of 42 /42
Svimmelhet Seksjonsoverlege Sara Mathisen Nevrologisk avdeling

Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt...

Page 1: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Svimmelhet

Seksjonsoverlege Sara Mathisen

Nevrologisk avdeling

Page 2: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

”Svimmelhet er som skogsopp”

Det finnes mange varianter, og

de kan være vanskelige a

skille fra hverandre. Man bør

kjenne til de vanligste typene,

men også kunne plukke ut de

farlige.

Frederik Goplen, –

Balanselaboratoriet ved HUS

Page 3: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Svimmelhet er vanlig

Svimmelhet rammer mellom • 23 og 30% av befolkningen i

løpet av livet og medfører1 nedsatt livskvalitet og

yrkesdeltakelse2.

Andelen nordmenn som sier de har hatt svimmelhet eller •

balanseproblemer siste 3 ma neder har holdt seg stabilt på

10 % i de senere ar.

1. Murdin L, Schilder AGM. Epidemiology of balance symptoms and disorders in the community: a systematic review. Otol Neurotol 2015;36(3):387-392.

2. Yardley L, Owen N, Nazareth I, Luxon L. Prevalence and presentation of dizziness in a general practice community sample of working age people. Br J Gen Pract. 1998;48(January 1997):1131-1135.

Page 4: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Vertigo – en illusjon om at

en selv eller

omgivelsene er i

bevegelse.

Svimmelhet – alt fra at

rommet roterer til at en

føler seg ”ør”, ustø og

har en fornemmelse av

å kunne besvime.

Page 5: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Patofysiologi

Propriosepsjon, vestibularisorgan og øyne utgjør det perifere apparatet som gir kontinuerlige impulser om kroppens posisjon i forhold til omgivelsene til CNS, lokalisert vesentlig i hjernestammen og cerebellum.

Page 6: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Uvanlig stimulering av intakte systemer -fysiologisk vertigo (sjøsyke, karuseller etc).

Utfall av innkommende impulser, forstyrrelser av refleksbaner eller sentral funksjonsforstyrrelse gir perifer eller sentral årsak til patologisk vertigo.

Page 7: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Årsaker til vertigo

Vanligste perifere årsaker

BPPV (Benign Postural •

Posisjons Vertigo)

Vestibularisnevronitt •

(vestibulopati)

Morbus Meniére•

Vanligste sentrale årsaker

• Cerebrovaskulære hendelser i

bakre kretsløp

• Migrene

• Inflammasjon

• Tumor

Page 8: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Årsaker til svimmelhet/ørhet

• Presynkopal svimmelhet: ortostatisk hypotensjon, vasovagale

anfall, hjerterytmeforstyrrelser

• Psykosomatisk svimmelhet: hyperventilasjon, panikkanfall,

agorafobi, fobisk postural vertigo

• Metabolsk svimmelhet: hypoglykemi, elektrolyttforstyrrelser,

anemi

• Intoksikasjon: stoffmisbruk, overdosering av barbiturater,

benzodiazepiner, antiepileptika

• Medikamentbivirkning

Page 9: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Anamnese

Sykehistorien er det aller viktigste!!! i diagnostikken

• Be pasienten å beskrive symptomene uten å bruke ordet svimmel – start, bevegelsesutløst? varighet? stillingsavhengig? hva gjør det bedre/verre? ledsagende fenomener?

• Tidligere svimmelhetsanfall eller migrene?

• Cerebrovaskulære risikofaktorer?

• Infeksjon? Dehydrering? Medikamenter?

Page 10: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av
Page 11: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Manifestasjoner

• Persepsjonsmanifestasjoner: vertigo/svimmelhet,

desorientering

• Okulomotoriske: funn av nystagmus, okulær deviasjon

• Posturale: ataksi, fall

• Autonome: kvalme, oppkast, engstelse

• Kan ledsages av tinnitus, hørselssvekkelse

Page 12: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Okulær deviasjon

Page 13: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Klinisk undersøkelse

Legg særlig vekt på mental status, u.s. av øyebevegelser, •hjernenerver, Rombergs prøve, balansegang:

u.s. av langsomme følgebevegelser – - pas. fikserer på undersøkerens pekefinger som beveges i en bue ca. 60 cm foran pas. øyne både i horisontal og vertikal plan - rykkvise følgeb. er patologiske og tyder som regel på sentralbetinget svimmelhet.

u.s. av raske øyebevegelser – - sakkader - u.s. holder opp sine pekefingre ca. 60 cm fra pas. og ca. 1m fra hverandre, ber pas. om å fiksere hø. og ve. vekselvis og raskt - patologisk resultat tyder på CNS-process.

Hodeimpulstest (Vestibulookulær reflex) • - pas. ser på u.s. nese, hodet snues brått til en side mens blikket holdes, patologi i horisontal buegang (f.e. vestibularisnevritt) sees ved at øyet gjør en sakkadebevegelse før blikket fester seg

Dix• -Hallpikes manøver/Semonts/Epleys ved BPPV

Page 14: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Nystagmus

Nystagmus skyldes den vestibulo• -

okulære refleksen. Asymmetrisk

tonus i vestibulariskjernene gir

automatisk asymmetrisk tonus i

øyemuskelkjernene.

Konjugert drift av øynene •

(langsom fase) avbrutt av raske

bevegelser i motsatt retning

(hurtig fase). Den raske fasen gar

til den mest aktive siden.

Page 15: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Spontan nystagmus/

blikkretningsnystagmus

• Be først pasienten fiksere blikket rett fram på en fjern

gjenstand og så 20-30 grader til siden i 20-30 sek. (Bruk

gjerne Frenzels briller)

◦ Taler for perifer skade: Horisontal-rotatorisk nystagmus

som forsterkes ved blikk i samme retning som rask fase og

ikke skifter retning (rask fase mot friskt øre).

◦ Taler for sentral skade: Mindre intens nystagmus som

skifter retning med rask fase i blikkretning (patologisk hvis

varighet >10s), kan være horisontal, vertikal, torsional

eller pendulerende.

Page 16: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Hodeimpulstest / VOR

Page 17: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Skew deviation, cover-uncover test

Page 18: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Dix-Hallpike manøver

Page 19: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av
Page 20: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Test for horisontal buegangs BPPV (3-

12%) – Roll test

Page 21: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Modifisert Epleys (selvbeh.av BPPV)

Page 22: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Semont maneuver

Page 23: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Grillspyd reponering /Barbeque rollved horisontal BPPV

Page 24: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Nystagmus?Perifer? Sentral?

Retning horisontal/ rotasjon alle, ofte vertikal

Forandring

m/blikkretning

uendret retning retning kan endres

Binokulær alltid, sidelik monokulær eller

assymetrisk

Intensitet øker m/blikk i

nystagmusretn.

endres ikke

Blikkfiksering hemmer hemmer ikke

Page 25: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Perifer/sentral lesjon?

Perifer Sentral

Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet

Provoserbar vertigo Uavhengig av provokasjon

Trettbar Ikke trettbar

Mentalt upåfallende pas. Ofte mentalt påvirket

Klarer å stå/gå, falltendens mot syk

side ved øyelukking

Vanskelig å stå/gå

Nevr. utfall +++

Page 26: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

HINTS – identifisere slag?

• HINTS test batteri består av 3 enkle og raske

øyemotilitets undersøkelser. Hvis ett av

følgende funn er tilstede ved akutt vestibulært

syndrom er det svært høy sannsynlighet for

sentral årsak/slag (sensitivitet 97% og

spesifisitet 99%)

• - Normal hodeimpuls test

• - Horisontal nystagmus som skifter retning

med blikkretning, eller andre typer central

nystagmus - Skew deviation (alternerende

cover test)

Page 27: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Supplerende undersøkelser akutt

• Blodprøver inkl. etanol

• CT cerebri

• MR er nødvendig senere i forløpet ved mistanke om

sentral årsak

• Spinalpunksjon ved mistanke om en betennelsesprosess

i CNS

• ØNH-vurdering

Page 28: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av
Page 29: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Hyppighet av vertigo-syndromer

blant 2010 pasienter ved nevrologisk

svimmelhetsenhet 1989-97

BPPV • 19,6%

Fobisk postural vertigo • 15,9%

Sentral vestibulær vertigo • 14,5%

Basilarismigrene • 7,9%

Mb Meniere • 7,5%

Vestibularisneuritt • 6,7%

Bilateral vestibulopati • 2,6%

Vestibulær paroxysmi • 2,0%

Ukjent årsak • 4,8%

Page 30: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

BPPV

• Bestemte stillingsendringer provoserer anfall

• Symptomatiske perioder uker/måneder med spontane

remisjoner

• Spesifikk provokasjon ved posisjoneringstester

• Vertigo/nystagmus varer 5-30 sek, latensperiode opptil 10s

• Nystagmus (rask fase) mot syk side

• Behandlingsmanøvre kan føre til umiddelbar remisjon (ca 70

% av pas. med bakre buegangs BPPV ved Semont`s el.

Epley`s)

Page 31: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Akutt ensidig perifer vestibulopati

(vestibularisneuritt)

• Perifer spontan nystagmus (rask fase mot frisk side)

• Ustøhet (pas. kan vanligvis stå uten støtte med åpne

øyne), falltendens mot affisert side (dvs motsatt side ift

nystagmus), positiv Unterberger test

• Positiv hodeimpulstest

• Avvikende SVV (subjektiv visuell vertikal)

Page 32: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Vestibularismigrene

• episodisk rotatorisk eller (sjeldnere) nautisk svimmelhet varende

sekunder - timer (dager)

• hos 32% ikke assosiert m/hodepine

• hos 68% moderat (sjeldent intens) bilateral occipital hodepine,

global hodepine av tensjonstype eller sjeldnere ensidig temporal,

frontal hodepine

• Minst en av følgende under minst to vertigoattakker (hodepine,

foto-/fonofobi, aura)

• økt disposisjon for ”reisesyke” mellom attakker

• kan ha andre former av migreneanfall

Page 33: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Morbus Meniére

episodisk vertigo/nystagmus med kvalme i noen timer•

vag, vedvarende diffus svimmelhet i dager etterpå•

fluktuerende hørselstap (mest lave frekvenser)•

øresus•

dottfornemmelse/trykk i øre•

sjeldne vestibulære ”• drop attakker”

monosyptomatiske varianter forekommer•

starter på den ene siden, økende attakkfrekvens og •funksjonstap i de første årene, deretter attakksreduksjon, men økende affeksjon av det motsatte øret (30-60%)

Page 34: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Cerebellært infarkt

• Sentral spontan nystagmus

• Ustøhet (pas. kan vanligvis ikke stå eller sitte uten støtte

selv med åpne øynene)

• Negativ hodeimpulstest

• Oftest nevrologiske utfall i tillegg

• Ofte kvalme

Page 35: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Fobisk postural vertigo

• Svimmelhet og subjektive balanseproblemer i stående stilling/ved gange til tross for normale funn ved balansetester

• Fluktuerende ustøhet

• Persepsjonsstimuli/sosial situasjon – provoserende faktorer gir tendens til rask utvikling av unngåelsesadferd

• Ofte angst, ofte hos tvangsneurotiske personer og personer med labil affekt/mild depresjon

• Følger ofte organiske vestibulære lidelser, psykososial stress eller sykdom

• Forklaring av psykogene mekanismer og kortvarig adferdsterapi fører til bedring hos 70%

Page 36: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Symptomatisk behandling

• Kvalmestillende – antihistaminer (Phenergan 25mg,),

Marzine 50mg, Afipran 10mg.

• Kortvarig bruk- langvarig behandling forsinker

sentralnervøs kompensering.

Page 37: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Svimmelhet/ørhet som nøkkelsymptomer (1)

Presynkopal svimmelhet•

a) ortostatisk hypotensjon

Assosierte symptomer: sløret syn, dempet hørsel, blekhet,

svakhet

Utløsende faktorer: forandring av stilling fra liggende el.

sittende til stående; bruk av BT-senkende medikamenter;

diurese, væsketap, blødning

Mekanisme: reduksjon av intravaskulær volum, BT-fall gir

generell cerebral iskemi

Page 38: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Svimmelhet/ørhet som nøkkelsymptomer (2)

b) Vasovagale anfall

Utløsende faktorer: sterke emosjonelle reaksjoner, redsel,

smerter som oppstår brått

Mekanisme: parasympatisk hyperaktivitet i det limbiske

system og vasodepressor senter

c) Hjerterytmeforsstyrrelser

Assosierte symptomer: palpitasjoner, hjertebank, ”urolig

hjerte”

Utløsende faktorer: emosjonell el. fysisk stress

Mekanisme: fall av hjerte-output og BT med påfølgende

cerebral iskemi

Page 39: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Svimmelhet/ørhet som nøkkelsymptomer (3)• Psykosomatisk svimmelhet

a) Hyperventilasjon

Assosierte symptomer: angst, tachykardi, parestesier i ekstr.

og rundt munnen, klump i halsen, tetthetsfølelse i

i brystet, spasmer i hender og føtter

Utløsende faktorer: stress

Mekanisme: CO2 senkning med spasmer i cerebrale kar

b) Panikkanfall (agorafobi)

Assosierte symptomer: angst for å dø, å miste kontrollen,

hjertebank, svetting, skjelving, kvalme

Utløsende faktorer: situasjonsbetinget

Mekanisme: angstneurose

c) FPV (Fobisk postural vertigo)

Page 40: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Svimmelhet/ørhet som nøkkelsymptom (4)

• Metabolsk svimmelhet

Hypoglykemi

Assosierte symptomer: problemer med konsentrasjon,

rastløshet, sultfølelse, tremor, svetting, blekhet, hjertebank,

sløvhet

Utløsende faktorer: ikke adekvat mat eller insulininntak,

alkoholinntak

Sykdom – sukkersyke, insulinproduserende svulst

(insulinom)

Page 41: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Svimmelhet/ørhet som nøkkelsymptom (5)

• Intoksikasjon

Medisiner

Assosierte symptomer: døsighet, konsentrasjonsvansker,

ustøhet, dysartri, blikkfremkalt nystagmus

Utløsende faktorer: stoffmisbruk, overdosering av

barbiturater, benzodiazepiner, antiepileptika

Antibiotika (aminoglykosider)

Vanlig bivirkning til de fleste medisiner…

Page 42: Svimmelhet - Legeforeningen · 2019. 10. 31. · Perifer/sentral lesjon? Perifer Sentral Uttalt kvalme/svimmelhet Mindre uttalt kvalme/svimmelhet Provoserbar vertigo Uavhengig av

Nasjonal kompetansetjeneste for

vestibulære sykdommerVed Haukeland, under ØNH-avdelingen.