of 31 /31
Sv. CYRIL a sv. METÓD 863

Sv. CYRIL a sv. METÓD

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sv. CYRIL a sv. METÓD. 863. Cyril a Metod. Slávni slovanskí vierozvestci Pochádzali zo Solúna Ich otec, menom Lev, mal vysoké postavenie v štátnej správe. O matke nevieme nič. Solúnski bratia. Cyril (Konštantín). M etod. Najstarší zo 7 súrodencov. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Sv. CYRIL a sv. METÓD

863

Page 2: Sv. CYRIL a sv. METÓD
Page 3: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Cyril a Metod

Slávni slovanskí vierozvestciPochádzali zo SolúnaIch otec, menom Lev, mal

vysoké postavenie v štátnej správe. O matke nevieme nič.

Page 4: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Solúnski bratia

Cyril (Konštantín)

Najmladší zo 7

súrodencov.

Stal sa učencom a

profesorom,

známym ako

„Filozof“, v

Konštantínopole.

Neskôr odišiel k

Metodovi do

kláštora.

Metod

Najstarší zo 7

súrodencov.

Civilný úradník,

neskôr sa uchýlil

do kláštora.

Page 5: Sv. CYRIL a sv. METÓD

V roku 860 sa bratia vydali na misijné cesty.

Page 6: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Cyril a Metod

Page 7: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Veľká Morava na mape Európy

Page 8: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Veľká Morava

Centrálne územie Veľkej Moravy

zodpovedalo dnešnej Morave a Slovensku

spolu so susediacim severným a stredným

Maďarskom. Bol to prvý väčší slovanský

štát vôbec. Najmä dnešné Slovensko, ale

aj dnešné Česko, ju považujú za včasného

predchodcu svojej štátnosti.

Page 9: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Veľká Morava

Štátny útvar známy ako Veľká

Morava vznikol, keď moravské

knieža Mojmír I. roku 833

dobyl Nitrianske kniežatstvo.

Page 10: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Veľká MoravaPanovníkmi krajiny boli:

•Mojmír I. (833 – 846)

•Rastislav (846 – 870)

•Slavomír (871)

•Svätopluk (871 – 894)

•Mojmír II. (894 – ?(906/907))

Page 11: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Cyril a Metod

SOLÚNSKI BRATIA PRIŠLI NA

ÚZEMIE VEĽKEJ MORAVY (NA

POZVANIE PANOVNÍKA

RASTISLAVA) V ROKU 863

Page 12: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Pôsobenie Cyrila a Metoda

Filozof Konštantín

osobitne pre túto misiu

vyvinul prvú slovanskú

abecedu hlaholiku

Page 13: Sv. CYRIL a sv. METÓD
Page 14: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Cyrilika

Cyrilské písmo vzniklo z

hlaholiky a gréckej abecedy.

Pôvodne bolo vytvorené pre

zápis

staroslovienskeho jazyka.

Page 15: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Cyrilika Dnes tento jazyk po rôznych

obmenách používajú národy

bývalého ZSSR ( slovanské -

ruština, bieloruština, ukrajinčina -

aj mnohé neslovanské), Mongoli a

národy východnej Európy

(srbčina, bulharčina,

macedónčina, čiernohorčina)

Page 16: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Pôsobenie Cyrila a Metoda

Filozof Konštantín priniesol

so sebou symbol byzantského

dvojkríža ,ktorý je dnes v

slovenskom znaku).

Page 17: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Štátny znak SR

Page 18: Sv. CYRIL a sv. METÓD

V cirkevnom prostredí sa

cyrilika používa aj dnes na

Slovensku v gréckokatolíc

kej a pravoslávnej

cirkvi v bohoslužobne

j oblasti pri zápise

cirkevnoslovanských textov.

Page 19: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Pôsobenie Cyrila a Metoda

Konštantín si zvolil

staroslovienčinu

(kultivovanú macedónčinu z

okolia Solúna)

za jazyk, ktorým budú bratia

počas misie pôsobiť.

Page 20: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Pôsobenie Cyrila a Metoda

Počas misie na Veľkej

Morave potom solúnski

bratia preložili do

staroslovienčiny celú

bibliu.

Page 21: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Biblia

Page 22: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Pôsobenie Cyrila a Metoda

Konštantín napísal prvú slovanskú

báseň

Proglas

(predslov k staroslovienskemu

prekladu biblie)

Page 23: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Proglas

slovenčina

Evanjeliu svätému som

Predslovom:

ako nám dávno sľubovali

proroci,

prichádza Kristus

zhromažďovať národy,

pretože svieti svetlom svetu

celému.

To v našom siedmom tisícročí

stalo sa.

staroslovienčinaProglas7 jesm6

sveNtu jevangel6ju:

Jako proroci prorekli

soNt7 priežde,

Christ7 greNdet7

s7b6rat7 jeNzyk7,

Sviet7 bo jest7

v6semu miru semu.

Se s7byst7 seN v7

sedmyi viek7 s6.

Page 24: Sv. CYRIL a sv. METÓD

KEĎŽE OBAJA BRATIA POCHÁDZALI Z BYZANTSKEJ RÍŠE, NO VEĽKÁ MORAVA SPADALA DO CIRKEVNEJ SFÉRY RÍMA (PÁPEŽA), VYBRALI SA ROKU 867 SO SÚHLASOM VEĽKOMORAVSKÝCH PANOVNÍKOV RASTISLAVA (V DNEŠNEJ MORAVE) A SVÄTOPLUKA (V NITRIANSKOM KNIEŽATSTVE, ČIŽE DNEŠNOM SLOVENSKU) DO RÍMA, ABY ZÍSKALI SÚHLAS PÁPEŽA K POUŽÍVANIU STAROSLOVIENČINY AKO LITURGICKÉHO JAZYKA.

Page 25: Sv. CYRIL a sv. METÓD

V marci 868 pápež napokon povolil aj

slovanský liturgický jazyk

(staroslovienčinu) ako štvrtý jazyk západnej cirkvi popri latinčine,

gréčtine a hebrejčine.

Page 26: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Konštantín sa však už nikdy nevrátil na územie Veľkej Moravy. V Ríme ochorel, vstúpil do kláštora, prijal meno Cyril a zakrátko tam 14. februára roku 869 zomrel.

Page 27: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Metod sa stal v roku 869

biskupom. Neskôr bol

prenasledovaný, uväznený až

nakoniec uznaný za veľkého a

svätého. Zomrel vo veku

sedemdesiat rokov 6. apríla

885

Page 28: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Ich sviatok u nás sa stal

slávnosťou. Uctievame si ich ako tých, ktorí

stáli pri kultúrnom a

náboženskom zrode nášho národa. Ich

vplyv – dedičstvo otcov, ako zvykneme

hovorievať – cítiť dodnes.

Page 29: Sv. CYRIL a sv. METÓD
Page 30: Sv. CYRIL a sv. METÓD

Písomné pamiatky Veľkej Moravy

o Proglas

o Kyjevské listy

o Moravsko-panónske legendy Život sv. Konštantína Život sv. Metoda

Page 31: Sv. CYRIL a sv. METÓD

5. júl 2013

1150. výročie príchodu

sv. Cyrila a SV. Metoda

na Veľkú Moravu