of 81 /81
Појам љубави Љубав у библијској терминологији означава најсавршенији однос између два слободна бића т.ј.између Бога и људи или људи међусобно. Тајна љубави је надумна тајна. Бог је љубав и љуби своја створења на савршен начин а посебно човека. Човек као икона Божија и он је љубав, љубав привлачи Бога и човека једном узајамном покрету чинећи Бога човеком а човека Богом. Тако је „Возљубљени Син Очев“ из љубави према човеку постао оваплоћена љубав поистоветивши себе са оним ко је био објекат те љубави, човеком. Без љубави од стране Бога не би могло започети нити се окончати дело спасења људи, а опет без љубави од стране човека немогуће је спасење учинити својим, нити се приближити вечности. Љубав човека богољупца уздиже га дотле док овај не постане „бог по благодати“ , по свему раван Богу сем „поистовећења са овим по природи“. 1 Љубав је нестворена и вечита, она није атрибут него једно од имена Божијих и суштина Божија. Љубав у Богу се пре свега односи на Бога Оца тако да када кажемо да је Бог љубав пре свега мислимо на оно Лице које даје постојање Богу у три Лица. Божији живот је личан због личног односа који ствара Отац, зато се он и остварује као појава слободне заједнице, као љубав. Као што је Бог личност који слободно воли и даје постојање другима тако и човек као икона Божија може да воли слободан од нужности природних закона и да оствари своје подобје т.ј. да постане личност. „Тако благодарећи љубави онтологија Божија не подлеже нужности, љубав се поистовећује са онтолошком слободом. Све ово значи да личност ставља људско биће пред избор: Или слобода као љубав или слобода као ништавило“. 2 У личности се живот и љубав поистовећују, личност не умире управо стога што је вољена и што воли, ван те заједнице љубави личност губи своју јединственост. „За 1 Свети Максим Исповедник, Изабрана дела , стр.36 2 Јован Зизјулас, Од Маске до Личности, стр.30. 1

Sv Jovan Bogoslov - Teologija Ljubavi

  • Author
    -

  • View
    97

  • Download
    25

Embed Size (px)

Text of Sv Jovan Bogoslov - Teologija Ljubavi

.. . . . , . , . , , . , .1 , . . , , . .. . , . : .2 , , . 1 2

, , .36 , , .30.

1

, , . , . 3 . , . , . : .4 . . . , , . 5 ... . (.4,9-16) , , , .6

3 4

, , .34. , , .117. 5 , , .120. 6 , , .123.

2

: . (1.13,5). , , , , , : (.20,28). . : . . : .7 : , (.14,6), . . . , , . . . : , . (1..2,15) :, , , . (1..2,16-17). : (.12,49). . , : (.3,8). : , , (.15,10). . . , . , 7

, , .128.

3

. . : , , (.10,37). , : . .8 , , . . : , , , , (.7,9)

8

, , .139.

4

() . , , . . : , . 9 . , , . , ; , . , . 10 . . , . , , , , . 11

9

. . . . , ( ), .21. . . . . , ( ), .22. 11 10

5

, , : , (.2,27). . . ( ) . , (1 .4,10). , : (1 .15,10), : (1.4,9), : (.2,8). - ? ? , ? , . , , : , , , (1 .4,8,16). , ? : , . 12 , . , . , , . 12

, , .66.

6

: (1 .8,3). , . , , . , , . , , . . . . , , , , . , , , , , , , , , : . . , , .13 . . . , , , . , . 13

, , .72.

7

, . , , , . , . , . . , , . 14 : ,,, . , , . . . . , , . , . , , . , , . . 14

, , .24.

8

. (. 11,3,5,36) . . . , . , , . . . , . . . , . .: , : . 15 : , . 16

15 16

, , .305.

9

: , , . 17 : . , . 18 , . (. 3,9-14).

17 18

, , .308. , , .310.

10

. . , . , . . , . . . . . , . , , . , . (1 .1,18) . ( ,) . , (2 .3,6), . . , , . : , (5 .1,21). : (5 .8,5). : (2 . 3,17).11

. : , , (2 .33,11), . , . . , , . : , (.11,1). : ; ; , , (5 .7,8). : , . . ... . , (. 11,1,3-4). , : , (. 20,2). , . . : , , , (5 . 11,1).12

, , , . , , . : , . , , (. 26,40-41). , , , (. . 4,29-31; 30,2-5).19 . , : : , , , (. 29,13). : ... (. 49,7;41,4). , . , .20 , . . . 19 20

. . . . , ( ), . 37. , , . 93.

13

(. 26,24;32,9;48,15;50,7). . . , . , , . . , ... , (. 33,26,29). , ( . 6,5). , , ( . 30,6.). : , , ; , ; ( . . 6,6-9)21 , , . . , : , (2 . 22,21). 21

. . . . , ( ), . 38.

14

. , , ( .19,14).

. : ? (4 . 6,22). : , , (3 . 19,17). , . , (5 . 22,1-2). , . : (. 19,18) . , , (. 32,32).22 , , . , . . , .

22

. . . . , ( ), . 39.

15

: (. 2,10). . : ?, ? ? . , (. 11,8). : . , (. 6,5-6). , . (-, ) , , , . . , : , ; : , ; . , ; (. 14,2,4). . , . , . , 16

, . , (. 34,13,15). . (. 14,3). . , , . , , 23 . . . , , . , , , . , , . , ; , (. 53,3-5). . . . .

23

, , . 48.

17

.

, , , . ( ); - . : . . - , : . - . : , , = :18

, . , . , . . , , , . . 24 . , , , . , . , . . 104 . . . (.21,7.20,24), (. 13,23). . : , , (.21,31). , , . . , . , . . . : (. 1,3).24

, , .220.

19

: , (.10,9). , , a .: (.1,4). : (.1,5). , , , (1 .2,10-11). , . , . : (1 .1,6). . .: , . , . , , , , , . 25 . . , . . , . , . , 25

, , .17.

20

, . 26 , (.1,18). , . . . , . . : : , , (.3,19). , . . . (1 .6,13), , . . 27 , . , , . . . (.3,15).

26 27

Albert Skrinjar, Teologija Sv. Ivana, str.65. , , .41.

21

. : : , , , , , , , - , . 28 , - . : () , (.3,16). . , , . : (.10,9). . : , . , .29

, - . , , . , . , . 30 , . : (.3,35), . , . 28 29

, , .42. , , .43. 30 , , .44.

22

, . , . : , , , (.3,36). . . . . : , , . 31 : (.4,15), . . , , . , (.4,36). . . , , . . , . 31

, , .51.

23

, . : (.5,17), . , , : ; , (.5,19). . , . , . .: , : (.5,20). , . , . : . . 32 , . : (.5,23). : (.5,24). , . , , , .

32

, , .58.

24

. 33 ? . . , . . . (.1,5), . . , . : , (.6,26). , , . , , , . 34 . . . : , (.6,33-35). , . , .33 34

, , .61. , , .69.

25

, , . 35 , , , , . , . . , , . 36 . : (.6,44). . . , . . . , . , . 37 , , ( ) , , , , . , , , , . 35 36

, , .71. , , .72. 37 . . , , .54.

26

, . , , . : , , , , . , , (1 .1,1), . 38 : ; ; , (.6,51). , . , . . , . . , . 39 : , ; (.6,54). , . , . , . .

38 39

, , .73. . . , , .55.

27

, . , : (.6,57). : ; . . 140 : (.8,7). . : ; , (.8,12). , . , . , . . : , ; ; , (.8,42). , . , , , 40

.

. . , , .57.

28

: . , . . , , . . . . , , . , . . , , , , , , . , . 41 . . , . , : (.8,59). . (.40,11). : . 41

. . , , .98.

29

. (.10,11). . . , , . . , , , , . : (.10,15). , . , (.8,37), . , . , , . 42 : , , (.16,24), . . . . . 43 , . . .

42 43

, , 108 109. . . , , .79.

30

, (.2,18-14). . , , , . . , . 44 , . : , , , . , . (.10,17-18). , . . . , , , . , . , - , , , , . : , , , , , .45 , . . , 44 45

. . , , .80 , , .111.

31

(.10,25). . , , . . , , , . 46 , (.8,23), (.8,47), (.18,37), (.10,14). . , . (.11,30). , . , (2 .5,19), . . , . . , . , . , . , . : , , (.11,11), : , : (.11,16).

46

, , .112.

32

. : (.11,3). , . , , . . : , , . , , (.11,21-22). , . . , , , , : , . 24 . , . , . 47 : ; , (.11,25). , . , . , . 48 , . .: . : ? : , . (.11,33-35). 47 48

. . , , .84. . . , , .85.

33

, , . . . 49 . . , . , , , . , , , , . . , . , , ; (.12,3). , . , . . , , , . . , . . , (.12,25). , , , 49

, , .122.

34

, , . , . , , , , , , . , , , . , , , , , . , . . : ? , , . ! : ! (.12,27-28). , . . , , , . , . , , . ; . (.8,8), , . 5050

. . , , .94.

35

, (.13,1). : . : (.22,15-16). , , , , , . , , . , . , , . . . (.13,4). , . . . . . . : , , . , (.13,21,23). . 36

, . , , , . , , . : : , , . (.13,33-35). , , . . . 51 , . , , . , , . , . , , . , , . , . .

51

. . , , .101.

37

. . 52 ; ; ? : , ; (.14,5-6). , , . (.17,3). . , , . , , , , . , . 53 , . : , , , (.14,15-16). . , . 54 , : ; , (1 .5,3). 52 53

. . , , .102. . . , , .102. 54 . . , , .107.

38

: , (.28,20). . : , ; ; (.14,21). . . . , , . , . , . 55 , . . : , , ; (.14,23). . : . . 56 : . , : ; (.14,28). , . , . ; , , ,

55 56

, , .155. . . , , .108.

39

. . 57 , , , , . , . , , . , , . , , . 58 : . , . : (.17,18,25). . . 59 , . , . . . . , . . .

57 58

. . , , .109. 59 . . , , .116.

40

; , . (1 .5,20). , , . , . . , . ; , . . . 60 , . , . , , . . , . . , ; . , , (.15,9-10). ; . 60

. . , , .122.

41

. . 61 , , . . , . . , . . . . , (.3,19). : . . , . 62 , . , 61 62

, , .163. , , .165.

42

.

. , , (.2,10). , , , , .63

. . , ; , , (.15,13-15). . , . . . . . . , . T , . ( ), . . , . . , . , . .

63

, , .166.

43

, . . . , , . , , . (.1,9). . , (.15,16). : . . , (.15,17-19). . . 64 (.5,19). , . , . . . , . . , , , , , , , . 64

, , .168.

44

, ? - . , . 65 , , (.16,27). . , , . , , . . , . , , . : , (.16,33). , . . . . , . . - , . , . 66

65 66

, , .173. , , .181.

45

: , , , , , . : , (.17,23,24,26). . , . . . , : (1 .2,12), ,, , (.2,19). : . : , ( ) , (.19,3). , . . . , , , . , . . 6767

, , .192.

46

, . : , ; , (1 .4,16). : ; : : . , , . 68 , . , . , , . , (.17,26). , . . . e . . , . , . , , . . 69 , . . ; . (.20,11). 68 69

, , .204.

47

, . . . . . , . (1..15,20,23), (1.15,22). . , . : (1..13,7). , , .70 . , . , , , . . . : , (.20,31). , . . . . .70

, , .207.

48

, , , . : , ? :, . : . : , ? :, . : . : , ? : ? :, . : (.21,15-17). , , . . . , , . . , . : . 71 . , . , , . , : , , . : ; , ; . . . : 71

, , .217.

49

, , .72

.

. . , . , , . . , . . . , . , ..., ... . . . , , . , , : . , .73 .

.

: (. 1,14). 72 73

, , .218. John R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 38.

50

, , , (1 . 1,1). . . . , , : , . . . , . 74 , . . . . . , . , , . . , . , , . . 74

, . , . 7.

51

. . . , . : , , , . , 75. , , (1.. 2,9). , . (1 . 1,5) (1 . 4,8) . , , . , 76. . : , , , 77. . . : , , , (175 76

, . , . 13. hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 40. 77 hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 44.

52

. 4, 7-8)78. . , . , : ?. , , 79 , . , . . : : , , (1 . 2,4). (. 1,22). , . : , . , . 80. . (1 . 5,13). (1 . 4,14). . , . , . , . 78 79

hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 44 80 hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 46

53

(1 . 3,23). , . , . : , (1 . 4,12). . , , . 81. , , . . : , (1 . 2,5) , . ? 82. : . . 83. . . , . , , , . 81 82

hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 48. , . , . 13. 83 , . , . 15.

54

, . . . : . , , . , , (. 16,11). , , . , , , : .84 . . (2,9) (1 J.2,9) (1 2,10-11). . . , . . ., : , , . : .8584 85

hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 57. , . , . 17.

55

, . . , (1 .2,6). . , 86. : ( 5,20). , , . : , : (1 .2,8). , , . 6,5 19,18 , ; ; . , , . , . Candilc

86

hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 72

56

87. . , 88. . , (1 .2,10). , , 89. . . , . , . . , , , , , . , . . : , , (1 . 2,11). . , , . , , 90.

87 88

hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 82. hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 83. 89 , . , . 18. 90 hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 84.

57

. : . , (1 . 2,15). , . . , , . : . . , : , , . . . (. 4,4). (. 6,24.. 16,13), , . -91. , . . , . : (. 3,35). . : (2 . 4,18).91

hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 86.

58

, : (1 .4,19). , (1 . 2,2). , : , , (1 . 4,5). , (1 .2,15). ? : . - 92. (.17,18). , . , , . . : , ; , (1 .3,1). , , , . , . . , : (.8,19). , . , , , ; ,

92

hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 91.

59

, : ; , , , 93. . . , : , ; , ; , , , , . , 94. , : (1 .3,10). : (1 . 3,8). . : (1 .3,14). : (.6,11). : , , . , , , . : , . , . , . ? : . , 95. . . , 93 94

, . , . 27. , . , . 33. 95 , . , . 36.

60

. , , . . : ; (1 . 3,15). , . . ; , ; (1 . 3,16). , , . , , . , . . : 96. : : , . 97. : , , ? ( 1 . 3,17). -. . : (1 .3,18). , , 96 97

, . , . 38. , . , . 38.

61

. , . , , , . , . . . : . , . : ; (1 .3,22). : , ., . , . . : . . : , 98. . : (1 .3,23). . . , . ., , . , , . :

98

, . , . 40.

62

; 99. : , (.3,17). , , . : , (1 .3,24). : (. ), . . , . , , , . , , . . : ; , . ; (1 .4,7-8). . ; . . . , -100. . , , , , . , , , , . , . . , , 99 100

. , . , . 46.

63

, 101. . : 102. . : . , , (1 .4,9-10). . .. , . . . . , . : , , (1 .4,11). . , 103. : ; , , (1 .4,12). : (.33,20), : (.1,18). . 101 102

hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str.143. 103 hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 145.

64

: (1 .4,12). , , . . , . . . . . . : : ? , ? , . . , , , , , , , , (. 8,35-39). 104 . , . , . 105 . . : . . , (1 .4,14-16). , . 104 105

, , 400 ,. 50. hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 148.

65

. . . , . .: , ; , . , ; , (1 .4,17-18). . . , . , , . , . . , . , , , 106. , (1 .4,19). , , . , . . : : ; , (1 .4,20). , (1 .1,6).

106

hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 152.

66

, . . , . ; ()107. . : : , (1 .4,21). ( 22,37-40). . . : , ; (1 .5,1). . . , .: . (1 .5,2-3). . . : ( 5,6). . , . : 107

hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 153.

67

, , : (1 13,13). . , , 108

.

. . . . : . . . (2 .1,1). , . , . . , , , . , , . , , 109 . : , , , (2 .4,3). : . 108 109

hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 157. hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 181.

68

. . , . , . : (2 .4-5). , . 110 . . . , , . : , , , , , (2 .1,5). . . , 111

.

. . : , (3.1,1). , , .110 111

hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 183. hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 184.

69

. . : (3 .1,4). , . . .: . , .112 . : , (3 .1,5). , . ( 12,13) . , . . . , . . . ., . . : ; , (3 .1,9). . . 113. , , . (1 .3,6), 112 113

hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 192. hn.R.W Stott, Ivanove Poslanice, str. 202.

70

. . , . , 114.

. . . , , 114

71

, . , , , , , , . : ; , ; , . (. 6,24). , . , : : (. 22,37-40; . 12,30-31; . 10,27-28). . , , . . , , . , , , , , , . , , , , . . , 115. , , . , , . : ( . 10,28). , , 115

, ., , , IntRes: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Knjige/AvvaJustin/NovozavetnoUcenjeLjubav.html, 23.07.2010.

72

116. . , , . : , (. 24,12). : (. 5,44; .6,24), , . , . : , (. 5,46). , .117 , , , (. 5,44). ? ( . 2,4). , , , : , , (. 5,48). , , . , , ; . (. 6,24; .6,13).116

, ., , 400 , .46

117

, ., , , IntRes: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Knjige/AvvaJustin/NovozavetnoUcenjeLjubav.html, 23.07.2010.

73

: , , 118. . : , (. 6,15). , , .119 . , , , , . , . , , : , ; (. 7,47). , 120. , . : ( 12,9). : (. 13,11). , : (. 8,28). . , : , , , ( . 2,9). , .118

, ., , , IntRes: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Knjige/AvvaJustin/NovozavetnoUcenjeLjubav.html, 23.07.2010.119 120

, ., , 400 , .112. , ., , , IntRes: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Knjige/AvvaJustin/NovozavetnoUcenjeLjubav.html, 23.07.2010.

74

(. 5,5), . . : (1 . 2,12). . , , . (1 . 2,15). , ( ). . ( . 8,1). , , . , : , (1. 8,2). . . , . , . . , , , , , , , , , . . , , , , 121.

121

, ., , , IntRes: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Knjige/AvvaJustin/NovozavetnoUcenjeLjubav.html, 23.07.2010.

75

, , (1. 13,1). , . , , , (1. 13,2). , ; , . ; 122. , , , . , , , (1. 13,3) , : , , , , , , , , , , . , , , (1. 13,4-7). ; 123. : (. 10,6). , : , , (1. 13,8). , . . , 124.122

, ., , , IntRes: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Knjige/AvvaJustin/NovozavetnoUcenjeLjubav.html, 23.07.2010.123

, ., , , IntRes: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Knjige/AvvaJustin/NovozavetnoUcenjeLjubav.html, 23.07.2010.124

, ., , , IntRes: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Knjige/AvvaJustin/NovozavetnoUcenjeLjubav.html, 23.07.2010.

76

, ; (1. 13,9-10). , , : , , ; , (1. 13,12). , , . , : , , , ; (1. 13,13). . : (1. 14,1) (1. 16,14)125. . : (2 . 5,14). (2 . 13,11). , : (2 . 13,13). , . . . , : , , , (. 2,20). . . . , 126. 125

, ., , , IntRes: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Knjige/AvvaJustin/NovozavetnoUcenjeLjubav.html, 23.07.2010.126

, ., , , IntRes: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Knjige/AvvaJustin/NovozavetnoUcenjeLjubav.html, 23.07.2010.

77

. , , , 127. : , , , , , (. 3,17-19). , , . , , . , . , : . . . 128. . , . : . , , , . , 129.127

, ., , , IntRes: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Knjige/AvvaJustin/NovozavetnoUcenjeLjubav.html, 23.07.2010.128

, ., , , IntRes: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Knjige/AvvaJustin/NovozavetnoUcenjeLjubav.html, 23.07.2010.129

, ., , , IntRes: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Knjige/AvvaJustin/NovozavetnoUcenjeLjubav.html, 23.07.2010.

78

, , , , , ; , , ; , , , ; . , , , (. 4,11-16). . (. 11,52). , . 130 . : (. 5,2). : (. 5,25). , , . : , , , : , , , , , , , . , , , , , , , , , ;

130

, ., , 400 , .109.

79

; . , , ( (. 3,9-14). : , ; ; , 131. : , (. 12,6), . . , , : (.1,12). . . , (. 2,5). . : (. 2,8). , 132. , , , : (1. 4,8). , : , , , , , . ,

131

, ., , , IntRes: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Knjige/AvvaJustin/NovozavetnoUcenjeLjubav.html, 23.07.2010.132

, ., , , IntRes: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Knjige/AvvaJustin/NovozavetnoUcenjeLjubav.html, 23.07.2010.

80

, , . 133 . : , , , , . : (1. 16,22). 134

133 134

, ., , 400 , .49. , ., , , IntRes: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Knjige/AvvaJustin/NovozavetnoUcenjeLjubav.html, 23.07.2010.

81