of 16 /16
Образац 4 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА: ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - (Свака рубрика мора бити попуњена.) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке Одлука бр. 580/III-4. Научно-наставно веће Природно-математичког факултета у Крагујевцу. Od 07. 10. 2009. godine 2. Датум и место објављивања конкурса 28. октобар 2009. у листу "ПОСЛОВИ" 3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс 1 (један), доцент, Зоологија 4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у звање, датум избора у звање и установа у којој је члан комисије запослен 1. Др Mилош Калезић, редовни професор Биолошког факултета у Београду, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија животиња (15. новембра 1998. године) 2. Др Естер Поповић, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, ужа научна област: Екологија животиња (1. октобра 2003. године) 3. Др Предраг Симоновић, ванредни професор Биолошког факултета у Београду, ужа научна област Морфологија, систематика и филогенија животиња (27. јулa 2003. године) 5. Пријављени кандидати: доц. др Светлана Милошевић-Златановић

SvetlanaMZreferat ponovni izbor 42.12.2009. - kg.ac.rs · PDF fileПриродно-математички факултет у Крагујевцу (студијска група биологија)

Embed Size (px)

Text of SvetlanaMZreferat ponovni izbor 42.12.2009. - kg.ac.rs · PDF...

 • 4 : -

  - o - ( .) ( , )

  I ,

  1. , . 580/III-4. - - . Od 07. 10. 2009. godine 2. 28. 2009. "" 3. ,

  1 (), , 4. , ,

  ,

  1. M , , : , (15. 1998. )

  2. , - , : (1. 2003. )

  3. , , , (27. a 2003. )

  5. : . -

 • II 1. , : () -

  2. :

  3. , : 05. 07. 1956.

  4. : - , ,

  5. , , , ( ), , :

  - ( ) 1975/76. , 04. 06. 1981. , 9,38 10 () . .

  6. , , , , , , : 30. 12. 1981. , 26. 06. 1986. . . 10 (). , . 7. , : (Capreolus capreolus L.) 8. , , , , :

  9. , : (Capreolus capreolus L.) ; 21. 12. 2001. , .

 • 10. : , , , ,

  , , : , ,

  11. , : : : 12. : La Sapienza () ( 1991) ( 1979. ) 13. (, , , ): 1. 10. 1982. - , - 05. 05. 1986. - , - 22. 10. 1992. ( ) ( ), - 1997. , - 2002. , -

 • 13. 01. 2005. (: ) - . 14.

  III ,

  ( ) 1. ( , , ): ) )

  2. , (, , ): )

  (44=2 ) 1.) Miloevi-Zlatanovi, S. (1999). Genetic variation and social behavior in roe deer (Capreolus capreolus L.) from Vojvodina. Ed: elmi V. (editor). 75th Anniversary of Hunters Association of Vojvodina, monography, 277-283.

  )

  3. ( , ):

  )

  (21=8 ), 30% 50% 1.) Randi, E. Alves, S. P. Carranca, J. Miloevi-Zlatanovi, S. Sfougalis A. Mucci, N. (2004). Phylogeography of roe deer (Capreolus capreolus L.) populations: the effects of hystorical genetic subdivision and recent nonequilibrium dynamics. Molecular Ecology, 13, 3071-3083. IF=4.375 (2004) IF=5.325 (2008), 27 citata , 30% 50% (22=5 ) 1.) Miloevi-Zlatanovi, S. Crnobrnja-Isailovi, J. Savi, R. I. Stamenkovi, S. (1997). Genetic variation of roe deer (Capreolus capreolus L.) populations from northeast Yugoslavia. Zeitschrift fr Sugetierkunde (Mammalian Biology), 62, 1-11. IF= 1.387(2008), 1 citat

 • (23=3 ), 50% 1.) Miloev-Zlatanovi, S. Savi, R. I. Stamenkovi, S. (1994). Genetic divergence in roe deer (Capreolus capreolus L.) in Yugoslavia. Bios (Macedonia, Greece) 2, 307-314). (nalazi se na listi, nema IF) (24=3 )

  )

  (21), 30% 50% , 30% 50% (22=5 ) 1.) Miloevi-Zlatanovi, S. Crnobrnja-Isailovi, J. Stamenkovi, S. (2005). Allozyme variability and differentiation in Serbian roe deer populations Capreolus capreolus. Acta Theriologica 50 (4), 429-444. IF=0.459 (2006) IF=0.740 (2007), IF=1.118 (2008)

  2.) Gai, P. D. Miloevi-Zlatanovi, S. Panti, S. D. akovi, B. D. (2008). Benefits and short-coming of the eye lens method for age determination in roe deer Capreolus capreolus. Acta Theriologica 52 (4), 419-426. IF=0.740 (2007), IF=1.118 (2008) (23=3 ), 50% 1.) Simonovi, M. Zlatanovi-Miloevi, S. Vrvi, M. M. B. Simonovi, B. (2008). Recombinant expression of monovalent and bivalent anti-TNT-antibodies-evaluation of different expression systems. Journal of Serbian Chemical Society 73 (2), 139-145. IF=0.611 (2008), 1 citat 2.) Simonovi, M. Miloevi-Zlatanovi, S. Milosavi, N. M. M. Vrvi, M. M. Simonovi, B. (2009). Characterization of recombinant antibodies for detection of TNT and its derivatives. Chemical Papers 63 (4), 391-398. IF=0.758 (2008) (24=3 ) 4. ( , ):

 • ) )

  5. ( , ):

  )

  (51=2) 1.) Miloevi, S. Jovanovi, V. (1988). Electrophoretic isozyme patterns of roe deer (Capreolus capreolus L.) I: Dehydrogenases. Genetika 20 (3), 313-322. 2.) Miloevi, S. Jovanovi, V. (1990). Electrophoretic isozyme patterns of roe deer (Capreolus capreolus L.) II: Various enzymes and non-enzymatic proteins. Genetika 22 (1), 29-36. (52=1,5 )

  ) (51 = 2 ) (52=1,5 ) 6. : )

  (33 = 1 ) 1.) -aa, . a, . . aa, . (1994). a a (Capreolus capreolus L.) a j a a a aaa. . . aa 6, 475-482. 2.) aa, . a, . . -aa, . (1994). a a ja (Cervus elaphus L.) a j a a. .. aa 6, 483-488. 3.) -aa, . a, A. (1994). a aja (Capreolus capreolus L.) a ja j. aa aaa a a 1994. . (, aa, a, a a), 149-152.

  )

  1.) Simonovi, M. Miloevi-Zlatanovi, S. Vrvi. M. M. Milosavi, N. Simonovi, R. B. (2008). Expression of fusion proteins for detection of TNT-derivates in one or two component system. Physical Chemistry 2006. Proceedings of the 8th International Conference on

 • Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry. Society of Physical Chemists of Serbia. Belgrade. Vol II, 558-560. 2.) Simonovi, M. Simonovi, R. B. Zlatanovi-Miloevi, S. Spillner, E. Bredehorst, R. (2007). Detection of TNT-analog TNP-tris in imunoassey with two recombinant scFv-antibodies. Physical Chemistry 2006. Proceedings of the 8th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry. Society of Physical Chemists of Serbia. Belgrade. Vol II, 440-442. 3.) -aa, . (2006). -a aa j a aj (a a a) . aa XI aaa j. 31 a, aa, . 11. (11.-12), a II, 463-470 4.) -aa, . a, A. (2005). a a - j. aa II a ja a a aj, aa aa, 285-292. (34 = 0,5 )

  )

  1.) Miloevi-Zlatanovi, S. Savi, R. I. Stamenkovi, S. (1993). Genetic divergence in roe deer (Capreolus capreolus L.). VI Int. Con. on the Zool. and Ecol. of Greece and Adj. Reg. Book of Abstracts, 43, Tessaloniki, Greece. 2.) Miloevi-Zlatanovi, S. Stamenkovi, S. Savi, R. I. Bradvarevi. J. (1996) Ecological and biogeographical differentiation of roe deer (Capreolus capreolus L.) populations from Serbia Yugoslavia). VII Intern. Cong. on the Zoog. and Ecol. of Greece and Adjacent Reg. Book of Abstracts, 39, Athens, Greece. 3.) Labus, N. Savi, R. I. Miloevi-Zlatanovi, S. Stamenkovi. S. (1996). Biogeographical and taxonomical investigations of roe deer (Capreolus capreolus L.) populations from southern Yugoslavia. VII Intern. Cong. on the Zoog. and Ecol.of Greece and Adjacent Reg. Book of Abstracts, 39, Athens, Greece. 4.) Miloevi-Zlatanovi, S. Savi, R. I. Stamenkovi, S. erani, A. (1996). Ecological and biogeographical characteristics of roe deer (Capreolus capreolus L.) populations from northeast Yugoslavia. VII Euro. Biol. Cong. Book of Abstracts 64, Budapest, Hungary. 5.) Miloevi-Zlatanovi, S. elmi, V. (2001). Allozyme and craniometric variability in the roe deer (Capreolus capreolus L.) from Yugoslavia. XXV Congress of the International Union of game biologists (IUGB),Book of Abstract 118, Limassol, Cyprus. 6.) Miloevi-Zlatanovi, S. erani, A. Stamenkovi, S. (2003). Ecogeographic constraints in current game management of the (Capreolus capreolus L.) in Serbia. XXVI. International Congress of IUGB. Book of Abstract 72, Braga, Portugal

 • 7.) -aa, . a, . . aa, J. (1993). a a (Capreolus capreolus L.) a a a a aaa. III . . . a 21 . a aaa,62-63. 8.) aa, J. a, . . -aa. . (1993). a a a (Cervus elaphus L.) a a a a aaa. III . . . a 21 . a aaa, 9. 9.) aa, J. , . -aa, . a, . . (1996). a aa a a (Cervus elaphus L. 1758) a a a a. VII a a. a aaa, 68. 10.) , . Ja, . (1986). a aa (Capreolus capreolus L.) VII a Ja. a aaa, , 362. 11.) -aa, . Aaa, . (1997). a aa (Capreolus capreolus L.) a : a a a aa. a a a. a aaa, a, 30.

  )

  7. : )

  (63 = 0,5 ) )

  (63 = 0,5 ) (64 = 2 )

  8. , , : ) )

 • 9. : ) )

  10. :

  ) )

  11. ( , , .):

  )

  :

  1.) Phylogeography, population and conservation genetics of roe deer (Capreolus capreolus L.). Rukovodilac Prof. Dr Ettore Randi, Instituto Nazionale per la fauna Silvetica (INFS) Alesandro Ghigi, Bologna, Italy. (2000-2005). 2.) a a aaa a a. a a a, a, a, a a . (1984-1989). 3.) a aa a a . a aa -a, a-aa, a a a a a aa. (1987-1988). 4.) a aa aaa aa a aa ( 0321 ). a . a, a, a. a a a, a , a. (1991-1995). 5.) a, aa, a (0304). a, . . a, a, a. a a a, a , a. (1996-2000). 6.) a, aa a a a a aa . a, . a a, a, a. a a , a. (2002-2003). 7.) aa aa aa a . a, aa -aa, -aa a, aa. a a , a. (1994-1999). 8.) aaa a aaa aa (Capreolus capreolus L.) a (Cervus elaphus L.) a a a aa a aaa.

 • a, . aa -aa, -aa a, aa. a a . (2004-2006). 9.) a aa a (Capreolus capreolus L.). a, . aa -aa, -aa a, aa. a a . (2004-2006). 10.) a - aaa a (-6813). a a , a, . a a a , a. (2005-2007). ) : 11.) a a a aa a a a a aa (142025). a . aa a-A, a a , a (2005 - 2009).

  12. , : ) ) 13. :

  IV : ) ( ): 1. , (, ), : A- ( , 3+5 ) ( , 5 ). A ( , , 3+5 ) ( , 5 ). 13. 01. 2005. - ( , , 3+5 ( , 5 ) - .

 • 2. : 3. ( , ): ,

  1992 1997 1997-2002. 2005.

  4. ( / , , ): 5. : ) ( ) 1. , (, ), ( , , ): 1.) ( - ), 3 2.) - (OA- ), 2 3.) - () ( ), 3 4.) - (- ), 2 5.) ( ), 5 6.) (- - ), 5 7.) , (- - ), 5

 • 2. , (, ):

  : , , , , , , , . 3. (, , .): , , , , . a a a a http://ibe.pmf.kg.ac.rs/dokeos/,