Click here to load reader

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEZIU GAZETKA SZKOLNA NR 3 fileklasowy projekt pt. „Kompozycje w plastyce”. W ramach projektu poszukiwali informacji na temat wybranej kompozycji w zbiorach

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEZIU GAZETKA SZKOLNA NR 3 fileklasowy projekt pt. „Kompozycje w...

SZKOA PODSTAWOWA W BRZEZIU GAZETKA SZKOLNA NR 3

CZERWIEC 2018

2

Witajcie!

Ju za par dni, za dni par....rozpoczn si wakacje!

Mamy nadziej, e bdzie to dla wszystkich czas

bezpiecznej zabawy, przygd i odpoczynku.

Niech pogoda dopisuje, a letnie dni przynios rado

i beztrosk. Niech si speni Wasze wakacyjne marzenia.

Wracajcie do szkoy zdrowi i wypoczci!

Do zobaczenia we wrzeniu!

Redakcja

GAZETKA SZKOLNA

KRONENBERGOWE

WIECI

Szkoa Podstawowa

im. Leopolda Juliana

Kronenberga

w Brzeziu

Tel. 54 2526879

e-mail:

[email protected]

strona internetowa:

spbrzezie.superszkolna.pl

Redaktor

prowadzcy

i opiekun: Anna Reszyc

Zesp redakcyjny:

uczniowie klas IV-VII

SP w Brzeziu

mailto:[email protected]

3

W tym numerze:

Od redakcji .2

Kartka z kalendarza ......4

Z ycia przedszkolakw ..5

Lekcje w naszej szkole ..8

Projekty szkolne ........9

Nasze pasje .......12

Wolontariat ..13

Spod uczniowskiego pira 16

Z przymrueniem oka ...18

4

5

Z YCIA PRZEDSZKOLAKW

Wiosna zawitaa na dobre w naszych sercach! Wszyscy z utsknieniem

czekalimy na powrt ciepych dni, podczas ktrych mona wietnie bawi si

na dworze oraz podziwia otaczajc nas przyrod. Przedszkolaki wykorzystuj

kad pikn chwil na swobodne zabawy na placu zabaw oraz upikszaj swoj

sal siejc kwiaty w doniczkach. Zabawa w ogrodnika bya frajd dla kadego.

6

28 kwietnia 2018r w Oddziale Przedszkolnym odbyo si niadanie

Wielkanocne w ramach projektu edukacyjnego Zwyczaje wielkanocne. Do

tego wanego wydarzenia dzieci przygotowyway si dugi czas. Poznaway

tradycje wielkanocne w Polsce oraz na wiecie. Dzieci maloway pisanki, siay

rzeuch, dekoroway sal oraz wykonyway witeczne stroiki, ktrymi

obdaroway najbliszych. Do wsplnego stou wielkanocnego zerwkowicze

zaprosili pani dyrektor Iwon Majchrzak, kolegw z modszej grupy wraz

z wychowawc Magorzat Powok i oczywicie swoich rodzicw. niadanie

przygotowane zostao przez rodzicw i ich pociechy. Dzikujemy wszystkim za

udzia w naszym projekcie i mamy nadziej, e takie spotkania stan si tradycj

w naszej szkole.

7

Nasze przedszkolaki bardzo lubi wszelkie zabawy ruchowe. Wyjazdy

maluchw do sali zabaw ,,Urwis we Wocawku stay si ju tradycj.

23 marca dzieci bardzo aktywnie i radonie spdziy tam czas na wsplnej

zabawie.

8

LEKCJE W NASZEJ SZKOLE

na pewno nie s nudne! Na zajciach komputerowych uczniowie klasy

V tworzyli komiks w programie Word. Jedn z najlepszych prac by projekt

Kacpra Ujazdowskiego, ktry stworzy bohaterw z ksztatw oraz wymyli

krtk fabu i dialogi. Innym zadaniem by projekt pt. Atrakcje turystyczne

mojej miejscowoci lub regionu oraz wymylony przez siebie krtki artyku do

gazetki szkolnej. Szymon Gosztya i Joachim Cielak wykonali najciekawsze

prace. Zobaczcie sami

9

PROJEKTY SZKOLNE

11 kwietnia uczniowie klasy III realizowali projekt pt. Polskie parki

narodowe. Miesic wczeniej kade dziecko wylosowao nazw parku,

o ktrym miao przygotowa ciekawostki i informacje. Uczniowie w rnoraki

sposb przygotowali projekt. Byy albumy, plansze, ilustracje, zdjcia

i prezentacje multimedialne. Dzieci najbardziej zaciekawiy pikne ilustracje

rolin, zwierzt i pejzay. Poznay mnstwo nowych wiadomoci o wybranych

parkach. Wszyscy uczniowie zrealizowali swj projekt.

10

Dnia 27 kwietnia 2018r. nastpio uwieczenie pracy uczniw klasy I

w ramach projektu edukacyjnego Teatr kukiekowy. Zaproszono dzieci

z Punktu i Oddziau Przedszkolnego na krtk inscenizacj muzyczno-teatraln

bajki pt. Kopciuszek. Uczniowie klasy I chcieli, aby widzowie poczuli si jak

w teatrze, wic urzdzili klas w sposb przypominajcy teatr kukiekowy.

Wczeniej wasnorcznie wykonali kukieki bohaterw bajki, przygotowali

take afisz teatralny, dekoracje, efekty dwikowe i wietlne. Przez wiele

tygodni, indywidualnie i w grupach, pracowali nad opanowaniem swoich rl

i sposobu poruszania kukiek. Praca nad tym projektem bya okazj do

poszerzenia wiadomoci o ronych teatrach i zawodach ludzi, bez ktrych pracy

nie mona by byo podziwia wystawianej sztuki.

11

Uczniowie klasy V od grudnia 2017 r. do lutego 2018 r. realizowali

klasowy projekt pt. Kompozycje w plastyce. W ramach projektu poszukiwali

informacji na temat wybranej kompozycji w zbiorach biblioteki szkolnej

i publicznej oraz w Internecie (publikacje drukowane, reprodukcje, materiay

multimedialne). Na podstawie zebranych informacji przygotowywali prezentacj

na temat wylosowanej kompozycji. Realizowali wypowied wizualn (rysunek),

selekcjonowali materiay i przygotowali wystaw.

12

NASZE PASJE

Na zajciach rozwijajcych z jzyka angielskiego uczniowie klasy I i III

wsplnie stworzyli ilustrowany alfabet jzyka angielskiego, tym samym

utrwalajc angielskie wyrazy. Na powitanie wiosny dzieci poznay sownictwo

zwizane z t pikn por roku, a na koniec pracujc w grupach przygotoway

plakaty.

Uczennice z 4 klasy: Julia Cichocka i Zofia Zikowska przygotoway map

mentaln dotyczc zwierzt. W ten sposb uatwiy sobie nauk nazw zwierzt,

dzielc je na odpowiednie kategorie: zwierzta morskie, dzikie, domowe i

hodowlane. Uczniowie klasy VI za przygotowywali plakaty opisujce ich

ulubione filmy.

13

WOLONTARIAT

W roku szkolnym 2017/2018 Samorzd Uczniowski realizowa projekt pt. Uczymy si

wolontariatu. W ramach projektu obchodzilimy Midzynarodowy Dzie Wolontariusza,

przygotowywalimy apele oraz konkursy plastyczne, a przede wszystkim bralimy udzia

w rnorodnych akcjach charytatywnych. Zacznijmy od wyjanienia sowa wolontariat.

Wolontariat to dobrowolna, bezpatna, wiadoma praca na rzecz innych lub caego

spoeczestwa, wykraczajca poza zwizki rodzinno-koleesko-przyjacielskie. Okrelenie

zwizki rodzinno-koleesko-przyjacielskie oznacza, e nie kada praca na rzecz innych jest

wolontariatem. Np. pomoc wasnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej

osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy spoecznej jest.

Wedug Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem

jest ten, kto dobrowolnie i wiadomie oraz bez wynagrodzenia angauje si w prac na rzecz

osb, organizacji pozarzdowych, a take rozmaitych instytucji dziaajcych w rnych

obszarach spoecznych.

Okrelenie bezpatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego.

W rzeczywistoci wolontariusz uzyskuje liczne korzyci niematerialne takie jak: satysfakcj,

spenienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyszenie

samooceny, itd.), zyskuje nowych przyjaci i znajomych, zdobywa wiedz, dowiadczenie

oraz nowe umiejtnoci.

We wrzeniu wczylimy si w akcj charytatywn Szkoo Pom i Ty - podjlimy

akcj pomocy 17-letniej Oliwii, ktra pomimo przepukliny oponowo-rdzeniowej i niedowadu

koczyn dolnych, jest aktywn i wzorow uczennic. Jej pasj s sporty i taniec. Aby pomc

dziewczynie uprawia sport prowadzilimy sprzeda cegieek. Udao nam si zebra 111 z.

W dniach 27.11.2017r. -2.01.2018r., jak co roku, przystpilimy do XVIII edycji Gry

Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji byo zebranie funduszy na

pomoc dzieciom wychowujcym si poza wasn rodzin, w tym na tworzenie takich

programw, ktre pozwol im wrci do domu bd tworzenia takich miejsc, ktre bd

zblione do domu rodzinnego oraz programw, ktre pozwol im spokojnie dorasta. W tym

roku zebralimy 116,56.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_%28dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka%29https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwohttps://pl.wikipedia.org/wiki/Hospicjumhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_pomocy_spo%C5%82ecznejhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Poczucie_w%C5%82asnej_warto%C5%9Bci

14

14 stycznia 2018r. wraz z opiekunami wzilimy udzia w 26. Finale Wielkiej Orkiestry

witecznej Pomocy. Kwestowanie poprzedzia loteria fantowa, ktra cieszya si ogromnym

zainteresowaniem wrd uczniw - zwaszcza tych najmodszych. Zorganizowano take kiermasz ciast,

ktre zostay upieczone przez panie: Ann Jakubczak, Ann Zikowsk, Agnieszk

Nastachowsk, anet Zielisk i Monik Biesiadzisk. Serdecznie dzikujemy za okazane

wsparcie - wypieki rozeszy si jak wiee bueczki. Nasze dzielne wolontariuszki: Martyna Kobus,

Amelia Kosmalska i Zofia Zikowska - uczennice klasy IV oraz Marta Biesiadziska

i Weronika Biaecka - uczennice klasy VI, pomimo niesprzyjajcych warunkw atmosferycznych,

spisay si na medal. Udao im si zebra 538,44 z.

Bardzo dzikujemy wszystkim osobom, ktre zaangaoway si w te pikne akcje. Pamitajcie!

Warto pomaga! Otwarto na problemy bliniego, yczliwo i dobro to wartoci najwaniejsze

w yciu kadego czowieka.

15

16

SPOD UCZNIOWSKIEGO PIRA

Magiczne sowa

Mwimy prosz, kiedy co dajemy,

a dzikuj, gdy co dostaniemy.

Dzie dobry, kiedy znajomego widzimy,

a do widzenia, gdy skd wychodzimy.

Gdy komu przykro zrobimy

na przeprosiny przepraszam mwimy.

Martyna Kobus - ucz. kl. IV

Bycie grzecznym to bardzo wana sprawa.

Uywanie sw przepraszam i dzikuj

nic nie kosztuje.

Mwi wszystkim dzie dobry i do widzenia,

bo tak wypada.

Magicznych sw uywa warto jest

przez to kultur i mdro nabywa si.

Filip Chmielewski ucz. kl. IV

Magiczne sowo dzikuj-

gdy bdziesz uywa tego sowa,

nic si nie zepsuje.

Jest proste jak ni, zrobi tylko hyc

i Twoje relacje poprawi w mig.

Dzikuj to proste sowo.

Pamitaj o tym!

Julia Hinc - ucz. kl. IV

17

Dzie dobry mwi na powitanie,

Do widzenia na poegnanie.

To s zwroty grzecznociowe

i niech kady do ssiada tak powie-

rankiem, wieczorem i na dobranoc,

na koniec dnia, tak jak mwi Wam ja!

Amelia Kosmalska - ucz. kl. IV

Pi kluczy do kultury mamy

i na pami wszystkie znamy.

Przecie to nic nie kosztuje

mwienie prosz, dzikuj.

Dzie dobry mwi, gdy widz doros osob,

ktra ma pikn ozdob.

Przepraszam, ktra jest godzina?-

zapytaa Paulina.

Kulturalni ludzie mwi do widzenia,

A dzieci egnaj si - do zobaczenia!

Zofia Zikowska ucz. kl. IV

Dzie dobry mwi rano

gdy dawno soce wstao.

Prosz i dzikuj

nic nie kosztuje.

To s wanie sowa-klucze.

Katarzyna Piasecka- ucz. kl. IV

18

Prosz Ci krowo

O jedno magiczne sowo

Ja daam Ci siano

A ty mwisz rano

Niedobre byo

i mnie zmulio.

Och, nie wybrzydzaj

Tylko zjadaj

A ty na to:

Jeden raz

mwi dzikuj,

cho mi to nie smakuje.

Julia Cichocka- ucz. kl. IV

19

Z PRZYMRUENIEM OKA-

HUMOR Z YCIA SZKOLNEGO

Zaraz wyjd z siebie i stan obok.

A co ma piernik do wiatraka?.

No suchaj, co si z Tob dzieje?.

Ej, ej, towarzystwo!.

Nie taki diabe straszny jak go maluj.

Masz babo placek!.

Dobra, wracamy do.

taoleta, regurarnie,

czili (czyli),

pateta, bibloteka,

cycaty (cytaty),

kororowy,

pikno prostaty.