Szybkie Czytanie Dla Wytrwalych

  • View
    658

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Szybkie Czytanie Dla Wytrwalych

  • 1. Pawe Sygnowski Jak zwikszy szybko czytania? Sprawd szybkoc Twojego czytania... Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

2. Copyright for Polish edition by Pawe Krlak & ZloteMysli.pl Data: 20.07.2006 Tytu: Jak zwikszy szybko czytania? Autor: Pawe Sygnowski Skad: Anna Popis-Witkowska Korekta: Sylwia Fortuna Niniejsza publikacja moe by kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Dystrybucja w Internecie, za zgod Autora Internetowe Wydawnictwo Zote Myli Zote Myli s.c. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www.ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved. 3. SPIS TRECIWSTP......................................................................................4 TEST........................................................................................7Test szybkoci czytania i stopnia rozumienia tekstu...........................7 WYNIK TESTU, CZYLI GDZIE JESTE DZISIAJ?......................................12 UWIADOMIE WANIE SOBIE, E..................................................14 PRAKTYCZNE WICZENIA..............................................................16Test szybkoci czytania i stopnia rozumienia tekstu cz 2..............21Wynik = cud..........................................................................25 4. JAK ZWIKSZY SZYBKO CZYTANIA? kliknij po Szybkie czytanie dla wytrwaych str. 4 Pawe Sygnowski WstpNa polskim rynku wydawniczym co roku pojawia si ponad 30 tysicy nowych ksiek. Ponadto, co roku ma miejsce kilka premier nowych tytuw prasowych. Ilo wszystkich dziennikw, czasopism i gazet w pobliskim kiosku, moe ju miao konkurowa rozmiarami z bibliotek. Ale to jeszcze nie wszystko. Czymkolwiek si zajmujesz, czy to w czasie pracy, czy poza ni, to zawsze i wszdzie potrzebujesz informacji. W kocu yjemy w wiecie informacji i obecnie wygrywa ten, kto posiada ich najwicej i potrafi je odpowiednio wykorzysta. Zbierajc cay czas nowe informacje, trzeba sobie w pewnym momencie powiedzie: dosy, mam ju ich wystarczajco duo. Pora teraz je wykorzysta. Wtedy czowiek spostrzega, e potrzebuje ich coraz wicej. Zaczyna rozumie doskonale, e w wiecie skomplikowanej i nieustannej zmiany, wczorajsze informacje dzisiaj ju nie wystarcz. Trzeba cigle zdobywa nowe informacje, aby by na bieco. Stojc w obliczu cigle rosncej iloci informacji do przyswojenia, stajemy si bardzo atwym celem dla tzw. zalewu informacji, czyli sytuacji, w ktrej nie potrafimy z dostpnych nam informacji Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski 5. JAK ZWIKSZY SZYBKO CZYTANIA? kliknij po Szybkie czytanie dla wytrwaych str. 5 Pawe Sygnowskiwyselekcjonowa tych, ktre s nam aktualnie potrzebne. Zwykle koczy si to w ten sposb, e przyswajamy kompletnie nieprzydatne nam informacje. Jest to zjawisko powszechne, ktre jest i bdzie. A wanie, co bdzie dalej? Prawo Moore`a bdce wyznacznikiem epoki informacji, w ktrej yjemy, mwi, e ilo dostpnych informacji na wiecie ulega podwojeniu co 18 miesicy. Co to oznacza? Mniej wicej tyle, e za ptora roku pobliski kiosk z gazetami bdzie ponad dwa razy wikszy ni obecnie; e bdzie w nim dwa razy wicej gazet, dwa razy wicej tytuw prasowych do kupienia i przeczytania. Mniej wicej tyle, e bdzie dwa razy wicej informacji do przyswojenia w dwa razy mniejszej iloci czasu. W tej sytuacji bardzo atwo o chaos i zawrotn, bezmyln gonitw myli w Twojej gowie, a to oznacza zawodow i czsto take prywatn klsk. Jakie jest rozwizanie tego problemu? Rozwizaniem tym jest umiejtno szybkiegoczytania orazznajomo technik zapamitywania. Szybkie czytanie gwarantuje zdolno szybkiego i umiejtnego wyszukiwaniapotrzebnychinformacji orazszybkieich przyswajanie, a znajomo technik zapamitywania umoliwiaCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski 6. JAK ZWIKSZY SZYBKO CZYTANIA? kliknij po Szybkie czytanie dla wytrwaych str. 6 Pawe Sygnowskitrwae zapamitanie wszystkich tych informacji, ktre aktualnie s lub mog by dla Ciebie potrzebne w najbliszej przyszoci oraz przypomnienie ich sobie w dowolnie wybranym momencie. Umiejtno szybkiego czytania bdziesz mg zdoby poprzez ebook pt. Szybkie czytanie dla wytrwaych [http://szybkie- czytanie.zlotemysli.pl]. A znajomo technik zapamitywania zdobdzieszkorzystajc zebookapt. Szybkanaukadla wytrwaych [http://szybka-nauka.zlotemysli.pl].Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski 7. JAK ZWIKSZY SZYBKO CZYTANIA? kliknij po Szybkie czytanie dla wytrwaych str. 7 Pawe Sygnowski TestZapraszam Ci teraz na may eksperyment. Poniej znajduje si proste wiczenie, ktre ma za zadanie uwiadomi Ci, jak wana i potrzebna w Twoim indywidualnym przypadku jest umiejtno szybkiego czytania.Powtrz jeszcze raz, e w cigu roku wychodzi na polskim rynku wydawniczym ponad 30 tysicy nowych tytuw. Kadego dnia w Twoim kiosku pojawia si kilkanacie gazet z codziennymi, najnowszymi wiadomociami. Dodaj do tego wszystkie tygodniki, dwutygodniki, miesiczniki, a otrzymaszpotndawk informacji, ktre w wikszym lub mniejszym stopniu s Ci potrzebne do rnych rzeczy. Czy jeste w stanie to wszystko opanowa, przyswoi i wykorzysta na wasny uytek? Zaraz si przekonamy.Test szybkoci czytania i stopnia rozumienia tekstuPrzeczytaj tekst znajdujcy si na nastpnej stronie. Czytaj w swoim normalnym tempie. Upewnij si, e nikt nie bdzie Ci przeszkadza skup si. Zmierz czas czytania.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski 8. JAK ZWIKSZY SZYBKO CZYTANIA? kliknij po Szybkie czytanie dla wytrwaych str. 8 Pawe Sygnowski Co to jest zdrowie? [ok. 400 sw]W tradycyjnym znaczeniu zdrowie jest rozumiane jako stan fizjologiczno-biologiczny; za zdrowego uwaa si czowieka, ktrego organizm funkcjonuje w zakresie norm uznanych za prawidowe. Za chorego uwaa si za czowieka, ktrego funkcjonowanie organizmu nie mieci si w obrbie tych norm. Stopie zgodnoci z norm jest okrelany przez profesjonalnego eksperta, ktrym jest lekarz. Jeeli tej zgodnoci brak, to jednostka zostaje uznana za osob chor. W przedstawionym ujciu, zdrowie jest rwnoznaczne z brakiem choroby, a decyzja o kwalifikujcym przypisaniu czowieka do odpowiedniego stanu nie ley w kompetencjach diagnozowanej jednostki.W literaturze przedmiotu popularny jest take pogld, w myl ktrego znajdowanie si w stanie zdrowia lub choroby moe by definiowane w kategoriach obiektywnych i subiektywnych. Ten podzia powsta jako wynik zaobserwowanych rozbienoci midzy ocenami eksperckimi a subiektywnymi ocenami osb zgaszajcych dolegliwoci. Waga tego pogldu dla wychowawcw polega na tym, e samoocena stanu zdrowia w znacznym stopniu determinuje zachowania osobnicze.Inna koncepcja rozumienia zdrowia jest wynikiem powszechnie zaakceptowanej propozycji wiatowej Organizacji Zdrowia. Uznaje ona, e zdrowie to pozytywny stan samopoczucia fizycznego, psychicznego i spoecznego, a nie tylko brak choroby lubCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski 9. JAK ZWIKSZY SZYBKO CZYTANIA? kliknij po Szybkie czytanie dla wytrwaych str. 9 Pawe Sygnowskiuomnoci; w innym tumaczeniu zdrowie jest peni fizycznego, psychicznego i spoecznego dobrostanu czowieka, a nie tylko brakiem choroby lub niedomagania. Ujcie to rwnie nie w peni odpowiada promotorom zdrowia, gdy nie stopniuje pozytywnego stanu samopoczucia, bdcego podstawowym skadnikiem tej definicji i zakada, e zdrowie jest pewnym stanem idealnym. Zakada rwnie postrzeganie zdrowia w ujciu statycznym, a nie w jego zmieniajcej si zoonoci.Bardzo interesujcy sposb uznawania osoby za zdrow lub chor zaproponowa Talcott Pearsons (1968). Jako socjolog postrzega czowieka w kategorii zachowa jednostki penicej w swym codziennym yciu szereg rl spoecznych. Za osob zdrow uwaa osob mogc te role wypenia bez zakce, a za chor tak osob, ktrej stan uniemoliwia pene wywizywanie si z tych rl.Ren Dubos (1970) rozumia zdrowie nie tylko jako brak choroby, lecz take jako zesp cechumoliwiajcychludziom uzewntrznianie swych zdolnoci kreatywnych i osiganie szczcia w procesie przystosowania si do przyszoci. rdo: tekst wasnyCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski 10. JAK ZWIKSZY SZYBKO CZYTANIA? kliknij po Szybkie czytanie dla wytrwaych Pawe Sygnowski str. 10 Zanotuj czas, jaki zajo Ci przeczytanie powyszego tekstu. Teraz, bez zagldania do tekstu, odpowiedz na ponisze pytania. Kade pytanie ma 3 moliwe odpowiedzi, gdzie tylko jedna jest poprawna. 1. Zdrowie to:a) stan fizjologiczno biologicznyb) dobre samopoczuciec) brak choroby 2. wiatowa Organizacja Zdrowia uznaje zdrowie za:a) brak chorobyb) brak uomnocic) pozytywny stan samopoczucia 3. W ktrym roku Talcott Pearsons zaproponowa swj sposbuznawania osoby za zdrow lub chor?a) 1966b) 1968c) 1969Sprawd teraz zagldajc do tekstu czy Twoje odpowiedzi s poprawne czy nie, oraz zanotuj, ilu udzielie poprawnych odpowiedzi.Obliczysz teraz [samodzielnie], jak szybko czytasz oraz ile jeste w stanie zapamita z czytanego tekstu, a wic obliczysz prdkoCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski 11. JAK ZWIKSZY SZYBKO CZYTANIA? kliknij po Szybkie czytanie dla wytrwaych Pawe Sygnowski str. 11 czytania [w postaci liczby sw czytanych na minut] oraz stopie rozumienia czytanego tekstu [w procentach].Prdko czytania oblicza si wedug wzoru:Liczba sw czytanego tekstu podzielona przez czas czytania w sekundach i pomnoona przez 60.Przeczytany przez Ciebie tekst liczby 400 sw. Sprawd teraz, ile czasu [w sekundach] zajo Ci jego przeczytanie. Zamy, e zrobie to w 46 sekund. Liczymy: 400 [liczba sw] : 46 [czas czytania] x 60 = 522, a wic czytasz 522 sw na minut.Stopie zrozumienia tekstu liczy si wedug wzoru:Liczba udzielonych poprawnych odpowiedzi podzielona przez liczb wszystkich moliwych odpowiedzi i pomnoona przez 100%.W naszym przypadkubyy 3moliweodpowiedzi.Jeli odpowiedziae poprawnie np. na tylko jedno pytanie [sprawd teraz swj uzyskany wyn