SVEU¤’ILI¥ TE U ¾ina_2015_zavrsni_ ¢  tu se skupinu mogu ubrojiti razli¤†ita anorganska

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SVEU¤’ILI¥ TE U ¾ina_2015_zavrsni_ ¢  tu se skupinu mogu...

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

  ZAVRŠNI RAD

  Student:

  Matija Hržina

  Zagreb, 2015.

 • Matija Hržina Završni rad

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 2

  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

  ZAVRŠNI RAD

  Mentor: Student:

  Prof. dr.sc. Zoran Kunica Matija Hržina

  Zagreb, 2015.

 • Matija Hržina Završni rad

  Fakultet strojarstva i brodogradnje I

 • Matija Hržina Završni rad

  Fakultet strojarstva i brodogradnje II

  IZJAVA

  Izjavljujem da sam ovaj rad radio samostalno koristeći navedenu literaturu te znanje koje

  sam stekao tijekom studija.

  Zahvaljujem prof. dr.sc. Zoranu Kunici na savjetima i pomoći tijekom izrade završnog.

  Zahvalio bih djelatnicima Predionice Klanjec, posebno direktoru Goranu Ivekoviću na

  detaljnim objašnjenjima.

  Zahvalio bih obitelji koja me školovala, djevojci, te prijateljima.

  Matija Hržina

 • Matija Hržina Završni rad

  Fakultet strojarstva i brodogradnje III

  SADRŽAJ

  ZADATAK ........................................................... Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.

  IZJAVA ....................................................................................................................................... I

  POPIS SLIKA ........................................................................................................................... V

  POPIS TABLICA ..................................................................................................................... VI

  POPIS OZNAKA I MJERNIH JEDINICA FIZIKALNIH VELIČINA ................................. VII

  PRILOZI ................................................................................................................................ VIII

  SAŽETAK ................................................................................................................................ IX

  SUMMARY .............................................................................................................................. X

  1. UVOD .................................................................................................................................. 1

  1.1. Tehnologija predenja .................................................................................................... 3 1.2. Značenje i svrha tehnologije predenja ......................................................................... 5

  2. TVORNICA PREĐE, PREDIONICA KLANJEC .............................................................. 8

  2.1. Opis tehnološkog procesa proizvodnje pređe ............................................................ 12

  2.1.1. Shema tehnološkog procesa predenja ................................................................. 12 2.1.2. Priprema pamuka ................................................................................................ 13

  2.1.2.1. Otvarač bala Predionice Klanjec .................................................................. 14 2.1.2.2. Strojevi za miješanje .................................................................................... 15 2.1.2.3. Strojevi za čišćenje ...................................................................................... 16

  2.1.2.4. Povezivanje strojeva za pripremu vlakana s grebenaljkama........................ 17 2.1.2.5. Stroj za udaranje i izradbu svitaka ............................................................... 18

  2.1.3. Grebenanje .......................................................................................................... 18

  2.1.4. Istezanje i udruživanje pramenova ...................................................................... 20 2.1.5. Pretpredenje na flajeru ........................................................................................ 22

  2.1.5.1. Uvijanje pretpređe i pređe ............................................................................ 23 2.1.6. Završno predenje ................................................................................................. 24

  2.2. Skladištenje i transport ............................................................................................... 28

  3. Analiza tržišta .................................................................................................................... 31

  3.1. Tržište nabave ............................................................................................................ 31

  3.2. Tržišta prodaje ........................................................................................................... 32

  4. Mogućnosti unaprjeđenja postojećeg sustava .................................................................... 33

  4.1. Automatiziranje prstenaste predilice .......................................................................... 33

  4.2. Montiranje novih prstenastih predilica ...................................................................... 34 4.2.1. Prijedlog predilica ............................................................................................... 34 4.2.2. Ulaganje u osnovna sredstva ............................................................................... 35 4.2.3. Potrebna financijska sredstva za nabavu dodatnih sirovina ................................ 36

  4.2.4. Financiranje investicije ....................................................................................... 36

 • Matija Hržina Završni rad

  Fakultet strojarstva i brodogradnje IV

  4.2.5. Predviđeni proračun dobiti nakon ugradnje predilica ......................................... 37

  5. ZAKLJUČAK .................................................................................................................... 39

  6. LITERATURA .................................................................................................................. 40

 • Matija Hržina Završni rad

  Fakultet strojarstva i brodogradnje V

  POPIS SLIKA

  Slika 1. Polje pamuka ........................................................................................................... 1 Slika 2. Berba na plantaži pamuka ....................................................................................... 2 Slika 3. Prikaz stroja za predenje pamuka ............................................................................ 4 Slika 4. Gotov proizvod tehnologije predenja, pređa ........................................................... 6

  Slika 5. Predionica Klanjec ................................................................................................ 11 Slika 6. Putujući otvarač bala ............................................................................................. 15 Slika 7. Grebenaljka ........................................................................................................... 20

  Slika 8. Istezalica ................................................................................................................ 21 Slika 9. Pretpredenje na flajeru ........................................................................................... 22 Slika 10. Prstenaste predilice ................................................................................................ 25 Slika 11. Povezivanje dvije niti u jednu na prstenastoj predilici .......................................... 26 Slika 12. Automatsko povezivanje prstenaste predilice sa autokonerom ............................. 27

  Slika 13. Autokoner .............................................................................................................. 27 Slika 14. Ovlaživač pređe ..................................................................................................... 28 Slika 15. Skladište ................................................................................................................ 29

  Slika 16. Prikaz regalnog viličara ......................................................................................... 30 Slika 17. Prikaz predloženog viličara sa zakretnim vilicama ............................................... 30 Slika 18. Prstenasta predilica Zinser 351 .............................................................................. 35

 • Matija Hržina Završni rad

  Fakultet strojarstva i brodogradnje VI

  POPIS TABLICA

  Tablica 1. Usporedba 2014. te predviđanja sa dvije nove predilice ......................................... 37

 • Matija Hržina Završni rad

  Fakultet strojarstva i brodogradnje VII

  POPIS OZNAKA I MJERNIH JEDINICA FIZIKALNIH VELIČINA

  l duljina kg

  m masa m

  t vrijeme s

 • Matija Hržina Završni rad

  Fakultet strojarstva i brodogradnje VIII

  PRILOZI

  I. CD-R disk

  II. Tehnička dokumentacija

 • Matija Hržina Završni rad

  Fakultet strojarstva i brodogradnje IX

  SAŽETAK

  U ovom je radu opisana proizvodnja prediva Predionice Klanjec. Prikazano je stanje

  predionice kroz povijest. Prikazan je i napredak proizvodnje kroz vremenska razdoblja, te

  postepeno povećanje proizvodnje. Tvornica je