Click here to load reader

Svjetlosna saobraćajna signalizacija

  • View
    291

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Svjetlosna saobraćajna signalizacija

Svjetlosna saobraajna signalizacija

-vrste i elementiSvjetlosna saobraajna signalizacijaSvjetlosna signalizacijaPrimjenom svjetlosne signalizacije vri se vremensko razdvajanje saobraajnih tokova.Time se utie na:poveanje propusne moi raskrsnicaPoveanje sigurnosti U svjetlosnu signalizaciju ubrajamo svjetlosne znakove za:upravljanje saobraajomupravljanje namijenjeni samo pjeacimaupravljanje javnim gradskim prijevozomobiljeavanje prijelaza ceste preko eljeznike prugeobiljeavanje radova na cesti i zapreka

Svjetlosni saobraajni znakovi-semaforiZa upravljanje saobraajem upotrebljavaju se ureaji semafori, kojima se daju znakovi svjetlima crvene, ute i zelene boje. Svjetla se postavljaju po vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, i to: crveno gore, uto u sredini, a zeleno dolje.Svjetla se postavljaju po horizontalnoj osi i to: crveno lijevo, uto u sredini, a zeleno desno. Na ureajima za davanje svjetlosnih saobraajnih znakova trobojnim svjetlima: crveno i zeleno svjetlo ne smiju biti upaljeni istovremeno; uto svjetlo moe biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od prestanka zelenog do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom, prije pojave zelenog svjetla; uto svjetlo moe biti upaljeno kao trepue svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrsnici.

Za regulisanje saobraaja pjeaka :svjetlosni saobraajni znakovi crvene i zelene boje i ureaji za davanje zvunih signala.crveno svjetlo gore, a zeleno svjetlo dolje. Zvuni signali slue slabovidne osobe

Za upravljanje tramvajskim saobraajom upotrebljavaju se jednobojni svjetlosni znakovi,oblik svjetlee linije bijele ili ute boje. Svjetlea linija moe biti poloena, uspravna ili kosa. Poloena linija znai zabranu prolaza tramvaju (gore) uspravna i kosa linija slobodan prolaz tramvaju u odgovarajuem smjeru (dolje)Svjetlosni znakovi za oznaavanje prijelaza ceste preko eljeznike pruge u razini mogu biti:znakovi za oznaivanje branika i polubranikai znakovi kojima se najavljuje pribliavanje voza, odnosno zatvaranje prijelaza branicima ili polubranicima. izmjenino paljenje dva crvena svjetlaSvjetlosni znakovi za upravljanje saobraajom na raskrsnicama koji se postavljaju na stubu pokraj kolovoza, moraju biti postavljeni na visini 2 do 3.5 (m) iznad povrine kolovoza. Ako se svjetlosni znakovi postavljaju tako da vise iznad kolovoza, donja ivica svjetlosnog znaka ne smije biti na visini manjoj od 4.5 (m) ni na vioj od 5.5 (m) iznad kolovoza.Svjetlosni znakovi sa trobojnim svjetlima mogu se upotrebljavati :za reguliranje saobraaja na vie saobraajnih traka ili za svaku saobraajnu traku posebno. crveno svjetlo obiljeava zabranjen prolazak vozila

crveno i uto svjetlo oznaavaju skori prestanak zabrane prolaza prije pojave zelenog svjetla

zeleno svjetlo obiljeava slobodan prolaz vozila te mora biti upaljeno kao samostalno svjetlo

uto svjetlo prije crvenog, obiljeava zabranu prolaza osim za vozila koja se, u trenutku kada se uto svjetlo pojavi, nalaze na tolikoj udaljenosti od saobraajnog svjetla da se ne mogu na siguran nain zaustaviti a da ne preu taj znak

dopunska strelica obiljeava slobodan prolaz vozila u smjeru koji je oznaen zelenom strelicom za vrijeme dok je upaljeno crveno ili uto svjetlo

Oblici strelica

ukrtene linije crvene boje oznaavaju zabranu kretanja vozila po saobraajnoj traci iznad koje se znak nalazi

zelena strelica vrhom okrenutim na dole obiljeava dozvoljeno kretanje du saobraajne trake iznad koje se znak nalazi

uta strelica vrhom okrenuta prema desnoj ili lijevoj strani obiljeava skretanje saobraajnog toka sa saobraajne trake iznad koje se znak nalazi

svijetli dvocifreni broj na tamnoj podlozi obiljeava brzinu kojom vozila treba da se kreu da bi na narednom signalu proli raskrsnicu

slobodan prolaz za bicikliste

zabranjen prolaz za bicikliste

zabrana prolaza tramvaja

slobodan prolaz tramvaja u smjeru ravno

slobodan prolaz tramvaja u smjeru desno

slobodan prolaz tramvaja u smjeru lijevo