Click here to load reader

Svetimšalė. Lemtingas susitikimas, II dalis

 • View
  511

 • Download
  145

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Klerė ir Frenkas Randalai pagaliau vėl susitinka ir nuvyksta į Škotiją praleisti antro medaus mėnesio. Tačiau ten mylimieji netikėtai vėl išskiriami - Klerė netyčia pereina tarp akmenų paslaptingame akmenų rate ir patenka į praeitį, į 18 amžių...

Text of Svetimšalė. Lemtingas susitikimas, II dalis

 • S v e t i m a l

 • D i a n a G a b a l D o n10

  Geilis Dankan, gal... usiiauptum? sunypiau deganiu veidu. Kas nors gali tave igirsti!

  Ak, niekas... pradjo sakyti ji, bet spoksodama nutilo.Deimis prajo pro ms stal, lyg nematydamas mudviej.

  Jo veidas buvo iblyks, lpos kietai suspaustos, tarsi jis kauptsi atlikti kakoki nemaloni pareig.

  Kas jam? susirpino Geilis. Atrodo kaip Arturas, prisivalgs ali ropi.

  Neinau.Nerytingai atstmiau suol. Deimis dro prie Kolumo

  stalo. Ar turiau sekti paskui j? Akivaizdu, kakas atsitiko.Geilis, dmiai apvelgusi kambar, staiga timpteljo man u

  rankovs ir parod ton pusn, i kur atjo Deimis.Po arka stovjo vyras, nerytingai trypiodamas kaip ir a.

  Jo drabuiai buvo aptakyti purvu, dulkti; kakoks keliautojas. Pasiuntinys. Kad ir koki ini atne, perdav j Deimiui, kuris dabar lenksi prie Kolumo, ketindamas kalbti jam aus.

  Ne, ne Kolumui. Duglui. Ugnin galva palinko emai tarp dviej tamsi, ryks, dails trij veid bruoai gstani vaki viesoje rodsi keistai panas. irdama juos supratau, kad panaesnis ne paveldtas kno sudjimas ir raumenys, bet sukrstos, sielvartingos j minos.

  Geilis ranka sikabino man dilb. Blogos inios, pasak ji, nors n nereikjo sakyti.

  O Dvideimt ketveri metai, tyliai pasakiau. Regis, ne

  trumpas vedybinis gyvenimas. Tai jau taip, pritar Deimis.iltas vjas kedeno medio akas vir ms, plaikst nuo

  pei plaukus ir ie kuteno veid.Dirsteljau j, rymant ant diendario tvoros, grakt, tvir

  t kaul, ilgakoj. Buvau linkusi pamirti, koks jis jaunas. Atrod pasitikintis savimi, gebantis padaryti bet k.

 • S v e t i m a l 11

  Deja, tar Deimis, nubraukdamas iaudus suplakt diendario purv, Duglas drauge su ja gyveno tik gal daugiau nei trejus metus. Daniausiai bdavo ia, pilyje, arba en ir ten Makenzi emse tvarkydamas Kolumo reikalus.

  Duglo mona Maura mir Binachdo dvare. Nuo mios kartins. Duglas ivyko autant su Nedu Gouvanu ir t ini ivakarse atneusiu pasiuntiniu ruotis laidotuvms ir rpintis monos turtu.

  Tai jie nebuvo artimi sutuoktiniai? smalsiai paklausiau.Deimis gteljo peiais. Manyiau, tokie kaip dauguma. Ji turjo vaik, jai reikjo

  rpintis namais, todl turjo darbo; kain ar jo labai pasiilgdavo, nors, atrodo, labai diaugdavosi, kai Duglas grdavo namo.

  Tiesa, juk tu kur laik gyvenai su jais.Susimsiau. domu, ar Deimiui atrodo, kad tokia ir turi

  bti santuoka? Gyvenimas atskirai, tik reti susitikimai, norint pradti vaik. Jis man nedaug pasakojo, bet susidariau spd, kad jo tvai buvo artimi ir myljo vienas kit.

  Jis turjo slpining savyb skaityti mano mintis, todl tar:

  Mano tv santuokinis gyvenimas buvo visai kitoks. Duglo vedybos buvo sudertos, kaip ir Kolumo, labiau dl emi ir verslo, nei dl to, kad sutuoktiniai geid vienas kito. Bet mano tvai susituok i meils prie abiej eim vali, ir mes gyvenom Lalibroche... nevisikai atsiskyr nuo moni, bet labiau sau. Tvai retai kada ivykdavo, tik lankyti gimini ar tvarkyti reikal, todl rpinosi vienas kitu labiau, negu iaip prasta vyrui ir monai.

  Jis udjo rank man ant strn ir trukteljo prie savs. Palenk galv ir lpomis perbrauk per ausies spenel.

  Mudu susiejo sandris, tyliai pasak. Bet vis tiek tikiuosi... kad galbt kada nors...

  Jis staiga nuiuvo, kreivai ypteljo ir atsainiai numojo ranka.

 • D i a n a G a b a l D o n12

  Nenordama jo skatinti leistis tokias kalbas kuo abejingiau nusiypsojau ir nusisukau diendar. Jutau j alia, mudu nesilietme, didiuls jo rankos buvo sikibusios virutin tvoros skersin. Ir a jo nusitvriau, kad nepaimiau Deimiui u rankos. Labiau u visk trokau atsigrti j, paguosti, nuraminti, knu ir odiais tikinti, kad mus sieja daugiau nei dalykin sutartis. Ta tiesa ir sulaik mane.

  Kas yra tarp mudviej, sak jis. Kai guliu su tavimi, kai lieti mane. Ne, tai buvo visai neprasta. Ir ne vien susiavjimas, aistra, kaip i pradi maniau. Nieko neprasiau ir negaljo bti.

  Tiesa tokia, kad buvau susaistyta su kitu vyru priesaika, itikimybe, statymu. Ir meile.

  Negaljau, niekaip negaljau pasakyti Deimiui, k jam jauiu. Tai prisipainti ir paskui j palikti, kaip privaljau, bt didiausia iauryb. Bet negaljau jam ir meluoti.

  Klere.Jis atsigrs irjo mane; jutau vilgsn. Tyljau, bet pa

  kliau veid, kai jis pasilenk pabuiuoti. Nestengsiu jam meluoti, nemelavau ir iki iol. Juk paadjau jam bti atvira.

  Ms pokalb nutrauk u diendario tvoros garsiai itartas Hm! Deimis isigands pasisuko garso kryptimi, nesmoningai ustodamas mane. Tada sustojo ir isiiep pamats senj Alek Makmahon, kuris, mvdamas purvinomis languotomis kelnmis, paaipiai spoksojo mudu viena viesiai mlyna akimi.

  Senis turjo grsmingas kastravimo irkles ir jas kilsteldamas ironikai pasisveikino.

  Jos skirtos Mahometui, paaikino jis. O gal geriau tikt ia, k? Alekas viliojamai sueksjo storomis geletmis. Nukreipt tavo mintis nuo kuolo prie darbo, vaikine.

  Nedrsk taip juokauti, mogau, isiiep Deimis. Ar tau reikia mans?

  Alekas pakilnojo antak lyg gauruot vikr.

 • S v e t i m a l 13

  Ne, o kodl taip manai? Man topteljo, kad savo malonumui pamginsiu pats ikastruoti t nart dveig. Jis suvokt i savo smojo, tada irklmis mosteljo pil. Eik, mergyt. Atgausi j prie vakarien, nors kain, ar tada i jo bebus kas naudingo tau.

  Matyt, sunerims dl paskutins pastabos, Deimis ities ilg rank ir vikriai pagrieb irkles.

  Jausiuosi saugiau, jei tursiu jas, tar ir kilsteljo antak irdamas sen Alek. Eik, Sasenach. Kai baigsiu Aleko darb, susirasiu tave. Jis pasilenk pabuiuoti man skruost ir sunabdjo aus: Arklidse. Saulei kopus dangaus skliautan.

  OLeocho pilies arklids buvo pastatytos geriau u daugel na

  meli, kuriuos maiau keliaudama su Duglu. Su akmeninmis grindimis ir sienomis. Vienintels angos buvo siauri langai viename gale ir durys kitame, o nedideli plyiai po storu iaudiniu stogu buvo palikti peld, kurios iene mediodavo peles, patogumui. Bet pro juos patekdavo nemaai oro ir viesos, todl arklidse tvyrojo maloni, visai ne niri prieblanda.

  Pastogje ienui krauti buvo dar viesiau. Saul met ant ieno geltonas juostas, o plevenani dulki krisleliai atrod tarsi aukso kruopeli litis. Oras iltais gsiais pldo vidun pro plyius, kvips gyvuliais, flioksais ir esnakais, auganiais dare, o i apaios kilo malonus arkli kvapas.

  Deimis po mano ranka sukrutjo ir atsisdo. Jo galva i elio ilindo sauls gais, it bt udegta vak.

  Kas yra? paklausiau mieguista ir pasukau galv ten, kur jis spoksojo.

  Maasis Hamias, tyliai atsak jis, vilgteljs per pastogs krat arklid. Tikriausiai atjo savo ponio.

  Nerangiai apsiveriau ant pilvo i drovumo usitempdama markinius. Kvaila mintis, nes niekas i apaios nebt stengs pamatyti daugiau nei mano virugalv.

 • D i a n a G a b a l D o n20

  rankis kyojo ilinds. Berniukas su abejone dirsteljo savo tarpkoj, ir a susikimau burn piln sauj audinio.

  Bet, supranti, yra ioks toks skirtumas, prabilo Deimis. Tamsus raudonis, uliejs jo veid, m blankti, nors burna vis dar grsmingai virpjo. Pirma, tai vyksta... velniau.

  Joms nereikia kandioti kaklo? Hamias buvo rimtas, susikaups, nes stengsi sidmti, kas jam sakoma. Kad stovt ramiai?

  Hm... ne. Daniausiai ne.Sukaups menkus savitvardos likuius, Deimis drsiai su

  sitaik su tuo, kad ant jo pei gula atsakomyb u pusbrolio vietim.

  Yra ir dar vienas skirtumas, tar vengdamas pakelti akis. Gali tai daryti vienas prieais kit, o ne i nugaros. Tai priklauso nuo moters nor.

  Moters? Hamias, regis, tuo suabejojo. A tai daryiau i nugaros. Kain ar man patikt, jei tuo metu ji spoksot mane. Ar sunku, kamantinjo berniukas, ar sunku susilaikyti nesijuokus?

  OGuldama t vakar vis galvojau apie Deim ir Hami. yp

  sodamasi atveriau storas antklodes. Nuo lango trauk altas skersvjis, todl nekantravau, kada galsiu murktelti lov po antklodmis ir jaukiai prisiglausti prie iltuio Deimio. Jis nebijojo alio, jame tarsi ruseno maa krosnel. Jo oda visados buvo ilta, kartais kone karta, reaguodamas alt mano prisilietim, rods, imdavo degti dar smarkiau.

  Pilyje vis dar buvau praalait, svetimal, bet jau ne vienia. Itekjusios moterys su manimi elgsi draugikiau, nes buvau viena i j, o jaunesnes merginas, rods, labai piktino tai, kad joms i po nosies pagrobiau geidiam jaunik. Ties sakant, jauiant altus vilgsnius ir girdint pastabas, man buvo gana

 • S v e t i m a l 21

  smalsu, kiek senmergi pilyje rado keli nuoali ni pas Deim Maktavi per t trump laik, kai jis ia gyveno.

  Aiku, Deimio Maktavio nebebuvo. Daugelis pilies gyventoj visada inojo, kas jis, o a, nesvarbu, ar buvau angl nip, ar ne, i btinumo dabar taip pat inojau. Taigi jis vieai tapo Freizeriu, o a ponia Freizer. Tokia pavarde buvau kvieiama kambar vir virtuvi, kuriame itekjusios moterys sidavo, spuodavo kdikius, dalydavosi motinika imintimi ir atvirai nuirindavo mano liemen.

  Jau buvau patyrusi, kad man sunku pastoti, todl, sutikdama tekti u Deimio, negalvojau apie ntum, ir dabar nuogstaudama laukiau, ar laiku pasirodys mnesins. syk pajutau tik visik palengvjim, nelidjau, kaip danai bdavo pradjus kraujuoti. Dabar ir be kdikio mano gyvenimas buvo gantinai sudtingas. Deimis gal kiek apgailestavo, nors ir jam atlgo irdis. Tvyst prabanga, kuri vargu ar gali sau leisti vyras, atsidrs tokioje padtyje.

  Atsivr durys, ir jo jis trindamasis galv drobiniu rankluosiu, nuo lapi plauk patamsjusiais markiniais.

  Kur buvai? paklausiau nustebusi.Nors Leochas, palyginti su kaimo nameliais ir keliais, buvo

  itaigingas, maudymosi patogumais pasigirti negaljo. Pilyje tebuvo varin gelda, kurioje Kolumas mirkydavo sopanias kojas, ir vos didesn kita. Ta vonia naudodavosi moterys, mananios, kad savo darbu nusipeln joje pasilepinti vienumoje. iaip visi prausdavosi dubenyje, prisipyl vandens i soio, arba l

Search related