Click here to load reader

ta gurna em - Primarna prevencija se radi svakodnevno sa svim učenicima kako ne bi došlo do ponašanja koja zahtijevaju sankciju. Ako se desi ponašanje koje npr. zahtjeva smanjenje

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ta gurna em - Primarna prevencija se radi svakodnevno sa svim učenicima kako ne bi došlo do...

 • S ig

  u rn

  a š

  k o

  la u

  n

  a jb

  o lje

  m i n

  te re

  su d

  je te

  ta

  1

 • Program sekundarne prevencije

  “Škola ima odgojno-obrazovnu ulogu u životu djeteta, što znači da nastavnici i stručni saradnici u školi imaju ulogu da osiguraju uslove za ostvarivanje

  prava djeteta na zdrav rast i razvoj u školskom okruženju”

 • D ru

  št v o

  je d

  n a

  k ih

  m o

  g u

  ć n

  o st

  i Šta utiče na zdrav rast i razvoj djeteta

   Škola: stil liderstva uprave škole, otvorenost škole prema lokalnoj

  zajednici, educirani i empatični nastavnici i stručni saradnici;

   Porodica: odnosi u porodici, posvećenost odraslih osoba u

  porodici djetetu i njegovim potrebama (ljubav, pažnja,

  strpljenje, razumijevanje…)

   Okruženje: karakteristike okruženja, politika lokalne zajednice

  (sigurnost, posvećenost, briga…)

   Dijete: kroz karakteristike, ličnu i društvenu

  odgovornost, spremnost na aktivnost, ali

  uz neophodnu podršku iz okoline

  https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2006808&clcid=0x409 https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2006808&clcid=0x409 https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2006808&clcid=0x409

 • 4

  O d

  ra sl

  i s u

  d u

  žn i z

  a je

  d n

  o p

  ru ži

  ti s

  v a

  k o

  m

  d je

  te tu

  b ri g

  u i

  si g

  u rn

  o st

  Šta utiče na zdrav rast i razvoj djeteta

   Škola pruža akademska znanja, pruža djetetu zaštitu,

  povećava svoju odgojnu ulogu kroz rad stručnih

  saradnika u školu i senzibilizaciju nastavnika da svakom

  djetetu pruže podršku u svakoj situaciji…

   Porodica radi ono u čemu je najbolja – unatoč prilikama

  današnjeg društva, stvara pozitivno okruženje u kojem

  djeca uče osnovne elemente uspjeha: samopoštovanje, samopouzdanje, samodisciplinu, manire, motiviranost,

  karakterne osobine…LJUBAV

   Zajedno kombiniramo ono što škola i ono što roditelji

  najbolje rade, a sve u cilju pružanja najboljeg i

  najproduktivnijeg odgoja i obrazovanja za djecu

  SURAĐUJEMO ODGOVORNO I S LJUBAVLJU ŠTITIMO

  NAJBOLJI INTERES DJETETA

  https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2006808&clcid=0x409 https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2006808&clcid=0x409

 • 5

  Š k o

  la –

  m je

  st o

  s ig

  u rn

  o g

  o d

  ra st

  a n

  ja

  Kako škola inicira promjenu:

  PRIMJER

   Primarna prevencija se radi svakodnevno sa svim učenicima

  kako ne bi došlo do ponašanja koja zahtijevaju sankciju.

   Ako se desi ponašanje koje npr. zahtjeva smanjenje vladanja,

  onda škola i roditelji moraju zajedno pružiti podršku učeniku da

  to ponašanje popravi!

  Jasna vizija podrške svakom djetetu sa ciljem jačanja protektivnih

  faktora!!!

  https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2006808&clcid=0x409 https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2006808&clcid=0x409

 • 6

  N O

  V O

  Dva podzakonska akta

  • PRAVILNIK O NAČINU I OBLIKU PROVOĐENJA ODGOJNO- OBRAZOVNE PODRŠKE I STRUČNOG TRETMANA

  • PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE O NEPRIHVATLJIVIM OBLICIMA PONAŠANJA I ZAŠTITI UČENIKA

  https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2006808&clcid=0x409

 • 7

  O d

  ra sl

  i (r

  o d

  it e

  lji ,

  n a

  st a

  v n

  ic i,

  g ra

  đ a

  n i…

  )

  su d

  u žn

  i za

  je d

  n o

  s lij

  e d

  it i z

  a k o

  n i b

  ra n

  it i

  n a

  jb o

  lji in

  te re

  s d

  je te

  ta Osnovni principi pravilnika

  https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2006808&clcid=0x409

 • 8

  Z a

  je d

  n ič

  k a

  i ja

  sn a

  v iz

  ija z

  a

  d o

  b ro

  b it d

  je c

  e

  Osnovni ciljevi pravilnika  Podsticati angažman senzibiliziranih i educiranih stručnjaka koji rade u sektoru

  obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite;

   Razvijati sistem pružanja adekvatne podrške svoj djeci, a posebno onoj koja se

  nalaze u riziku;

   Istraživati uzroke koji djecu dovode u rizik te sinhronizirano raditi na njihovim

  ublažavanjima ili otklanjanjima;

   Jačati protektivne faktore i resurse koji postoje u djetetovom okruženju;

   Osigurati da profesionalci, roditelji i

  dijete kreiraju zajedničku viziju,

  prepoznaju uzajamnu dobrobit od

  saradnje, razvijaju povjerenje,

  podršku i komunikaciju;

  https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2006808&clcid=0x409 https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2006808&clcid=0x409

 • 9

  O d

  g o

  jn o

  -o b

  ra zo

  v n

  a p

  o d

  rš k a

  i st

  ru č

  n i

  tr e

  tm a

  n -

  m je

  re z

  a z

  a št

  it u

  u č

  e n

  ik a

  Kako se cilj postiže?

  Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u okviru

  Programa obaveznog stručnog usavršavanja usvojilo

  Program sekundarne prevencije – materijal za obuku nastavnika i stručnih

  saradnika.

  U toku januara je provedena edukacija u:

   80 osnovnih škola KS

   Za preko 3500 nastavnika i stručnih saradnika

  Urađeno predstavlja prvi korak u nastojanju da se postignu uslovi za

  kreiranje sigurnog i poticajnog okruženja za rast i razvoj djece u

  njihovom najboljem interesu.

  https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2006808&clcid=0x409 https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2006808&clcid=0x409

 • 10

  P o

  zi ti v

  n i i

  sh o

  d i u

  o d

  ra sl

  o j d

  o b

  i -

  m e

  n ta

  ln o

  z d

  ra v

  lje i

  b la

  g o

  st a

  n je

  u d

  je ti n

  js tv

  u

  Na koji način se provodi program?

  • Stručna služba škole vodi proces u skladu sa dva pravilnika

  • Nastavnici postupaju u skladu sa dva pravilnika

  • Dijete je u fokusu kada se kreiraju preventivni programi i

  aktivno učestvuje u procesu

  • Saradnja sa roditeljima/starateljima je preduslov dobrih

  ishoda procesa

  https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2006808&clcid=0x409

 • 11

  D ije

  te s

  e m

  o ra

  p ro

  m a

  tr a

  ti k

  a o

  c je

  lin a

  k a

  k o

  b

  i s e

  z a

  d o

  v o

  lji le

  sv e

  d je

  te to

  v e

  p o

  tr e

  b e

  Na koji način se provodi program?

  Grupni rad

  Individualni plan podrške

  Individualni plan brige

  https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2006808&clcid=0x409

 • 12

  O d

  ra sl

  i m o

  ra ju

  z n

  a ti k

  a k o

  č u

  v a

  ti

  d je

  te to

  v o

  d o

  st o

  ja n

  st v

  o i

  in te

  g ri te

  t

  Na koji način Program sekundarne

  prevencije štiti lične podatke? Lični podaci učenika predstavljaju službenu tajnu

  • Stoga, svako postupanje sa podacima učenika iz evidencije provodi se u svrhu vođenja evidencija, te radi provođenja Zakonom utvrđenih ciljeva i načela osnovnog odgoja i obrazovanja, i u druge svrhe se ne može koristiti.

  • Posebno je bitno naglasiti da dužnost čuvanja tajnosti podataka u obrazovnim ustanovama, odnosno odgovorna osoba stručne službe škole može biti oslobođena samo ako je to zakonom propisano i ako je to u najboljem interesu učenika.

  https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2006808&clcid=0x409

 • “Svijet je opasno mjesto za život, ne zbog ljudi koji su zli, već zbog dobrih

  ljudi koji ništa ne poduzimaju.” Albert Einstein