20
Glasilo Općine Podravske Sesvete, broj 21., rujan 2018. godine SVIM MJEŠTANIMA ČESTITAMO DAN OPĆINE PODRAVSKE SESVETE! Proslava 60 godišnjici DVD-a Mekiš Konačno, nakon 17 godina, Općina Podravske Sesvete ima grb i zastavu

SVIM MJEŠTANIMA ČESTITAMO DAN OPĆINE ......radova (pripremni radovi, zemljani radovi, betonski i AB radovi, bravarski radovi i izolatorski radovi) - 522.920,00 kn + PDV 25% 130.730,00

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Glasilo Općine Podravske Sesvete, broj 21., rujan 2018. godine

    SVIM MJEŠTANIMA ČESTITAMO DAN OPĆINE PODRAVSKE SESVETE!

    Proslava 60 godišnjici DVD-a Mekiš

    Konačno, nakon 17 godina,Općina Podravske Sesvete ima grb i zastavu

  • ww

    w.p

    odra

    vske

    -ses

    vete

    .hr

    2

    Riječ načelnika

    Obraćanje načelnika Krunoslava Bratanovića

    Nekoliko riječi zamjenika općinskog načelnika iz rada JUO-a

    Sesvečani i Sesvečice sretan vam Vaš Dan Općine Podravske Sesvete!Kao što je načelnik Krunoslav Bratanović naglasio ovu proslavu

    posvećujemo svima Vama, a posebnu zahvalu upućujem svim predstavnicima udruga koji su prihvatili ideju da upravo oni kreiraju i provode program obilježavanja dana Općine. Posebno bih naglasio ovogodišnju proslavu 60 godina rada i djelovanja DVD-a MEKIŠ.

    Preuzimanjem vlasti prošle godine preuzeli smo određene financijske nepodmirene obveze te dva projekta za koja su bila odobrena sredstva. Iste smo projekte uspješno realizirali (Izgradnja pješačke staze na Trgu kralja Tomislava, izgradnja odmorišta za cikloturiste na Trgu bana Jelačića). Jedan dio financijskih nepodmirenih obveza prenijeli smo i u ovu godinu te smo donijeli odluku o smanjenju plaća zaposlenicima

    do podmirenja kratkoročnih obaveza. Mjera smanjenja plaća je bila kratkoročna do kolovoza 2018. Napominjem da su usprkos smanjenju plaća zaposlenici Jedinstvenog upravnog odjela sve svoje obveze obavljali profesionalno i učinkovito.

    Svaka jedinica lokalne samouprave ima svoj grb i zastavu no Općina Podravske Sesvete od svog osnutka pa do kraja 2017. godine nije imala svoj grb i zastavu. Stoga je prvi naš zadatak početkom godine bio formiranje grba i zastave te njihova implementacija u Statut. Sve potrebne aktivnosti oko formiranja grba i zastave završene su u prvom kvartalu ove godine.

    Potpisano je više ugovora u području kapitalnih investicija. Posebno bih naglasio potpisivanje ugovora o financiranju sa Agencijom za plaćanje u poljoprivredi za projekt “Dječji vrtić sa jaslicama i pomoćnim prostorijama” te za projekt “Rekonstrukcija i izgradnja dijela ulice Ivana Mažuranića”.

    U završnoj fazi projektiranja imamo projekt “Rekonstrukcija postojeće stambene građevine javne namjene - Dječja igraonica” na lokaciji Trg kralja Tomislava 47 i projekt “Rekonstrukcija i izgradnja mosta “Kopanjek” u Podravskim Sesvetama”.

    Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja temeljem Javnog poziva za sufinanciranje projekata s ciljem poticanja razvoja komunalnog gospodarstva odobrilo nam je sufinanciranje u vrijednosti 60% nabavka komunalne opreme.

    Poštovani mještani Općine Podravske Sesvete!

    Prije svega želim Vam čestitati Dan Općine Podravske Sesvete koji ove godine obilježavamo 15. i 16. rujna 2018. godine (subota-nedjelja). Naime naš službeni datum prema Statutu Općine Podravske Sesvete je 19. rujna, no iz praktičnih razloga izabrali smo subotu i nedjelju kako bi svi zajedno mogli obilježiti naš svečani dan.

    Organizaciju i formiranje Programa obilježavanja dana Općine prepustili smo predstavnicima udruga, škole i župe smatrajući da je upravo u ove svečane dane prigoda da svoje djelovanje i kulturno blago koje posjeduju prezentiraju svim žiteljima Općine i šire. Ovim putem želim se zahvaliti svim predsjednicima udruga koji su prihvatili ovu ideju te se uključili u organizaciju proslave.

    Promatrajući izvještajno razdoblje za prvih šest mjeseci ove godine mogu ustvrditi da imamo pozitivni trend povećanja prihoda prvenstveno iz poreza i prireza na dohodak (fiskalno izravnavanje). Ovo povećanje prihoda nas ohrabruje upravo u nailazećem periodu kada idemo u kapitalnu investiciju (Rekonstrukcija i izgradnja Dječjeg vrtića u Podravskim Sesvetama).

    Nadalje, imamo još jednu pozitivnu vijest, a to je da je Općina Podravske Sesvete u novoj klasifikaciji svrstana u III. skupinu razvijenosti što znači da sve prijavljene projekte možemo realizirati uz potporu EU sredstava i sredstava iz proračuna RH do 80%, dok preostalih 20% financiramo iz sredstava općinskog proračuna.

    Uzimajući u obzir činjenicu da imamo povećanje prihoda te povećanje dijela sufinanciranja projekata do 80%, a za neke projekte i do 100%, krenuli smo intenzivno u projektiranje nekoliko projekata (isključivo infrastrukturni projekti) što će Vam detaljnije prezentirati moj zamjenik koji obavlja svoju dužnost profesionalno i ima moju punu podršku u provođenju svih naših zacrtanih ciljeva.

    Isto tako, napominjem činjenicu da i ove godine neće biti održana svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete iz niza razloga. Jedan od njih je i financijski s obzirom da nema podrške i odobravanja od strane većeg dijela vijećnika Općinskog vijeća oko kapitalnih ulaganja.

    Navedenim, smatram da nema ni potrebe održavati svečanu sjednicu Općinskog vijeća s obzirom na negativni odnos većeg dijela vijećnika Općinskog vijeća prema odlukama koje utječu na svakodnevni život svih nas. Najsretniji bih bio da se to promijeni i da možemo svi zasluženo slaviti uspjeh.

    Vaš načelnik: Krunoslav Bratanović, dipl.ing.građ.

  • facebook: Općina Podravske Sesvete

    3

    S Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti sklopljen je ugovor o nabavci spremnika za odvojeno prikupljanje otpada gdje će fond sufinancirati u iznosu od 85%.

    Nadalje, potpisani su ugovori o financiranju Udruga s područja Općine Podravske Sesvete, ugovori o kreditiranju studenata, donesene su odluke o subvencijama u poljoprivredi, porodiljne naknade se isplaćuju u kontinuitetu i druge pomoći i subvencije korisnika proračuna.

    Nadam se da si nismo zadali puno radnih obaveza te da ćemo uspješno završiti sve planirane projekte.

    U nastavku Vam detaljnije dajemo faze realizacije pojedinih projekata.

    STATUS PROJEKTA “REKONSTRUKCIJA-PRENAMJENA POSTOJEĆE STAMBENE GRAĐEVINEJAVNE NAMJENE - DJEČJU IGRAONICU” NA LOKACIJI TRG KRALJA TOMISLAVA 47

    Početkom 2018. godine odmah se krenulo s namjerom navedenog projekta te su u mjesecu siječnju prikupljene Ponude za izradu glavnog projekta. Najpovoljnija ponuda bila je Ponuda “BRIK” iz Podravskih Sesveta u ukupnom iznosu od 9.000,00 kn.

    Izrađen je i geodetski elaborat za evidentiranje zgrade od strane tvrtke “GEOCONSULT” iz Đurđevca u vrijednosti od 5.625,00 kn.

    U mjesecu travnju 2018. godine, izrađen je i dostavljen “IDEJNI PROJEKT” te su od nadležnih institucija zatraženi posebni tehničko-tehnološki uvjeti građenja koji su do mjeseca lipnja i dostavljeni od istih. U međuvremenu je izrađen i “GLAVNI PROJEKT” te će se sada poduzeti administrativne radnje za dobivanje potrebitih dokumenata za realizaciju daljnjih aktivnosti.

    STATUS PROJEKTA “DJEČJI VRTIĆ S JASLICAMA I POMOĆNIM PROSTORIJAMA” MJERA:07 (7.4.1.)

    Tijekom 2017. godine Općina Podravske Sesvete prijavila se na otvoreni Javni natječaj u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - Projekt “DJEČJI VRTIĆ S JASLICAMA I POMOĆNIM PROSTORIJAMA”. Prijavljena vrijednost projekta (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi) bila je 7.024.087,97 kuna.

    Dana 22. ožujka 2018. godine od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijeta je Odluka o prihvatljivosti za ulaganje u građenje i opremanje dječjeg vrtića te je utvrđen najviši iznos potpore u iznosu od 6.211.056,15 kuna što iznosi 88,43% vrijednosti projekta. Dana 24. svibnja 2018. godine, općinski načelnik Općine Podravske Sesvete sklopio je Ugovor o financiranju Mjere: 07 sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kojim su definirane aktivnosti, prava i obveze ugovornih strana.

    Pripremu natječajne dokumentacije i druge potrebne radnje kod aplikacije projekta izradila je tvrtka “TETIDA” d.o.o. iz Varaždina, a ugovorena obveza je i plaćena u iznosu od 135.052,28 kuna, što je ujedno i prihvatljivi trošak projekta.

    Općinski načelnik donio je Odluku o imenovanju Povjerenstva javne nabave, a postupak provođenja javne nabave povjeren je tvrtki “DRAFT” d.o.o. Pitomača. U tijeku je provođenje postupka javne nabave za radove na rekonstrukciji, dogradnji i opremanju “Dječjeg vrtića s jaslicama i pomoćnim prostorijama” u Podravskim Sesvetama.

    Iz rada Općine

  • ww

    w.p

    odra

    vske

    -ses

    vete

    .hr

    4

    NAČELNIK KRUNOSLAV BRATANOVIĆ, DIPL.ING.GRAĐ. POTPISAO UGOVOR O FINANCIRANJU MJERA 07 „TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA“

    Načelnik Općine Podravske Sesvete Krunoslav Bratanović, dipl.ing.građ. potpisao Ugovor o financiranju Mjera 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljiv izvore energije i uštedu energije”, Operacija 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”.

    Dodijeljena sredstva odnose se na Projekt rekonstrukcije i uređenje dijela ulice Ivana Mažuranića u Podravskim Sesvetama (“prostor iza crkve”).

    28. lipnja 2018. u prostorijama Općine Podravske Sesvete potpisan je ugovor između izvođača radova firme KOMFORT iz Zagreba koju je predstavljao direktor Đuro Kucelj i Općine Podravske Sesvete u čije ime je ugovor potpisao općinski načelnik Krunoslav Bratanović. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i zamjenik načelnika Mladen Sitek.

    - Radi se o ‘’Rekonstrukciji i uređenju dijela ulice Ivana Mažuranića’’ u Podravskim Sesvetama. Tim radovima obuhvaćena je izrada asfaltiranog kolnika i parkirališta (put oko crkve)

    - Početak radova je predviđen za 2. srpnja 2018. godine, a završetak u mjesecu rujnu 2018.

    Potpisan ugovor s izvođačem radova na rekonstrukciji dijela ulice Ivana Mažuranića

    UREĐENJE “POLJSKIH PUTEVA I NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PODRAVSKE SESVETE”

    Na području Općine Podravske Sesvete tijekom ove 2018. godine, puno se radilo oko popravka i održavanja poljskih puteva i nerazvrstanih cesta.

    Za izvršenje navedenih poslova popravka i održavanja, sklopljeni su slijedeći ugovoru sa izvršiteljima:

    - Ugovor za održavanje i popravak s tvrtkom “BAGERGRAD” d.o.o iz Pitomače,

    - Ugovor za nabavu žutog šljunka s “AUTOPRIJEVOZ BAJC” vl. Siniša Bajc, iz Pitomače. Do sredine mjeseca kolovoza 2018. godine, popravljeno je ukupno 7.600 m poljskih puteva “Ištvanov dol”.

    Na nerazvrstanoj cesti u Ulici Dravska (prema obiteljskoj kući Rasinec Maria, kbr 88/A, i obiteljskoj kući Posavec Stjepana, kbr. 90), saniran je makadamski put 800 m i to: dovoz šljunka i ravnanje strojem te na cesti u Ulici Dravska (prema obiteljskoj kući Somljačan Mladena, kbr. 88) također je saniran makadamski put 250 m i to: dovoz šljunka i ravnanje strojem.

    Na popravak poljskih puteva utrošeno je ukupno cca 540 m³ šljunka, od toga 240 m³ donacija je “Šumarije” Kloštar Podravski. Usluga ravnanja sa strojem i dovoz šljunka sa deponija na puteve iznosi ukupno 17.450,00 kn, a za nabavu žutog šljunka i dovoz na deponij iznosi 18.848,00 kn.

    Uz sve nerazvrstane ceste i poljske puteve na području Općine Podravske Sesvete Komunalni pogon Općine u mjesecu travnju o.g. pokosio je ukupno 24.500 m bankina, a u mjesecu kolovozu 2018. godine 29.800 m (povećanje površine zbog prijenosa Županijske ceste u Lokacijsku cestu - nerazvrstanu i to relacija: od crkve do Brodića i od crkve Ulica P. Preradovića sve do mosta prama Pitomači). Komunalni pogon Općine Podravske Sesvete je uz pomoć Javnih radova (četiri radnika) kompletno čistio od početka mjeseca siječnja 2018. g. raslinje uz poljske puteve na relaciji “Draganci - Podravske Sesvete - Mekiš“ u ukupnoj dužini od cca 7.000 m.

  • facebook: Općina Podravske Sesvete

    5

    STATUS PROJEKTA IZGRADNJE ZAMJENSKOG PROPUSTA “KOPANJEK” U PODRAVSKIM SESVETAMA

    Općina Podravske Sesvete rješava višegodišnji problem mosta “Kopanjek” na području Općine Podravske Sesvete, shodno što usmenim što pismenim zamolbama i peticijama poljoprivrednika/vlasnika zemljišta koja se nalaze na suprotnoj strani kanala.

    Tijekom ove godine poduzete su slijedeće aktivnosti:

    - prikupljene su ponude za Izradu glavnog projekta na rekonstrukciji i izgradnji cestovnog mosta na kanalu “Kopanjek”,

    - najpovoljnija ponuda prema kriterijima izabrana je od “STUDIO HM” d.o.o. iz Đurđevca u ukupnom iznosu od 37.500,00 kuna.

    Tijekom mjeseca lipnja o.g. GLAVNI PROJEKT je izrađen te su odmah svim nadležnim institucijama dostavljeni zahtjevi za ishođenje potvrde Glavnog projekta (neke su potvrde već stigle, a preostale se čekaju ovih dana…).

    Dana 10. kolovoza 2018. godine, zaprimljen je “PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK” za izgradnju zamjenskog propusta “KOPANJEK”, rekapitulacija radova (pripremni radovi, zemljani radovi, betonski i AB radovi, bravarski radovi i izolatorski radovi) - 522.920,00 kn + PDV 25% 130.730,00 kn = SVEUKUPNO: 653.650,00 kn.

    U izgradnji navedenog mosta financijski bi sudjeloval slijedeći subjekti: Općina Podravske Sesvete kao nositelj projekta, Hrvatske vode koje su potvrdile svoje sufinanciranje projekta te očekujemo da se potpisom Sporazuma o sufinanciranju uključe Hrvatske šume i Koprivničko-križevačka županija kao zainteresirane strane.

    Iz rada Općine

    Postojeće stanje

    POPRAVAK SKELE “MEKIŠ”

    Zbog dotrajalosti poda na skeli “Mekiš” bilo je potrebno u cijelosti zamijeniti stari pod skele te su u tu svrhu nabavljene hrastove fosne u ukupnoj vrijednosti 9.787,50 kuna. Također je izvršena i obnova “skelarske kučice” te je stoga nabavljena potrebna limena lamperija u ukupnoj vrijednosti 1.033,12 kuna.

    Obnova “skelarske kućice” izvršena je u okviru redovnih poslova komunalnog pogona Općine Podravske Sesvete, a zamjena fosni dobrotvornim radom Udruge privatnih šumovlasnika “PREK” i mještana Općine Podravske Sesvete.

    Tijekom cijele godine Komunalni pogon Općine Podravske Sesvete održava prilazni put i sve potrebne aktivnosti oko skele “Mekiš”.

    Foto: 3D i nacrt

  • ww

    w.p

    odra

    vske

    -ses

    vete

    .hr

    6

    POTPISANI UGOVORI O FINANCIRANJU UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2018. GODINU

    U Maloj vijećnici zgrade Općine Podravske Sesvete 30.04.2018. načelnik Općine Podravske Sesvete i predstavnici Udruga potpisali su ugovore o financiranju programa/projekata Udruga za 2018. godinu.

    RADOVI NA UREĐENJU ULICE IVANA MAŽURANIĆA OKO “CRKVE” MJERA: 07 (7.2.2.)

    Općina Podravske Sesvete prijavila je na otvoreni JAVNI NATJEČAJ kod Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Projekt “REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE DIJELA ULICE IVANA MAŽURANIĆA U PODRAVSKIM SESVETAMA”. Prijavljena vrijednost projekta bila je 316.421,81 kuna.

    Dana 22. prosinca 2017. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o prihvatljivosti za ulaganje kojom je odobren najviši iznos potpore u iznosu od 278.920,82 kune, što iznosi 88,15% vrijednosti projekta.

    Dana 08. veljače 2018. godine općinski načelnik Općine Podravske Sesvete sklopio je Ugovor o financiranju MJERE: 07 sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojim su definirane aktivnosti, prava i obveze ugovornih strana. Sa tvrtkom “TETIDA” d.o.o. iz Varaždina sklopljen je Ugovor o provođenju postupka javne nabave u iznosu 6.250,00 kuna, kao i Ugovor o vođenju cjelokupnog projekta u iznosu od 6.250,00 kuna.

    Nakon provedene javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji i uređenju dijela ulice Ivana Mažuranića i donesene Odluke Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, dana 28. lipnja 2018. godine sklopljen je Ugovor o građenju s tvrtkom “KOMFORT” d.o.o. iz Zagreba, a vrijednost ugovora je 337.929,38 kuna.

    Stručni nadzor nad izvođenjem radova obavlja tvrtka “BRIK” d.o.o. Podravske Sesvete s kojom je sklopljen Ugovor o obavljanju stručnog nadzora u vrijednosti od 5.500,00 kuna. Završetak radova predviđen je za kraj rujna 2018. godine.

    Zamjenik općinskog načelnika Mladen Sitek, predstavnica tvrtke „TETIDA“ Maja Borko i stručni nadzor Petar Derežić u obilasku gradilišta prije početka radova

    Početak radova (poslovođa Rasinec Mario i stručni nadzor ing. Petar Derežić)

    PORODILJNE NAKNADE

    Općina Podravske Sesvete nastavila je sa dodjelom porodiljnih naknada za rođenje novorođenčadi na području Općine Podravske Sesvete:

    - za rođenje prvog djeteta 4.000.00 kuna- za rođenje drugog djeteta 8.000,00 kuna i- za rođenje trećeg i više 12.000,00 kn, a prema ODLUKI o pomoći za novorođenčad na području Općine Podravske

    Sesvete iz 2010. godine.Do kraja mjeseca srpnja o.g. isplaćeno je ukupno 76.000,00 kuna porodiljnih naknada, što od ove godine, a što od

    prošle godine za rođenje drugog odnosno trećeg djeteta po izdanim Rješenjima o dodjeli porodiljne naknade.

  • facebook: Općina Podravske Sesvete

    7

    UREĐENJE “RASKRIŽJA KLOŠTAR PODRAVSKI-DRAGANCI-PODRAVSKE SESVETE”

    Početkom mjeseca veljače i ožujka o.g. prišlo se uređenju ulaza u samo mjesto Podravske Sesvete, odnosno tzv. “Raskrižje Kloštar Podravski-Draganci-Podravske Sesvete”.

    Od drva stoljetnog hrasta naš poznati “sesvečki umjetnik” Krunoslav Posavec izradio je veliki križ. Kompletno je uređen okoliš (posađene su sadnice iz vlastite proizvodnje: lavanda i razno ukrasno grmlje), postavljena žičana ograda cca 30 m, postavljeni šliperi - donacija. Krajem mjeseca ožujka 2018. godine dostavu i postavu križa i skulptura izvršio je Autoprijevoznik “ŠKRILJAK” vl. Ignac Škriljak iz Podravskih Sesveta. Velečasni Krunoslav Kefelja blagoslovio je raspelo na prigodan način pred mnoštvo vjernika iz Podravskih Sesveta, Kloštra Podravskog i okolnih mjesta. Svečanost posvete sa svojim nastupom uveličale su članice HFD ”Sesvečice” te brojni predstavnici javnog, političkog, kulturnog i turističkog života Općine Podravske Sesvete i Koprivničko-križevačke županije.

    STIPENDIRANJE STUDENATA SA PODRUČJA OPĆINE PODRAVSKE SESVETEZA AKADEMSKU 2018. GODINU

    Općinski načelnik Krunoslav Bratanović donio je Odluku o stipendiranju studenata s područja Općine Podravske Sesvete za akademsku 2018. godinu, u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna. Na temelju navedene Odluke raspisan je Natječaj za dodjelu stipendija redovnim i izvanrednim studentima te je nakon prikupljene dokumentacije početkom mjeseca lipnja 2018. g. općinski načelnik Krunoslav Bratanović u prisustvu svojeg zamjenika Mladena Siteka, studenata i njihovih roditelja, potpisao Ugovore o stipendiranju između Općine Podravske Sesvete i svakog pojedinog studenta.

    Dodijeljene su stipendije za ukupno 24 studenta, od toga 22 redovna i 2 izvanredna studenta. Ukupna stipendija (siječanj-srpanj 2018. g.) iznosi 84.000,00 kuna.

  • ww

    w.p

    odra

    vske

    -ses

    vete

    .hr

    8

    DONACIJE PODRUČNOJ ŠKOLI PODRAVSKE SESVETE

    U mjesecu ožujku 2018. godine, Područnoj školi Podravske Sesvete temeljem njihove zamolbe kupljen je namještaj za hodnik škole u iznosu od 5.680,00 kuna, a svrha namještaja je osiguranje prikladnog prostora - mini dnevni boravka za boravljenje učenicima tijekom školskog odmora i učenicima putnicima koji čekaju prijevoz - školski autobus.

    Općina Podravske Sesvete nagradila je darovite učenike koji su sudjelovali na raznim školskim natjecanjima, u ukupnom iznosu od 2.900,00 kuna, a to su: Anja Dergez, 8.d razred, Valentina Kirin, 8.d razred, Ana-Marija Barkić, 8.d razred, Dora Šantić, 8.d razred, Lea Rep, 8.d razred, Veronika Fičko, 8.d razred, Marko Rep, 7.c razred, Mariana Rođak, 6.c razred, Magdalena Fičko, 6.c razred, Lana Karšić, 6.c razred, Lucija Šimek, 5.c razred i Mateo Španić, 5.c razred.

    Krajem školske 2017./2018.godine, prema evidenciji Područne škole Podravske Sesvete, učenicima koji su završili svih osam razreda osnovne škole s odličnim uspjehom, Općina Podravske Sesvete darovala je poklon paket “digitron” u pojedinačnoj vrijednosti 130,00 kuna i to slijedećim učenicima: Ana-Marija Barkić, Anja Dergez, Josip Dergez, Martina Franjić, Veronika Fičko, Valentina Krin, Lara Palaić, Anamarija Troha i Dora Šantić.

    Općina Podravske Sesvete je i ove školske 2017./2018. godine ugovorila dolazak “Bibliobusa” iz Koprivnice (lektire za učenike osnovne škole), u godišnjem iznosu od 7.000,00 kuna.

    ODOBRENA NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

    Općina Podravske Sesvete je dana 03. srpnja 2018. godine s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopila Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, a procijenjena vrijednost nabave za Općinu Podravske Sesvete iznosi 250.821,04 kuna.

    Prema iskazu interesa, Općina Podravske Sesvete ima potrebe za slijedećim kantama:- 488 kanta za papir/karton, 486 kanta za plastiku i 350 kanti za biootpad.Javnu nabavu i sklapanje ugovora za nabavu spremnika provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno

    propisima o Javnoj nabavi.Općina Podravske Sesvete sudjeluje u sufinanciranju od 15% prihvatljivih troškova za nabavu spremnika dok se ostali

    troškovi informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta te upravljanje projektom financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

    ODOBRENA NABAVA KOMUNALNE OPREME ZA ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE NA PODRUČJU OPĆINE PODRAVSKE SESVETE

    Program P21 “Ruralni razvoj kroz izgradnju objekata komunalne i prometne infrastrukture, zaštite okoliša i druga kapitalna ulaganja

    Općina Podravske Sesvete dostavila je natječajnu dokumentaciju po Javnom pozivu za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. g., MINISTARSTVU GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA u vrijednosti sufinanciranja 60% ukupne vrijednosti opreme i to za slijedeću nabavu komunalne opreme:

    1. MALČER TMJ 1400 ZANON - ukupne vrijednosti 29.625,00 kn,2. USISIVAČ LIŠĆA OTTP8/H - ukupne vrijednosti 19.720,74 kn.Shodno svoj dostavljenoj potrebnoj dokumentaciji Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo je ODLUKU

    o sufinanciranju navedene komunalne opreme sufinanciranja 60% od ukupne vrijednosti.

  • facebook: Općina Podravske Sesvete

    9

    OBAVIJEST VLASNICIMA / KORISNICIMA PARCELA UZ JAVNE CESTE

    Temeljem čl. 45 Zakona o cestama (NN84/11, 22/13, 54/13, 148/13) radi zaštite javne ceste i sigurnosti prometa na njoj, na javnoj cesti i njenom zaštitnom pojasu između ostalog zabranjeno je:

    1. dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine (npr. ispuštanje fekalija i oborinskih voda sa objekata u odvodni cestovni jarak),

    2. sprječavati otjecanja voda s javne ceste (vlasnik tj. korisnik prilaza obavezan je čišćenjem betonskih cijevi održavati prilaz na način da se ne naruši postojeći režim odvodnje površinskih, procjednih i podzemnih voda na javnoj cesti),

    3. postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade,4. odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge predmete,5. orati u razdaljini 4 metra od granice cestovnog zemljišta u smjeru suprotno od javne ceste ili u širini 1 metra od granice

    cestovnog zemljišta usporedno s javnom cestom,6. ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu pasti na javnu cestu.Cestovno zemljište definirano je čl. 4. Zakona o cestama, a iznosi najmanje jedan metar računajući od crte koja spaja krajnje

    točke poprečnog presjeka ceste. U naravi to je minimalno 3 metra sa svake strane kolnika računajući od ruba asfaltnog ili makadamskog kolnika.

    Prema čl. 57. zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na javnoj cesti, cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu bez suglasnosti pravne osobe koja upravlja javnom cestom. U suglasnosti određuje se način i uvijeti izvođenja radova te nadzor nad obavljanjem radova.

    ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Koprivničko-križevačke županije, telefon: 048/711-208 / E-mail: [email protected]

    POLJOPRIVREDNI REDAR - OBAVIJEST

    Na inicijativu Grada Đurđevca dogovorena je zajednička suradnja vezana za zapošljavanje poljoprivrednog redara koji će raditi na području Grada Đurđevca i sedam okolnih općina, tako su sporazum potpisale Općina Podravske Sesvete, Općina Ferdinandovac, Općina Kloštar Podravski, Općina Kalinovac, Općina Novo Virje, Općina Virje te Općina Molve

    Početkom kolovoza s radom je započeo poljoprivredni redar koji će vršiti nadzor i provođenje Odluke o agrotehničkih mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Podravske Sesvete.

    Poslovi poljoprivrednog redara obuhvaćaju provođenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina prethodno usvojene na sjednici Općinskog vijeća. Agrotehničke mjere podrazumijevaju: minimalnu razinu obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, korištenje i uništavanje biljnih ostataka, održavanje razine organske tvari u tlu, održavanje strukture tla i zaštita od erozije.

    Poljoprivredni redar će izlaziti na teren po prijavama mještana kao i po službenoj dužnosti, gdje će nadzirati minimalnu razinu obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, održavanje živica i međa, održavanje poljskih puteva, uređivanje i održavanje kanala, sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica, itd.

    Nakon što se utvrdi da se ne provodi neka od agrotehničkih mjera, poljoprivredni redar će pozvati vlasnika ili posjednika na očevid i usmenu raspravu po kojoj će se izdati Upozorenje s razumnim rokom za otklanjanje nepravilnosti i dovođenja parcele namjeni. U koliko stranka ne postupi u roku po Upozorenju poljoprivrednog redara, isti će nakon proteklog roka izdati Rješenje sa novim rokom i novčanom kaznom propisanom Odlukom koja će se naplatiti ako stranka ne poduzme mjere za rješavanje problema, također nakon naplate novčane kazne, prijavljena parcela privest će se namjeni po trećoj osobi, a na trošak vlasnika ili posjednika.

    Ovim putem pozivamo sve stanovnike Općine Podravske Sesvete da prijave sve zakorovljene, zapuštene i neodržavane poljoprivredne površine (vrtovi, oranice, pašnjaci, livade, vinogradi, voćnjaci), u zgradi Općine ili putem e-maila: [email protected].

    SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI

    Općinski načelnik Krunoslav Bratanović, 12. veljače 2018. godine, temeljem Ponude veterinarske stanice Đurđevac d.o.o. iz Đurđevca, donio je ODLUKU o sufinanciranju usluga umjetnog osjemenjivanja goveda i svinja na području Općine Podravske Sesvete u 2018. g. Dana 13. veljače 2018. g., sklopljen je UGOVOR o pružanju usluga umjetnog osjemenjivanja goveda i svinja na području Općine Podravske Sesvete u 2018. g. sa Veterinarskom stanicom Đurđevac d.o.o.

    Naknada za izvršene usluge iznosi: za goveda 189,00kn + PDV, za krmače i nazimice 115,00 + PDV, a troškove dolaska plaća vlasnik životinja. Do mjeseca srpnja 2018. godine, Općina Podravske Sesvete za navedenu uslugu osjemenjivanja platila je 16.372,00 kuna.

  • ww

    w.p

    odra

    vske

    -ses

    vete

    .hr

    10

    Sva priča o grbu i oko grba Općine Podravske Sesvete može se sažeti u onu latinsku „acti labores iucundi“ – dovršeni su poslovi ugodni. Iako mukotrpan postupak usvajanja općinskog grba završava na 11. sjednici Općinskog vijeća 30. svibnja 2018. godine, a na temelju konačnog odobrenja Ministarstva uprave Republike Hrvatske od 10. travnja 2018. godine, muke po općinskom grbu traju praktično od konstituiranja Općine Podravske Sesvete 1997. godine. U kolovozu 2000. godine, za vrijeme načelnika Ivana Derežića pokrenut je postupak donošenja novog općinskog grba, jer Podravske Sesvete nisu imale svoj povijesni grb. Zanimljiva povijest Podravskih Sesveta nije urodila nikakvim znamenjima otisnutim na štitu, ali za utjehu, najbolja povijest kako kaže Leibniz, je ona što se dogodila, jer druge nije ni bilo. Te 2000. godine nije se znalo da će taj zadatak potrajati 18 godina.

    Sesvečani uporni u nastojanjima da dobiju svoja znamenja, grb i zastavu, po kojima će se razlikovati od drugih općina u Republici Hrvatskoj, u svibnju 2001. godine na 40. sjednici Općinskog poglavarstva prihvatili su prijedlog Povjerenstva za izradu prijedloga grba i zastave Općine Podravske Sesvete, s tim da grb sadrži u sredini Crkvu Svih Svetih sa šestokrakim žutim zvijezdama, te pravilnih linija zelene boje (polja i šume), narančaste boje (mineralne sirovine) i plava boja (rijeka Drava i njeni sesvečki pritoci). Međutim taj prijedlog vizualno stiliziran od tvrtke Artra iz Koprivnice, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske, nije prihvatilo. Nitko nije mogao shvatiti da u toj nesređenoj povijesti, nema prihvatljivih elemenata za grb Podravskih Sesveta.

    Vrijeme lutanja, sve do 2015. godine kada se sustavnije prilazi rješavanju tog problema. Prvo je u svibnju 2015. godine sklopljen Ugovor sa Hrvatskim državnim arhivom o istraživanju i obradi dokumentacije čiji je glavni zadatak bio istražiti sve fondove i zbirke Arhiva i drugih državnih arhiva iz područja heraldike/sfragistike; sistematizirati i tekstualno obraditi prikupljene podatke kao podlogu za izradu grba. Zatim je 11. rujna 2017. godine općinski načelnik Krunoslav Bratanović uputio Hrvatskom državnom arhivu zahtjev za izdavanje pisanog akta o povijesnom grbu i znakovlju Općine Podravske Sesvete te već 26. rujna 2017. od cijenjene institucije dobio odgovor da se u zbirkama Hrvatskog državnog arhiva ne nalazi potvrda o postojanju povijesnog grba Općine Podravske Sesvete. Uslijedilo je angažiranje osebujnog umjetnika Antonija Grgića u veljači 2018. godine koje je urodilo plodom i imenovanje Povjerenstva za provedbu projekta izrade i registracije grba i zastave Općine Podravske Sesvete sa zamjenikom općinskog načelnika Mladenom Sitekom na čelu koji je posao izrade i registracije općinskog grba uspješno priveo kraju.

    Opisno grb Općine Podravske Sesvete je: u plavom polju na zelenom brijegu zlatni/žuti kalež nadvisuje srebrna/bijela hostija, glava štita srebrno/bijelo polje, a zastava Općine je u omjeru 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. Naš župnik velečasni Krunoslav Kefelja objasnio je da „euharistija odgovara kao simbol jer nema posebnog simbola koji bi obilježio „Sve Svete“. Simbol „Presvetog“ je dobro rješenje jer u svom imenu ima sveto, a bila bi zastupljena i duhovna strana“. S tim su se složili i članovi imenovanog Povjerenstva i općinski načelnik, Ministarstvo uprave Republike Hrvatske i Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete.

    Skromno bi bilo reći da ljepota općinskog grba krasi sjedište Općine. Ne. Grb je ponos časnih Sesvečana, nešto što čini povijesno sjećanje, a sjećanje je jedini raj iz kojega nas nitko ne može protjerati kako je to prekrasno rekao seizmolog Charles F. Richter.

    O grbu Općine Podravske Sesvete

  • facebook: Općina Podravske Sesvete

    11

    Dragi župljani!Često puta znamo reći kako vrijeme brzo prolazi. Uistinu je tako. Kao da smo jučer čekali Novu godinu a za nama je

    već prošlo pola godine. U tome vremenskom razdoblju puno se toga lijepoga dogodilo i trebamo biti Bogu zahvalni na tome. U životu pojedinca ali i zajednice postoje neki trenuci koji nam ostaju u sjećanju kroz naš cijeli život. Takvi trenuci su sigurno slavlja Prve pričesti i Krizme naše djece.

    Ove godine Prvopričesnika je bilo 15, a Krizmanika 18. Gledajući današnju situaciju lijepi je to broj djece za jedno malo naselje i župu kao što su to Podravske Sesvete. Veće župe od nas imaju manji broj djece na sakramentima pa na tome trebamo uistinu biti Bogu zahvalni. Prvu pričest podijelio je našoj djeci župnik vlč. Krunoslav Kefelja, dok je sakramenat Krizme u ime našeg biskupa podijelio prečasni Josip Koprek, kanonik naše Varaždinske biskupije. Prigodom Krizme župnik je čestitao prečasnom Josipu njegov jubilej (25 godina svećeništva), koji će proslaviti na blagdan Sv. Ilije proroka u svojoj rodnoj župi Svetog Ilije. Naime župnik i prečasni Josip Koprek dolaze iz iste župe. Župe koja je poznata po velikom broju svećeničkih i redovničkih zvanja.

    Naša kapelica zasjala je u punom sjaju kada smo u nju postavili još dva kipa. Uz postojeći kip Gospe Fatimske tu se sada nalazi kip Srca Isusova i Svetog Josipa. Zanimljivo je znati da su darovatelji tih kipova istih prezimena. Kip Gospe Fatimske darovao je Mato Kovačić, kip Srca Isusova pokojni Željko (učitelj) i njegova supruga Terezija Kovačić, a Svetog Josipa darovao je Andrija Kovačić, djed našeg domaćeg svećenika Marijana Kovačića. Lijepo je vidjeti da župa i mjesto rastu unatoč trendu koji je sve više prisutan u našem hrvatskom društvu da nam mladi odlaze, a sela se smanjuju. Ipak još ima ovdje želje i vjere za ostankom. Nadamo se da će se situacija još popraviti i da nas čeka svijetla budućnost.

    Župnik: Krunoslav Kefelja

    Vijesti iz Župe Svih Svetih

    Vijesti iz PŠ Podravske Sesvete

    Dana 23. svibnja Područna škola Podravske Sesvete održala je priredbu povodom Dana škole. Na posljednjoj se priredbi rezimira i izlaže cjelokupni rad škole tijekom cijele školske godine i predstavljaju se uspjesi učenika i učitelja.

    Pripremljen je bogat i raznolik program kojim su se predstavile brojne izvannastavne aktivnosti koje djeluju unutar škole. Program je završio proglašenjem trinaestero najuspješnijih učenika i podjelom zasluženih priznanja i nagrada koje su im uručili ravnatelj OŠ Kloštar Podravski Mirko Šandrovčan, voditeljica PŠ Podravske Sesvete Renata Bratanović Palaić te zamjenik načelnika Općine Podravske Sesvete Mladen Sitek. Općina Podravske Sesvete prepoznala je trud i vrijednost učenika koji predstavljaju našu školu i naš kraj diljem Lijepe Naše i nagradila ih novčanim nagradama.

    Pohvaljujemo sve učenike i njihove učitelje za velik trud i zalaganje! Petra Štefec, učiteljica

  • ww

    w.p

    odra

    vske

    -ses

    vete

    .hr

    12

    Kao jedan od osnivača, Općina Podravske Sesvete (uz Općinu Podravske Sesvete, tvrtku su osnovale Općina Kloštar Podravski, Općina Pitomača i općina Špišić Bukovica) u suradnji s tvrtkom DRAFT d.o.o. uspješno realizira planirane aktivnosti i programe kojima se cjelovito pristupa u rješavanju potreba te unapređenja u vidu cjelokupnog doprinosa na lokalitetu. Utjecaj na razvoj postiže se pripremom i provedbom projekata od vitalne važnosti samoj jedinici lokalne samouprave, kao i ostalim lokalnim dionicima. Osim projekata namijenjenih razvoju jedinice lokalne samouprave, tvrtka DRAFT d.o.o. osobitu brigu posvećuje poduzetnicima, obrtnicima te posebice OPG-ima kojima služi kao potpora u svima fazama; od informiranja, savjetovanja, do izrade i provedbe projektnih prijedloga. Kako bi potencijalni prijavitelji na vrijeme dobili pravovaljane informacije, tvrtka je s Općinom Podravske Sesvete organizirala predstavljanja i prezentacije natječaja, putem koji se mogao dobiti direktan uvid u uvjete i mogućnosti projekata.

    Dosad su na raznim natječajima prijaviteljima s područja Općine Podravske Sesvete odobrena šest projekta, od kojih je uspješno realizirano i provedeno četiri, ukupne vrijednosti 534.800,00 kn. U prvoj polovici 2018. godine tvrtka je za prihvatljive korisnike na natječaje financirane sredstvima iz fondova Europske unije te različitih ministarstva izradila i aplicirala osam projekata koji se nalaze u fazi evaluacije i čija je ukupna vrijednost 2.257.256,73 kn. Najveći broj poslanih projekata odnosi se na natječaje objavljene kroz Program Ruralnog razvoja s ciljem razvoja i unaprjeđenja postojećih gospodarstava, odnosno za tipove operacija 6.1.1 Potpora mladim poljoprivrednicima i 6.2.1. Razvoj nepoljoprivredne djelatnosti, kojima se nastoje stvoriti temelji za razvoj poljoprivrednih gospodarstava mladih poljoprivrednika, kao i za pokretanje novih djelatnosti s ciljem stvaranja novih sadržaja te zapošljavanja.

    Radi razvijanja novih projekata i programa, tvrtka nastoji pravovremenim informacijama i savjetima utjecati na promoviranje mogućnosti koje stoje na raspolaganju svim potencijalnim prijaviteljima te kao lokalni dionik poticati nastajanje kvalitetnih inicijativa i poslovnih ideja. Raznolikošću odobrenih projekata postiže se cjeloviti razvoj, što se ogleda kroz sve elemente društva. Time tvrtka u suradnji s Općinom Podravske Sesvete ima važnu ulogu u kreiranju atmosfere mogućnosti rasta i razvoja cjelokupne lokalne zajednice te stvaranju pozitivnih i poticajnih pomaka za budućnost.

    Direktor tvrtke DRAFT d.o.o.: Davor Deskar

    LAG “PODRAVINA” - LEADERLOKALNI RAZVOJ VOĐEN ZAJEDNICOMOpćina Podravske Sesvete je, uz još 15 jedinica lokalne

    samouprave, osnivač i član LAG-a “PODRAVINA”. Sjedište LAG-a je u Đurđevcu, na adresi Basaričekova 8, a sve o radu LAG-a može se pročitati na web stranici www.lag-podravina.hr.

    LAG-ovi provode LEADER/CLLD pristup u Republici Hrvatskoj, a koji se odnosi na lokalni razvoj vođen zajednicom. Jedno od načela LEADER-a je pristup odozdo prema gore, što znači da sami građani na temelju svojih potreba kreiraju smjerove razvoja. S tim ciljem LAG je izradio Lokalnu razvojnu strategiju za razdoblje 2014.-2020. putem koje će se financirati, između ostaloga, projekti malih i mladih poljoprivrednika, poljoprivredna mehanizacija za nešto veća poljoprivredna gospodarstva te razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu. Dio sredstava namijenjen je za povećanje kvalitete života ruralnih područja izgradnjom i opremanjem društvene infrastrukture.

    LAG će korisnicima dodjeljivati sredstva putem javnih natječaja koji će biti objavljivani na web stranici LAG-a i na službenim stranicama svih 16 jedinica lokalne samouprave koje su u sastavu LAG-a.

    Ostale aktivnosti kojima se LAG bavi su individualna savjetovanja i radionice o natječajima iz Programa ruralnog razvoja RH te iz ostalih programa, bilo nacionalnih, bilo EU. U uredu LAG-a može se dobiti informacija o postupcima i načinu osnivanja udruge, OPG-a i ostaloga što zahtijevaju korisnici. LAG također pomaže udrugama u osmišljavanju ideja za pojedine projekte, pruža aktivnosti informiranja i animacije, podsjeća na rokove dostavljanja raznih izvješća za udruge, itd.

    Ukoliko vam je potreban ovakav tip informiranja javite se u LAG i oni će vam rado pomoći.Općina Podravske Sesvete podržava rad LAG-a i sudjeluje u aktivnostima koje LAG provodi te u donošenju odluka

    putem Skupštine.

    DRAFT d.o.o.

  • facebook: Općina Podravske Sesvete

    13

    Vatrogasne aktivnosti u 2018. godini obilježava proslava 60 godina rada i djelovanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mekiš koja će se obilježiti 16. rujna 2018. godine. Kroz 60 godina rada društvo je prolazilo teška razdoblja, ali se uspjelo održati i slavi lijepe godine svog djelovanja. U društvo je potrebno uložiti znatna sredstva za opremanje, ali prije svega treba riješiti vatrogasno spremište na kojem se užurbano radi da bi se mogla dostojno proslaviti godišnjica društva. Predsjednik društva Jušta Mladen, okupljen marljivim vatrogascima, s radošću se priprema da dostojno obilježi godišnjicu društva.

    Na ovogodišnjoj godišnjoj skupštini Vatrogasne zajednice Općine Podravske Sesvete, skupština je donijela jednoglasnu odluku o gradnji vatrogasnog doma u Podravskim Sesvetama i predlažemo da to bude na novoj lokaciji, koji će ujedno poslužiti i Vatrogasnoj zajednici i Vatrogasnom društvu Podravske Sesvete. Ukoliko u tome uspijemo, vatrogasni dom će biti na ponos svim budućim generacijama vatrogasaca koji će doći u društvo i zajednicu, a svakako i kao zahvalnost dosadašnjim generacijama vatrogasaca.

    Održan je 7. Vatrogasni kup u Podravskim Sesvetama kojem je prisustvovalo 9 društava kojima su za prva tri mjesta podjeljeni pehari i medalje, a svim učesnicima zahvalnice za sudjelovanje. Kup je održan u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podravske Sesvete uz podršku Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mekiš i Vatrogasne zajednice općine Podravske Sesvete. Kup je otvorio član Predsjedništva Vatrogasne zajednice županije Branko Vucikuja, a proglašenje pobjednika i rezultate odradio je predsjednik Vatrogasne zajednice županije Koprivničko-križevačke Goran Matoničkin. Ovom prilikom pohvaljujem Halusek Mariju, inače suprugu našeg vatrogasca, koja je besplatnim kuhanjem nahranila sve naše goste i učesnike Kupa. Ovim putem pohvaljujem za požrtvovnost sve vatrogasce koji su dali svoj doprinos da nam ovo takmičenje i uspije.

    VATROGASCI SANJAJUProlazi i ova godina, iza nas su od 1926. godine prošle mnoge, i živimo u nadi da se pokrenemo i da nam se ostvari samo

    jedna želja - da dobijemo novi vatrogasni dom. Danas tom cilju nikad nismo bili bliže, jer se takvi projekti iz fondova Europske unije financiraju u 100%-tnom bespovratnom iznosu. Potajno se nadamo slozi naših općinskih vijećnika da donesu potrebne odluke kako bi se izgradio vatrogasni dom, zahvaljujući i njima, da ih povijest pamti po dobrim namjerama, po našem vatrogasnom domu koji će zauvijek ostati “Sesvečanima”. Da spomenem i sadašnje vatrogasno spremište koje je rađeno za vrijeme vatrogasne tehnike koju su pokretali ljudi i životinje i nije primjereno građeno za današnju vatrogasnu tehniku.

    Moram pohvaliti strpljivost, požrtvovnost i nesebično pomaganje svima nas vatrogasaca kad to zatreba, a sad nama treba vaša pomoć, dragi naši vijećnici, imajte sluha, pomognite i donesite odluku koja će biti zapamćena u svim srcima nas vatrogasaca, a vjerujem i svih naših mještana drage nam Općine Podravske Sesvete. Mi svoje odrađujemo uvijek kad to treba, na Vama je red. Pomognite nama i cijelim Sesvetama. Iza nas su veliki uspjesi naše nogometne reprezentacije koji su zajedništvom, zalaganjem za isti cilj, predvođeni do jučer gotovo neprimijećenim gospodinom izbornikom Zlatkom Dalićem, koji je svojim skromnim i poniznim radom ostvario vrhunske rezultate, pokažite da ste i Vi u stanju za nas učiniti nešto, donijeti odluku da nam Europska unija dodjeli bespovratna sredstva za gradnju našeg vatrogasnog doma koji nam se obećava dugih 10 godina, jer se već tada vidjelo da treba. U nadi da ćete donijeti ispravnu odluku zahvaljujem Vam se u ime svih vatrogasaca naše Vatrogasne zajednice Općine Podravske Sesvete.

    Predsjednik VZO Podravske Sesvete, Petar Cugovčan

    Klubovi, udruge, društva

    DVD Podravske Sesvete

  • ww

    w.p

    odra

    vske

    -ses

    vete

    .hr

    14

    Ove godine u Podravskim Sesvetama su po prvi puta održani Dani otvorenih vrata udruga, na kojima su sudjelovali članovi i članice Hrvatskog folklornog društva ‘’Sesvečice’’.

    Sesvečice sa svojim bogato ukrašenim štandom predstavile su proizvode koji su se nekada pravili od sezonskog voća, koje su ovom prigodom bile jagode. Ponuđeni su razni proizvodi od pekmeza i kolača do bogate košare svježih domaćih jagoda koje je svima ponudila da kušaju predsjednica Marija Kolar. Prikazan je i način pravljenja soka od bazge kojim su se svi posjetitelji mogli osvježiti.

    Ove godine također po prvi puta održana je i Noć muzeja u Općini Podravske Sesvete na Etno imanju Josipa Cugovčana, čiji su gosti bili i HFD “Sesvečice”, koje su se predstavile pjesmom i upriličile događaj prikazom trupanja orejov na starinski način.

    Sesvečice ove godine putuju na gostovanje u Makedoniju - Ohrid, na XII. Internacionalni folklorni festival pod nazivom ‘’Ohridski valovi’’, koji je pod pokroviteljstvom EAFF-a. Tamo će ih dočekati predsjednica zajednice Hrvata u Republici Makedoniji Nevenka Kostovska koja će ih ugostiti na svečanom ručku. HFD ‘’Sesvečice’’ Podravske Sesvete

    HFD ‘’Sesvečice’’ Podravske Sesvete

    PLAN AKTIVNOSTI 2018 g.Lovačka udruga “Jelen” Podravske Sesvete broji

    28 članova, a bavi se uzgojem, lovom i lovnim streljaštvom.

    Za 2018. godinu planira se izrada novih i popravak dotrajalih lovno-tehničkih objekata, a glavni plan je izgradnja prostorije i hladnjače za obradu divljači.

    Povodom Dana Općine organiziramo takmičenje u gađanju glinenih golubova gdje se očekuje 20- tak ekipa iz više županija.

    Udruga je iznajmila i zasadila 4 hektara kukuruza za prihranu divljači u vrijeme zimskih uvjeta. Želja dakako ima još, ali mogućnosti su skromne, tako da je ovaj plan u suradnji sa Općinom sa sigurnošću izvediv.

    Predsjednik: Marijan Vlašić

    Lovačka udruga “Jelen”

  • facebook: Općina Podravske Sesvete

    15

    STARI NARODNI SPORTOVIUdruga koja je osnovana prije gotovo

    pola stoljeća i dalje diše punim plućima. Udruga koja neprekidno djeluje od davne 1969. godine, kada je prof. Željko Kovačić vođen jedinstvenom idejom o očuvanju višestoljetne tradicije pastirskih igara s ovog podneblja okupio tadašnje učenike i započeo ovu posebnu priču za sve mještane naših Sesveta. I danas, mladi ljudi čvrsto nose tradiciju svojih djedova i baka. Očuvanjem tradicijskih vrijednosti, koje svjedoče o gostoljubivosti ovog prostora i njegovih stanovnika, koji su stoljećima prenosili i oblikovali sadašnju kulturu, KPU “Mladost” je zadržala izvorne karakteristike starih narodnih sportova i za nova pokoljenja.

    Tijekom prošlih 49 godina, mnogo generacija se izmijenilo. Kroz sve te godine “stari sportovi” bili su sinonim za dobru zabavu. Uz natjecateljski duh igrača uvijek je bilo znoja, smijeha, ali i suza. Zavidnim rezultatima, poput naše nogometne reprezentacije, talentirani Sesvećani su uvijek bili u vrhu po osvojenim medaljama diljem Lijepe naše. Sudjelovalo se na raznim smotrama i natjecanjima te su dobivena brojna priznanja i nagrade.

    Danas, kao i nekad, brojne se generacije nedjeljom za lijepog vremena okupljaju kako bi izoštrile svoje vještine u pojedinoj disciplini. Često to nije trening, to je nešto

    više, svaki puta izgleda kao natjecanje. Natjecanje, nešto poput odmjerivanja snaga, poput prezentacije jedinstvenih vještina i tehnika. Upravo takvim stavom, mrvicu borbenim, osvojiti prva mjesta ne predstavlja prepreku. U našoj Udruzi za svakoga postoji sport u kojem može biti uspješan. Novi članovi uglavnom vrlo lako pronalaze sport koji požele trenirati.

    Nasa ključna vrijednost je promocija tradicijskih sportova za sve generacije. Osnovi cilj je pomoći razumjeti veću važnost sporta u lokalnoj sredini kao društvenu vrijednost. Ljudi često govore “ma neka bude zdravlja, pa i sve ostalo će doći putem”. Za zdravlje je, uz dobru ishranu, potrebna i tjelesna aktivnost. Upravo stari sportovi su odlična rekreacija za sve uzraste. Uvijek svi pronađu nešto za sebe. Uključivanjem djece, mladih, ali i starijih u sportske aktivnosti Udruge,

    doprinosi se skladnom psihofizičkom razvoju te usvajanju zdravih životnih navika.

    KPU “Mladost” je pod vodstvom novih članova koji je vode u daljnje pobjede. Tijekom naših nedjeljnih treninga nema ništa iza zatvorenih vrata, Udruga je otvorena prema svima. Prema novim članovima, kao i prema iskusnim seniorima u starim sportovima. Imamo puno izvrsnih ideja, vrijeme pred nama je dugo i KPU Mladost će potrajati, ostati mladima, još mlađima pa i onima još nerođenima. Za kraj motivacijska misao naše Udruge za još bolje rezultate:

    “Bez obzira koliko si dobar, uvijek možeš postati bolji i to je uzbudljiv dio” – Tiger Woods

    Predsjedništvo KPU „Mladost“

    Nogometni klub Drava iz Podravskih Sesveta trenutno se takmiči u 3.ŽNL. Natjecateljsku godinu 2017./2018. klub je završio na 6. mjestu, što je solidan rezultat, ali ne i onaj koji su svi očekivali. Financijska sredstva zadnjih godina su značajno smanjena, tako da klub radi u okvirima kojima trenutno može. U narednoj natjecateljskoj godini klub planira osim seniora prijaviti i jednu mlađu ekipu za redovno natjecanje. Glavni cilj za narednu sezonu je pojačati rad sa mladima i što bolji plasman seniorske ekipe. Sukladno mogućnostima, radi se na pojačanjima za narednu sezonu. Živimo u nadi da ćemo u skoroj budućnosti vratiti klub gdje i pripada, a to je 1.ŽNL. NK Drava

    NK “DRAVA” Podravske Sesvete

    Klubovi, udruge, društva

    Kulturno prosvjetna udruga (KPU) „Mladost“

  • ww

    w.p

    odra

    vske

    -ses

    vete

    .hr

    16

    Športski konjički klub Podravske Sesvete ove je godine 28.05.2018. sudjelovao na Danima otvorenih vrata sesvečkih udruga gdje su posjetitelji bili upoznati sa radom kluba.

    03.06.2018. na TRC Karaula po prvi put je održao edukativnu radionicu druženja djece s konjima. Cilj radionice je bio da se djeci školske i predškolske dobi pokažu te lijepe i plemenite životinje kao i oprema kakva je bila nekad, a kakva je sada. Djeca su mogla vidjeti starinska kola, stari plug kakvim se nekad orala zemlja te nove i modernizirane fijakere i opremu za jahanje. Poslije razgledavanja navedeni fijakeri i kola su se mogli isprobati te usporediti kakav je osjećaj vožnje u kojim kolima. Kasnije su naši članovi pripremili svoje konje za jahanje te djeci priredili ogromno veselje. Nakon što su se konji dobro umorili, nastavljeno je druženje uz mali domjenak te ostale dječje igre. Nadamo se da su djeca s druženja otišla bogatija za još jedno iskustvo i da smo ih barem malo uspjeli potaknuti da nastave sa druženjem u prirodi i sa ovim krasnim životinjama. Želja nam je da i u skoroj budućnosti bude još novih, mladih uzgajivača i zaljubljenika u konje i konjički sport.

    Naši članovi i ove godine aktivno sudjeluju na raznim manifestacijama diljem Podravine i šire te sportskim takmičenjima. Matija Šerbeđija

    Športski Konjički klub Podravske Sesvete

    Udruga za rano otkrivanje mladih inovatora ‘’Fletni dijak’’Udruga za rano otkrivanje

    mladih inovatora FLETNI DIJAK održala je 16. lipnja 2018. godine svoje prve radionice na TRC Karauli. Radionice su održane za sve učenike polaznike Područne škole Podravske Sesvete. Iznenađujući je podatak da je na radionicama sudjelovalo više od 60 učenika. Radionice su pripremali učitelji koji su im

    bili mentori i usmjeravali ih u određenim zadatcima. Popis radionica: 1. Radionica glagoljice - kratko predavanje o razvoju

    pisma glagoljice, pisanje imena na glagoljici, izrada privjeska s utisnutim glagoljičkim slovom te karton tisak, rezanje šablona (glagoljičkih slova) i otisak imena Udruge na papir

    - voditeljice: učiteljice Petra Štefec i Tanja Britvić 2. Mala škola robotike - programiranje na mikrobitu - voditelj: učitelj Tomislav Štefančić 3. Literarna radionica - pisanje teksta himne Udruge - voditeljica: učiteljica Božidarka Šignjar Sabolić 4. Foto radionica i mali novinari - izrada fotografija i

    kratak osvrt na rad pojedine radionice te prezentacija rada svake radionice

    - voditeljica: učiteljica Maja Pandur Škudar 5. Radionica dječjih izuma - prezentacija vlastitih radova - voditelj: učitelj Vlado Halusek 6. Grafička radionica - izrada loga Udruge - voditeljica: učiteljica lva Šklebar 7. Kemijska radionica - izrada boja od prirodnih materijala

    (ugljen, cvijeće, crveni kupus, trava...) - voditeljica: učiteljica Veronika Jagić Što se tiče daljnjeg djelovanja Udruge, planirane su

    radionice “instrukcija” za učenike koji kreću u srednju školu kako bi netom prije početka nastave osvježili i nadogradili temeljna znanja.

    Petra Štefec, učiteljica

  • facebook: Općina Podravske Sesvete

    17

    Polovica godine kao i ribolovne sezone je iza nas. Sezone obilježene dugim toplim vremenskim valom odmah s početka godine tako da je ribičija počela letećim startom, no ipak, malo sa zadrškom, došla je zima, a s njom i studen pa su ribiči i ribe imali zasluženi odmor. Za nas u Športsko ribolovnom klubu Kečiga odmora nije bilo jer početak godine znači finaliziranje radova prethodne godine te početak realizacije operativnog plana tekuće godine. U veljači smo odradili redovnu godišnju skupštinu kluba u društvenom domu Mekiš za sve članove kluba, one koji to žele postati te ostale uzvanike. Osim što je bila redovna, ovogodišnja skupština je bila i proslava pedeset godina djelovanja kluba, a ujedno i izborna gdje su članovi za staro-novo vodstvo izabrali: Dubravko Palaić-predsjednik, Ivan Šandrovčan-tajnik, Martin Sitek-blagajnik, Vladimir Škriljak-knjigovođa te članove upravnog odbora-Nenad Tudić, Tomislav Šerbeđija, Damir Zrinski, Matej Šipek i Željko Bratanović. Skupštini je prisustvovalo oko 60 članova, nekolicina sponzora kluba koji nas prate dulji niz godina i kojima su ovom prilikom uručene zahvalnice za nesebičnu podršku radu kluba, predsjednik Zajednice športsko ribolovnih klubova Đurđevac Siniša Filipović koji nam je predao plaketu za jubilej od pedeset godina organiziranog djelovanja ribiča na području Općine Podravske Sesvete te uz zahvalu dobre suradnje sa Zajednicom opetovano nas svrstao na vrh klubova koji organizacijom i djelovanjem promoviraju sportski ribolov i ljepote dragog nam zavičaja.

    Svibanj mjesec je već po tradiciji rezerviran za klupsko natjecanje “Lov ribe udicom na plovak”. Natjecanje se održalo u nedjelju 6. svibnja na jezeru Peskara-Šarje u kategorijama pionira i seniora sa ukupno 15 natjecatelja i sljedećim rezultatima:

    Pioniri:1. mjesto - Matej Bratanović - 0,90 kg2. mjesto - Lovro Palaić - 0,78 kg3. mjesto - Justin Sitek - 0,18 kg Seniori: 1. mjesto - Josip Štefec - 1,66 kg2. mjesto - Luka Bratanović - 1,44 kg3. mjesto - Matija Igrić - 1,14 kgProglašenje pobjednika, dodjela medalja i nagrada kao i

    svečani ručak održalo se na karauli u Mekišu.

    Vrijeme između manifestacija i natjecanja u klupskoj organizaciji ispunjeno je radnim akcijama uređenja jezera Peskara-Šarje za nadolazeće događaje što uključuje čišćenje i poravnavanje puteva oko jezera te prilaza pozicijama za ribolov, košenje trave i uređenje njih samih, bojanje stolova i klupa na pozicijama, čišćenje uznapredovale vodene vegetacije radi lakšeg obavljanja ribolova, a sve da bi vrijeme provedeno u najdražem nam hobiju bilo što ugodnije.

    Još prošle godine prilikom planiranja “10. Tradicionalnog šaranskog kupa Željko Migač” produljeni vikend od 22.-25. lipnja djelovao je kao savršeni termin za održavanje najdugovječnijeg šaranskog natjecanja u Đurđevačkoj Podravini što smo u konačnici i uspjeli, uz sve nedaće koje nam je zadavao visok vodostaj rijeke Drave koja neposredno utječe i na vodostaj Peskare, pa nas je pred natjecanje dočekalo poplavljeno više od pola ribolovnih pozicija. Dijelom zbog smanjenja broja ekipa, a dijelom improvizacijom, natjecanje je održano uz sudjelovanje devet ekipa, a rezultati su slijedeći:

    1. CT Podmornica (Štefec Josip, Tudić Krunoslav, Bratanović Tomislav) - 35,94 kg

    2. CT Sesvečoki (Tudić Nenad, Mikša Saša) - 29,32 kg

    3. CT As (Tišler Alen, Lazarevski Saša) - 6,10 kgSveukupno je ulovljeno 14 riba; 7 šarana i 7 amura,

    ukupne težine 80,76 kg. Najveća riba natjecanja je amur 8,94 kg ulovljen od strane prvoplasirane ekipe CT Podmornica. Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada te svečani ručak održan je na karauli u Mekišu, a u sklopu ceremonije proglašenja pobjednika od strane općinskog poglavarstva,

    donačelnik Općine Mladen Sitek predao nam je na korištenje prostorije u objektu koje će nam uvelike olakšati dosadašnje vođenje klupskih djelatnosti.

    Za kraj članka još bih se osvrnuo na rezultate tj. na ukupnu količinu ulova na “Migaču”, gdje na prvi pogled težina ulova od 80 kilograma izgleda puno, ali uzevši u obzir da je natjecanje trajalo neprekidnih 72 sata i da su se kroz sve to vrijeme u vodi nalazila 54 štapa, ova brojka je poražavajuća, a rezultat je nesavjesnosti pojedinaca kroz nepridržavanje zaštitnih mjera za pojedine vrste riba. Iskoristit ću priliku za apel svim ribičima da čuvaju riblji fond kako Peskare tako i Drave i sve uočene nepravilnosti prijavljuju nadležnim organima sa svrhom podizanja kvalitete ribolova u vremenima koja su pred nama.

    Uz ribički pozdrav Bistro!Dubravko Palaić

    Športsko ribolovni klub Kečiga

    Klubovi, udruge, društva

  • ww

    w.p

    odra

    vske

    -ses

    vete

    .hr

    18

    Udruga umirovljenika općine Podravske Sesvete ove je godine intenzivirala svoj rad te je tako osim pjevačkog zbora osnovana i kreativna sekcija koja na svojim radionicama obnavlja pomalo zaboravljena znanja i vještine naših starih.

    Dio tog stvaralaštva bio je viđen i na druženju održanom na Matkinu nedelju (Mladi Uskrs) koje polako postaje tradicionalno. Tom su prilikom osim našeg zbora, nastupili i gosti iz Pitomače, Šandrovca, Đurđevca i Starogradačkog Marofa. Nakon zanimljivog programa, uslijedio je ples, a plesači su se mogli okrijepiti i kolačima koje su ispekle naše članice.

    Uobičajeno je da svake godine u svibnju organiziramo izlet, pa smo se tako ove godine uputili u Zagorje zelene

    i posjetili dvorac Mali Tabor, nakon toga Trakošćan, a na kraju smo posjetili i Lepoglavu. Nakon vrlo nadahnutog predavanja kapelana Župne crkve u kojem smo naučili puno o povijesti same crkve i Pavlinskog reda, kao i lepoglavskog kraja, podijelili smo se u dvije grupe. Jedna je grupa posjetila Muzej lepoglavske čipke, jedne od najpoznatijih u svijetu, dok je druga odlučila degustirati zagorsku kapljicu i usporediti ju s našom domaćom. Zaključak je bio da je naša ipak puno bolja.

    Ove su godine po prvi put održani Dani otvorenih vrata udruga općine na kojima smo sudjelovali i mi predstavivši dio rukotvorina izrađenih na našim kreativnim radionicama.

    Ove smo godine bili dijelom Picokijade, sudjelovali smo u povorci aranžiranih kola s programom “Od kudelje do vlakna, od vlakna do platna”. Na tri traktorske prikolice prikazali smo obradu kudelje koristeći originalne alate i strojeve stare nekoliko desetljeća koja su već postala rijetkost.

    Udruga umirovljenika općine Podravske Sesvete

    Klubovi, udruge, društva

  • facebook: Općina Podravske Sesvete

    19

    Dosadašnji rad i planovi TZ područja “Dravski peski” u 2018.g.Turistička zajednica područja “Dravski peski” obuhvaća prostor triju općina:

    Kalinovac, Kloštar Podravski i Podravske Sesvete. Turistički ured Turističke zajednice područja “Dravski peski” sa svojim radom je započeo 1. kolovoza 2017. g. Kao i svakoj Turističkoj zajednici cilj nam je promocija našeg pitomog Podravskog kraja, promicanje i iniciranje turističkog proizvoda, promocija kulturne baštine kao i poticanje i razvoj turističkih djelatnosti, a sve u svrhu obogaćivanja turističke ponude. Što se naše turističke ponude tiče, možemo reći da je ona itekako bogata, ali je trenutno u fazi nadogradnje i stvaranja. Jedan od najvećih problema je nedovoljan broj smještajnih kapaciteta bez kojih turiste ne možemo zadržati nekoliko dana na svom području.

    Što se tiče samoga rada, možemo se pohvaliti činjenicom da smo dobili dosta pozitivnih komentara na naš rad i aktivnost. U 2018. g. organizirali smo ili bili suorganizator u nekoliko manifestacija od kojih bi izdvojio: Vincekovo u Veselom bregu, Noć muzeja koja se održala na 3 različite lokacije (Kalinovac-Zavičajni muzej, Kloštar Podravski-Galerija Kloštranska Paleta i u Podravskim Sesvetama na Etno imanju Josipa Cugovčana), Dane otvorenih vrata udruga koji su također bili zastupljeni u sve 3 općine, Ivanje u Kozarevcu, Motocross utrka, Sesvečka pisanica, Pješački križni put, biciklijada Bajsom i žlicom po Podravini, Drava kanuing 2018., ”Vina z peskov” i našu turističku ponudu smo osim na nekoliko sajmova prezentirali i u najjačoj turističkoj regiji - Istri, gdje su svi posjetitelji ostali oduševljeni brojem sorti koje proizvodimo, a i samom kvalitetom vina. Redovito sudjelujemo na svim edukacijama vezanim uz razvoj turizma. Činjenica koja veseli je ta da nas je nedavno posjetila grupa od 90 američkih turista gdje smo im na Etno imanju Cugovčan prezentirali život Podravaca kakav je nekad bio, a imali su i prilike kušati brojne domaće proizvode naših proizvođača kao i ručne radove vrijednih Podravskih ruku. Netom prije posjeta turista iz Amerike, našu turističku ponudu predstavili smo i turistkinjama iz Japana koje su bile oduševljenje i najavile dolazak sa svojim prijateljima. Vrlo aktivno radimo na ulasku Općine Ferdinandovac u našu TZ kako bi imali još širu i bogatiju turističku ponudu. Prije nego što dovršimo našu web stranicu, kao alternativu imamo mobilnu aplikaciju pod nazivom “Vision one” gdje se nalazi naša kompletna turistička ponuda kao i lokaliteti.

    Cilj do kraja godine nam je učiniti našu destinaciju poznatijom, brendirati proizvode Turističke zajednice kao i prijava projekata na sve natječaje vezane uz unapređenje turističke ponude.

    Sva Vaša pitanja i prijedlozi su uvijek dobrodošli te molimo da se sa njima javite na e mail adresu: [email protected] ili da dođete na adresu gdje se nalazi turistički ured - Kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski, svakim radnim danom od 07.00 - 15.00 sati.

    Samo zajedničkim djelovanjem možemo doći do razvoja turističke ponude. Udružimo se svi u stvaranju turističkog proizvoda, pokažimo svima da nismo “škrti Podravci” kako većina misli, nego da ćemo biti pravi domaćini svojim budućim turistima.

    Alen Janći

  • ww

    w.p

    odra

    vske

    -ses

    vete

    .hr

    20

    SESVEČKE NOVINE, Glasilo općine Podravske Sesvete, br. 21, rujan 2018.www.podravske-sesvete.hr, e-mail: [email protected]: Općina Podravske SesveteGrafička priprema: LDesign j.d.o.o., KoprivnicaAutori fotografija: Stjepan Jagić, Dražen Nađ i predstavnici Udruga s područja Općine Podravske SesveteZa nakladnika: Krunoslav Bratanović, dipl.ing.građ.Naklada: 600 komada

    SUBOTA 15. rujan 2018.

    11:00h - ŠPORTSKO RIBOLOVNI KLUB “KEČIGA’’ - Takmičenje u gađanju ”olovom u obruč” - druženje - TRC ‘’Karaula’’

    13:00h - ŠPORTSKO KONJIČKI KLUB - Povorka kočija kroz selo, zatim odlazak na zajedničko druženje - TRC “Karaula”

    14:00h - LOVAČKA UDRUGA ‘’JELEN’’ - Trening gađanja na glinene golubove - Lovački dom

    14:30h - UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE - Svečano otvorenje izložbe “Zlatne godine zlatne ruke” - zgrada općine - mala sala

    16:00h - SVETA MISA POVODOM DANA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE - Posveta grba i zastave Općine Podravske Sesvete - crkva Svih Svetih

    18:00h - PREDSTAVA - KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA TOMISLAV FRANJIĆ - KALINOVAC - zgrada PŠ Podravske Sesvete - velika sala

    18:00h - UTAKMICE OMLADINSKIH POGONA NK ‘’DRAVE’’ PODRAVSKE SESVETE - nogometno igralište

    19:00h - VEČER FOLKLORA - nastupi kulturno umjetničkih društava i dječjeg folklora. - zgrada PŠ Podravske Sesvete - velika sala

    21:00h - TAMBURAŠKA VEČER - zgrada PŠ Podravske Sesvete - velika sala

    NEDJELJA 16. rujan 2018.

    10:00h - LOVAČKA UDRUGA ‘’JELEN’’ - Natjecanje u gađanju glinenih golubova - Lovački dom.

    10:00h - KPU ‘’MLADOST’’ STARI SPORTOVI - Prikaz starih sportova (tokač-kuturanje, vraničanje, ringlanje, utrke u vrećama itd.) - nogometno igralište

    PROSLAVA 60 GODINA RADA I DJELOVANJADVD-A “MEKIŠ’’10:00h - 11:00h - okupljanje ispred sale “Mekiš” - Postrojavanje 11:00h - VATROGASNA ZAJEDNICA PODRAVSKE SESVETE javna vatrogasna vježba (teren vježbe lugarnica - Dravska 80),12:00h - svečana sjednica na TRC “Karaula”

    13:00h - ŽNK PODRAVSKE SESVETE - Ženski nogometni turnir - (nogometno igralište)

    14:00h - UDRUGA ‘’FLETNI DIJAK’’ - Biciklijada - Ruta: polazak ispred Općine Podravske Sesvete do TRC “Karaula” - okrjepa - turu nastavlja starija grupa od TRC “Karaula’’ - Brodić - Ferdinandovac - Batinske - Molvice - Draganci - Podravske Sesvete

    16:00h - NK ‘’DRAVA’’ PODRAVSKE SESVETE - NK SELNICA PODRAVSKA - nogometna utakmica seniori

    Program Dana Općine Podravske Sesvete15. i 16.9.2018. godine