Click here to load reader

Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich GAZETKA …

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich GAZETKA …

Wrzesien / pazdziernik 2008GAZETKA SZKOLNA
Za co lubimy wiosn? Za przylaszczk, pierwiosnek.
Za sasank w futerku, za aby kumkajce. Za kukanie kukuki, za kaczece na ce.
Szkoa Podstawowa
Witajcie!
Wiosenne przebudzenie,
Ju przybya wiosna mia,
A ja piewam, a ja lec,
gdzie ta ranna zorza!
TYDZIE KULTURY JZYKA 2017
Umberto Eco
Dobiegy koca atrakcje zaplanowane na Tydzie Kultury Jzyka 2017 roku w naszej
szkole. Celem tego przedsiwzicia, wynikajcym z programu wychowawczego szkoy, byo
uwiadomienie roli jzyka ojczystego w yciu czowieka i narodu, przygotowanie ucznia do
wiadomego uczestnictwa w kulturze poprzez prezentacj rónych form ekspresji kulturalnej,
propagowanie kultury jzyka w rónych sytuacjach yciowych, ksztatowanie estetyki i formy
wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.
W ramach tego Tygodnia w naszej szkole odbyy si konkursy, zagadki i zabawy,
a take specjalnie przygotowane lekcje. Byo i o jzyku reklam, i o kulturze jzyka na co
dzie, uczniowie klas IV-VI mieli te okazj posucha na lekcjach jzyka polskiego
wykadów pana profesora Miodka na temat wspóczesnej polszczyzny. W klasach starszych
pani Agnieszka Niebylicka zorganizowaa Konkurs o tytu Mistrza Ortografii. Zwyciya
(tak jak w poprzednim roku) Zuzanna Konarska z kl. V. Nasza pitoklasistka oraz Magda
Sarbian z kl. VI (II miejsce) bd reprezentowa nasz szko w Gminnym Konkursie
Ortograficznym w Piekoszowie, gdzie w ubiegym roku Zuzia zaja III miejsce.
W ramach tego wita uczniowie klasy V z pani polonistk odwiedzili grup szeciolatków,
gdzie wraz z pani Magdalen Jczmisk zorganizowano gone czytanie wybranych ksiek
dla maluchów, a take konkurs plastyczny po obejrzeniu bajki pt. „Sze abdzi”.
Najwikszym zainteresowaniem cieszy si jednak pokaz przedstawiony przez klas V,
majcy na celu odgadnicie tytuu bajki lub postaci z bajek.
Na lekcjach jzyka polskiego z przyjemnoci korzystalimy te z nowej tablicy
interaktywnej: rozwizywalimy krzyówki, ukadalimy puzzle, a nawet uczylimy si zasad
ortograficznych, bazujc na specjalnie przygotowanych do tego celu programach. Uczniowie
nalecy do grupy teatralnej mieli okazj powiczy do wystpów, wykonujc gimnastyk
buzi i jzyka. Ogldalimy te bajk przypominajc wszystkim obecnym, jak wane s
„magiczne” sowa „prosz”, „przepraszam” i „dzikuj”.
To by niezapomniany i peen atrakcji tydzie!
Figielek – przeczytaj, nie pytaj! 4
Dziaalno Grupy Teatralnej
Rok szkolny 2016/17 zaowocowa wreszcie nadaniem nazwy naszej grupie teatralnej.
Nasz nowo nazwany „Teatr z dusz” dziaa z prdkoci rakiety – tak jak na nas przystao.
O wszystkich sukcesach i dziaaniach mona na bieco przeczyta na naszej szkolnej stronie
internetowej, tu przedstawiamy w telegraficznym skrócie te z okresu wiosennego:
I miejsce w Midzygminnym Festiwalu Teatralnym w Piekoszowie ze sztuk „Dar
rzeki Fly”;
Przedstawienie – Audiencja u Stanisawa Augusta Poniatowskiego;
Wystp z racji Dnia Mamy (w szkole, dla Rodziców i uczniów);
Kwalifikacja do I Przegldu Spektakli Szkolnych i Przedszkolnych, organizowanego
przez Teatr Lalki i Aktora „Kubu” w Kielcach.
Figielek – przeczytaj, nie pytaj! 5
Audiencja u Stanisawa Augusta Poniatowskiego
SP Górki Szczukowskie, dn. 28.04.2017 roku
„Mary z przeszoci – idcie precz!” – to powiedzia Kamil grajcy Stanisawa
Augusta Poniatowskiego. Dlaczego? Otó przybyli do niego dawni monowadcy: Mieszko I
z on Dobraw, Wadysaw Jagieo z on Jadwig oraz Jan III Sobieski z ukochan
Marysiek. dali wyjanie dotyczcych zej kondycji Pastwa Polskiego i brzemiennych
w skutkach jego zych decyzji. Poniatowski broni si przed zarzutami, przypominajc
o swoich staraniach, m.in. uchwaleniu Konstytucji 3 Maja, walki o zniesienie liberum veto,
zakoczenie wolnej elekcji oraz dopuszczenie mieszczan do urzdów pastwowych i wzicie
chopów pod opiek pastwa i prawa.
Nasi aktorzy zaprezentowali si doskonale w specjalnie na t okazj zakupionych
strojach z epoki, brawurowo wykonujc pikny taniec – Menuet.
Na koniec wyjaniono pochodzenie nazwy „Polska”, a oddzia 6-latków wraz z Ani
i Dawidem przepiknie zataczy poloneza.
Uroczysto zorganizoway: pani Agnieszka Lubczyska i pani Agnieszka Niebylicka,
we wspópracy z pani Magdalen Jczmisk, która przygotowaa dzieci do poloneza.
Figielek – przeczytaj, nie pytaj! 6
Konkursy, akcje i inne wane wydarzenia, czyli – w telegraficznym skrócie
Easter! Przedszkolaki Dnia 12 kwietnia 2017 roku, tu przed
przerw witeczn, w naszej szkole odbyo si
rozstrzygnicie konkursu organizowanego
Tematyk konkursu byo „Easter-czyli
Koem PCK po raz kolejny przygotowa kartki
witeczne oraz stroiki wielkanocne, które zostay
przekazane dla Pacjentów Hospicjum im.
w. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach.
Wicej informacji o szkole znajdziecie na stronie: www.spgorkiszczukowskie.szkolna.net
21 kwietnia w Szkole Podstawowej
w Górkach Szczukowskich odby si VIII
Gminny Konkurs Piosenki dla
Przedszkolaka pod hasem „Smaczne
owoce i warzywa”. Szczegóowa
fotorelacja na stronie internetowej.
witami, odby si Gminny Konkurs
Ortograficzny w ZPO w Piekoszowie. Nasz
szko reprezentoway: Zuzanna Przepióra (kl.
III), Zuzanna Konarska (kl. V) i Magdalena
Sarbian (kl. VI). Wrócilimy dumni
z sukcesu Zuzi Konarskiej – wzorem
ubiegego roku zaja III miejsce.
Twórczo naszych uczniów
Co w trawie piszczy?
Cze! Tu Ala. Mam siedem lat. Opowiem wam dzi przygod, która niedawno mi si
przydarzya. Do tego zdarzenia czsto wracam mylami, wic myl, e wam te si spodoba.
Zapraszam wic do czytania.
Byo soneczne lato. Poprosiam moj mamusi, aby pozwolia mi wyj na dwór.
Zgodzia si, a ja zakadajc moje sandaki, podzikowaam jej szerokim umiechem. Gdy
wyszam, od razu usiadam na hutawk, bo to byo moje ulubione zajcie na podwórku. Lecz
po jakim czasie moj uwag zwróci cichy pisk. Zeszam z hutawki i zaczam szuka
róda tego dwiku. Nagle na trawie znalazam maego, szarego wróbelka! Mia zamane
skrzydeko i by bardzo wychudzony. Zawoaam dziadka, eby zobaczy to biedne
zwierztko. Dziadziu powiedzia, e on zaniesie ptaszka do garau, a ja w tym czasie
przygotuj ziarno dla niego. Ptaszek zosta pooony na kocyku i nakarmiony. Postanowiam,
e nadam mu imi. Zosta przeze mnie nazwany Piszczu dlatego, e piszcza, gdy go
znalazam. Umówiam si z dziadkiem, e gdy bd w szkole, on zajmie si ptaszkiem.
Popoudniami spdzaam kad chwil z Piszczusiem, troszczc si i opiekujc nim.
Wróbelek z dnia na dzie wyglda coraz lepiej, a pewnego dnia ptak zacz samodzielnie
lata. Cho trudno byo si rozsta, postanowilimy z dziadkiem, e wypucimy Piszczusia na
wolno. Mona powiedzie, e uratowaam mu ycie, lecz niestety nadszed czas rozstania.
Piszczu by ju dorosym ptakiem. I tak jeszcze tydzie po wypuszczeniu go z garau
przylatywa do nas. Niestety póniej ju nigdy nas nie odwiedzi. Mimo to na zawsze
pozostanie w mojej pamici.
To ju koniec tej opowieci. Bardzo lubiam Piszczusia. Jestem bardzo ciekawa, czy
jeszcze kiedy go zobacz.
Zuzanna Konarska, kl. V
Dla naszych milusiskich
http://czasdzieci.pl/dz_d_druk.php?ido=317
http://www.e-kolorowanki.eu/wiosna-kolorowanki/wiosna-malownaka/
Za co lubimy wiosn?