95
Sveučilište u Zagreb Filozofski fakultet Raspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022. verzija 1E DIPLOM_ANG1_KKS Anglistika: književno-kulturološki smjer semestar 1 jednopredmetni studij pon 11:00-12:30 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima - izborno - D2 uto 08:00-09:30 Povijest i paradigme američkih studija 1 - izborno - D2 uto 13:15-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A123 uto 14:00-14:45 Predrafaelitizam - izborno - A105 uto 18:30-19:15 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti - izborno - D7 sri 13:15-14:00 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima - izborno - A105 sri 15:30-16:15 Englesko barokno pjesništvo - izborno - A123 čet 12:30-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A105 čet 14:00-15:30 Predrafaelitizam - izborno - A105 čet 15:30-16:15 Povijest i paradigme američkih studija 1 - izborno - A105 čet 17:45-19:15 Englesko barokno pjesništvo - izborno - A105 pet 17:00-18:30 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti - izborno - D7 DIPLOM_ANG1_KKS Anglistika: književno-kulturološki smjer semestar 3 jednopredmetni studij pon 11:00-12:30 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima - izborno - D2 uto 08:00-09:30 Povijest i paradigme američkih studija 1 - izborno - D2 uto 13:15-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A123 uto 14:00-14:45 Predrafaelitizam - izborno - A105 uto 18:30-19:15 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti - izborno - D7 sri 13:15-14:00 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima - izborno - A105 sri 15:30-16:15 Englesko barokno pjesništvo - izborno - A123 čet 12:30-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A105 čet 14:00-15:30 Predrafaelitizam - izborno - A105 čet 15:30-16:15 Povijest i paradigme američkih studija 1 - izborno - A105 čet 17:45-19:15 Englesko barokno pjesništvo - izborno - A105 pet 17:00-18:30 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti - izborno - D7 DIPLOM_ANG1_LNG Anglistika: smjer lingvistika semestar 1 jednopredmetni studij pon 15:30-17:00 Pisanje znanstvenih tekstova 1 - A123 sri 12:30-14:00 Sintaktičke teorije - izborno - D4 sri 16:15-17:45 Pisanje znanstvenih tekstova 1 - A105 čet 10:15-11:45 Leksikologija i leksikografija - D5 čet 12:30-13:15 Sintaktičke teorije - izborno - D5 pet 11:45-13:15 Leksikologija i leksikografija - D5 DIPLOM_ANG1_LNG Anglistika: smjer lingvistika semestar 3 jednopredmetni studij Raspored za diplomsku nastavu tablični raspored nastave za sve studijske grupe za zimski semestar 2021./22. vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 1/95

tablica rasporeda za FF 2021./22

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

DIPLOM_ANG1_KKS Anglistika: književno-kulturološki smjer

semestar 1 jednopredmetni studij

pon 11:00-12:30 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima - izborno - D2

uto 08:00-09:30 Povijest i paradigme američkih studija 1 - izborno - D2

uto 13:15-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A123

uto 14:00-14:45 Predrafaelitizam - izborno - A105

uto 18:30-19:15 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti - izborno - D7

sri 13:15-14:00 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima - izborno - A105

sri 15:30-16:15 Englesko barokno pjesništvo - izborno - A123

čet 12:30-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A105

čet 14:00-15:30 Predrafaelitizam - izborno - A105

čet 15:30-16:15 Povijest i paradigme američkih studija 1 - izborno - A105

čet 17:45-19:15 Englesko barokno pjesništvo - izborno - A105

pet 17:00-18:30 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti - izborno - D7

DIPLOM_ANG1_KKS Anglistika: književno-kulturološki smjer

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 11:00-12:30 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima - izborno - D2

uto 08:00-09:30 Povijest i paradigme američkih studija 1 - izborno - D2

uto 13:15-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A123

uto 14:00-14:45 Predrafaelitizam - izborno - A105

uto 18:30-19:15 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti - izborno - D7

sri 13:15-14:00 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima - izborno - A105

sri 15:30-16:15 Englesko barokno pjesništvo - izborno - A123

čet 12:30-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A105

čet 14:00-15:30 Predrafaelitizam - izborno - A105

čet 15:30-16:15 Povijest i paradigme američkih studija 1 - izborno - A105

čet 17:45-19:15 Englesko barokno pjesništvo - izborno - A105

pet 17:00-18:30 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti - izborno - D7

DIPLOM_ANG1_LNG Anglistika: smjer lingvistika

semestar 1 jednopredmetni studij

pon 15:30-17:00 Pisanje znanstvenih tekstova 1 - A123

sri 12:30-14:00 Sintaktičke teorije - izborno - D4

sri 16:15-17:45 Pisanje znanstvenih tekstova 1 - A105

čet 10:15-11:45 Leksikologija i leksikografija - D5

čet 12:30-13:15 Sintaktičke teorije - izborno - D5

pet 11:45-13:15 Leksikologija i leksikografija - D5

DIPLOM_ANG1_LNG Anglistika: smjer lingvistika

semestar 3 jednopredmetni studij

Raspored za diplomsku nastavutablični raspored nastave za sve studijske grupe

za zimski semestar 2021./22.

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 1/95

Page 2: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

pon 17:45-19:15 Engleski širom svijeta - izborno - A105

uto 13:15-14:45 Pragmalingvistika - izborno - D2

sri 09:30-11:00 Psiholingvistika - izborno - D1

sri 12:30-14:00 Sintaktičke teorije - izborno - D4

čet 11:00-11:45 Pragmalingvistika - izborno - D6

čet 12:30-13:15 Sintaktičke teorije - izborno - D5

čet 13:15-14:45 Psiholingvistika - izborno - D5

čet 17:00-18:30 Engleski širom svijeta - izborno - D5

pet 11:00-12:30 Sociolingvistika - izborno - D3

pet 13:15-14:45 Sociolingvistika - izborno - A123

DIPLOM_ANG1_NAST Anglistika: nastavnički smjer

semestar 1 jednopredmetni studij

Jezik i kognicija: od teorije do primjene - izborno - nije se izvodilo

Jezik i kognicija: od teorije do primjene - izborno - nije se izvodilo

sri 08:45-10:15 Praksa 1 - A105

DIPLOM_ANG1_NAST Anglistika: nastavnički smjer

semestar 3 jednopredmetni studij

Jezik i kognicija: od teorije do primjene - izborno - nije se izvodilo

Jezik i kognicija: od teorije do primjene - izborno - nije se izvodilo

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika - izborno - nije se

izvodilo

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika - izborno - nije se

izvodilo

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika - izborno - nije se

izvodilo

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika - izborno - nije se

izvodilo

pon 11:45-13:15 Dvojezičnost - izborno - A219

čet 11:00-12:30 Dvojezičnost - izborno - A105

DIPLOM_ANG1_PREV Anglistika: smjer prevoditeljstvo

semestar 1 jednopredmetni studij

uto 10:15-11:45 Prevođenje znanstvenih tekstova - A314

uto 13:15-14:45 Prevođenje znanstvenih tekstova - A216

uto 14:45-16:15 Teorija prevođenja - A105

čet 08:45-10:15 Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika - A123

čet 12:30-14:00 Teorija prevođenja - A123

čet 14:00-17:00 Prevođenje znanstvenih tekstova - A104

pet 15:30-17:00 Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika - D2

DIPLOM_ANG1_PREV Anglistika: smjer prevoditeljstvo

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 16:15-18:30 Područja prevoditeljske djelatnosti - A104

uto 08:45-09:30 Kognitivna lingvistika i prevođenje - A105

uto 13:15-14:45 Pragmalingvistika - D2

uto 14:45-15:30 Područja prevoditeljske djelatnosti - A219

nije se izvodilo

nije se izvodilo

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 2/95

Page 3: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Područja prevoditeljske djelatnosti - A219

Područja prevoditeljske djelatnosti - A314

sri 11:00-12:30 Područja prevoditeljske djelatnosti - A104

sri 16:15-19:15 Područja prevoditeljske djelatnosti - A123

čet 10:15-11:00 Leksikologija i leksikografija - izborno - D5

Leksikologija i leksikografija - izborno - D5

Pragmalingvistika - D6

čet 16:15-17:45 Kognitivna lingvistika i prevođenje - A105

pet 11:45-13:15 Leksikologija i leksikografija - izborno - D5

DIPLOM_ANG2_KKS Anglistika: književno-kulturološki smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 11:00-12:30 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima - izborno - D2

uto 08:00-09:30 Povijest i paradigme američkih studija 1 - izborno - D2

uto 13:15-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A123

uto 14:00-14:45 Predrafaelitizam - izborno - A105

uto 18:30-19:15 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti - izborno - D7

sri 13:15-14:00 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima - izborno - A105

sri 15:30-16:15 Englesko barokno pjesništvo - izborno - A123

čet 12:30-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A105

čet 14:00-15:30 Predrafaelitizam - izborno - A105

čet 15:30-16:15 Povijest i paradigme američkih studija 1 - izborno - A105

čet 17:45-19:15 Englesko barokno pjesništvo - izborno - A105

pet 17:00-18:30 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti - izborno - D7

DIPLOM_ANG2_KKS Anglistika: književno-kulturološki smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 11:00-12:30 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima - izborno - D2

uto 08:00-09:30 Povijest i paradigme američkih studija 1 - izborno - D2

uto 13:15-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A123

uto 14:00-14:45 Predrafaelitizam - izborno - A105

uto 18:30-19:15 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti - izborno - D7

sri 13:15-14:00 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima - izborno - A105

sri 15:30-16:15 Englesko barokno pjesništvo - izborno - A123

čet 12:30-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A105

čet 14:00-15:30 Predrafaelitizam - izborno - A105

čet 15:30-16:15 Povijest i paradigme američkih studija 1 - izborno - A105

čet 17:45-19:15 Englesko barokno pjesništvo - izborno - A105

pet 17:00-18:30 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti - izborno - D7

DIPLOM_ANG2_LNG Anglistika: smjer lingvistika

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 15:30-17:00 Pisanje znanstvenih tekstova 1 - A123

sri 12:30-14:00 Sintaktičke teorije - izborno - D4

sri 16:15-17:45 Pisanje znanstvenih tekstova 1 - A105

čet 10:15-11:45 Leksikologija i leksikografija - D5

čet 12:30-13:15 Sintaktičke teorije - izborno - D5

pet 11:45-13:15 Leksikologija i leksikografija - D5

uto 15:30-16:15

čet 11:00-11:45

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 3/95

Page 4: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

DIPLOM_ANG2_LNG Anglistika: smjer lingvistika

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 17:45-19:15 Engleski širom svijeta - izborno - A105

uto 13:15-14:45 Pragmalingvistika - izborno - D2

sri 09:30-11:00 Psiholingvistika - izborno - D1

sri 12:30-14:00 Sintaktičke teorije - izborno - D4

čet 11:00-11:45 Pragmalingvistika - izborno - D6

čet 12:30-13:15 Sintaktičke teorije - izborno - D5

čet 13:15-14:45 Psiholingvistika - izborno - D5

čet 17:00-18:30 Engleski širom svijeta - izborno - D5

pet 11:00-12:30 Sociolingvistika - izborno - D3

pet 13:15-14:45 Sociolingvistika - izborno - A123

DIPLOM_ANG2_NAST Anglistika: nastavnički smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

Jezik i kognicija: od teorije do primjene - izborno - nije se izvodilo

Jezik i kognicija: od teorije do primjene - izborno - nije se izvodilo

pon 09:30-11:00 Proces ovladavanja jezikom - A105

čet 09:30-11:00 Proces ovladavanja jezikom - A105

DIPLOM_ANG2_NAST Anglistika: nastavnički smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

Jezik i kognicija: od teorije do primjene - izborno - nije se izvodilo

Jezik i kognicija: od teorije do primjene - izborno - nije se izvodilo

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika - izborno - nije se

izvodilo

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika - izborno - nije se

izvodilo

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika - izborno - nije se

izvodilo

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika - izborno - nije se

izvodilo

pon 11:45-13:15 Dvojezičnost - izborno - A219

čet 11:00-12:30 Dvojezičnost - izborno - A105

DIPLOM_ANG2_PREV Anglistika: smjer prevoditeljstvo

semestar 1 dvopredmetni studij

uto 10:15-11:45 Prevođenje znanstvenih tekstova - A314

uto 13:15-14:45 Prevođenje znanstvenih tekstova - A216

uto 14:45-16:15 Teorija prevođenja - A105

čet 08:45-10:15 Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika - A123

čet 12:30-14:00 Teorija prevođenja - A123

čet 14:00-17:00 Prevođenje znanstvenih tekstova - A104

pet 15:30-17:00 Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika - D2

DIPLOM_ANG2_PREV Anglistika: smjer prevoditeljstvo

semestar 3 dvopredmetni studij

nije se izvodilo

nije se izvodilo

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 4/95

Page 5: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

pon 16:15-18:30 Područja prevoditeljske djelatnosti - A104

uto 08:45-09:30 Kognitivna lingvistika i prevođenje - A105

uto 13:15-14:45 Pragmalingvistika - D2

uto 14:45-15:30 Područja prevoditeljske djelatnosti - A219

Područja prevoditeljske djelatnosti - A219

Područja prevoditeljske djelatnosti - A314

sri 11:00-12:30 Područja prevoditeljske djelatnosti - A104

sri 16:15-19:15 Područja prevoditeljske djelatnosti - A123

čet 10:15-11:00 Leksikologija i leksikografija - D5

Leksikologija i leksikografija - D5

Pragmalingvistika - D6

čet 16:15-17:45 Kognitivna lingvistika i prevođenje - A105

pet 11:45-13:15 Leksikologija i leksikografija - D5

DIPLOM_ANT2 Antropologija

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:45 Politička antropologija - izborno - A125

pon 14:45-16:15 Suvremene antropološke teorije - A125

pon 16:15-18:30 Kultura i identitet - A112

pon 18:30-20:00 Etika i antropologija - izborno - A112

uto 08:00-11:00 Sociologija kulture I - izborno - A112

sri 17:00-20:00 Urbana antropologija - izborno - A106

čet 16:15-18:30 Forenzična antropologija - analiza trauma i osobna biologija - izborno - A018

DIPLOM_ANT2 Antropologija

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:45 Politička antropologija - izborno - A125

pon 18:30-20:00 Etika i antropologija - izborno - A112

uto 08:00-11:00 Sociologija kulture I - izborno - A112

sri 17:00-20:00 Urbana antropologija - izborno - A106

DIPLOM_ARH1_ANT Arheologija: smjer antička arheologija

semestar 1 jednopredmetni studij

pon 08:00-09:30 Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta - A018

pon 11:00-12:30 Rimska klasična arheologija - FOND1

uto 08:00-08:45 Eksperimentalna arheologija - FOND2

uto 09:30-11:00 Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji - FOND2

uto 11:45-13:15 Eksperimentalna arheologija - FOND2

sri 08:00-09:30 Latinski jezik za arheologe II - FOND2

pet 09:30-11:00 Egejska arheologija - FOND1

DIPLOM_ARH1_ANT Arheologija: smjer antička arheologija

semestar 3 jednopredmetni studij

uto 14:45-16:15 Seminar iz provincijalne arheologije 2 - FOND2

uto 16:15-17:45 Seminar iz kasnoantičke arheologije - FOND2

sri 11:00-12:30 Ranokršćanska arheologija - FOND2

sri 12:30-14:00 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2 - FOND2

sri 14:00-15:30 Rimska provincijalna keramika - A018

uto 15:30-16:15

čet 11:00-11:45

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 5/95

Page 6: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

čet 08:00-09:30 Materijali i tehnologije u arheologiji - izborno - FOND2

čet 11:00-12:30 Rimska uprava u provinciji Dalmaciji - izborno - A018

čet 14:00-15:30 Provincijalna arheologija 1 - FOND2

čet 17:00-18:30 Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu - izborno - FOND1

DIPLOM_ARH1_PRA Arheologija: smjer prapovijesna arheologija

semestar 1 jednopredmetni studij

pon 12:30-14:00 Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini - izborno - A018

uto 08:00-08:45 Eksperimentalna arheologija - izborno - FOND2

uto 09:30-11:00 Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji - FOND2

uto 11:45-13:15 Eksperimentalna arheologija - izborno - FOND2

sri 09:30-11:00 Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu - FOND2

sri 11:00-12:30 Litička analiza - A018

sri 14:00-15:30 Arheologija neolitika - FOND2

sri 17:00-20:00 Arheološki praktikum - kvantitativna obrada podataka - izborno - A215

čet 09:30-11:00 Teorijska arheologija - izborno - FOND2

čet 15:30-17:00 Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima - izborno - FOND1

DIPLOM_ARH1_PRA Arheologija: smjer prapovijesna arheologija

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 09:30-11:00 Latenska kultura u Hrvatskoj - FOND2

pon 11:00-12:30 Latenska kultura u Hrvatskoj - A018

pon 14:00-17:00 Istočni halštatski krug - FOND2

sri 12:30-14:00 Simbolika i umjetnost u paleolitiku - izborno - A018

sri 17:00-20:00 Arheološki praktikum - kvantitativna obrada podataka - izborno - A215

čet 08:00-09:30 Materijali i tehnologije u arheologiji - izborno - FOND2

čet 11:00-12:30 Arheologija eneolitika - FOND2

čet 12:30-14:00 Počeci simbolike i umjetnosti - FOND2

DIPLOM_ARH1_SVA Arheologija: smjer srednjovjekovna arheologija

semestar 1 jednopredmetni studij

pon 09:30-11:00 Predromanička i ranoromanička arhitektura - A018

pon 14:00-15:30 Seminar iz srednjovjekovne arhitekture - FOND1

uto 08:00-08:45 Eksperimentalna arheologija - izborno - FOND2

uto 09:30-11:00 Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji - FOND2

uto 11:45-13:15 Eksperimentalna arheologija - izborno - FOND2

sri 08:00-09:30 Latinski jezik za arheologe II - izborno - FOND2

sri 09:30-11:00 Germani u Panoniji - A018

sri 17:00-20:00 Arheološki praktikum - kvantitativna obrada podataka - izborno - A215

DIPLOM_ARH1_SVA Arheologija: smjer srednjovjekovna arheologija

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 14:00-15:30 Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka - A018

pon 15:30-17:00 Srednjovjekovna keramika - A018

uto 11:00-12:30 Središnja mjesta i njihova periferija u srednjem i novom vijeku - izborno - A018

uto 14:00-15:30 Starohrvatska groblja od 7. do 11. st. - A018

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 6/95

Page 7: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

uto 15:30-17:00 Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja - A018

sri 17:00-20:00 Arheološki praktikum - kvantitativna obrada podataka - izborno - A215

čet 08:00-09:30 Materijali i tehnologije u arheologiji - izborno - FOND2

DIPLOM_ARH2_ANT Arheologija: smjer antička arheologija

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 08:00-09:30 Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta - A018

pon 11:00-12:30 Rimska klasična arheologija - FOND1

pet 09:30-11:00 Egejska arheologija - FOND1

DIPLOM_ARH2_ANT Arheologija: smjer antička arheologija

semestar 3 dvopredmetni studij

uto 14:45-16:15 Seminar iz provincijalne arheologije 2 - FOND2

sri 11:00-12:30 Ranokršćanska arheologija - FOND2

čet 14:00-15:30 Provincijalna arheologija 1 - FOND2

DIPLOM_ARH2_PRA Arheologija: smjer prapovijesna arheologija

semestar 1 dvopredmetni studij

sri 09:30-11:00 Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu - FOND2

sri 11:00-12:30 Litička analiza - A018

sri 14:00-15:30 Arheologija neolitika - FOND2

DIPLOM_ARH2_PRA Arheologija: smjer prapovijesna arheologija

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 14:00-17:00 Istočni halštatski krug - FOND2

čet 11:00-12:30 Arheologija eneolitika - FOND2

čet 12:30-14:00 Počeci simbolike i umjetnosti - FOND2

DIPLOM_ARH2_SVA Arheologija: smjer srednjovjekovna arheologija

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 09:30-11:00 Predromanička i ranoromanička arhitektura - A018

pon 14:00-15:30 Seminar iz srednjovjekovne arhitekture - FOND1

sri 09:30-11:00 Germani u Panoniji - A018

DIPLOM_ARH2_SVA Arheologija: smjer srednjovjekovna arheologija

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 14:00-15:30 Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka - A018

pon 15:30-17:00 Srednjovjekovna keramika - izborno - A018

uto 08:00-08:45 Eksperimentalna arheologija - izborno - FOND2

uto 11:45-13:15 Eksperimentalna arheologija - izborno - FOND2

uto 14:00-15:30 Starohrvatska groblja od 7. do 11. st. - A018

uto 15:30-17:00 Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja - izborno - A018

čet 08:00-09:30 Materijali i tehnologije u arheologiji - izborno - FOND2

DIPLOM_CON

semestar 1pon 08:00-10:15 Govorništvo za nastavnike (NM) - izborno - A123

pon 12:30-15:30 Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

pon 17:45-19:15 Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

Centar za obrazovanje nastavnika

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 7/95

Page 8: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

uto 08:00-09:30 Didaktika (NM) - D7

uto 09:30-14:00 Didaktika (NM) - A227

uto 15:30-17:00 Hrvatski jezik za nastavnike (NM) - izborno - D5

Hrvatski jezik za nastavnike (NM) - izborno - D5

Sustavna pedagogija (NM) - D3

uto 17:45-18:30 Sustavna pedagogija (NM) - D3

Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

Sustavna pedagogija (NM) - D5

sri 18:30-21:30 Sustavna pedagogija (NM) - A225

čet 17:00-18:30 Filozofija odgoja opći - izborno - D3

čet 18:30-21:30 Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

DIPLOM_CZJ

semestar 1Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A112

Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A111

Španjolski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - B310

pon 14:00-15:30 Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A112

pon 15:30-18:30 Njemački jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A213

Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A102

Talijanski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - B310

Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A102

Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A112

Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A111

Španjolski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A225

Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A112

uto 14:00-15:30 Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A112

Njemački jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

Njemački jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A112

Njemački jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

Njemački jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A112

Ruski jezik za akademske potrebe 1 - A216

Njemački jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

Ruski jezik za akademske potrebe 1 - A216

uto 17:45-18:30 Njemački jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

sri 08:00-09:30 Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

Francuski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A125

Njemački jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A315

Francuski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A112

Njemački jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

sri 12:30-14:00 Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A112

Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

Ruski jezik za akademske potrebe 3 - B310

Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A104

Njemački jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

uto 17:00-17:45

uto 18:30-21:30

Centar za strane jezike: studentska nastava

pon 11:00-12:30

pon 12:30-14:00

uto 09:30-11:00

uto 11:00-12:30

uto 12:30-14:00

uto 15:30-16:15

uto 16:15-17:00

uto 17:00-17:45

sri 09:30-11:00

sri 11:00-12:30

sri 14:00-15:30

sri 15:30-17:00

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 8/95

Page 9: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Ruski jezik za akademske potrebe 1 - A112

sri 17:00-18:30 Njemački jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A218

Francuski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A125

Njemački jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A111

Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A106

Francuski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A102

Njemački jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A106

Talijanski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A216

Francuski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A102

Njemački jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A106

Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A112

Talijanski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A216

Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A112

Talijanski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - B310

Španjolski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A112

Talijanski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - B310

Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A123

Španjolski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A112

čet 14:45-15:30 Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A123

Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A112

Njemački jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A215

Ruski jezik za akademske potrebe 1 - A312

pet 09:30-11:00 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A112

pet 11:00-12:30 Francuski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A112

Ruski jezik za akademske potrebe 1 - A302

Španjolski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A218

Ruski jezik za akademske potrebe 3 - A302

Španjolski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A112

pet 15:30-17:00 Španjolski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A112

DIPLOM_ČEŠ2_NAST Češki: nastavnički smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

čet 14:00-15:30 Češke jezične vježbe I. - A118

čet 17:00-18:30 Češki prijevodni seminar I - A124

pet 11:00-12:30 Glotodidaktika - A312

pet 12:30-14:00 Usvajanje stranoga jezika - A312

pet 14:00-15:30 Češke jezične vježbe I. - A124

DIPLOM_ČEŠ2_NAST Češki: nastavnički smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:00 Češke jezične vježbe III. - A312

sri 09:30-11:00 Češke jezične vježbe III. - F316

pet 09:30-11:00 Češki prijevodni seminar III - A213

pet 11:00-12:30 Glotodidaktika - A312

pet 12:30-14:00 Usvajanje stranoga jezika - A312

DIPLOM_ČEŠ2_PKS Češki: prevoditeljsko-kulturološki smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

sri 15:30-17:00

čet 09:30-11:00

čet 11:00-11:45

čet 11:45-12:30

čet 12:30-13:15

čet 13:15-14:00

čet 14:00-14:45

čet 16:15-17:45

pet 12:30-14:00

pet 14:00-15:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 9/95

Page 10: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

pon 09:30-11:00 Češko žensko pismo - izborno - A124

pon 11:00-12:30 Češki jezik u barokno doba - izborno - A312

čet 14:00-15:30 Češke jezične vježbe I. - A118

čet 17:00-18:30 Češki prijevodni seminar I - A124

pet 14:00-15:30 Češke jezične vježbe I. - A124

DIPLOM_ČEŠ2_PKS Češki: prevoditeljsko-kulturološki smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 09:30-11:00 Češko žensko pismo - izborno - A124

pon 11:00-12:30 Češki jezik u barokno doba - izborno - A312

pon 12:30-14:00 Češke jezične vježbe III. - A312

sri 09:30-11:00 Češke jezične vježbe III. - F316

pet 09:30-11:00 Češki prijevodni seminar III - A213

DIPLOM_EKA2 Etnologija i kulturna antropologija

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:45 Politička antropologija - izborno - A125

sri 12:30-14:00 Etnološki i kulturnoantropološki pristupi zaštiti i očuvanju baštine - izborno - A001

sri 14:00-15:30 Etnološki i kulturnoantropološki pristupi zaštiti i očuvanju baštine - izborno - A125

sri 17:00-20:00 Urbana antropologija - izborno - A106

čet 12:30-14:00 Globalizacija i lokalne kulturne prakse - izborno - A001

čet 15:30-17:00 Globalizacija i lokalne kulturne prakse - izborno - A308

pet 09:30-11:00 Antropologija nasilja i sukoba - izborno - A106

pet 11:00-12:30 Antropologija nasilja i sukoba - izborno - A001

DIPLOM_EKA2 Etnologija i kulturna antropologija

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 16:15-19:15 Antropologija djetinjstva - izborno - A125

uto 17:00-20:00 Antropologija sporta - izborno - A125

sri 12:30-14:00 Etnološki i kulturnoantropološki pristupi zaštiti i očuvanju baštine - izborno - A001

sri 14:00-15:30 Etnološki i kulturnoantropološki pristupi zaštiti i očuvanju baštine - izborno - A125

sri 17:00-20:00 Urbana antropologija - izborno - A106

čet 12:30-14:00 Globalizacija i lokalne kulturne prakse - izborno - A001

čet 15:30-17:00 Globalizacija i lokalne kulturne prakse - izborno - A308

DIPLOM_FF_IZBOR

semestar 1Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika - izborno - nije se izvodilo

Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika - izborno - nije se izvodilo

Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika - izborno - nije se izvodilo

Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika - izborno - nije se izvodilo

Jezik i kognicija: od teorije do primjene - izborno - nije se izvodilo

Jezik i kognicija: od teorije do primjene - izborno - nije se izvodilo

kolegiji na razini Fakulteta

nije se izvodilo

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 10/95

Page 11: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika - izborno - nije se

izvodilo

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika - izborno - nije se

izvodilo

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika - izborno - nije se

izvodilo

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika - izborno - nije se

izvodilo

Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi - izborno - izvan FF

Autopsija, arhiv, atribucija - izborno - izvan FF

Povijest i teorija dizajna - izborno - izvan FF

Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - izvan FF

Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - izvan FF

Zaštita nepokretne baštine - izborno - izvan FF

Zaštita nepokretne baštine - izborno - izvan FF

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta - izborno - A018

Islamska arhitektura i umjetnost - izborno - D5

Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

Kršćanstvo u srednjem vijeku II. - izborno - A201

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta - izborno - A018

Islamska arhitektura i umjetnost - izborno - D5

Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

Kršćanstvo u srednjem vijeku II. - izborno - A201

Povijest i teorija dizajna - izborno - A126

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Izvori za ranonovovjekovnu povijest I. - izborno - A001

Latenska kultura u Hrvatskoj - izborno - FOND2

Povijest i teorija dizajna - izborno - A126

Predromanička i ranoromanička arhitektura - izborno - A018

Proces ovladavanja jezikom - izborno - A105

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" - izborno - A126

Izvori za ranonovovjekovnu povijest I. - izborno - A001

Latenska kultura u Hrvatskoj - izborno - FOND2

Predromanička i ranoromanička arhitektura - izborno - A018

Proces ovladavanja jezikom - izborno - A105

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" - izborno - A126

Izvori za ranonovovjekovnu povijest III. - izborno - A202

Latenska kultura u Hrvatskoj - izborno - A018

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima - izborno - D2

Rimska klasična arheologija - izborno - FOND1

Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

Dvojezičnost - izborno - A219

nije se izvodilo

izvan Fakulteta

pon 08:00-08:45

pon 08:45-09:30

pon 09:30-10:15

pon 10:15-11:00

pon 11:00-11:45

pon 11:45-12:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 11/95

Page 12: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" - izborno - A126

Izvori za ranonovovjekovnu povijest III. - izborno - A202

Latenska kultura u Hrvatskoj - izborno - A018

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima - izborno - D2

Rimska klasična arheologija - izborno - FOND1

Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

Dvojezičnost - izborno - A219

Filozofske teorije emocija - A101

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi - izborno - A126

Politička antropologija - izborno - A125

Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini - izborno - A018

Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa - izborno - A201

Teorija književnosti: Figura čitateljice - izborno - A214

Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

Filozofske teorije emocija - A101

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi - izborno - A126

Politička antropologija - izborno - A125

Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini - izborno - A018

Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa - izborno - A201

Teorija književnosti: Figura čitateljice - izborno - A214

Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka - izborno - A018

Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua - izborno - A101

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Istočni halštatski krug - izborno - FOND2

Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi - izborno - A126

Politička antropologija - izborno - A125

Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

Tečaj slovenskoga jezika 1 - izborno - A302

Teorija književnosti: Figura čitateljice - izborno - A214

Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka - izborno - A018

Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua - izborno - A101

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Istočni halštatski krug - izborno - FOND2

Jezični poremećaji - izborno - A113

Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

Tečaj slovenskoga jezika 1 - izborno - A302

Istočni halštatski krug - izborno - FOND2

Jezični poremećaji - izborno - A113

pon 11:45-12:30

pon 12:30-13:15

pon 13:15-14:00

pon 14:00-14:45

pon 14:45-15:30

pon 15:30-16:15

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 12/95

Page 13: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I - izborno - A106

Pisanje znanstvenih tekstova 1 - izborno - A123

Povijest Grčke i Rima II. - izborno - A201

Suvremena bugarska književnost - izborno - A216

Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

Istočni halštatski krug - izborno - FOND2

Jezični poremećaji - izborno - A113

Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I - izborno - A106

Pisanje znanstvenih tekstova 1 - izborno - A123

Povijest Grčke i Rima II. - izborno - A201

Suvremena bugarska književnost - izborno - A216

Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

Rođaci i bližnji: obiteljske strukture u srednjem vijeku - izborno - A201

Uvod u filozofiju I / Uvod u filozofiju I - opći - A101

Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

Engleski širom svijeta - izborno - A105

Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

Rođaci i bližnji: obiteljske strukture u srednjem vijeku - izborno - A201

Uvod u filozofiju I / Uvod u filozofiju I - opći - A101

Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

pon 18:30-19:15 Engleski širom svijeta - izborno - A105

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća - izborno - A001

Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti - izborno - A315

Povijest i paradigme američkih studija 1 - izborno - D2

Sociologija kulture I - izborno - A112

Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. - izborno - A202

Zaštita nepokretne baštine - izborno - A126

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

Etika - opći predmet - A106

Kognitivna lingvistika i prevođenje - izborno - A105

Kognitivna sintaksa i semantika - izborno - A301

Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća - izborno - A001

Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti - izborno - A315

Povijest i paradigme američkih studija 1 - izborno - D2

Sociologija kulture I - izborno - A112

Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. - izborno - A202

Zaštita nepokretne baštine - izborno - A126

Etika - opći predmet - A106

Kognitivna sintaksa i semantika - izborno - A113

Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

Semantika južnoslavenskih jezika - izborno - A204

Sociologija kulture I - izborno - A112

Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji - izborno - FOND2

Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. - izborno - C015

Analiza diskursa - izborno - A113

pon 15:30-16:15

pon 16:15-17:00

pon 17:00-17:45

pon 17:45-18:30

uto 08:00-08:45

uto 08:45-09:30

uto 09:30-11:00

uto 11:00-11:45

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 13/95

Page 14: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Etika - opći predmet - A106

Središnja mjesta i njihova periferija u srednjem i novom vijeku - izborno - A018

Analiza diskursa - izborno - A113

Estetika – seminar: Kantova Kritika moći suđenja - izborno - A106

Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea - izborno - A101

Središnja mjesta i njihova periferija u srednjem i novom vijeku - izborno - A018

Estetika – seminar: Kantova Kritika moći suđenja - izborno - A106

Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea - izborno - A101

Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - A126

Kulturna povijest Osmanskog Carstva (I) - izborno - A128

Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A123

Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - A126

Pragmalingvistika - izborno - D2

Frazeologija južnoslavenskih jezika - izborno - A001

Kulturna povijest Osmanskog Carstva (I) - izborno - A128

Pragmalingvistika - izborno - D2

Predrafaelitizam - izborno - A105

Starohrvatska groblja od 7. do 11. st. - izborno - A018

Umjetnost Trecenta - izborno - A126

Frazeologija južnoslavenskih jezika - izborno - A001

Kulturna povijest Osmanskog Carstva (I) - izborno - A128

Opća povijest književnosti: Proust i njegovi tumači - izborno - B212

Starohrvatska groblja od 7. do 11. st. - izborno - A018

Teorija prevođenja - izborno - A105

Umjetnost Trecenta - izborno - A126

Historijska antropologija - izborno - A201

Josip Broz Tito - izborno - A001

Lingvistika za romaniste - izborno - A110

Opća povijest književnosti: Proust i njegovi tumači - izborno - B212

Povijest filozofije – seminar: Uvod u studij Hegela - izborno - A106

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

Statističke metode u lingvistici - izborno - Knjiznica I.kat

Teorija prevođenja - izborno - A105

Umjetnost Trecenta - izborno - A126

Vasko Popa i srpsko pjesništvo - izborno - B320

Historijska antropologija - izborno - A201

Human Nature and Human Enhancement - izborno - Virtualno2

Josip Broz Tito - izborno - A001

Lingvistika za romaniste - izborno - A110

Opća povijest književnosti: Proust i njegovi tumači - izborno - B212

Povijest filozofije – seminar: Uvod u studij Hegela - izborno - A106

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

Semantika talijanskog jezika - izborno - A209

Statističke metode u lingvistici - izborno - Knjiznica I.kat

Vasko Popa i srpsko pjesništvo - izborno - B320

uto 11:00-11:45

uto 11:45-12:30

uto 12:30-13:15

uto 13:15-14:00

uto 14:00-14:45

uto 14:45-15:30

uto 15:30-16:15

uto 16:15-17:00

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 14/95

Page 15: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Filozofija jezika I - izborno - A101

Human Nature and Human Enhancement - izborno - Virtualno2

Poredbena romanska lingvistika - izborno - A311

Semantika talijanskog jezika - izborno - A209

Stara povijest hrvatskih zemalja II. - izborno - A201

Statističke metode u lingvistici - izborno - Knjiznica I.kat

Filozofija jezika I - izborno - A101

Poredbena romanska lingvistika - izborno - A311

Semantika talijanskog jezika - izborno - A209

Stara povijest hrvatskih zemalja II. - izborno - A201

Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti - izborno - D7

Povijest filozofije – seminar: Temeljni filozofijski pojmovi - izborno - A106

uto 19:15-20:00 Povijest filozofije – seminar: Temeljni filozofijski pojmovi - izborno - A106

Latinski jezik za arheologe II - izborno - FOND2

Povijest starog Istoka II. - izborno - A102

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Autopsija, arhiv, atribucija - izborno - A126

Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu - izborno - FOND2

Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

Psiholingvistika - izborno - D1

Teaching about the Shoah - izborno - D5

Autopsija, arhiv, atribucija - izborno - A126

Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu - izborno - FOND2

Marx i marksističke filozofije - seminar: Novije interpretacije Marxa - izborno - A101

Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

Psiholingvistika - izborno - D1

Teaching about the Shoah - izborno - D5

Autopsija, arhiv, atribucija - izborno - A126

Jezične tehnologije - izborno - A113

Litička analiza - izborno - A018

Marx i marksističke filozofije - seminar: Novije interpretacije Marxa - izborno - A101

Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

Ranokršćanska arheologija - izborno - FOND2

Tečaj makedonskog jezika 1 - izborno - A102

Jezične tehnologije - izborno - A113

Litička analiza - izborno - A018

Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

Ranokršćanska arheologija - izborno - FOND2

Tečaj makedonskog jezika 1 - izborno - A102

Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije - izborno - A101

Veliki podatci - izborno - A103

Jezične tehnologije - izborno - A205

Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća - izborno - A202

Sintaktičke teorije - izborno - D4

Srednjovjekovni latinski jezik I. - izborno - D1

uto 17:00-17:45

uto 17:45-18:30

uto 18:30-19:15

sri 08:00-09:30

sri 09:30-10:15

sri 10:15-11:00

sri 11:00-11:45

sri 11:45-12:30

sri 12:30-13:15

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 15/95

Page 16: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije - izborno - A101

Veliki podatci - izborno - A103

Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća - izborno - A126

Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća - izborno - A202

Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima - izborno - A105

Sintaktičke teorije - izborno - D4

Srednjovjekovni latinski jezik I. - izborno - D1

Veliki podatci - izborno - A103

Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća - izborno - A126

Rimska provincijalna keramika - izborno - A018

Uvod u filozofiju I / Uvod u filozofiju I - opći - A106

Ekohistorija - izborno - A202

Ontologija – seminar: Kant, Prolegomena za svaku buduću metafiziku - izborno - A106

Srednjovjekovno plemstvo - izborno - A001

Ekohistorija - izborno - A202

Ontologija – seminar: Kant, Prolegomena za svaku buduću metafiziku - izborno - A106

Pisanje znanstvenih tekstova 1 - izborno - A105

Srednjovjekovno plemstvo - izborno - A001

Ekonomska historija - izborno - A202

Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana - izborno - A303

Pisanje znanstvenih tekstova 1 - izborno - A105

Politička povijest - izborno - A201

Suvremena filozofska terminologija I - D3

Ekonomska historija - izborno - A202

Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana - izborno - A303

Politička povijest - izborno - A201

Suvremena filozofska terminologija I - D3

sri 18:30-19:15 Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana - izborno - A303

sri 19:15-20:45 Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji - izborno - A101

Ie. jezični tečaj: staroirski I - izborno - A113

Materijali i tehnologije u arheologiji - izborno - FOND2

Muzeologija i rodna perspektiva - izborno - A308

Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima - izborno -

A213

Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

Proces ovladavanja jezikom - izborno - A105

Tečaj bugarskoga jezika 1 - izborno - A302

Teorijska arheologija - izborno - FOND2

Uvod u rusku civilizaciju 1 - izborno - A118

Leksikologija i leksikografija - izborno - D5

Muzeologija i rodna perspektiva - izborno - A308

Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima - izborno -

A213

Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

Proces ovladavanja jezikom - izborno - A105

sri 12:30-13:15

sri 13:15-14:00

sri 14:00-15:30

sri 15:30-16:15

sri 16:15-17:00

sri 17:00-17:45

sri 17:45-18:30

čet 08:00-09:30

čet 09:30-10:15

čet 10:15-11:00

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 16/95

Page 17: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Tečaj bugarskoga jezika 1 - izborno - A302

Teorijska arheologija - izborno - FOND2

Uvod u rusku civilizaciju 1 - izborno - A118

Dvojezičnost - izborno - A105

Indoeuropska mitologija - izborno - A113

Kulturna povijest - izborno - A202

Leksikologija i leksikografija - izborno - D5

Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom - izborno - A001

Pragmalingvistika - izborno - D6

Rimska uprava u provinciji Dalmaciji - izborno - A018

Tvorba riječi - izborno - A301

Uvod u sociolingvistiku i dijalektologiju španjolskoga jezika - izborno - A116

Dvojezičnost - izborno - A105

Grčka filozofija I - A101

Indoeuropska mitologija - izborno - A113

Kulturna povijest - izborno - A202

Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom - izborno - A001

Računarska lingvistika - izborno - A103

Rimska uprava u provinciji Dalmaciji - izborno - A018

Tvorba riječi - izborno - A301

Uvod u sociolingvistiku i dijalektologiju španjolskoga jezika - izborno - A116

Grčka filozofija I - A101

Habsburška Monarhija: imperijalna baština - izborno - A202

Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme - izborno - D6

Indoeuropska mitologija - izborno - A113

Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A105

Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

Počeci simbolike i umjetnosti - izborno - FOND2

Računarska lingvistika - izborno - A103

Sintaktičke teorije - izborno - D5

Teorija prevođenja - izborno - A123

Tvorba riječi - izborno - A301

Habsburška Monarhija: imperijalna baština - izborno - A202

Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme - izborno - D6

Metode psiholingvističkih istraživanja 1 - izborno - A113

Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A105

Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

Nesvjesno i inscenacija stvarnosti - izborno - A101

Počeci simbolike i umjetnosti - izborno - FOND2

Psiholingvistika - izborno - D5

Računarska lingvistika - izborno - A103

Teorija prevođenja - izborno - A123

Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi - izborno - D6

Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme - izborno - A001

Metode psiholingvističkih istraživanja 1 - izborno - A113

čet 10:15-11:00

čet 11:00-11:45

čet 11:45-12:30

čet 12:30-13:15

čet 13:15-14:00

čet 14:00-14:45

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 17/95

Page 18: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Nesvjesno i inscenacija stvarnosti - izborno - A101

Predrafaelitizam - izborno - A105

Proces usvajanja drugog jezika - izborno - D1

Provincijalna arheologija 1 - izborno - FOND2

Psiholingvistika - izborno - D5

Računarska lingvistika - izborno - A103

Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi - izborno - D6

Filmologija: Hrvatski žanrovski film - izborno - A214

Grčka filozofija I - A101

Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme - izborno - A001

Metode psiholingvističkih istraživanja 1 - izborno - A113

Predrafaelitizam - izborno - A105

Proces usvajanja drugog jezika - izborno - D1

Provincijalna arheologija 1 - izborno - FOND2

Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima - izborno - FOND1

Filmologija: Hrvatski žanrovski film - izborno - A214

Grčka filozofija I - A101

Historijska demografija - izborno - A001

Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme - izborno - A201

Osnove perzijskog jezika (I) - izborno - A209

Povijest i paradigme američkih studija 1 - izborno - A105

Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima - izborno - FOND1

Filmologija: Hrvatski žanrovski film - izborno - A214

Historijska demografija - izborno - A001

Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme - izborno - A201

Kognitivna lingvistika i prevođenje - izborno - A105

Metafizika - izborno - A101

Osnove perzijskog jezika (I) - izborno - A209

Engleski širom svijeta - izborno - D5

Filmologija: Klasične teorije filma - izborno - A214

Kognitivna lingvistika i prevođenje - izborno - A105

Metafizika - izborno - A101

Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

Pragmatika južnoslavenskih jezika - izborno - A302

Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu - izborno - FOND1

Engleski širom svijeta - izborno - D5

Filmologija: Klasične teorije filma - izborno - A214

Indijska filozofija - seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda -

izborno - A106

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski - izborno - A113

Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

Pragmatika južnoslavenskih jezika - izborno - A302

Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu - izborno - FOND1

Filmologija: Klasične teorije filma - izborno - A214

čet 14:00-14:45

čet 14:45-15:30

čet 15:30-16:15

čet 16:15-17:00

čet 17:00-17:45

čet 17:45-18:30

čet 18:30-19:15

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 18/95

Page 19: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Indijska filozofija - seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda -

izborno - A106

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski - izborno - A113

Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

Indijska filozofija I - A101

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski - izborno - A113

Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

čet 20:00-20:45 Indijska filozofija I - A101

Historicizam u hrvatskoj arhitekturi - izborno - A123

Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću - izborno - A202

Pomoćne povijesne znanosti I. - izborno - D2

Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

Znakovi u komunikaciji - izborno - A113

Analiza diskursa - izborno - A113

Historicizam u hrvatskoj arhitekturi - izborno - A123

Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću - izborno - A202

Pomoćne povijesne znanosti I. - izborno - D2

Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

E-leksik - izborno - A113

Historicizam u hrvatskoj arhitekturi - izborno - A123

Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću - izborno - A201

E-leksik - izborno - A113

Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću - izborno - A201

E-leksik - izborno - A113

Hrvatsko-mađarske književne veze - izborno - A204

Sociolingvistika - izborno - D3

Umjetnost oko godine 1000. - izborno - A126

Hrvatsko-mađarske književne veze - izborno - A204

Leksikologija i leksikografija - izborno - D5

Sociolingvistika - izborno - D3

Umjetnost oko godine 1000. - izborno - A126

Znakovi u komunikaciji - izborno - A113

Etika - seminar: Alijenacija i etika - izborno - A101

Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću - izborno - D6

Leksikologija i leksikografija - izborno - D5

Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

Umjetnost oko godine 1000. - izborno - A126

Znakovi u komunikaciji - izborno - A113

Etika - seminar: Alijenacija i etika - izborno - A101

Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću - izborno - D6

Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji - izborno - A113

Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

Sociolingvistika - izborno - A123

Talijansko pjesništvo 13. stoljeća (I. skupina) - izborno - A303

Etika - seminar: Biocentrizam u etici - izborno - A101

čet 18:30-19:15

čet 19:15-20:00

pet 08:00-08:45

pet 08:45-09:30

pet 09:30-10:15

pet 10:15-11:00

pet 11:00-11:45

pet 11:45-12:30

pet 12:30-13:15

pet 13:15-14:00

pet 14:00-14:45

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 19/95

Page 20: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji - izborno - A113

Mafija na filmu - izborno - A209

Sociolingvistika - izborno - A123

Suvremena slovenska proza - izborno - F316

Talijansko pjesništvo 13. stoljeća (I. skupina) - izborno - A303

Etika - seminar: Biocentrizam u etici - izborno - A101

Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji - izborno - A113

Mafija na filmu - izborno - A209

Suvremena slovenska proza - izborno - F316

Talijansko pjesništvo 13. stoljeća (I. skupina) - izborno - A303

Mafija na filmu - izborno - A209

Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

Talijansko pjesništvo 13. stoljeća (I. skupina) - izborno - A303

Mafija na filmu - izborno - A209

Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

pet 17:00-18:30 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti - izborno - D7

DIPLOM_FIL1_ZNAN Filozofija: znanstveni smjer

semestar 1 jednopredmetni studij

pon 12:30-14:00 Filozofske teorije emocija - izborno - A101

pon 14:00-15:30 Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua - izborno - A101

pon 15:30-17:00 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I - izborno - A106

Estetika – seminar: Kantova Kritika moći suđenja - izborno - A106

Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea - izborno - A101

uto 15:30-16:15 Povijest filozofije – seminar: Uvod u studij Hegela - izborno - A106

Human Nature and Human Enhancement - izborno - Virtualno2

Povijest filozofije – seminar: Uvod u studij Hegela - izborno - A106

Filozofija jezika I - izborno - A101

Human Nature and Human Enhancement - izborno - Virtualno2

uto 17:45-18:30 Filozofija jezika I - izborno - A101

uto 18:30-20:00 Povijest filozofije – seminar: Temeljni filozofijski pojmovi - izborno - A106

sri 10:15-11:45 Marx i marksističke filozofije - seminar: Novije interpretacije Marxa - izborno - A101

sri 11:45-13:15 Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije - izborno - A101

sri 15:30-17:00 Ontologija – seminar: Kant, Prolegomena za svaku buduću metafiziku - izborno - A106

sri 19:15-20:45 Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji - izborno - A101

čet 13:15-14:45 Nesvjesno i inscenacija stvarnosti - izborno - A101

čet 16:15-17:45 Metafizika - izborno - A101

čet 17:45-19:15 Indijska filozofija - seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda -

izborno - A106

čet 19:15-20:45 Indijska filozofija I - izborno - A101

pet 12:30-14:00 Etika - seminar: Alijenacija i etika - izborno - A101

pet 14:00-15:30 Etika - seminar: Biocentrizam u etici - izborno - A101

pet 14:00-14:45

pet 14:45-15:30

pet 15:30-16:15

pet 16:15-17:00

uto 11:45-13:15

uto 16:15-17:00

uto 17:00-17:45

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 20/95

Page 21: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

DIPLOM_FIL2_NAST Filozofija: Nastavnički

semestar 1 dvopredmetni studij

Nastavna praksa filozofije I - izvan FF

Nastavna praksa filozofije I - izvan FF

pon 12:30-14:00 Filozofske teorije emocija - izborno - A101

pon 14:00-15:30 Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua - izborno - A101

pon 15:30-17:00 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I - izborno - A106

Estetika – seminar: Kantova Kritika moći suđenja - izborno - A106

Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea - izborno - A101

uto 15:30-16:15 Povijest filozofije – seminar: Uvod u studij Hegela - izborno - A106

Human Nature and Human Enhancement - izborno - Virtualno2

Povijest filozofije – seminar: Uvod u studij Hegela - izborno - A106

Filozofija jezika I - izborno - A101

Human Nature and Human Enhancement - izborno - Virtualno2

uto 17:45-18:30 Filozofija jezika I - izborno - A101

uto 18:30-20:00 Povijest filozofije – seminar: Temeljni filozofijski pojmovi - izborno - A106

sri 10:15-11:45 Marx i marksističke filozofije - seminar: Novije interpretacije Marxa - izborno - A101

sri 11:45-13:15 Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije - izborno - A101

sri 15:30-17:00 Ontologija – seminar: Kant, Prolegomena za svaku buduću metafiziku - izborno - A106

sri 19:15-20:45 Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji - izborno - A101

čet 13:15-14:45 Nesvjesno i inscenacija stvarnosti - izborno - A101

čet 14:45-16:15 Metodika nastave filozofije - A106

Metafizika - izborno - A101

Seminar iz metodike nastave filozofije I - A106

čet 17:45-19:15 Indijska filozofija - seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda -

izborno - A106

čet 19:15-20:45 Indijska filozofija I - izborno - A101

pet 12:30-14:00 Etika - seminar: Alijenacija i etika - izborno - A101

pet 14:00-15:30 Etika - seminar: Biocentrizam u etici - izborno - A101

DIPLOM_FIL2_ZNAN Filozofija: znanstveni

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:00 Filozofske teorije emocija - izborno - A101

pon 14:00-15:30 Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua - izborno - A101

pon 15:30-17:00 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I - izborno - A106

Estetika – seminar: Kantova Kritika moći suđenja - izborno - A106

Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea - izborno - A101

uto 15:30-16:15 Povijest filozofije – seminar: Uvod u studij Hegela - izborno - A106

Human Nature and Human Enhancement - izborno - Virtualno2

Povijest filozofije – seminar: Uvod u studij Hegela - izborno - A106

Filozofija jezika I - izborno - A101

Human Nature and Human Enhancement - izborno - Virtualno2

uto 17:45-18:30 Filozofija jezika I - izborno - A101

uto 18:30-20:00 Povijest filozofije – seminar: Temeljni filozofijski pojmovi - izborno - A106

izvan Fakulteta

uto 11:45-13:15

uto 16:15-17:00

uto 17:00-17:45

čet 16:15-17:45

uto 11:45-13:15

uto 16:15-17:00

uto 17:00-17:45

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 21/95

Page 22: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

sri 10:15-11:45 Marx i marksističke filozofije - seminar: Novije interpretacije Marxa - izborno - A101

sri 11:45-13:15 Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije - izborno - A101

sri 15:30-17:00 Ontologija – seminar: Kant, Prolegomena za svaku buduću metafiziku - izborno - A106

sri 19:15-20:45 Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji - izborno - A101

čet 13:15-14:45 Nesvjesno i inscenacija stvarnosti - izborno - A101

čet 16:15-17:45 Metafizika - izborno - A101

čet 17:45-19:15 Indijska filozofija - seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda -

izborno - A106

čet 19:15-20:45 Indijska filozofija I - izborno - A101

pet 12:30-14:00 Etika - seminar: Alijenacija i etika - izborno - A101

pet 14:00-15:30 Etika - seminar: Biocentrizam u etici - izborno - A101

DIPLOM_FON2_GOV Fonetika: smjer govorništvo

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

Statistika - izborno - B320

pon 09:30-10:15 Statistika - izborno - B320

pon 10:15-11:45 Govornička argumentacija - B320

pon 14:00-14:45 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 17:45-19:15 Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

uto 08:00-09:30 Didaktika (NM) - D7

Didaktika (NM) - A227

Audiotehnika - izborno - B320

Didaktika (NM) - A227

Govornička argumentacija - A209

Statistika - izborno - B315

uto 12:30-14:00 Didaktika (NM) - A227

uto 14:00-16:15 Istraživanje proizvodnje govora - izborno - B315

uto 17:00-18:30 Sustavna pedagogija (NM) - D3

Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

Sustavna pedagogija (NM) - D5

sri 10:15-11:00 Istraživanje proizvodnje govora - izborno - B315

sri 11:00-14:00 Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima - B320

sri 14:00-15:30 Metodologija znanstvenog rada - izborno - B320

sri 18:30-21:30 Sustavna pedagogija (NM) - A225

čet 14:00-15:30 Audiotehnika - izborno - B320

čet 17:00-18:30 Akustička fonetika - seminar - izborno - B315

čet 18:30-21:30 Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

pet 08:45-11:45 Metodika govorništva - B320

pet 13:15-16:15 Audiologija i spaciocepcija - izborno - B320

DIPLOM_FON2_GOV Fonetika: smjer govorništvo

semestar 3 dvopredmetni studij

Govorništvo za nastavnike (NM) - izborno - A123

Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 08:45-09:30

uto 09:30-11:00

uto 11:00-12:30

uto 18:30-21:30

pon 08:00-08:45

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 22/95

Page 23: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Govorništvo za nastavnike (NM) - izborno - A123

Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

Statistika - izborno - B320

Govorništvo za nastavnike (NM) - izborno - A123

Statistika - izborno - B320

pon 14:00-14:45 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 17:45-19:15 Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

uto 08:00-09:30 Didaktika (NM) - D7

Didaktika (NM) - A227

Audiotehnika - izborno - B320

Didaktika (NM) - A227

Statistika - izborno - B315

uto 12:30-14:00 Didaktika (NM) - A227

uto 14:00-15:30 Istraživanje proizvodnje govora - izborno - B315

Hrvatski jezik za nastavnike (NM) - izborno - D5

Istraživanje proizvodnje govora - izborno - B315

uto 16:15-17:00 Hrvatski jezik za nastavnike (NM) - izborno - D5

Hrvatski jezik za nastavnike (NM) - izborno - D5

Sustavna pedagogija (NM) - D3

uto 17:45-18:30 Sustavna pedagogija (NM) - D3

Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

Sustavna pedagogija (NM) - D5

sri 10:15-11:00 Istraživanje proizvodnje govora - izborno - B315

sri 11:00-14:00 Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima - B320

sri 14:00-15:30 Metodologija znanstvenog rada - izborno - B320

sri 18:30-21:30 Sustavna pedagogija (NM) - A225

čet 14:00-15:30 Audiotehnika - izborno - B320

Akustička fonetika - seminar - izborno - B315

Filozofija odgoja opći - izborno - D3

čet 18:30-21:30 Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

pet 08:45-11:45 Metodika govorništva - B320

pet 13:15-16:15 Audiologija i spaciocepcija - izborno - B320

DIPLOM_FON2_REH Fonetika: rehabilitacija slušanja i govora

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

Statistika - izborno - B320

pon 09:30-10:15 Statistika - izborno - B320

pon 10:15-11:45 Govornička argumentacija - izborno - B320

pon 14:00-14:45 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

uto 09:30-11:00 Audiotehnika - B320

Govornička argumentacija - izborno - A209

Statistika - izborno - B315

uto 14:00-16:15 Istraživanje proizvodnje govora - izborno - B315

sri 10:15-11:00 Istraživanje proizvodnje govora - izborno - B315

sri 11:00-14:00 Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima - izborno - B320

sri 14:00-15:30 Metodologija znanstvenog rada - izborno - B320

pon 08:45-09:30

pon 09:30-10:15

uto 09:30-11:00

uto 11:00-12:30

uto 15:30-16:15

uto 17:00-17:45

uto 18:30-21:30

čet 17:00-18:30

pon 08:45-09:30

uto 11:00-12:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 23/95

Page 24: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

čet 14:00-15:30 Audiotehnika - B320

čet 17:00-18:30 Akustička fonetika - seminar - izborno - B315

pet 08:45-11:45 Metodika govorništva - izborno - B320

pet 13:15-16:15 Audiologija i spaciocepcija - B320

DIPLOM_FON2_REH Fonetika: rehabilitacija slušanja i govora

semestar 3 dvopredmetni studij

Govorništvo za nastavnike (NM) - izborno - A123

Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

Govorništvo za nastavnike (NM) - izborno - A123

Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

Statistika - izborno - B320

Govorništvo za nastavnike (NM) - izborno - A123

Statistika - izborno - B320

pon 10:15-11:45 Govornička argumentacija - izborno - B320

pon 14:00-14:45 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 17:45-19:15 Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

uto 08:00-09:30 Didaktika (NM) - D7

uto 09:30-11:00 Didaktika (NM) - A227

Didaktika (NM) - A227

Govornička argumentacija - izborno - A209

Statistika - izborno - B315

uto 12:30-14:00 Didaktika (NM) - A227

uto 14:00-15:30 Istraživanje proizvodnje govora - izborno - B315

Hrvatski jezik za nastavnike (NM) - izborno - D5

Istraživanje proizvodnje govora - izborno - B315

uto 16:15-17:00 Hrvatski jezik za nastavnike (NM) - izborno - D5

Hrvatski jezik za nastavnike (NM) - izborno - D5

Sustavna pedagogija (NM) - D3

uto 17:45-18:30 Sustavna pedagogija (NM) - D3

Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

Sustavna pedagogija (NM) - D5

sri 10:15-11:00 Istraživanje proizvodnje govora - izborno - B315

sri 11:00-14:00 Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima - izborno - B320

sri 14:00-15:30 Metodologija znanstvenog rada - izborno - B320

sri 18:30-21:30 Sustavna pedagogija (NM) - A225

Akustička fonetika - seminar - izborno - B315

Filozofija odgoja opći - izborno - D3

čet 18:30-21:30 Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

pet 08:45-11:45 Metodika govorništva - izborno - B320

DIPLOM_FON2_ZNAN Fonetika: znanstveno usmjerenje

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

Statistika - B320

pon 09:30-10:15 Statistika - B320

pon 10:15-11:45 Govornička argumentacija - izborno - B320

pon 08:00-08:45

pon 08:45-09:30

pon 09:30-10:15

uto 11:00-12:30

uto 15:30-16:15

uto 17:00-17:45

uto 18:30-21:30

čet 17:00-18:30

pon 08:45-09:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 24/95

Page 25: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

pon 14:00-14:45 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

uto 09:30-11:00 Audiotehnika - izborno - B320

Govornička argumentacija - izborno - A209

Statistika - B315

sri 11:00-14:00 Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima - izborno - B320

sri 14:00-15:30 Metodologija znanstvenog rada - B320

čet 14:00-15:30 Audiotehnika - izborno - B320

čet 17:00-18:30 Akustička fonetika - seminar - B315

pet 08:45-11:45 Metodika govorništva - izborno - B320

pet 13:15-16:15 Audiologija i spaciocepcija - izborno - B320

DIPLOM_FON2_ZNAN Fonetika: znanstveno usmjerenje

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 08:00-09:30 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 10:15-11:45 Govornička argumentacija - izborno - B320

pon 14:00-14:45 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

uto 09:30-11:00 Audiotehnika - izborno - B320

uto 11:00-12:30 Govornička argumentacija - izborno - A209

uto 14:00-16:15 Istraživanje proizvodnje govora - B315

sri 10:15-11:00 Istraživanje proizvodnje govora - B315

sri 11:00-14:00 Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima - izborno - B320

čet 14:00-15:30 Audiotehnika - izborno - B320

pet 08:45-11:45 Metodika govorništva - izborno - B320

pet 13:15-16:15 Audiologija i spaciocepcija - izborno - B320

DIPLOM_FRA2_NAST Francuski: nastavnički smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:00 Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1 - izborno - A107

pon 14:00-15:30 Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza - izborno - A107

pon 17:00-17:45 Francuski jezik 7 - D5

uto 15:30-17:00 Francuski jezik 7 - A107

uto 17:00-20:00 Prijevodne vježbe 1: hrvatski-francuski - izborno - A107

sri 11:00-12:30 Francuska fonetika 1 - izborno - A213

čet 08:00-09:30 Francuski jezik 7 - A107

čet 09:30-11:00 Francuski jezik 7 - A217

čet 11:00-12:30 Semantički seminar 1 - izborno - A107

čet 14:00-15:30 Suvremeni frankofoni film - izborno - A107

pet 09:30-12:30 Prijevodne vježbe 1: francuski-hrvatski - izborno - A107

pet 12:30-14:00 Učenje francuskog jezika u ranoj školskoj dobi - izborno - A107

pet 14:00-15:30 Proces usvajanja drugog jezika - A107

DIPLOM_FRA2_NAST Francuski: nastavnički smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

Praksa 2 - izvan FF

Praksa 2 - izvan FF

Praksa 2 - izvan FF

pon 11:45-12:30 Praksa 2 - A218

pon 17:45-18:30 Francuski jezik 9 - D5

uto 11:00-12:30

izvan Fakulteta

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 25/95

Page 26: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

sri 11:00-12:30 Metodika nastave francuskog jezika - A218

sri 14:00-15:30 Francuski jezik 9 - A218

čet 12:30-14:00 Razredni diskurs - izborno - A107

čet 14:00-15:30 Suvremeni frankofoni film - izborno - A107

pet 12:30-14:00 Lingvistički opis odabranog romanskog idioma - izborno - A301

DIPLOM_FRA2_PREV Francuski: prevoditeljski smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 14:00-15:30 Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza - izborno - A107

pon 15:30-17:00 Kraj 20. st. u francuskoj prozi - izborno - A107

pon 17:00-17:45 Francuski jezik 7 - D5

Francuski jezik 7 - A107

Lingvistika za romaniste - izborno - A110

Poredbena romanska lingvistika - izborno - A311

Prijevodne vježbe 1: hrvatski-francuski - A107

uto 18:30-20:00 Prijevodne vježbe 1: hrvatski-francuski - A107

sri 09:30-11:00 Čitanje Quignarda - izborno - F308

sri 11:00-12:30 Francuska fonetika 1 - izborno - A213

sri 15:30-17:00 Belgijska književnost na francuskom jeziku 1 - izborno - A218

čet 08:00-09:30 Francuski jezik 7 - A107

čet 09:30-11:00 Francuski jezik 7 - A217

čet 11:00-12:30 Semantički seminar 1 - izborno - A107

čet 14:00-15:30 Suvremeni frankofoni film - izborno - A107

pet 09:30-12:30 Prijevodne vježbe 1: francuski-hrvatski - A107

pet 12:30-14:00 Traduktologija - A104

pet 15:30-17:00 Francuski romantizam - izborno - A218

DIPLOM_FRA2_PREV Francuski: prevoditeljski smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:00 Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1 - izborno - A107

pon 14:00-15:30 Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza - izborno - A107

pon 15:30-17:00 Kraj 20. st. u francuskoj prozi - izborno - A107

pon 17:45-18:30 Francuski jezik 9 - izborno - D5

uto 15:30-17:00 Lingvistika za romaniste - izborno - A110

uto 17:00-18:30 Poredbena romanska lingvistika - izborno - A311

sri 09:30-11:00 Čitanje Quignarda - izborno - F308

sri 12:30-14:00 Prevođenje književnih tekstova - izborno - A107

sri 14:00-15:30 Francuski jezik 9 - izborno - A218

sri 17:00-20:00 Prijevodne vježbe 3: francuski-hrvatski - A104

čet 14:00-15:30 Suvremeni frankofoni film - izborno - A107

čet 17:00-20:00 Prijevodne vježbe 3: hrvatski-francuski - A218

pet 11:00-12:30 Terminologija - A218

DIPLOM_FRA2_ZNAN Francuski: istraživački smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:00 Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1 - izborno - A107

pon 14:00-15:30 Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza - izborno - A107

pon 15:30-17:00 Kraj 20. st. u francuskoj prozi - izborno - A107

uto 15:30-17:00

uto 17:00-18:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 26/95

Page 27: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

pon 17:00-17:45 Francuski jezik 7 - D5

Francuski jezik 7 - A107

Lingvistika za romaniste - izborno - A110

uto 17:00-18:30 Poredbena romanska lingvistika - izborno - A311

sri 09:30-11:00 Čitanje Quignarda - izborno - F308

sri 11:00-12:30 Francuska fonetika 1 - izborno - A213

sri 15:30-17:00 Belgijska književnost na francuskom jeziku 1 - izborno - A218

čet 08:00-09:30 Francuski jezik 7 - A107

čet 09:30-11:00 Francuski jezik 7 - A217

čet 11:00-12:30 Semantički seminar 1 - izborno - A107

čet 14:00-15:30 Suvremeni frankofoni film - izborno - A107

pet 08:00-09:30 Teorija i metodologija književnosti - A218

pet 12:30-14:00 Lingvistički opis odabranog romanskog idioma - izborno - A301

pet 15:30-17:00 Francuski romantizam - izborno - A218

DIPLOM_FRA2_ZNAN Francuski: istraživački smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:00 Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1 - izborno - A107

pon 15:30-17:00 Kraj 20. st. u francuskoj prozi - izborno - A107

pon 17:45-18:30 Francuski jezik 9 - D5

uto 15:30-17:00 Lingvistika za romaniste - izborno - A110

uto 17:00-18:30 Poredbena romanska lingvistika - izborno - A311

sri 09:30-11:00 Čitanje Quignarda - izborno - F308

sri 12:30-14:00 Prevođenje književnih tekstova - izborno - A107

sri 14:00-15:30 Francuski jezik 9 - A218

čet 14:00-15:30 Suvremeni frankofoni film - izborno - A107

pet 12:30-14:00 Lingvistički opis odabranog romanskog idioma - izborno - A301

DIPLOM_GER2_KULT Germanistika: kulturološki smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 08:00-09:30 Jezik i kultura - A307

uto 09:30-11:00 Kulturološki seminar 1 - Moć i nasilje - izborno - A307

uto 12:30-14:00 Književni seminar 1 - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća - izborno - A102

uto 15:30-17:00 Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću - izborno - A307

sri 08:00-09:30 Jezik u društvu - izborno - A307

sri 12:30-14:00 Poglavlja iz njemačke književnosti - Njemačka književnost 1933.-1945. - izborno - A311

čet 14:00-15:30 Književni seminar 2 - Suvremena književnost na njemačkom jeziku - izborno - A307

pet 12:30-14:00 Dodirno jezikoslovlje - izborno - A307

DIPLOM_GER2_KULT Germanistika: kulturološki smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 14:00-15:30 Književnost i mediji - A311

uto 09:30-11:00 Kulturološki seminar 1 - Moć i nasilje - izborno - A307

uto 12:30-14:00 Književni seminar 1 - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća - izborno - A102

uto 15:30-17:00

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 27/95

Page 28: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

uto 15:30-17:00 Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću - izborno - A307

sri 08:00-09:30 Jezik u društvu - izborno - A307

sri 12:30-14:00 Poglavlja iz njemačke književnosti - Njemačka književnost 1933.-1945. - izborno - A311

čet 14:00-15:30 Književni seminar 2 - Suvremena književnost na njemačkom jeziku - izborno - A307

pet 12:30-14:00 Dodirno jezikoslovlje - izborno - A307

DIPLOM_GER2_NAST Germanistika: nastavnički smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

uto 09:30-11:00 Kulturološki seminar 1 - Moć i nasilje - izborno - A307

uto 12:30-14:00 Književni seminar 1 - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća - izborno - A102

uto 15:30-17:00 Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću - izborno - A307

Jezik u društvu - izborno - A307

Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Proces usvajanja njemačkog kao drugog

i stranog jezika - A311

sri 09:30-11:00 Analiza i pripremanje nastave njemačkog kao stranog jezika - A311

sri 12:30-14:00 Poglavlja iz njemačke književnosti - Njemačka književnost 1933.-1945. - izborno - A311

čet 08:00-09:30 Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina - izborno - A102

čet 11:00-12:30 Jezični praktikum I - A307

čet 14:00-15:30 Književni seminar 2 - Suvremena književnost na njemačkom jeziku - izborno - A307

pet 12:30-14:00 Dodirno jezikoslovlje - izborno - A307

pet 14:00-15:30 Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika - izborno - A307

DIPLOM_GER2_NAST Germanistika: nastavnički smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

uto 09:30-11:00 Kulturološki seminar 1 - Moć i nasilje - izborno - A307

uto 12:30-14:00 Književni seminar 1 - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća - izborno - A102

uto 15:30-17:00 Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću - izborno - A307

sri 08:00-09:30 Jezik u društvu - izborno - A307

sri 12:30-14:00 Poglavlja iz njemačke književnosti - Njemačka književnost 1933.-1945. - izborno - A311

čet 08:00-09:30 Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina - izborno - A102

čet 11:00-12:30 Jezični praktikum I - A307

čet 14:00-15:30 Književni seminar 2 - Suvremena književnost na njemačkom jeziku - izborno - A307

pet 11:00-12:30 Školska praksa i Praktikum s metodičarom - A102

pet 12:30-14:00 Dodirno jezikoslovlje - izborno - A307

pet 14:00-15:30 Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika - izborno - A307

DIPLOM_GER2_PREV Germanistika: prevoditeljski smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

sri 08:00-09:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 28/95

Page 29: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

pon 08:00-11:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - A104

uto 09:30-11:00 Kulturološki seminar 1 - Moć i nasilje - izborno - A307

uto 12:30-14:00 Književni seminar 1 - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća - izborno - A102

uto 14:00-15:30 Vježbe pismenog prevođenja I - A301

uto 15:30-17:00 Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću - izborno - A307

sri 08:00-09:30 Jezik u društvu - izborno - A307

sri 12:30-14:00 Poglavlja iz njemačke književnosti - Njemačka književnost 1933.-1945. - izborno - A311

sri 17:00-17:45 Jezik struke I - A307

čet 08:00-09:30 Teorija prevođenja - A301

čet 09:30-11:00 Terminologije i jezici struka I - A311

čet 14:00-15:30 Književni seminar 2 - Suvremena književnost na njemačkom jeziku - izborno - A307

čet 15:30-17:00 Vježbe pismenog prevođenja I - A311

pet 12:30-14:00 Dodirno jezikoslovlje - izborno - A307

DIPLOM_GER2_PREV Germanistika: prevoditeljski smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 11:00-12:30 Jezik medija u zemljama njemačkog govornog područja - A102

pon 12:30-14:00 Vježbe pismenog prevođenja III - A311

uto 09:30-11:00 Kulturološki seminar 1 - Moć i nasilje - izborno - A307

uto 12:30-14:00 Književni seminar 1 - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća - izborno - A102

uto 15:30-17:00 Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću - izborno - A307

sri 08:00-09:30 Jezik u društvu - izborno - A307

sri 12:30-14:00 Poglavlja iz njemačke književnosti - Njemačka književnost 1933.-1945. - izborno - A311

sri 15:30-17:00 Leksikologija i leksikografija - A307

čet 08:00-09:30 Terminologije i jezici struka III - A311

čet 14:00-15:30 Književni seminar 2 - Suvremena književnost na njemačkom jeziku - izborno - A307

pet 12:30-14:00 Dodirno jezikoslovlje - izborno - A307

pet 14:00-15:30 Vježbe pismenog prevođenja III - A301

DIPLOM_GRČ2_ISTR Grčki jezik i književnost

semestar 1 dvopredmetni studij

čet 11:00-13:15 Kolegij iz grčke književnosti - izborno - A208

DIPLOM_GRČ2_NAST Grčki jezik i književnost

semestar 1 dvopredmetni studij

izvan Fakulteta Metodika nastave klasičnih jezika - izvan FF

sri 17:45-20:00 Metodika nastave klasičnih jezika - A208

čet 16:15-17:45 Novogrčki u nastavi 1 - izborno - A208

DIPLOM_HUN2 Hungarologija

semestar 1 dvopredmetni studij

Kontrastivni morfosintaktički opis mađarskog jezika - nije se izvodilonije se izvodilo

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 29/95

Page 30: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Kontrastivni morfosintaktički opis mađarskog jezika - nije se izvodilo

Povijest mađarskog jezika - nije se izvodilo

Teorija i praksa prevođenja - izborno - nije se izvodilo

Teorija i praksa prevođenja - izborno - nije se izvodilo

pon 08:00-09:30 Tokovi i autorske poetike 19. st. u mađarskoj književnosti - A217

pon 09:30-10:15 Tokovi i autorske poetike 19. st. u mađarskoj književnosti - A204

pon 15:30-16:15 Povijest mađarskog jezika - A217

pon 17:00-18:30 Prevođenje književnih tekstova s mađarskog na hrvatski 1 - izborno - A217

sri 09:30-11:00 Jezične i prevoditeljske vježbe I. - A217

čet 16:15-17:45 Tokovi i autorske poetike 19. st. u mađarskoj književnosti - A128

Hrvatsko-mađarske književne veze - izborno - A204

Jezične i prevoditeljske vježbe I. - A217

DIPLOM_HUN2 Hungarologija

semestar 3 dvopredmetni studij

Povijest mađarskog jezika - izborno - nije se izvodilo

Teorija i praksa prevođenja - izborno - nije se izvodilo

Teorija i praksa prevođenja - izborno - nije se izvodilo

pon 15:30-16:15 Povijest mađarskog jezika - izborno - A217

pon 17:00-18:30 Prevođenje književnih tekstova s mađarskog na hrvatski 1 - izborno - A217

sri 11:00-12:30 Jezične i prevoditeljske vježbe III. - A217

pet 09:30-11:00 Jezične i prevoditeljske vježbe III. - A217

DIPLOM_IND1_Romistika Romistika

semestar 1 jednopredmetni studij

Romski jezik 1 - nije se izvodilo

Romski jezik 1 - nije se izvodilo

pon 08:00-09:30 Metodika nastave romskog jezika 1 - A205

pon 12:30-15:30 Romski jezik 1 - A204

pon 20:00-21:30 Književnost Roma 1 - A217

uto 20:00-21:30 Književnost Roma 1 - A217

sri 18:30-20:00 Uvod u romski jezik 1 - izborno - A217

Kultura Roma 1 - A128

Metodika nastave romskog jezika 1 - A205

čet 19:15-20:00 Uvod u književnost i kulturu Roma 1 - izborno - A128

Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 1 - A217

Uvod u književnost i kulturu Roma 1 - izborno - A128

čet 20:45-21:30 Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 1 - A217

pet 13:15-14:45 Povijest Roma 1 - A205

pet 14:45-16:15 Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 1 - A205

pet 19:15-20:45 Kultura Roma 1 - A128

DIPLOM_IND1_Romistika Romistika

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 09:30-11:00 Kultura Roma 3 - A315

pon 15:30-17:00 Povijest Roma 3 - A314

uto 08:00-09:30 Romski jezik 3 - A205

uto 14:00-15:30 Romski jezik 3 - A204

nije se izvodilo

pet 11:00-12:30

nije se izvodilo

nije se izvodilo

sri 20:00-21:30

čet 20:00-20:45

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 30/95

Page 31: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

sri 14:00-15:30 Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 3 - A102

sri 16:15-17:45 Romski jezik 3 - A216

sri 18:30-20:00 Uvod u romski jezik 1 - izborno - A217

čet 08:00-09:30 Metodika nastave romskog jezika 3 - A217

čet 09:30-11:00 Kultura Roma 3 - A204

čet 15:30-17:00 Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 3 - A204

čet 19:15-20:45 Uvod u književnost i kulturu Roma 1 - izborno - A128

pet 16:15-19:15 Književnost Roma 3 - A217

pet 19:15-20:45 Metodika nastave romskog jezika 3 - A217

DIPLOM_IND2 Indologija

semestar 1 dvopredmetni studij

uto 19:15-20:45 Stara indijska književnost 1 - izborno - A128

sri 18:30-20:00 Indologija - metode, područja, pomagala, zadatci 1 - A205

čet 15:30-17:00 novoindijsko jezikoslovlje 1 - izborno - A216

DIPLOM_IND2_Romistika Romistika

semestar 1 dvopredmetni studij

Romski jezik 1 - nije se izvodilo

Romski jezik 1 - nije se izvodilo

pon 08:00-09:30 Metodika nastave romskog jezika 1 - izborno - A205

pon 12:30-15:30 Romski jezik 1 - A204

pon 20:00-21:30 Književnost Roma 1 - A217

uto 20:00-21:30 Književnost Roma 1 - A217

Kultura Roma 1 - A128

Metodika nastave romskog jezika 1 - izborno - A205

čet 20:00-21:30 Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 1 - izborno - A217

pet 13:15-14:45 Povijest Roma 1 - izborno - A205

pet 14:45-16:15 Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 1 - izborno - A205

pet 19:15-20:45 Kultura Roma 1 - A128

DIPLOM_IND2_Romistika Romistika

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 09:30-11:00 Kultura Roma 3 - A315

pon 15:30-17:00 Povijest Roma 3 - izborno - A314

uto 08:00-09:30 Romski jezik 3 - A205

uto 14:00-15:30 Romski jezik 3 - A204

sri 14:00-15:30 Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 3 - izborno - A102

sri 16:15-17:45 Romski jezik 3 - A216

čet 08:00-09:30 Metodika nastave romskog jezika 3 - izborno - A217

čet 09:30-11:00 Kultura Roma 3 - A204

čet 15:30-17:00 Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 3 - izborno - A204

pet 16:15-19:15 Književnost Roma 3 - A217

pet 19:15-20:45 Metodika nastave romskog jezika 3 - izborno - A217

DIPLOM_INF1_AHV Informacijske znanosti: arhivistika

semestar 1 jednopredmetni studij

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

nije se izvodilo

sri 20:00-21:30

pon 08:00-08:45

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 31/95

Page 32: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Informacijski izvori i sustavi u arhivima - A212A

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Informacijski izvori i sustavi u arhivima - A212A

Internetska kultura - izborno - A103

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Internetska kultura - izborno - A103

pon 10:15-11:00 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

pon 11:45-12:30 Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

pon 15:30-16:15 Upravljanje informacijama i znanjem - A212A

Upravljanje informacijama i znanjem - A212A

Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

pon 18:30-20:00 Upravljanje informacijama i znanjem - A212A

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

uto 13:15-14:00 Upravljanje u muzejima - izborno - A308

Programiranje baze podataka - A212A

Upravljanje u muzejima - izborno - A308

uto 14:45-15:30 Programiranje baze podataka - A212A

Programiranje baze podataka - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Povijest institucija u Hrvatskoj - A308

Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Povijest institucija u Hrvatskoj - A308

uto 19:15-20:00 Povijest institucija u Hrvatskoj - A308

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

sri 09:30-11:45 Društveno korisno učenje - izborno - A308

Nakladništvo i knjižarstvo - izborno - A212A

Veliki podatci - izborno - A103

Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A308

čet 09:30-11:45 Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

čet 11:45-14:45 Računarska lingvistika - izborno - A103

čet 14:45-16:15 Digitalizacija i migracija dokumenata - A103

pet 08:00-09:30 Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A103

DIPLOM_INF1_AHV Informacijske znanosti: arhivistika

pon 08:00-08:45

pon 08:45-09:30

pon 09:30-10:15

pon 11:00-11:45

pon 12:30-15:30

pon 16:15-18:30

uto 08:00-09:30

uto 14:00-14:45

uto 15:30-17:00

uto 17:00-18:30

uto 18:30-19:15

sri 08:45-09:30

sri 11:45-14:00

čet 08:45-09:30

pet 09:30-11:00

pet 11:00-14:00

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 32/95

Page 33: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Internetska kultura - izborno - A103

pon 10:15-11:00 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

pon 16:15-18:30 Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

uto 09:30-12:30 Projektiranje informacijskih sustava - A212A

Upravljanje i poslovanje u arhivima - izvan FF

Upravljanje u muzejima - izborno - A308

uto 15:30-17:00 Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

uto 18:30-19:15 Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

sri 09:30-11:45 Društveno korisno učenje - izborno - A308

Nakladništvo i knjižarstvo - izborno - A212A

Veliki podatci - izborno - A103

Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A308

čet 09:30-11:45 Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

čet 11:45-14:45 Računarska lingvistika - izborno - A103

pet 08:00-09:30 Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A103

DIPLOM_INF1_BIB Informacijske znanosti: bibliotekarstvo

semestar 1 jednopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Internetska kultura - izborno - A103

pon 10:15-11:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

pon 11:45-12:30 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

pon 08:45-10:15

pon 11:00-11:45

pon 11:45-12:30

pon 12:30-14:45

pon 14:45-15:30

uto 08:00-09:30

uto 13:15-14:45

uto 17:00-18:30

sri 08:45-09:30

sri 11:45-14:00

čet 08:45-09:30

pet 09:30-11:00

pet 11:00-14:00

pon 08:45-10:15

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 33/95

Page 34: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

pon 15:30-16:15 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

pon 18:30-20:00 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

uto 09:30-12:30 Projektiranje informacijskih sustava - izborno - A212A

uto 13:15-14:00 Upravljanje u muzejima - izborno - A308

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje u muzejima - izborno - A308

uto 14:45-15:30 Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

uto 18:30-19:15 Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

sri 09:30-11:45 Društveno korisno učenje - izborno - A308

sri 11:45-14:00 Veliki podatci - izborno - A103

Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - A308

čet 09:30-11:45 Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

čet 11:45-14:45 Računarska lingvistika - izborno - A103

čet 17:00-19:15 Bibliometrija - izborno - A103

pet 08:00-09:30 Knjižnice i knjižnične zbirke I - A308

Knjižnice i knjižnične zbirke I - A308

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - A103

DIPLOM_INF1_BIB Informacijske znanosti: bibliotekarstvo

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Internetska kultura - izborno - A103

Digitalna knjižnica II - A212A

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Internetska kultura - izborno - A103

Digitalna knjižnica II - A212A

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

pon 12:30-14:45

pon 14:45-15:30

pon 16:15-18:30

uto 08:00-09:30

uto 14:00-14:45

uto 15:30-17:00

uto 17:00-18:30

sri 08:45-09:30

čet 08:45-09:30

pet 09:30-11:00

pet 11:00-14:00

pon 08:45-09:30

pon 09:30-10:15

pon 10:15-11:00

pon 11:00-11:45

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 34/95

Page 35: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

pon 15:30-16:15 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

pon 18:30-20:00 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

uto 09:30-12:30 Projektiranje informacijskih sustava - izborno - A212A

uto 13:15-14:00 Upravljanje u muzejima - izborno - A308

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje u muzejima - izborno - A308

uto 14:45-15:30 Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

uto 18:30-19:15 Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

sri 09:30-11:45 Društveno korisno učenje - izborno - A308

Nakladništvo i knjižarstvo - izborno - A212A

Veliki podatci - izborno - A103

čet 08:45-11:45 Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

čet 11:45-14:45 Računarska lingvistika - izborno - A103

čet 14:45-16:15 Digitalizacija i migracija dokumenata - A103

čet 17:00-19:15 Bibliometrija - izborno - A103

pet 09:30-14:00 Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

DIPLOM_INF1_ISTR Informacijske znanosti: informatika: istraživački studij

semestar 1 jednopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - A104

Internetska kultura - izborno - A103

pon 10:15-11:00 Digitalni resursi i prijevodne memorije - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - A104

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

pon 11:00-11:45

pon 11:45-12:30

pon 12:30-14:45

pon 14:45-15:30

pon 16:15-18:30

uto 08:00-09:30

uto 14:00-14:45

uto 15:30-17:00

uto 17:00-18:30

sri 08:45-09:30

sri 11:45-14:00

pon 08:45-10:15

pon 11:00-11:45

pon 11:45-12:30

pon 12:30-14:45

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 35/95

Page 36: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

pon 15:30-16:15 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

pon 18:30-20:00 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

uto 13:15-14:00 Upravljanje u muzejima - izborno - A308

Programiranje baze podataka - A212A

Upravljanje u muzejima - izborno - A308

uto 14:45-15:30 Programiranje baze podataka - A212A

Programiranje baze podataka - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

uto 18:30-19:15 Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Analiza i vizualizacija podataka - A212A

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Analiza i vizualizacija podataka - A212A

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Nakladništvo i knjižarstvo - izborno - A212A

Veliki podatci - izborno - A103

Baze podataka u internetskom okruženju - A103

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A308

čet 09:30-11:45 Baze podataka u internetskom okruženju - A103

čet 11:45-14:45 Računarska lingvistika - izborno - A103

čet 14:45-16:15 Digitalizacija i migracija dokumenata - izborno - A103

pet 08:00-09:30 Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A103

DIPLOM_INF1_ISTR Informacijske znanosti: informatika: istraživački studij

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 08:45-10:15 Internetska kultura - izborno - A103

pon 11:00-11:45 Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

pon 12:30-14:45

pon 14:45-15:30

pon 16:15-18:30

uto 08:00-09:30

uto 14:00-14:45

uto 15:30-17:00

uto 17:00-18:30

sri 08:45-09:30

sri 09:30-11:45

sri 11:45-14:00

čet 08:45-09:30

pet 09:30-11:00

pet 11:00-14:00

pon 11:45-12:30

pon 12:30-14:45

pon 14:45-15:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 36/95

Page 37: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

pon 15:30-16:15 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

pon 18:30-20:00 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

uto 09:30-12:30 Projektiranje informacijskih sustava - A212A

uto 13:15-14:45 Upravljanje u muzejima - izborno - A308

uto 15:30-17:00 Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

uto 18:30-19:15 Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

sri 09:30-11:45 Društveno korisno učenje - izborno - A308

Nakladništvo i knjižarstvo - izborno - A212A

Veliki podatci - izborno - A103

čet 08:45-09:30 Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A308

čet 11:45-14:45 Računarska lingvistika - A103

čet 14:45-16:15 Digitalizacija i migracija dokumenata - izborno - A103

pet 08:00-09:30 Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A103

DIPLOM_INF1_MUZ Informacijske znanosti: muzeologija i upravljanje baštinom

semestar 1 jednopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Internetska kultura - izborno - A103

pon 10:15-11:00 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

pon 14:45-15:30 Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

pon 15:30-16:15 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Uvod u istraživačke metode - A103

pon 18:30-20:00 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

Zaštita muzejskih zbirki - A308

uto 09:30-11:45 Projektiranje informacijskih sustava - izborno - A212A

pon 16:15-18:30

uto 08:00-09:30

uto 17:00-18:30

sri 08:45-09:30

sri 11:45-14:00

pet 09:30-11:00

pet 11:00-14:00

pon 08:45-10:15

pon 11:00-11:45

pon 11:45-12:30

pon 12:30-14:45

pon 16:15-18:30

uto 08:00-09:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 37/95

Page 38: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Osnove baštinske komunikacije - A308

Projektiranje informacijskih sustava - izborno - A212A

uto 12:30-13:15 Osnove baštinske komunikacije - A308

uto 14:00-17:00 Programiranje baze podataka - izborno - A212A

uto 17:00-19:15 Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

sri 09:30-11:45 Društveno korisno učenje - izborno - A308

Nakladništvo i knjižarstvo - izborno - A212A

Veliki podatci - izborno - A103

Dokumentacija u muzejima II. - A104

Nakladništvo i knjižarstvo - izborno - A212A

Veliki podatci - izborno - A103

Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A308

Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

Muzeologija i rodna perspektiva - izborno - A308

čet 11:00-11:45 Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

čet 11:45-13:15 Računarska lingvistika - izborno - A103

Muzejske zbirke - A308

Računarska lingvistika - izborno - A103

čet 14:45-16:15 Digitalizacija i migracija dokumenata - izborno - A103

pet 08:00-09:30 Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A103

DIPLOM_INF1_MUZ Informacijske znanosti: muzeologija i upravljanje baštinom

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Internetska kultura - izborno - A103

pon 10:15-11:00 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - A308

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - A308

pon 15:30-20:00 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

uto 09:30-12:30 Projektiranje informacijskih sustava - izborno - A212A

uto 11:45-12:30

sri 08:45-09:30

sri 11:45-12:30

sri 12:30-14:00

čet 08:45-09:30

čet 09:30-11:00

čet 13:15-14:45

pet 09:30-11:00

pet 11:00-14:00

pon 08:45-10:15

pon 11:00-11:45

pon 11:45-12:30

pon 12:30-14:45

pon 14:45-15:30

uto 08:00-09:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 38/95

Page 39: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

uto 13:15-14:00 Upravljanje u muzejima - A308

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje u muzejima - A308

uto 14:45-15:30 Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - A104

uto 18:30-19:15 Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

sri 09:30-11:45 Društveno korisno učenje - izborno - A308

Nakladništvo i knjižarstvo - izborno - A212A

Veliki podatci - izborno - A103

Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A308

Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

Muzeologija i rodna perspektiva - izborno - A308

čet 11:00-11:45 Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

čet 11:45-14:45 Računarska lingvistika - izborno - A103

čet 14:45-16:15 Digitalizacija i migracija dokumenata - izborno - A103

pet 08:00-09:30 Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A103

DIPLOM_INF1_NAST Informacijske znanosti: informatika: nastavnički studij

semestar 1 jednopredmetni studij

pon 08:45-10:15 Internetska kultura - izborno - A103

pon 11:00-11:45 Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

pon 15:30-16:15 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

pon 18:30-20:00 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

uto 09:30-12:30 Projektiranje informacijskih sustava - izborno - A212A

uto 13:15-14:00 Upravljanje u muzejima - izborno - A308

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

uto 14:00-14:45

uto 15:30-17:00

uto 17:00-18:30

sri 08:45-09:30

sri 11:45-14:00

čet 08:45-09:30

čet 09:30-11:00

pet 09:30-11:00

pet 11:00-14:00

pon 11:45-12:30

pon 12:30-14:45

pon 14:45-15:30

pon 16:15-18:30

uto 08:00-09:30

uto 14:00-14:45

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 39/95

Page 40: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Upravljanje u muzejima - izborno - A308

uto 14:45-15:30 Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

uto 18:30-19:15 Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Analiza i vizualizacija podataka - A212A

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Analiza i vizualizacija podataka - A212A

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Nakladništvo i knjižarstvo - izborno - A212A

Veliki podatci - izborno - A103

Baze podataka u internetskom okruženju - A103

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A308

Baze podataka u internetskom okruženju - A103

Muzeologija i rodna perspektiva - izborno - A308

čet 11:00-11:45 Baze podataka u internetskom okruženju - A103

čet 11:45-14:45 Računarska lingvistika - izborno - A103

čet 14:45-16:15 Digitalizacija i migracija dokumenata - izborno - A103

pet 08:00-11:00 Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

pet 11:00-14:00 Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A103

DIPLOM_INF1_NAST Informacijske znanosti: informatika: nastavnički studij

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - A104

Internetska kultura - izborno - A103

pon 10:15-11:00 Digitalni resursi i prijevodne memorije - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - A104

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Marketing baštine - izborno - A308

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

pon 14:45-15:30 Marketing baštine - izborno - A308

pon 15:30-16:15 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

pon 18:30-20:00 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

uto 09:30-12:30 Projektiranje informacijskih sustava - izborno - A212A

uto 13:15-14:00 Upravljanje u muzejima - izborno - A308

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje u muzejima - izborno - A308

uto 14:00-14:45

uto 15:30-17:00

uto 17:00-18:30

sri 08:45-09:30

sri 09:30-11:45

sri 11:45-14:00

čet 08:45-09:30

čet 09:30-11:00

pon 08:45-10:15

pon 11:00-11:45

pon 11:45-12:30

pon 12:30-14:45

pon 16:15-18:30

uto 08:00-09:30

uto 14:00-14:45

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 40/95

Page 41: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

uto 14:45-15:30 Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

uto 18:30-19:15 Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

sri 09:30-11:45 Društveno korisno učenje - izborno - A308

Nakladništvo i knjižarstvo - izborno - A212A

Veliki podatci - izborno - A103

čet 08:45-09:30 Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A308

Muzeologija i rodna perspektiva - izborno - A308

Radionica kreativne nastave informatike - A104

čet 11:00-11:45 Radionica kreativne nastave informatike - A104

Računarska lingvistika - izborno - A103

Radionica kreativne nastave informatike - A104

čet 12:30-14:45 Računarska lingvistika - izborno - A103

čet 14:45-16:15 Digitalizacija i migracija dokumenata - izborno - A103

pet 08:00-09:30 Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Metodika nastave informatike 2 - A212A

Metodika nastave informatike 2 - A212A

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A103

DIPLOM_INF2_AHV Informacijske znanosti: arhivistika

semestar 1 dvopredmetni studij

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Informacijski izvori i sustavi u arhivima - A212A

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Informacijski izvori i sustavi u arhivima - A212A

Internetska kultura - izborno - A103

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Internetska kultura - izborno - A103

pon 10:15-11:00 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

pon 11:45-12:30 Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

pon 15:30-16:15 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

pon 18:30-20:00 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

uto 09:30-12:30 Projektiranje informacijskih sustava - izborno - A212A

uto 15:30-17:00

uto 17:00-18:30

sri 08:45-09:30

sri 11:45-14:00

čet 09:30-11:00

čet 11:45-12:30

pet 09:30-11:00

pet 11:00-14:00

pon 08:00-08:45

pon 08:45-09:30

pon 09:30-10:15

pon 11:00-11:45

pon 12:30-15:30

pon 16:15-18:30

uto 08:00-09:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 41/95

Page 42: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

uto 13:15-14:00 Upravljanje u muzejima - izborno - A308

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje u muzejima - izborno - A308

uto 14:45-15:30 Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Povijest institucija u Hrvatskoj - A308

Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Povijest institucija u Hrvatskoj - A308

uto 19:15-20:00 Povijest institucija u Hrvatskoj - A308

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

sri 09:30-11:45 Društveno korisno učenje - izborno - A308

Nakladništvo i knjižarstvo - izborno - A212A

Veliki podatci - izborno - A103

Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A308

čet 09:30-11:45 Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

čet 11:45-14:45 Računarska lingvistika - izborno - A103

čet 14:45-16:15 Digitalizacija i migracija dokumenata - A103

pet 08:00-09:30 Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A103

DIPLOM_INF2_AHV Informacijske znanosti: arhivistika

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Internetska kultura - izborno - A103

pon 10:15-11:00 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

pon 15:30-16:15 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

pon 18:30-20:00 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

uto 14:00-14:45

uto 15:30-17:00

uto 17:00-18:30

uto 18:30-19:15

sri 08:45-09:30

sri 11:45-14:00

čet 08:45-09:30

pet 09:30-11:00

pet 11:00-14:00

pon 08:45-10:15

pon 11:00-11:45

pon 11:45-12:30

pon 12:30-14:45

pon 14:45-15:30

pon 16:15-18:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 42/95

Page 43: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

uto 09:30-12:30 Projektiranje informacijskih sustava - izborno - A212A

Upravljanje i poslovanje u arhivima - izvan FF

Upravljanje u muzejima - izborno - A308

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje i poslovanje u arhivima - izvan FF

Upravljanje u muzejima - izborno - A308

uto 14:45-15:30 Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

uto 18:30-19:15 Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

sri 09:30-11:45 Društveno korisno učenje - izborno - A308

Nakladništvo i knjižarstvo - izborno - A212A

Veliki podatci - izborno - A103

Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A308

čet 09:30-11:45 Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

čet 11:45-14:45 Računarska lingvistika - izborno - A103

pet 08:00-09:30 Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A103

DIPLOM_INF2_BIB Informacijske znanosti: bibliotekarstvo

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Internetska kultura - izborno - A103

pon 10:15-11:00 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

pon 16:15-18:30 Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

uto 08:00-09:30

uto 13:15-14:00

uto 14:00-14:45

uto 15:30-17:00

uto 17:00-18:30

sri 08:45-09:30

sri 11:45-14:00

čet 08:45-09:30

pet 09:30-11:00

pet 11:00-14:00

pon 08:45-10:15

pon 11:00-11:45

pon 11:45-12:30

pon 12:30-14:45

pon 14:45-15:30

uto 08:00-09:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 43/95

Page 44: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

uto 09:30-12:30 Projektiranje informacijskih sustava - izborno - A212A

uto 13:15-14:00 Upravljanje u muzejima - izborno - A308

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje u muzejima - izborno - A308

uto 14:45-15:30 Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

uto 18:30-19:15 Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

sri 09:30-11:45 Društveno korisno učenje - izborno - A308

sri 11:45-14:00 Veliki podatci - izborno - A103

Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - A308

čet 09:30-11:45 Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

čet 11:45-14:45 Računarska lingvistika - izborno - A103

čet 14:45-16:15 Digitalizacija i migracija dokumenata - izborno - A103

čet 17:00-19:15 Bibliometrija - izborno - A103

pet 08:00-09:30 Knjižnice i knjižnične zbirke I - A308

Knjižnice i knjižnične zbirke I - A308

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - A103

DIPLOM_INF2_BIB Informacijske znanosti: bibliotekarstvo

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Internetska kultura - izborno - A103

Digitalna knjižnica II - A212A

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Internetska kultura - izborno - A103

Digitalna knjižnica II - A212A

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

pon 15:30-16:15 Upravljanje informacijama i znanjem - A212A

Upravljanje informacijama i znanjem - A212A

uto 14:00-14:45

uto 15:30-17:00

uto 17:00-18:30

sri 08:45-09:30

čet 08:45-09:30

pet 09:30-11:00

pet 11:00-14:00

pon 08:45-09:30

pon 09:30-10:15

pon 10:15-11:00

pon 11:00-11:45

pon 11:45-12:30

pon 12:30-14:45

pon 14:45-15:30

pon 16:15-18:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 44/95

Page 45: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

pon 18:30-20:00 Upravljanje informacijama i znanjem - A212A

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

uto 09:30-12:30 Projektiranje informacijskih sustava - izborno - A212A

uto 13:15-14:00 Upravljanje u muzejima - izborno - A308

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje u muzejima - izborno - A308

uto 14:45-15:30 Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

uto 18:30-19:15 Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

sri 09:30-11:45 Društveno korisno učenje - izborno - A308

Nakladništvo i knjižarstvo - izborno - A212A

Veliki podatci - izborno - A103

čet 08:45-11:45 Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

čet 11:45-14:45 Računarska lingvistika - izborno - A103

čet 14:45-16:15 Digitalizacija i migracija dokumenata - izborno - A103

čet 17:00-19:15 Bibliometrija - izborno - A103

pet 09:30-14:00 Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

DIPLOM_INF2_INF Informacijske znanosti: informatologija

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Internetska kultura - izborno - A103

pon 10:15-11:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

pon 11:45-12:30 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

pon 15:30-16:15 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Uvod u istraživačke metode - A103

pon 18:30-20:00 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

uto 09:30-12:30 Projektiranje informacijskih sustava - izborno - A212A

uto 13:15-14:00 Upravljanje u muzejima - izborno - A308

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje u muzejima - izborno - A308

pon 16:15-18:30

uto 08:00-09:30

uto 14:00-14:45

uto 15:30-17:00

uto 17:00-18:30

sri 08:45-09:30

sri 11:45-14:00

pon 08:45-10:15

pon 12:30-14:45

pon 14:45-15:30

pon 16:15-18:30

uto 08:00-09:30

uto 14:00-14:45

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 45/95

Page 46: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

uto 14:45-15:30 Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

uto 18:30-19:15 Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

sri 09:30-11:45 Društveno korisno učenje - izborno - A308

sri 11:45-14:00 Veliki podatci - izborno - A103

Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A308

čet 09:30-11:45 Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

čet 11:45-14:45 Računarska lingvistika - izborno - A103

čet 14:45-16:15 Digitalizacija i migracija dokumenata - izborno - A103

pet 08:00-09:30 Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A103

DIPLOM_INF2_INF Informacijske znanosti: informatologija

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Internetska kultura - izborno - A103

pon 10:15-11:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

pon 11:45-12:30 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

pon 15:30-20:00 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

uto 09:30-12:30 Projektiranje informacijskih sustava - izborno - A212A

uto 13:15-14:00 Upravljanje u muzejima - izborno - A308

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje u muzejima - izborno - A308

uto 14:45-15:30 Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

uto 18:30-19:15 Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

uto 15:30-17:00

uto 17:00-18:30

sri 08:45-09:30

čet 08:45-09:30

pet 09:30-11:00

pet 11:00-14:00

pon 08:45-10:15

pon 12:30-14:45

pon 14:45-15:30

uto 08:00-09:30

uto 14:00-14:45

uto 15:30-17:00

uto 17:00-18:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 46/95

Page 47: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

sri 09:30-11:45 Društveno korisno učenje - izborno - A308

sri 11:45-14:00 Veliki podatci - izborno - A103

Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A308

čet 09:30-11:45 Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

čet 11:45-14:45 Računarska lingvistika - izborno - A103

čet 14:45-16:15 Digitalizacija i migracija dokumenata - izborno - A103

pet 08:00-09:30 Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A103

DIPLOM_INF2_ISTR Informacijske znanosti: informatika: istraživački studij

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Internetska kultura - izborno - A103

pon 10:15-11:00 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

pon 15:30-16:15 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

pon 18:30-20:00 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

uto 13:15-14:00 Upravljanje u muzejima - izborno - A308

Programiranje baze podataka - A212A

Upravljanje u muzejima - izborno - A308

uto 14:45-15:30 Programiranje baze podataka - A212A

Programiranje baze podataka - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

uto 18:30-19:15 Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Analiza i vizualizacija podataka - A212A

Društveno korisno učenje - izborno - A308

sri 08:45-09:30

čet 08:45-09:30

pet 09:30-11:00

pet 11:00-14:00

pon 08:45-10:15

pon 11:00-11:45

pon 11:45-12:30

pon 12:30-14:45

pon 14:45-15:30

pon 16:15-18:30

uto 08:00-09:30

uto 14:00-14:45

uto 15:30-17:00

uto 17:00-18:30

sri 08:45-09:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 47/95

Page 48: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Analiza i vizualizacija podataka - A212A

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Nakladništvo i knjižarstvo - izborno - A212A

Veliki podatci - izborno - A103

Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A308

čet 09:30-11:45 Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

čet 11:45-14:45 Računarska lingvistika - izborno - A103

čet 14:45-16:15 Digitalizacija i migracija dokumenata - izborno - A103

pet 08:00-09:30 Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A103

DIPLOM_INF2_ISTR Informacijske znanosti: informatika: istraživački studij

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Internetska kultura - izborno - A103

pon 10:15-11:00 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

pon 15:30-16:15 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

pon 18:30-20:00 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

uto 09:30-12:30 Projektiranje informacijskih sustava - A212A

uto 13:15-14:45 Upravljanje u muzejima - izborno - A308

uto 15:30-17:00 Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

uto 18:30-19:15 Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

sri 09:30-11:45 Društveno korisno učenje - izborno - A308

Nakladništvo i knjižarstvo - izborno - A212A

sri 08:45-09:30

sri 09:30-11:45

sri 11:45-14:00

čet 08:45-09:30

pet 09:30-11:00

pet 11:00-14:00

pon 08:45-10:15

pon 11:00-11:45

pon 11:45-12:30

pon 12:30-14:45

pon 14:45-15:30

pon 16:15-18:30

uto 08:00-09:30

uto 17:00-18:30

sri 08:45-09:30

sri 11:45-14:00

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 48/95

Page 49: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Veliki podatci - izborno - A103

Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A308

čet 09:30-11:45 Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

čet 11:45-14:45 Računarska lingvistika - izborno - A103

čet 14:45-16:15 Digitalizacija i migracija dokumenata - izborno - A103

pet 08:00-09:30 Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A103

DIPLOM_INF2_MUZ Informacijske znanosti: muzeologija i upravljanje baštinom

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Internetska kultura - izborno - A103

pon 10:15-11:00 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Osnove programiranja za filološka istraživanja - izborno - A212A

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

pon 14:45-15:30 Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

pon 15:30-16:15 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

pon 18:30-20:00 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

Zaštita muzejskih zbirki - A308

uto 09:30-11:45 Projektiranje informacijskih sustava - izborno - A212A

Osnove baštinske komunikacije - A308

Projektiranje informacijskih sustava - izborno - A212A

uto 12:30-13:15 Osnove baštinske komunikacije - A308

uto 14:00-17:00 Programiranje baze podataka - izborno - A212A

uto 17:00-19:15 Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

sri 09:30-11:45 Društveno korisno učenje - izborno - A308

Nakladništvo i knjižarstvo - izborno - A212A

Veliki podatci - izborno - A103

Dokumentacija u muzejima II. - A104

Nakladništvo i knjižarstvo - izborno - A212A

Veliki podatci - izborno - A103

Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

sri 11:45-14:00

čet 08:45-09:30

pet 09:30-11:00

pet 11:00-14:00

pon 08:45-10:15

pon 11:00-11:45

pon 11:45-12:30

pon 12:30-14:45

pon 16:15-18:30

uto 08:00-09:30

uto 11:45-12:30

sri 08:45-09:30

sri 11:45-12:30

sri 12:30-14:00

čet 08:45-09:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 49/95

Page 50: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A308

Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

Muzeologija i rodna perspektiva - izborno - A308

čet 11:00-11:45 Baze podataka u internetskom okruženju - izborno - A103

čet 11:45-13:15 Računarska lingvistika - izborno - A103

Muzejske zbirke - A308

Računarska lingvistika - izborno - A103

čet 14:45-16:15 Digitalizacija i migracija dokumenata - izborno - A103

pet 08:00-09:30 Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Metodika nastave informatike 2 - izborno - A212A

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A103

DIPLOM_INF2_MUZ Informacijske znanosti: muzeologija i upravljanje baštinom

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 12:30-15:30 Marketing baštine - A308

uto 13:15-14:45 Upravljanje u muzejima - A308

uto 15:30-18:30 Upravljanje baštinom - A104

DIPLOM_INF2_NAST Informacijske znanosti: informatika: nastavnički studij

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Internetska kultura - izborno - A103

pon 10:15-11:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

pon 11:45-12:30 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Informacijske tehnologije u obrazovanju - A212A

Marketing baštine - izborno - A308

pon 15:30-16:15 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

pon 18:30-20:00 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

uto 09:30-12:30 Projektiranje informacijskih sustava - izborno - A212A

uto 13:15-14:00 Upravljanje u muzejima - izborno - A308

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje u muzejima - izborno - A308

uto 14:45-15:30 Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

uto 18:30-19:15 Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

čet 08:45-09:30

čet 09:30-11:00

čet 13:15-14:45

pet 09:30-11:00

pet 11:00-14:00

pon 08:45-10:15

pon 12:30-14:45

pon 14:45-15:30

pon 16:15-18:30

uto 08:00-09:30

uto 14:00-14:45

uto 15:30-17:00

uto 17:00-18:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 50/95

Page 51: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

sri 09:30-11:45 Društveno korisno učenje - izborno - A308

sri 11:45-14:00 Veliki podatci - izborno - A103

Baze podataka u internetskom okruženju - A103

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A308

čet 09:30-11:45 Baze podataka u internetskom okruženju - A103

čet 11:45-14:45 Računarska lingvistika - izborno - A103

čet 14:45-16:15 Digitalizacija i migracija dokumenata - izborno - A103

pet 08:00-11:00 Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

pet 11:00-14:00 Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A103

DIPLOM_INF2_NAST Informacijske znanosti: informatika: nastavnički studij

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 08:00-08:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

Internetska kultura - izborno - A103

pon 10:15-11:45 Digitalni resursi i prijevodne memorije - izborno - A104

pon 11:45-12:30 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

Marketing baštine - izborno - A308

Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom - izborno - A104

pon 14:45-15:30 Marketing baštine - izborno - A308

pon 15:30-16:15 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Uvod u istraživačke metode - izborno - A103

pon 18:30-20:00 Upravljanje informacijama i znanjem - izborno - A212A

Časopisi i znanstvena komunikacija - izborno - A212A

Društveno-humanistička informatika - izborno - A104

uto 09:30-12:30 Projektiranje informacijskih sustava - izborno - A212A

uto 13:15-14:00 Upravljanje u muzejima - izborno - A308

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje u muzejima - izborno - A308

uto 14:45-15:30 Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Programiranje baze podataka - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

Upravljanje baštinom - izborno - A104

uto 18:30-19:15 Elektronička obrazovna okruženja - izborno - A212A

sri 08:00-08:45 Uvod u leksikografiju - izborno - A103

Društveno korisno učenje - izborno - A308

Uvod u leksikografiju - izborno - A103

sri 09:30-11:45 Društveno korisno učenje - izborno - A308

sri 11:45-14:00 Veliki podatci - izborno - A103

čet 08:45-09:30 Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A308

čet 09:30-11:45 Radionica kreativne nastave informatike - A104

Računarska lingvistika - izborno - A103

Radionica kreativne nastave informatike - A104

sri 08:45-09:30

čet 08:45-09:30

pon 08:45-10:15

pon 12:30-14:45

pon 16:15-18:30

uto 08:00-09:30

uto 14:00-14:45

uto 15:30-17:00

uto 17:00-18:30

sri 08:45-09:30

čet 11:45-12:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 51/95

Page 52: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

čet 12:30-14:45 Računarska lingvistika - izborno - A103

čet 14:45-16:15 Digitalizacija i migracija dokumenata - izborno - A103

pet 08:00-09:30 Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Knjižnice i knjižnične zbirke I - izborno - A308

Metodika nastave informatike 2 - A212A

Metodika nastave informatike 2 - A212A

Sustavi za označivanje i pretraživanje I - izborno - A103

DIPLOM_JSL2 Književno

semestar 1 interkulturni i jezično

književni smjer

dvopredmetni studij

pon 14:00-15:30 Tečaj slovenskoga jezika 1 - izborno - A302

pon 15:30-17:00 Suvremena bugarska književnost - izborno - A216

uto 09:30-11:00 Semantika južnoslavenskih jezika - izborno - A204

uto 15:30-17:00 Vasko Popa i srpsko pjesništvo - izborno - B320

sri 09:30-11:00 Suvremeni makedonski jezik (morfosintaksa) - izborno - A204

Suvremeni slovenski jezik (morfosintaksa) - izborno - A302

Tečaj makedonskog jezika 1 - izborno - A102

čet 08:45-09:30 Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika - izborno - A123

Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika - izborno - A123

Tečaj bugarskoga jezika 1 - izborno - A302

čet 10:15-11:00 Tečaj bugarskoga jezika 1 - izborno - A302

čet 17:00-18:30 Pragmatika južnoslavenskih jezika - izborno - A302

pet 14:00-15:30 Suvremena slovenska proza - izborno - F316

Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika - izborno - D2

Suvremeni bugarski jezik (morfosintaksa) - izborno - A302

DIPLOM_JSL2 Književno

semestar 3 interkulturni i jezično

književni smjer

dvopredmetni studij

pon 14:00-15:30 Tečaj slovenskoga jezika 1 - izborno - A302

pon 15:30-17:00 Suvremena bugarska književnost - izborno - A216

uto 09:30-11:00 Semantika južnoslavenskih jezika - izborno - A204

uto 14:00-15:30 Frazeologija južnoslavenskih jezika - izborno - A001

uto 15:30-17:00 Vasko Popa i srpsko pjesništvo - izborno - B320

sri 11:00-12:30 Tečaj makedonskog jezika 1 - izborno - A102

čet 08:45-09:30 Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika - izborno - A123

Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika - izborno - A123

Tečaj bugarskoga jezika 1 - izborno - A302

čet 10:15-11:00 Tečaj bugarskoga jezika 1 - izborno - A302

čet 17:00-18:30 Pragmatika južnoslavenskih jezika - izborno - A302

pet 14:00-15:30 Suvremena slovenska proza - izborno - F316

pet 15:30-17:00 Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika - izborno - D2

DIPLOM_Judaistika

pet 09:30-11:00

pet 11:00-14:00

sri 11:00-12:30

čet 09:30-10:15

pet 15:30-17:00

čet 09:30-10:15

Judaistika

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 52/95

Page 53: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

semestar 1pon 14:00-15:30 Osnove arapskog jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija - A128

pon 18:30-19:15 Osnove arapskog jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija - D5

sri 11:00-12:30 Odabrane teme iz judaistike: moderni židovski identiteti - F316

sri 17:00-18:30 Povijest hebrejskog jezika - A205

čet 09:30-11:00 Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima - A213

čet 18:30-20:00 Osnove arapskog jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija - A111

DIPLOM_Judaistika

semestar 3Metodologija istraživačkog rada u judaistici - virtualno

Metodologija istraživačkog rada u judaistici - virtualno

Odabrane teme iz područja židovske misli: Suvremena židovska misao - virtualno

Odabrane teme iz područja židovske misli: Suvremena židovska misao - virtualno

Selected topics in Jewish Modern and Contemporary history: History of Israel - virtualno

Selected topics in Jewish Modern and Contemporary history: History of Israel - virtualno

pon 17:00-19:15 Judeo-španjolski II - A311

DIPLOM_KMP1 Komparativna književnost: komparativna književnost

semestar 1 jednopredmetni studij

pon 12:30-14:45 Teorija književnosti: Figura čitateljice - izborno - A214

pon 17:00-18:30 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije - izborno - A214

pon 18:30-19:15 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije - izborno - B212

uto 08:00-10:15 Komparativna književnost: Od trubadura do Villona - izborno - A214

uto 10:15-12:30 Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni studiji i kulturne teorije - izborno - A214

uto 14:45-17:00 Opća povijest književnosti: Proust i njegovi tumači - izborno - B212

sri 10:15-12:30 Teorija književnosti: Foucault - skeptični uvod - izborno - A214

sri 18:30-20:45 Teorija književnosti: Logika postajanja: Deleuze i književnost - izborno - A214

čet 12:30-14:45 Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih - izborno - A214

čet 14:45-17:00 Filmologija: Hrvatski žanrovski film - izborno - A214

čet 17:00-19:15 Filmologija: Klasične teorije filma - izborno - A214

pet 08:00-10:15 Komparativna književnost: Vrste hrvatske renesanse - izborno - A214

DIPLOM_KMP1 Komparativna književnost: komparativna književnost

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 12:30-14:45 Teorija književnosti: Figura čitateljice - izborno - A214

pon 17:00-18:30 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije - izborno - A214

pon 18:30-19:15 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije - izborno - B212

uto 08:00-10:15 Komparativna književnost: Od trubadura do Villona - izborno - A214

uto 10:15-12:30 Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni studiji i kulturne teorije - izborno - A214

uto 14:45-17:00 Opća povijest književnosti: Proust i njegovi tumači - izborno - B212

sri 10:15-12:30 Teorija književnosti: Foucault - skeptični uvod - izborno - A214

Judaistika

Judaistika

virtualno

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 53/95

Page 54: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

sri 18:30-20:45 Teorija književnosti: Logika postajanja: Deleuze i književnost - izborno - A214

čet 12:30-14:45 Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih - izborno - A214

čet 14:45-17:00 Filmologija: Hrvatski žanrovski film - izborno - A214

čet 17:00-19:15 Filmologija: Klasične teorije filma - izborno - A214

pet 08:00-10:15 Komparativna književnost: Vrste hrvatske renesanse - izborno - A214

DIPLOM_KMP2 Komparativna književnost: komparativna književnost

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:45 Teorija književnosti: Figura čitateljice - izborno - A214

pon 17:00-18:30 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije - izborno - A214

pon 18:30-19:15 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije - izborno - B212

uto 08:00-10:15 Komparativna književnost: Od trubadura do Villona - izborno - A214

uto 10:15-12:30 Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni studiji i kulturne teorije - izborno - A214

uto 14:45-17:00 Opća povijest književnosti: Proust i njegovi tumači - izborno - B212

sri 10:15-12:30 Teorija književnosti: Foucault - skeptični uvod - izborno - A214

sri 18:30-20:45 Teorija književnosti: Logika postajanja: Deleuze i književnost - izborno - A214

čet 12:30-14:45 Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih - izborno - A214

čet 14:45-17:00 Filmologija: Hrvatski žanrovski film - izborno - A214

čet 17:00-19:15 Filmologija: Klasične teorije filma - izborno - A214

pet 08:00-10:15 Komparativna književnost: Vrste hrvatske renesanse - izborno - A214

DIPLOM_KMP2 Komparativna književnost: komparativna književnost

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:45 Teorija književnosti: Figura čitateljice - izborno - A214

pon 17:00-18:30 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije - izborno - A214

pon 18:30-19:15 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije - izborno - B212

uto 08:00-10:15 Komparativna književnost: Od trubadura do Villona - izborno - A214

uto 10:15-12:30 Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni studiji i kulturne teorije - izborno - A214

uto 14:45-17:00 Opća povijest književnosti: Proust i njegovi tumači - izborno - B212

sri 10:15-12:30 Teorija književnosti: Foucault - skeptični uvod - izborno - A214

sri 18:30-20:45 Teorija književnosti: Logika postajanja: Deleuze i književnost - izborno - A214

čet 12:30-14:45 Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih - izborno - A214

čet 14:45-17:00 Filmologija: Hrvatski žanrovski film - izborno - A214

čet 17:00-19:15 Filmologija: Klasične teorije filma - izborno - A214

pet 08:00-10:15 Komparativna književnost: Vrste hrvatske renesanse - izborno - A214

DIPLOM_KRO1_NAST Kroatistika: nastavnički smjer

semestar 1 jednopredmetni studij

pon 11:00-12:30 Metodika nastave hrvatskoga jezika I. - A119

pon 12:30-14:45 Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo - izborno - A225

pon 17:00-19:15 Lik žene i žene autorice u starijoj hrvatskoj književnosti - izborno - A216

uto 12:30-14:00 Književnost u nastavi I. - D1

uto 14:00-15:30 Hrvatska leksikologija - izborno - D4

uto 15:30-17:45 Književnost u nastavi I. - D4

uto 17:45-18:30 Književnost u nastavi I. - A119

sri 08:00-10:15 Stilističko čitanje pjesme - izborno - A101

sri 11:45-14:00 Ekonomski imaginarij Sjedinjenih Američkih Država u hrvatskoj književnosti 20. st. -

izborno - A225

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 54/95

Page 55: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

sri 15:30-17:00 Hrvatska leksikologija - izborno - A119

Hrvatska leksikologija - izborno - A119

Hrvatski u školi: povijest nastavnog predmeta - izborno - D4

sri 18:30-19:15 Hrvatski u školi: povijest nastavnog predmeta - izborno - D4

čet 10:15-11:00 Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tektstova - izborno - A102

čet 11:00-12:30 Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tektstova - izborno - A225

čet 14:00-16:15 Biblija kao književnost u nastavi - izborno - D4

pet 11:45-13:15 Hrvatska usmenoknjiževna retorika - izborno - D4

pet 13:15-14:00 Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - D4

Hrvatska usmenoknjiževna retorika - izborno - A225

Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - D4

pet 14:45-15:30 Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - A225

DIPLOM_KRO1_NAST Kroatistika: nastavnički smjer

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 12:30-14:45 Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo - izborno - A225

pon 17:00-19:15 Lik žene i žene autorice u starijoj hrvatskoj književnosti - izborno - A216

uto 10:15-12:30 Tekstna lingvistika - izborno - A225

uto 15:30-17:45 Hrvatski jezik za nastavnike (NM) - izborno - D5

sri 08:00-10:15 Stilističko čitanje pjesme - izborno - A101

sri 11:45-14:00 Ekonomski imaginarij Sjedinjenih Američkih Država u hrvatskoj književnosti 20. st. -

izborno - A225

sri 17:00-19:15 Hrvatski u školi: povijest nastavnog predmeta - izborno - D4

Filološke analize hrvatsko-staroslavenskih tekstova - izborno - A223

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A101

Filološke analize hrvatsko-staroslavenskih tekstova - izborno - A223

Pravogovor u nastavi - izborno - A225

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A101

Filološke analize hrvatsko-staroslavenskih tekstova - izborno - A102

Pravogovor u nastavi - izborno - A225

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A101

Pravogovor u nastavi - izborno - A225

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A119

Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tektstova - izborno - A102

Svjetska književnost u nastavi - A119

Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tektstova - izborno - A225

čet 14:00-16:15 Biblija kao književnost u nastavi - izborno - D4

pet 08:00-11:00 Figure i diskurzi - izborno - A225

pet 11:45-13:15 Hrvatska usmenoknjiževna retorika - izborno - D4

pet 13:15-14:00 Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - D4

Hrvatska usmenoknjiževna retorika - izborno - A225

Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - D4

pet 14:45-15:30 Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - A225

DIPLOM_KRO2_JEZ Kroatistika: jezikoslovni smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:45 Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo - izborno - A225

pon 17:00-19:15 Lik žene i žene autorice u starijoj hrvatskoj književnosti - izborno - A216

sri 17:00-18:30

pet 14:00-14:45

čet 08:00-08:45

čet 08:45-09:30

čet 09:30-10:15

čet 10:15-11:00

čet 11:00-12:30

pet 14:00-14:45

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 55/95

Page 56: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

uto 10:15-12:30 Tekstna lingvistika - izborno - A225

uto 14:00-15:30 Hrvatska leksikologija - izborno - D4

sri 11:45-14:00 Ekonomski imaginarij Sjedinjenih Američkih Država u hrvatskoj književnosti 20. st. -

izborno - A225

sri 15:30-18:30 Hrvatska leksikologija - izborno - A119

Filološke analize hrvatsko-staroslavenskih tekstova - izborno - A223

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A101

Filološke analize hrvatsko-staroslavenskih tekstova - izborno - A102

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A101

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A119

Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tektstova - izborno - A102

čet 11:00-12:30 Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tektstova - izborno - A225

pet 08:00-11:00 Figure i diskurzi - izborno - A225

pet 11:45-13:15 Hrvatska usmenoknjiževna retorika - izborno - D4

pet 13:15-14:00 Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - D4

Hrvatska usmenoknjiževna retorika - izborno - A225

Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - D4

pet 14:45-15:30 Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - A225

DIPLOM_KRO2_JEZ Kroatistika: jezikoslovni smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:45 Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo - izborno - A225

pon 17:00-19:15 Lik žene i žene autorice u starijoj hrvatskoj književnosti - izborno - A216

uto 10:15-12:30 Tekstna lingvistika - izborno - A225

uto 14:00-15:30 Hrvatska leksikologija - izborno - D4

sri 11:45-14:00 Ekonomski imaginarij Sjedinjenih Američkih Država u hrvatskoj književnosti 20. st. -

izborno - A225

sri 15:30-18:30 Hrvatska leksikologija - izborno - A119

Filološke analize hrvatsko-staroslavenskih tekstova - izborno - A223

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A101

Filološke analize hrvatsko-staroslavenskih tekstova - izborno - A102

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A101

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A119

Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tektstova - izborno - A102

čet 11:00-12:30 Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tektstova - izborno - A225

pet 08:00-11:00 Figure i diskurzi - izborno - A225

pet 11:45-13:15 Hrvatska usmenoknjiževna retorika - izborno - D4

pet 13:15-14:00 Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - D4

Hrvatska usmenoknjiževna retorika - izborno - A225

Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - D4

pet 14:45-15:30 Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - A225

DIPLOM_KRO2_KNJIZ Kroatistika: književni smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:45 Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo - izborno - A225

pon 17:00-19:15 Lik žene i žene autorice u starijoj hrvatskoj književnosti - izborno - A216

uto 10:15-12:30 Tekstna lingvistika - izborno - A225

uto 14:00-15:30 Hrvatska leksikologija - izborno - D4

čet 08:00-09:30

čet 09:30-10:15

čet 10:15-11:00

pet 14:00-14:45

čet 08:00-09:30

čet 09:30-10:15

čet 10:15-11:00

pet 14:00-14:45

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 56/95

Page 57: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

sri 11:45-14:00 Ekonomski imaginarij Sjedinjenih Američkih Država u hrvatskoj književnosti 20. st. -

izborno - A225

sri 15:30-18:30 Hrvatska leksikologija - izborno - A119

Filološke analize hrvatsko-staroslavenskih tekstova - izborno - A223

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A101

Filološke analize hrvatsko-staroslavenskih tekstova - izborno - A102

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A101

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A119

Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tektstova - izborno - A102

čet 11:00-12:30 Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tektstova - izborno - A225

pet 08:00-11:00 Figure i diskurzi - izborno - A225

pet 11:45-13:15 Hrvatska usmenoknjiževna retorika - izborno - D4

pet 13:15-14:00 Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - D4

Hrvatska usmenoknjiževna retorika - izborno - A225

Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - D4

pet 14:45-15:30 Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - A225

DIPLOM_KRO2_KNJIZ Kroatistika: književni smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:45 Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo - izborno - A225

pon 17:00-19:15 Lik žene i žene autorice u starijoj hrvatskoj književnosti - izborno - A216

uto 10:15-12:30 Tekstna lingvistika - izborno - A225

uto 14:00-15:30 Hrvatska leksikologija - izborno - D4

sri 11:45-14:00 Ekonomski imaginarij Sjedinjenih Američkih Država u hrvatskoj književnosti 20. st. -

izborno - A225

sri 15:30-18:30 Hrvatska leksikologija - izborno - A119

Filološke analize hrvatsko-staroslavenskih tekstova - izborno - A223

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A101

Filološke analize hrvatsko-staroslavenskih tekstova - izborno - A102

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A101

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A119

Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tektstova - izborno - A102

čet 11:00-12:30 Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tektstova - izborno - A225

pet 08:00-11:00 Figure i diskurzi - izborno - A225

pet 11:45-13:15 Hrvatska usmenoknjiževna retorika - izborno - D4

pet 13:15-14:00 Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - D4

Hrvatska usmenoknjiževna retorika - izborno - A225

Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - D4

pet 14:45-15:30 Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - A225

DIPLOM_KRO2_NAST Kroatistika: nastavnički smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:45 Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo - izborno - A225

pon 17:00-19:15 Lik žene i žene autorice u starijoj hrvatskoj književnosti - izborno - A216

uto 10:15-12:30 Tekstna lingvistika - izborno - A225

uto 12:30-14:00 Književnost u nastavi I. - D1

uto 14:00-15:30 Hrvatska leksikologija - izborno - D4

Hrvatski jezik za nastavnike (NM) - izborno - D5

čet 08:00-09:30

čet 09:30-10:15

čet 10:15-11:00

pet 14:00-14:45

čet 08:00-09:30

čet 09:30-10:15

čet 10:15-11:00

pet 14:00-14:45

uto 15:30-17:45

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 57/95

Page 58: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Književnost u nastavi I. - D4

uto 17:45-18:30 Književnost u nastavi I. - A119

sri 08:00-10:15 Stilističko čitanje pjesme - izborno - A101

sri 11:45-14:00 Ekonomski imaginarij Sjedinjenih Američkih Država u hrvatskoj književnosti 20. st. -

izborno - A225

sri 15:30-17:00 Hrvatska leksikologija - izborno - A119

Hrvatska leksikologija - izborno - A119

Hrvatski u školi: povijest nastavnog predmeta - izborno - D4

sri 18:30-19:15 Hrvatski u školi: povijest nastavnog predmeta - izborno - D4

Filološke analize hrvatsko-staroslavenskih tekstova - izborno - A223

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A101

Filološke analize hrvatsko-staroslavenskih tekstova - izborno - A223

Pravogovor u nastavi - izborno - A225

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A101

Filološke analize hrvatsko-staroslavenskih tekstova - izborno - A102

Pravogovor u nastavi - izborno - A225

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A101

Pravogovor u nastavi - izborno - A225

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A119

Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tektstova - izborno - A102

čet 11:00-12:30 Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tektstova - izborno - A225

čet 14:00-16:15 Biblija kao književnost u nastavi - izborno - D4

čet 17:00-19:15 Metodika nastave hrvatskoga jezika 1. - D4

pet 08:00-11:00 Figure i diskurzi - izborno - A225

pet 11:45-13:15 Hrvatska usmenoknjiževna retorika - izborno - D4

pet 13:15-14:00 Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - D4

Hrvatska usmenoknjiževna retorika - izborno - A225

Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - D4

pet 14:45-15:30 Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - A225

DIPLOM_KRO2_NAST Kroatistika: nastavnički smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:45 Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo - izborno - A225

pon 17:00-19:15 Lik žene i žene autorice u starijoj hrvatskoj književnosti - izborno - A216

uto 10:15-12:30 Tekstna lingvistika - izborno - A225

uto 14:00-15:30 Hrvatska leksikologija - izborno - D4

uto 15:30-17:45 Hrvatski jezik za nastavnike (NM) - izborno - D5

sri 08:00-10:15 Stilističko čitanje pjesme - izborno - A101

sri 11:45-14:00 Ekonomski imaginarij Sjedinjenih Američkih Država u hrvatskoj književnosti 20. st. -

izborno - A225

sri 15:30-17:00 Hrvatska leksikologija - izborno - A119

Hrvatska leksikologija - izborno - A119

Hrvatski u školi: povijest nastavnog predmeta - izborno - D4

sri 18:30-19:15 Hrvatski u školi: povijest nastavnog predmeta - izborno - D4

Filološke analize hrvatsko-staroslavenskih tekstova - izborno - A223

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A101

Filološke analize hrvatsko-staroslavenskih tekstova - izborno - A223

Pravogovor u nastavi - izborno - A225

uto 15:30-17:45

sri 17:00-18:30

čet 08:00-08:45

čet 08:45-09:30

čet 09:30-10:15

čet 10:15-11:00

pet 14:00-14:45

sri 17:00-18:30

čet 08:00-08:45

čet 08:45-09:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 58/95

Page 59: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A101

Filološke analize hrvatsko-staroslavenskih tekstova - izborno - A102

Pravogovor u nastavi - izborno - A225

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A101

Pravogovor u nastavi - izborno - A225

Roman: teorija i povijest žanra - izborno - A119

Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tektstova - izborno - A102

čet 11:00-12:30 Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tektstova - izborno - A225

čet 14:00-16:15 Biblija kao književnost u nastavi - izborno - D4

pet 08:00-11:00 Figure i diskurzi - izborno - A225

pet 11:45-13:15 Hrvatska usmenoknjiževna retorika - izborno - D4

pet 13:15-14:00 Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - D4

Hrvatska usmenoknjiževna retorika - izborno - A225

Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - D4

pet 14:45-15:30 Predaja kao usmenoknjiževni žanr - izborno - A225

DIPLOM_LAT2_NAST Latinski jezik i književnost

semestar 1 dvopredmetni studij

izvan Fakulteta Metodika nastave klasičnih jezika - izvan FF

sri 17:45-20:00 Metodika nastave klasičnih jezika - A208

DIPLOM_LNG2_KOG Lingvistika: smjer kognitivna lingvistika

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 08:00-09:30 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 11:00-11:45 Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike - izborno - A304

pon 12:30-14:00 Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike - izborno - A106

pon 14:00-14:45 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 14:45-17:00 Jezični poremećaji - izborno - A113

uto 08:45-09:30 Kognitivna sintaksa i semantika - A301

uto 09:30-11:00 Kognitivna sintaksa i semantika - A113

uto 11:00-12:30 Analiza diskursa - izborno - A113

sri 11:00-12:30 Jezične tehnologije - izborno - A113

sri 12:30-13:15 Jezične tehnologije - izborno - A205

čet 11:00-13:15 Indoeuropska mitologija - izborno - A113

čet 13:15-15:30 Metode psiholingvističkih istraživanja 1 - izborno - A113

čet 15:30-17:45 Uvod u tipologiju - izborno - A113

čet 17:45-20:00 Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski - izborno - A113

pet 08:00-08:45 Znakovi u komunikaciji - izborno - A113

pet 08:45-09:30 Analiza diskursa - izborno - A113

pet 09:30-11:45 E-leksik - izborno - A113

pet 11:45-13:15 Znakovi u komunikaciji - izborno - A113

pet 13:15-15:30 Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji - izborno - A113

DIPLOM_LNG2_KOG Lingvistika: smjer kognitivna lingvistika

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 08:00-09:30 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 11:00-11:45 Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike - izborno - A304

pon 12:30-14:00 Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike - izborno - A106

čet 08:45-09:30

čet 09:30-10:15

čet 10:15-11:00

pet 14:00-14:45

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 59/95

Page 60: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

pon 14:00-14:45 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 14:45-17:00 Jezični poremećaji - izborno - A113

uto 11:00-12:30 Analiza diskursa - izborno - A113

uto 15:30-17:45 Statističke metode u lingvistici - Knjiznica I.kat

sri 11:00-12:30 Jezične tehnologije - izborno - A113

sri 12:30-13:15 Jezične tehnologije - izborno - A205

čet 11:00-13:15 Indoeuropska mitologija - izborno - A113

čet 13:15-15:30 Metode psiholingvističkih istraživanja 1 - izborno - A113

čet 15:30-17:45 Uvod u tipologiju - izborno - A113

čet 17:45-20:00 Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski - izborno - A113

pet 08:00-08:45 Znakovi u komunikaciji - izborno - A113

pet 08:45-09:30 Analiza diskursa - izborno - A113

pet 09:30-11:45 E-leksik - izborno - A113

pet 11:45-13:15 Znakovi u komunikaciji - izborno - A113

pet 13:15-15:30 Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji - izborno - A113

DIPLOM_LNG2_OLN Lingvistika: smjer opća lingvistika

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 08:00-09:30 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 11:00-11:45 Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike - izborno - A304

pon 12:30-14:00 Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike - izborno - A106

pon 14:00-14:45 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 14:45-17:00 Jezični poremećaji - izborno - A113

uto 08:45-09:30 Kognitivna sintaksa i semantika - izborno - A301

uto 09:30-11:00 Kognitivna sintaksa i semantika - izborno - A113

uto 15:30-17:45 Statističke metode u lingvistici - izborno - Knjiznica I.kat

sri 11:00-12:30 Jezične tehnologije - izborno - A113

sri 12:30-13:15 Jezične tehnologije - izborno - A205

čet 11:00-13:15 Indoeuropska mitologija - izborno - A113

čet 13:15-15:30 Metode psiholingvističkih istraživanja 1 - izborno - A113

čet 15:30-17:45 Uvod u tipologiju - izborno - A113

čet 17:45-20:00 Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski - izborno - A113

pet 08:00-08:45 Znakovi u komunikaciji - A113

pet 09:30-11:45 E-leksik - izborno - A113

pet 11:45-13:15 Znakovi u komunikaciji - A113

pet 13:15-15:30 Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji - izborno - A113

DIPLOM_LNG2_OLN Lingvistika: smjer opća lingvistika

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 08:00-09:30 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 11:00-11:45 Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike - izborno - A304

pon 12:30-14:00 Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike - izborno - A106

pon 14:00-14:45 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 14:45-17:00 Jezični poremećaji - izborno - A113

uto 08:45-09:30 Kognitivna sintaksa i semantika - izborno - A301

uto 09:30-11:00 Kognitivna sintaksa i semantika - izborno - A113

uto 11:00-12:30 Analiza diskursa - A113

uto 15:30-17:45 Statističke metode u lingvistici - izborno - Knjiznica I.kat

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 60/95

Page 61: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

sri 11:00-12:30 Jezične tehnologije - izborno - A113

sri 12:30-13:15 Jezične tehnologije - izborno - A205

čet 11:00-13:15 Indoeuropska mitologija - izborno - A113

čet 13:15-15:30 Metode psiholingvističkih istraživanja 1 - izborno - A113

čet 15:30-17:45 Uvod u tipologiju - izborno - A113

čet 17:45-20:00 Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski - izborno - A113

pet 08:45-09:30 Analiza diskursa - A113

pet 09:30-11:45 E-leksik - izborno - A113

pet 13:15-15:30 Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji - izborno - A113

DIPLOM_LNG2_POR Lingvistika: smjer poredbena lingvistika

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 18:30-20:00 Indoeuropska fonologija - izborno - A113

sri 16:15-17:00 Indoeuropska fonologija - izborno - A113

čet 08:00-09:30 Ie. jezični tečaj: staroirski I - izborno - A113

čet 11:00-13:15 Indoeuropska mitologija - izborno - A113

čet 15:30-17:45 Uvod u tipologiju - izborno - A113

čet 17:45-20:00 Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski - izborno - A113

DIPLOM_LNG2_POR Lingvistika: smjer poredbena lingvistika

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 18:30-20:00 Indoeuropska fonologija - izborno - A113

sri 16:15-17:00 Indoeuropska fonologija - izborno - A113

čet 08:00-09:30 Ie. jezični tečaj: staroirski I - izborno - A113

čet 11:00-13:15 Indoeuropska mitologija - izborno - A113

čet 15:30-17:45 Uvod u tipologiju - izborno - A113

čet 17:45-20:00 Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski - izborno - A113

DIPLOM_LNG2_PRI Lingvistika: smjer primijenjena lingvistika

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 08:00-09:30 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 11:00-11:45 Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike - izborno - A304

pon 12:30-14:00 Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike - izborno - A106

pon 14:00-14:45 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

uto 08:45-09:30 Kognitivna sintaksa i semantika - izborno - A301

uto 09:30-11:00 Kognitivna sintaksa i semantika - izborno - A113

uto 11:00-12:30 Analiza diskursa - izborno - A113

uto 15:30-17:45 Statističke metode u lingvistici - izborno - Knjiznica I.kat

sri 11:00-12:30 Jezične tehnologije - izborno - A113

sri 12:30-13:15 Jezične tehnologije - izborno - A205

čet 11:00-13:15 Indoeuropska mitologija - izborno - A113

čet 13:15-15:30 Metode psiholingvističkih istraživanja 1 - izborno - A113

čet 15:30-17:45 Uvod u tipologiju - izborno - A113

čet 17:45-20:00 Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski - izborno - A113

pet 08:00-08:45 Znakovi u komunikaciji - izborno - A113

pet 08:45-09:30 Analiza diskursa - izborno - A113

pet 09:30-11:45 E-leksik - izborno - A113

pet 11:45-13:15 Znakovi u komunikaciji - izborno - A113

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 61/95

Page 62: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

pet 13:15-15:30 Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji - A113

DIPLOM_LNG2_PRI Lingvistika: smjer primijenjena lingvistika

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 08:00-09:30 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 11:00-11:45 Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike - izborno - A304

pon 12:30-14:00 Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike - izborno - A106

pon 14:00-14:45 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 14:45-17:00 Jezični poremećaji - A113

uto 08:45-09:30 Kognitivna sintaksa i semantika - izborno - A301

uto 09:30-11:00 Kognitivna sintaksa i semantika - izborno - A113

uto 11:00-12:30 Analiza diskursa - izborno - A113

uto 15:30-17:45 Statističke metode u lingvistici - izborno - Knjiznica I.kat

sri 11:00-12:30 Jezične tehnologije - izborno - A113

sri 12:30-13:15 Jezične tehnologije - izborno - A205

čet 11:00-13:15 Indoeuropska mitologija - izborno - A113

čet 13:15-15:30 Metode psiholingvističkih istraživanja 1 - izborno - A113

čet 15:30-17:45 Uvod u tipologiju - izborno - A113

čet 17:45-20:00 Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski - izborno - A113

pet 08:00-08:45 Znakovi u komunikaciji - izborno - A113

pet 08:45-09:30 Analiza diskursa - izborno - A113

pet 09:30-11:45 E-leksik - izborno - A113

pet 11:45-13:15 Znakovi u komunikaciji - izborno - A113

DIPLOM_LNG2_RAČ Lingvistika: smjer računalna lingvistika

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 08:00-09:30 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 11:00-11:45 Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike - izborno - A304

pon 12:30-14:00 Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike - izborno - A106

pon 14:00-14:45 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 14:45-17:00 Jezični poremećaji - izborno - A113

uto 08:45-09:30 Kognitivna sintaksa i semantika - izborno - A301

uto 09:30-11:00 Kognitivna sintaksa i semantika - izborno - A113

uto 11:00-12:30 Analiza diskursa - izborno - A113

sri 11:00-12:30 Jezične tehnologije - A113

sri 12:30-13:15 Jezične tehnologije - A205

čet 11:00-13:15 Indoeuropska mitologija - izborno - A113

čet 13:15-15:30 Metode psiholingvističkih istraživanja 1 - izborno - A113

čet 15:30-17:45 Uvod u tipologiju - izborno - A113

čet 17:45-20:00 Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski - izborno - A113

pet 08:00-08:45 Znakovi u komunikaciji - izborno - A113

pet 08:45-09:30 Analiza diskursa - izborno - A113

pet 09:30-11:45 E-leksik - izborno - A113

pet 11:45-13:15 Znakovi u komunikaciji - izborno - A113

pet 13:15-15:30 Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji - izborno - A113

DIPLOM_LNG2_RAČ Lingvistika: smjer računalna lingvistika

semestar 3 dvopredmetni studij

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 62/95

Page 63: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

pon 08:00-09:30 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 11:00-11:45 Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike - izborno - A304

pon 12:30-14:00 Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike - izborno - A106

pon 14:00-14:45 Jezici, kulture i identiteti mladih - izborno - A113

pon 14:45-17:00 Jezični poremećaji - izborno - A113

uto 08:45-09:30 Kognitivna sintaksa i semantika - izborno - A301

uto 09:30-11:00 Kognitivna sintaksa i semantika - izborno - A113

uto 11:00-12:30 Analiza diskursa - izborno - A113

uto 15:30-17:45 Statističke metode u lingvistici - Knjiznica I.kat

čet 11:00-13:15 Indoeuropska mitologija - izborno - A113

čet 13:15-15:30 Metode psiholingvističkih istraživanja 1 - izborno - A113

čet 15:30-17:45 Uvod u tipologiju - izborno - A113

čet 17:45-20:00 Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski - izborno - A113

pet 08:00-08:45 Znakovi u komunikaciji - izborno - A113

pet 08:45-09:30 Analiza diskursa - izborno - A113

pet 09:30-11:45 E-leksik - izborno - A113

pet 11:45-13:15 Znakovi u komunikaciji - izborno - A113

pet 13:15-15:30 Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji - izborno - A113

DIPLOM_NED2 Nizozemski jezik i književnost

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:00 Suvremeni nizozemski jezik VII - A307

pon 14:00-15:30 Nizozemski kolonijalizam - A215

pet 09:30-11:00 Suvremeni nizozemski jezik VII - A307

DIPLOM_PED1 Pedagogija

semestar 1 jednopredmetni studij

pon 09:30-12:30 Didaktika - A227

uto 09:30-12:30 TEORIJE I METODIKE NASTAVE - izborno - izvan FF

uto 18:30-20:00 PEDAGOŠKA RESOCIJALIZACIJA - A226

sri 08:00-09:30 PEDAGOŠKA RESOCIJALIZACIJA - A226

sri 09:30-11:00 Didaktika - A227

sri 11:00-12:30 TEORIJE I METODIKE NASTAVE - izborno - A227

sri 14:00-18:30 OSNOVE SOCIJALNE PEDAGOGIJE - A227

pet 11:00-12:30 PARTNERTSVO OBITELJI I ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE - A227

pet 12:30-15:30 PARTNERTSVO OBITELJI I ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE - A226

DIPLOM_PED1 Pedagogija

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 12:30-15:30 ŠKOLSKI I RAZREDNI MENADŽMENT - A226

uto 08:00-09:30 OBRAZOVANJE ZA LJUDSKA PRAVA I GRAĐANSTVO - A226

uto 20:00-21:30 ŠKOLSKI I RAZREDNI MENADŽMENT - A227

sri 12:30-14:00 UPRAVLJANJE I AUTONOMIJA ŠKOLE - A227

sri 14:00-17:00 UPRAVLJANJE I AUTONOMIJA ŠKOLE - A226

čet 15:30-18:30 PRAVA DJETETA U ODGOJU I OBRAZOVANJU - A226

čet 18:30-20:00 OBRAZOVANJE ZA LJUDSKA PRAVA I GRAĐANSTVO - A227

pet 14:00-15:30 PEDAGOGIJA SLOBODNOG VREMENA - A227

pet 15:30-18:30 PEDAGOGIJA SLOBODNOG VREMENA - A226

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 63/95

Page 64: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

DIPLOM_PED2 Pedagogija

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 09:30-12:30 Didaktika - A227

sri 09:30-11:00 Didaktika - A227

sri 14:00-18:30 OSNOVE SOCIJALNE PEDAGOGIJE - A227

pet 11:00-12:30 PARTNERTSVO OBITELJI I ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE - A227

pet 12:30-15:30 PARTNERTSVO OBITELJI I ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE - A226

DIPLOM_PED2 Pedagogija

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 12:30-15:30 ŠKOLSKI I RAZREDNI MENADŽMENT - A226

uto 20:00-21:30 ŠKOLSKI I RAZREDNI MENADŽMENT - A227

sri 12:30-14:00 UPRAVLJANJE I AUTONOMIJA ŠKOLE - A227

sri 14:00-17:00 UPRAVLJANJE I AUTONOMIJA ŠKOLE - A226

pet 14:00-15:30 PEDAGOGIJA SLOBODNOG VREMENA - A227

pet 15:30-18:30 PEDAGOGIJA SLOBODNOG VREMENA - A226

DIPLOM_POL2_KULT Poljski: kulturološki smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 15:30-17:00 Poljske jezične vježbe I - A118

čet 08:00-09:30 Adam Mickiewicz - A224

čet 18:30-20:00 Poljske jezične vježbe I - A124

pet 14:00-15:30 Suvremeni poljski roman - izborno - A312

DIPLOM_POL2_KULT Poljski: kulturološki smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:00 Poljska književna kritika i znanost o književnosti (metodologija) - A124

uto 13:15-14:45 Poljske jezične vježbe III i prevođenje poljskih književnih tekstova - A223

uto 15:30-17:00 Poljska poezija 20. stoljeća - izborno - A306

čet 14:00-15:30 Poljske jezične vježbe III i prevođenje poljskih književnih tekstova - A223

DIPLOM_POL2_LNG Poljski: lingvistički smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 15:30-17:00 Poljske jezične vježbe I - A118

uto 17:00-18:30 Sociolingvistika - izborno - A306

uto 18:30-20:00 Suprasintaksa - A306

čet 18:30-20:00 Poljske jezične vježbe I - A124

DIPLOM_POL2_LNG Poljski: lingvistički smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

uto 13:15-14:45 Poljske jezične vježbe III i prevođenje poljskih književnih tekstova - A223

čet 14:00-15:30 Poljske jezične vježbe III i prevođenje poljskih književnih tekstova - A223

pet 08:00-09:30 Metodologija jezikoslovnoga znanstvenog rada - A124

pet 11:00-12:30 Izrada poljsko-hrvatskog pragmatikona - izborno - A124

pet 14:45-16:15 Etnolingvistika - izborno - A223

DIPLOM_POR2 Portugalski jezik

semestar 1 dvopredmetni studij

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 64/95

Page 65: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

pon 11:45-14:00 Uvod u opću i luzitansku lingvistiku - A304

pon 17:00-18:30 Romanski jezici i vulgarni latinitet - izborno - A218

uto 08:00-09:30 Kultura i civilizacija Brazila 2 - izborno - A209

uto 12:30-14:45 Portugalski jezik 7 - izborno - A110

uto 15:30-17:00 Lingvistika za romaniste - izborno - A110

čet 09:30-11:00 Brazilska književnost - A218

čet 11:00-12:30 Portugalske prijevodne vježbe 3 - izborno - A110

DIPLOM_POR2 Portugalski jezik

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 10:15-11:45 Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2 - izborno - F316

pon 18:30-20:00 Fernando Pessoa - A228

uto 15:30-17:00 Lingvistika za romaniste - izborno - A110

uto 17:00-18:30 Poredbena romanska lingvistika - izborno - A311

čet 14:00-15:30 Europski, brazilski i afrički portugalski - A218

DIPLOM_POV1_MODS Povijest: istraživački smjer: moderna i suvremena povijest (19. i 20. stoljeće)

semestar 1 jednopredmetni studij

pon 12:30-14:00 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

pon 14:00-15:30 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti - izborno - A106

pon 17:00-18:30 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

uto 08:00-09:30 Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća - A001

uto 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

Josip Broz Tito - izborno - A001

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

sri 08:00-09:30 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku - izborno - A209

sri 09:30-11:00 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

sri 11:00-12:30 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

sri 12:30-14:00 Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća - A202

čet 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme - D6

Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

čet 14:00-15:30 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme - A001

čet 15:30-17:00 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme - A201

čet 17:00-20:00 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću - A202

Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

pet 09:30-11:00 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću - A201

Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću - D6

Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

pet 14:00-15:30 Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

pet 15:30-17:00 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

DIPLOM_POV1_MODS Povijest: istraživački smjer: moderna i suvremena povijest (19. i 20. stoljeće)

semestar 3 jednopredmetni studij

uto 15:30-17:00

čet 12:30-14:00

pet 08:00-09:30

pet 12:30-14:00

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 65/95

Page 66: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

pon 12:30-14:00 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

pon 14:00-15:30 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti - izborno - A106

pon 17:00-18:30 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

uto 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

uto 12:30-14:00 Diplomska radionica I. - moderna i suvremena povijest - A202

Josip Broz Tito - izborno - A001

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

sri 08:00-09:30 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku - izborno - A209

sri 09:30-11:00 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

sri 11:00-12:30 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

čet 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

čet 12:30-14:00 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

čet 17:00-20:00 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

pet 08:00-09:30 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

pet 09:30-11:00 Diplomska radionica I. - moderna i suvremena povijest - A102

pet 12:30-14:00 Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

pet 14:00-15:30 Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

pet 15:30-17:00 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

DIPLOM_POV1_NAST Povijest: nastavnički smjer

semestar 1 jednopredmetni studij

Nastavna praksa iz povijesti I. - izvan FF

Nastavna praksa iz povijesti I. - izvan FF

Nastavna praksa iz povijesti I. - izvan FF

Nastavna praksa iz povijesti I. - izvan FF

Nastavna praksa iz povijesti I. - izvan FF

Nastavna praksa iz povijesti I. - izvan FF

pon 08:00-11:00 Didaktika povijesti I. - A202

pon 12:30-14:00 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

pon 14:00-15:30 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti - izborno - A106

pon 17:00-18:30 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

uto 08:00-09:30 Didaktika povijesti I. - D5

uto 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

Josip Broz Tito - izborno - A001

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

sri 08:00-09:30 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku - izborno - A209

sri 09:30-11:00 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

sri 11:00-12:30 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

čet 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

čet 12:30-14:00 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

čet 17:00-20:00 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

pet 08:00-09:30 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

pet 12:30-14:00 Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

pet 14:00-15:30 Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

uto 15:30-17:00

izvan Fakulteta

uto 15:30-17:00

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 66/95

Page 67: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

pet 15:30-17:00 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

DIPLOM_POV1_NAST Povijest: nastavnički smjer

semestar 3 jednopredmetni studij

Nastavna praksa iz povijesti III. - izvan FF

Nastavna praksa iz povijesti III. - izvan FF

Nastavna praksa iz povijesti III. - izvan FF

Nastavna praksa iz povijesti III. - izvan FF

Nastavna praksa iz povijesti III. - izvan FF

Nastavna praksa iz povijesti III. - izvan FF

Nastavna praksa iz povijesti III. - izvan FF

Nastavna praksa iz povijesti III. - izvan FF

Nastavna praksa iz povijesti III. - izvan FF

Nastavna praksa iz povijesti III. - izvan FF

Nastavna praksa iz povijesti III. - izvan FF

Nastavna praksa iz povijesti III. - izvan FF

pon 11:00-12:30 Radionica kreativne nastave povijesti I. - A001

pon 12:30-14:00 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

pon 14:00-15:30 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti - izborno - A106

pon 17:00-18:30 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

uto 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

Josip Broz Tito - izborno - A001

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

sri 08:00-09:30 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku - izborno - A209

sri 09:30-11:00 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

sri 11:00-12:30 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

sri 17:00-18:30 Diplomska radionica I. - nastavnički - D6

čet 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

čet 12:30-14:00 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

čet 17:00-20:00 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

pet 08:00-09:30 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

pet 12:30-14:00 Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

pet 14:00-15:30 Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

pet 15:30-17:00 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

DIPLOM_POV1_RANOV Povijest: istraživački smjer: ranonovovjekovna povijest

semestar 1 jednopredmetni studij

pon 09:30-11:00 Izvori za ranonovovjekovnu povijest I. - A001

pon 12:30-14:00 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

pon 14:00-15:30 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti - izborno - A106

pon 17:00-18:30 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

uto 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

Josip Broz Tito - izborno - A001

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

sri 08:00-09:30 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku - izborno - A209

izvan Fakulteta

uto 15:30-17:00

uto 15:30-17:00

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 67/95

Page 68: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

sri 09:30-11:00 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

sri 11:00-12:30 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

sri 15:30-17:00 Ekohistorija - A202

sri 17:00-18:30 Ekonomska historija - A202

čet 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

čet 12:30-14:00 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

čet 15:30-17:00 Historijska demografija - A001

čet 17:00-20:00 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

pet 08:00-09:30 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

pet 12:30-14:00 Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

pet 14:00-15:30 Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

pet 15:30-17:00 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

DIPLOM_POV1_RANOV Povijest: istraživački smjer: ranonovovjekovna povijest

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 11:00-12:30 Izvori za ranonovovjekovnu povijest III. - A202

Diplomska radionica I. - ranonovovjekovna povijest - A202

Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

pon 14:00-15:30 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti - izborno - A106

pon 17:00-18:30 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

uto 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

Historijska antropologija - A201

Josip Broz Tito - izborno - A001

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

sri 08:00-09:30 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku - izborno - A209

sri 09:30-11:00 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

sri 11:00-12:30 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

sri 17:00-18:30 Politička povijest - A201

čet 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

čet 11:00-12:30 Kulturna povijest - A202

Habsburška Monarhija: imperijalna baština - A202

Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

čet 17:00-20:00 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

pet 08:00-09:30 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

pet 12:30-14:00 Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

pet 14:00-15:30 Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

pet 15:30-17:00 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

DIPLOM_POV1_SREDV Povijest: istraživački smjer: srednjovjekovna povijest

semestar 1 jednopredmetni studij

Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa - A201

pon 14:00-15:30 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti - izborno - A106

Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

pon 12:30-14:00

uto 15:30-17:00

čet 12:30-14:00

pon 12:30-14:00

pon 17:00-18:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 68/95

Page 69: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Rođaci i bližnji: obiteljske strukture u srednjem vijeku - A201

uto 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

Josip Broz Tito - izborno - A001

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

sri 08:00-09:30 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku - izborno - A209

sri 09:30-11:00 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

sri 11:00-12:30 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

sri 12:30-14:00 Srednjovjekovni latinski jezik I. - D1

sri 15:30-17:00 Srednjovjekovno plemstvo - A001

čet 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

čet 12:30-14:00 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

čet 17:00-20:00 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

pet 08:00-09:30 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

pet 12:30-14:00 Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

pet 14:00-15:30 Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

pet 15:30-17:00 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

DIPLOM_POV1_SREDV Povijest: istraživački smjer: srednjovjekovna povijest

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 08:00-09:30 Kršćanstvo u srednjem vijeku II. - A201

pon 12:30-14:00 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

pon 14:00-15:30 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti - izborno - A106

pon 17:00-18:30 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

uto 08:00-09:30 Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti - A315

uto 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

Josip Broz Tito - izborno - A001

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

sri 08:00-09:30 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku - izborno - A209

sri 09:30-11:00 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

sri 11:00-12:30 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

sri 14:00-15:30 Diplomska radionica I. - srednjovjekovna povijest - A201

čet 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

čet 11:00-12:30 Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom - A001

čet 12:30-14:00 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

čet 17:00-20:00 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

pet 08:00-09:30 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

pet 12:30-14:00 Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

pet 14:00-15:30 Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

pet 15:30-17:00 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

DIPLOM_POV1_STARA Povijest: istraživački smjer: stara povijest

semestar 1 jednopredmetni studij

pon 12:30-14:00 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

pon 14:00-15:30 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti - izborno - A106

pon 17:00-18:30

uto 15:30-17:00

uto 15:30-17:00

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 69/95

Page 70: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

pon 15:30-17:00 Povijest Grčke i Rima II. - A201

pon 17:00-18:30 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

uto 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

uto 11:00-14:00 Praktikum stare povijesti I. - Knjiznica I.kat

Josip Broz Tito - izborno - A001

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

uto 17:00-18:30 Stara povijest hrvatskih zemalja II. - A201

Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku - izborno - A209

Povijest starog Istoka II. - A102

sri 09:30-11:00 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

sri 11:00-12:30 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

čet 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

čet 12:30-14:00 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

čet 17:00-20:00 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

Pomoćne povijesne znanosti I. - izborno - D2

Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

pet 12:30-14:00 Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

pet 14:00-15:30 Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

pet 15:30-17:00 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

DIPLOM_POV1_STARA Povijest: istraživački smjer: stara povijest

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 12:30-14:00 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

pon 14:00-15:30 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti - izborno - A106

pon 15:30-17:00 Povijest Grčke i Rima II. - A201

pon 17:00-18:30 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

uto 08:00-09:30 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. - A202

Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. - C015

Josip Broz Tito - izborno - A001

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

uto 17:00-18:30 Stara povijest hrvatskih zemalja II. - A201

Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku - izborno - A209

Povijest starog Istoka II. - A102

sri 09:30-11:00 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

Diplomska radionica I. - stara povijest - A202

Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

čet 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

čet 12:30-14:00 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

čet 17:00-20:00 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

Pomoćne povijesne znanosti I. - izborno - D2

Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

pet 12:30-14:00 Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

pet 14:00-15:30 Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

uto 15:30-17:00

sri 08:00-09:30

pet 08:00-09:30

uto 09:30-11:00

uto 15:30-17:00

sri 08:00-09:30

sri 11:00-12:30

pet 08:00-09:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 70/95

Page 71: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

pet 15:30-17:00 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

DIPLOM_POV2_MODS Povijest: istraživački smjer: moderna i suvremena povijest (19. i 20. stoljeće)

dvopredmetna

semestar 1 dvopredmetni studij

uto 08:00-09:30 Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća - A001

sri 12:30-14:00 Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća - A202

čet 12:30-14:00 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme - D6

čet 14:00-15:30 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme - A001

čet 15:30-17:00 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme - A201

pet 08:00-09:30 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću - A202

pet 09:30-11:00 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću - A201

pet 12:30-14:00 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću - D6

DIPLOM_POV2_MODS Povijest: istraživački smjer: moderna i suvremena povijest (19. i 20. stoljeće)

dvopredmetna

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:00 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

pon 14:00-15:30 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti - izborno - A106

pon 17:00-18:30 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

uto 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

uto 12:30-14:00 Diplomska radionica I. - moderna i suvremena povijest - A202

Josip Broz Tito - izborno - A001

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

sri 08:00-09:30 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku - izborno - A209

sri 09:30-11:00 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

sri 11:00-12:30 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

čet 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

čet 12:30-14:00 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

čet 17:00-20:00 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

pet 08:00-09:30 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

pet 09:30-11:00 Diplomska radionica I. - moderna i suvremena povijest - A102

pet 12:30-14:00 Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

pet 14:00-15:30 Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

pet 15:30-17:00 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

DIPLOM_POV2_NAST Povijest: nastavnički smjer (dvopredmetna)

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 08:00-11:00 Didaktika povijesti I. - A202

pon 12:30-14:00 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

pon 14:00-15:30 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti - izborno - A106

pon 17:00-18:30 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

uto 08:00-09:30 Didaktika povijesti I. - D5

uto 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

Josip Broz Tito - izborno - A001

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

uto 15:30-17:00

uto 15:30-17:00

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 71/95

Page 72: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

sri 08:00-09:30 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku - izborno - A209

sri 09:30-11:00 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

sri 11:00-12:30 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

čet 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

čet 12:30-14:00 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

čet 17:00-20:00 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

pet 08:00-09:30 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

pet 12:30-14:00 Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

pet 14:00-15:30 Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

pet 15:30-17:00 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

DIPLOM_POV2_NAST Povijest: nastavnički smjer (dvopredmetna)

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:00 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

pon 14:00-15:30 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti - izborno - A106

pon 17:00-18:30 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

uto 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

uto 14:00-15:30 Praksa iz nastave povijesti u školi - D5

Josip Broz Tito - izborno - A001

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

sri 08:00-09:30 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku - izborno - A209

sri 09:30-11:00 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

sri 11:00-12:30 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

sri 17:00-18:30 Diplomska radionica I. - nastavnički - D6

čet 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

čet 12:30-14:00 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

čet 17:00-20:00 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

pet 08:00-09:30 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

pet 12:30-14:00 Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

pet 14:00-15:30 Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

pet 15:30-17:00 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

DIPLOM_POV2_RANOV Povijest: istraživački smjer: ranonovovjekovna povijest (dvopredmetna)

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 09:30-11:00 Izvori za ranonovovjekovnu povijest I. - A001

pon 12:30-14:00 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

pon 14:00-15:30 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti - izborno - A106

pon 17:00-18:30 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

uto 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

Josip Broz Tito - izborno - A001

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

sri 08:00-09:30 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku - izborno - A209

sri 09:30-11:00 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

uto 15:30-17:00

uto 15:30-17:00

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 72/95

Page 73: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

sri 11:00-12:30 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

sri 15:30-17:00 Ekohistorija - A202

Ekonomska historija - izborno - A202

Politička povijest - izborno - A201

čet 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

čet 11:00-12:30 Kulturna povijest - izborno - A202

čet 12:30-14:00 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

čet 15:30-17:00 Historijska demografija - izborno - A001

čet 17:00-20:00 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

pet 08:00-09:30 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

pet 12:30-14:00 Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

pet 14:00-15:30 Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

pet 15:30-17:00 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

DIPLOM_POV2_RANOV Povijest: istraživački smjer: ranonovovjekovna povijest (dvopredmetna)

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:00 Diplomska radionica I. - ranonovovjekovna povijest - A202

uto 15:30-17:00 Historijska antropologija - A201

čet 12:30-14:00 Habsburška Monarhija: imperijalna baština - A202

DIPLOM_POV2_SRED Povijest: istraživački smjer: srednjovjekovna povijest (dvopredmetna)

semestar 1 dvopredmetni studij

Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa - A201

pon 14:00-15:30 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti - izborno - A106

Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

Rođaci i bližnji: obiteljske strukture u srednjem vijeku - izborno - A201

uto 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

Josip Broz Tito - izborno - A001

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

sri 08:00-09:30 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku - izborno - A209

sri 09:30-11:00 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

sri 11:00-12:30 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

sri 12:30-14:00 Srednjovjekovni latinski jezik I. - D1

sri 15:30-17:00 Srednjovjekovno plemstvo - izborno - A001

čet 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

čet 12:30-14:00 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

čet 17:00-20:00 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

pet 08:00-09:30 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

pet 12:30-14:00 Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

pet 14:00-15:30 Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

pet 15:30-17:00 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

DIPLOM_POV2_SRED Povijest: istraživački smjer: srednjovjekovna povijest (dvopredmetna)

sri 17:00-18:30

pon 12:30-14:00

pon 17:00-18:30

uto 15:30-17:00

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 73/95

Page 74: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 08:00-09:30 Kršćanstvo u srednjem vijeku II. - A201

pon 12:30-14:00 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

pon 14:00-15:30 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti - izborno - A106

Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

Rođaci i bližnji: obiteljske strukture u srednjem vijeku - izborno - A201

uto 08:00-09:30 Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti - A315

uto 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

Josip Broz Tito - izborno - A001

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

sri 08:00-09:30 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku - izborno - A209

sri 09:30-11:00 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

sri 11:00-12:30 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

sri 15:30-17:00 Srednjovjekovno plemstvo - izborno - A001

čet 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

čet 11:00-12:30 Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom - A001

čet 12:30-14:00 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

čet 17:00-20:00 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

pet 08:00-09:30 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

pet 12:30-14:00 Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

pet 14:00-15:30 Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

pet 15:30-17:00 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

DIPLOM_POV2_STARA Povijest: istraživački smjer: stara povijest (dvopredmetna)

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:00 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

pon 14:00-15:30 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti - izborno - A106

pon 15:30-17:00 Povijest Grčke i Rima II. - A201

pon 17:00-18:30 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

uto 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

uto 11:00-14:00 Praktikum stare povijesti I. - Knjiznica I.kat

Josip Broz Tito - izborno - A001

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

uto 17:00-18:30 Stara povijest hrvatskih zemalja II. - A201

Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku - izborno - A209

Povijest starog Istoka II. - A102

sri 09:30-11:00 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

sri 11:00-12:30 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

čet 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

čet 12:30-14:00 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

čet 17:00-20:00 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

Pomoćne povijesne znanosti I. - izborno - D2

Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

pet 12:30-14:00 Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

pon 17:00-18:30

uto 15:30-17:00

uto 15:30-17:00

sri 08:00-09:30

pet 08:00-09:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 74/95

Page 75: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

pet 14:00-15:30 Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

pet 15:30-17:00 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

DIPLOM_POV2_STARA Povijest: istraživački smjer: stara povijest (dvopredmetna)

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 12:30-14:00 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata - izborno - A001

pon 14:00-15:30 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti - izborno - A106

pon 15:30-17:00 Povijest Grčke i Rima II. - A201

pon 17:00-18:30 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije - izborno - A202

uto 08:00-09:30 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. - A202

Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. - C015

Josip Broz Tito - izborno - A001

Problemi hrvatske moderne - izborno - A202

uto 17:00-18:30 Stara povijest hrvatskih zemalja II. - A201

Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku - izborno - A209

Povijest starog Istoka II. - A102

sri 09:30-11:00 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu - izborno - A202

Diplomska radionica I. - stara povijest - A202

Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja - izborno - A001

čet 09:30-11:00 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta - izborno - A202

čet 12:30-14:00 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe - izborno - A201

čet 17:00-20:00 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću - izborno - A201

Pomoćne povijesne znanosti I. - izborno - D2

Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje -

izborno - A201

pet 12:30-14:00 Povijest Dubrovačke Republike - izborno - A201

pet 14:00-15:30 Historiografija i nacionalizam - izborno - A201

pet 15:30-17:00 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine - izborno - A202

DIPLOM_PSI1 Psihologija

semestar 1 jednopredmetni studij

Klinička procjena psihičkih poremećaja - A203

Psihometrija - A229

pon 16:15-17:45 Psihologija obrazovanja: učenje i poučavanje - D3

Linearno strukturalno modeliranje - izborno - A203

Osnove psihološkog savjetovanja - izborno - A229

uto 08:00-09:30 Psihologija obrazovanja: učenje i poučavanje - A229

Primjena računala u psihologiji - izborno - Knjiznica I.kat

Psihologija obrazovanja: učenje i poučavanje - A229

uto 11:00-12:30 Psihologija obrazovanja: učenje i poučavanje - A229

uto 12:30-14:00 Motivacija i radno ponašanje - D7

uto 14:00-15:30 Psihometrija - D7

uto 16:15-20:00 Upravljanje karijerom - izborno - A203

sri 08:00-09:30 Psihometrija - D2

sri 11:00-12:30 Klinička procjena psihičkih poremećaja - D2

uto 09:30-11:00

uto 15:30-17:00

sri 08:00-09:30

sri 11:00-12:30

pet 08:00-09:30

pon 09:30-14:00

pon 17:45-20:45

uto 09:30-11:00

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 75/95

Page 76: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

sri 12:30-20:00 Klinička procjena psihičkih poremećaja - A203

čet 08:45-11:45 Genetika ponašanja - izborno - A203

čet 11:45-14:45 Psihologija potrošačkog ponašanja - izborno - A203

čet 14:45-19:15 Motivacija i radno ponašanje - A203

čet 19:15-20:45 Osnove psihološkog savjetovanja - izborno - A203

pet 08:00-11:45 Organizacijska psihologija - izborno - A229

Psihologija roditeljstva - izborno - A203

Teorija i praksa profesionalne orijentacije - izborno - A229

Organizacijska psihologija - izborno - D2

Psihologija roditeljstva - izborno - A203

Teorija i praksa profesionalne orijentacije - izborno - A229

Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli - izborno - Knjiznica I.kat

Psihologija roditeljstva - izborno - A203

pet 15:30-17:00 Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli - izborno - Knjiznica I.kat

DIPLOM_PSI1 Psihologija

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 08:00-09:30 Socijalni identitet i međugrupni odnosi - D2

pon 09:30-11:00 Etika istraživačke i stručne djelatnosti psihologa - D2

pon 14:00-15:30 Socijalni identitet i međugrupni odnosi - D2

pon 15:30-17:00 Psihoterapijski pravci - D2

pon 17:00-17:45 Socijalni identitet i međugrupni odnosi - D2

Linearno strukturalno modeliranje - izborno - A203

Osnove psihološkog savjetovanja - izborno - A229

Socijalni identitet i međugrupni odnosi - D2

Linearno strukturalno modeliranje - izborno - A203

Osnove psihološkog savjetovanja - izborno - A229

uto 09:30-11:00 Primjena računala u psihologiji - izborno - Knjiznica I.kat

uto 16:15-20:00 Upravljanje karijerom - izborno - A203

sri 09:30-12:30 Metodički praktikum - izborno - A203

čet 11:45-14:45 Psihologija potrošačkog ponašanja - izborno - A203

čet 14:45-19:15 Procjenjivanje ličnosti - D2

Osnove psihološkog savjetovanja - izborno - A203

Procjenjivanje ličnosti - D2

čet 20:00-20:45 Osnove psihološkog savjetovanja - izborno - A203

pet 08:00-08:45 Organizacijska psihologija - izborno - A229

Organizacijska psihologija - izborno - A229

Psihologija seksualnosti - izborno - A203

Psihologija roditeljstva - izborno - A203

Teorija i praksa profesionalne orijentacije - izborno - A229

Organizacijska psihologija - izborno - D2

Psihologija roditeljstva - izborno - A203

Teorija i praksa profesionalne orijentacije - izborno - A229

Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli - izborno - Knjiznica I.kat

Psihologija roditeljstva - izborno - A203

pet 15:30-17:00 Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli - izborno - Knjiznica I.kat

DIPLOM_PUM1_ISTR Povijest umjetnosti: istraživački smjer

pet 11:45-12:30

pet 12:30-14:00

pet 14:00-15:30

pon 17:45-20:00

pon 20:00-20:45

čet 19:15-20:00

pet 08:45-11:45

pet 11:45-12:30

pet 12:30-14:00

pet 14:00-15:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 76/95

Page 77: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

semestar 1 jednopredmetni studij

Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi - izborno - izvan FF

Autopsija, arhiv, atribucija - izborno - izvan FF

Povijest i teorija dizajna - izborno - izvan FF

Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - izvan FF

Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - izvan FF

Zaštita nepokretne baštine - izborno - izvan FF

Zaštita nepokretne baštine - izborno - izvan FF

pon 08:45-10:15 Povijest i teorija dizajna - izborno - A126

pon 10:15-12:30 Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" - izborno - A126

pon 12:30-14:45 Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi - izborno - A126

uto 08:00-09:30 Zaštita nepokretne baštine - izborno - A126

uto 12:30-14:00 Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - A126

uto 14:00-16:15 Umjetnost Trecenta - izborno - A126

sri 09:30-11:45 Autopsija, arhiv, atribucija - izborno - A126

sri 13:15-15:30 Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća - izborno - A126

čet 14:00-15:30 Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi - izborno - D6

pet 08:00-10:15 Historicizam u hrvatskoj arhitekturi - izborno - A123

pet 11:00-13:15 Umjetnost oko godine 1000. - izborno - A126

DIPLOM_PUM1_ISTR Povijest umjetnosti: istraživački smjer

semestar 3 jednopredmetni studij

Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi - izborno - izvan FF

Autopsija, arhiv, atribucija - izborno - izvan FF

Povijest i teorija dizajna - izborno - izvan FF

Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - izvan FF

Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - izvan FF

Zaštita nepokretne baštine - izborno - izvan FF

Zaštita nepokretne baštine - izborno - izvan FF

pon 08:45-10:15 Povijest i teorija dizajna - izborno - A126

pon 10:15-12:30 Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" - izborno - A126

pon 12:30-14:45 Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi - izborno - A126

uto 08:00-09:30 Zaštita nepokretne baštine - izborno - A126

uto 12:30-14:00 Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - A126

uto 14:00-16:15 Umjetnost Trecenta - izborno - A126

sri 09:30-11:45 Autopsija, arhiv, atribucija - izborno - A126

sri 13:15-15:30 Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća - izborno - A126

čet 14:00-15:30 Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi - izborno - D6

pet 08:00-10:15 Historicizam u hrvatskoj arhitekturi - izborno - A123

pet 11:00-13:15 Umjetnost oko godine 1000. - izborno - A126

DIPLOM_PUM2_ISTR Povijest umjetnosti: istraživački smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi - izborno - izvan FF

Autopsija, arhiv, atribucija - izborno - izvan FF

izvan Fakulteta

izvan Fakulteta

izvan Fakulteta

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 77/95

Page 78: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Povijest i teorija dizajna - izborno - izvan FF

Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - izvan FF

Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - izvan FF

Zaštita nepokretne baštine - izborno - izvan FF

Zaštita nepokretne baštine - izborno - izvan FF

pon 08:45-10:15 Povijest i teorija dizajna - izborno - A126

pon 10:15-12:30 Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" - izborno - A126

pon 12:30-14:45 Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi - izborno - A126

uto 08:00-09:30 Zaštita nepokretne baštine - izborno - A126

uto 12:30-14:00 Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - A126

uto 14:00-16:15 Umjetnost Trecenta - izborno - A126

sri 09:30-11:45 Autopsija, arhiv, atribucija - izborno - A126

sri 13:15-15:30 Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća - izborno - A126

čet 14:00-15:30 Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi - izborno - D6

pet 08:00-10:15 Historicizam u hrvatskoj arhitekturi - izborno - A123

pet 11:00-13:15 Umjetnost oko godine 1000. - izborno - A126

DIPLOM_PUM2_ISTR Povijest umjetnosti: istraživački smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi - izborno - izvan FF

Autopsija, arhiv, atribucija - izborno - izvan FF

Povijest i teorija dizajna - izborno - izvan FF

Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - izvan FF

Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - izvan FF

Zaštita nepokretne baštine - izborno - izvan FF

Zaštita nepokretne baštine - izborno - izvan FF

pon 08:45-10:15 Povijest i teorija dizajna - izborno - A126

pon 10:15-12:30 Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" - izborno - A126

pon 12:30-14:45 Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi - izborno - A126

uto 08:00-09:30 Zaštita nepokretne baštine - izborno - A126

uto 12:30-14:00 Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - A126

uto 14:00-16:15 Umjetnost Trecenta - izborno - A126

sri 09:30-11:45 Autopsija, arhiv, atribucija - izborno - A126

sri 13:15-15:30 Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća - izborno - A126

čet 14:00-15:30 Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi - izborno - D6

pet 08:00-10:15 Historicizam u hrvatskoj arhitekturi - izborno - A123

pet 11:00-13:15 Umjetnost oko godine 1000. - izborno - A126

DIPLOM_PUM2_NAST Povijest umjetnosti: nastavnički smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi - izborno - izvan FF

Autopsija, arhiv, atribucija - izborno - izvan FF

Metodika nastave povijesti umjetnosti - izvan FF

Metodika nastave povijesti umjetnosti - izvan FF

Povijest i teorija dizajna - izborno - izvan FF

Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - izvan FF

izvan Fakulteta

izvan Fakulteta

izvan Fakulteta

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 78/95

Page 79: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - izvan FF

Zaštita nepokretne baštine - izborno - izvan FF

Zaštita nepokretne baštine - izborno - izvan FF

pon 08:45-10:15 Povijest i teorija dizajna - izborno - A126

pon 10:15-12:30 Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" - izborno - A126

pon 12:30-14:45 Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi - izborno - A126

uto 08:00-09:30 Zaštita nepokretne baštine - izborno - A126

uto 12:30-14:00 Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - A126

uto 14:00-16:15 Umjetnost Trecenta - izborno - A126

sri 09:30-11:45 Autopsija, arhiv, atribucija - izborno - A126

sri 13:15-15:30 Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća - izborno - A126

čet 14:00-14:45 Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi - izborno - D6

Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi - izborno - D6

Metodika nastave povijesti umjetnosti - A126

čet 15:30-16:15 Metodika nastave povijesti umjetnosti - A126

čet 16:15-17:45 Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti - A126

pet 08:00-10:15 Historicizam u hrvatskoj arhitekturi - izborno - A123

pet 11:00-13:15 Umjetnost oko godine 1000. - izborno - A126

pet 13:15-14:45 Metodika nastave povijesti umjetnosti - A126

DIPLOM_PUM2_NAST Povijest umjetnosti: nastavnički smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi - izborno - izvan FF

Autopsija, arhiv, atribucija - izborno - izvan FF

Povijest i teorija dizajna - izborno - izvan FF

Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - izvan FF

Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - izvan FF

Praktikum i izvođenje nastave I - izvan FF

Zaštita nepokretne baštine - izborno - izvan FF

Zaštita nepokretne baštine - izborno - izvan FF

pon 08:45-10:15 Povijest i teorija dizajna - izborno - A126

pon 10:15-12:30 Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" - izborno - A126

pon 12:30-14:45 Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi - izborno - A126

uto 08:00-09:30 Zaštita nepokretne baštine - izborno - A126

uto 12:30-14:00 Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću - izborno - A126

uto 14:00-16:15 Umjetnost Trecenta - izborno - A126

sri 09:30-11:45 Autopsija, arhiv, atribucija - izborno - A126

sri 13:15-15:30 Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća - izborno - A126

čet 14:00-15:30 Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi - izborno - D6

pet 08:00-08:45 Historicizam u hrvatskoj arhitekturi - izborno - A123

Historicizam u hrvatskoj arhitekturi - izborno - A123

Praktikum i izvođenje nastave I - D6

pet 11:00-13:15 Umjetnost oko godine 1000. - izborno - A126

DIPLOM_RUM2 Rumunjski jezik

semestar 1 dvopredmetni studij

izvan Fakulteta

čet 14:45-15:30

izvan Fakulteta

pet 08:45-10:15

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 79/95

Page 80: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

pon 17:00-18:30 Rumunjsko-slavenski jezični kontakti blok 2 - izborno - F316

uto 14:00-15:30 Rumunjski jezik I - F316

uto 15:30-17:00 Lingvistika za romaniste - izborno - A110

čet 14:00-15:30 Suvremeni frankofoni film - izborno - A107

čet 15:30-17:00 Rumunjski jezik I - A213

čet 17:00-18:30 Rumunjsko-slavenski jezični kontakti - izborno - A315

pet 14:00-15:30 Rumunjska i Rumunji u europskom civilizacijskom kontekstu - izborno - A213

DIPLOM_RUM2 Rumunjski jezik

semestar 3 dvopredmetni studij

uto 14:00-15:30 Istrorumunjski - A215

uto 15:30-17:00 Rumunjski jezik III - F316

uto 17:00-18:30 Poredbena romanska lingvistika - izborno - A311

čet 11:45-13:15 Rumunjski jezik III - A215

čet 14:00-15:30 Suvremeni frankofoni film - izborno - A107

pet 12:30-14:00 Lingvistički opis odabranog romanskog idioma - izborno - A301

DIPLOM_RUS2 Ruski jezik i književnost

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 08:45-09:30 Prijevodne vježbe iz ruskog jezika - A118

pon 10:15-12:30 Prijevodne vježbe iz ruskog jezika - A306

pon 12:30-14:45 Prevođenje proze - izborno - A223

uto 08:45-11:00 Prijevodne vježbe iz ruskog jezika - A306

čet 09:30-11:00 Uvod u rusku civilizaciju 1 - izborno - A118

čet 11:00-13:15 Prevođenje poezije - izborno - A118

pet 11:00-12:30 Glotodidaktika - A312

pet 12:30-14:00 Usvajanje stranoga jezika - A312

DIPLOM_RUS2_NAST Ruski jezik i književnost

semestar 1 nastavnički

dvopredmetni studij

pon 11:00-12:30 Glotodidaktika - A118

pon 12:30-14:00 Usvajanje stranog jezika - A118

čet 09:30-11:00 Uvod u rusku civilizaciju 1 - izborno - A118

DIPLOM_RUS2_PREV Ruski jezik i književnost

semestar 1 prevoditeljski

dvopredmetni studij

pon 08:45-09:30 Prijevodne vježbe iz ruskog jezika - A118

pon 10:15-12:30 Prijevodne vježbe iz ruskog jezika - A306

pon 12:30-14:45 Prevođenje proze - izborno - A223

uto 08:45-11:00 Prijevodne vježbe iz ruskog jezika - A306

čet 09:30-11:00 Uvod u rusku civilizaciju 1 - izborno - A118

čet 11:00-13:15 Prevođenje poezije - izborno - A118

DIPLOM_SLO2_NAST Slovački: nastavnički smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 80/95

Page 81: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

uto 11:00-12:30 Funkcionalni stilovi i prevođenje - izborno - A124

uto 12:30-14:00 Slovačke prijevodne vježbe I - A312

sri 11:00-12:30 Slovačke prijevodne vježbe I - A312

čet 09:30-11:00 Funkcionalni stilovi i prevođenje - izborno - A124

čet 11:00-13:15 Slovačka drama i kazalište - izborno - A124

pet 08:45-11:00 Slovačka kratka proza 20. stoljeća - izborno - A306

pet 11:00-12:30 Glotodidaktika - A312

pet 12:30-14:00 Usvajanje stranoga jezika - A312

DIPLOM_SLO2_NAST Slovački: nastavnički smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

uto 11:00-12:30 Funkcionalni stilovi i prevođenje - izborno - A124

uto 14:00-15:30 Slovačke prijevodne vježbe III - A312

sri 12:30-14:00 Slovačke prijevodne vježbe III - A312

čet 09:30-11:00 Funkcionalni stilovi i prevođenje - izborno - A124

čet 11:00-13:15 Slovačka drama i kazalište - izborno - A124

pet 08:45-11:00 Slovačka kratka proza 20. stoljeća - izborno - A306

pet 11:00-12:30 Glotodidaktika - A312

pet 12:30-14:00 Usvajanje stranoga jezika - A312

DIPLOM_SLO2_PKS Slovački: prevoditeljsko: kulturološki smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

uto 11:00-12:30 Funkcionalni stilovi i prevođenje - izborno - A124

uto 12:30-14:00 Slovačke prijevodne vježbe I - A312

sri 11:00-12:30 Slovačke prijevodne vježbe I - A312

čet 09:30-11:00 Funkcionalni stilovi i prevođenje - izborno - A124

čet 11:00-13:15 Slovačka drama i kazalište - izborno - A124

pet 08:45-11:00 Slovačka kratka proza 20. stoljeća - izborno - A306

DIPLOM_SLO2_PKS Slovački: prevoditeljsko: kulturološki smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

uto 11:00-12:30 Funkcionalni stilovi i prevođenje - izborno - A124

uto 14:00-15:30 Slovačke prijevodne vježbe III - A312

sri 12:30-14:00 Slovačke prijevodne vježbe III - A312

čet 09:30-11:00 Funkcionalni stilovi i prevođenje - izborno - A124

čet 11:00-13:15 Slovačka drama i kazalište - izborno - A124

pet 08:45-11:00 Slovačka kratka proza 20. stoljeća - izborno - A306

DIPLOM_SOC1_ZNAN Sociologija: znanstveni smjer

semestar 1 jednopredmetni studij

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

pon 09:30-12:30 Feminističke teorije i pokreti - izborno - D3

pon 12:30-15:30 Sociologija kulture - izborno - A220

pon 15:30-17:00 Održivi urbani razvoj - participativni pristup - izborno - A220

Održivi urbani razvoj - participativni pristup - izborno - A228

izvan Fakulteta

pon 17:00-18:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 81/95

Page 82: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Uvod u analitičku sociologiju - izborno - A220

pon 18:30-20:00 Uvod u analitičku sociologiju - izborno - A220

uto 08:45-11:45 Civilno društvo u Hrvatskoj - izborno - A220

uto 11:45-13:15 Sociologija poslovnog odlučivanja - izborno - A220

uto 14:00-15:30 Sociologija poslovnog odlučivanja - izborno - A228

Sociologija poslovnog odlučivanja - izborno - A228

Teorije svakodnevice - izborno - D3

uto 17:45-19:15 Teorije svakodnevice - izborno - A220

sri 12:30-15:30 Epistemology of Social Practice - izborno - A228

sri 15:30-17:00 Sociologija cyber kulture - izborno - D3

sri 17:00-20:00 Istraživački projekt - izborno - A228

čet 08:00-09:30 Primijenjena sociologija - izborno - A228

Primijenjena sociologija - izborno - A228

Sociologija cyber kulture - izborno - A220

Sociologija cyber kulture - izborno - A220

Sociologija društvenih pokreta - izborno - A228

čet 12:30-14:00 Sociologija društvenih pokreta - izborno - A228

pet 09:30-12:30 Suvremena sociologija i urbano društvo - teorijski pristupi - izborno - A220

pet 14:00-17:00 Sociologija etničkih odnosa - izborno - A220

DIPLOM_SOC1_ZNAN Sociologija: znanstveni smjer

semestar 3 jednopredmetni studij

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

pon 09:30-12:30 Feminističke teorije i pokreti - izborno - D3

pon 12:30-15:30 Sociologija kulture - izborno - A220

pon 15:30-17:00 Održivi urbani razvoj - participativni pristup - izborno - A220

Održivi urbani razvoj - participativni pristup - izborno - A228

Uvod u analitičku sociologiju - izborno - A220

pon 18:30-20:00 Uvod u analitičku sociologiju - izborno - A220

uto 08:45-11:45 Civilno društvo u Hrvatskoj - izborno - A220

uto 11:45-13:15 Sociologija poslovnog odlučivanja - izborno - A220

uto 14:00-15:30 Sociologija poslovnog odlučivanja - izborno - A228

Sociologija poslovnog odlučivanja - izborno - A228

Teorije svakodnevice - izborno - D3

uto 17:45-19:15 Teorije svakodnevice - izborno - A220

sri 12:30-15:30 Epistemology of Social Practice - izborno - A228

sri 15:30-17:00 Sociologija cyber kulture - izborno - D3

sri 17:00-20:00 Istraživački projekt - izborno - A228

čet 08:00-09:30 Primijenjena sociologija - izborno - A228

Primijenjena sociologija - izborno - A228

Sociologija cyber kulture - izborno - A220

Sociologija cyber kulture - izborno - A220

Sociologija društvenih pokreta - izborno - A228

čet 12:30-14:00 Sociologija društvenih pokreta - izborno - A228

pet 09:30-12:30 Suvremena sociologija i urbano društvo - teorijski pristupi - izborno - A220

pon 17:00-18:30

uto 15:30-17:00

čet 09:30-11:00

čet 11:00-12:30

izvan Fakulteta

pon 17:00-18:30

uto 15:30-17:00

čet 09:30-11:00

čet 11:00-12:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 82/95

Page 83: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

pet 14:00-17:00 Sociologija etničkih odnosa - izborno - A220

DIPLOM_SOC2_NAST Sociologija: nastavnički smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

pon 09:30-12:30 Feminističke teorije i pokreti - izborno - D3

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Sociologija kulture - izborno - A220

pon 15:30-17:00 Održivi urbani razvoj - participativni pristup - izborno - A220

Održivi urbani razvoj - participativni pristup - izborno - A228

Uvod u analitičku sociologiju - izborno - A220

Održivi urbani razvoj - participativni pristup - izborno - A228

Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

Uvod u analitičku sociologiju - izborno - A220

Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

Uvod u analitičku sociologiju - izborno - A220

pon 19:15-20:00 Uvod u analitičku sociologiju - izborno - A220

uto 08:00-08:45 Didaktika (NM) - D7

Didaktika (NM) - D7

Civilno društvo u Hrvatskoj - izborno - A220

Didaktika (NM) - A227

Civilno društvo u Hrvatskoj - izborno - A220

Didaktika (NM) - A227

Sociologija poslovnog odlučivanja - izborno - A220

uto 13:15-14:00 Didaktika (NM) - A227

uto 14:00-15:30 Sociologija poslovnog odlučivanja - izborno - A228

Hrvatski jezik za nastavnike (NM) - izborno - D5

Sociologija poslovnog odlučivanja - izborno - A228

Teorije svakodnevice - izborno - D3

Hrvatski jezik za nastavnike (NM) - izborno - D5

Sustavna pedagogija (NM) - D3

Sustavna pedagogija (NM) - D3

Teorije svakodnevice - izborno - A220

Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

Sustavna pedagogija (NM) - D5

Teorije svakodnevice - izborno - A220

Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

Sustavna pedagogija (NM) - D5

sri 12:30-15:30 Epistemology of Social Practice - izborno - A228

sri 15:30-17:00 Sociologija cyber kulture - izborno - D3

sri 17:00-18:30 Istraživački projekt - izborno - A228

Istraživački projekt - izborno - A228

Sustavna pedagogija (NM) - A225

sri 20:00-21:30 Sustavna pedagogija (NM) - A225

čet 08:00-09:30 Primijenjena sociologija - izborno - A228

izvan Fakulteta

pon 12:30-15:30

pon 17:00-17:45

pon 17:45-18:30

pon 18:30-19:15

uto 08:45-09:30

uto 09:30-11:45

uto 11:45-13:15

uto 15:30-17:00

uto 17:00-17:45

uto 17:45-18:30

uto 18:30-19:15

uto 19:15-21:30

sri 18:30-20:00

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 83/95

Page 84: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Primijenjena sociologija - izborno - A228

Sociologija cyber kulture - izborno - A220

Sociologija cyber kulture - izborno - A220

Sociologija društvenih pokreta - izborno - A228

čet 12:30-14:00 Sociologija društvenih pokreta - izborno - A228

čet 18:30-21:30 Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

pet 09:30-12:30 Suvremena sociologija i urbano društvo - teorijski pristupi - izborno - A220

pet 14:00-17:00 Sociologija etničkih odnosa - izborno - A220

DIPLOM_SOC2_NAST Sociologija: nastavnički smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

pon 09:30-12:30 Feminističke teorije i pokreti - izborno - D3

Informacijske tehnologije u obrazovanju - izborno - A212A

Sociologija kulture - izborno - A220

pon 15:30-17:00 Održivi urbani razvoj - participativni pristup - izborno - A220

Održivi urbani razvoj - participativni pristup - izborno - A228

Uvod u analitičku sociologiju - izborno - A220

Održivi urbani razvoj - participativni pristup - izborno - A228

Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

Uvod u analitičku sociologiju - izborno - A220

Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

Uvod u analitičku sociologiju - izborno - A220

pon 19:15-20:00 Uvod u analitičku sociologiju - izborno - A220

uto 08:00-08:45 Didaktika (NM) - D7

Didaktika (NM) - D7

Civilno društvo u Hrvatskoj - izborno - A220

Didaktika (NM) - A227

Civilno društvo u Hrvatskoj - izborno - A220

Didaktika (NM) - A227

Sociologija poslovnog odlučivanja - izborno - A220

uto 13:15-14:00 Didaktika (NM) - A227

uto 14:00-15:30 Sociologija poslovnog odlučivanja - izborno - A228

Hrvatski jezik za nastavnike (NM) - izborno - D5

Sociologija poslovnog odlučivanja - izborno - A228

Teorije svakodnevice - izborno - D3

Hrvatski jezik za nastavnike (NM) - izborno - D5

Sustavna pedagogija (NM) - D3

Sustavna pedagogija (NM) - D3

Teorije svakodnevice - izborno - A220

Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

Sustavna pedagogija (NM) - D5

Teorije svakodnevice - izborno - A220

Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

Sustavna pedagogija (NM) - D5

čet 09:30-11:00

čet 11:00-12:30

izvan Fakulteta

pon 12:30-15:30

pon 17:00-17:45

pon 17:45-18:30

pon 18:30-19:15

uto 08:45-09:30

uto 09:30-11:45

uto 11:45-13:15

uto 15:30-17:00

uto 17:00-17:45

uto 17:45-18:30

uto 18:30-19:15

uto 19:15-21:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 84/95

Page 85: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

sri 12:30-15:30 Epistemology of Social Practice - izborno - A228

sri 15:30-17:00 Sociologija cyber kulture - izborno - D3

sri 17:00-18:30 Istraživački projekt - izborno - A228

Istraživački projekt - izborno - A228

Sustavna pedagogija (NM) - A225

sri 20:00-21:30 Sustavna pedagogija (NM) - A225

čet 08:00-09:30 Primijenjena sociologija - izborno - A228

Primijenjena sociologija - izborno - A228

Sociologija cyber kulture - izborno - A220

Sociologija cyber kulture - izborno - A220

Sociologija društvenih pokreta - izborno - A228

čet 12:30-14:00 Sociologija društvenih pokreta - izborno - A228

čet 18:30-21:30 Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) - D3

pet 09:30-12:30 Suvremena sociologija i urbano društvo - teorijski pristupi - izborno - A220

pet 14:00-17:00 Sociologija etničkih odnosa - izborno - A220

DIPLOM_SOC2_ZNAN Sociologija: znanstveni smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

pon 09:30-12:30 Feminističke teorije i pokreti - izborno - D3

pon 12:30-15:30 Sociologija kulture - izborno - A220

pon 15:30-17:00 Održivi urbani razvoj - participativni pristup - izborno - A220

Održivi urbani razvoj - participativni pristup - izborno - A228

Uvod u analitičku sociologiju - izborno - A220

pon 18:30-20:00 Uvod u analitičku sociologiju - izborno - A220

uto 08:45-11:45 Civilno društvo u Hrvatskoj - izborno - A220

uto 11:45-13:15 Sociologija poslovnog odlučivanja - izborno - A220

uto 14:00-15:30 Sociologija poslovnog odlučivanja - izborno - A228

Sociologija poslovnog odlučivanja - izborno - A228

Teorije svakodnevice - izborno - D3

uto 17:45-19:15 Teorije svakodnevice - izborno - A220

sri 12:30-15:30 Epistemology of Social Practice - izborno - A228

sri 15:30-17:00 Sociologija cyber kulture - izborno - D3

sri 17:00-20:00 Istraživački projekt - izborno - A228

čet 08:00-09:30 Primijenjena sociologija - izborno - A228

Primijenjena sociologija - izborno - A228

Sociologija cyber kulture - izborno - A220

Sociologija cyber kulture - izborno - A220

Sociologija društvenih pokreta - izborno - A228

čet 12:30-14:00 Sociologija društvenih pokreta - izborno - A228

pet 09:30-12:30 Suvremena sociologija i urbano društvo - teorijski pristupi - izborno - A220

pet 14:00-17:00 Sociologija etničkih odnosa - izborno - A220

DIPLOM_SOC2_ZNAN Sociologija: znanstveni smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

sri 18:30-20:00

čet 09:30-11:00

čet 11:00-12:30

izvan Fakulteta

pon 17:00-18:30

uto 15:30-17:00

čet 09:30-11:00

čet 11:00-12:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 85/95

Page 86: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

Primijenjena sociologija - izborno - izvan FF

pon 09:30-12:30 Feminističke teorije i pokreti - izborno - D3

pon 12:30-15:30 Sociologija kulture - izborno - A220

pon 15:30-17:00 Održivi urbani razvoj - participativni pristup - izborno - A220

pon 17:00-18:30 Održivi urbani razvoj - participativni pristup - izborno - A228

uto 08:45-11:45 Civilno društvo u Hrvatskoj - izborno - A220

uto 11:45-13:15 Sociologija poslovnog odlučivanja - izborno - A220

uto 14:00-15:30 Sociologija poslovnog odlučivanja - izborno - A228

Sociologija poslovnog odlučivanja - izborno - A228

Teorije svakodnevice - izborno - D3

uto 17:45-19:15 Teorije svakodnevice - izborno - A220

sri 12:30-15:30 Epistemology of Social Practice - izborno - A228

sri 15:30-17:00 Sociologija cyber kulture - izborno - D3

sri 17:00-20:00 Istraživački projekt - izborno - A228

čet 08:00-09:30 Primijenjena sociologija - izborno - A228

Primijenjena sociologija - izborno - A228

Sociologija cyber kulture - izborno - A220

Sociologija cyber kulture - izborno - A220

Sociologija društvenih pokreta - izborno - A228

čet 12:30-14:00 Sociologija društvenih pokreta - izborno - A228

pet 09:30-12:30 Suvremena sociologija i urbano društvo - teorijski pristupi - izborno - A220

pet 14:00-17:00 Sociologija etničkih odnosa - izborno - A220

DIPLOM_ŠPA2_NAST Španjolski: nastavnički smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 09:30-11:00 Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 1 - A304

pon 14:00-15:30 Španjolski jezik 7 (strani lektor) - A304

uto 09:30-11:00 Glotodidaktika 1 - A304

uto 15:30-17:00 Lingvistika za romaniste - izborno - A110

uto 17:00-18:30 Poredbena romanska lingvistika - izborno - A311

sri 14:00-14:45 Španjolski jezik 7 (strani lektor) - A209

Književnost u nastavi španjolskog jezika - izborno - A116

Španjolski jezik 7 (strani lektor) - A209

sri 15:30-16:15 Književnost u nastavi španjolskog jezika - izborno - A116

čet 08:00-11:00 Španjolski jezik 7 - A304

čet 11:00-12:30 Uvod u sociolingvistiku i dijalektologiju španjolskoga jezika - izborno - A116

čet 12:30-14:00 Povijesni pregled metodike - A304

DIPLOM_ŠPA2_NAST Španjolski: nastavnički smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 15:30-17:00 Španjolski jezik 9 (strani lektor) - A304

uto 11:00-12:30 Vrednovanje i ocjenjivanje - A304

uto 15:30-17:00 Lingvistika za romaniste - izborno - A110

uto 17:00-18:30 Poredbena romanska lingvistika - izborno - A311

sri 09:30-11:00 Španjolski jezik 9 - A304

izvan Fakulteta

uto 15:30-17:00

čet 09:30-11:00

čet 11:00-12:30

sri 14:45-15:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 86/95

Page 87: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

sri 11:00-13:15 Izrada nastavnih materijala 2 - A304

sri 13:15-14:45 Prevođenje književnih tekstova - izborno - A116

sri 14:45-15:30 Književnost u nastavi španjolskog jezika - izborno - A116

Književnost u nastavi španjolskog jezika - izborno - A116

Španjolski jezik 9 (strani lektor) - A304

sri 16:15-17:00 Španjolski jezik 9 (strani lektor) - A304

čet 09:30-11:00 Prevođenje književnih tekstova - izborno - A116

čet 11:00-12:30 Uvod u sociolingvistiku i dijalektologiju španjolskoga jezika - izborno - A116

čet 14:00-15:30 Curriculum španjolskog kao stranog jezika 2 - A304

čet 15:30-17:00 Suvremena hispanskoamerička minifikcija - izborno - A315

pet 09:30-11:00 Španjolski jezik 9 - D5

DIPLOM_ŠPA2_PREV Španjolski: prevoditeljski smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 14:00-15:30 Španjolski jezik 7 (strani lektor) - A304

uto 15:30-17:00 Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1 - A116

sri 14:00-15:30 Španjolski jezik 7 (strani lektor) - A209

čet 08:00-11:00 Španjolski jezik 7 - A304

čet 11:00-12:30 Uvod u sociolingvistiku i dijalektologiju španjolskoga jezika - izborno - A116

čet 17:00-18:30 Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1 - A304

pet 11:00-12:30 Institucije EU, Španjolske i Hrvatske - izborno - A116

pet 12:30-14:00 Teorija prevođenja - A116

DIPLOM_ŠPA2_PREV Španjolski: prevoditeljski smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 15:30-17:00 Španjolski jezik 9 (strani lektor) - A304

uto 15:30-17:00 Lingvistika za romaniste - izborno - A110

uto 17:00-18:30 Poredbena romanska lingvistika - izborno - A311

uto 18:30-20:00 Prijevodne vježbe španjolskog jezika 3 - A304

sri 09:30-11:00 Španjolski jezik 9 - A304

sri 13:15-14:45 Prevođenje književnih tekstova - A116

sri 14:45-15:30 Književnost u nastavi španjolskog jezika - izborno - A116

Književnost u nastavi španjolskog jezika - izborno - A116

Španjolski jezik 9 (strani lektor) - A304

sri 16:15-17:00 Španjolski jezik 9 (strani lektor) - A304

čet 09:30-11:00 Prevođenje književnih tekstova - A116

čet 12:30-14:00 Prijevodne vježbe španjolskog jezika 3 - A217

čet 15:30-17:00 Suvremena hispanskoamerička minifikcija - izborno - A315

pet 09:30-11:00 Španjolski jezik 9 - D5

DIPLOM_ŠPA2_ZNAN Španjolski: znanstveni smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 14:00-15:30 Španjolski jezik 7 (strani lektor) - A304

pon 17:00-18:30 Romanski jezici i vulgarni latinitet - A218

uto 11:00-12:30 Novi hispanskoamerički roman - A301

uto 14:45-15:30 Romanski jezici i vulgarni latinitet - A116

sri 09:30-10:15 Novi hispanskoamerički roman - A116

sri 10:15-11:00 Octavio Paz i Jorge Luis Borges - A116

sri 15:30-16:15

sri 15:30-16:15

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 87/95

Page 88: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

sri 14:00-15:30 Španjolski jezik 7 (strani lektor) - A209

čet 08:00-11:00 Španjolski jezik 7 - A304

čet 11:00-13:15 Sociolingvističke i dijalektalne varijante španjolskog jezika - A116

čet 13:15-14:45 Octavio Paz i Jorge Luis Borges - A116

DIPLOM_ŠPA2_ZNAN Španjolski: znanstveni smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 08:45-10:15 Libro de Buen Amor - čitanje i komentar teksta - A116

pon 10:15-12:30 Kontaktna lingvistika - A116

pon 15:30-17:00 Španjolski jezik 9 (strani lektor) - A304

uto 08:45-10:15 Književnost španjolskog Srednjeg vijeka - A116

uto 10:15-12:30 Leksička tvorba u suvremenom španjolskom jeziku - A116

uto 15:30-17:00 Lingvistika za romaniste - izborno - A110

uto 17:00-18:30 Poredbena romanska lingvistika - izborno - A311

sri 09:30-11:00 Španjolski jezik 9 - A304

sri 13:15-14:45 Prevođenje književnih tekstova - izborno - A116

sri 14:45-15:30 Književnost u nastavi španjolskog jezika - izborno - A116

Književnost u nastavi španjolskog jezika - izborno - A116

Španjolski jezik 9 (strani lektor) - A304

sri 16:15-17:00 Španjolski jezik 9 (strani lektor) - A304

čet 09:30-11:00 Prevođenje književnih tekstova - izborno - A116

čet 11:00-12:30 Uvod u sociolingvistiku i dijalektologiju španjolskoga jezika - izborno - A116

čet 15:30-17:00 Suvremena hispanskoamerička minifikcija - A315

pet 09:30-11:00 Španjolski jezik 9 - D5

DIPLOM_ŠVE2_LNG Švedski: lingvistički smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

sri 08:45-09:30 Švedski jezik i društvo I - A122

sri 13:15-14:00 Teorija i praksa prevođenja - A122

čet 12:30-14:00 Švedski jezik i društvo I - A314

pet 14:45-16:15 Teorija i praksa prevođenja - A122

DIPLOM_ŠVE2_LNG Švedski: lingvistički smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 14:45-16:15 Semantika engleskoga jezika - D6

pon 17:00-18:30 Semantika engleskoga jezika - D6

uto 14:45-16:15 Skandinavski film - A122

uto 17:00-18:30 Suvremeni islandski jezik - A314

sri 14:45-16:15 Suvremeni norveški jezik II - A314

čet 08:45-11:00 Švedski jezik i društvo II - A216

čet 17:00-18:30 Suvremeni islandski jezik - A314

pet 11:00-12:30 Suvremeni norveški jezik II - A105

DIPLOM_ŠVE2_PREV Švedski: prevoditeljski smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

sri 08:45-09:30 Švedski jezik i društvo I - A122

sri 13:15-14:00 Teorija i praksa prevođenja - A122

čet 12:30-14:00 Švedski jezik i društvo I - A314

sri 15:30-16:15

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 88/95

Page 89: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

čet 17:00-18:30 EU i međunarodne organizacije - A122

pet 14:45-16:15 Teorija i praksa prevođenja - A122

DIPLOM_ŠVE2_PREV Švedski: prevoditeljski smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 14:45-16:15 Semantika engleskoga jezika - D6

pon 17:00-18:30 Semantika engleskoga jezika - D6

uto 14:45-16:15 Skandinavski film - A122

uto 17:00-18:30 Suvremeni islandski jezik - A314

sri 14:45-16:15 Suvremeni norveški jezik II - A314

čet 08:45-11:00 Švedski jezik i društvo II - A216

čet 17:00-18:30 Suvremeni islandski jezik - A314

pet 11:00-12:30 Suvremeni norveški jezik II - A105

DIPLOM_TAL1_JKS Talijanski: jezikoslovno-kulturološki smjer

semestar 1 jednopredmetni studij

pon 10:15-11:00 Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

pon 12:30-13:15 Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

pon 14:00-16:15 Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

uto 14:45-16:15 Usmena i pismena kompetencija I.1 - A313

uto 16:15-18:30 Semantika talijanskog jezika - izborno - A209

sri 12:30-14:00 Usmena i pismena kompetencija I.1 (strani lektor) - F316

sri 17:00-19:15 Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana - izborno - A303

čet 11:00-13:15 Tvorba riječi - izborno - A301

čet 14:00-15:30 Proces usvajanja drugog jezika - izborno - D1

čet 15:30-18:30 Usmena i pismena kompetencija I.1 - A313

pet 08:00-11:00 Usmena i pismena kompetencija I.1 (strani lektor) - A313

pet 11:00-12:30 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika - izborno - A313

pet 14:00-16:15 Mafija na filmu - izborno - A209

Mafija na filmu - izborno - A209

Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

pet 17:00-19:15 Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

DIPLOM_TAL1_JKS Talijanski: jezikoslovno-kulturološki smjer

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 10:15-11:00 Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

pon 12:30-13:15 Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

Usmena i pismena kompetencija II.1 (strani lektor) - F316

pon 15:30-16:15 Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

uto 08:45-11:45 Usmena i pismena kompetencija II.1 - A313

uto 16:15-18:30 Semantika talijanskog jezika - izborno - A209

sri 08:45-11:45 Usmena i pismena kompetencija II.1 (strani lektor) - A313

sri 17:00-19:15 Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana - izborno - A303

pon 11:00-12:30

pet 16:15-17:00

pon 11:00-12:30

pon 14:00-15:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 89/95

Page 90: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

čet 09:30-11:00 Usmena i pismena kompetencija II.1 - A313

čet 11:00-13:15 Tvorba riječi - izborno - A301

čet 14:00-15:30 Proces usvajanja drugog jezika - izborno - D1

pet 11:00-12:30 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika - izborno - A313

pet 14:00-16:15 Mafija na filmu - izborno - A209

Mafija na filmu - izborno - A209

Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

pet 17:00-19:15 Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

DIPLOM_TAL1_KKS Talijanski: književno-kulturološki smjer

semestar 1 jednopredmetni studij

pon 10:15-11:00 Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

pon 12:30-13:15 Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

pon 14:00-16:15 Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

uto 14:45-16:15 Usmena i pismena kompetencija I.1 - A313

uto 16:15-18:30 Semantika talijanskog jezika - izborno - A209

sri 12:30-14:00 Usmena i pismena kompetencija I.1 (strani lektor) - F316

sri 17:00-19:15 Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana - izborno - A303

čet 11:00-13:15 Tvorba riječi - izborno - A301

čet 14:00-15:30 Proces usvajanja drugog jezika - izborno - D1

čet 15:30-18:30 Usmena i pismena kompetencija I.1 - A313

pet 08:00-11:00 Usmena i pismena kompetencija I.1 (strani lektor) - A313

pet 11:00-12:30 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika - izborno - A313

pet 14:00-16:15 Mafija na filmu - izborno - A209

Mafija na filmu - izborno - A209

Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

pet 17:00-19:15 Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

DIPLOM_TAL1_KKS Talijanski: književno-kulturološki smjer

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 10:15-11:00 Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

pon 12:30-13:15 Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

Usmena i pismena kompetencija II.1 (strani lektor) - F316

pon 15:30-16:15 Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

uto 08:45-11:45 Usmena i pismena kompetencija II.1 - A313

uto 16:15-18:30 Semantika talijanskog jezika - izborno - A209

sri 08:45-11:45 Usmena i pismena kompetencija II.1 (strani lektor) - A313

sri 17:00-19:15 Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana - izborno - A303

čet 09:30-11:00 Usmena i pismena kompetencija II.1 - A313

čet 11:00-13:15 Tvorba riječi - izborno - A301

čet 14:00-15:30 Proces usvajanja drugog jezika - izborno - D1

pet 11:00-12:30 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika - izborno - A313

pet 14:00-16:15 Mafija na filmu - izborno - A209

pet 16:15-17:00

pon 11:00-12:30

pet 16:15-17:00

pon 11:00-12:30

pon 14:00-15:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 90/95

Page 91: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Mafija na filmu - izborno - A209

Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

pet 17:00-19:15 Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

DIPLOM_TAL1_NAST Talijanski: nastavnički smjer

semestar 1 jednopredmetni studij

pon 10:15-11:00 Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

pon 12:30-13:15 Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

pon 14:00-16:15 Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

pon 17:00-19:15 Metodika nastave tal. jezika - A313

uto 14:45-16:15 Usmena i pismena kompetencija I.1 - A313

uto 16:15-18:30 Semantika talijanskog jezika - izborno - A209

sri 12:30-14:00 Usmena i pismena kompetencija I.1 (strani lektor) - F316

sri 17:00-19:15 Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana - izborno - A303

čet 11:00-13:15 Tvorba riječi - izborno - A301

čet 14:00-15:30 Proces usvajanja drugog jezika - izborno - D1

čet 15:30-18:30 Usmena i pismena kompetencija I.1 - A313

pet 08:00-11:00 Usmena i pismena kompetencija I.1 (strani lektor) - A313

pet 11:00-12:30 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika - izborno - A313

pet 14:00-16:15 Mafija na filmu - izborno - A209

Mafija na filmu - izborno - A209

Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

pet 17:00-19:15 Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

DIPLOM_TAL1_NAST Talijanski: nastavnički smjer

semestar 3 jednopredmetni studij

pon 10:15-11:00 Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

pon 12:30-13:15 Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

Usmena i pismena kompetencija II.1 (strani lektor) - F316

pon 15:30-16:15 Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

uto 08:45-11:45 Usmena i pismena kompetencija II.1 - A313

uto 16:15-18:30 Semantika talijanskog jezika - izborno - A209

sri 08:45-11:45 Usmena i pismena kompetencija II.1 (strani lektor) - A313

sri 17:00-19:15 Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana - izborno - A303

čet 09:30-11:00 Usmena i pismena kompetencija II.1 - A313

čet 11:00-13:15 Tvorba riječi - izborno - A301

čet 14:00-15:30 Proces usvajanja drugog jezika - izborno - D1

pet 11:00-12:30 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika - izborno - A313

pet 14:00-16:15 Mafija na filmu - izborno - A209

Mafija na filmu - izborno - A209

Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

pet 17:00-19:15 Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

pet 16:15-17:00

pon 11:00-12:30

pet 16:15-17:00

pon 11:00-12:30

pon 14:00-15:30

pet 16:15-17:00

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 91/95

Page 92: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

DIPLOM_TAL2_JKS Talijanski: jezikoslovno-kulturološki smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 10:15-11:00 Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

pon 12:30-13:15 Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

pon 14:00-16:15 Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

uto 14:45-16:15 Usmena i pismena kompetencija I.1 - A313

uto 16:15-18:30 Semantika talijanskog jezika - izborno - A209

sri 12:30-14:00 Usmena i pismena kompetencija I.1 (strani lektor) - F316

sri 17:00-19:15 Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana - izborno - A303

čet 11:00-13:15 Tvorba riječi - izborno - A301

čet 14:00-15:30 Proces usvajanja drugog jezika - izborno - D1

čet 15:30-18:30 Usmena i pismena kompetencija I.1 - A313

pet 08:00-11:00 Usmena i pismena kompetencija I.1 (strani lektor) - A313

pet 11:00-12:30 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika - izborno - A313

pet 14:00-16:15 Mafija na filmu - izborno - A209

Mafija na filmu - izborno - A209

Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

pet 17:00-19:15 Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

DIPLOM_TAL2_JKS Talijanski: jezikoslovno-kulturološki smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 10:15-11:00 Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

pon 12:30-13:15 Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

Usmena i pismena kompetencija II.1 (strani lektor) - F316

pon 15:30-16:15 Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

uto 08:45-11:45 Usmena i pismena kompetencija II.1 - A313

uto 16:15-18:30 Semantika talijanskog jezika - izborno - A209

sri 08:45-11:45 Usmena i pismena kompetencija II.1 (strani lektor) - A313

sri 17:00-19:15 Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana - izborno - A303

čet 09:30-11:00 Usmena i pismena kompetencija II.1 - A313

čet 11:00-13:15 Tvorba riječi - izborno - A301

čet 14:00-15:30 Proces usvajanja drugog jezika - izborno - D1

pet 11:00-12:30 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika - izborno - A313

pet 14:00-16:15 Mafija na filmu - izborno - A209

Mafija na filmu - izborno - A209

Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

pet 17:00-19:15 Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

DIPLOM_TAL2_KKS Talijanski: književno-kulturološki smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 10:15-11:00 Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

pon 11:00-12:30

pet 16:15-17:00

pon 11:00-12:30

pon 14:00-15:30

pet 16:15-17:00

pon 11:00-12:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 92/95

Page 93: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

pon 12:30-13:15 Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

pon 14:00-16:15 Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

uto 14:45-16:15 Usmena i pismena kompetencija I.1 - A313

uto 16:15-18:30 Semantika talijanskog jezika - izborno - A209

sri 12:30-14:00 Usmena i pismena kompetencija I.1 (strani lektor) - F316

sri 17:00-19:15 Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana - izborno - A303

čet 11:00-13:15 Tvorba riječi - izborno - A301

čet 14:00-15:30 Proces usvajanja drugog jezika - izborno - D1

čet 15:30-18:30 Usmena i pismena kompetencija I.1 - A313

pet 08:00-11:00 Usmena i pismena kompetencija I.1 (strani lektor) - A313

pet 11:00-12:30 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika - izborno - A313

pet 14:00-16:15 Mafija na filmu - izborno - A209

Mafija na filmu - izborno - A209

Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

pet 17:00-19:15 Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

DIPLOM_TAL2_KKS Talijanski: književno-kulturološki smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 10:15-11:00 Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

pon 12:30-13:15 Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

Usmena i pismena kompetencija II.1 (strani lektor) - F316

pon 15:30-16:15 Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

uto 08:45-11:45 Usmena i pismena kompetencija II.1 - A313

uto 16:15-18:30 Semantika talijanskog jezika - izborno - A209

sri 08:45-11:45 Usmena i pismena kompetencija II.1 (strani lektor) - A313

sri 17:00-19:15 Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana - izborno - A303

čet 09:30-11:00 Usmena i pismena kompetencija II.1 - A313

čet 11:00-13:15 Tvorba riječi - izborno - A301

čet 14:00-15:30 Proces usvajanja drugog jezika - izborno - D1

pet 11:00-12:30 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika - izborno - A313

pet 14:00-16:15 Mafija na filmu - izborno - A209

Mafija na filmu - izborno - A209

Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

pet 17:00-19:15 Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

DIPLOM_TAL2_NAST Talijanski: nastavnički smjer

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 10:15-11:00 Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

pon 12:30-13:15 Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

pon 14:00-16:15 Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

pon 17:00-19:15 Metodika nastave tal. jezika - A313

uto 14:45-16:15 Usmena i pismena kompetencija I.1 - A313

pon 11:00-12:30

pet 16:15-17:00

pon 11:00-12:30

pon 14:00-15:30

pet 16:15-17:00

pon 11:00-12:30

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 93/95

Page 94: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

uto 16:15-18:30 Semantika talijanskog jezika - izborno - A209

sri 12:30-14:00 Usmena i pismena kompetencija I.1 (strani lektor) - F316

sri 17:00-19:15 Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana - izborno - A303

čet 11:00-13:15 Tvorba riječi - izborno - A301

čet 14:00-15:30 Proces usvajanja drugog jezika - izborno - D1

čet 15:30-18:30 Usmena i pismena kompetencija I.1 - A313

pet 08:00-11:00 Usmena i pismena kompetencija I.1 (strani lektor) - A313

pet 11:00-12:30 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika - izborno - A313

pet 14:00-16:15 Mafija na filmu - izborno - A209

Mafija na filmu - izborno - A209

Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

pet 17:00-19:15 Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

DIPLOM_TAL2_NAST Talijanski: nastavnički smjer

semestar 3 dvopredmetni studij

pon 10:15-11:00 Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Kazalište Carla Goldonija - izborno - A303

Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

pon 12:30-13:15 Varijeteti talijanskog jezika - izborno - A209

Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

Usmena i pismena kompetencija II.1 (strani lektor) - F316

pon 15:30-16:15 Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina - izborno - A303

uto 08:45-11:45 Usmena i pismena kompetencija II.1 - A313

uto 16:15-18:30 Semantika talijanskog jezika - izborno - A209

sri 08:45-11:45 Usmena i pismena kompetencija II.1 (strani lektor) - A313

sri 17:00-19:15 Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana - izborno - A303

čet 09:30-11:00 Usmena i pismena kompetencija II.1 - A313

čet 11:00-13:15 Tvorba riječi - izborno - A301

čet 14:00-15:30 Proces usvajanja drugog jezika - izborno - D1

pet 11:00-12:30 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika - izborno - A313

pet 14:00-16:15 Mafija na filmu - izborno - A209

Mafija na filmu - izborno - A209

Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

pet 17:00-19:15 Talijanska pripovjedna proza u prijevodu - izborno - A303

DIPLOM_TUR2 Turski

semestar 1 dvopredmetni studij

pon 08:00-09:30 Islamska arhitektura i umjetnost - izborno - D5

pon 09:30-11:00 Sintaksa finitnih glagolskih formi turskog jezika - A205

uto 09:30-11:00 Sintaksa finitnih glagolskih formi turskog jezika - A111

uto 11:45-14:00 Uvod u osmanski jezik (I) - A217

uto 14:00-16:15 Sintaksa finitnih glagolskih formi turskog jezika - A111

čet 11:00-13:15 Uvod u osmansku književnost - A111

čet 15:30-17:00 Osnove perzijskog jezika (I) - izborno - A209

pet 15:30-16:15 Uvod u osmansku književnost - A111

DIPLOM_TUR2 Turski

semestar 3 dvopredmetni studij

pet 16:15-17:00

pon 11:00-12:30

pon 14:00-15:30

pet 16:15-17:00

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 94/95

Page 95: tablica rasporeda za FF 2021./22

Sveučilište u Zagreb

Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2021./2022.

verzija 1E

pon 08:00-09:30 Islamska arhitektura i umjetnost - izborno - D5

pon 14:00-15:30 Turski jezik: ustroj/kontrastiranje/prevođenje (I) - A111

uto 13:15-15:30 Kulturna povijest Osmanskog Carstva (I) - A128

sri 09:30-11:00 Turski jezik: ustroj/kontrastiranje/prevođenje (I) - A205

sri 11:00-12:30 Uvod u modernu tursku književnost - A111

sri 15:30-17:00 Osmanska lektira - A111

čet 13:15-14:00 Uvod u modernu tursku književnost - A111

Osnove perzijskog jezika (I) - izborno - A209

Turski jezik: ustroj/kontrastiranje/prevođenje (I) - A205

DIPLOM_UKR2_NAST Ukrajinski jezik i književnost

semestar 1 nastavnički smjer

dvopredmetni studij

pet 11:00-12:30 Glotodidaktika - A312

pet 12:30-14:00 Usvajanje stranoga jezika - A312

DIPLOM_UKR2_PREV Ukrajinski jezik i književnost

semestar 1 prevoditeljski smjer

dvopredmetni studij

pon 11:45-13:15 Prevođenje književnih tekstova - A301

uto 15:30-17:45 Funkcionalni stilovi i prevođenje - A224

uto 18:30-20:45 Teorija i praksa prevođenja - A118

pet 12:30-14:00 Teorija i praksa prevođenja - A306

čet 15:30-17:00

vrijeme obrade: 6.10.2021 8:56 Služba za informatiku stranica: 95/95