  12a Maak een rechtse voorwaartse trap

  Oreun Ap Chagi

  12b En in loopstand een rechtse voorwaartse stoot

  Momtong Bandae Jireugi

  Oreun Ap Seogi

 • 3

  13 Maak op de bal van je linkervoet een halve draai rechtsom in loopstand en een rechtse hoge afweer

  Eolgool Makki Oreun Ap Seogi

  14a Maak een linkse voorwaartse trap Oen Ap Chagi

  14b En in loopstand een linkse voorwaartse stoot

  Momtong Bandae Jireugi

  Oen Ap Seogi

  15 Maak op je rechtervoet een kwartslag rechtsom in lange stand en een linkse lage afweer

  Arae Makki Oen Ap Koobi Seogi

  16 Plaats je rechtervoet een stap voorwaarts in lange stand en maak een rechtse voorwaartse stoot, samen met Kiap

  Momtong Bandae Jireugi, Kiap

  Oreun Ap Koobi Seogi

  Geuman Draai op de bal van je rechtervoet een halve slag linksom tot beginhouding

  Junbi Naranhi Seogi

 • 4

  Taegeuk - I Jang (2)

  Taegeuk 2 is een serie handelingen, waarin het Tae-principe van Palgwe wordt toegepast. Dit principe wordt uitgedrukt door symbool Tae, wat blijmoedigend betekend. Het is de toestand waarin men zich geestelijk opgekwekt voelt. De uiterlijke vorm straalt dan ook rust uit. Zodat de glimlach op het gezicht de spiegel wordt van de deugdzaamheid van de geest.

 • 5

  Nr Lichaamsbeweging Techniek Stand

  Junbi Zet je linkervoet links zijwaarts op schouderbreedte daarbij de voeten recht vooruit in parallelstand

  Junbi Naranhi Seogi

  1 Draai je lichaam een kwartslag linksom in loopstand en een linkse lage afweer

  Arae Makki Oen Ap Seogi

  2 Plaats je rechtervoet een stap voorwaarts in lange stand en een rechtse voorwaartse stoot

  Momtong Bandae Jireugi

  Oreun Ap Koobi Seogi

  3 Maak op je linkervoet een halve draai rechtsom in loopstand en een rechtse lage afweer

  Arae Makki Oreun Ap Seogi

  4 Plaats je linkervoet een stap voorwaarts in lange stand en een linkse voorwaartse stoot

  Momtong Bandae Jireugi

  Oen Ap Koobi Seogi

  5 Maak op je rechtervoet een kwartslag linksom in loopstand en een rechtse midden afweer

  Momtong An Makki Oen Ap Seogi

  6 Plaats je rechtervoet een stap voorwaarts in loopstand en een linkse midden afweer

  Momtong An Makki Oreun Ap Seogi

  7 Maak op je rechtervoet een kwartslag linksom in loopstand en een linkse lage afweer

  Arae Makki Oen Ap Seogi

  8a Maak een rechtse voorwaartse trap

  Oreun Ap Chagi

  8b En in lange stand een rechtse hoge stoot

  Eolgool Bandae Jireugi

  Oreun Ap Koobi Seogi

  9 Maak op je linkervoet een halve draai rechtsom in loopstand en een rechtse lage afweer

  Arae Makki Oreun Ap Seogi

  10a Maak een linkse voorwaartse trap Oen Ap Chagi

  10b En in lange stand een linkse hoge stoot

  Eolgool Bandae Jireugi

  Oen Ap Koobi Seogi

  11 Maak op je rechtervoet een kwartslag linksom in loopstand en een linkse hoge afweer

  Eolgool Makki Oen Ap Seogi

  12 Plaats je rechtervoet een stap voorwaarts in loopstand en een rechtse hoge afweer

  Eolgool Makki Oreun Ap Seogi

  13 Maak op je rechtervoet een driekwart draai in loopstand en een rechtse midden afweer

  Momtong An Makki Oen Ap Seogi

  14 Maak op je linkervoet een halve draai rechtsom in loopstand en een linkse midden afweer

  Momtong An Makki Oreun Ap Seogi

  15 Draai op je rechtervoet een kwartslag linksom in loopstand

  Arae Makki Oen Ap Seogi

 • 6

  zonder de rechtervoet te verplaatsen en een linkse lage afweer

  16a Maak een rechtse voorwaartse trap

  Oreun Ap Chagi

  16b En in loopstand een rechtse voorwaartse stoot

  Momtong Bandae Jireugi

  Oreun Ap Seogi

  17a Maak een linkse voorwaartse trap Oen Ap Chagi

  17b En in loopstand een linkse voorwaartse stoot

  Momtong Bandae Jireugi

  Oen Ap Seogi

  18a Maak een rechtse voorwaartse trap

  Oreun Ap Chagi

  18b En in loopstand een rechtse voorwaartse stoot, samen met een Kiap

  Momtong Bandae Jireugi, Kiap

  Oreun Ap Seogi

  Geuman Draai op de bal van je rechtervoet een halve slag linksom tot beginhouding

 • 7

  Taegeuk - SAM Jang (3)

  De handelingen van Taegeuk 3-Jang worden gekenmerkt door toepassing van het Ri principe van Palgwe. Het symbool van Vuur en Zon betekenen. De mens onderscheidt zich van het dier door zijn kennis van het gebruik van vuur. Brandend vuur geeft de mens licht, warmte, enthousiasme en hoop.

 • 8

  Nr Lichaamsbeweging Techniek Stand

  Junbi Zet je linkervoet links zijwaarts op schouderbreedte daarbij de voeten recht vooruit in parallelstand

  Junbi Naranhi Seogi

  1 Draai je lichaam een kwartslag linksom in loopstand en een linkse lage afweer

  Arae Makki Oen Ap Seogi

  2a Maak een rechtse voorwaartse trap

  Oreun Ap Chagi

  2b+c En in lange stand een rechts linkse voorwaartse stoot

  Momtong Doobeon Jireugi

  Oreun Ap Koobi Seogi

  3 Maak op je linkervoet een halve draai rechtsom in loopstand en een rechtse lage afweer

  Arae Makki Oreun Ap Seogi

  4a Maak een linkse voorwaartse trap Oen Ap Chagi

  4b+c En in lange stand een links rechtse voorwaartse stoot

  Momtong Doobeon Jireugi

  Oen Ap Koobi Seogi

  5 Maak op je rechtervoet een kwartslag linksom in loopstand en een rechtse slag met meshand naar de nek

  Oreun Han Sonnal Mok An Chigi

  Oen Ap Seogi

  6 Plaats je rechtervoet een stap voorwaarts in loopstand en een linkse slag met meshand naar de nek

  Oen Han Sonnal Mok An Chigi

  Oreun Ap Seogi

  7a De rechtervoet blijft staan en draai het lichaam een kwartslag linksom en een linkse buitenwaartse meshand midden afweer

  Oen Han Sonnal Momtong Bakat Makki

  Oreun Dwit Koobi Seogi

  7b Het rechterbeen blijft staan terwijl je linkerbeen links weg stapt in lange stand en een rechtse voorwaartse stoot

  Momtong Baro Jireugi

  Oen Ap Koobi Seogi

  8a De linkervoet blijft staan en draai het lichaam een halve slag rechtsom en een rechtse buitenwaartse meshand midden afweer

  Oreun Han Sonnal Momtong Bakat Makki

  Oen Dwit Koobi Seogi

  8b Het linkerbeen blijft staan terwijl je rechterbeen rechts weg stapt in lange stand en een linkse voorwaartse stoot

  Momtong Baro Jireugi

  Oreun Ap Koobi Seogi

  9 Maak op je rechtervoet een kwartslag linksom in loopstand en een rechtse midden afweer

  Momtong An Makki Oen Ap Seogi

  10 Plaats je rechtervoet een stap voorwaarts in loopstand en een linkse midden afweer

  Momtong An Makki Oreun Ap Seogi

  11 Draai het lichaam o