Svjetlost_Svinjska Gripa Na Sudu

 • View
  232

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Svjetlost_Svinjska Gripa Na Sudu

 • 7/21/2019 Svjetlost_Svinjska Gripa Na Sudu

  1/8

  8XN

  I3.8

  'l

  EAsoPIs zA RAzVoJ

  SVIJESTI I

  cJELoVIT

  PRISTUP zIVLJENJU

  SG[ffilNAHruUrgIA=

  Dffi?o

  om@

  DofiI+o

  fl onhd-r*

  1gmro

  -JA[E

  ElmtffitrF

  ffi

  $@

  gmE

  na

  sfu mmA mn-S@

  n

  rc

  bmnn@

  trfi

  |

  bqFbDONJoffi

  Gamm-Gad*WrE4otrmshflDi,riF,rDul}iolruop@J@[ilSnfiO

  -

  A@mtu

  nEd

  pd'.b

  reIiArutr

  -

  TP]lJiliri

  do

  smooet6w34b

  nEIilKfnmAGllA

  -reddeb8arc@

  e.lcijna:1

  #-:f_ .;;

 • 7/21/2019 Svjetlost_Svinjska Gripa Na Sudu

  2/8

  ,,SVINJSKA

  GRIPA'

  NA

  SUDU

  SVJEIIOST

  eksklf2ivno

  objavljuje punu,

  integralnu

  verziju

  intervjua

  kojeg

  je

  austrijska

  novinarka

  Jane

  Burgermeister

  (koja

  je

  u

  travnju

  2009.

  godine

  drzavnom

  tu:iterstvu

  u

  Beau podniela

  ka_

  znenu prijavu protiv

  tvrtke

  Edxter

  i

  drugih

  radi razvijanja,

  proizvodnje, oslobadanja

  i

  raspatavanja

  bioloikog

  oru:ja

  za

  masovno

  uniitenje)

  dala

  u emjsiji,,Na

  rubu

  znanosti,,

  ko

  pratite

  Aivala

  oko tato^ane

  pandenle

  ta-

  kozvane

  svinjske gripe

  vjerojatno

  vam

  dje

  pro,

  maklo ime

  arLstdjske

  noviDarke

  lane

  Burgermei-

  ster ne&adaSnje

  dopisnica

  Observera,

  Cuaftlia

  a

  i

  Btitish

  Health Magtzinea

  koja

  je

  u

  travnju

  200e. godine

  dr/dr,nm

  Irreli.ryL.r

  Btuu

  pudnijetd

  t.,-cnL p-i;d{

  protiv

  hatke

  Badel

  i drugih

  ridi ra

  ,ijanja,

  protvodnje,

  oslobadanja

  i

  raspaaavala

  biolotkog

  onrlja

  ?_a

  masovno

  ,,i:reniF

  Do

  on,e

  I

  ka/,"noj

  p rtJv

  tBt

  ,

  upo/uritd

  n.,

  ndve-r/loiin

  Jpo\iie,r,o\jec.

  .Nr., prijd$

  au

  or-

  biorer"l/din

  /h.in

  orn,\'

  :oqe.rn.na

  nDlu/

  la

  \\

  er

  sku zdrar$tventr

  organizact ,

  Ujedrtene

  narode,

  Barackn

  obamu,

  njegoru

  drzavnu

  tajnicu za

  zdr.vsrvo

  Kathteen

  Se

  belius, kolegicu

  za

  donovinsku

  sigumost

  Janet

  Napolir.

  nq

  direkoricu

  Svjetlke

  zdravstvene

  organizacije

  Margaret

  Chjn i bankare

  Davida

  Rothschilda

  i

  Davida

  Rockefeliern.

  Ako

  otur

  '