18
SYSTEM MONITORINGU WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Hanusiak Urszula Konopka Joanna Konopka Karolina Mościński Maciej Wróbel Ewelina

System Monitoringu-olsztyn (2)

Embed Size (px)

Citation preview

SYSTEM MONITORINGU WOJ. WARMISKOMAZURSKIEGOHanusiak Urszula Konopka Joanna Konopka Karolina Mociski Maciej Wrbel Ewelina

WIO Olsztyn

Na terenie wojewdztwa warmisko-mazurskiego siedziba WIO znajduje si w Olsztynie. Na czele WIO stoi Warmisko- Mazurski Wojewdzki Inspektor Ochrony rodowiska dalej zwany Wojewdzkim Inspektorem. Terenem dziaania Wojewdzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska w Olsztynie jest obszar wojewdztwa warmisko-mazurskiego. Czynnoci kontrolnopomiarowe wykonywane s przez trzy jednostki, ktrych siedziby znajduj si w : Olsztynie, Elblgu i Giycku.

Dla poszczeglnych jednostek okrelony jest zasig wyznaczony (najczciej) ssiedzkimi powiatami, tj.: WIO w Olsztynie: powiat miasta Olsztyn, olsztyski, nidzicki, dziadowski, szczycieski, mrgowski, ktrzyski, ostrdzki Delegatura w Elblgu: powiat miasta Elblg, elblski, braniewski, bartoszycki, lidzbarski, iawski, nowomiejski Delegatura w Giycku: giycki, wgorzewski, olecki, godapski, piski, ecki

System automatycznych pomiarw zanieczyszcze powietrza Wojewdzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska w Olsztynie, skada si z 5 stacji zlokalizowanych na terenie wojewdztwa. S to automatyczne stacje pomiarw wybranych zanieczyszcze w powietrzu wraz z rwnolegymi pomiarami meteorologicznymi. Stacje maj za zadanie mierzy miejskie to zanieczyszcze powietrza w rejonach dzielnic mieszkaniowych.

Stacje analiz pomiarw1-Olsztyn 2-Ostrda 3-Elblg 4-Mrgowo 5-Giycko

Monitoringowane zanieczyszczenia

SO2 PM10 NO NO2 NOx CO Ozon Benzen Toluen Ksyleny

Charakterystyka stacji w OlsztynieStacja zlokalizowana na terenie zabudowanym w dzielnicy Zatorze w Olsztynie. W bezporednim ssiedztwie stacji ruch samochodowy jest znikomy. W odlegoci ok. 80 m od stacji znajduje si niewielka kotownia opalana gazem ziemnym z dwoma kominami o wysokoci ok. 30 m. W dzielnicy jest znaczny udzia zabudowy mieszkaniowej pochodzcej sprzed 1945 r. Cz budynkw zabudowy jest nadal opalana piecami kaflowymi. W otoczeniu nie ma zakadw przemysowych. W odlegoci ok. 200 m od stacji przebiegaj dwie ulice, stanowice fragmenty drg krajowych. Ulice te charakteryzuje znaczne natenie ruchu pojazdw. Stacja zostaa uruchomiona w maju 2004 r.

Stacja w Olsztynie

Wykresy pomiarw poszczeglnych zanieczyszcze dla Olsztyna na marzec 2012 r.

Dopuszczalne wartoci zanieczyszcze

SO2

NOx

PM10

CO

O3

Benzen

Temperatura

rdo

http://www.wios.olsztyn.pl:82/index. php?type=ap&ap=sta http://www.wios.warszawa.pl/downl oad.php?s=1&id=104