Click here to load reader

T Topik Sistem Pakar · PDF fileTOPIK 7 SISTEM PAKAR 147 PENGETAHUAN DAN KEPAKARAN Pada tahun-tahun 1970an, saintis komputer menerima fakta bahawa dalam membolehkan sesuatu mesin menyelesaikan

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of T Topik Sistem Pakar · PDF fileTOPIK 7 SISTEM PAKAR 147 PENGETAHUAN DAN KEPAKARAN Pada...

PENGENALAN

Dalam topik ini, anda akan mempelajari salah satu cabang kecerdasan buatan iaitu Sistem Pakar. Sistem Pakar juga dikenali sebagai sistem berdasarkan pengetahuan. Sistem Pakar terdiri daripada banyak sistem berdasarkan peraturan, kerangka dan set kabur. Dalam topik ini, anda akan didedahkan pada Sistem Pakar yang paling popular iaitu sistem yang berdasarkan peraturan. Bersedia? Mari kita teruskan.

TTooppiikk

77 Sistem Pakar

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1. Menghuraikan apa itu Sistem Pakar dan penggunaannya;

2. Menerangkan langkah-langkah terlibat dalam menghasilkanperaturan dan pengumpulan maklumat;

3. Menerangkan seni bina dan pembangunan Sistem Pakar danpembangunan;

4. Menyenaraikan ciri-ciri utama Sistem Pakar; dan

5. Menerangkan kebaikan dan keburukan Sistem Pakar.

TOPIK 7 SISTEM PAKAR 143

APAKAH ITU SISTEM PAKAR?

Sebelum anda teruskan, bolehkah anda menerangkan perkataan akar dalam Sistem Pakar, iaitu pakar?

Contoh-contoh pakar adalah pakar jantung dan pakar matematik. Melalui pengalamannya, seseorang pakar mengembangkan kemahirannya untuk membolehkannya menyelesaikan masalah secara heuristik, cekap dan berkesan. Menurut Efraim Turban (2001), Sistem Pakar berasal dari terminologi Sistem Pakar berasaskan Pengetahuan. ES yang baik adalah sistem yang boleh menyalin proses membuat perhitungan pada diri manusia. Prof Edward Feigenbaum (1983) dari Stanford University, seorang penyelidik mengenai ES mentakrifkan ES sebagai:

program kecerdasan komputer yang menggunakan pengetahuan dan prosedur perhitungan untuk menyelesaikan masalah yang sukar yang memerlukan kepakaran untuk menyelesaikan masalah.

Berdasarkan definisi yang diberikan sebelum ini, kita boleh takrifkan Sistem Pakar sebagai:

ES menggunakan pengetahuan manusia yang disimpan dalam komputer yang memerlukan kepakaran manusia untuk menyelesaikannya. ES adalah sistem maklumat yang digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang biasanya memerlukan pakar untuk menyelesaikannya. ES dibangunkan sebagai model yang digunakan oleh pakar untuk menyelesaikan masalah, ES mesti boleh memberikan pengguna dengan perkhidmatan dan kemudahan yang boleh disediakan pakar.

7.1

Seorang ppakar adalah individu yang memiliki kepakaran danpengetahuan dalam bidang pengkhususannya.

Sistem Pakar adalah sistem maklumat yang mampu meniru pemikiranmanusia dan memberi pertimbangan semasa proses membuat keputusan.

TOPIK 7 SISTEM PAKAR 144

7.1.1 Kenapa Sistem Pakar Diperlukan?

Anda mesti berfikir mengenai rasional di sebalik proses memindahkan pengetahuan seseorang pakar ke sebuah komputer.Jadual 7.1 akan menjawab pertanyaan anda dengan membandingkan Sistem Pakar dengan kemampuan manusia.

Jadual 7.1: Perbandingan di antara Sistem Pakar dan seorang Pakar Manusia

Faktor Pakar Manusia Sistem Pakar

Masa (boleh diperolehi) Hari bekerja sahaja Bila-bila masa

Geografi Setempat Di mana-mana sahaja

Keselamatan Tidak boleh diganti Boleh diganti

Kerosakan Ya Tidak

Kelajuan dan kecekapan Berubah Konsisten

Kos Tinggi Berpatutan

Sistem Pakar dibina kerana dua faktor, sama ada untuk mengganti atau membantu pakar. Antara sebab perlunya Sistem Pakar bagi menggantikan pakar adalah:

(a) Untuk membolehkan penggunaan kepakaran selepas waktu bekerja atau di lokasi berbeza;

(b) Untuk mengautomasi tugasan rutin yang memerlukan kepakaran manusia pada semua masa yang tidak dihadiri, bagi mengurangkan kos operasi;

(c) Untuk menggantikan pekerja pakar yang bersara atau bertukar kerja; dan

(d) Untuk mengambil kerja seorang pakar adalah mahal. Sistem Pakar digunakan untuk:

(a) Membantu pakar-pakar dalam rutin mereka untuk mempertingkatkan produktiviti;

Pada masa ini, Sistem Pakar adalah topik popular dalam Sistem Maklumat Pengurusan. Menggunakan perkataan anda sendiri,terangkan apa itu Sistem Pakar.

SEMAK KENDIRI 7.1

TOPIK 7 SISTEM PAKAR 145

(b) Membantu pakar dalam beberapa tugasan yang kompleks dan sukar yang boleh diuruskan dengan berkesan; dan

(c) Membantu pakar untuk memperolehi maklumat yang diperlukan oleh pakar lain yang sudah lupa mengenainya atau terlalu sibuk untuk mencari untuknya.

7.1.2 Penggunaan Sistem Pakar

Sistem Pakar digunakan secara meluas dalam semua jenis bidang dan sektor seperti perubatan, kejuruteraan, pendidikan, pemasaran, perancangan cukai dan sebagainya. Kita akan pelajari beberapa penggunaan yang lain dalam sektor kewangan, pengeluaran dan pertahanan. Contoh-contoh penggunaan dalam kewangan dan pengeluaran dibincangkan seperti yang berikut. (a) PPenggunaan ES dalam Sektor Perbankan dan Kewangan

Terdapat pelbagai Sistem Pakar yang digunakan dalam sektor ini seperti:

(i) Sistem Pakar yang membantu pengurus bank dalam membuat keputusan dalam meluluskan pinjaman.

(ii) Sistem Pakar yang menasihati pengurus bank dalam memberikan pinjaman perumahan.

(iii) Sistem Pakar yang menasihati syarikat insurans mengenai risiko-risiko yang terlibat dalam perlindungan insuran pelanggan atau syarikat.

(iv) Sistem Pakar yang membantu bank untuk menentukan sama ada pelanggan layak diberikan kad kredit atau tidak.

(v) Sistem Pakar yang mengenal pasti penipuan melalui komputer dan mengawalnya.

(b) PPenggunaan ES dalam Industri Pengeluaran Dalam industri pengeluaran pula terdapat:

(i) Sistem Pakar yang mampu mendiagnosiskan beberapa kerosakan teknikal dalam kapal terbang, turbin gas dan helikopter.

Pernahkah kereta anda rosak? Fikir tentang bagaimana Sistem Pakarboleh membantu pemilik kereta. Bincangkannya dengan rakan-rakansekursus anda.

AKTIVITI 7.1

TOPIK 7 SISTEM PAKAR 146

(ii) Sistem Pakar yang membantu mengenal pasti ancaman yang memberi risiko pada keselamatan .

(iii) Sistem Pakar yang membantu untuk membentuk dan menghasilkan item mekanikal yang kecil.

Sebagaimana dimaklumkan sebelum ini, Sistem Pakar digunakan secara meluas dalam banyak bidang aplikasi. Ini adalah disebabkan oleh kemampuannya untuk menyelesaikan pelbagai corak atau paradigma masalah. Jadual 7.2 menyenaraikan sepuluh paradigma dalam penyelesaian masalah yang mampu diselesaikan oleh sesebuah Sistem Pakar.

Jadual 7.2: Paradigma Penyelesaian Masalah

Paradigma Penyelesaian Masalah Contoh Aplikasi Sistem Pakar

Kawalan Mengawal tatalaku sistem berdasarkan spesifikasi.

Reka Bentuk Menjajarkan objek menuruti had.

Diagnosis Menyediakan sebab-sebab untuk kerosakan sistem berdasarkan pemerhatian

Arahan Mendiagnosis dan memperbaiki tatalaku para pelajar.

Terjemahan Menyediakan sebab-sebab untuk situasi berdasarkan data yang diberikan.

Penilaian Membandingkan data pemerhatian dengan jangkaan.

Perancangan Mereka bentuk rancangan tindakan

Peramalan Memberikan sebab-sebab tentang sebab dan kesan sesuatu keputusan berdasarkan situasi.

Pemilihan Mengenal pasti pilihan terbaik dari semua alternatif dan kebarangkalian.

Preskripsi Mencadangkan penyelesaian untuk memperbaiki sistem yang rosak.

TOPIK 7 SISTEM PAKAR 147

PENGETAHUAN DAN KEPAKARAN

Pada tahun-tahun 1970an, saintis komputer menerima fakta bahawa dalam membolehkan sesuatu mesin menyelesaikan masalah intelektual, mesin mesti tahu bagaimana menyelesaikannya. Dalam lain perkataan, ia perlu mempunyai pengetahuan bagaimana untuk menyelesaikan masalah dalam domain tertentu. (a) AApa itu Pengetahuan?

Pengetahuan adalah satu kombinasi dan percampuran maklumat yang sudah diketahui dan pengetahuan adalah kuasa. Sesiapa yang memiliki sejumlah pengetahuan mungkin dianggap sebagai pakar. Pakar adalah orang yang mempunyai kuasa dalam organisasi. Dalam syarikat yang berjaya, terdapat beberapa jumlah pakar kelas pertama dan syarikat tidak akan berjaya tanpa mereka. Contohnya, Sun Microsystem memiliki James Gosling, pengasas pengaturcaraan Java.

7.2

Bezakan antara kepakaran manusia dan Sistem Pakar. Anda boleh menggunakan jadual yang berikut.

Faktor Kepakaran Manusia Sistem Pakar

Masa (boleh diperolehi)

Geografi

Keselamatan

Kerosakan

Prestasi dan kelajuan

Kos

SEMAK KENDIRI 7.2

Pengetahuan adalah pemahaman teori atau praktikal sesuatu subjekatau domain.

TOPIK 7 SISTEM PAKAR 148

(b) SSiapa yang Layak untuk Digelar Pakar? Sesiapa sahaja boleh dipanggil pakar selagi individu itu memiliki

pengetahuan yang sangat luas dalam bidang tertentu dan mempunyai pengalaman praktikal dan sesetengah domain. Bagaimanapun, individu adalah terhad pada domainnya. Sebagai contoh, menjadi seorang pakar IT tidak bermakna individu itu adalah pakar dalam semua domain IT tetapi beliau mungkin menjadi pakar dalam sistem kecerdasan atau hanya pakar dalam pembangunan agen kecerdasan.

(c) BBagaimana seorang Pakar Berfikir? Proses mental manusia terlalu kompleks dan rumit untuk dirangkakan

sebagai algoritma. Ramai pakar hanya boleh mencipta peraturan dalam menyelesaikan sesetengah masalah. Kita akan pelajari lebih lagi mengenai langkah-langkah dalam membuat rujukan pengetahuan yang diperolehi daripada pakar dengan peraturan apabila kita belajar tentang seni bina asas Sistem Pakar. Dalam hal yang lain, Rajah 7.1 dan Rajah 7.2 menunjukkan perbezaan pemikiran seorang pakar dan sebuah mesin.

Rajah 7.1: Struktur seni bina penyelesaian masalah

Rajah 7.2: Struktur seni bina penyel

Search related