SVEIKATOS MOKYMAS. - smlpc.lt MOKYMO FORMOS IR METODAI Mokslas apie sveikatos mokym ą, mokymo formas ir metodus vadinamas sveikatos edukologija 1. Šiame leidinyje d ėmes į

 • View
  240

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of SVEIKATOS MOKYMAS. - smlpc.lt MOKYMO FORMOS IR METODAI Mokslas apie sveikatos mokym ą, mokymo...

 • SVEIKATOS MOKYMO IR LIG PREVENCIJOS CENTRAS

  SVEIKATOS MOKYMAS.

  MOKYMO FORMOS IR METODAI (1)

  INFORMACINIS METODINIS LEIDINYS

  Vilnius

  2012

 • 3

  Sveikatos mokymas: mokymo formos ir metodai (1)

  Informacinis metodinis elektroninis leidinys

  Pareng: Zenonas Javtokas Leidinys skirtas asmens ir visuomens sveikatos prieiros specialistams, sveikatos edukologams, sveikatos mokymo organizatoriams, usiimantiems suaugusij sveikatos ugdymo ir mokymo veikla.

  Leidinyje pateikiama mokymo form ir metod klasifikacija, daniausiai praktikoje naudojam mokymo metod apraymai.

  Sveikatos mokymo ir lig prevencijos centro Sveikatos mokykla, 2012

 • 4

  TURINYS vadas ....................................................................................................................................... 5 Mokymo formos ir metodai ................................................................................................... 6 Tinkamo mokymo metodo pasirinkimas .............................................................................. 9 Mokymo metod apraai: Paskaita (interaktyvi paskaita, problemin paskaita, paskaitadiskusija, panelin paskaita) ... 11 vadinio klausimo diskusija ................................................................................................. 13 Iaikinimo pauzs ............................................................................................................... 14 Momentinis rainys (greitukas) ............................................................................................ 14 Sniego gnit (sniego kamuolys) ......................................................................................... 14 Testas .................................................................................................................................... 14 Atsarginis klausimas ............................................................................................................. 14 Demonstravimas ....................................................................................................................... 15 Praneimas ................................................................................................................................ 16 Seminaras .................................................................................................................................. 20 Klausimai (klausimatsakym metodas, klausinjimo metodas) .................................................. 21 Mini lietus (smegen / proto turmas, tinklo nrimas, mini, svok ir koncepcij emlapiai) ... 23 Diskusija (grups diskusija, kontroliuojama diskusija, panelin diskusija, diskusijos iklotin) ........ 24 Debatai (disputas) ...................................................................................................................... 27 Atvejo metodas (atvejo analizs metodas, dalykins istorijos) ...................................................... 28 Projekt metodas ...................................................................................................................... 30 Vaidmen atlikimas (vaidmen aidimai) .................................................................................. 31 Akiniai .................................................................................................................................. 32 Blyksnis .................................................................................................................................... 33 Interviu ...................................................................................................................................... 34 Devyniabriaunis deimantas ....................................................................................................... 34 Venno diagrama ........................................................................................................................ 35 Teksto ymjimas (teksto skaitymas ir analiz) ........................................................................... 36 Sumaiytas eilikumas (tikslios vyki eigos atstatymas) ............................................................. 36 Koncentrini rat metodas ........................................................................................................ 36 NS (inau, Noriu suinoti, Suinojau) ........................................................................................ 37 Penkiaeilio metodas .................................................................................................................. 37 Burbul dialogo (sakini pabaigimo) metodas ........................................................................... 38 Durstinys ................................................................................................................................... 39 Abipusis mokymasis ................................................................................................................. 39 Ledlauis ................................................................................................................................... 40 Derybos (simuliacinis aidimas derybos) ..................................................................................... 40 Probleminis mokymas (probleminis mokymasis) ........................................................................ 43 Literat ra ................................................................................................................................ 47

 • 5

  VADAS

  iuo leidiniu Sveikatos mokymo ir lig prevencijos centro Sveikatos mokykla pradeda

  publikacij serij apie mokymo formas ir metodus, j panaudojim praktinje sveikatos mokymo

  veikloje. Pirmjame leidinyje supaindinsime su mokymo metod klasifikacija, pateiksime

  daniausiai naudojam mokymo metod apraymus. Kituose leidiniuose nagrinsime konkrei

  mokym metod panaudojimo galimybes sveikatos ugdymo ir mokymo veikloje, dalinsims

  darbo patirtimi, supaindinsime su ios srities naujienomis, iuolaikinmis teorijomis ir

  modeliais, aikinaniais moni sveikatos elgsenos pasikeitim procesus.

  Leidiniai skirti asmens ir visuomens sveikatos prieiros specialistams, sveikatos

  edukologams, sveikatos mokymo organizatoriams, usiimantiems suaugusij sveikatos ugdymo

  ir mokymo veikla.

  Skminga sveikatos stiprinimo veikla nemanoma be sveikatos mokymo. Sveikatos

  mokymas yra sudtin sveikatos stiprinimo dalis, pagrindin lig prevencijos priemon, kuri,

  pagal Franklin Apfel, tokia pat galinga, kaip ir chirurgo skalpelis. Tai mokslas ir menas ir,

  pasak Paul Ramsden, viena maloniausi ir labiausiai jaudinani mogaus veiklos form (kai jis

  vykdomas gerai) ir viena labiausiai eminani bei nuobodiausi (kai jis yra netiks).

  i leidini tikslas suteikti sveikatos prieiros specialistams teorini ini, padti

  pasirinkti ir taikyti sveikatos mokymo(si) ir ugdymo metodus praktinje sveikatos mokymo

  veikloje.

  Rengiant leidin naudotasi doc. Vaclovo veikausko ,,Sveikatos edukologija (Kauno

  medicinos universiteto vadovlis, 2008), prof. Rositos Lekaviiens (Kauno technologijos

  universiteto vadovlio ,,Bendravimo psichologija 5 sk. ,,odinis bendravimas, 2002), prof.

  Vidos Gudinskiens (Vilniaus pedagoginis universitetas), doc. Nijols Radaviiens ir doc.

  Tomo Butvilo (Vilniaus universitetas) kvalifikacijos tobulinimo kurs (2011) padalomja

  mediaga, kitais nurodytais literatros altiniais bei Sveikatos mokymo ir lig prevencijos centro

  Sveikatos mokyklos darbuotoj praktinio darbo patirtimi.

 • 6

  MOKYMO FORMOS IR METODAI

  Mokslas apie sveikatos mokym, mokymo formas ir metodus vadinamas sveikatos

  edukologija1. iame leidinyje dmes koncentruosime mokymo2 formas ir metodus, kurie gali

  bti naudojami praktinje suaugusi moni sveikatos mokymo veikloje. Gilinsims

  pedagogini metod taikym sveikatos inioms perteikti ir sveikos gyvensenos gdiams

  formuoti.

  Mokymo formos nusako dstytojo3 ir mokymo renginio dalyvio4 tarpusavio sveikos

  pobd mokymo proceso metu. Gali bti iskiriamos darbinio, socialinio ir kitos mokymo

  formos: individualus, grupinis ar partnerikas darbas, bendrasis ir konkretusis ugdymas,

  diferencijuotas, nuotolinis, modulinis mokymas, formalusis ir neformalusis vietimas ir kt..

  1 lentel. Mokymo formos

  Mokymo formos

  Teorinio mokymo formos Darbinio mokymo formos Papildomo mokymo formos

  paskaitos, seminarai, konferencijos, lektoriumai, pamokos, skaitos, egzaminai ir kt.

  pratybos, praktikumai, mokomosios ekskursijos, praktiniai usimimai ir kt.

  konsultacijos, pokalbiai, papildoma individuali ir grupin veikla, olimpiados, konkursai, mokomosios radijo ir TV laidos ir kt.

  Mokymo metodai apibriami kaip dstytojo ir mokymo dalyvio bendros veiklos bd

  sistema, kuri padeda besimokantiems gyti ini ir gdi. Negalima mogaus imokyti, jeigu jis

  nenori mokytis, todl iuolaikin pedagogika orientuojasi ne mokym, bet mokymsi, siekiama

  ne imokyti, bet padti imokti. Metod yra labai daug ir vairi. vairios yra ir j klasifikacijos.

  Mokymo metodai gali bti skirstomi klasikinius ir iuolaikinius, frontalinius ir

  grupinio darbo, pasyvius ir aktyvius.

  1 Edukologija: lot. educatio mokymas, vietimas, ugdymas; graik. logos mokslas 2 Mokymo svoka toliau vartojama kaip mokymo ir mokymosi svok atitikmuo 3 Dstytojo svoka toliau vartojama kaip dstytojo, lektoriaus, pranejo, ugdytojo ir mokytojo svok atitikmuo 4 Mokymo dalyvio svoka toliau vartojama kaip mokymo renginio dalyvio, klausytojo, ugdytinio, mokinio svok atitikmuo